Sunteți pe pagina 1din 1

PROCESUL CIVIL

Participanții principali la proces sunt:

- instanţa – alcătuită din 1-3 judecători, dintre care unul este preşedinte şi
conduce întregul proces;
- părţile şi actele corespunzătoare ale lor:
o reclamantul – cel care acuză şi pretinde – formulează o cerere de
chemare în judecată (actul ce conţine acuzaţia şi pretenţia; de exemplu,
solicită 100 lei despăgubiri pentru că a primit o palmă în public; solicită
restituirea de către chiriaş a casei închiriate, la finalul contractului de
închiriere etc.);
o pârâtul – cel care se apără – depune o întâmpinare (actul ce conţine
apărarea sa; de exemplu, nu a dat palma sau, chiar dacă a dat-o, gestul
era justificat de comportamentul anterior al reclamantului; chiriaşul
refuză predarea casei până nu este despăgubit pentru îmbunătățirile pe
care i le-a adus câtă vreme a locuit acolo etc.);
Etapele desfăşurării procesului:

1. Judecătorul declară deschisă şedinţa de judecată


2. Judecătorul întreabă reclamantul ce pretenţii are
3. Reclamantul îşi prezintă pretenţiile
4. Judecătorul întreabă pârâtul care este apărarea sa
5. Pârâtul îşi prezintă apărarea
6. Judecătorul întreabă părţile ce probe propun
7. Reclamantul indică ce probe propune
8. Pârâtul indică ce probe propune
9. Judecătorul administrează probele:
a. înscrisurile sunt depuse la dosar
b. martorii sunt ascultaţi
c. judecătorul poate impune administrarea unei probe care nu a fost
propusă de părţi, dar întâi trebuie să asculte părerea părţilor în această
privinţă (în speţă, expertiza)
10.Părţile îşi susţin pledoaria (reluarea pretenţiilor, cu trimitere la probele
administrate), întâi reclamantul, apoi pârâtul; fiecare poate cere cuvânt în
replică
11.Judecătorul, după ce analizează cauza, îşi prezintă hotărârea