Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Facultatea Design de Produs și Mediu


Departamentul Design de Produs, Mecatronică și Mediu
Program studii: DPDM

Proiect

Designul Sistemelor de Energii Regenerabile

Student: Done Alexandra-Nicoleta

Indrumător: Sef lucr. Dr. Ing. CRETESCU Nadia

Brașov
2019-2020
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV
FACULTATEA DE DESIGN DE PRODUS SI MEDIU
DEPARTAMENTUL DE DESIGN DE PRODUS, MECATRONICĂ ȘI MEDIU
Program de Studii: Design de Produs pentru Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului

TEMA DE PROIECT
Designul Sistemelor de Energii Regenerabile

Să se realizeze studiul de fezabilitate pentru un mix de sisteme de conversie a energiei solare


(sisteme solar termice și fotovoltaice) pentru asigurarea apei calde menajere și a energiei electrice
pentru iluminat pentru o clădire definită prin următoarele date de proiectare.

Date de proiectare:
- funcțiune clădire de locuit (casa de locuit.);
- suprafață utilă: 130 mp;
- locație: Covasna;
- număr de utilizatori: 2 persoane.

Proiectul va contine:
1. Analiza studiilor de caz pentru obiective similare (cu aceeași funcțiune și cu sisteme solar
termice și fotovoltaice implementate) – minim patru cazuri.
2. Evaluarea disponibilului SER din locația concretă a clădirii cu ajutorul METEONORM:
- tabel cu valorile medii lunare ale radiației solare și ale temperaturii aerului exterior;
- grafice de variație a valorilor medii lunare ale radiației solare și temperaturii aerului exterior;
- disponibilul lunar/anual de energie solară pentru locația de implementare.
3. Evaluarea necesarului de energie termică pentru prepararea ACM și de energie electrică pentru
iluminat și a suprafețelor de conversie necesare pentru acoperirea a 40% și respectiv 60% din
necesarul anual de energie.
4. Studiu de fezabilitate pentru sistemul de energii regenerabile ales:
- calculul costurilor inițiale ale investiției;
- calculul costurilor lunare/anuale cu energia;
- calculul duratei de amortizare, calculul beneficiului pe durata de viață a sistemelor;
- calculul reducerii cantității de emisii de gaze cu efect de seră;
- alegerea variantei fezabile.
5. Schema funcțională a sistemelor dimensionate:
- sistem solar termic (format A3);
- sistem fotovoltaic (format A3).
6. Lista bibliografică.
Graficul de desfăşurare a activităţilor
Sapt. 2 4 6 8 10 12
Pct.
1. V1
2. V2
3. V3
4. V4
5. V5
Precizări:
1. Graficul este obligatoriu, pentru întârzieri mai mari de 2 săptămâni în efectuarea unuia din punctele 1, 2, 3, 4, 5 se
aplică penalizări.
2. În săptămâna 14 se face evaluarea proiectului. Evaluarea cu o notă mai mică de 5 atrage refacerea proiectului şi
amânarea prezentării la examen.

Coordonator proiect:
Sef lucr. dr. ing. CRETESCU Nadia

2
Cuprins

1. Analiza studiilor de caz pentru clădiri de locuit cu sisteme solar termice și fotovoltaice 4

2. Evaluarea disponibilului SER din locația concretă a clădirii cu ajutorul METEONORM 6

3. Evaluarea necesarului de energie termica pentru prepararea ACM si de energie electrica pentru
iluminat si a suprafetelor de conversie necesare pentru acoperirea a 40% si respectiv 60% din
necesarul anual de energie. 7

4. Studiu de fezabilitate pentru sistemul de energii regenerabile ales 10

5. Schemele sistemelor de energii regenerabile si componentele acestora Error! Bookmark not


defined.

6. Bibliografie 17

3
1. Analiza studiilor de caz pentru clădire de locuit cu sisteme solar termice și
fotovoltaice

Locatie: Ilfov

Putere sistem : 18 MWh

Nr. PV- uri: 16

Tipuri Pv uri: sistem solar termic – solar


thermal system

Energie produsa: 12 MWh/an

Figura 1.1. Sistem fotovoltaic Ilfov [1]

Locatie: Bucuresti

Putere sistem : 21000kWh

Nr. PV- uri: 58

Tipuri Pv uri: TALESUN de 265W, 320W

Energie produsa: 21000kWh pe an

Figura 1.2. Sistem fotovoltaic Bucuresti [2]

4
Locatie: Cluj

Suprafata colectoare: 350 mp

Asigura caldura si apa calda intregii locuinte.

Cost sistem: 12.000 euro

Figura 1.3. Sistem solar termic Cluj [3]

Locatie: Danemarca

Suprafata de 25.000 mp

12.000 de panouri solare

-Asigura peste jumatate din


necesarul de energie electrica al
institutiei

Figura 1.4. Sistem solar fotovoltaic Danemarca, Scoala Nordhavn din Copenhaga [4]

5
2. Evaluarea disponibilului SER din locația concretă a clădirii cu ajutorul
METEONORM

Tabel 2.1. Parametrii meteo pentru Covasna

Figura 2.1. Energia solară disponibilă și temperatura aerului exterior în Covasna

6
3. Evaluarea necesarului de energie termica pentru prepararea ACM si de
energie electrica pentru iluminat si a suprafetelor de conversie necesare
pentru acoperirea a 40% si respectiv 60% din necesarul anual de energie.

Tab 3.1 Evaluarea necesarului de energie termică pentru prepararea ACM și de energie electrică pentru
iluminat, și a suprafețelor de conversie necesare pentru acoperirea a 40% din necesarul anual de energie
din surse regenerabile.
SUPRAFATA UTILA A CLADIRII Su 200 mp
NR. PERSOANE p 5 persoane
NECESAR SPECIFIC APA CALDA q 90 litri/pers/zi
NECESAR ZILNIC APA CALDA V=q·p 450 litri/zi
Temperatura apa rece tar 10 °C
Temperatura apa calda tac 60 °C
Diferenta de temperatura Δt=tac-tar 50 °C
Caldura specifica a apei c 4186 J/kg/K
NECESAR ZILNIC ENERGIE PT. ACM Ezacm=V·c·Δt / 3 600 000 26.16 kWh/zi
Necesar specific de energie pentru iluminat eIL 10 kWh/mp/an nCST SCST mp
Suprafata colectoare solar termice Ssst=ncst·Scst 1.82 mp 1 1.82
Eficienta colectoare solar termice ηcst 80.2 % Npv SPV
Suprafata module fotovoltaice SSPV=nPV·SPV 13.04 mp 8 1.63
Eficienta module fotovoltaice ηpv 15.4 % buc mp
Pret gaze naturale platit de consumator P GN 0.026 €/kWh
Pret curent electric platit de consumator P EE 0.100 €/kWh
Valoare 6 certificate verzi 6CV/MWh x 55€/CV V6CV 0.330 €/kWh
Valoare 4 certificate verzi 4CV/MWh x 55€/CV V4CV 0.220 €/kWh
Pret energie electrica livrata in retea 50€/MWh P EEL 0.050 €/kWh
Tinta acoperire necesar energie din surse regenerabile Tinta RES 40 %
Necesar energie acoperit din surse regenerabile RES=(Etuan+Epvan)/(Eacman+Eane)*100 40.4 %

Luna Numar Necesar Energie Energia Energia Energia Cost Cost Necesar Total Energie
de zile lunar solara termica termica utila auxiliara energia energia energie necesar electrica
in luna energie disponibila obtinuta lunar obtinuta lunar auxiliara - auxiliara - electrica energie produsa de
ACM din SST din SST GAZ ELECTRIC pentru electrica modulele PV
N Elacm Egh Etcst Etu Eaux Cgn Cee iluminat
Ee Eet Epv
N·Ezacm Ssst·EGH·ηcst/100 ELacm- Eaux·P GN Eaux·P EE eIL·Su/365·N EE+EAUX SSPV·EGH·ηpv/100
kWh kWh/mp kWh kWh kWh EURO EURO kWh kWh kWh
Jan 31 811 46 67 67 744 19.34 74.39 170 914 92
Feb 28 733 68 99 99 633 16.47 63.33 153 787 137
Mar 31 811 104 152 152 659 17.14 65.92 170 829 209
Apr 30 785 130 190 190 595 15.47 59.51 164 760 261
May 31 811 166 242 242 569 14.79 56.87 170 739 333
Jun 30 785 174 254 254 531 13.80 53.09 164 695 349
Jul 31 811 193 282 282 529 13.76 52.93 170 699 388
Aug 31 811 161 235 235 576 14.98 57.60 170 746 323
Sep 30 785 123 180 180 605 15.74 60.53 164 770 247
Oct 31 811 89 130 130 681 17.71 68.11 170 851 179
Nov 30 785 51 74 74 710 18.47 71.04 164 875 102
Dec 31 811 42 61 61 750 19.49 74.97 170 920 84
Total 365 9549 1347 1966 1966 7583 197 758 2000 9583 2705
Eacman Etuan Ee an Epvan

Tab 3.2 Evaluarea necesarului de energie termică pentru prepararea ACM și de energie electrică pentru
iluminat, și a suprafețelor de conversie necesare pentru acoperirea a 60% din necesarul anual de energie
din surse regenerabile.

7
LOCATIE BRASOV
DESTINATIE LOCUINTA
SUPRAFATA UTILA A CLADIRII Su 200 mp
NR. PERSOANE p 5 persoane
NECESAR SPECIFIC APA CALDA q 90 litri/pers/zi
NECESAR ZILNIC APA CALDA V=q·p 450 litri/zi
Temperatura apa rece tar 10 °C
Temperatura apa calda tac 60 °C
Diferenta de temperatura Δt=tac-tar 50 °C
Caldura specifica a apei c 4186 J/kg/K
NECESAR ZILNIC ENERGIE PT. ACM Ezacm=V·c·Δt / 3 600 000 26.16 kWh/zi
Necesar specific de energie pentru iluminat eIL 10 kWh/mp/an nCST SCST mp
Suprafata colectoare solar termice Ssst=ncst·Scst 3.64 mp 2 1.82
Eficienta colectoare solar termice ηcst 80.2 % Npv SPV
Suprafata module fotovoltaice SSPV=nPV·SPV 14.67 mp 9 1.63
Eficienta module fotovoltaice ηpv 15.4 % buc mp
Pret gaze naturale platit de consumator P GN 0.026 €/kWh
Pret curent electric platit de consumator P EE 0.100 €/kWh
Valoare 6 certificate verzi 6CV/MWh x 55€/CV V6CV 0.330 €/kWh
Valoare 4 certificate verzi 4CV/MWh x 55€/CV V4CV 0.220 €/kWh
Pret energie electrica livrata in retea 50€/MWh P EEL 0.050 €/kWh
Tinta acoperire necesar energie din surse regenerabile Tinta RES 60 %
Necesar energie acoperit din surse regenerabile RES=(Etuan+Epvan)/(Eacman+Eane)*100 60.4 %

Luna Numar Necesar Energie Energia Energia Energia Cost Cost Necesar Total Energie
de zile lunar solara termica termica utila auxiliara energia energia energie necesar electrica
in luna energie disponibila obtinuta lunar obtinuta lunar auxiliara - auxiliara - electrica energie produsa de
ACM din SST din SST GAZ ELECTRIC pentru electrica modulele PV
N Elacm Egh Etcst Etu Eaux Cgn Cee iluminat
Ee Eet Epv
N·Ezacm Ssst·EGH·ηcst/100 ELacm- Eaux·P GN Eaux·P EE eIL·Su/365·N EE+EAUX SSPV·EGH·ηpv/100
kWh kWh/mp kWh kWh kWh EURO EURO kWh kWh kWh
Jan 31 811 46 134 134 677 17.60 67.68 170 847 104
Feb 28 733 68 199 199 534 13.89 53.40 153 687 154
Mar 31 811 104 304 304 507 13.19 50.74 170 677 235
Apr 30 785 130 380 380 405 10.54 40.54 164 570 294
May 31 811 166 485 485 326 8.49 32.64 170 496 375
Jun 30 785 174 508 508 277 7.20 27.69 164 441 393
Jul 31 811 193 563 563 248 6.44 24.76 170 417 436
Aug 31 811 161 470 470 341 8.87 34.10 170 511 364
Sep 30 785 123 359 359 426 11.07 42.58 164 590 278
Oct 31 811 89 260 260 551 14.33 55.12 170 721 201
Nov 30 785 51 149 149 636 16.54 63.60 164 800 115
Dec 31 811 42 123 123 688 17.90 68.84 170 858 95
Total 365 9549 1347 3932 3932 5617 146 562 2000 7617 3043
Eacman Etuan Eean Epvan

8
Fig. 3.1 Energia termică și electrică necesară și produsă din SER în varianta 40%

Fig. 3.2 Energia termică și electrică necesară și produsă din SER în varianta 60%

9
4. Studiu de fezabilitate pentru sistemul de energii regenerabile ales

Tab. 4.1 Echipamente principale sistem solar termic: caracteristici și simbolizare (se aleg fie colectoare
plan plate fie cu tuburi vidate)

Poz DENUMIRE, CARACTERISTICI SIMBOL FIGURĂ

1. COLECTOR SOLAR TERMIC PLAN PLAT [5]


Producator HEWALEX
Model KS2000
Lungime totală 2,02 m
Latime totală 1,04 m
Suprafață totală 2,09 m2
Suprafață absorber 1,82 m2
Eficiență nominală 80,2%
Coeficient pierderi a1 = 3,80 W/m2K
Coeficient pierderi a2 = 0,0067 W/m2K2
Garanție 10 ani
Durata de viață 20 ani
Preț 1649 LEI
1. COLECTOR SOLAR TERMIC CU TUBURI VIDATE [6]
Producator WESTECH
Model B30
Număr de tuburi 30
Lungime totală 2,49 m
Latime totală 2,03 m
Suprafață totală 5,05 m2
Suprafață absorber 2,83 m2
Eficiență nominală 66,8%
Coeficient pierderi a1 = 1,894 W/m2K
Coeficient pierderi a2 = 0,0039 W/m2K2
Garanție 10 ani
Durată de viață 20 ani
Preț 3099 LEI
2. GRUP DE POMPARE CIRCUIT SOLAR [7]
Producator PrimoSol
Model 130-4
Pompă Grundfos-Solar 25/65-130
Tensiune alimentare 220 V, 50 Hz
Putere electrica 30…80 W
Inălțime de pompare 0,5….6,5 m
Gama de debit 2…12 l/min
Garanție 2ani
Durata de viață 10 ani
Preț 1119 LEI
3. AUTOMATIZARE CIRCUIT SOLAR [8]
Producator ITechSol
Model SR208C
Tensiune alimentare 220 V, 50 Hz
Număr intrări senzori 3
Număr ieșiri 2
Putere maximă 500 W
Garanție 2 ani
Durata de viață 20 ani
Preț 349 LEI

10
4. BOILER BIVALENT [8]
Producator IB IDROTERMICA
Model SPS-300
Capacitate 300 litri
Număr serpentine 2
Diametru 0,61 m
Înălțime 1,68 m
Gosime izolație 50 mm
Material iolație spumă poliuretanică+invelis PVC
Greutate 105 kg
Garanție 5 ani
Durată de viață 20 ani
Preț 4189 LEI

5. VAS DE EXPANSIUNE CIRCUIT SOLAR [8]


Producator ELBI
Model DS 18-CE
Capacitate 18 litri
Diametru 0,27 m
Înălțime 0,41 m
Temperatură -10 … +110 °C
Presiune maximă 8 bar
Racord 3/4”
Garanție 2 ani
Durată de viață 10 ani
Preț 149 LEI
6. DEBITMETRU [9]
Producator BMeters
Model GSD8-R DN15
Diametru nominal DN15
Debit nominal 1,5 m3/h
Clasa metrologica B-H/A-V
Presiune maximă 16 bar
Transmisie date generator de impulsuri (1 impuls/litru)
Tensiune alimentare 0,02 … 24 V DC
Garanție 2 ani
Durata de viață 20 ani
Preț 149 LEI
7. SENZOR DE TEMPERATURĂ [9]
Producator ACCO+TIEMME
Model PT1000
Diametru senzor 6 mm
Lungime senzor 50 mm
Toleranță senzor 0°C ± 0,3°C, 10°C ± 0,8°C
Temperatură lucru de la -50°C la +180°C
Garanție 2 ani
Durata de viață 10 ani
Preț 69 + 59 LEI
8. MANOMETRU [9]
Producator AFRISO
Model RS 50
Domeniu de presiune 0 – 6 bar
Racord 1/4"
Clasa precizie clasa 1,6 (EN 837-3/6)
Garanție 2 ani
Durata de viață 10 ani
Preț 22 LEI

11
9. TERMOMETRU [9]
Producator AFRISO
Model 63 ST
Domeniu de presiune 0 – 6 bar
Racord 1/2"
Clasa precizie clasa 1,6 (EN 837-3/6)
Temperatură lucru 0°C … +120°C
Garanție 2 ani
Durata de viață 10 ani
Preț 26 LEI
10. SUPAPĂ DE SIGURANȚĂ [9]
Producator CALEFFI
Model SOLAR 6
Presiune 6 bar
Racord intrare 1/2" FI
Racord ieșire 3/4" FI
Temperatură lucru -30°C … +160°C
Garanție 2 ani
Durata de viață 10 ani
Preț 86 LEI
11. SUPAPĂ DE SENS [9]
Producator YORK
Model ITAP
Presiune 6 bar
Racord intrare 3/4" FI
Racord ieșire 3/4" FI
Temperatură lucru -30°C … +90°C
Garanție 2 ani
Durata de viață 10 ani
Preț 19 LEI
12. ROBINET CU SFERĂ [9]
Producator BIANCHI
Model I434B
Presiune 25 bar
Racorduri 3/4" FI-FE
Temperatură lucru -30°C … +100°C
Garanție 2 ani
Durata de viață 10 ani
Preț 19 LEI
13. LEGENDĂ CIRCUITE
Conductă circuit solar tur
Conductă circuit solar retur
Conductă circuit încălzire tur
Conductă circuit încălzire retur
Conductă apă caldă menajeră
Conductă recirculare apă caldă menajeră
Conductă apă rece
Circuit automatizare

12
Tab. 4.2 Evaluare cost sistem solar termic
EVALUARE COST SISTEM SOLAR TERMIC Pret Suprafata sistem solar termic Ssst [mp]
IN FUNCTIE DE SUPRAFATA COLECTOARELOR unitar 1.82 3.64 5.46 7.28 9.10 10.92 12.74 14.56 16.38 18.20
COMPONENTE UM €/um Cantitati necesare
COLECTOR PLAN PLAT (2020x1040mm) Sa=1,82mp buc 366 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
STRUCTURA COLECTOR (10% din pret colector) buc 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GRUP POMPARE (1 buc. pt. Ssst≤10mp) buc 249 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
AUTOMATIZARE SOLARA buc 78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VAS EXPANSIUNE 18 LITRI (1 buc. pt. Ssst≤10mp) buc 33 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
FITINGURI PT UN COLECTOR set 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CONECTORI INTRE COLECTOARE set 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ANTIGEL (cca. 1 litru/mp) litri 5 1.82 3.64 5.46 7.28 9.1 10.92 12.74 14.56 16.38 18.2
TOTAL PRET MATERIALE € 786.5 1222 1657 2092 2527 3244 3679 4115 4550 4985
PRET MANOPERA (20% din pretul materialelor) € 20% 157 244 331 418 505 649 736 823 910 997
TOTAL GENERAL € Csst 944 1466 1988 2511 3033 3893 4415 4938 5460 5982

Tab 4.3 Evaluare amortizare sistem solar termic

Energie auxiliara
Economii GAZ

auxiliara - GAZ
SISTEM SOLAR

UTILA obtinuta
Energia termica

Energia termica

AMORTIZARE

AMORTIZARE
INITIALA SST
obtinuta lunar

ELECTRICA)
SUPRAFATA

Cost energia

Cost energia

INVESTITIE
ELECTRIC

(ENERGIE
ELECTRIC

auxiliara -
Economii
CURENT
TERMIC

(GAZ)
COST
lunar

Ssst ETSST ETU EGN EEE EAUX CGN CEE CSST AGN AEE
Ssst·EGH·ηcst/100 ETU·P GN ETU·P EE ELAC-ETU EAUX·P GN EAUX·P EE CSST Csst / EGN Csst / EEE
mp kWh kWh EURO EURO kWh EURO EURO EURO ani ani
0.00 0 0 0 0 9549 248 955 0 0 0
1.82 1966 1966 51 197 7583 197 758 944 18.46 4.80
3.64 3932 3932 102 393 5617 146 562 1466 14.34 3.73
5.46 5898 5864 152 586 3685 96 369 1988 13.04 3.39
7.28 7865 7031 183 703 2518 65 252 2511 13.73 3.57
9.10 9831 7707 200 771 1842 48 184 3033 15.13 3.94
10.92 11797 8191 213 819 1358 35 136 3893 18.28 4.75
12.74 13763 8525 222 853 1024 27 102 4415 19.92 5.18
14.56 15729 8765 228 877 784 20 78 4938 21.67 5.63
16.38 17695 8968 233 897 581 15 58 5460 23.42 6.09
18.20 19661 9171 238 917 378 10 38 5982 25.09 6.52

Fig. 4.1 Amortizare sistem solar termic

13
Tab. 4.4 Echipamente principale sistem fotovoltaic: caracteristici și simbolizare

Poz DENUMIRE, CARACTERISTICI SIMBOL FIGURĂ

14. MODUL FOTOVOLTAIC [10]


Producator SHARP
Model ND-RG250, Si-policristalin
Putere maximă Pmax=250 Wp
Tensiune la Pmax Vmp=30V
Curent la Pmax Imp=8,35A
Tensiune circuit deschis Voc=37,5V
Curent de scurtcircuit Isc = 8,88A
Dimensiuni 1,64 x 0,99 x 0,04 m
Suprafață 1,63 m2
Eficiență modul η = 15,4%
Garanție 10 ani
Durata de viață 25 ani
Preț 1149 LEI
15. INVERTOR [10]
Producator SMA
Model SUNNY BOY 3000HF
Putere maximă DC 3150W
Tensiune maximă DC 700 V
Putere maximă AC 3000W
Tensiune nominală 220-280V
Frecvență 50 Hz
Eficiență 95,4%
Garanție 5 ani
Durată de viață 20 ani
Preț 8100 LEI
16. SEPARATOR CIRCUIT CURENT CONTINUU [10]
Producator ETI
Model LS16 SMA A2
Tensiune maximă 1000V DC
Curent maxim 16A
Număr de contacte 2x2
Garanție 2 ani
Durată de viață 10 ani
Preț 217 LEI
17. SEPARATOR CIRCUIT CURENT ALTERNATIV [10]
Producator ETI
Model LAS16
Tensiune maximă 400V AC
Curent maxim 16A
Număr de contacte 3
Garanție 2 ani
Durată de viață 10 ani
Preț LEI
18. BLOC DE MASURA MONOFAZAT [10]
Producator Elster
Model A100C
Tensiune nominala 230V AC
Frecvența 50Hz
Curent maxim 60A
Garanție 2 ani
Durată de viață 10 ani
Preț 250 LEI

14
19. DISJUNCTOR AUTOMAT [10]
Producator LEGRAND
Model 2P/C/16
Tensiune maximă 400V DC
Curent maxim 16A
Număr de poli 2
Garanție 2 ani
Durată de viață 10 ani
Preț 22 LEI
20. BATERIE STOCARE [10]
Producator Victron
Model AGM 12-220
Tensiune 12 V, DC
Capacitate 220 Ah
Temperatura functionare -15°C … +60°C
Garanție 2 ani
Durată de viață 12 ani
Preț 2460 LEI
21. CIRCUITE
Circuit curent continuu +
Circuit curent continuu -
Circuit protecție
Coloana monofazată de forță
Circuit monofazat de iluminat
Circuit monofazat de prize

15
Tab. 4.5 Evaluare cost sistem fotovoltaic
EVALUARE COST INITIAL DE INVESTITIE SISTEM PV Suprafata sistem fotvoltaic Sspv [mp]
IN FUNCTIE DE SUPRAFATA MODULELOR PV 1 mp 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
PUTERE INSTALATA SISTEM FOTOVOLTAIC W 153.37 307 613 920 1227 1534 1840 2147 2454 2761 3067
COMPONENTE UM PU [€/UM] Costuri materiale
MODUL FOTOVOLTAIC 250W (1640x990x40 mm) 1,63mp mp 156.65 313 627 940 1253 1566 1880 2193 2506 2820 3133
STRUCTURA MODUL FOTOVOLTAIC (5% din pret PV) set 7.83 16 31 47 63 78 94 110 125 141 157
CABLURI, MATERIALE CONEXIUNI (1 set/mp 10% din pret PV)
set 15.66 31 63 94 125 157 188 219 251 282 313
INVERTOR 300 560 780 910 1000 1150 1300 1475 1650 1800
TOTAL PRET MATERIALE € 660 1281 1861 2351 2801 3312 3822 4357 4893 5403
PRET MANOPERA (20% din pretul materialelor) € 20% 132 256 372 470 560 662 764 871 979 1081
TOTAL GENERAL (materiale + manopera) € CSPV 792 1537 2233 2821 3362 3974 4586 5229 5871 6483

Tab. 4.6 Evaluare amortizare sistem fotovoltaic

Economii ENERGIE
anual cu sistemul PV
obtinuta ANUAL cu

COST INVESTITIE
Energia electrica

Energia electrica
FOTOVOLTAIC

UTILA obtinuta

AMORTIZARE

AMORTIZARE

AMORTIZARE
INITIALA SPV

CERTIFICATE

CERTIFICATE
SISTEMULUI
SUPRAFATA

ELECTRICA
sistemul PV

(CONSUM
PROPRIU)

6CV (6

4CV (4
SSPV EPV EPVU EEE CSPV ACP A6CV A4CV
SSPV·EGH·ηp EPVU·P EE Cspv/ EEE Cspv/EPV/(VCV+P EEL)
mp kWh/an kWh/an EURO EURO ani ani ani
2 415 415 41 792 19.10 5.03 7.07
4 830 830 83 1537 18.52 4.87 6.86
6 1245 1245 124 2233 17.94 4.72 6.64
8 1660 1660 166 2821 17.00 4.47 6.30
10 2074 2074 207 3362 16.21 4.26 6.00
12 2489 2489 249 3974 15.96 4.20 5.91
14 2904 2904 290 4586 15.79 4.16 5.85
16 3319 3319 332 5229 15.75 4.15 5.83
18 3734 3734 373 5871 15.72 4.14 5.82
20 4149 4149 415 6483 15.63 4.11 5.79

Fig. 4.2 Amortizare sistem fotovoltaic

16
5. Schema funcțională a sistemelor dimensionate

17
18
19
6. Bibliografie

1. https://www.green-report.ro/casa-care-stocheaza-surplusul-de-energie-solara-pe-care-o-
produce/
2. https://buhnici.ro/casabuhnici-avem-curent-gratis-despre-fotovoltaice/
3. https://panourifotovoltaicetransilvania.wordpress.com/2015/05/15/oferta-7kw-pentru-persoane-
fizice-certificate-verzi-12000/
4. https://www.spatiulconstruit.ro/articol/o-scoala-complet-acoperita-cu-12.000-de-panouri-
solare/21545
5. www.hewalex.eu
6. www.westech-solar.ro
7. http://www.ivp.ro
8. http://www.panourisolare365.ro/
9. www.calorserv.ro
10. http://www.tehno-shop.ro/

20