Sunteți pe pagina 1din 40

Revist\ premiat\ cu medalia [i diploma „Pamfil {eicaru” pentru literatur\ 2008 [i

Climate
„Premiul de excelen]\” al Uniunii Ziari[tilor Profesioni[ti din România 2011-2012

120
Anul 12
Director fondator: Ion Iancu Vale
Director editor: literare
prof.dr. Gheorghe-Valeric\ Cimpoca Revist\ literar\ [i de cultur\ româneasc\
noiembrie-
decembrie 2019 Director imagine: Anton Gagiu Fondat\: mai 2007
Climate literare
Semnează în acest număr
Clasici romani/ Poezii despre Iarna…3
Gheorghe Valerică Cimpoca/ În căutarea adevărului (38 ) …4
Dragoș Niculescu/ Impasurile fenomenologice…6
Marilena Mariana Cazimirovici/ Venire și revenire…7
Anton Gagiu/ La răsărit e apusul…8
Al. Florin Țene/ Poeme …10 Cu ocazia
George Petrovai/ Rolul povestitorului în marea literatură rusă…11
Sărbătorilor de Iarnă și
Paul Leibovici/ Cap Vert…13
Gandy Romulus Georgescu/ Poem…14 a Anului Nou revista
Vavila Popovici/ Despre vanitate…15 Climate Literare, urează
Irina Lucia Mihalca/ Poeme…18
Alexandra Iancu/ Teatru cu păpuși…19 tuturor colaboratorilor
ITHACA/ Colaj liric…20 și cititorilor săi
Sebastian Drăgan/ Suntem lupii…21
Ion Teodor Palade/ Caiet de școlar…21
Sărbători fericite cu
Gheorghe Andrei Neagu/ Ioana…22 sănătate bucurii și
Mariana VicKy Vartosu/ Oameni în papuci de sticlă…24 înpliniri. La Mulți Ani !
Dumitru Ichim/ Tot la gura sobei…25
Vasile Didoacă Dojană/ Poeme…26
Milena Lițoiu/ Cronică…27
Adrian Botez/Poeme…29
Constantin Stancu/ O călătorie…30
Emil Almasan/ Poeme…31
Aurelia Panait/ Poezii…32
INFO CLIMATE
Roni Căciularu/ Note de lectură…33
Coperta 1
Livia Ciuperca/ Memorial de război…35
„Nașterea Domnului”
Ștefania Oproiescu/ Dimineață de iarnă cu Wiliam Saroyan…38
Ion Iancu Vale/ Urmărirea…39

CONTuRI PENTRu DEPuNERI DESChISE LA BANCA TRANSILVANIA TâRgOVIşTE


RO54 BTRL 01601201u02393XX - pentru depuneri în LEI - RO 04 BTRL EuRCRT00u0239301 -
PENTRu DEPuNERI îN EuRO (SwIFT: BTRLR022) - uSD: RO44BTRLuSDCRT00u0239301
Redacţii asociate - România: Redactor şef: Ion Iancu Vale Fondatori:
Bacău, Bistriţa, Braşov, Cluj-Napoca, Bucureşti, dev, Redactor şef-adjunct: prof.dr. Gheorghe Valerică Cimpoca
Focşani, Iaşi, Suceava, Turnu-Severin, Hunedoara, Ion Iancu Vale
Mangalia, Olăneşti, Dragnea, Ploieşti. Colegiul redacţional: Anton Gagiu, Emil Stănescu, Florea
Alte ţări: Anglia, Australia, Belgia, Canada, Turiac, Gabriel Mihalache, George Piteș, Vasile Didoacă Dojana, Mircea Cotârţă
Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Gibraltar, Israel, Grigore Grigore, Ion Teodor Palade, Romulus Gandy Georgescu Sebastian Drăgan
Italia, Macedonia, Portugalia, Republica Moldova,
Serbia, Spania, SUA, Ucraina.
Colaboratori principali: Mihai Antonescu, Nicolae Bălaşa, Elena Buică, Roni Căciularu, Luca Cipolla, George Coandă, Florian
Copcea, Melania Cuc, Emilia Dănescu, Mircea Drăgănescu, George Filip, Dan Gîju, Dimitrie Grama, Dragoș Niculescu, Djamal
Mahmud, Menuţ Maximinian, Gavril Moisa, Octavian Mihalcea, Monica Mureşan, Ştefan Lucian Mureşanu, Florin Vărlan Neamţu,
George Petrovai, Vavila Popovici, Georgeta Resteman, Puiu Răducanu, George Roca, Viorel Roman, Dorel Schor, Claudia Serea,
Gabriela Căluțiu Sonnenberg, Al. Florin Ţene, Baki Ymeri, Mihaela Loredana Mușetescu, Gheorghe Neagu, Mihai Merticaru, Ioana
Stuparu.
Răspunderea deontologică a materialelor publicate aparţine exclusiv semnatarilor

Revistă editată de Societatea Culturală și Prietenie „LA NOI ACASĂ” Târgovişte ISSN 1843-035X
Revista apare în colaborare cu Societatea Scriitorilor Târgovişteni
Tehnoredactare: Mariana Briceag; Secretariat: Reta Sofronie Iancu

2 nr. 120, 2019


Climate literare
Clasici În noaptea de
Crăciun
români și George COȘBUC

Iarna În casă arde focul;


Iar noi pe lângă mama stând,
Demult uitarăm jocul.
Colinde, colinde E noapte, patul e făcut,
Crăciunul copiilor
Mihai EMINESCU Octavian GOGA
Dar cine să se culce?
Când mama spune de Iisus
Colinde, colinde, Dragi copii din ţara asta,
Cu glasul rar şi dulce.
E vremea colindelor! Vă miraţi voi cum se poate
Căci gheaţa se întinde Moş Crăciun din ceriu de-acolo
Cum s-a născut Hristos în frig,
Asemeni oglinzilor. De le ştie toate-toate…
În ieslea cea săracă,
Şi tremura brazii, Cum boul peste el sufla
Mişcând rămurelele, Uite cum, vă spune badea…
Căldură ca să-i facă.
Căci noaptea de azi-i Iarna-n noapte, pe zăpadă,
Când scânteie stelele. El trimite câte-un înger
Cum au venit la ieslea lui
La fereastră să vă vadă…
Păstorii de la stână
Se bucur' copii, Şi îngerii cântând din cer,
Copii şi fetele! Îngerii se uită-n casă,
Cu flori de măr în mână
De dragul Mariei Văd şi spun – iar Moşul are
Îşi piaptănă pletele. Colo-n ceriu la el, în tindă,
De dragul Mariei, Pe genunchi o carte mare…
Şi al Mântuitorului,
Luceşte pe ceruri, Cu condei de-argint el scrie
O stea călătorului. Ce copil şi ce purtare…
Şi de-acolo ştie Moşul,
Că-i şiret el, lucru mare.

Iarna
Vasile ALECSANDRI

Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,


Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Noapte de iarnă Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri dalbi.
Otiliza CAZIMIR

Afară ninge liniştit


Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară!
Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară;
Amurg de iarnă
Luna plină-a răsărit, George BACOVIA
Soarele rotund şi palid se prevede printre nori
Sus pe deal s-a odihnit, Ca un vis de tinereţe printre anii trecători.
Şi pe cerul ca oglinda Amurg de iarnă, sumbru, de metal,
A pornit-o cu colinda. Câmpia albă -- un imens rotund --
Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare,
Iar iî calea ei senină, Vâslind, un corb încet vine din fund,
Ca fantasme albe plopii înşiraţi se perd în zare,
Câte-o stea se dă pe gheaţă Tăind orizontul, diametral.
Şi pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum,
Însemnând o dungă lină Se văd satele perdute sub clăbuci albii de fum.
Şi subţire, ca o aţă Copacii rari şi ninşi par de cristal,
De lumină. Chemări de dispariţie mă sorb,
Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare
Ninse, dealurile dorm. Pe când, tăcut, se-ntoarce-acelaşi corb,
Străluceşte şi dismiardă oceanul de ninsoare.
Doar oraşul, alb sub lună, Tăind orizontul, diametral.
Iată-o sanie uşoară care trece peste văi...
Geme, zbârnâie şi sună În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi.
Ca un contrabas enorm.

nr. 120, 2019 3


Climate literare

În cãutarea adevãrului (38).


Nimic nu se realizeazã fãrã sacrificii
„Cu siguranţă, sacrificiul te face să vezi lucrurile altfel.”
Papa Francisc

Gheorghe Valerică CIMPOCA

„jertfirea vieţii la o divinitate“. Avraam a plecat, întocmai după


Orice creație și orice izbândă a cum îi spusese Dumnezeu“. (Gen.
omului nu accede spre 12:4). E adevărat că lucrul acesta
durabilitate decât cu prețul trudei, a însemnat mulţi ani de sacrificii
a jerfei, adesea supreme. In pentru Avraam fără să fi primit
privinţa manifestării sacrificiului vreo recompensă. Avraam a văzut
de sine, găsim o puternică multe din minunatele fapte ale lui
încurajare cînd examinăm istoria Dumnezeu făcute în folosul său şi
biblică şi vedem cum alţi oameni al familiei sale; lui nu i-au lipsit
obişnuiţi au urmat cu succes o lucrurile materiale necesare; el a
asemenea linie de conduită şi ce ajuns să fie numit „prietenul lui
binecuvîntări au primit pentru că Dumnezeu“ (Iac. 2:23). De
au procedat astfel. De exemplu, asemenea, Dumnezeu i-a promis
Sacrificiile fac parte din viața Dumnezeu i-a pretins lui Noe să lui Avraam că va ieşi din el o mare
omului. Ele sunt făcute în fiecare facă altfel de sacrificii încît să fie naţiune. Despre aceasta Biblia
zi, indiferent dacă sunt mici sau cu putinţă să îndeplinească o spune în mod semnificativ: „După
mari. Sacrificiul face parte din lucrare pe care lumea din acele ce Avraam a manifestat răbdare, a
conștiința oamenilor încă de la zile a considerat-o nebunie. El a obţinut promisiunea“ (Evr. 6:15).
apariția acestuia. Cine sacrifică fost instruit să construiască o A avut, de asemenea, privilegiul
alege pentru cine se va sacrifica. ambarcaţiune uriaşă, o arcă. Nu de a fi un strămoş al lui Isus. În
Pentru ca oamenii să fie dispuși să existase niciodată o ploaie aceste exemple sacrificiile erau
facă sacrificii, obiectul unor torenţială sau un potop. In plus, limitate la renunțarea unor
asemenea sacrificii trebuie să fie Noe nu era un constructor naval şi privilegii personale, la o viață
demn de ele și să se bucure de o avea şi responsabilităţi familiale. plină de huzur și de desfrâu. În
înaltă considerație. În toate Datorită ascultării sale ne nici un caz Dumnezeu Creatorul
privințele Dumnezeu Creatorul bucurăm noi astăzi de existenţă, nu a cerut sacrificii umane în
este fără îndoială demn de orice căci toţi suntem descendenţii lui. numele său așa cum au procedat
sacrificii pe care le facem pentru Avraam a fost altul care a înţeles multe popoare antice și
El. Dumnezeu este Creatorul necesitatea de a face sacrificii medievale. Sacrificiile umane erau
Universului minunat și măreț, pentru Dumnezeu care i-a făcut o practică recurentă în societățile
precum și izvorul a tot ce are recomandarea: „Ieşi din ţara ta şi umane antice. De la Babilon,
viață. Totodată, El este și din rudele tale şi din casa tatălui Egipt, China sau Grecia era
Creatorul unei noi ordini al tău şi du-te în ţara pe care ţi-o voi înțeleasă ca o formă de onorare a
dreptății prin care pot fi rezolvate arăta eu“ (Gen. 12:1). Avraam nu zeilor. Un nou studiu sugerează că
toate problemele universului și s-a dat înapoi pentru că această motivație era cel mult
ale omenirii. O definiţie a Dumnezeu i-a cerut să părăsească marginală, fiind vorba în primul
cuvîntului „sacrificiu“ este „a un mod sigur de viaţă pentru ceva rând de controlul politic al
renunţa la un lucru de preţ sau de atît de nesigură. El a avut claselor conducătoare. Psihologul
dorit în interesul cuiva sau a ceva încredere că orice i-ar cere Joseph Watts și echipa sa de la
considerat ca avînd drepturi mai Dumnezeu ar fi drept şi spre Universitatea Aukland din Noua
mari asupra lui“. Un înţeles propriul său bine. „Ca urmare Zeelandă sugerează în noul studiu
suplimentar al „sacrificiului“ este

4 nr. 120, 2019


Climate literare
publicat în revista Nature că înlocuită cu distracția, odihna cu Sunteţi părinţi? Examinaţi-vă
sacrificiile umane făceau parte plăcerea. Țara făgăduinței a relaţia cu copiii. Recunoaşteţi că
din lupta politică de menținere a devenit pământ pârjolit iar timpul oportun pentru a începe
puterii. Savanţii au folosit „ipoteza emigranții sclavi pe vecie. Raiul de să-i învăţaţi pe micuţii voştri să
de control social”, care se referă la acasă a fost lăsat în paragină și urmeze linia sacrificiului de sine
faptul că împăraţii, preoţii şi alte națiuni au ocupat locul. Prin este din copilărie. Daţi copiilor
liderii unei societăţi se foloseau lăcomia pe care o manifestă, omul voştri o muncă utilă în jurul casei.
de ideea conform căreia erau modern a ajuns să pună în pericol Faceţi-i să vadă că joaca nu este
trimişii zeilor/divinităţii pe viața lui și a semenilor lui prin totul în viaţă, că viaţa presupune
pământ şi îşi exercitau controlul nepăsarea pe care o manifestă muncă şi sacrificiu. Poate în
asupra populaţiei prin practicarea față de mediul natural, prin copilăria voastră aţi fost îmbrăcaţi
sacrificiilor umane, legitimându- distrugerea acestuia și depășirea prost, aţi avut prea puţin timp de
şi aşadar puterea în minţile unui consum exagerat față de destindere și hrană, nu destul de
oamenilor. Analizând aproape rezervele naturale ale planetei. bună sau suficientă. Poate vă
100 de culturi, cercetătorii au vrut Cea mai mare parte dintre noi nu gîndiţi că n-aţi vrea să fie lipsiţi şi
să vadă dacă există un efect mai suntem dispuși să facem copiii voştri aşa cum aţi fost voi.
asupra societăţilor şi structurii sacrificii pentru nimeni și pentru Dar pe de altă parte, dîndu-le
acestora, în particular în sensul nimic. Au uitat că Dumnezeu și-a copiilor tot ce doresc, i-ar putea
stratificării acesteia. În epocile sacrificat singurul său fiu, pe costa viaţa! Aceasta i-ar putea face
moderne au fost sacrificați Hristos, pentru a ne salva pe noi să–şi închipuie că viaţa este
oameni în numele progresului oamenii de la moarte și a ne da uşoară, că lucrurile pot fi
uman, fiind folosiți ca cobai în speranță într-o viață veșnică. Au dobîndite uşor, că îndeplinirea
experimente de la medicină la uitat de planul de mântuire al lui voinței lui Dumnezeu este ceva
astronomie sau folosiți în Dumnezeu care este numit lesne, şi astfel, mai tîrziu, ar putea
construcții megalitice. Competiția „Evanghelie” și care înseamnă să nu fie dispuşi să facă sacrificii
dintre cele două sisteme sociale și „vestea cea bună”. Într-adevăr a pentru El. Pentru că voi, adulţii,
anume capitalism și socialism a fost cea mai nemaipomenită veste deja ştiţi că viaţa nu este uşoară,
antrenat foarte multe sacrificii adusă vreodată oamenilor; că iar îndeplinirea voinţei lui
umane și de o parte și alta în pedeapsa noastră cu moartea a Dumnezeu nu este nici ea
numele asa numitei „democrații”,. fost luată asupra lui Isus, iar vina neapărat uşoară, ajutaţi pe copiii
Sacrificiile umane continuă și noastră a fost înlăturată. Cea mai voştri să dobîndească o concepţie
acum îmtr-un război invizibil puternică legătură pământească echilibrată cu privire la viaţă.
dintre așa zișii teroriști și așa zișii este dragostea unui părinte Învăţaţi-i că aşa cum există timp
„democrați”. Se sacrifică popoare pentru copilul lui. Atunci când pentru destindere, tot aşa trebuie
întregi în numele globalizmului și Dumnezeu Tatăl a consimțit să-i să existe timp pentru muncă,
pentru formarea unui imperiu îngăduie Fiului Său, Isus, să sufere pentru studiul Bibliei, pentru
care să controleze totul printr-o și să moară în locul nostru ne-a sacrificiu. Disciplinaţi-vă fiii şi
multistratificare de a claselor demonstrat în limbajul cel mai fiicele în direcţia unui curs de
sociale. Cei din vârful piramidei sugestiv, cât de mult ne iubește pe viaţa al sacrificiului de sine
ierarhice, o minoritate fiecare dintre noi. Revenind la raţional. Roadele acestei
privilegiată, se cred nici mai mult istoria lui Avraam care a fost oprit disciplinări vor putea fi prea bine
nici mai puțin decât dumnezei pe în ultima clipă de Dumnezeu Tatăl unele dintre cele mai valoroase
acest pământ și dispun de toată de la a-și sacrifica unicul său fiu lucruri pe care le vor moşteni de
puterea militară, tehnologică și Isaac pe muntele Moria, ne la voi. Iar propriul vostru bun
informativă pentru a controla ducem cu gândul că sacrificiul exemplu va fi cea mai bună
mințile oamenilor. Manipularea în trebuie căutat în altă parte, nu în întărire a instrucţiunilor verbale
masă a devenit arma cea mai porunci sau ordine, nu pentru pe care le daţi.
puternică prin care oamenii se orice sau oricine, iar viața noastră
sacrifică inconștient pentru este mai presus decât orice lucru. Va urma
stăpânii lumii. Părăsesc locurile Această istorie mișcătoare însă nu
natale și se duc după așa numite a fost singura dată când un tată a
„miracole” adică „locul avut de luat hotărârea dureroasă
făgăduinței” în care munca este de a-și sacrifica fiul preaiubit.

nr. 120, 2019 5


Climate literare
eludarea permanentului substrat transcendental, sufocă,
sterilizează și, până la urmă, anulează intenția
IMPASURILE epistemică. Desigur că aceste poziționări intra- și
extrasistemice, pe care le impune scindarea husserliană
FENOMENOLOGICE (fără ca aceasta să fie o reducție, în sensul pe care Husserl
îl acordă acestui radical predicat fenomenologic), implică
ŞI CONDI Ţ IA o viziune spațială, dar ea, în acest caz, nu-și poate face loc
în sintaxa unei incidențe emergente, eficient explicative,
TRANSCENDENTALÃ nici prin apelul la descrierea spațialității fenomenelor, pe
care o întreprinde Kant – descriere care poartă caracterul
Dragoş NICULESCU sistematic, propriu raționamentului matematic, și care
este aplicată, în cadrul conceptului de intuiție pură,
explicării poziționărilor anteraționale ale judecăților
sintetice apriorice ale geometriei, chiar dacă ele privesc
Continuare preocuparea lui ontologică de a determina în mod exact
din numărul trecut existența spațiului – și nici prin apelul rudimentar la
simplele mutații pe care le-a provocat revoluția
copernicană, cea care, acționând excentric de ordinea
6. Despre posibilitatea unui nucleu iluzoriu al Universului apropiat, a permis
cunoașterii ego-ului circumscrierea adevărului în datele întregitoare ale unei
gânditor înăuntrul cunoașteri orbitale.
experienței În orice caz, problema include obligatoriu caracterul
transcendentale. dinamic al constituirii spațiale kantiene și datele criticii
copernicane, în toate limitele și posibilitățile care intervin
O altă dilemă cu care ne necesar în ambele cazuri. La Kant, raportarea pe terenul
confruntăm în incursiunea în fenomenologiei a spațiului la posibilitatea de a fi afectat
universul fenomenologic de ceva este studiată prin punerea sub semnul întrebării
husserlian atinge din nou precaritatea raportărilor cu a juxtapunerii spațiului și timpului: spațiul trebuie
care operează Husserl în privința eu-lui gânditor și a parcurs în momentele sale temporale, “reținut” într-o
posibilității de cunoaștere a sa: insuficienta distincție pe imagine totală și “recunoscut” ca un sens identic. La Kant,
care o întreprinde într-o manieră dinamică, mobilă, între spațiul este o existență dependentă, atât în ceea ce
capacitatea de cunoaștere a elementului din interiorul privește existența sa, cât și intuirea sa. El identifică spațiul
sistemului și capacitatea de cunoaștere și vizare a lui și proprietatea lui de a fi afectat de obiecte (în sensul
dintr-o poziție extrasistemică, precaritate care inferă, cuprinderii lucide în cadrul lui a reprezentării imediate
implicit, dificultatea postulării unor coordonate eficiente a lucrurilor) cu însăși intenționalitatea conștiinței, el este
de abordare teoretică a cunoașterii în sine. Este vorba de tocmai mișcarea conștiinței spre ceva, considerată ca
paradoxul pe care îl incumbă “experiența posibilitate de a expune, de a deosebi, de a multiplica o
transcendentală” : sau am “conștiința” lui eu gândesc, dar impresie oarecare. În timp ce fenomenologia lui Kant
aceasta nu este o cunoaștere (aici avem de-a face cu este, mai întâi de toate, o fenomenologie a judecății,
plasarea intrasistemică), sau “cunosc” eul, dar acesta este fenomenologia lui Husserl este mai degrabă o
un fenomen al naturii (aici avem de-a face cu o plasare în fenomenologie a percepției. Ricoeur concluzionează:
afara sistemului fie a eu-lui cunoscător, interogativ, fie a “Această reluare a spațiului din perspectiva timpului
eu-lui gânditor, cu rămânerea, în fiecare ipostază, a («timpul este o reprezentare necesară, care servește
celuilalt eu în interiorul sistemului, sistem care, prin drept fundament tuturor intuițiilor») marchează triumful
aceasta, se exteriorizează la rândul lui, devine obiect sau fenomenologiei asupra epistemologiei”.
fenomen). După cum vedem, dificultatea analizei este
enormă, din nou ea presupune operarea unui clivaj în 7. Concluzii.
interiorul câmpului transcendental, despre care am
vorbit anterior în studiul nostru, și chiar mai mult, un Încheiem aici studiul nostru, apreciind că paradoxul,
clivaj în interiorul aceluiași element al câmpului impasul în fenomenologie reprezintă el însuși o
fenomenologic transcendental: descompunerea eu-lui în problemă, o metaproblemă cu care ne confruntăm în
două părți – un eu gânditor, pur reflexiv, dar dominat de aventura temerară pe acest sol mișcător. Condiția
o atitudine pasivă, și eul cunoscător, interogativ, bântuit transcendentală a existenței și funcționării ființei umane
de neliniștea activă a aflării misterului, a accesului la cuprinde în ea și justifică această condiție de insuficiență
adevăr. Din nou ne plasăm împotriva posibilității a dilemei. Misterul transcendentului (secund) din ființă
efectuării unor astfel de scindări speculative, care, prin → Continuare în pag. 7

6 nr. 120, 2019


Climate literare
poate prevedea, de fiecare dată, un final fericit, pentru
Venire ș i revenire că pierderile sunt majore pe parcurs, însă, cu
siguranță, speranța se păstrează vie.
Iată că și în poezie rămâne întreagă și ne putem
Mihaela-Mariana CAZIMIROVICI referi la: „Ca într-o rugăciune/ mi-am cufundat
mâinile/ în unda lui de gheață,/ mi le-am clătit,/
răcorindu-mi fața/ cu speranța lichidă.// (Rugăciune,
Concepția lirică a Marinei Costa p. 24) sau „În el palpită speranța tuturor.” (Avram
se așază foarte aproape de mesajele Iancu, p. 26), precum și la: „un val de prosperitate/
romanelor sale, constituindu-se ca pentru toți cei îndrăzneți./” (Vizirul Ibrahim, p. 28).
parte a universului ei scriitoricesc. Se Sărbătoarea aceasta a menținerii vii a șansei la
regăsesc, astfel, multe elemente viață se evocă, de asemenea, în romane, prin
comune în cele două genuri ritualurile și tradițiile prezentate, iar în poezie prin
abordate. dans: „O țară uitată de contemporani/ se ridică iar, în
De altfel, inclusiv ambele capitole care dau titlul ritm de dans.//” (Aici nu sunt tigri, p. 41); „Pireu”,
acestei cărți separă, practic, aceste două puncte „Peloponez”, „Fata din Atena”, „Grecia”, „Batumi” sunt
esențiale pe care le atinge în scrierile sale: partea alte semne ale asemănărilor cu romanele.
aventuroasă, a călătoriei spre locuri care mai de care „Dorurile”, în schimb, scot la iveală o deosebită
mai exotice, „Drumurile”, și partea de liniștire, de delicatețe și definesc propriul eu al poetei prin „Poem
revenire la cuibul iubit, cu toate sentimentele expuse interminabil” și revenind, apoi, prin „Definiție”.
cald, dar și cu forța sincerității, „Dorurile”. Și mai Stări și sentimente profunde în lupta pentru
departe, dacă vreți, nu e de mirare iubirea ei profundă eliberarea sufletului de tristețe se împletesc cu teama
pentru mare, ce pare să-i reprezinte stilul, cu venirea pierderii iubirii – aceasta din urmă, în „Balaurul cu o
și revenirea ei la mal. sută de guri” – și teama de viață – în „Mă tem”.
De altfel, marea o definește, iar poezia sa vine cu o Dar toate emoțiile grele sunt acoperite de bucuria
redefinire a hotarelor sufletului ei deschis. iubirii, în entuziasmul și fericirea împlinirii ei, prin
Până la urmă, e inerentă-mpărțirea aceasta în poeme precum: „Inelul de logodnă”, „Două verighete
„Drumuri” și „Doruri”; se resimte și a fost chiar foarte de aur” și „Un DA sonor”.
bine sesizată de autoarea însăși. Prin urmare, Marina Costa reușește din nou. Pentru
Chiar dacă romanele sale implică lupte de o mare că în noua sa carte a atins nu numai țelul propus, ci și
intensitate – între bine și rău, în esență – speranța nu sufletul, prin puterea ei de a se confesa și a-și descoperi
dispare niciodată. Nu putem spune, neapărat, că se prin poezie acele profunzimi care erau oferite numai
personajelor romanelor sale.
→ Continuare din pag. 6 transcendente de fond, care de fapt deține sub cheie toate
răspunsurile. Este necesară și în știință întoarcerea la
propune căutării meticuloase șansa unor pătrunderi
demnitatea curată și deplină, la onestitatea deplină a
consubstanțiale lui, dar marginale, dimensiunea centrală
conștiinței existențiale și creative; altfel, frica de ea este
a tainei rămânând ascunsă. Acest lucru nu trebuie însă
nu numai condamnabilă, dar și înfrânătoare în planul
să sperie și nici să demobilizeze. Condiția
eforturilor de avansare pe drumul cunoașterii.
transcendentală, în calitate de condiție fundamentală a
Moralitatea cercetătorului, în viață și în muncă, trebuie
ființei noastre, trebuie până la urmă asumată și înțeleasă
recuperată.
în toată plenitudinea ei, care include și taina, nepătrunsul.
Nu este prima oară că am semnalat ciudata lipsă de curaj
„Toate încercările noastre de a ajunge la claritate s-au
a filozofilor care, evoluând, inclusiv declarativ, în jurul
izbit de paradoxuri care apar fără încetare, prin care ne
dimensiunii și reperului transcedent și transcendental,
dăm seama dintr-o dată că întregii noastre filozofări i-a
afirmând chiar credința lor în Dumnezeu, în Puterea și
lipsit un temei sigur. Cum putem deveni acum cu adevărat
Creația Lui, nu recunosc substratul și dominanta
filozofi? Suntem debutanți în mod absolut și nu dispunem
supraordonatoare a aceluiași transcendent și în
de nici un fel de logică susceptibilă să ne furnizeze regulile,
materialul lor științific lucrativ. Ei recunosc existența
nu numai datorită măreției scopului, ci și din cauza
dilemelor, acordă credit unui steril hazard, care nu poate
stranietății esențiale și caracterului absolut precar al
fi nici măcar definit, cu atât mai puțin interpretat, așa
ideilor care sunt puse în joc.”
cum a spus și fizicianul austriac Erwin Schrödinger, unul
dintre părinții fizicii cunatice, dar fug de punerea
Edmund Husserl
dilemelor cu care se confruntă pe seama texturii

nr. 120, 2019 7


Climate literare

LA R|S|RIT E APUSUL
Anton GAGIU

Continuare din numărul trecut lăsat să se apropie, la zece metri, apoi


am ieșit în fața lui făcându-i semn să
Din volumul „La răsărit e apusul”. oprească pentru control, moment în
Capitolul IV: „Primii pași în carieră” (9) care a accelerat venind spre mine. M-
am dat la o parte, am luat arma de la
Trecuseră acele ceasornicului de ora umăr și am armat pentru că știam ce va
trei dimineața, când sună telefonul. Era urma. M-a ocolit, virând puțin la stânga
operatorul din dispeceratul unității: și a trecut de mine. Am pus piedica la
-Tovarășe locotenent, veniți urgent foc automat și am tras în mașină. Șoferul
la unitate, la poarta șase a portului un a pierdut controlul volanului și s-a izbit
soldat de-al dumneavoastră a tras vreo de movila de pământ, au deschis ușile și
optsprezece cartușe într-o mașină care au ieșit din mașină fugind către calea
nu s-a supus la somație la ieșirea din ferată. Către ei nu am tras.
port. -Câți erau?
-A rănit pe cineva? am întrebat -Pentru că era foarte întuneric nu spune secretarul de partid?
gândindu-mă la viețile oamenilor în pot fi sigur, dar cred că am văzut trei -Iei tu un sac, eu unul și unul pentru
primul rând. siluete. Între timp ajunsese la comandant dintre cei neloviți, iar pe
-Nu știm. Acum anunț și alte organe. eveniment și secretarul de partid al ceilalți doi îi predai la PCTF. Pe al meu mi-
-Plec imediat acolo, am spus hotărât. unității, un ofițer perfid, de factură l pui în mașină (era vorba de mașina lui
Am ajuns la locul faptei cu taxiul morală îndoielnică și foarte alunecos. personală). Am făcut așa cum mi-a zis,
(atunci mașinile de serviciu erau rare) și -Bine soldat că nu ai rănit pe nimeni, numai că la el în mașină am pus unul din
nu mi-a venit să cred ochilor ce vedeam. ai acționat foarte bine! l-am încurajat eu. sacii loviți de gloanțe, iar pe ceilalți patru
Evenimentul nu avusese loc la poarta -Băi locotenente, mi se adresează i-am predat la PCTF (punctul de control
șase (ultima poartă a portului), ci lângă secretarul de partid (el era doar pentru trecerea frontierei) și am
aceasta, pe un drum lateral ce ducea locotenent major) ai dat de dracu, ai întocmit proces verbal de predare-
către șantier (portul nou era în belit-o (limbaj de secretar de partid) cu primire, așa cum era procedura. În ziua
construcție dincolo de cel deja existent). ce a făcut ăsta aici! respectivă pe la ora zece sunt chemat
Aici aveam un post care avea misiunea -De ce? Pentru că a acționat foarte de către ofițerul de contrainformații (din
să verifice mașinile care ieșeau și intrau bine, un grup de trei persoane nu s-au nou el!).
prin acest punct obligat de trecere. La supus la somație și au încercat să scoată -Ia spune cum a fost aseară? m-a
câțiva zeci de metri de cabina de serviciu din port marfă de contrabandă. luat la întrebări tovarășul locotenent-
a soldatului, urcată pe un maidan de -Ce somație? Ce contrabandă? colonel Dinicu de cum am intrat la el în
pământ escavat era o Dacie roșie cu -I-a somat prin voce și pentru că nu birou. I-am povestit și...
număr de Neamț, cu toate ușile au oprit și au încercat să-l lovească cu -Și ce ziceai că ai făcut cu guma de
deschise, ciuruită de gloanțe. Am mașina a tras în plin... în mașină, am mestecat?
numărat nouă găuri, cele mai multe în spus. -Am predat-o la PCTF.
portbagaj, iar în habitat am găsit un -Și dacă-i omora? -Ce vorbești?
glonț înfipt în plafon lângă oglinda -Nu a tras să-i omoare, așa că nu mai -Cât ai predat?
retrovizoare. Și cu toate acestea nimeni vă faceți probleme din punctul acesta de -Patru saci.
nu era rănit pentru că la fața locului l-am vedere. Apoi marfă de contrabandă e -De ce doar atât, dacă în mașină au
găsit doar pe soldatul aflat în post. Ridic sigur, vă rog să vă uitați în portbagaj. S-a fost șapte?
portbagajul și... rămân uimit. Era plin de uitat și s-a convins. -În primul rând în portbagajul mașinii
saci de plastic cu gumă de mestecat, -Ce facem? am întrebat. nici nu ar fi încăput șapte saci, în al
prohibită pentru noi atunci, constituia -Punem marfa în mașina mea, doilea rând am aici procesul verbal pe
marfă de contrabandă. Acesta era mergem la unitate să raportăm care l-am întocmit la fața locului semnat
motivul pentru care șoferul nu oprise la evenimentul, iar mâine anunțăm și de mine, de secretarul de partid și de
punctul de control. miliția. Soldat, se adresează el ostașului soldatul din post care a executat focul.
-Cum a fost soldat? întreb după ce care era în post, nu se apropie nimeni I-l arăt. Studiază procesul verbal, apoi...
verific mașina. de mașina asta! Ajunși la unitate am -Păi aici scrie de cinci saci?
-Am văzut mașina că vine spre mine verificat sacii cu gumă de mestecat. Erau -Da. Dar unul era făcut praf pentru
încă din momentul în care s-a desprins cinci, dintre care prin doi trecuseră că trecuseră prin el nouă gloanțe.
din drumul principal (cel care ducea la gloanțele și cam stricară marfa, dar trei M-a privit. Părea că înțelege. A
ieșirea din port spre poarta șase), l-am care se aflau dedesubt, erau întregi. Ce

8 nr. 120, 2019


Climate literare
zâmbit. Nu m-a întrebat unde e, așa lovit nici măcar nu aruncase o privire pe existența și veți vedea în paginile
cum era. I-aș fi răspuns fără să ezit că e dosarul meu de cadre? Dar, mi-a revenit următoare de ce. Nu a fost greu s-o
la secretarul de partid, locotenentul repede. Voia doar să înceapă o conving pe Maria că această promovare
major Victor Nae. Dar probabil știa și din conversație într-un fel domol. va fi de bun augur pentru amândoi, mai
această cauză nu a mai întrebat nimic. -Din Muntenia, am spus evaziv. ales când i-am spus că e posibil să
Ceva mai târziu am înțeles de ce -Da, lasă că știu, ești din Dâmbovița. primim și locuință. Mai devreme de
secretarul de partid îmi spusese să Podeanu mi-a vorbit foarte frumos două zile i-am transmis colonelului
opresc un sac de gumă și pentru despre tine. Podeanu hotărârea mea. La două zile
comandantul unității. Știa că acesta -Nu este decât un motiv de bucurie după ce i-am dat răspunsul am primit
apreciază activitatea mea și spera ca pentru mine. Eu mă străduiesc ordinul de mutare pe funcția de
ducându-mă cu o astfel de propunere la permanent să nu-l dezamăgesc. instructor cu munca utc la marea
el, un colonel de o cinste și corectitudine -Nu te-ai săturat de activitatea pe unitate. M-am integrat foarte repede în
exemplară, model pentru noi tinerii care o desfășori aici? noua poziție mai ales că intrasem în
ofițeri, mi-ar compromis definitiv relația -Nu. Cum să mă satur după mai puțin organul de partid al marii unității, eram
cu acesta. Nu m-aș fi dus cu o astfel de de doi ani? membru al consiliului politic de drept.
propunere la acesta în ruptul capului. -Îți place? Așa că participam la toate ședințele în
Așa că am sesizat și eu cu ocazia acestui -Da. Am devenit ofițer pentru că așa care se făceau fel de fel de analize și luam
eveniment adevărata față a unor oameni am dorit de copil, iar nu pentru a-mi găsi contact cu toate problemele care aveau
cu funcții de răspundere din cadrul un refugiu. loc pe șase sute de kilometri de frontieră.
unității. Mă pregătisem psihic pentru a -Uite, noi ne-am gândit să vii în La câteva zile după ce am intrat în pâine
îndura toate privațiunile unei funcții de consiliul politic instructor cu munca utc sunt anunțat de către ofițerul de serviciu
comandă pentru mult timp, când după (uniunea tineretului comunist). Ce zici? pe unitate că sunt chemat de colonelul
mai puțin de doi ani la comanda unei -Sună măgulitor, dar nu am Valeriu Tolocea comandantul marii
subunități în port într-una din zilele lunii experiența necesară, am doar douăzeci unități. Ar fi trebuit să fiu neliniștit pentru
iunie am fost chemat în biroul și cinci de ani și cred că și pentru această că auzisem de faima acestui om. Cine
comandantului de unitate. Obișnuit cu funcție în afară de tinerețe îți mai trebuie intra la el ieșea transpirat indiferent
chemările pe la secretarul de partid sau să ai și ceva experiență. despre ce problemă era vorba, dar nu
ofițerul de contrainformații pentru fel de -Da. Așa este. Dar tu ai ceea ce mulți eram pentru că probabil mă chema să
fel de abateri ale subordonaților, mă din generația ta nu au: ambiție, mă cunoască.
gândeam că și acum există vreo boacănă pregătire, seriozitate și te-ai ocupa de un -Să trăiți tovarășe colonel! Sunt
mai mare făcută de cineva din subordine domeniu care ți-ar veni ca o mănușă, locotenent Burlacu, m-am prezentat la
și trebuie să dau socoteală, dar... În birou având în vedere înclinațiile tale artistice. ordinul dumneavoastră! am spus din ușa
la comandant mai era o persoană, un Chiar era documentat în ceea ce mă uriașului birou după ce am intrat. Și-a
colonel mic de statură, brunet, cu o privea. ridicat privirea din teancul de hârtii pe
mustață șmecherească și privire -Ce ar presupune această activitate? care-l avea pe birou, și-a dat ochelarii
vicleană. Îl cunoșteam din auzite, era -Să lucrezi cu tinerii din marea după nas, a ridicat privirea spre mine
secretarul consiliului politic al marii unitate, cu toți, indiferent dacă sunt așteptând să se volatilizeze fumul de
unității. „Ce-o vrea ăsta de la mine?” m- ostași, subofițeri sau ofițeri și să cuprinzi țigară din fața sa...
am întrebat de cum l-am văzut. Pentru toate cele șase unități pe care le avem în -De când ai venit aici?
că era clar că el avea ceva cu mine și nu această parte de țară de la frontiere. -De cinci zile, am răspuns.
comandantul unității. -Tovarășe colonel propunerea -De ce nu te-ai prezentat la mine?
-Să trăiți tovarășe colonel! Am spus dumneavoastră mă măgulește. Nu spun -Nu mi s-a spus...
eu șefului meu privindu-l însă și pe „nu”, dar nu spun nici „da”. Dați-mi un -Cine trebuie să-ți spună măă?
celălalt și dându-i de înțeles că și pentru timp de gândire. Aproape că se răstea la mine.
el este valabil salutul meu ostășesc. -De ce ai avea nevoie de timp de Deja începuse să-mi circule sângele
-Tinere ofițer, începe comandantul să gândire? prin vene mai repede. Tu nu știi
mă introducă în subiect, tovarășul -Să vorbesc și eu cu soția. Ea se regulamente? Nu știi că atunci când
colonel Turbatu vrea să vorbească cu pregătește pentru facultate și ar însemna mergi într-un nou post trebuie să te
dumneata, așa că eu vă las singuri, a spus să fim mult timp despărțiți. prezinți la comandantul unității?
și s-a retras din propriul birou -Ce greutăți ai? -Mă scuzați, dar dumneavoastră
comandantul meu de unitate colonelul -În afară de faptul că stau cu chirie de sunteți comandantul marii unități...
Gheorghe Podeanu. Colonelul brunet m- doi ani și nu am casa mea, nu am altă -Măi, dar tu mă uimești! S unt și al
a invitat să iau loc pe un scaun în fața lui. greutate. unității! Comandamentul acesta din care
Am simțit cum privirea aceea de viezure -Poate rezolvăm problema aceasta. faci și tu parte acum are număr de
mă sfredelea și că-mi pătrundea în trup De cât timp ai nevoie? unitate militară, ai înțeles?
ajungându-mi până în măruntaie. -De două zile.
-De unde ești măi Luca Burlacu? Pe -Bine. Îi spui lui Podeanu hotărârea ta
moment nu i-am răspuns pentru că și mă va anunță el. Aș putea spune că Va urma
eram surprins. Voia să discute cu mine și întâlnirea cu acel om mi-a marcat

nr. 120, 2019 9


Climate literare

POEME
Al. Florin ȚENE

Adevărul din acrostih


Această pagină de timp o scriu cu maci
A plecat circul Elimin minciuna cu un verb curajos,
Lumea se ascunde în păduri fără copaci,
Cupola albastră și cu ringul luminate feeric E vremea să iau poteca în spate și să pornesc pe jos
Sub care s-au împlinit visele ne visate de noi, S-au să mă refugiez în fraze fără cuvinte,
Acrobați, pantere, fachiri, toate cuprinse sferic, Atunci când tai unghiile substantivului picior,
În ochii noştri inundaţi de imagini adunate roi. O bucurie stârnesc în ciorap
Durere întoarsă pe dos în mănușa pierdută-n pridvor,
...Și fete frumoase dansând pe sârmă zâmbind Negație ce nu neagă nimic pe lume,
Sfidând gravitația zboară sub cupola albastră Acceptare botezată astăzi fără nume.
Până în speranțe, până în clipa în alb levitând
Până în emoția inimii și în privirea noastră. E vremea să privim oglinda oglindită-n alta
După ce ieșim din cuvinte mincinoase,

Atunci toți zeii se întorc din Malta,


Sunt poetul esențelor tari Tăcerea trece în imne și-n clipe păguboase,
Iubiri ne știute cum nu ne cunoaștem viitorul,
Sunt poetul esențelor tari Totul s-a măcinat până la vene, până la oase,
Ce sorb din apa lui Hristos, Inodore și incolore precum dorul,
Când pe drumul confuziilor mari Cuvânt strecurat în inimile rămase.
Înțelepciunea mă face mai frumos.
Acum putem să ne citim viața pe dos,
Un ochi mă urmărește-n sine, Raport între trăire și sfârșitul poeziei,
În cale crescând confuzii de lumini, O lume ne așteaptă într-un spațiu lăptos,
Ce mă duce-n tăcerea care vine Fumurie precum toamna arămind aracii viei,
Sub atâția ochi divini. Atunci când fur un vis de pe buzele femeii
Tăcută cu poala plină cu struguri dulci.
Sunt poetul esențelor tari E vremea fluturilor hălăduind prin lunci
Și beau măduva cuvintelor din mers, Mai rodnică în sfârșit când se nasc și prunci.
Dacă prin vreme anii îmi sunt mai rari
Cineva muntele de păcat m-i l-a șters. Sunt frumosul nebun
Mai trăiesc vremea inimii înduioșate Sunt frumosul nebun ce mai caut
Și-a timpului dragostei dintâi, Amintiri pe bănci părăsite și despereche,
Mai sorb esențe cu păcate De nicăieri aud un cântec de flaut
Când te roagă Poetul să rămâi... Ce curge în râu dinspre ureche.
Sunt Visătorul esențelor tari, E banca crucea mea de-o viață
Un ins grăbit spre ce-o să fie, Clipe răstignite pe lemnul putred tac
Las clipele mele de armăsari În genunchi mă întorc ca la o povață
Să mă tragă-n veșnicie... Frumos nebun la început de veac.
Sunt poetul esențelor tari Pe bănci părăsite și despereche
Călătorind într-o caleașcă de Poezie. Trecute amintiri în vitralii pier
Într-o catedrală de suflet veche
Mă întorc nebun frumos și mai sper...

10 nr. 120, 2019


Climate literare
Rolul de frunte al Cu toată aparenta sa îndepărtare de problematica
rusă a vremii din pricina călătoriilor întreprinse și a șederii
sale îndelungate în străinătate, totuși, Ivan Turgheniev a
povestitorului în rămas rus get-beget pînă la moarte.
Este adevărat că el se simțea atras de confortul și
marea literatur\ civilizația Apusului, îndeosebi de civilizația și
spiritualitatea franceză. Dar tot atât de adevărat este că,
rus\ occidentalizat până în vârful unghiilor, Turgheniev dorea
cu aprindere ca Rusia să-și rezolve gravele probleme de
George PETROVAI esență feudală cu care se confrunta.
Cu siguranță că ăsta-i unul din motivele pentru care
el scrie Povestirile unui vânător așa cum le știm, carte
Scriitorii se deosebesc printr-o care se poate spune că reprezintă piatra unghiulară a
serie de însușiri (spiritul de întregului său edificiu cultural-conceptual. Apar în
observație, ideile dezbătute, limbajul această carte personaje memorabile așa ca Hori și
întrebuințat, talentul de povestitor Kalinîci, îi întâlnim pe moșierii Viaceslav Harionovici
etc.), toate aceste componente, în Hvalînski și Mardari Apolonîci Stegunov (frați buni cu cei
împletirea lor subtilă și armonioasă, contribuind la doi Ivani certăreți ai lui Gogol), facem cunoștință cu buna
formarea stilului și la punerea în evidență a artei cu care moșiereasă Tatiana Borisovna și cu parazitul de nepotu-
este înzestrat (mai mult sau mai puțin) fiecare dintre său, dar mai ales îi cunoaștem pe băieții care-și pasc caii
slujitorii cuvântului scris. în lunca Biejei și se dovedesc neîntrecuți povestitori
Tocmai de aceea este foarte dificil, ba poate că de-a despre domovoi și vodianoi.
dreptul riscant, să faci distincție între scriitorul artist și De altminteri, acestei cărți i se datorează exilul
scriitorul povestitor. Totuși, chiar în marile literaturi scriitorului la moșia sa de la Spasskoe-Lutovinovo pentru
identificăm artiști mai degrabă cu vocația povestitului o perioadă de 21 de luni, exil ordonat de țarul Nicolae I.
decât cu cea a profunzimii ori a amplorii ideilor abordate. Dar tot ei i se datorează în bună măsură și urgentarea de
Făcând această afirmație nu-i am în vedere pe către țar în anul 1861 a reformei agrare (abolirea iobăgiei).
povestitorii de meserie (H.Cr.Andersen, frații Grimm sau Cu toate că propriu-zis F.M.Dostoievski nu este un
Petre Ispirescu), ei înșiși artiști de-o factură aparte – cea povestitor de talia lui Gogol sau Turgheniev, două sunt
a basmului mereu încântător și de-a pururi nemuritor, ci argumentele care ne obligă să-l includem în galeria celor
gândul mă poartă la harul inegalabil al acelor artiști care mai iluștri condeieri ruși ai tuturor timpurilor:
narează scene de viață cu cuceritoarea ușurință cu care 1) Dintre toți scriitorii care au ieșit din Mantaua lui Gogol,
oamenii obișnuiți se mișcă, respiră și mănâncă… Dostoievski este artistul-gânditor căruia cultura universală
Iar literatura rusă este plină ochi de adorabili îi datorează cel mai mult, nu doar în ceea ce privește
povestitori. Firește, primul în seria acestora este Nikolai strălucita sa contribuție la dezvoltarea literaturii de
Gogol, cel din a cărui Manta vor ieși adevărați titani și cel investigație și minuțioasă analiză psihologică, ci și în ceea
care niciodată nu și-a dezmințit excepționala înzestrare ce privește prestigiul imprimat existențialismului creștin;
de povestitor (ba sarcastic, ba duios, dar mereu irezistibil, 2) Dostoievski cultivă cu succes fantasticul în
în pofida paseismului său), nici în grațioasele scrieri ale povestirile Bobok și Visul unui om ridicol, scrieri pe care
tinereții – Serile în cătunul de lângă Dikanka, nici în cele el însuși le-a intitulat Povestiri fantastice. Dar mă grăbesc
de mai târziu (Taras Bulba, Cum s-a certat Ivan Ivanovici să precizez că este un fantastic diferit de cel gogolian, căci
cu Ivan Nikiforovici, Nasul, Mantaua), pentru ca în – am putea spune – este un fantastic mult mai
comedia Revizorul și, mai ales, în romanul neterminat intelectual, adică lipsit de draci, spiriduși și vrăjitoare.
Suflete moarte să atingă adevărate culmi privind Povestirea Bobok, de pildă, surprinde un captivant
misiunea artistului în societate și meșteșugul înaripat al dialog sepulcral între decedați de diverse vârste, ocupații
acestuia de-a transmite cititorilor opiniile sale. și condiții sociale: un general, un funcționar lingușitor, o
Iată „fermecătoarele povestiri cu draci și vrăjitoare din cucoană arțăgoasă, o fetișcană ușuratică, un escroc lipsit
Serile în cătunul de lângă Dikanka” (Dumitru Solomon în de scrupule etc., dialog din care – grație angajamentului
Prefață la Mirgorod) unde, cu grație și dezinvoltură, Gogol morților că în această postură nu mai are nici un sens să
și-a diseminat fantasticul său încărcat de umor și duioșie, mintă – aflăm păcatele tuturor acelora despre care se
dar iată și povestirea Vii, povestire despre care criticul poate spune că la țanc și-au dat obștescul sfârșit.
Bielinski avea să noteze la vremea aceea că fantasticul nu Iar Visul unui om ridicol relatează visul fabulos al unui
i-a prea reușit autorului, întrucât acesta a oferit un abuz personaj fără nume, de care toată lumea râde și care
de amănunte despre Vii, mai marele spiridușilor, încălcând taman pentru acest motiv decide să se sinucidă. Nu
astfel regula potrivit căreia o fantomă descrisă detaliat își apucă să o facă, deoarece adoarme cu pistolul așezat în
pierde caracterul metafizic și rămâne doar monstruoasă… fața lui. În vis are loc o translație de planuri, astfel că
Pentru noi românii povestirea are o semnificație personajul ridicol se vede pe sine mort, așezat în coșciug
aparte, asta deoarece episodul cu goana nocturnă a și apoi depus în întunericul de nepătruns al mormântului.
filosofului Homa aburcat în cârca vrăjitoarei, a fost Absolut toate amănuntele oferite de acest fals
preluat de Caragiale și inclus în nuvela sa Calul dracului. sinucigaș sunt cutremurătoare prin precizia lor maladivă,

nr. 120, 2019 11


Climate literare
prelungită dincolo de existență: picăturile de apă care-i parcă sunt fragmente ale unei simfonii sfâșietor de nostalgică
cad pe ochiul stâng exact din minut în minut, invocarea după un trecut de neuitat, dar și tablouri uimitor de precise,
Stăpânului Universului și pe urmă zborul prin spațiile desenate cu creionul dorului de țară și împlinite cu culorile
incomensurabile, pentru ca în final să aterizeze pe o aleanului. Indiscutabil că în precizia descrierilor Bunin se
planetă ce ne este înfățișată ca o reeditare a Pământului. dovedește cehovian, pe când în lirismul evocării „cuiburilor
Dar un Pământ paradiziac, unde nu se cunoaște ura, de nobili” el își vădește filiația turghenieviană.
minciuna și suferința, căci locuitorii acestei planete se Chiar dacă Maxim Gorki (adevăratul lui nume este
supun doar armoniei și iubirii. Însă după pătrunderea Alexei Maximovici Peșkov) a ajuns prietenul lui Lenin și
omului ridicol în această lume a inocenței începutului, într-atât de bolșevizat, încât – pastișându-l pe Dostoievski
locuitorii încep să cunoască minciuna, nedreptatea și cu Mantaua lui Gogol – Lenid Leonov anunța că „Noi toți
violența, și toate astea le fac mare plăcere. Degeaba mai (scriitorii proletari, nota mea, G.P.) am ieșit din mâneca
protestează personajul nostru împotriva răului devenit largă a lui Gorki”, aptitudinile sale de povestitor nu pot fi
dominant; este prea târziu și nu face decât să-și ridice contestate, dovada acestor însușiri el făcând-o încă de la
locuitorii planetei în cap… primele povestiri (Makar Ciudra, Bătrîna Izerghil, Hanul și
Ce folos, notează scriitorul cu amară ironie, că feciorul său etc.).
personajul s-a trezit cu sentimentul înviorător că deține Iar trilogia autobiografică Copilăria-La stăpân-
un adevăr neștiut de ceilalți semeni: n-a scăpat de Universitățile mele constituie mult mai mult decât
apelativul „ridicol”, ba mai mult, după ce începe să relatarea vieții plină de privațiuni a lui Alexei, la bunicii
împărtășească pe ici, pe colo din experiența acumulată în dinspre mamă când era doar de-o șchioapă, apoi – după
vis, ascultătorii îi râd în față și-i spun că a luat-o razna cu ce a mai crescut – la diverși stăpâni și în final la Kazan, oraș
propovăduirea iubirii aproapelui. în care intenționa să urmeze universitatea.
Despre apolinicul Lev Tolstoi se poate spune că vâna sa de Prin aria ei de cuprindere în timp și spațiu, precum și
povestitor răzbate mai degrabă din adorabilele povești scrise prin numărul mare de persoane cu care tânărul Alexei vine
pentru copii și din tulburătoarele nuvele scrise la bătrânețe în contact în decursul anilor și al peregrinărilor, trilogia
(Părintele Serghi, Hagi Murad) decât din marile sale romane, poate fi considerată o reușită frescă a epocii.
unde (îndeosebi în Învierea) el „sacrifică” farmecul povestirii Fără discuție că, așa cum reiese cu prisosință din trilogie,
în favoarea documentației și a temei social-politice de mare bunica a fost ființa cea mai dragă și mai apropiată de
gravitate, pe care o urmărește cu perseverență și o dezbate oropsit, îndeosebi după moartea mamei sale, cea dintâi
cu pasiune: libertinajul tinerilor nobili, prostituția, care l-a modelat cu bunătatea ei și cu harul ce-l avea de-a
transfigurarea morală a unora dintre personaje. povesti și recita, în felul acesta pregătind sufletul copilului
Fără a uita măcar o clipă de talentul narativ al lui Anton pentru receptarea frumosului și cunoașterea emoției
Cehov din încântătoarele lui schițe și nuvele (Chirurgia, artistice: „Tare le mai plac diavolilor șotiile! îi istorisește
Nuntă cu general, Majurul Prișibeev, Stepa, Salonul nr.6, bunica nepotului. Parc-ar fi copii mici, nu alta. Odată
Casa cu mezanin etc.), precum și de rolul pe care el l-a avut spălam rufe în baie și mă apucase miezul nopții. Ei, să fi
la dezvoltarea literaturii ruse prin aplecarea asupra vieții văzut cum s-a deschis fără veste ușa cuptorului și a început
omului mărunt, nu trebuie pierdut din vedere mai ales să toarne la drăcușori, care de care mai mărunței. Erau și
Ivan Bunin, acest ultim clasic rus. roșii și verzi și negri, ca gîndacii. M-am repezit la ușă. Aș!
Aidoma lui Turgheniev, Ivan Bunin a trăit ani mulți în Unde era chip de ieșit! M-am împotmolit în grămada de
străinătate. Dar dacă Turgheniev a făcut-o din niște capricii draci, care umpluseră baia, de nu te puteai întoarce. Și mi
specifice condiției sale de nobil înstărit, la Bunin – se împleteau printre picioare, mă apucau și mă zgâlțâiau.
aristocrat contemporan cu suita de dezastre generate de N-aveam cum să-mi fac cruce. Erau păroși, moi și calzi, ca
ascensiunea bolșevismului – refugierea în străinătate a niște pisoi. Doar că umblau toți pe picioarele dinapoi. Se
fost o necesitate impusă de conjunctura dușmănoasă învârteau peste tot, se zbenguiau și rânjeau cu niște
chiar și la adresa unor moșieri scăpătați, așa cum se dințișori ca de șoarec. Aveau ochii verzi, cornițele abia le
prezenta la acea vreme familia scriitorului nostru. ieșiseră și stăteau ca niște cucuie, iar codițele bârligate ca
Întreaga operă a lui Bunin, pentru care în anul 1933 a la purcei. Dumnezeule sfinte! Am căzut leșinată…”
fost răsplătit cu Premiul Nobel (primul dintre ruși), este Dintre scriitorii sovietici de după Gorki, cu siguranță că
străbătută de nostalgia după viața patriarhală a Rusiei de cel mai înzestrat povestitor este kirghizul Cinghiz Aitmatov.
altădată, cu „parfumul din alte vremuri” al conacelor A făcut din plin dovada înzestrării sale de narator chiar de
boierești, în care – ne spune scriitorul în povestirea Merele la apariția splendidei nuvele Geamilia, un emoționant
Antonovka – „era obiceiul să se sporovăiască pe înserate, poem închinat dragostei atotbiruitoare.
în penumbra amurgului, când luminile nu s-au aprins încă”. Talentul lui de excepțional povestitor iese în evidență
Iar opera sa din perioada exilului este marcată de dorul și din scrierile sale de maturitate, precum romanele O zi
fără leac după patrie: „Și iată că m-am întors cu gândul la mai lungă decât veacul și Eșafodul, în care încântarea
acele nopți de altădată, nopți de toamnă, aproape uitate, cititorului este permanent ținută trează atât prin fluența
pe care le trăisem cândva în copilărie, în stepa deluroasă istorisirii și prin suplețea criticilor la adresa regimului
și săracă a Rusiei Centrale”, se confesează el în Noaptea totalitar, cât și prin fermecătoarele povestiri concepute
târziu, după ce Parisul se cufundase în somn. aidoma unor paranteze, ca de pildă tulburătoarea istorie
Scrierile sale, între care se remarcă nuvela de mari a mankurtului, povestiri care au menirea să dilate și să
dimensiuni Satul, nuvelă de un realism sumbru și deprimant, îmbogățească acțiunea din punct de vedere emoțional și
artistic.

12 nr. 120, 2019


Climate literare

CAP VERT (AFRICA)


Paul LEIBOVICI

filmului de la CANNES a fost celor două insule SAL și BAO VISTA.


prezentat filmul despre CAP VERT - Din păcate au fost neglijate
care a îndemnat iubitorii de turism eforturile balneare a insulelor Santo
să pornească, fără greș, spre acest Antao, Sao Nicolau Fogo și Santiago.
colț - destul de necunoscut de Cap Vert a investit mult în
masele de turiști. Valea lui PAUL amenajarea unor hoteluri de lux
(vallee de Paul)este fără îndoială ,având în vedere faptul că turiști
cea mai majestoasă din insula caută în primul rând comoditate.
SANTO ANTAO, din nord-estul Parcurile naționale sunt punctele de
arhipelagului CAP VERT. Aici mâna atracție pentru turiști și în special
locuitorilor n-a intervenit pentru a ne-a atras primirea din Citade Velha
construi case tradiționale sau - un orășel la est de Praia. Am
pentru construirea de trasee care ar remarcat îmbunătățirea legăturilor
putea lega fermele și cătunele. În marine și a celor aeriene între
Cartea mea „JURNAL de
acest mod s-ar progresa nespus, micile insule (7 aeroporturi din care
Călătorie” apărută și difuzată în
înlesnind atât cunoașterea locurilor, 4 sunt internaționale). Culturile de
România 2018 conține trasee,
dezvoltarea agriculturii și pe terase și pante vertiginoase,
întâmplări, amintiri personale din
perfecționarea meșteșugărească. precum SANTO ANITA prezintă un
numeroasele excursii prin
Odată cu primăvara principalele spectacol unic și grandios în care
continentele lumii: AUSTRALIA,
așezări pentru a devenii itinerare alternează munții abrupți, văile
NOUA ZEELNDA, BALI, AFRICA și
turistice, trebuie mai întâi luxuriene, canyonurile aride și
CHINA. În decursul anilor am
amenajate. Localnici necesită atât o stâncile înspăimântătoare. De altfel,
străbătut meridianele și paralele,
pregătire cât și o încurajare într-o discuție cu unul din directorii
mi-am însemnat numeroasele
materială în scopul dezvoltării unor stațiunii ne-a declarat „facem
puncte geografice, impresii
baze turistice. Pe aceste trasee eforturi de oferii vizitatorilor
personale despre natură și
lipsesc case de odihnă, mici servicii cât mai diferite în ceea ce
populație. Desigur, aceste aspecte
hoteluri, restaurante. Extensia privesc călătoriile, excursiile”. Astfel
sunt personale .Și totuși unul din
electricității cât și aprovizionarea cu am creat Institutul de turism
continente m-a atras ca un magnet
apă curentă, e direct legată de autonom care are numeroase
„AFRICA” și cu deosebire „CAPUL
dezvoltarea în viitor a unei regiuni legături directe cu marele companii
VERDE” Republica „Capul Verde”
turistice. În acest mod s-ar rezolva de turism. În primul an de activitate
este situată în regiunea
problema sărăciei care se observă la al institutului au fost investite 850
Macaronesia în largul coastei Africii
tot pasul. Din punctele subliniate milioane de euro din partea Uniunii
de vest. A devenit independentă în
mai sus, regiunea SANTO ANTAO Europene. De asemenea, prin
1975. Insulele au fost descoperite
este cea mai defavorizată. Institutul evaluarea cât mai exactă a
de venețianul ALVISE da CA.DA
național de statistică precizează potențialului turistic în anumite
MOSTO. Complexul se află la 329
faptul că 46% din populație zone, populația locală și-a
mile de DAKKAR. CIDA de VELHA -
(40000) locuitori trăiesc cu 1,90 îmbunătățit standul vieții familiare.
centrul istoric vechi al orașului
dolari pe zi. CAP VERT, de-a lungul Arhipelagul și-a propus ca proiect
Ribeira Grande - a fost înscris în
Senegalului, deține timp de apr. 20 de viitor amenajări maritime și o
anul 2009 în patrimoniul UNESCO.
de ani locul de prim ordin în luptă permanentă contra poluțiuni.
Încă din 2007 s-a organizat
privința luptei împotriva sărăciei Ați petrece un concediu la CAP
Festivalul de jazz CESARIA EVORA
din Africa. Într-o statistică din VERT devine din ce în ce mai
VERDIA în luna iunie. În acest capăt
ultimii ani, ocupă unul din primele interesant pentru amatorii de
de lume, care ani de zile a stat
5 locuri prin îmbunătățirea aventuri turistice.
ascuns, neștiut, necercetat. Și iată-l Și totuși, pentru turiști
standului economic. Aceasta se
descoperit și valorificat. Trebuie reprezintă un „adevărat paradis” iar
datorează stabilității politice, ca una
spus că suntem doar la începutul de Orizontul sălbatic, te poți
din coloniile portugheze. Cap Vert
cercetărilor, iar prevederile sunt îndrăgosti chiar de la prima
și-a câștigat independența în 1975.
generoase. Au avut loc peste 200 de vedere!...
Până nu demult activitatea turistică
evenimente cu caracter cultural-
s-a axat în jurul stațiilor balneare a
artistic. De asemeni la Festivalul

nr. 120, 2019 13


Climate literare

POEM
Gandy-Romulus R. GEORGESCU

ş-atunci va să se Lepede: repede-repede: o, întru-îngerirea-Ţi


Îngerirei! -
şi-un: sic tranzit gloria mundi, o, iară: mur-muri-vei!...
şi-un: Panta REI: dacă-înTUO: vrei! (?)

... şi dacă vrei: LASĂ-TE: ECLESIASTĂ! - şi şi dacă vrei... (VI) mai Lasă-Ţi şi MÂNA precum CĂLCÂIA numai ŢĂRÂNEI:
de vrei:
(Fiii-cemeLOR: Oliviei-Iphigeniei CPN.DP/Georgiei- cu mult Trecătoriu-Ţi TRUP să dai Vămile Ei:
Esterrei!) nirVANEI! -
o, şi de iară atunci: din Paradis-în-Paradis rătăci-vei
(I) Lasă-Ţi ZIUA să curgă-ntru Legea de-a-nfiriparei şi-a- (Pierdute? - PIERDUTO?) rătăci-vei...
ntruparei Ei - şi deodat’: ACASA purce-vei... purce-vei...
de vrei să nu te-ajungă pre nicio geană a oldCopilăriei: căci numai Ast-felă: pradă uşoară: la VREMEA-VREMEI:
Răutate/a Ei - o, ECLESIASTICO: fărDeşertă: ECLESIASTĂ fi-vei!
ehei: dacă vrei! (?) Amin-ei: pre VOI-TOŢI: DUMNEZEI: dacă vrei! (?)

(II) Lasă-Ţi LACRIMA să curgă-ntru lin-înşiroiREA Ei - (VII) şi mai când îţi vei
de vrei să nu te-adânce limpidea-nsărata: Rana Ei! fi Lăsat CERUL-nstelat, o, mai Tot făr’-de-Stelele-i:
o, geamăna-nflorată de pre obrajii tei... de vrei:
ş-apoi cu Ei: să-Ţi mai fie-i ca-ntru cel bătut Joc-de-Şotron cu Piatra-Pietrei,
faţă-către-faţă la Dumnezei: merge-vei! - din dulce-amara-i Copilăriei...
şi fie-ce rid: un înger de plată fie-Ţi din TREI... dintru Fiinţa-înFiinţei de-îmPITRITEI:
ole-olelei: dacă vrei! (?) o, iată-Le: utopii din înScârţâite care-cu-Boi: Neamul
NEVOIEI! -
şi visări-împletite, o: Ne-Timpo: DOMNULUI: cere-I, o: tot ce
(III) Lasă-Ţi NORUL-de-vânt-călătorul: p-OCHII TEI vrei cere-I:
să-şi rupă strunele-i ş-atunci: ca simple aievuri ’Ţi vor trece: munţi-Soare-preApe-
de vrei să nu te farme DORUL drept în Miezul-Urgiei Tei-
INIMEI - văzduhuri ş-adânCeri, o, AVE-i:
şi numai de-atunci: TORNADE, ca pe Zefire, o, Blândo: culege- ca Amintirărui căzânde: castane coapte pe-alei...
vei ori Sfinte Floride-de-TEI...
pentru înSomnul neTrecător de-al vecinic veciniciei: pe-alei-alelei, pui-de-Lei:
zice-vei: O, Mater Dei: alelei-aleLuiEi: dacă vrei! (?) dacă-TUO: vrei!
..................................................................................................

(IV) Lasă-Ţi doară: LUMINA (cea: mal Creiată!) s/pre (VIII) Dar pân’ la TOT-şi-TOATE dintru Totul întru Toatele-i:
zămisilire(a)-i: Lasă-Ţi ZIUA să curgă-ntru Toată-nFiriparei
sineşei Ei - şi-nTruparei Legii Ei:
de vrei s-o pipăi-vezi pe-acee’ A inLUMINEI den a de vrei
nonCREAŢIEI - să nu te-ajungă pe nicio geană a înCopilei:
vaieEi: întru TOATĂ TABOTABOREEICA EI! -
o, Tempeste-Edenuri, numai atunci TUO, avaro: rostogoli-vei, de-a-nCopilăriei Ei:
moşteni-vei: o, Răutatea-Răutăţii Ei
şi ca Proprietară-Roabă: a Schimbării-Feţei-Hristicului: fi-vei! - şi şi a Şicanei Ei -
vei Fi: AVE-AVE-I: dacă vrei! (?) priveşte-O doară-n Himerici Ochii Ei:
şi daţi-vă Bineţe ca-ntre Zee-Zei:
(V) Lasă-Ţi şi CLIPA să treacă întru deliraREA-i de-Lirică O, Tempora! O, Mores! = a’ Vremii Temei:
CLIPĂ-a-Ei: pe-alei-AHEI: şi şi TUO: dacă vrei! (?)...
de vrei să nu-i fi TUO: Zăgază-ZiziFiică-n forma înLemnitei:
a ubicuei non-Formei: SINEI EI! - Târgovişte(a)-Valahă, 31 octombrie 2019!

14 nr. 120, 2019


Climate literare

DESPRE VANITATE
„Jumătate din răul făcut pe această lume se datorează oamenilor care vor să se simtă importanți.” – George Eliot

Vavila POPOVICI

o formă de auto-idolatrie prin care urât, dovedesc și mai multă vanitate.


omul se compară cu măreția lui Vanitoșii au o nemăsurată
Dumnezeu de dragul propriei încredere în propriile lor puteri, ceea
imagini. În învățăturile creștine, ce nu ar fi rău dacă ar exista bunul
vanitatea este un exemplu de simț, cântarul, cel care îți arată unde
mândrie, unul dintre cele șapte și când să-ți oprești mândria. S-a
păcate capitale. Din punct de vedere constatat că primele semne de
filozofic, vanitatea poate fi vanitate apar atunci când omul vede
considerată o formă mai largă de proști în jurul său și i se pare că este
egoism și mândrie. cu mult mai sus decât ceilalți, că are
În arta occidentală, vanitatea a puterea să-i domine. Pot fi mulți
fost adesea simbolizată de un păun oameni superiori nouă, iar pentru a
sau în termeni biblici de „Desfrânata face o apreciere justă, trebuie să
Babilonului”. În timpul Renașterii, dăm atenție cântarului, adică să știm
Vanitatea este o credință vanitatea era reprezentată invariabil „cât cântărim noi” și să încercăm să-
exagerată în propriile abilități sau în ca o femeie goală, uneori așezată sau i punem „pe cântar” pe ceilalți – așa
atractivitatea față de alții. Dicționarul întinsă pe o canapea, care se se face o selecție, un concurs – , dar
o definește ca ambiție neîntemeiată; pieptăna și se uita în oglindă. Oglinda cu corectitudine și cu adevăr. Mă
o asemuiește cu dorința de a face este, uneori, ținută de un demon sau gândesc la Socrate care a fost intrigat
impresie; orgoliu, trufie, îngâmfare, de un amoraș, alte simboluri ale de cât de apreciată i-a fost
înfumurare, deșertăciune, vanității fiind bijuteriile, banii. înțelepciunea, alături de alți mulți
zădărnicie. Răsfoind mai multe Care mamă, mă întreb, nu a citit deștepți și pregătiți în anumite
dicționare mai găsim: „încredere copiilor povestea Fraților Grimm domenii și a început să dialogheze cu
exagerată în calitățile proprii", „Alba-ca-zăpada și cei șapte pitici”, în ei, cântărindu-le cunoștințele și
„atitudine de superioritate care împărăteasa trufașă, înainte de comparând. Astfel a ajuns la
nejustificată față de alții; semeție, culcare întreba: „Oglinjoară din concluzia că într-adevăr este mai
fală; fudulie", „opinie foarte perete, oglinjoară,/ Cine e cea mai deștept ca ei, s-a liniștit, a folosit
avantajoasă, de cele mai multe ori frumoasă din țară?” Și aștepta această „emblemă", dar, pe lângă
exagerată, asupra valorii sau răspunsul oglinzii pentru a se liniști: admiratori au apărut și mulți
importanței personale", „părere „Măria ta ești cea mai frumoasă...”. dușmani.
foarte bună, adesea exagerată și Trufia este unul dintre păcatele Vanitatea ajunge să se manifeste
nejustificată, despre sine însuși, capitale, grele din Biblie, care-l sub diferite forme, precum: acte de
despre valoarea și importanța sa despart pe om de Dumnezeu. violență publică, acte de teribilism
socială", „atitudine de înfumurare Interesant este sfatul lui Petre Țuțea social, acte de terorism, acțiuni
sfidătoare și disprețuitoare" s.a. privind înfrângerea vanității, din militare disproporționate etc.
Peste tot conotația atitudinii este cartea sa „Între Dumnezeu și neamul Asociată cu amoralitatea și răutatea
negativă și de repudiat. meu”: „Să te disprețuiești în fiecare determină o combinație socialmente
Anterior secolului al XIV-lea, acest zi, pentru ca să aibă loc Dumnezeu în explozivă, din perspective multiple,
termen nu avea astfel de nuanțe vidul lăsat în tine". întrucât au loc schimbări
narcisiste și însemna doar Întrebarea este ce ne face să semnificative de comportament. În
deșertăciune. Expresia slavă deșartă adoptăm o astfel de atitudine? realitate, toate categoriile socio-
este considerată acum ca un sinonim Evident, dorința de a-i impresiona pe profesionale sunt „ciupite de drogul
arhaic pentru vanitate, dar inițial a alții, de a accede pe scara socială, de vanității” (artiștii, oamenii politici,
însemnat mândrie inutilă, adică a ne acorda importanță, de a ne profesorii ș.a.). Artiștii vanitoși devin
lăudăroșenie nejustificată. vedea cu alți ochi. Și-atunci ne găsim ursuzi, oamenii politici vanitoși devin
În multe religii, vanitatea, în multe „calități" dacă suntem firi mizantropi, oamenii talentați cad în
sensul său modern, este considerată orgolioase, iar oamenii cu caracter vanitatea egoismului, oamenii

nr. 120, 2019 15


Climate literare
politici vanitoși ratează misiunea complexitatea acestor cicluri sunt de o înfăptuiesc, și iată că totul era
politică. Toți pierd din valoarea lor, așa natură încât un om și-ar putea vanitate și alergare după vânt și că
vanitatea urâțindu-i sufletește dar și consuma prea bine întreaga viață, nu exista nimic de folos sub soare“.
trupește (priviți-le mimica feții!). fără să le poată înțelege pe deplin și Despre oamenii care iubesc
La întrebarea: „Ce folos are omul în totalitate. Mijloacele sale de bogăția și celebritatea, Eclesiastului
la toată truda pe care și-o dă sub exprimare n-ar fi niciodată în măsură spune: „Cel care nu iubește [altceva]
soare?” există un singur răspuns, zice să le descrie pe toate în decât argintul nu se va sătura de
Ecleziastul: „ O, deșertăciune a amănunțime. Solomon se ocupă aici argint și nici cel care iubește bogăția,
deșertăciunilor! Totul este de inutilitatea sau zădărnicia cu care nu se va sătura de venituri. Și aceasta
deșertăciune și goană după vânt". sunt confruntați oamenii imperfecți. este vanitate.
Un excelent ghid în această Astfel putem să ne dăm și noi seama Vorbește despre o împrejurare
direcție îl găsim în această carte cât poate fi de obositor pentru un tragică ce intervine frecvent în cazul
biblică a Eclesiastului. În ea se află om să observe atent neînduplecata celor care sunt hotărâți să se
„cuvintele fiului lui David, rege în repetare a acestor cicluri care nu îmbogățească: „Eu însumi m-am
Ierusalim“. El a fost regele Solomon încetează niciodată, și să compare întors să văd vanitatea de sub ceruri:
a cărui celebritate, grație a apoi lucrul acesta cu scurtimea Există unul dar nu [și] un al doilea;
înțelepciunii trecuse hotarele țării lui. propriei sale vieți. Celui lipsit de astfel el nu are nici fiu, nici frate, și
Cartea Eclesiastului conține sfatul înțelepciune divină, caracterul [totuși] munca lui din greu nu are
său atât cu privire la lucrurile lipsite temporar al existenței sale precum și capăt. De asemenea, ochii nu i se
de valoare, cât și cu privire la cele de incapacitatea de a-și permanentiza satură de bogății: Și pentru cine
o valoare autentică. existența îi trezesc un sentiment de muncesc eu din greu și îmi lipsesc
Voi reda câteva din sfaturile sale. inutilitate și îl determină adeseori să sufletul de lucruri bune? Și aceasta
Eclesiastul începe cu cuvintele: „Totul caute în zadar ceva deosebit, ceva este vanitate, și este o preocupare
este vanitate! Ce folos are un om din nou, dar numai pentru a constata, în aducătoare de nenorocire“.
toată munca lui aspră la care ultimă analiză, că este „aceeași În căutarea de bogății, mult prea
trudește din greu sub soare?“. veche poveste“. Faptul acesta este și adesea oamenii sacrifică relații
Cuvântul ebraic pentru „vanitate“ el obositor. Însă, cunoașterea acestor umane atât dinăuntrul cât și dinafara
înseamnă literal „suflare“. Acest sens lucruri ne poate ajuta să evităm familiei. Cât de vrednic de milă este
transmite ideea de ceva lipsit de risipirea de mult timp, eforturi și bani nenorocitul care în goana lui după
fermitate, de stabilitate și de în încercarea de a ne găsi împlinirea bunuri materiale se izolează,
permanență. „Extrema vanitate“ și fericirea prin satisfacerea devenind singuratic! El își închipuie
este o expresie ce caracterizează simțurilor. Dorința de lucruri și de că e avantajos să nu ai familie sau
bine preocupările omenești. trăiri noi ne poate aduce o măsură prieteni, întrucât asemenea relații ar
Apoi amintește ciclurile naturale de bucurie, dar ea nu ne va mulțumi pretinde cheltuieli financiare. Cineva
în continuă repetare. Generații de niciodată pe deplin. În cele din urmă care înclină să gândească în felul
oamenii după generații apar și totul pleacă unde „nu mai există nici acesta se poate să se întrebe:
dispar, soarele continuă să răsară și lucrare, nici urzire (de planuri), nici „Pentru cine muncesc eu din greu și
să apună, vânturile se rotesc la cunoștință nici înțelepciune“, căci cei îmi lipsesc sufletul de lucruri bune?“
nesfârșit, iar râurile se varsă morți „nu mai sunt conștienți de Indiferent cât sunt de întinse
necontenit în mări, dar fără să poată nimic”. proprietățile unui bogat, „ochii nu i
să le umple vreodată. După o adâncă Regele Solomon într-o anumită se satură de bogății.“ Conștient de
reflecție asupra acestor lucruri, măsură s-a bucurat de experiența lucrul acesta Solomon scrie: „Este
înțeleptul rege face observația: unei existențe luxoase. El spune: „Nu mai bine doi decât unul, căci ei au o
„Toate lucrurile sunt obositoare; nici mi-am oprit inima de la nici un fel de bună răsplată pentru munca lor
unul nu este în stare să vorbească bucurie, căci inima mi se bucura de grea. Căci dacă unul cade, celălalt îl
despre aceasta. Ochiul nu se satură toată munca mea aspră și aceasta poate ridica pe tovarășul său. Dar ce
de văzut iar urechea nu se umple de îmi era partea pentru toată munca va fi cu cel care cade când nu există
auzit. Ce s-a întâmplat se va [mai] mea aspră“. un altul să-l ridice? Iar dacă se culcă
întâmpla și ce s-a făcut se va [mai] Cu privire la aflarea adevăratei doi alături, e cert că ei se vor încălzi;
face, și astfel nu există nimic nou sub împlinire și a fericirii autentice, el dar cum se va încălzi unul singur? Iar
soare“. mărturisește: „Iar eu, da, chiar eu, dacă cineva îl poate birui pe cel care
Examinarea atentă a tuturor m-am îndreptat spre toate lucrările este numai singur, doi la un loc i-ar
acestor cicluri naturale i se părea mele pe care le făcuseră înseși putea sta împotrivă. Și o frânghie
„obositoare“ lui Solomon. Este fără mâinile mele și spre munca aspră [împletită] în trei nu poate fi ruptă
îndoială adevărat că imensitatea și pentru care am lucrat din greu ca s- repede [în două]“. Din aceste cuvinte

16 nr. 120, 2019


Climate literare
se desprinde o importantă țintă să fiți plăcuți, doar lui Astăzi avem exemple de
învățătură: Relațiile umane sînt de o Dumnezeu, și aceste ornamente vor politicieni care pun interesele
mai mare valoare decât bunurile. A- dispărea.”, spunea teologul și personale (obținerea de funcții)
i veni în ajutor unuia dintre semenii predicatorul evanghelic englez John deasupra intereselor țării și ne
noștri este mult mai de preț decât Wesley (1703-1791). întrebăm: Nu o fac din vanitate?
aurul, decât argintul și decât orice alt Tocmai oamenii cei mai vanitoși și cei
obiect neînsuflețit. Dar să vorbim și despre Vanitatea mai îndărătnici sunt cei mai
Cartea Eclesiastului recunoaște din zilele noastre. Astăzi, ca și în alte susceptibili de a contrazice și a-și
deschis că omenirea a suferit multă timpuri, femeile și bărbații și-au scos schimba poziția, opțiunile, după
apăsare: „Și eu însumi m-am întors în evidență, prin machiaj sau anumite aranjamente care să ducă
să văd actele de apăsare care se fac îmbrăcăminte aspectul exterior. la satisfacerea vanității lor, în
sub soare, și iată lacrimile celor Persoanele narcisiste au fost și sunt imediatul timp sau într-un timp mai
apăsați, dar ei n-aveau nici un preocupate doar de ele însele, îndelungat. Aceasta nu înseamnă a
mângâietor; iar puterea se afla de capacitatea lor de relaționare fiind fi vizionar, ci înseamnă a fi potlogar!
partea apăsătorilor lor, așa că ei n- adesea scăzută sau exagerată în (scuzată a-mi fi expresia!).
aveau nici un mângâietor“. Când cei exterior, dar în interiorul sufletului Lipsește logica gestului prin care
apăsați caută să scape de cei ce se toți acei oameni sunt goi, au parte partidele care au votat pentru
bucură de putere, adeseori biruie de așa numitul – vid interior. demiterea guvernului în funcție, să
nedreptatea. Solomon face Vorbele și gesturile lor sunt țintite nu procedeze în același mod la
următoarea observație: „Și am văzut spre obținerea profitului personal. investirea noului guvern. Versatilul
apoi sub soare locul dreptului acolo Spre deosebire de aceștia, sunt și conducător al unui partidului speră
unde era răutate cât și locul justiției oameni care fac gesturi să reconstruiască stânga în jurul lui,
acolo unde era răutate“. „dezinteresate”, pornite din inimă, din vanitate și nicidecum în folosul
Și o declarație inspirată: „Ceea ce pentru a ajuta pe celălalt. Ei au țării. Apoi, poziția oscilantă a altor
este strâmb nu poate fi îndreptat, iar bunătatea sufletului care îi împinge, partide este și ea lipsită de logică și
ceea ce lipsește nu poate fi pus la de multe ori, la sacrificiu, pentru a de suflu tineresc dornic de
număr“. Căci oricâte eforturi ar alina dureri, a-i face pe cei din schimbare. Este merituos și în
depune oamenii, ei nu vor putea apropiere să nu sufere. Își sacrifică interes național de sprijini partid PNL
îndrepta nenumăratele aspecte de multe ori visele, idealurile și care a avut cândva un rol excepțional
„strâmbe“ ale conduitei umane. dorințele pentru binele altcuiva. în definirea intereselor țării, și care în
„Cel care respectă porunca nu va Ne este cunoscută și nevoia de momentul de față a strâns oameni
cunoaște nici o nenorocire, și inima admirație, acest sentiment de stimă, merituoși și de încredere în
înțeleaptă va cunoaște și timpul și încântare și apreciere față de ceva componența sa, pentru a încerca să
judecata. Căci există un timp și o sau cineva, sentiment în afara urii repare multele și gravele greșeli ale
judecată pentru toate lucrurile, căci sau a disprețului, un sentiment guvernului demis. Componența
nenorocirea oamenilor se află din normal, în afara vanității fiindcă are guvernului pare să fie foarte
belșug asupra lor. Căci nu există un suport material și spiritual, se potrivită, iar miniștri propuși ar
nimeni care să știe ce va fi, pentru că bazează pe fapte sau atitudini. trebui încurajați și nu defăimați,
cine îi spune exact cum va fi?“. Admirația exagerată poate înfrâna înainte de a le vedea strădania și
În timp ce există multă apăsare, elanul celui care a provocat rezultatele.
nedreptate și multe alte aspecte rele admirația, așa că, totul în viață Și ajung la cuvintele lui J. J.
ale vieții omenești de astăzi, cel trebuie făcut cu măsură, pentru a ne Rousseau - „Dacă un om nu este
înțelept nu permite ca acestea să–i menaja pe noi dar și pe ceilalți. Și smintit, poate fi vindecat de orice
diminueze bucuria pe care i-o dau totuși mulți oameni merită să fie nebunie în afară de vanitate”, eu aș
lucrurile pe care le posedă, chiar admirați, merită a fi un exemplu spune că, totuși, fiecare învăț poate
dacă acestea pot fi neînsemnate. pentru alții, în scopul mobilizării lor, avea și dezvăț!
Și mult mai multe pot fi aflate în a scoaterii din inerția instalată. Așa
Cartea Ecleziastului... se produce schimbarea. Și
„Hainele scumpe duc la nașterea schimbările se produc nu numai în
și creșterea vanității… Cu cât îți cei care sunt admirați, crescându-le
îngădui mai mult această dorință, cu curajul și puterea de a merge mai
atât ea va crește. Noi avem deja departe, ci și în admiratori care
destulă vanitate în natura noastră, dobândesc etaloane în viața lor.
dar astfel îngăduind-o, ea va crește Admirația este și ea o problemă de
de sute de ori. Opriți-vă! Luați ca educație.

nr. 120, 2019 17


Climate literare

Poeme
Irina Lucia MIHALCA

Tic-tac, tic-tac… Tic-tac, tic-tac...


Flux și reflux Căldura șoaptei tale îmi poartă pașii spre mine.
Aici sunt eu, trestie înălțată spre soare,
Un spațiu al liniștii e intact, soarele se ascunde în noapte,
lângă tine plutesc amintirile.
o clipă magică e suspendată, încă, în așteptare,
Fără să mai aștepte,
cu picioarele goale m-am plimbat prin timp
coridoare greu de atins
și în palma grădinii
îți dau târcoale.
mi- a răsărit trandafirul dimineții.
Pe drum, o cărare
ne-așteaptă
În inima furtunii devastatoare ieși din tipare,
albul înghețat al gândurilor.
fericirea te surprinde, vorbim unii cu alții,
te joci cu roluri diferite, le inversezi,
te așezi și privești în perspectivă,
în timp ce visele
zboară în haos,
Sărutul
împrăștiate peste tot Imprevizibile sunt clipele.
răspunsul se naște din adânc, Până la întâlnirea noastră, imponderabile,
o șoaptă, o chemare își așteaptă, tăcute,
abia se-aude: „Liniștește-te, timpul și locul,
toate au o intenție, zborul și visele din stele.
chiar dacă nu o vei cunoaște vreodată.” Fără aripi, fără pânze, fără vânt.
Acum știi, ele vin odată cu tine, prin tine.
Un vis de rouă te surprinde, din ochii tăi se întoarce,
lași lumea în urmă, gândurile s-au emis deja, Căutare.
corpurile s-au mișcat deja, Rătăcire.
cuvintele s-au vorbit deja, Bucurii și lacrimi.
sunetele s-au auzit deja,
acest flux s-a produs deja, În noapte, îți ascult bătăile, respirația, gândurile.
dar te însoțește, În urmă lași totul.
se răsucește până - Dă-mi mâna, deschide-ți aripile!
se desprinde și ultima legătură.
Când mâinile ni s-au atins,
cuvintele invizibile țâșnesc din inimi pe buze,
Conturul unei șoapte ca o explozie între lumină și întuneric
sau, poate,
Îmbrățișați, în tăcerea eterică îți ating surâsul pâlpâit. a fost suficient
De undeva din adâncuri îți răsare doar o scânteie divină
azurul intens din priviri. să ne aprindă flacăra
Cu inflexiuni colorate, vii, inefabile, atât de fragilă și totuși, puternică.
de nepovestit prin slove,
ne sunt toate clipele, Dincolo de timp, realitate și vis.
brodate spontan, Magie. Extaz și pasiune.
în complexitatea lor, Lumină.
într-o nebănuită călătorie, Infinit.
asemeni misterului ceasului din perete
și-a orelor desprinse,
ca frunzele
de toamnă blândă
peste țărmul mării noastre,
ce trec, în dansul lor, fără a le simți.

18 nr. 120, 2019


Climate literare
leoaicei. Înțelepciunea sperie vântul şi-l preface în
Teatru cu furtună. Furtuna mângâie pădurea care dă volumul
mai tare. Volumul depăşeşte nivelul de zgomot al
înțelepciunii cu un număr neînțeles de decibeli.
păpuși Decibelii râd în direct. Transmisiunea surzeşte
ascultătorii.
Alexandra IANCU Prințul fără cuvinte de frumos
Înfățişarea-i distruge mitul imperfecțiunii. În jurul
Timpul îi explică zilei că e lui pluteşte o mireasmă de perfect. Frumusețea îi
scurtă. Ziua îşi învață lecția ascunde defectele imposibile. Imposibilul se teme de
timpului. Timpul trezeşte perfecțiune. Perfecțiunea rămâne fără cuvinte.
ziua dis-de-dimineață. Ziua Tânărul prinț se pierde în perfecțiune. Rătăcirea
aleargă în grabă printre sinelui îi întristează cuvintele. Cuvinte pe care nu le-
obstacolele timpului. a rostit niciodată. Arta vorbirii uită definiția
Obstacolele antrenează ziua cuvântului.
pentru o cursă lungă. Cursei
îi e poftă de relaxare. Domnul Guten
Relaxarea scuteşte ziua de Condamnat la închisoare pe viață, fiindcă a făcut
efort. Oboseala se scaldă într-un bazin cu ciocolată prea mult bine.
topită. Ciocolata se lipeşte de pielea fină. Pielea Notă: Binele se pedepseşte cu închisoare de la 10
degajă stres în bazinul rotitor. Mintea se învârte în la 25 de ani, dacă e săvârşit constant. Cu toate
jurul unor ecrane negre, mari. Un buchet de culori acestea, se poate acorda pedeapsa cu închisoarea pe
înfloreşte pe ecranele abiotice. Ecranele umanizează viață, dacă se comit fapte de caritate zilnic. În cazul
un teatru cu păpuşi. Teatrul ajută păpuşile să prindă în care binele este făcut accidental, se va aplica o
viață. Imaginea vieții se reflectă într-o schiță amendă contravențională egală cu dublul binelui
ciocolatie. Din bazin răsar aplauze. Aplauzele trezesc comis.
spectacolul ecranului. Închisoarea îi deschide lacătul spiritului. Spiritul
Distribuție: Prințesa cu rochie cenuşie; Micuțul dă o petrecere în cinstea eliberării. Eliberarea umplu
Labu; Leoaica Athena; Prințul fără cuvinte de frumos; paharele cu vinul binefacerii. Mirosul vinului înțeapă
Domnul Guten; Bebeluşul cu scutecele-n vânt; Omul aerul închisorii.
cu casca pe cap Bebeluşul cu scutecele-n vânt
Durată: aproximativ cât o secundă Vântul înfăşoară păturile aerului într-o tornadă.
Recenzii: +/-0 Păturile încălzesc bebeluşul din tornadă. Bebeluşul
Regizor: grăbit râde aerului rece cu un aer cald. Aerul îl ajută să facă
Prințesa cu rochie cenuşie primii paşi. Paşii îşi poartă viteza printre norii agitați.
Trăieşte într-un castel care nu se vede. Castelul Neliniştea norilor străpunge sufletul mamei. Lacrimi
se-ascunde într-un glob de fum. Fumul țese o rochie se rostogolesc pe obraz.
cenuşie prințesei. Prințesa luminează cenuşiul cu un Omul cu casca pe cap
zâmbet gri. Zâmbetul filtrează fumul ce-acoperă Se joacă de-a melcul în căutarea unei case. Sub
sufletul. Inima-i pompează creierului gânduri cască îşi proiectează filmul viitorului. Viitorul stă
fumurii. Gândurile se îneacă de fum. singur pe canapea. Canapeaua se toceşte singură.
Micuțul Labu Singurătatea se mişcă cu paşi de melc. Paşii lasă în
Munceşte, ca să-şi crească părinții mari. urmă o casă. Casa îşi scoate cărămizile. Cărămizile se
Munceşte, ca să le cumpere jucării: maşinuțe. divid în molecule de singurătate. Moleculele
Maşinuțe care să poarte timpul către trecut. Trecutul dansează dansul melcului fără cochilie.
ademeneşte prezentul cu dulciuri. Dulciurile Publicul impresionează finalul.
impregnează fotografii pe dinții părinților. Părinții Curiozitatea aprinde plasticul ce curge prin venele
miros a zahăr. Zaharul prinde crustă de caramel sub păpuşilor. Impulsul atinge vârful care ordonă
căldura soarelui. Copilul imploră soarele să-i evadarea. Ecranul devine complicele evadării.
păstreze caramela. Păpuşile sparg ecranul şi aterizează în bazin.
Leoaica Athena Aterizarea face un puzzle din bucăți de momente.
E profesoara pădurii. Pădurea îi mixează lecțiile Momentele se unesc în amintire. Amintirea leagă
şi le transformă în hit. Oamenii îi ascultă învățăturile prezentul de trecut cu un şiret scurt. Viitorul are în
şi devin înțelepți. Radioul vibrează înțelepciunea mână o foarfecă.

nr. 120, 2019 19


Climate literare
COLAJ LIRIC

Poezia S\pt\mânii
ITHACA

Ca un fascicul de lumină peste ruine

Cu pântecul alunecând peste saliva


limbilor fără ecou
Ecou M-am îmbăiat
Precum o amintire în tușul negru-al
călimării mele
Canalele din
Urechile îmi rezonau la șoapta
penițelor Amsterdam
Să explorezi a gravitației memorie, ce tremurau sub vânt,
de spirit sfidătoare, în chip de pagini albe, sau lințolii... Noiembrie, oraș în seară:
cătând după visata lumină azurie a Prin Amsterdam numai canale.
florii de lavandă Sultan Catto, SUA
și contemplând învolburații stropi de Traducere: Germain Droogenbroodt – Și dintr-odată
ploaie Gabriela Căluțiu Sonnenberg
să vezi cum prind și oglindesc spațiul Vântul toamnei clatină pomul
de dincolo. cu portocale din curtea mea
Încolo și-ncoace le leagănă.
De-am izbândi să întreprindem saltul
cuantic, Închid fereastra, nu mă ajută oricum.
menitul pas departe să ne poarte, Curge râul înapoi pe zadarnicul
afla-vom împreună viitorul, dar drum
ne-am putea întoarce oare Și-n perle bătut soarele suie
având astfel știință de teoria întregii
noastre firi? Chengdu Inutil
Doar ceva corzi azi nouă ne lipsesc, Schije metalice stoluri străpung,
și-algebrice, din dulci visări mistere, Norii plutesc deasupra munților de jad cad porumbei.
spre poezia spațiului, subțirile cărări asemeni trecătoarelor schimbări istorice Fără copii străzile par dintr-odată
și-o neagră gaură infimă, să ne pustii.
Du Fu
deschidă drum.
După ploaia de toamnă
Amina Mekahli, Algeria
Creșteau voioase florile De melci pătura-i plină,
Traducere: Germain Droogenbroodt – și-n jurul lor era totul de-un verde
Gabriela Căluțiu Sonnenberg la fel de pașnic și de visător ─ patria mea
ca urșii panda tolăniți pe ramuri.
Pe canale din Amsterdam trece
Vibrau în aer poezii lină...
pe limbi neînțelese.
Chineze vorbe, oare prevesteau Duo Duo, China 1951
Schimbarea presupusă? Traducere: Germain Droogenbroodt –
Gabriela Căluțiu Sonnenberg
Pașii și jocul fascinant
poetului nu-i alungară tulburarea,
Aproape moartă rămase meditând îngrijorat,
la mersul vremurilor viitoare.
Având picioarele înfășurate în lațul
GERMAIN DROOGENBROODT
din cadavre de cuvinte
Traducere: Gabriela Căluțiu Sonnenberg
M-am înălțat

20 nr. 120, 2019


Climate literare
unde se rostogolesc ursitoarele zilei în vălătuci de lumină

Suntem lupii sunteți lupi, ne strigă uimită zăpada-ncălzită de aburul


nărilor, lupi albaștri
Sebastian DRĂGAN
așa cum se-aude, la știme, că ați fi coborât dintre aștri

Suntem lupi, suntem lupi, îmi spui când coada ți-o sunteți lupi, crapă și stânca mumurând pe-o buză, a ziuă,
înfășori a dragoste lupi albaștri

după grumazul meu, ca un deget alunecând stingher, care țineți pe umeri pădurile, munții și copacii sihaștrii
pe-o coardă de viori
da, sunteți lupi, șuieră vântul prins în blană, ca roua,
suntem lupi, și-n cerul gurii negru, ca o boltă umedă lupi albaștri
și neîncepută
ce alergă prin iarbă și crânguri, precum norii, în ceruri,
pe care stelele foamei au încetat să răsară măiaștrii

scrâșnetul măselelor pe oasele ciutei ne este muzică suntem lupi, da, lupi albaștri
celestă

suntem lupi, iar scâncetul tău e doar ecoul urletului meu


când mușc din lună,

suntem lupi, îmi arăți cu privirea piezișă colțul cerului


de sub cetini

Ion Teodor PALADE El e o ultimă


și necesară amânare,
Caiet
printre regrete mici,
de [colar
ferite de retușul luminilor,
Pantoful coclite,
care se zbat…,
pe filamentul becului,
El, deși are limbă, aproape stins.
nu spune nici o vorbă;
piciorul tău, de care e lipit, El doar apare,
se crede adunat ca simplu compromis...
și ne-lipsit între vremea de-afară
de caldă liniște, și lista preferințelor
ocrotitoare. rudimentare.
El vine la tine, *
alunecând spre punctul semnului
de întrebare..., HAIKU
abia între două anotimpuri
sau între clipe printre mesteceni
de-nserare, un zumzet, repetabil;
de limpezire a cerului o drujbă veche
în umbrele ploilor lungi,
mărunțite-n răbdare...

nr. 120, 2019 21


Climate literare

Ioana
Gheorghe Andrei NEAGU

zile, un jandarm mustăcios veni cu un soldat, aducând


un alt arestat. Atunci femeia se duse în calea soldatului
Zăpada abia se spunând:
topise. În curtea – Mă cunoști, Gheorghiță?
închisorii din târgul Soldatul dădu semn că ar cunoaște-o, apoi luându-și
Romanului, printre repede seama, zise grăbit:
deținuții ce așteptau să – Nu te cunosc femeie! și se îndepărtă repede.
fie chemați la judecată – Ba mă cunoști, Gheorghiță. Mă cunoști și nu e drept
se produse o mișcare. să nu mă ajuți. O să te pedepsească cel de sus! strigă ea
Cu bocceluța în mână, o în urma lui, în vreme ce lacrimi grele se zdrobeau de
femeie speriată intră marginea broboadei.
împinsă cu de-a sila de gardieni. – Da’ cine-i fă? o întrebă una dintre curioasele
– Haide, mișcă, tâlhărițo! îi spuse unul din ei. penitenciarului.
– Nu mă băga aici! N-am furat, n-am furat nimic. Așa – Un vecin de-al meu !
să-mi ajute Dumnezeu! se plânse ea sfârșită. – Și de ce l-ai strigat? Ce-ai vrut?
– Lasă gălăgia! îi spuse și celălalt gardian, împingând- – Am vrut să mă ajute! Stau de trei luni aici și nimeni
o prin poarta închisorii în curtea largă a penitenciarului. nu mă ia în seamă. Îmi ies din minți. Nu mai pot. Mă
– Cel puțin judecați-mă! se rugă ea. sfârșesc cu zile, aici, cu voi, între zidurile astea. Nu mai
– Te judecă, el dom’ procuror, n-avea nicio grijă, mai pot! Nu mai pot! începu ea să strige, izbind cu pumnii
spuseră jandarmii, depărtându-se. Femeia își strânse în poartă.
mai bine broboada de pe cap, retrăgându-se sfioasă O ferestruică se deschise în ușă și un ochi iscoditor se
lângă zidul penitenciarului. arătă pentru o clipă. După un timp, câțiva jandarmi
Pe strada Agarici, printre castanii bătrâni, treceau veniră s-o ia.
trăsuri elegante, iar tropotul copitelor se auzea ca o – Ți s-a făcut de mititica, ai? zise unul din ei, scoțând-
pedeapsă pentru împricinații de dincolo de zid, reținuți o pe ușă.
deocamdată fără niciun fel de judecată. Trei zile au ținut-o numai cu pâine și apă, într-o
Printre cei de acolo, mișcarea, în loc să contenească, carceră cazonă, fără să vadă lumina zilei.
spori. O țigancă, cu un crâmpei de țigară între buzele Când au adus-o din nou în curtea închisorii ceva se
învinețite, o întreabă: schimbase în purtarea deținuților. Fie bărbați, fie femei,
– Și n-ai furat, hai! o simțeau mai aproape de ei, mai de-a lor. Câteva femei
Femeia nu-i răspunse, se strânse și mai mult în o înconjurară cu grijă, întrebând-o de unele și de altele,
bucățica de teren ce-o ocupa trupul ciucit lângă zid. ba chiar mângâind-o ușor pe fruntea brobonită. Una-i
– De unde ești? întrebă o femeie îmbrăcată sumar. aduse o cană de apă dintr-un burduf ținut la umbra unui
– Apăi, di pi aproape, dintr-un sat mititel, n-aveți castan care creștea înalt, dincolo de zid. Dar niciun
dumneavoastră de unde să-l știți! grefier nu venise s-o vadă. Zăcea nevinovată, uitată de
– Si, de ce mă rog crezi tu că n-aș ști? îi zise femeia toți și de toate, fără mandat de arestare, ca un om ce nu
arestată pentru că făcea trotuarul pentru a nu știu câta exista pentru nimeni pe pământ.
oară, fără să aibă viza doctorului pe cărticică. Ioana se liniștise cu totul. Nu mai simțea nevoia să
– Apoi nimeni nu-l știe, e mic și prăpădit! zise femeia plângă. Din când în când reușea să geamă ușor. Se
cu multă cuviință în glas. întreba numai câteodată, în șoaptă: „cine are dreptul s-
Impresionată de tonul cuminte, curat, din glasul ei, o țină acolo nejudecată?” Într-un din zile, o altă cocotă
femeia o lăsă în pace. Zilele treceau fără ca cineva să-și venită în locul celei ce fusese eliberată între timp,
mai aducă aminte de ea. Unii dintre răufăcători apropiindu-se de ea, îi spuse:
plecaseră la ocnă sau în libertate, fiind judecați, iar alții – Ascultă, tu, Ioană, mi se pare mie sau tu ai ceva ce
își iroseau timpul închiși preventiv pentru tot felul de ne-ai ascuns până acum?
pricini, mai mult sau mai puțin importante. Într-una din – N-am nimic de ascuns!

22 nr. 120, 2019


Climate literare
– Asta o spui tu, dar burta te dă de gol! îi zise cealaltă, gras și rumen, cum o ceruse mamă-si s-o ia la curte. Și
depărtându-se. parcă-i venea să fugă pe drumuri. Știa, auzise ea ce se
După un timp, ceea ce fusese ascuns până atunci ieși întâmplă la curte. Și-și mai aduse aminte cum conul
la iveală. Câteva țigănci în trecere pe acolo pentru un furt Grigorcea, beat, într-o seară, intrase la ea în cămară pe
de găini, îi lăsară la plecare câteva scutece. O codoașă întuneric, lovind-o până ce-o amețise, nemaiputând să i
înrăită, recidivistă, îi împleti din flanelul rămas de la un se împotrivească. De atunci rămăsese grea… Cui să-i
deținut eliberat, o căciuliță și un pieptăraș micuț. Iar când spună? Auzise de un doctor care făcea câte ceva, de la
îi veni sorocul, bărbații se depărtară în colțul cel mai fetele boierului, domnișoare bătrâne de altfel, când
îndepărtat al curții, întorcând spatele și tresărind la discutau între ele. Și parcă se revedea cum, într-o
gemetele femeii. Câteva zile după aceea, Ioana se plimba noapte, luase un sfeșnic de argint ca să-l vândă și fusese
prin curte. prinsă. Degeaba i-a spus lui conul Grigorcea ce anume
– Nu vedeți c-a slăbit cu totul? îndrăzni una dintre dorea să facă cu el. Îi trebuiau bani pentru doctor. Să n-
femei să i zică jandarmului. ajungă rușinea satului. Să n-o afle Gheorghiță când s o
– Nu i l-am făcut eu! Altădată să caște ochii cu cine întoarce din cătănie. Dar parcă Grigorcea tocmai asta
umblă! zise acesta zâmbind cu subînțeles. aștepta. Chemase jandarmii și-o adusese aici. Acum la
ce bun, toate astea, la ce …
*** – Ioană, Ioană! Au venit să-ți dea drumul acasă!
– Ești liberă, Ioană! ziseră deținuții din curte,
Trecu vara. Frunzele îngălbenite cădeau din castanii îndreptându se către celulă.
de peste zid, acoperind o bucățică din curtea închisorii. Prăbușită într-o parte, Ioana, cu ochii uscați, privea
Iarna, deținuții erau băgați în celule improvizate. Prin într-un punct fix. Pe ușa celulei, frigul intra răcindu-i
colțurile închisorii, sentinelele își ridicau gulerele trupul. Câteva femei o întinseră pe patul de scânduri. Cu
mantalelor. Ioana tremura vlăguită. Puținele boarfe de lacrimi în ochi, înștiințat de camarazi, Gheorghiță veni c-
la deținuți, abia de puteau să-i țină bruma de căldură din o lumânare aprinsă în mână.
trupul firav. Iar când fulgii au început să cadă, copilul s-a – La ce bun? îi zise codoașa cu ciudă și plecă
îmbolnăvit. Deținuții fură băgați în celule. Doar ziua mai blestemând.
ieșeau în curte. – Să fi venit atunci când te striga ea! Îi spunea o altă
– Chemați repede un doctor! zise Ioana într-o zi. femeie soldatului necăjit.
– Un doctor! strigă o mahalagioaică închisă de – Sunteți niște neisprăviți. Nenorociți femeile și nici
curând. Dar ușița jandarmeriei rămase tăcută și deținuții nu vă pasă când au nevoie de voi. Ieși afară! îl repezi o
se frecau unii pe alții pe spinare în curtea închisorii. Cei altă femeie, stingându-i cu un scuipat lumânarea.
vechi îi ziseră: Soldatul ieși năucit. Aflase de la conul Grigorcea
– Decât să vină Clistir, mai bine lipsă… nenorocirea și venise să o scape. Ieși urmărit de vorbe
– Ăsta nu știe decât să ia sânge, ca un vampir! grele în stradă, unde-l aștepta conul Grigorcea.
– Mai bine Dumnezeu să te ierte, dar n-ai ce să faci – Cum e? îl întrebă acesta.
cu un copilaș aici! îndrăzni s-o sfătuiască codoașa. – A murit sărăcuța!
Ioana tăcea. Lacrimi fierbinți îi brăzdau obrazul – Ei, atunci, te las aici s-o-ngropi, zise Grigorcea,
pietrificat de ger. Sânii uscați, cu sfârcurile crăpate, nu depărându-se mulțumit. Avea să-l invite pe domnul
mai foloseau la nimic. Iar pruncul nu putea să mănânce prefect la o vânătoare de iepuri, drept mulțumire că-l
din mâncarea închisorii. Se sfârșea cu zile. Clipă de clipă scăpase de belea. Mulțumit, își aprinse o regală,
se topea, aidoma unei lumânări ce abia mai licărea pe depărtându-se. În urma lui, soldatul plângea înăbușit, în
sufletul întunecat al Ioanei. Într-una din dimineți, Ioana timp ce trecătorii mergeau pe la casele lor zgribuliți…
nu mai ieși din celulă. Ținea în brațe trupul înghețat și
rigid al copilului. Doi jandarmi veniră să-l ia. Absentă,
Ioana îi lăsă să plece. Lacrimi amare i se prelingeau până
în colțurile gurii. Ședea năucită, fără nicio urmă de
împotrivire în fața morții. Ceas de ceas și zi după zi,
rămase nemișcată în răceala celulei, ghemuită pe patul
de scânduri. Câteva zile după aceea, căzu istovită. În
mintea cuprinsă de friguri, frânturi de viață i se
prelingeau din suflet. Îl vedea pe Gheorghiță plecând
cătană. Mai zărea încă drumul pe care-l dusese câțiva
pași către Roman. Apoi mai vedea pe conul Grigorcea,

nr. 120, 2019 23


Climate literare
- De mine depinde restul lumii, restul hotărârilor voastre -
țipase ea.
OAMENI ÎN Răstignită, strigase spre mine, știind că sunt acolo, că o
văzusem:
PAPUCI DE - Stai așa, nemișcată, dacă vrei să revii de unde ai venit.
Vorbise, sau doar îmi citise gândul?
- Cititul și scrisul se fac numai tastând, calculatorul este
STICLĂ partenerul permanent. În rest, doar amănute. Și Sonia,
anesteziază-te! N-ai niciun om de legătură: doar Dumnezeu
Mariana Vicky VÂRTOSU și cu mine îți suntem alături.
- Cine ești? - am întrebat , spune-mi, cine ești?
În așteptarea răspunsului, mi-am privit degetele boante,
Dacă n-aș ști exact unde mă aflu, aș fi convinsă că am fost semn că folosisem tastatura așa cum mi se recomandase.
răpită de extratereștri. O găselniță, ar spune unii. Cum am - Partener, gândesc eu, încă de la naștere. Tu știi cine sunt,
ajuns aici, bănuiesc. Celor care ajung aici, așteptându-și numește-mă!
răbdători rândul, li se oferă șansa de a schimba fața lumii. Gândul a refuzat să devină cuvânt. Avea dreptate, știam
Starea și locul unde sunt mă fac să mă simt bizar, așa cum am cine e.
spus. Mă aflu sub o cloșcă, aceasta este senzația. O cloșcă - Hei, tu, de la numărul unu, spuse repartitoarea,
uriașă, compartimentată pe camere. Noi, suntem ouăle împingându-mă în cameră.
numai bune pentru clocit. Orientarea și așezarea camerelor, Repartitoarea? Ne așezase de bunăvoie la rând, nu ne
este de-o parte și de alta un unui hol în spirală, care nu iese trebuia ghid pentru asta.
din ou. Am fost cazată sub aripa dreaptă a cloștii. Sunt primul Nu mă mai interesa cum îi va repartiza pe ceilalți, eram
ou. Bănuită că aș fi purtătoarea a două galbenușuri, mi se fericită că voi fi singură, scăpasem de clonă, singură cu
insinuează o coabitare, cu o siameză, pe care nu știu cum s-o gândurile mele în oul meu. Voi fi „citită” în fiecare moment
accept. O percep ca pe o formațiune Insipidă, incoloră, al vieții, nu-mi doream altceva. Eram un ou într-un ou? Coaja
inodoră. Deși în formare, pare a fi matură, cu ochi de pește, devenise elastică. Mă strecor în uimitorul meu interior.
cu o coafură în formă de șarpe, vietate, pentru care am o Confortabil? Mi se întinde un pahar. Lichidul incolor mă
teribilă fobie, și care mă oripilează îngrozitor. Îmi feresc înfioară. Știu, trebuie să beau. Ridic paharul la nivelul gurii.
privirea, strângând tare pleoapele, de teamă ca nu cumva să - Bea!
se trezească șarpele, și să-și arunce veninul. Deschid ochii, Gândul îmi poruncise, devenise neînchipuit de autoritar.
care se opresc pe gura ei dizgrațioasă. Emoția stârnită de N-am îndrăznit să-l contrazic, am sorbit. Gustul mi s-a
această ciudată creatură, o piticanie guralivă, îmi transmite împrăștiat imediat în toată gura. Aroma și gustul dulce-amărui
un mesaj, un refren absurd: „Ai gură de Ștrul” - îmi suflă-n m-au invadat, baricadându-se în partea superioară a capului,
ceafă piticania, acaparându-mi atenția. Cineva, oricine din acolo unde se nășteau gândurile. Nu mai băusem niciodată
rândul creat, spune: așa ceva. Trebuie să fie elexirul zeilor, mi-am zis. Nectar și
- Trebuie să asculți de Sonia, îi strigase piticaniei, făcându- ambrozie, nectar și ambrozie...Amețeala punea stăpânire pe
mă să respir ușurată. Coabitare se destramă, iar piticania este mine. Deveneam confuză. M-am răsucit de la polul nord, la
împinsă dincolo de ușa încăperii mele. polul sud al oului. Amețeala se instala vertiginos. Degetele
O cunosc pe cea care pițigăiase porunca, o știu de undeva, mele boante atingeau pereții, coaja oului adică, se întindea
îmi spun, încercând să reconstitui forma fizică din rezonanța ca elasticul.
cuvintelor ei. Mi-o reamintesc: câteva nopți la rând m-am tot - E o capcană, îmi șoptesc.
întrebat, ce-ar putea fi luminița din stradă, pe care o zăream - Ai putea ieși, dar n-o vei face, îmi strecoară gândul
din patul meu. Locuiam pe vizavi de-un spital, acolo unde aproape adormit. N-ai curaj, n-ai curaj...
zărisem luminița. Curiozitatea m-a scos în stradă. Nu era nici Atât cât îmi permite elasticitatea, îmi înfig coatele, mă
veioză, nici flacără de lumânare, nici lanternă. Să fie lanterna sprijin...Aud pocnete mici, un ciripit, o joacă de copii.
mobilului? Cum accesul în incinta spitalului îmi era permisă, Zgomotul se intensifică, în frânturi melodice, sincronice,
am intrat. Am urcat la primul etaj. Să nu-mi spuneți că nu-i armonice. Mi se înmoaie picioarele, le pot întinde, stau pe
frumos să tragi cu ochiul, să spionezi. Știu. Dar am făcut-o, propriile mele picioare. Urmăresc felierea pereților, așa cum
ajutată de semiobscuritate. Într-o încăpere, am zărit se desprind feliile dintr-un pepene, independent, de parcă nu
mogâldeața de dimensiunile unui copil, dansând în ritmul eu ieșisem de-acolo. Ca o floare de lotus, oul meu s-a desfăcut
unei muzici bizare. Se legăna de pe un picior pe altul, în petale. Mă așez pe una dintre ele, ca pe un pervaz de
rotunjindu-și șoldurile într-o și mai ciudată...acrobație. În fereastră. Nu zăream decât întuneric, pe care l-am accesat ca
extaz, cu ochii închiși, mogâldeața zâmbea. Se mișca lasciv, pe o tastatură invizibilă. Îmi retrag degetele, nu vreau să
amintindu-mi de nimfete de altădată. Din totdeauna.Vocea forțez. Se aprinde un fulger, și aflu unde sunt. Dincolo de cer,
ei în ecou acopania muzica. S-a oprit din dans, și a sărit pe sau chiar în cer, acoperită de nori. O adierea mă ia în brațe, și
birou. Sau, cel puțin asta trebuia să fi făcut. S-a aruncat pe simt răceala până-n tălpi.
salteaua existentă, și a început să țipe că suntem toți - Ridică-te încet, cât poți de încet. În picioare ai papuci de
dependenți de ea.
→ Continuare în pag. 25

24 nr. 120, 2019


Climate literare
lumii''? Poate că preoții lor, să nu uităm că pe fiul lui Erik
the Red, Leif Eriksson l-a încreștinat regele Norvegiei, l-au
TOT LA GURA instruit întru ''capătul lumilor' limanul cel lin la care
scăpăm! Vezi tu, okeanos?! În fiecare zi port aceleași straie
OCEANULUI ale morții și mi s-au zdrențuit. Nu crezi că sunt gata pentru
marea îmbrățișare? Nu crezi că ar fi cazul să-mi destăinui,
Dumitru ICHIM unde este poarta timpului prin care să poți ieși, să urci
deasupra lui și să-i cotrobăi în rucsacul lui fără să-și dea
A trecut ziua prin fața mea și m-am seama ce cauți tu, prizonierul lui, pe moșia lui, căutându-i
întunecat! Există un întuneric al tristeților și un întuneric cheia de la celula creierului unde poți să-l închizi.
al adâncurilor. Adâncul în jos - caligrafia ta, oceanule, cu E ceva ca lutul să-și găsească olarul și să-i dicteze ce fel
care ai desenat toate formele de viață ale visului de noapte de oală să rotească în palmele născătoare de minuni ale
halucinant de frumos! Adâncul în sus - întuneric al pământescului în nepământesc, Ar trebui să- ne
apofaticului dionisian, întuneric al nopții ultraluminoase, descotorosim de gândirea strict de cartografă a morții, cu
Lumină ultraîntunecată ca să poată prin el chiar râurile și saharele timpului, cu Marea Moartă la mijloc, iar
necuvântătoarele constelații să poată cuvânta cum niciun la capătul lumii Râul Uitării a tot ce suntem ca potir de lut,
poet nu a reușit cu pana psalmilor lui! Și moartea este da, de lut, dar plin de vinul nemuririi. Să avem o hartă a
întuneric, dar este întunericul ilogicului, precum cel al crucii, o hartă busolă cu punctele cardinale ale
cerului, care lasă să-i moară soarele ca să se poată distruge pământescului plin de viață precum soarele care se
zăvoarele mărginirii și ale timpului. Numai prin ochelarii îmbracă în învierea Răstignitului.
morții putem citi taina mormântului gol. Este întunericul Ne-am învățat să gândim ''geografic''. Uităm că Ghea
cel mai adânc al lumii - mareea de la ceasul al șaselea până (Gaia) era zeița cea care mustea de viața pământului.
la ceasul al noulea. A fost ceva, așa... cum numai tu poți Uităm că numai ''genitivul'' născător al oamenilor și al
înțelege când vii la Bay of Fundy, singurul loc din lume când zeilor. Uităm că numai el, nici cel care dă nume
intri în altarul Lui să-ți spovedești toate râurile și fluviile (nominativul), nici cel care dăruie (dativul), nici cel care
tale care au greșit cu voie, sau fără de voie, cu murmurul acuză (acuzativul), nici cel care ne cheamă (vocativul) nu
sau cu valul năpraznic, cu știință sau cu neștiință... ''Dar pe pot ''genera'' nimic din pântecele lor sterp și este numai
infinit cine l-a creat?'' Iubirea! Că numai Iubirea fiind mult binecuvântatul ''genitiv'' din sămânța căruia a putut
infinită poate crea infinitul, cum în zâmbetul unui copil poți să crească ''arborele genealogic''. Uităm că însăși femeia
vedea, prin spatele veșniciei, cam cum apare Cel Veșnic care (ghini, ghinekos) ca să devină mamă trebuie să meargă la
a creat veșnicia, cum cel ce a creat iubirea nu putea fi decât un ''ginecolog'' ( doctor pentru femei). Uităm că tot ce
Iubirea, lucru la fel de greu de înțeles cum ar fi: de unde suntem a fost programat în ''genele'' ADN-ului. Uităm că
începe inelul și care este punctul unde sfârșește. Creierul ochiul, care după ce a cules recoltele luminii ca să le
meu nu are răspuns, dar întrebați inima îndrăgostitului și depoziteze în inimă are nevoie de ''gene''. Uităm cam multe,
veți afla adevărul. ''în general'' pentru că suntem geniali și oameni de
Încerc să-mi explic: De ce în subconștientul meu a fost ''știință'', pentru că nu ne oprim la ''cuvântul care dă viață''
mereu o chemare de a mă întâlni cu tine? Tu, Zbuciumatule, și că în locul teiului rusalin suntem ispitiți de otrava
gemând de Atlantidele mele ascunse în beciurilor tale! De măruntelor flori de cucută.
ce tocmai aici unde mareea ta este cea mai mare din lume? Va urma
De ce vikingii și-au imaginat că aici ar putea fi ''capătul

→ Continuare din pag. 24 - Da. Mi-amintesc, am răspuns. Vreau o nouă lume. De la


zero.
sticlă. I-ai căpătat greu, dar nu poți trece dincolo fără ei. - Cad cioburi din cer – mă trezesc scriind.
- Cine-mi vorbise? Gândul nu-mi mai dăduse niciun semn. - Da, asta e tema „Cioburi din cer”. Cei ca și tine pășește
Nu mai aveam gânduri. Eram pe cont propriu, eram în pe papuci de sticlă, cu un singur gând: să schimbe lumea.
așteptare, la un rând fără capăt. - Abia deschid ochii. Soarele lumina puternic fereastra
- Scrie! Țâșni porunca. semi-deschisă. Mama adormise îngrămădită pe un scaun, iar
- Ce? tata...
- Să nu te împingă păcatul să copiezi. Găsești pe internet, - Hei, ai deschis ochii. Ți-a trecut febra. Poți să te dai jos
dar noi vrem să știm cum rezolvi tu problema. din pat?
- Care voi? - Ce s-a întâmplat cu mine? – întreb șoptit.
- Ne-ai primit, ne-ai ospătat... - Te-a ,,vizitat,, ...știi tu cine. N-a vrut Dumnezeu să-i facă
- Prea vag... pe plac. Uite, ai primit un plic, spune mama.
- Îți mai dau un indiciu: mi-ai oferit rochia ta violet. - Ce scrie?
- Un fulger îmi brăzdă mintea. - Confirmare... „Oameni în papuci de sticlă”.
- Ți-ai amintit...Văd asta pe chipul tău. Nu spun nimic, doar zâmbesc.

nr. 120, 2019 25


Climate literare

POEME
Vasile DIDOACĂ DOJANĂ

Rana
Colind
Am obosit... mă simt aproape-nvins
„Rahila îşi plânge copiii şi nu vrea să se De timp, de noaptea ce-o să vină,
mângâie ... pentru că nu mai sunt” De trăznetul ce mă pândeşte dinadins, Strâmtoarea
(Ieremia 31 , 15)
Cetatea să-mi prefacă în ruină.
Tu ai văzut ce face șarpele în primăveri?
Se joacă îngerii pe stele, Şi iar încerc s-o rezidesc Îşi schimbă pielea tăbăcită, cea de
De v-aţi ascunselea-n lumină, De fiecare dată, mai frumoasă, dinainte,
În Rai , un grup neprihănit de iele, Pe crezul meu cel strămoşesc El se târăşte şi caută numai strâmtorări,
Cântă colinde cu pruncii pe colină. Râzând de moartea ticăloasă. Că fără ele, nu poate merge înainte!

Ei sunt veniţi de pe pământ, Cobor şi urc mereu prin timp, Pielea nu-i de folos - să fie petecită,
Ucişi de lipsa de iubire; Mă micşorez în zborul prin spirale, Veşmântul şi-l doreşte întreg şi fără
Cu Veşnicia pecetluit-au legământ, În loc să fiu ca un Olimp cusătură,
Numai în cer pruncia e mărire ! Tot plâng pe rana ce mă doare ! La fel şi omul cu haina lui tocită,
Numai prin încercări o înnoieşte pe
Unde-s copiii de-altădată? Tu, Doamne, mă pătrunde mai adânc, măsură !
Unde-i colindul sfânt şi bun? Necazul meu nu-i decât lipsa Ta !
Au dispărut cu timpul deodată, Aprinde candela în sufletu-mi plăpând, De vrei să schimbi ceva în viaţa ta,
Precum se pierde flacăra în scrum! Fii pansament pe rana mea ! De strâmtorări, deloc nu te-ntrista!
Ele te-ajută să-ţi domoleşti pornirea,
Unde-s părinţii cu postirea , Doar prin asprimi îţi vine subțirimea!
Cu patruzeci de zile de înfrânare?
Lupta
Atunci, pe dinăuntru, se-ncepea zidirea, Aici se dă adevărata luptă,
De cel mai mic şi cel mai mare! Pe metereze de pământ... Muntele fericirilor
Una în trup şi alta-n suflet ,
Umblau cu toţii noaptea toată, Până la ultimul cuvânt.
Colindători, pe uliţi înfundate de noroi, Nu poţi fi fericit , fără să urci,
Cu cântec, satului, îi dădeau roată, Nici o-nălţime nu-i la îndemână,
,,Acolo-i harul, unde-i neputinţa” Tu lasă-n urmă câmp cu flori,
Uniţi, precum albinele în roi ! Hristos e-n fiecare dintre noi, De vrei să ai o altfel de cunună !
Prin spini se dobândeşte biruinţa,
Nevăzuţii îngeri îi ţineau de mână, Bănuţul pentru vămile de-apoi.
Părinţi, bunici, mergeau la colindat, Te urci prin strâmtorări la înălţime,
Atunci şi luna blândă era plină Ca să atingi pe Bunul Dumnezeu,
Precum sunt florile-n câmpie, De fulgere sunt vârfurile pline,
Iar sărăcia avea doar mâini de dat! Pe frunţi, purtând coroane diferite, Dar o chemare ne tulbură mereu.
Biruitori, plutim precum o păpădie
S-au dus ca umbrele în noapte, Dacă fugim de fructul din ispite !
Acum colindă printre astre... Pe piscuri nu ajungi fără sudoare,
Rahila s-a mutat la ceruri, Ne cheamă Infinitul cât mai sus,
Că, fără luptă, nu se dă coroana Numai în slăvi e aerul mai tare,
La pruncii ei din zările albastre. De biruinţă ! De asta eşti convins : E respirat doar de Iisus !
După Înviere, tot rămâne rana
Peste pământ se-aşterne iar tăcerea , Şi urma cuielor a Celui ce-a învins !
Prin brazi se-aleargă fulgii jucăuşi , Nu te-ntrista, tu trebuie să urci,
Colindătorii retrăiesc în vis plăcerea, Spre înălţime. Îngerul te-ajută !
Cu mucenicii prunci, Rahila colindă Fericirea nu-i decât pe culmi de stânci,
pe Iisus! Şi doar acolo, Hrist, pe frunte te sărută!

Din volumul „Chemarea infinitului”

26 nr. 120, 2019


Climate literare
"DUMITRU ICHIM – inovator al
limbii [i sim]irii poetice"
Milena LIȚOIU

orfan,/ acolo-n adânc de pădure/ apusu-i dumbravă


de cerbi/ slujind Sfintei Vineri,/ acelea-s palatele ei/
Poezia lui Dumitru Ichim cu balcoane suflate în aur,/ dar grijă să ai că la
este încărcată de sensuri, ce poartă/ de strajă e, fără de lanț,/ un balaur.”// Îl
vin dintr-o sensibilitate băgam în sân/ și-mi ieșea prin buzunare/ poznaș și
subtilă sau din semnificații râzând,/ era ca vorba mamei de blând.// De-mi era
religioase, cu trimiteri la sete,/ mi-arăta zămosul burete./ Și ce caraghios...!/
teme filosofice și la Râdeam amândoi,/ până dincolo de soare,/ când
înțelepciunea cărților sfinte. ,,pălăria șarpelui”/ și-o punea pe-o ureche pe dos.//
Poetul o face cu farmec, Cât o fi fost de târziu/ când cu dor de pădure/ către
carismă și de multe ori cu mine a curs înspre școală?// ... în rest, nu mai știu./
umor. Când vorbește, Printre-mpăiatele păsări,/ și alte/ materiale
ascultă! Nu știi niciodată care va fi următorul său didactice,/ din acele zile,/ ni l-au adus în clasă –/ o
subiect de conversație, ce poate merge de la Fear foaie uscată despre reptile.// Dar eu plângeam și la
and Trembling de Kierkegaard, la Ortega y Gasset, nimeni n-am zis/ de râul oprit, de râul ucis...”. Poezia
la profilul psihologic al apostolilor, la sfâșietoarea nu are nevoie de comentarii. Ea spune tot ce are de
muzică duduk. Citindu-l, constați că textura poeziei spus. Nu poți nici măcar să faci o selecție de versuri,
sale este complexă, multidimensională, exprimată fără să ciuntești frumusețea întregului. ,,Puiul de
pe mai multe planuri de înțelegere, de abstracție, șarpe” aduce câteva elemente de basm românesc
unde semnificațiile fac trimiteri între pământesc și (balaur, palate suflate în aur, poate chiar și ,,rubinele
spiritual. De exemplu, volumului Tu Știi că Te iubesc din zmeuriș/ și câte agate” etc.)
are sensuri adânci, dar el poate fi abordat, ba chiar Poezia ,,Fetița cu chibrituri” (dedicată memoriei
și gustat, la diverse niveluri de abstracție. Cu toții Floricăi Bațu Ichim, soția poetului), aduce și ea
simțim că e ceva prețios, chiar divin, în poezia lui elemente din lumea basmului, atât de la Hans
Dumitru Ichim, însă puțini sunt în stare să cutreiere Christian Andersen citire, dar mai ales din basmul
prin pădurea semnificațiilor religioase. Cei mai românesc. Aici vorbim despre Împărăție (,,Împărăția
mulți reușesc să admire doar de pe margine, fiecare noastră/ era din pădure/ și până-n Orionul înalt”),
luând cu sine atât cât poate duce… Pentru toți însă, despre un prinț (,,Împlătoșat în coajă de mesteacăn
chiar și pentru cei ce nu au acces la adâncurile / o apăram de zmei,/ eram prințul ei”) și despre un
semnificațiilor filosofice și religioase, poezia balaur (,,Odată i-am scos din călcâi / un dinte-ascuțit
ichimiană rămâne fermecătoare. Are un diafan de balaur/ ce-a vrut să mi-o fure”). Remarcăm
anume, o dulceață a limbii ce coboară direct de la magia poveștii de dragoste, precum și mici
Neculce și pe care părintele continuă să o poetizeze, strecurări de sfințenie (amintind de Sfânta
să o transforme, ba chiar să o inoveze, nu doar ca Duminecă și Sfânta Vineri). Este o odă adusă
limbă, ci și ca mod de înțelegere a teluricului și purității, ingenuității sufletului de copil, în toată
sacrului. minunăția lui, la care participă întregul univers.
Mă voi referi la una dintre multiplele teme Toate punctele cardinale sunt prezente, precum și
abordate de Dumitru Ichim, și anume la inocența cerurile. Vorbim despre ,,miazănoapte de brazi”, sau
copilăriei. Ea exprimă candoarea descoperirii iubirii, despre ,,îndrăgostiții / cu toate cerurile tineri,/ [ce
dar și a morții (ca în cazul poeziei ,,Puiul de șarpe”), cărau] spre apus răsărituri”). Printr-o conspirație
pictând sufletul neprihănit al copilului și uimirea la universală, întreaga natură, de la iaz, izvor și pădure,
confruntarea misterelor vieții, precum și a la ,,Cerbi [ce] se-nchinau/ printre brazi ca prin
tenebrelor morții: ,,Râul copilăriei mele/ era puiul schituri”, toate privesc și ascultă, păstrând secretul
de șarpe,/ îmbrăcat în păreri de argint/ și solare iubirii curate: ,,Ne iubeam/ înainte ca-n lume să fie
inele.// Cât îi plăcea/ de-a ascunsul cu mine!// Când iubire,/ din dragoste fără să știm/ decât firul de
părinții nu ne vedeau/ curgeam amândoi,/ prin cântec,/ puțin mai subțire/ ca dorul/ când cetina
necositele ierbi,/ pe furiș,/ ay, ya, ya, ya/ ... necositele sub lună și-adoarme/ izvorul.” Firul poveștii pare să
ierbi,/ spre comorile lui!/ Flăcări rotunde –/ se desfășoare, până la un punct, simplu și firesc: „
rubinele din zmeuriș /și câte agate,/ cu noaptea în ,,Când vei fi mare,/ spuneam Fetiței cu Chibrituri,/
fagur!/ Rugii de mure/ spre noi se-nchinau/ pân’ la o să te-mbrac în borangicul lunii/ ca voal de
pământ/ vistiernici!// ,,Iată,/ îmi spunea puiul mireasă/ și-o să-ți fur din poveste condurii…”,/ dar

nr. 120, 2019 27


Climate literare
ea se întrista/ ca buciumul când oftează pădurii/ Substantivele noastre-s amare;/ nu au declinare/ nici
până dincolo de moarte/ și dincolo, spre-altfel de de venit, nici de dus,/ ci numai orizontul de sus –/
răsărituri./ „Eu o să fiu departe/ pe unde începutul taboric urcuș de Vinere Mare./ … venind, coborând,
un altuia e vamă…”/ așa-mi grăia Fetița cu Chibrituri/ din Cuvântul creștin:/ ,,Oamenii ăștia s-au născut din
care doar mie-mi spuse cum o cheamă.// În alb ca o limbă,/ că înaintea lor,/ întru-nceput,/ le-a fost
mireasă…/ Se-ngrămădea tot satul/ cu flori și cu Cuvântul.”
săruturi,/ dar mie Sfânta Vineri,/ (care venise din Poezia lui Dumitru Ichim poate părea o floare
țara noastră veche)/ se-apropie șoptindu-mi la singulară. Așa cum el însuși spunea, într-un alt
ureche,/ așa ca o fântână/ cu luna prinsă-n ciuturi:/ context: ,,o floare este biruința unei singurătăți, a
,,Nu plânge pentr-o vreme cu mine-o să rămână/ unui mugur, a unui mormânt.” În acest caz, ea se
până când florile or să-i înveţe glasul/ şi-or s-o împlinește în toată minunăția ei – departe de casă,
urmeze/ în alai de fluturi.” Vorbim aici despre o dar are șansa să aducă în literatura noastră, nu doar
nuntă în moarte? Să fie oare aceasta o (re)înviere, o un suflu nou, inovator, ba chiar și o nouă vitalitate a
(re)naștere (,,…când florile or să-i învețe glasul/ și- trăirii poetice. Deși de departe, vântul ce adie este
or s-o urmeze/ în alai de fluturi”)? Sau poate e viață izvorât din valorile românești perene. Nici dacă
în nemurire? O dragoste dincolo de granițele această poezie ar fi fost zămislită în întregime acasă,
lumescului? ea nu ar fi putut fi, în esență, mai profund
Spre deosebire de alți poeți, la Dumitru Ichim românească, dar nici mai frumos ancorată în teme
iubirea e neprihănită, are ceva angelic, e un diafan pe universale. Ingenuitatea copilăriei, curățenia ei de
care nici nu-l poți prinde în cuvinte, dar prin care suflet, raportarea la moarte sunt doar câteva
poetul transmite o întreagă simfonie de trăire. Cred exemple, extrase din textele discutate. Ele reușesc să
că numai prin muzică mai gustasem așa nuanță fină, înscrie abordările sau interpretările pur românești
subtilitate și duioșie – ceea ce nu cred că fusese (cum sunt nunta în moarte, anumite elemente de
posibil prin cuvânt. Până acum. În plus, Dumitru basm, alte înțelegeri și percepții), într-un circuit larg,
Ichim este unul dintre puținii români care păstrează în care generalul omenesc din noi se îmbină cu
încă bogăția originală a limbii și trăirii noastre, specificul, creând astfel, în mod hegelian, dialectic, o
exprimate prin finețea nuanțelor lingvistice, culese sinteză superioară, o nouă zămislire, o îmbogățire a
direct din gura vorbitorului local, înainte de a fi trecut zestrei noastre culturale, ce se integrează în acest
prin faza limbii de lemn. Poetul Ichim este context larg, universal, prin excelență.
deținătorul unei comori extraordinare, așa cum rar Nu știu despre alții, dar eu de abia aștept să văd
se găsește ea, chiar pe moșie… ,,revărsată” ce va mai scrie părintele Ichim. Mi-aș dori ca domnia
(referindu-mă la versurile lui Alexei Mateevici sa să publice și comentarii la unele texte ale sale, ca
,,Limba noastră-i o comoară/ În adâncuri înfundată astfel să aibă oricine acces la viziunile sale
/ Un șirag de piatră rară/ Pe moșie revărsată”). extraordinare, de multe ori spectaculoase și
Te-ai putea gândi că Dumitru Ichim este alesul lui surprinzătoare, care altfel nu s-ar lăsa ușor
Dumnezeu, un păstrător al minunii și bogăției dezvăluite. Recent am citit o poezie în care cascada
extraordinare a limbii noastre, pe care o returnează Niagara sfida gravitația, curgea nu spre genuni, ci în
semenilor săi, nu doar în splendoarea-i inițială, ci sens invers, spre înaltul cerurilor, sugerând astfel
îmbogățită de revărsarea sa de minte și suflet, ce imensitatea unor perdele de trupuri transparente în
aduce un suflu nou, propriu. Peste ceea ce moștenise drum spre ,,Îmbrățișarea de Apoi”, unde, acolo sus,
de acasă, poetul contribuie o originalitate și un Judecătorul își așteaptă credincioșii pentru o
farmec inconfundabil, ba mai mult, aduce inovații îmbrățișare într-o imagine cosmică a Judecății de
lingvistice, îmbogățind și mai mult paleta coloristică Apoi. La prima citire înțelesesem altfel poezia, e
a exprimării poetice. Părerea mea e că Dumitru Ichim posibil ca ea să lase loc mai multor interpretări, dar
va rămâne printre notabilii literaturii române, chiar ce poate fi mai minunat, oare, decât să ți se dea un
și numai pe baza meritelor sale artistice. La asta se cadru spiritual în care să vezi tot ce ești în stare să
adaugă încifrarea / descifrarea semnificațiilor vezi, și în plus, să ți se sugereze extinderi ale
religioase, unde, și aici, puțini se pot apropia. percepției sau înțelegerii tale, în lumi pe care nici nu
Combinația dintre aceste două calități este cât se le bănuiseși?
poate de rară, plasându-l printre poeții cu respirație
intelectuală adâncă, ancorată în valorile românești
fundamentale.
În ,,Odă limbii române”: ,,Vorbim/ cum ne-a-
nvățat mama a spune/ lucrurilor din jurul nostru –/
jumătate pământ, jumătate minune.” Poetul arată
ancorarea noastră în vocația creștină: ,,Vorbim ce
suntem și suntem ce vorbim,/ sorbim din ulcică și vin
și lumină,/ Cuvântul când ne cheamă la Cină./

28 nr. 120, 2019


Climate literare

POEME
Adrian BOTEZ

de-ar fi de aur – s-ar isca și Focul...


a devenit „de societate” chiar Norocul :
A fost o copie din mine în vitrină Scripcare – Armonia a murit
și Slova - și Cuvântul – s-au scrumit...
a fost o còpie din mine în vitrină
n-a cumpărat-o nimeni – extatică urină de labirinturi fără Ariadne sunt strivit
și reni treceau – prin hornuri și prin poli sunt sufocat de constelații – potopit...
urși albi mi-au fost trimiși – drept muieratici soli... Atlantul Translucid nu s-a oprit :
a fost o còpie din mine și pe Marte se năruie – sub noima-mi – orice schit...
dar s-a-ncurcat chestiunea – tot la pașapoarte... ...o – Logos - șlefuit – de zei – Văpaie :
e bine să mai cazi din rai-serai iar ai apus – cu faraonii - -n piramizi-noroaie...
petreci o dimineață-n parcul Guturai...

mi-am strâns - sub braț - aproape orice còpii


și-am devenit un star – ignor Esòpii : Râdem cu râs de bufniți – iar nu cu
am devenit paiață – m-am prefăcut frigidă bucurie
ieșit-am din terestra mea firìdă... râdem cu râs de bufniți – iar nu cu bucurie
...spuneți ce vreți – eu sunt la post – de mult și fiecare simte : nu-i râsul ce-ar trebui să fie...
și masacrez tumult după tumult... privim genunea cu ochii-ncețoșați :
ne-am azvârli într-însa – pe loc și ca turbați...

Ceai de tei – dacă mă vrei iar beznele ne-apucă – de guler și de-o mână
șoptind că-i mai târziu cu-o Săptămână...
ceai de tei – dacă mai vrei vin morții la Hotar – ca să ne ostoiască
e-n dulapul cu evrei dar noi urlăm de groază : să nu ne zugrăvească !
dacă vrei chiar maioneză
e în lampa portugheză dimineața-ncepe cu noaptea – mereu
până și Câinelui Pământului începe-a-i fi greu...
e-atâta ordine – mistèr nu ne lăsa – Hristoase – la Buza Despărțirii
apuc cadâne de mâner
e-un ghibirdic – pe-aici – sub șa : vrem doar privi – nu Menghina Măririi...
dacă-l găbjesc – îl voi mânca ...de n-ar fi Raza – Minunea-Ametist
ai crede în izbânda – feroce – de-Antihrist...
trec în revistă regiment de stele
obțin metempsihoza fricii mele gângăvește un năuc :
trece și soarele – scalpat :
e numai bun de scărpinat ! gângăvește un năuc :
drept la Fluturi să îl duc...
...dar e Iarnă – Crisalidă :
Ne bălăcim în rugăciuni pripite Timpul mușcă – aspră-Aspidă...
ne bălăcim în rugăciuni pripite las' să vină Primăvara
dar niciodată noi nu credem în ispite când se suie-n Cer - cu Scara...!
dar niciodată El nu dă târcoale ...mi-e că de o prinde Viață
să-ncerce – între dinți – vorbele goale : o s-o ducă drept în...Piață !

nr. 120, 2019 29


Climate literare

O călătorie într-un autobuz întârziat


(Adrian Botez și diamantele negre)
Constantin STANCU

dispus să se întoarcă spre Hristos, ca dăruit acestor/ câteva clipe – ceea


spre adevărul absolut întrupat. O ce ai/ visat – atât de/ frumos – Tu:
luptă spirituală se dă în fiecare poem Crăciunul/ Veșniciei…” (Rugăciune,
cu moartea, cu prezențele spirituale, pp. 60-61).
active în plan invizibil și cu efecte în Poetul renunță la regulile uzuale
plan vizibil. Totodată, observăm o ale limbii române, strofele sunt
oboseală de fond a individului, aflat frânte, toate încep cu literă mică, un
pe acest câmp de bătălie, o uzură a ritual păgân pentru sărbătorile
societății, care nu mai suportă pregătite în eternitate, în contradicție
propria neputință. În multe planuri cu imaginea unui Crist care suferă.
ale poeziei scrise de poet, putem Sunt reținute câteva arhetipuri
descoperi o judecată iminentă, stabile în lume, fixate de cultura unui
absolută, purificatoare. ev mediu de rezervă: Chipul Scrisorii,
Temele volumului sunt complexe, Tămăduitorul, Călăul, Maestrul-
fraza destul de apropiată de limbajul Tiranul, Roata-Amintirii, Izbăvitorul-
Volumul de versuri Autobuzul uzual, expresivă, cu direcție, cu mesaj. Neant, Apa Uitării, Cântarul
întârziat*, publicat de prof. dr. Adrian Ceva se întâmplă, moartea își face Hotărârii, Cavalerul-de-Pisc, Sfântul
Botez, la Editura Rafet, în anul 2019 - apariția în plin plan, poetul o sfidează. Trandafir…
este unul trist, unul care exprimă Lumea de dincolo este tot mai pustie, Argumentul care declanșează
revolta poetului, în fața limitelor opțiunile noastre nu mai au sens, o eșafodajul volumului ne relevă un
umane. Dedicat poeziei, autorul se neputință cronică marchează totul. Poet flămând de adevăr, văzând un
bazează pe forțele spirituale, care pot Un sfârșit de univers se apropie, sub rai țigan, un Dumnezeu care se
modifica perspectiva. Cărturar serios, reguli stricte, care distrug sistemul, rezumă la un nume mistic, o ruină a
preferând valorile solide ale care sfarmă planurile. Omul se esențelor din lume. Poezia poate
creștinismului, atrăgând o serie de risipește în domenii, dar nu este continua în Cetate, dincolo de
mituri și legende precreștine sau proprietarul, în fapt, al lumii de sub slăbiciunile omenești.
postcreștine, el face o analiză a soare. Este declamat sfârșitul poeziei, Autobuzul Morţii-Speranței
capacității omului de a suferi îngerul devine și el neputincios. (Speranţa în „Învierea”, în Revelarea
propriile neputințe. Bolile fizice sunt Armonia în care am putea intra ne infinitelor lumi-produse ale
oglindirea bolilor spirituale ale epocii. poate salva, Poetul a îmbătrânit sub Demiurgiei Dumnezeieşti) nu mai
Lumea este în cădere și atrage, după grele ceremonii. sosește, are o întârziere ieșită din
sine, individul - care speră să poată Fundalul pesimist se sprijină pe ritual, Poetul ar refuza urcarea în el,
birui în această societate complicată, flori de beznă, Apocalipsa pare regia va sfida sosirea cu energii negative,
bruscată de megatendințele, care perfectă pentru cel întârziat în umbra lui va urca pentru un traseu
afectează relațiile interumane. armoniile frumosului. În perspectivă, spre niciunde, fără bilet dus-întors…
Cartea are mai multe nivele, se văd Munții, martorii lui La Judecata de Apoi, Poetul își ia
legate între ele prin mesaj, Dumnezeu. Se alătura natura, libertatea să-l judece el pe
structurate conform viziunii originale păsările care ating cerul cu trilurile Dumnezeu, cu toată asprimea, pentru
a poetului: lor. Doinele Poetului exprimă jalea erorile umane. Dumnezeu nu va avea
• Argument; pentru o lume pierdută, pentru o Monopoluri, va fi pus în rând cu
• Autobuzul întârziat; dragoste scursă pe treptele timpului, oamenii obișnuiți, anonimii, pentru a
• Doine noi; o tristețe după pierderea sensului, simți sudoarea omului sub vremi. O
• Armonii fără - autobuz; într-o lume preocupată de revoltă și o sfidarea a realității,
• Epilog: Soluția beznei. corectitudinea politică, fără să mai individul care nu mai suportă
La final, ne sunt prezentate câteva observe omul, așa cum a fost creat el, autoritatea divină, care se vrea alături
date despre scriitor, un cărturar activ sub nori și raze. de un Creator neputincios, cu vântul
în lumea literară, poet, romancier, Unele poeme devin rugăciuni bătând numai din Nord, din fiord în
eseist, publicist, comentator al vieții spuse în fața unei prezențe subtile: fiord… Simbolurile sunt cele rupte din
de azi. „potolește – Doamne/ durerea gândirea tuturor revoltaților, din
Preluând, cu tact, motivele (imprescriptibil oribilă) – mișcarea teologică a celor care au
folclorice, el modelează, fiecare sfâșietoarea/ durere a/ lumii// proclamat că Dumnezeu a murit...?!…
poem, cu o melodie veche, primită oricât am fi de/ ticăloși – cu toții/ Zgomotul suferințelor se aude în
de la cei care țin lumea în echilibru. putem să luăm o minusculă/ pauză lume: hotare furate, maestrul frânge
O lume spirituală bogată răzbate, din – putem suspenda – pentru/ câteva
toată creația lui Adrian Botez, mereu clipe – Ceasul/ Nemerniciei/ și să fie → Continuare în pag. 31

30 nr. 120, 2019


Climate literare
Și mă pierd însingurat pe drum, Suntem ceruri fără stele,
POEME simt țărâna lumilor cum latră,
lacrimile cum se schimba-n scrum,
suntem stele fără cer,
sufletele urcă-n ele
inima cum se preschimbă-n piatră doruri ce se nasc și pier
Emil ALMĂȘAN

Și tot trag, încovoiat, pe brânci... Până când și până unde


Pân' la tine, Doamne, să ajung ruga noastr-o să ne poarte,
taie prin nădejde brazde-adânci doar tăcerea ne răspunde
Un psalm al nădejdii sufletul meu, înhămat la jug peste viață, peste moarte

Până unde, Doamne? Până când Un psalm al tăcerii Căutare


sângera-voi și genunchi și coate?
Am trecut de suflet și de gând Ne rugăm, și ruga noastră-i Îngenuncheat, cu sfială,
și mi-am pus pe inima lacăte dincolo de zi și noapte, În rugăciunea-n care de-o viață mă ridic
dincolo de zări albastre, de n-ar fi și un strop de-ndoială,
Ochii stinși nu-și mai găsesc lumina, și de strigat și de șoapte n-ar fi nimic
tâmplele s-au preschimbat în sare;
căutându-te, mi-e viața plină Lacrimile-n dulci cuvinte Te iubesc în cuvintele-n care
doar de îndoială și-ntrebare de iubire se prefac zilnica rugă eu o tot zic,
să îmbrățișeze sfinte dar de n-ar fi-n rostire și clătinare,
Miezul nopții ca un jar se lasă cruci de gheață care tac n-ar fi nimic
peste fruntea care se închină,
tu te-ndepărtezi, și mă apasă, Ruga noastră lin străbate Prea plină credința e goală,
din adânc o tot mai mare vină clipe lungi, fără hotar. privirea către cer ca pe-o cruce-o ridic;
Ani de grea singurătate, dar de n-ar fi și-un strop de-ndoială,
Simt mocnind în mine vechi păcate și urcă-n tâmple, tot mai rar n-ar fi nimic
poveri pe care le-am uitat –
brațele, sub cuie-ncrucișate, Ne rugăm, și ruga noastră-i Lasă-i libere, deschise mereu,
mă fac zi de zi mai vinovat dincolo de îndoială; inimii mele aripi, să zboare ...
într-o inimă sihastră Dacă nu te voi găsi în sufletul meu,
suntem liniște, sfială vei fi doar o lungă și grea căutare

→ Continuare din pag. 30 universului, doar cei din adâncuri mai (Descântec pentru primenirea morții,
lasă semne… Vine ziua bolilor fără p. 65).
vioara într-o lume de crevase. scăpare, omul se întreabă: „în dosul Fiecare își duce crucea, la final se
Diamantele sunt negre, omul se lucrurilor oare-a ce miroase?/ a vor vedea Munții - ...acolo, departe,
închide în crima din sufletul său și galaxie – mucegai -/ și-a Caracatiți”… trebuie să înveți zborul, gândurile
pariază pe cai morți. Sub blestem (Soluția cefalopodă, p. 27). sunt realitățile ultime, există o
omul năzuiește: „…o crizantemă albă Revolta este la paroxism: „avem veșnicie între atâtea veșnicii… Până și
a tresărit din/ neant: sunt buzele/ nevoie de o/ nouă lume: indiferent/ Dumnezeu a rămas singur cu
mele – înflorite de atâta/ tăcere…” care – dar să nu mai fie tot asta”… universul, singur în Creația sa, omul
(Blestem, p. 23). deoarece „Dumnezeu nu dă – din/ mai poate urca un etaj, până la
În univers, omul este singur, principiu: are o/ singură mână – cu destinația pregătită…
condamnat la moarte, nimeni nu care numai/ ia” (Gherlă, pp. 37-38). Poetul a dus tristețea sa până la
bate la ușă… Sunt imagini specifice Doinele sunt străbătute de un fior ultimele consecințe, un întuneric
evului mediu, cele prinse de Goya în venit din folclor, unul trecut prin dens acoperă tainele, viața; personaj
tablourile sale, sau compozițiile lui cenzura atâtor inimi: „…staulul s-a de epopee, El-Poetul se joacă de-a
Pieter Bruegel cel Bătrân… Poetul fost golit/ ieslea-i doar frumosul Moartea, într-un univers asimetric.
observă petrecerile omului simplu, mit/ focul trage la măsea:/ nu-i Poetul joacă și el rolul unui apostat,
acceptă cămașa condamnatului, este viață – ci-o iarnă grea…” (Din printre Coloanele Frumuseții… Cităm:
atent la dansul perechilor de tineri, ceaslovul vieții, p. 48). „Ți-am aflat sânge și apă/ Ți-am
care acceptă jocul sub muzici grele, Sfâșietoarea doină a morții: văzut durerea stearpă:/ Mi-am lipit
sub păcate capitale. Ei refuză „Inorog ucis/ înecat în scris:/ slovele dorul de Tine/ ca fața de-un
etichetele, refuză convenționalul… vuiesc/ rostu-l ascuțesc// dar nu-l mărăcine…” (Doină, p. 52).
Masa o ia la galop, dulapul cântă primenesc…/ slove blestemate/ tăceri
baritonal, un dans absurd al nestemate/ zugrăveli tărcate…”

nr. 120, 2019 31


Climate literare

POEZII Aurelia PANAIT

Proiect liric În mijloc, un copac o să sădim,


Și vom săpa o limpede fântână.
Haide, iubito, să ne facem casă, Cu-albastru infinit le văruim, Poetul
Să căutăm un spațiu pentru noi! Ca să atingem cerul împreună.
Vom construi o vatră luminoasă,
Iar planul îl vom face amândoi... Al poeziei noastre arhitect, Ce-i poetul? Un cărbune
Nepriceput în casele la cheie, Care scrie pe hârtie
Am scris și-am desenat acest proiect, Către Domn o rugăciune,
Eu sunt poet, pot să-ți ofer orice:
De nu-i perfect, tu vino cu-o idee… Pentru Om o poezie.
O casă, un castel, sau o cetate...
Pereți ridic din texte lirice Despre viață, despre moarte
Și-acoperiș - din profunzimi înalte. Căci orice vis tu vei avea în minte,
Scrie cu lumină adâncă
Și este casei noastre de folos,
Și în inimi, și în carte,
Mistria mea e-o pană lucitoare, Mă împrumut la banca de cuvinte Și pe frunze, și pe stâncă...
Mortarul din emoții e făcut... Și-l zugrăvesc pe pagini, bucuros!
Hai să urcăm pe schela asta mare El plutește în visare
Și înțelepți să fim de la-nceput! Haide, iubito, mută-te cu mine, Și emoții risipește,
Că-i gata poezia și-i frumoasă! Vorbelor le dă culoare,
Eu îmi doresc o casă cu căldură, Nu spune nu, căci ea îți aparține Diamante șlefuiește.
Cu un cerdac și încăperi puține, Și te-am zidit în stâlpul de la casă!
Urcă sus la cer o scară
Cu dialog și artă în structură,
Să ia pulbere de stele,
Să nu te rătăcești nicicând de mine!
Năvodul cu stele În adâncuri se coboară
Și cotrobăie prin ele.
O casă cât o personificare!
- Hei, iubito! sunt pescar,
Vom renunța la ce e inutil, Printre versuri îmblânzite
Iată ce-am adus la mal:
Dar mi-ar plăcea ca ușa la intrare Am năvodul plin cu stele Se descoperă ușor.
Să aibă două, trei figuri de stil… Spune-mi, ce să-ți fac din ele? Cu atenție citite
Le-am cules în noapte albă Îl găsești în miezul lor.
Ferestrele pictate către soare, Poate vrei să îți fac salbă?
Deschise larg spre lume și spre noi, Sau vrei să îți fac cunună, Când vorbește de iubire
Să lunece iubire protectoare Cum poartă mărita lună? Timpul îl încremenește.
Și umbrele s-arunce înapoi. Se smerește peste fire,
-Hei, iubitul meu pescar, Cu speranțe se hrănește.
Vom mobila cu cărți de poezie, Eu îți mulțumesc de dar,
Drept e că avem nevoi, El se joacă cu cuvinte,
Și cu-o icoană către răsărit... Cu accente și cu rime,
Și-om cugeta la timp și veșnicie, Însă lacomi suntem noi?
Să păstrezi una din stele, Lasă urme înainte,
Și vom simți cuvântul tipărit. Știe zborul să-l exprime.
Cea mai mică dintre ele,
Ca din ea să îmi fac salbă,
Pe-o pânză de păianjen fermecată, Să o port cu rochia albă... Îndulcește suferința
Țesută în ungherul camerei, Numai cu un atribut,
Ne-om legăna în rime viața toată, Iar pe toate celelalte Își arată iscusința
Tu vino cu-o pisică, dacă vrei! Urcă-le-n ceruri înalte! Și se face nevăzut.
Urcă una câte una,
În fața casei facem o grădină. Ca să nu se piardă vreuna... Din cuvinte figurate
El creează o magie.
Pe un teren întins până la stele
- Vezi ce fericită-i Luna Pune-n ele libertate
Vom semăna semințe de lumină, Și-o numește Poezie
Și vom gusta metafora din ele. Că și-a dobândit cununa
Și-ai aprins în cer lumina?

32 nr. 120, 2019


Climate literare
şi popasuri” de Mihai Buznea este tocmai această
Românie, şi nouă, şi veche, care tulbură înălţător
NOTE DE LECTURÃ: orice suflet cinstit, care a respirat aerul de cinste şi
MIHAI BUZNEA - omenie al unora dintre concetăţenii săi.
Dar cine dintre cei mai în vârstă rememorează
„DRUMURI ŞI România care a fost nu de mult, realizează, încă
odată, că erau destule lucruri rele şi grele, însă
POPASURI” culoarea adevărată, de atunci şi de acum a României,
este cea a oamenilor cumsecade, care erau, şi sunt,
Roni CĂCIULARU în viaţa diurnă a unei ţări de o rară frumuseţe, adică
România. Şi iată cum, cu talent şi o bogată experienţă
de viaţă. Mihai Buznea ştie să redea o Românie de
suflet şi de progres, aşa cum este şi azi, cu lucruri
„Undeva, pitit printre bune şi, uneori, şi cu lucruri rele. Desigur, nu este o
arbori-catedrale, într-o descriere roz-bombon, dar este o carte concludentă
dumbravă minunată, satul şi semnificativă, cu lumini şi umbre, aşa cum viaţa
Făgeţel, leagănul izvoarelor este pretutindeni, la intensităţi şi cu nuanţe diferite...
Trotuşului, respiră liniştit, Reportajele lui M.B. impresionează prin redarea
îndemnând la împăcarea cu tine însuţi”... Iată doar o harului unor oameni cu faptele lor bune şi gândurile
frază din cartea lui Mihai Buznea, intitulată lor, rodul de ansamblu fiind imaginea unei ţări pe
„Drumuri şi popasuri”, carte care a apărut la Editura care reporterul o vede dimpreună cu istoria ei, cu
„Ateneul Scriitorilor” din România. Vorbim despre o profunzumea trăirilor unui neam greu încercat,
frază care pe mine m-a transferat, de la începutul care-şi construieşte, în continuare, istoria acestor
lecturii acestei cărţi, în lumea amintirilor. Doar vremuri. Descrierile din paginile drumurilor şi
câteva cuvinte, şi iar eşti tânăr, iar eşti popasurilor buzniene sunt
reporterul fascinat de meseria lui, iar atrăgătoare, iar cine vrea să guste
întrevezi locuri şi imagini pe care fostul farmecul unui gen gazetăresc elegant,
meu coleg de redacţie şi actualul meu frumos, realist şi romantic, aşa cum l-
amic, le pune în paginile unei serii a gustat şi generaţia de părinţi şi
închegate de reportaje, care se poate bunici ai tinerilor acestor zile, cine
numi – şi după fantezia mea - „O nouă vrea să stea la o cafea, cu o carte bună
Românie Pitorească”... în mână, savurând frumuseţi văzute şi
Şi-mi aduc aminte că exact pe locul simţite de autor, ei bine, poate să
amintit mai sus, în satul acesta, Făgeţel, citească această carte, care-l ridică pe
mă preumblam cândva, căutând şi eu condeier spre şi pe soclul unui
oameni şi fapte demne de un ziar care, redeschizător de drum, care duce şi la
pe lângă lucruri neagreabile, făcute la redescoperirea nu numai a unei noi
porunca acelor vremi, ştia să-şi coloreze paginile Românii Pitoreşti, ci şi a reportajului literar - cam
elegant şi chiar frumos, oferind cititorilor şi acel rege dat uitării, pe nedrept.
al jurnalismului – Reportajul. Câteodată - chiar şi Dar am rămas dator să dezvălui ce mi-a remintit
reportajul literar. Dar cum regii sunt tot mai puţini, satul Făgeţel, aşezarea unde se află izvoarele
şi presa cotidiană e, din păcate!, din ce în ce mai Trotuşului. Ei bine, îmi reamintesc şi eu momente
lipsită de harul bunului gust... Totuşi, locurile unice ! Umblam cu treburi dar şi eram hoinar pe-
preumblărilor noastre au rămas, sunt aceleaşi şi azi, acolo, când, căutându-l, am gasit firul acela de cristal,
cu înnoiri şi, desigur, cu alte vibraţii de suflet. Iar scânteid aur şi prospeţime de-nceput. Curgea vioi şi-
farmecul unic al naturii minunatei Românii e, poate, ndrăgostit de preajma sa, trecând cuminte pe sub
uşor schimbat, faţă de anii trecuţi, o dată cu gardul din lemnul unor pari subţirateci, de la
generaţia mea, dar şi el rămâne la fel de tulburător. marginea unei gospodării de munte. Firul acesta
Şi iată că marele reportaj, care este cartea „Drumuri ieşea dintr-o curte mare, în care se afla şi o căpiţă de

nr. 120, 2019 33


Climate literare
fân, pusă acolo parcă mai mult ca să sporească reportaje din şi despre locurile călcate de mine mai
farmecul locului. de demult şi mai de aproape”. Dar apropo de definiţa
Ce ştiam eu, atunci, despre traiul acelor oameni dată de Mihai Buznea reportajului (cred că se referă
de la munte?! la cel literar), el consideră că acesta e… „fotografia
Mai încolo - casa văruită în alb şi cu ferestrele ei artistică la minut a firescului cotidian înconjurător”.
mici, care reflectau un alt aur, ce venea din împărăţia Este, desigur, o posibilă interpretare. Analizând însă
soarelui. Şi-arunc o privire-n jos, şi văd iarba dintr- reportajele acestui experimentat şi talentat reporter,
o vale largă, oprită jos de un alt deal... Iarba aceea vedem că, de fapt, nu o dată, realitatea se constituie,
era de un verde proaspăt şi unduios, cu care ea însăşi, într-o imagine artistică. Şi nu întâmplător!
începusem a mă contopi, simţind şi eu vântul cum o Asta – pentru că fotgraful artist al cuvântului se
mlădie tandru. Eram într-o vale largă şi adâncă. mişcă, umblă, caută unghiul de vedere cel mai
Cerul cânta cu voci de păsări, infitrându-mi în suflet favorabil, încât realitatea ternă să aibe o expresie
o pace sfântă; şi era o linişte ca în şoapte de început. estetică de un anume fel. Cândva la noi, la Bacău, era
Cobor spre şesul scurt şi larg al acestei văi şi simt că, un fotograf „la minut”, în mica Grădină publică din
în acelaşi timp, urc spre puritatea sinelui meu. Când Centru, din apropiere de Poşta mare. Dar el
am ajuns jos am trăit formidabila unire a cosmosului fotografia, cu un aparat de altcândva, de pe trepiedul
cu pământul, iar eu pluteam, pluteam fericit şi său din lemn, numai ce avea înaintea obiectivului
singur... Eram şi eu parte din natură! său; nu-şi schimba locul aparatului. Toate pozele
Îţi mulţumesc Mihai Buznea că mi-ai reamintit erau la fel, numai persoanele se schimbau, în câteva
acele clipe, de un farme deosebit. Ca şi alte descrieri poziţii posibile. Dar spre deosebire de astfel de
ale tale, din admirabila poveste a României din fotografi şi fotografii, Mihai Buznea umblă frenetic,
cartea ta. România cu oraşele şi satele sale, cu iar declanşarea aparatului său modern o face numai
poveştile şi legendele sale, cu împlinirile şi atunci când prinde unghiul cel mai potrivit, are
neîmplinirile acestor locuri de trai gospodăresc, ale imaginea grăitoare, în concordanţă cu gândul şi
unor oameni de bine şi de omenie. simţirea sa, cu coordonatele sale estetice. Da, asta
Din neîmplinirile sesizate de autorul cărţii face, de fapt, colegul şi amicul meu, încântându-şi
despre care vorbim, observ o undă de tristeţe în cititorii. Desigur, el a trecut astfel, triumfător, graniţa
glasul clapelor de computer ale autorului. Căci el dintre jurnalism şi literatură!
este un vajnic dăltuitor al imaginii acestor Dar ce vorbesc eu?! Citiţi-l pe Mihai Buznea. Cei
meleaguri, iar monumentul pe care-l lucrează mereu din România şi cei de peste hotare. Vă veţi întâlni
şi mereu, redând România aşa cum o vede, o crede mereu cu locuri de amintire, veţi vedea şi veţi
şi o vrea, trebuie să fie frumos şi perfect, şi revedea „munţii, dealurile şi câmpiile, apele, satele
învingător în ce-şi propune! Dar viaţa nu e numai ca şi oraşele acestei ţări de o rară frumuseţe”. Aşa
în carte, sau ca în visele noastre, ci uneori ne mai spune Mihai Buznea şi aşa este.
joacă feste. Această carte-reportaj se constituie într-o
De fapt, şi astfel de joncţiuni, concludent subliniate minunată călătorie de suflet. Iar dacă iubiţi frumosul
în aceste scrieri ale lui M.B., dau un plus de valoare şi nu „senzaţionalul facil, exploziv, al evenimentului
cărţii sale - „Drumuri şi popasuri”. Ele, ca nişte stări agresiv ce ne-a acaparat existenţa”- l-am citat, din
paradoxale, crează un anume conflict interior (şi nou, pe amicul meu -; dacă într-adevăr vreţi o carte
literar), fiind însă şi împreună cu ansamblul care să vă meargă la inimă, căutaţi în librării şi
constructiv ! Un ansamblu reportericesc semnificativ biblioteci demersul acesta reportericesc semnat de
şi de o înaltă ţinută moral-estetică, arătându-ni-se, Mihai Buznea. Nu cred că veţi regreta!
totodată, un autor cinstit cu sine însuşi, având
condeiul sigur şi elegant; un reporter cum nu prea
mai este, şi-ar fi bine şi frumos să mai fie. Un reporter
al realităţii şi al metaforei, care scrie sobru şi atrăgător
- da, chiar da! - O Nouă Românie Pitorească.
„Cartea - spune însuşi autorul - (...) îşi propune să
aducă în prim planul atenţiei cititorului (...) 17

34 nr. 120, 2019


Climate literare

MEMORIAL DE RĂ ZBOI
Livia CIUPERCĂ

volum, intitulat, simplu, Jurnalul dr. Raul Dona îşi iubeşte familia, pe
unui medic militar (Editura tânăra lui soţie, Niculina (1890-
Humanitas, Bucureşti, 2018)? 1981), cea de a treia fiică a
În primul şi în primul rând, scriitorului Barbu Delavrancea,
fiecare jurnal este (nolens, volens) căreia-i mărturiseşte, simplu şi
un document istoric, pentru că degajat: „n-am nimic să-i reproşez,
autorii şi-au scăldat pana în e bună, inteligentă, nu-mi pot
suferinţa momentelor evocate. Ca închipui fericire mai mare decât
urmare, lectorul va recompune alături de Puica scumpă”.
experienţe, încercări, dramatisme; Asemenea, cu devoţiune de părinte
va reţine nume de eroi care s-au se dedică micuţei „Ienina mică
jertfit pentru ţară. Şi în această (Nuni, Nuca, Ieninul), în viaţă, icoană
Paginile de jurnal de sub pana ordine de idei, cred, fiecărui volum fidelă a măicuţei ei”, născută la 29
doctorului colonel Raul Dona (1873- merită să-i acordăm atenţia ianuarie 1916.
1924) ne surprind plăcut nu doar cuvenită, păstrând, totodată, un Aceste trăiri de o frumuseţe
prin faptul că este un document moment de reculegere, pentru divină se reflectă şi în multitudinea
recent descoperit în arhiva bogată a jertfa alor noştri. de acuarele şi desene ale artistei
istoricului literar Emilia Şt. Milicescu Şi revenind la jurnalul medicului Niculina Delavrancea-Dona, care
(1908-1999), de către fiica acesteia, cu grad de colonel Raul Dona avem împodobesc paginile-confesiune.
prof. dr. Viorica Milicescu, ci pentru Descoperim autorului o aşa doză
că avem posibilitatea unor de sinceritate, încât unele pasaje
comparaţii, veridice, privind dezvăluie intimităţi, pe care (în mod
evenimentele din perioada ianuarie cert) familia Delavrancea nu şi le-ar
1917 – octombrie 1918. fi voit vreodată mărturisite, gândind
Încă din prima consemnare de în primul rând la afecţiunea
jurnal, „29 ianuarie 1917, Vaslui”, ni exagerată în faţa tuturor capriciilor
se dezvăluie oglinda unei tinere Celicăi (Cella). Aşa se explică
familii fericite, prin prezenţa unui îngăduinţa părinţilor în faţa unui
prunc, ochii şi lumina lor de tineri moft de moment al artistei de a se
părinţi. Şi-acel timp diamantin din căsători, precipitat, cu inginerul
sânul familial pare a nu permite vreo Viorel Virgil Tilea [1896-1972,
fisură înspre exterior; înspre un viitorul ambasador la Londra, în
exterior sufocat de boală, mizerie, a susţine multe puncte de vedere perioada 1938-1940]. „Un fel de
foamete – în plin Război. Tocmai de care să merite atenţia cititorului. Şi formalitate pe fond neserios” (27
aceea consider acest Jurnal, s-o luăm metodic. iulie 1917). Ca urmare, după doar
deopotrivă, o mărturie de iubire Observăm confesorului o câteva zile, acest „copil răsfăţat”, va
părintească – confesiune la fereastră deschisă înspre propria-i pleca singură la Putna (Coţofăneşti)
persoana I („Dragă Ienină, / Astăzi ai inimă, atunci când simte că nu mai ca „soră de caritate” într-un spital de
împlinit un sfert de an…”), dar şi de suportă lipsurile, mizeria (păduchii), campanie.
iubire frăţească pentru eroii boala (tifosul exantematic), care Pentru documentariştii şi
neamului. ucid nemilos. De aceea, cred, cu iubitorii unor locuri memorabile şi
Şi, firesc, acum s-ar naşte o năduf, va afirma: „după 44 ani de pitoreşti, unele informaţii ar putea
întrebare. Comparându-l cu alte zeci libertate, azi sunt în sclavia militară” deveni obiect de cercetare, aflând
şi zeci de alte jurnale de front, (Iaşi, 18 august 1917)! că Cella Delavrancea a locuit în
descoperim originalitate în acest Nu doar prin vorbe, ci prin fapte, perioada refugiului, în „casa

nr. 120, 2019 35


Climate literare
Sturdza”, de pe strada Logofăt Dar nu-i doar atât. În spitale de-o viaţă, Barbu Delavrancea şi
Tăutu; că familia dr. Raul şi Niculina lipsesc lemnele, „degeră bolnavii şi Alexandru Vlahuţă, mereu neliniştiţi
Dona se mută în casa Găvănescu personalul”. Doctorul se plânge: „Nu de soarta soldaţilor aflaţi pe front:
(Seminarul Pedagogic), de pe strada pot să fierb o apă, să spăl rănile, să „Ticu [Barbu Delavrancea] e dus
Toma Cozma, nr. 2, „o casă mă spăl pe mâini, căci n-am lemne”! către front de 5-6 zile”. Asemenea
boierească, sistem vechi”, cu ziduri Mai contează „Drepturile omului?” Vlahuţă (7 august 1917); „Pe Vlăhuţ
groase, construită de „un oarecare „N-ai niciun drept! Te iau în război, [Vlahuţă] l-am văzut şi ieri, e în
[?!] Aslan”, unde, la parter, fiinţa dacă eşti viteaz şi te-a rănit, te lasă trecere la Iaşi de două zile. L-a
şcoala. Tot acolo locuiau şi să mori de frig în spital”. „Dar ceea muşcat un căţel pe stradă…” (Iaşi, 9
directorii, profesorii, cercetaşii. La ce este şi mai revoltător este că nu septembrie 1917).
etaj, mama d-nei Găvănescu, un fiu ne dă nici săpun”. „Nu e săpun în tot În fapt, la acel moment, Vlahuţă
şi sluga, precum şi compozitorul Ion Vasluiul”! Dar despre vreun regim „locuia” la Bârlad, în oraşul copilăriei
Nonna Otescu cu soţia. Iată un alimentar, nici vorbă! (volum, p. 36). sale. În ograda institutorului I. V.
detaliu care explică surplusul de În spital, personalul medical se Balmuş se afla „chervanul” său tras
populaţie în Iaşul – capitală de confruntă cu atâtea lipsuri, cu atâta de boi de la Bucureşti. Acolo, între
război; că Barbu Delavrancea, cu mizerie, cu atâta nimicnicie, încât nu paie, se afla ascunsă „comoara” sa,
soţia şi cele două fiice se vor muta e de mirare că vor muri şi foarte câteva tablouri din colecţia Nicolae
în locul familiei Constantin Neamţu mulţi medici de tifos exantematic. Grigorescu. Ce e drept, poposise
[bancher şi om politic liberal, care Iată doar câteva nume consemnate, întâi, la Tecuci, la Alecu Lascarov-
pleacă în Rusia, dar va reveni în cu vădită durere: dr. Horovitz – „un Moldovanu, fost coleg de liceu şi
martie, anul următor, creând un biet băiat bun suferind de ulcer prieten, tatăl cunoscutului scriitor,
surplus de inconfort, explicabil]. gastric”; dr. Jianu Georgică; dr. Alexandru Lascarov-Moldovanu. Dar
Deşi însemnările lui Raul Dona s- Popescu Virgil – „uriaşul mamoş”; nefiind în siguranţă, a plecat mai
au dorit, iniţial, un remember de Sterian Eraclie – fost coleg de clasă; departe.
familie, ca medic militar – şi fiu de Ţăranu Teodorescu; Generalul T. Dr. Raul Dona ne oferă succinte
general care a săvârşit acte de Constantinescu. La Iaşi, dr. erou informaţii, dar noi ştim, drumurile
eroism în Războiul de Independenţă Haralambrie Botescu; dr. Pierre lui Vlahuţă la Iaşi aveau un scop
–, nu cred că ar fi putut să nu Édouard Jean Clunet; dr. Colonel Ion precis. Dorea să-şi pună la adăpost
reflecte realitatea din ţară – în Vereanu; dr. Ledeanu. colecţia. În casa profesorului
primul şi în primul rând – din De tifos s-a îmbolnăvit şi Găvănescu, deşi bine primit, nu era
spitalele de campanie. Bebe/Margareta Delavrancea în siguranţă.
Pentru noi, cei de astăzi, notaţiile (1888-1937), iar prietena ei, Tia O notiţă din ziarul „Steagul” ne
sale sunt de certă valoare Petrescu, „muşcată de păduchi” în atrage atenţia în mod deosebit. Se
documentară. Ni se dezvăluie primele zile ale lui aprilie 1917, va precizează că „Vlahuţă doreşte [să
realitatea trăită, anomalii care nu muri. O „victimă tardivă”, tot de închirieze] două camere mobilate, la
pot fi acceptate: „Luptătorii întorşi tifos, va fi şi profesorul-erou, dr. Iaşi”. Înţelegem! Pentru a proteja
bolnavi, care vin la spital, stau în frig, colonel Ion Bruckner (m. „colecţia Grigorescu”. Menţiunea
în viscol, 5-6 ceasuri înainte de a le 27.03.1918)! redacţiei este plină de subînţeles:
veni rândul să fie văzuţi”. Din lipsă Şi-o consemnare de adânc „Cele două camere pot fi puse la
de paturi, unii „sunt repartizaţi pe la dramatism: Vaslui, 11 martie 1917. dispoziţie muzelor în mod amical, de
vreun alt spital, cu promisiunea că „Soldaţii noştri mor cu miile de tifos, un admirator” („Steagul” (Bucureşti,
acolo ar fi locuri vacante”, „când ca pe vremea lui Napoleon I, când nr.3/vineri 10 mai 1918, p. 1).
ajung nenorociţii rebegiţi, sunt tifosul nu s-a stins decât când n-a Dar Vlahuţă mai avea un fost
refuzaţi, îi aduc înapoi, mor de frig mai fost cine să moară până la coleg de liceu (de la „Gh. Roşca
în sanie, alţii gem, plâng, imploră să ultimul. Îngrijirile sunt f.f.sumare” Codreanu”) şi de gazdă (vă amintiţi?
fie băgaţi undeva… să nu-i mai (volum, p. 67). Mătuşa Elenca) – care l-ar fi putut
poarte prin frig”. Şi nici să nu ne Aceste notaţii confirmă multe ajuta, dar acel fost „coleg” era
mirăm că are parte de dezaprobarea alte afirmaţii, anume că în Primul profesor universitar şi „socialist”!
colegilor sau a superiorilor săi, Război Mondial s-a murit mai mult Cum nu va recunoaşte (în veci) că
atunci când se întreabă: „De ce nu din boală şi din lipsa unor condiţii era nepot de preot şi ce anume a
rechiziţionează localuri noi pentru umane, decât în luptă – pe front. însemnat pentru el ajutorul unui
plasarea acestor nenorociţi¬?” (2 Mă bucură într-un mod aparte mecena pentru studiile sale la
febr. 1917) referirile autorului la cei doi prieteni Bucureşti şi Geneva, cum să credem

36 nr. 120, 2019


Climate literare
a-i veni în ajutor unui fost coleg?! e ministru, cade în excesul „preferă încă doi ani de război decât
Dar cu „blândeţea lui îngerească” contrariu: are dreptul să ia pâine o pace care să nu dea satisfacţie
(cum îl miruia fratele Ioan Alexandru albă şi de abia ia una, îi e ruşine (!) aspiraţiilor noastre naţionale”
Brătescu-Voineşti), Bunul Dumnezeu să ia mai mult…” (volum, p. 152). (volum, p. 194). Şi mai departe: 2
îl va ajuta să revină la Bucureşti cu a Avea o familie numeroasă, e drept, februarie 1918. „Ticu şi câţiva
sa „comoară”! Doar fratele Barbu va dar omul Barbu Delavrancea a dorit conservatori (foşti miniştri cu el)
rămâne să odihnească întru vecie în să fie un exemplu de moralitate. Să sunt pentru continuarea războiului,
pământ ieşean! fi observat cineva gestul său şi să-i fi ca să nu încheiem o pace pe care el
Despre Barbu Delavrancea, luat exemplul?! o vede SCLAVIE, o nenorocire, o
socrul său, dr. Raul Dona, ne Se cuvine să apreciem orice mare umilinţă” (volum, p. 216).
dăruieşte pagini emoţionante de subtilă consemnare privind: actele „Bietul Ticu” a avut dreptate.
jurnal. „Bietul Ticu” s-a îmbolnăvit de trădare naţională (19 februarie Luptă, şi nu îngenunchiere!
brusc şi complicaţiile l-au ucis. Prima 1917), bombardarea Galaţiului (p. Dar revenirea în Bucureşti, nu
criză [de angină pectorală] se va 252), „uniunea” cu Basarabia (p. aduce liniştea. Lupta cu bolile şi cu
declanşa în prima săptămână a lunii 255), dar mai cu sârg, situaţia duşmanii ţării continuă. Pe baricade
aprilie 1918 şi în trei săptămâni, mai frontului şi atitudinea aliaţilor rămâne „Vlăhuţ”. E „cam bolnav,
precis, pe 29 aprilie, ora 2 ½ noştri, ruşii. Vaslui, 6 mai 1917. „Se slăbit, slăbeşte, hârcie, dar vioi altfel.
noaptea, „bietul Ticu” „şi-a dat pregăteşte de ofensiva noastră – de Scoate acum un jurnal, <Dacia>, la
sufletul fără să spună o vorbă”, reluare (?). Ruşii ne trag pe sfoară care vor colabora cei mai de seamă
numai i-a privit pe cei prezenţi „cu cum ne-au mai tras, graţie lor am scriitori” (Bucureşti, 4 octombrie
ochi măriţi şi cu faţa îngrijată pierdut ce am pierdut până acum – 1918).
[îngrijorată] pe mine [spre dr. Raul trădarea lui [Boris] Stürmer Această trudnicie gazetărească,
Dona], pe [spre] Bebe [Margareta] [ministru; simpatizant al Germaniei], alături şi împreună cu fratele
şi pe [spre] mama [soţia, Marya confirmată de oficialitatea rusă, Brătescu-Voineşti, se impunea –
Delavrancea], care eram lângă trădarea ţarinei [Alexandra] şi a pentru România cea Mare, dar şi
dânsul”. Ochii lui frumoşi, expresivi ţarului sunt fapte certe astăzi… Şi pentru împlinirea visului unui alt
şi întrebători „s-au închis aproape noi… dobitocii… ne-am încrezut şi confrate care, în clipa în care şi-a
de la sine”. Un detaliu, se cuvine: am pierdut ½ ţară. Să vedem ce va acceptat sfârşitul, şi-a făcut semnul
„Regina, care-l iubea, a venit acasă face ofensiva noastră acum. Am crucii şi a şoptit, cu speranţă: „Să
şi i-a aşezat singură florile aduse, în pregătit spitalul meu de boale dea Dumnezeu să se întâmple ce am
jurul corpului” (volum, p. 269). De interne pentru a primi răniţi. De ne- vrut eu” (Iaşi, 1 mai 1918).
altfel, Cella (1887-1991) şi ar ajuta Dumnezeu!” Şi Bunul Dumnezeu a ascultat
Riri/Henrieta (1894-1987) erau Această „tragere pe sfoară” este ruga unui bun creştin şi Ţara a
surori de caritate, din partea Curţii alimentată de o dubioasă cunoscut şi clipe înălţătoare. În
Regale. propagandă în rândul soldaţilor ruşi amintirea jertfei înaintaşilor noştri,
Despre discursurile la care, nevrând să lupte, motivează prin jurnalul dr.-lui Raul Dona, să
înmormântarea celui care a fost o scurt şi tare că fiind „răspublică”, au păstrăm speranţa în lumina cea
personalitate culturală, juridică şi „libărtaţie” şi nici nu mai au „de ce aducătoare de dreptate!
politică, deopotrivă, se ştie. Cred, să mai lupte” (p. 107, 111). „Mai toţi
mai puţin, că Alexandru Marghiloman, îşi fac bagajele de plecare. Unde?
prim-ministru la acel moment, „a Nici ei nu ştiu!” (p. 113).
refuzat funeralii pe seama statului”! În timpul „păcii de la Buftea”, în
Dr. Raul Dona este generos, Moldova circulau păreri
completând: „probabil de frica de a contradictorii. Însuşi dr. Raul Dona
nu se compromite în faţa îşi exprimă dorinţa de „pace”, fără
germanilor”!... (volum, p. 270). să-şi explice şi consecinţele. În fapt,
Oricum, ca om politic, Barbu el vedea, direct şi implicat, ce ravagii
Delavrancea a fost un bun patriot şi făceau bolile, câte lipsuri erau, câtă
un om onest. Nu s-a asociat suferinţă.
niciodată cu nicio „canalie”. Cu Dar convingerile lui Barbu
amărăciune (probabil), notează dr. Delavrancea sunt de nezdruncinat.
Raul Dona în jurnal: „Iaşi, 25 Iată ce scrie dr. Raul Dona: Iaşi, 1
septembrie 1917. „Barem Ticu, deşi ianuarie 1918. „Bietul Ticu”

nr. 120, 2019 37


Climate literare
cuvinte care să spună ceva. Crezi dar nu te ridici, vrei
DIMINEA}| să guşti încă puţin din starea de bine o relaxare… a
corpului, un reflux al tensiunilor, conştient că e doar
DE IARN| CU glazura de pe tort iar dedesubt e aluatul tare, fără
gust şi neînsiropat . Te gândeşti că ai vrea să mai
WILLIAM dormi. Deschizi cartea la întâmplare, îţi aminteşti de
ea, nu te dai în vânt după subiect şi nici după dialogul
aproape obositor.
SAROYAN
New York-ul anilor `50 văzut de W. Saroyan în "O
zi din după amiaza lumii”. Îţi aminteşti că ai citit-o
Ştefania OPROESCU cu interes (nu şti dacă şi cu plăcere/ când ai
cumpărat-o. Sunt ani de atunci, nici tu nu mai eşti
acelaşi cum nici Saroyan nu era acelaşi revenind în
Te trezeşti, simţi că ai New York după 20 de ani. Ceva te surprinde totuşi,
dormit destul, aprinzi veioza îţi reţine atenţia şi îţi aminteşti clar cum te-a
şi citeşti ora 4 pe ecranul surprins la fel la prima lectură. Eroul cărţii, scriitor,
telefonului mobil. Stingi poate autorul însuşi rememorează un amănunt din
lumina şi vrei să mai dormi preajma anilor '30 când locuia în acelaşi hotel
în timp ce auzi pe stradă scriindu-şi piesele de teatru şi salutându-se zile
maşini mergând, un zgomot întregi pe holuri cu Enescu.
înfundat de motor care trage
greu, fără acompaniamentul scrâşnit al roţilor pe Şi cum personalul de serviciu rămas acelaşi după
asfaltul uscat sau foşnetul lor împroşcând apa de aceşti 20 de ani îşi aminteşte cum, „toţi băieţii s-au
ploaie. Te gândeşti cum vara nu şti niciodată dacă adunat toţi laolaltă şi s-au îmbătat" aflând că Enescu,
peste noapte a plouat sau e doar apa împrăştiată în întors în "Europa lui" a murit. "Pe vremuri veneau
zori de maşina salubrităţii. Te ridici din pat, te uiţi aici mulţi oameni ca Enescu. Acum nu mai vin".
pe fereastră şi vezi cum a nins şi cum ninge încă Conversează fostul "băiat" în timp ce schimbă
viscolit, în săgeţi luminoase oblice. păturile cu altele noi. Răsfoieşti mai departe, citeşti
câte un dialog. Nu mai e ce-a fost, nu mai are gust . O
O maşină patinează, încetineşte şi îşi continuă închizi ca şi cum ai dormi. Bei din cafea, o deschizi
drumul. Nu mai dormi, te duci la bucătărie şi-ţi faci iar la prima pagină şi reciteşti motto-ul. Nici el nu
o cafea. O aduci aburind pe noptieră, te întorci în mai e ce-a fost în urmă cu aproape o jumătate de oră.
culcuşul cald încă al patului şi vrei să citeşti ceva. De Glazura de pe un tort care s-a dus, dar n-ai ce face şi
obicei ziarele neterminate din ziua precedentă. N-ai trebuie să te hrăneşti în continuare.
ziare, cauţi la întâmplare o carte. Mergi cu ochii peste
cotoarele cărţilor, cauţi una cât mai veche al cărui Îţi aminteşti că ţi-ai propus să vizitezi azi un
conţinut presupui că nu ţi-l mai aminteşti. Deschizi prieten la spital. Stai în patul cald şi te gândeşti ce
prima pagină şi citeşti un motto. Într-o zi din după să-i duci ca şi cum ar avea o importanţă majoră. Apoi
amiaza lumii mohoreala morţii se va cuibări în tine te gândeşti ce să-i spui. Asta e mai puţin important.
şi când te vei ridica să mergi vei fi mohorât cu Veţi discuta lucruri banale, veţi vorbi despre boală.
moartea, dar dacă eşti norocos asta te va face să te Îţi trece prin minte să-i duci motto-ul lui Saroyan. E
poet, e simbol. El oricum se va bucura că te-ai dus,
simţi mai bine şi să iubeşti mai mult". Îţi place, nu-ţi
aminteşti să-l fi mai citit. Sau poate doar nu i-ai dattu te vei bucura de acelaşi lucru. Şi după? E devreme
importanţă. Închizi cartea, bei din cafea şi nu şti de însă, mai ai timp, ce de timp mai ai, poţi chiar să mai
ce ai un vag sentiment de bine. Poate fiindcă dormi. Obsesia asta a somnului poate fi agasantă
descoperi că e sâmbătă, că nu trebuie să mergi la dacă nu te consolezi cu gândul că ai prins un
serviciu. Poate pentru că a nins prima dată, destul moment ca pe un lucru de preţ, un moment care n-
de târziu într-o iarnă fără zăpadă sau din cauza are nimic deosebit decât acordul scurt dintre tine şi
cărţii... o dimineaţă de iarnă. Şi vrei s-o închizi ca într-o cutie
să nu se risipească. Şi pentru ca să ţi-o aduci aminte,
Crezi că dacă te-ai ridica din pat şi ai sta în faţa îi desenezi conturul fără să-ţi mai pese dacă vei fi
unei coli de hârtie ai putea să aduni la un loc câteva criticat că aduni lucruri fără valoare.

38 nr. 120, 2019


Climate literare
teama îi dispăru ca prin farmec, o
liniște supremă/ îi cuprinse mintea
și trupul chinuit./ Mâinile și
urm\rirea picioarele i se desprinseră ca de la
sine/ și începu să cadă lin, plutind,
sfidând legile gravitației.
Ion Iancu VALE
*
Nu mai realiza de când alerga,/ să fi fost ore, minute, Patul era moale, cearceafurile
zile.../ Câmpia rămânea la fel de fără capăt,/ dură și răcoroase și curate./ Deschise ochii
dușmănoasă în uniformitatea ei accidentată, /solul cald și și albul orbitor al camerei îi răni/ cu
sfărâmicios îi îngreuna fuga până la chin,/ praful îi intra în ochi, violență, privirea încețoșată./
în gură, în nas/ iar el alerga, alerga.../ Auzea în urmă gâfâitul Încercă să-și dea seama ce i se întâmplă/ și se ridică în capul
sacadat al câinilor care parcă/ dinadins, nu-l înhățau,/ oaselor privind în jur./ Se găsea într-o cameră de spital cu
înnebunindu-l cu mârâitul strecurat/ prin grebla sticloasă, paturi imaculate,/ frumos aliniate de-a lungul pereților fiind/
lucitoare a fălcilor lor mari,/ așteptând să cadă epuizat și singurul pacient în tot salonul./ Își mișcă rând pe rând mâinile,
moale ca o curea udă,/ ca mai apoi să-l rupă în tihnă./ Și picioarele, capul/ se pipăi atent, metodic.// Era întreg, nu avea
alerga întruna, cădea, se ridica, scuipa cocoloașe/ nici cea mai mică zgârietură,/ nici nu se zdrobise de pământ/
zgrunțuroase și amare, de țărână amestecată cu salivă,/ și nici nu-l rupseseră câinii aceia hămesiți./ Fericit, se întinse
privea din când în când în urmă și stiletele scânteietoare/ din în pat și adormi aproape imediat/ având un somn lung liniștit
ochii câinilor îi dădeau aripi,/ iar efortul îndelungat și groaza, și odihnitor./ Se trezi dintr-odată cu senzația că este privit/ și
densă ca un nor/ în plinul furtunii, îl dădură aproape gata./ rotindu-și privirea peste paturile goale, observă/ nu departe,
Deodată, în fața lui se ivi Pasarela,/ cu un ultim efort străbătu pe o noptieră, două mici statuete/ de porțelan./ Le privi fix,
distanța rămasă și înșfăcă disperat/ una din barele de oțel ale hipnotic,/ statuetele, antrenate parcă de privirea lui,/ prinseră
scării,/ ale punții, și începu să urce./ Pasarela, sau mai bine zis viață, se mișcară și săriră pe podea/ începând să crească
estacada,/ era o lucrare foarte ciudată,/ ce părea un lung stâlp văzând cu ochii,/ până deveniră două tinere și frumoase
dreptunghiular de înaltă tensiune/ și care se întindea orizontal femei./
de-a lungul câmpiei,/ până hăt departe.// La capătul ei se Erau înalte, zvelte, cu păr lung castaniu/ aveau ochi
zăreau acoperișurile și turlele unui oraș,/ sclipind ademenitor albaștri ca cerul, trăsături fine/ și o piele albă, catifelată./
și promițător în lumina cețoasă/ a acelei înăbușitoare zile de Veșminte subțiri, ușoare și străvezii/ le acopereau trupurile
vară./ Căută cu privirea de-a lungul estacadei o cale de acces,/ tinere și delicate,/ ce păreau gemene./ Una dintre ele făcu o
dar așa ceva nu există pe orizontala ei deprimantă și inutilă./ reverență în fața bărbatului/ ce le privea fascinat și se îndreptă
Își trase puțin sufletul încercând să-și potolească/ bătăile spre ușă,/ ieșind din cameră./ Cealaltă se așeză pe pat,
repezi ale inimii./ Își șterse sudoarea/ de pe fața schimonosită foșnindu-și rochia vaporoasă,/ îl îmbrățișă, îl sărută prelung/
de efort și spaimă/ și începu să coboare înapoi, scara pe care răspunzându-i fără să șovăie, tacit, înfiorat./ Se iubiră, timpul
de-abia urcase./ La un moment dat, tot coborând, își aruncă pierzându-și iarăși consistența./ Într-un târziu, în salon își făcu
privirea/ sub el și fu cât pe ce să se prăvălească în hău./ Pe apariția/ parcă plutind cealaltă femeie/ ținând în mâini un
platoul de beton ce se întindea sub estacadă/ îl aștepta haita platou cu fructe.// Fu șocat de faptul că fata zveltă și suplă, la
de câini furioși, ce săgetau înălțimea/ cu boturile rânjite și plecarea/ din cameră, avea acum pântecul crescut/ și
băloase./ Spaima îl cuprinse iarăși,/ urcă din nou porțiunea deformat de sarcină./ Ea așeză fructiera pe noptieră și
pe care o coborâse din scară/ și se prinse cu mâinile de una împreună începură/ să mănânce fructele dulci și zemoase./
din barele alunecoase/ ale dreptunghiului metalic, ajutându- Sfârșind de mâncat, fetele, fără să rostească o vorbă,/ ieșiră
se de picioare/ începu să se miște încet deasupra golului de amândouă din cameră./ El rămase în continuare în pat,/
sub el/ strecurându-se printre contrafisele oblice ale așteptând reîntoarcerea celor două tinere./ Dar timpul trecea
structurii,/ ce se întâlneau în unghi ascuțit,/ fiecare nouă și ele nu mai veneau,/ așteptarea în singurătatea aceea albă
mișcare însemnând în orice clipă,/ o posibilă alunecare în gol./ și silențioasă/ începând să-l apese din ce în ce mai puternic./
Neavând nici un fel de asperități,/ palmele abia făceau priză La un moment dat, se ridică și se hotărî să iasă afară,/ sperând
pe metalul lustruit și încins./ Înainta încet, ca un melc, să le găsească pe cele două tinere femei./ Ieșind, fu izbit însă
încolăcindu-și mâinile/ și picioarele pe barele estacadei, de lumina opacă și de aerul înăbușitor.// Afară, așezați ca niște
strângând din dinți,/ orbit de sudoare și de părul ce-i intra în soldați în poziție de tragere,/ cu boturile pe labe, îl așteptau
ochi./ De câteva ori alunecă până la bara inferioară/ a câinii./ Într-o parte văzu pilonii și scara metalică în spirală/ ce
estacadei, bălăbănindu-se în gol,/ dar grație unui efort urca spre estacada metalică./ Teama îi încleșta din nou mintea
supraomenesc,/ reveni de fiecare dată în interiorul ei,/ și măruntaiele,/ trupul tot, întreaga ființă.../ Se întoarse brusc,
înaintând încet, încet.../ Pierdu iarăși noțiunea timpului,/ se vrând să intre din nou în spital,/ dar se izbi de un perete de
opri încercând să-și mai odihnească trupul obosit,/ privi în jos beton, fără nicio ușă./ Disperat, se repezi spre scara sclipitoare
și văzu câinii./ Ei îl urmăriseră minut cu minut, pas cu pas,/ de metal/ și începu din nou să urce...
înaintând și ei pe pista de beton de sub estacadă/ acum se
opriseră și priveau fix așteptând,/ acel corp obosit, suspendat
între cer și pământ./ Omul fu cuprins de o stare totala de Din volumul „Revelații”
indiferență/ parcă ceea ce i se întâmpla i se întâmpla altcuiva,/

nr. 120, 2019 39


Climate literare

Cărţi din biblioteca


revistei Climate literare

Cogito
„Doar ce nu există, nu se poate afla.”

Contact: Tel. 0722 702578 ; e-mail: ioniancuvale@yahoo.com ;


web site: http://climate.literare.ro

S-ar putea să vă placă și