Sunteți pe pagina 1din 1

NUMELE:

CLASA:
DATA:
TEST

1. Completează următoarele enunțuri:


a. Logica poate fi împărțită în trei mari ramuri:
......................................., ................................ și...............................................
b. Fondatorul logicii a fost.........................................
c. Argumentarea este procesul prin care...........................................
d. Logica are la bază anumite condiții formale numite............................................
2. Asociază noțiunile din coloana A cu corespondentul lor din coloana B:
A B
1. A=idA a. Indicatori ai argumentarii
2. padure b. Conditie, lege
3. tertul exclus c. Principiul identitatii
4. fiindca, deoarece d. Principiu al logicii
5. principiu e. Termen colectiv
3. Precizeaza tipul urmatorilor termeni conform criteriilor de clasificare: echipa, triunghi,
ONU, localitate urbana, membru,real, neprietenos, localitate, frumos, membru.
4. Aranjeaza urmatorii termeni in ordinea crescatoare a intensiunii lor:
a. animal terestru, fiinta, animal, pisica, pisica persana, felina
b. persoana, brasovean, inginer brasovean, european, roman.
5. Precizeaza si reprezinta grafic raportul logic existent intre urmatorii termeni:
a. student, roman
b. autoturism, autoturism de teren
c. Mihai Eminescu, autorul Luceafarului
d. rosu, galben
e. real, ireal
6. Pentru termenul mamifer identifica alti termeni astfel incat sa ilustrezi raporturile de
identitate, ordonare si contrarietate.