Sunteți pe pagina 1din 50

Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M.

Valentin
PLANIFICARE INTEGRATĂ PE UNITĂŢI DE CONŢINUT
AN SCOLAR 2019-2020 Clasa I

UNITATEA TEMATICĂ: Ne amintim!


SĂPTĂMÂNILE: I-II
Disciplina Com- Conţinuturile Nr. ore Data Activităţi de învăţare Observ
petenţe atii
Săpt.
CLR 1.1, 1.2 1. Prezentarea manualului 7 -formularea de enunturi din 3-4 cuvinte după imagini
1.3, 1.4 2. În drum spre Scoală. - pozitia sunetelor în cuvinte
2.1, 2.2 Salutul. Cum ne prezentăm -formularea de enunturi. Sunetul. Silaba. Cuvântul.
2.3, 2.4 -Formularea de enunturi din 3-4 -litere mari Si mici de tipar I
3.1, 3.3 cuvinte după imagini. Bastonate -personaje din poveSti
mici Si mari. -semne grafice: bastonata mică, bastonata mare, cârligul,bastonaSul, zaua.
3. În clasă. Dialogul
-Zaua. BastonaSe mici Si mari
4. Cartea, buna mea prietenă
Propozitia formată din 2-3 silabe
-Noduletul. Semiovalul
MEM 1.1,2.1. 1. Prezentarea manualului 4 - jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în raport cu alte obiecte
3.1,3.2, 2. La plimbare precizate;
4.1,4.2. 3. La joacă -exercitii de scriere Si numărare cu pas indicat I
5.1. 4. La teatru -exercitii de pozitionare a obiectului în spatiu
- exerciţii de recunoaştere a figurilor şi corpurilor geometrice;
-selectarea unor figuri şi corpuri geometrice şi colectarea acestora în tabel;
- colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o ocupă faţă de un
anumit reper
-exercitii de identificare a unor numere cuprinse între… Si ….
-exercitii de sortare a unor obiecte, pe baza unui criteriu dat

MM 1.4 Cântece cunoscute de la clasa 2 - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici - colectiv
2.1 pregătitoare - reproducerea unor structuri ritmice din cântece, însoţite de dirijat intuitive I
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
AVAP 1.1 1.Tot ce ştiu..(materiale şi 2 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor
1.2 tehnici de lucru) utilizate; I
2.2 2.Fructe zâmbitoare...(colaj) - jocuri de asociere forma-culoare-provenienţă;
explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii;
DP 1.1 Impresii din clasa pregătitoare 1 - crearea unor ecusoane personalizate
-prezentarea într-un cadru inedit (podium de premiere, interviu) a trei aspecte I
plăcute referitoare propria persoană
- jocuri de continuare a unor fraze, pentru evidenţierea calităţilor: „Eu pot
să…”, „Îmi place de mine pentru că…”
CLR 1.1 1.Amintiri din vacantă 7 -prezentarea Si solicitarea. Salutul în situatii concrete. Formule de adresare
1.2 Cuvântul. Formularea de -semne grafice:bucla, noduletul, ovalul, semiovalul.
1.3 enunturi. - ex. de pronunţare corectă a sunetelor limbii;
1.4 -Bucle mari Si mici române II
2.1 2.Comoara din poveSti - ex. de despărţire a cuvintelor în silabe;
2.2 Repovestirea unor întâmplări - ex. de dicţie
2.3 Descrierea unui personaj - ex. de trasare corectă a semnelor grafice;
2.4 Identificarea sunetelor - ex. de adoptare a poziţiei corecte pentru scris
-Cârligul
3. Personaje din poveSti
-Elemente grafice
4. Evaluare initială
MEM 1.1. 1. La teatru 4 -compararea obiectelor de acelaSii fel;
2.1. 2. Activităti preferate -plante Si animale, conditii de viată;
3.1. 3. La joacă -ex.de recunoaStere a numerelor; II
3.2. 4.Evaluare initială -corespondente, raportarea cantitătii la cifre;
4.1. -formarea numerelor prin adăugare Si prin eliminare;
4.2. -scrierea elementelor grafice: modele repetitive;
MM 1.4 1.Cântarea vocală în grup şi 2 - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici - colectiv
2.1 individual - reproducerea unor structuri ritmice din cântece, însoţite de dirijat intuitive
2.Poziţia corectă, emisia ”Acum e toamnă, da!” II
naturală, tonul, semnalul de ”Câte unul pe cărare”
început, dicţia, sincronizare
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
AVAP 1.1 1.În clasă (decupare, lipire) 2 - jocuri de asociere forma-culoare-provenienţă;
1.2 2.Să modelăm... (modelare, explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; II
2.2 presare)
DP 1.1 La început de drum 1 - crearea unor ecusoane personalizate
-prezentarea într-un cadru inedit (podium de premiere, interviu) a trei aspecte
plăcute referitoare propria persoană II

UNITATEA TEMATICĂ: În familie


SĂPTĂMÂNILE: III-VI
Disciplina Com- Conţinuturile Nr. ore Data Activităţi de învăţare Observ
petenţe atii
CLR 1.1 1.2 Casa noastră 7 -recunoaSterea literelor a, A, m, M în titlu Si în seria de litere
1.3 1.4 -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial a, A, m;
2.1 2.2 Sunetul Si literele a, A -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
2.3 2.4 -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor
3.1 3.2 Scrierea literelor a, A nume de persoană, de animale;
3.3 4.1 -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual:
Dictare literele a, A formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
-recunoaSterea literelor a, A, m, M în cuvinte scrise Si ilustrate, cu precizarea
Familia mea pozitiei literei în cadrul cuvântului;
-exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului; III
Sunetul Si literele m, M -citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
-identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Scrierea literelor m, M -observarea scrierii literelor a, A, m, M: elemente grafice componente,
aSezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
Dictare literele studiate -scrierea literelor a, A, m, M pe liniatura tip I
-copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
Consolidarea literelor învătate legăturii dintre litere
-dictare: litere
-jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, A, m, M:
fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi sau
despărtite în silabe, se poate spune Si pozitia sunetului în cadrul cuvântului Si
chiar silaba care îl contine
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
MEM 1.1 Universul 4 - importanta Soarelui pentru mentinerea vietii
1.2 - efecte negative ale Soarelui asupra omului Si a plantelor
1.3. 1. Soarele sursă de căldură Si -utilizarea unei lupe pentru evidenţierea căldurii primite de la Soare III
1.6. lumină -prezentarea înregistrărilor din calendarul naturii, realizat pe o perioadă
3.1. determinată de timp
4.2. 2. Electricitatea -realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele posibile
5.2. -recunoaşterea cauzei care a determinat uscarea unei plante verzi ca urmare
3. Pozitii ale unui obiect a explorării fenomenului (lipsa de apă, lipsa luminii etc.)
-recunoaşterea rolului Soarelui ca sursă de lumină şi căldură şi importanţa
4.Exercitii de orientare acestuia în menţinerea vieţii
spatială - realizarea unor experienţe în scopul punerii în evidenţă a forţei
gravitaţionale: căderea liberă a diferitelor obiecte
-exercitii de pozitionare a obiectului în spatiu
- exerciţii de recunoaştere a figurilor şi corpurilor geometrice;
-selectarea unor figuri şi corpuri geometrice şi colectarea acestora în tabel;
- colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o ocupă faţă de un
anumit reper
MM 1.2 1.Cântarea vocală în grup şi 2 -sunete din natură şi din mediul înconjurător
1.4 3.1 individual -sunete vocale
2.Timbrul -sunete instrumentale III
A, a, a, acum e toamnă, da!
A venit pe dealuri toamna
AVAP 1.1 2.1 1. Procedee plastice de lucru în 2 -culorile spectrului solar: culori primare şi binare
2.2 2.3 pictură Toamna
2.6 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ III
2. Tehnici de lucru: CoSul cu fructe Si legume
tamponare, pensulaţie, - jocuri de asociere forma-culoare-provenienţă;
combinaţii între culori explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii;
DP 1.1 AutocunoaStere Si atitudine 1 - Cine sunt eu?
pozitivă fată de sine Si fată - Caracteristici personale simple, puncte tari Si limite observabile în
de ceilalti activitătile Scolare Si de timp liber III
CLR 1.1 1.2 Cu trenul 7 -recunoaSterea literelor u, U, n, N în titlu Si în seria de litere
1.3 1.4 -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U, N;
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
2.1 2.2 Sunetul Si literele u, U -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
2.3 2.4 -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor
3.1 3.2 Scrierea literelor u, U nume de persoană, de animale;
3.3 4.1 -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual: IV
Dictare literele învătate formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
-recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N în cuvinte scrise Si ilustrate, cu
Aniversarea Nanei precizarea pozitiei literei în cadrul cuvântului;
-exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Sunetul Si literele n, N -citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
-identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Scrierea literelor n, N -observarea scrierii literelor u, U, n, N: elemente grafice componente,
aSezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
Dictare literele studiate -scrierea literelor u, U, n, N pe liniatura tip I
-copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
Consolidarea literelor învătate legăturii dintre litere
-dictare: litere
-jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, n, u: fiecare
copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi sau despărtite în
silabe, se poate spune Si pozitia sunetului în cadrul cuvântului Si chiar silaba
care îl contine
MEM 1.1 1.2 1. RecunoaSterea, formarea, 4 -numărarea până la 31
1.3 citirea Si scrierea numerelor -raportarea cantităţii la cifră şi a cifrei la cantitate
1.4 1.5 natural de la 0 la 31 -scrierea cifrelor de la 0 la 31 pe reţeaua caietului de matematică IV
1.6 -adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, fiecare
3.1 4.1 2.Exercitii Si probleme operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor
4.2 -adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru a obţine
5.2. 3. Compararea numerelor mulţimi„cu tot atâtea elemente”
naturale de la 0 la 31 -identificarea„vecinilor” unui număr
-numărare în ordine crescătoare şi descrescătoare cu pas dat
4. Exercitii Si probleme -poziţionarea numerelor pe axă
-compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor unele sub
altele, încercuirea părţilor comune, punerea în corespondenţă
-scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, =
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
-ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale

MM 1.2 1.Cântarea vocală în grup şi 2 -sunete din natură şi din mediul înconjurător
1.4 3.1 individual -sunete vocale
2.Timbrul -sunete instrumentale IV
A, a, a, acum e toamnă, da!
A venit pe dealuri toamna

AVAP 1.1 2.1 1. Elemente de limbaj plastic: 2 -culorile spectrului solar: culori primare şi binare
2.2 2.3 linia, punctul Curcubeu
2.6 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ IV
2. Tehnici de lucru: CoS cu fructe
tamponare, pensulaţie, - jocuri de asociere forma-culoare-provenienţă;
combinaţii între culori explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii;

DP 1.1 1. AutocunoaStere Si atitudine 1 - Eu aSa cum sunt!


pozitivă fată de sine Si fată de - Caracteristici personale simple, puncte tari Si limite observabile în IV
ceilalti activitătile Scolare Si de timp liber

CLR 1.1 1.2 În grădină 7 -recunoaSterea literelor i, I în titlu Si în seria de litere


1.3 1.4 -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U, N,
2.1 2.2 Consolidarea literelor învătate I;
2.3 2.4 -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
3.1 3.2 Dictare literele învătate -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor
3.3 4.1 nume de persoană, de animale; V
Sunetul Si literele i, I -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual:
formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
Scrierea literelor i, I -recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I în cuvinte scrise Si
ilustrate, cu precizarea pozitiei literei în cadrul cuvântului;
Ordonarea cuvintelor în -exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
propozitie -citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
-identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Transcrierea cuvintelor -observarea scrierii literelor i, I: elemente grafice componente, aSezarea pe
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
cunoscute liniatura tip I, scrierea în duct continuu
-scrierea literelor i, I pe liniatura tip I
Despărtirea cuvintelor în -copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
silabe legăturii dintre litere
-dictare: litere
-jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i:
fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi sau
despărtite în silabe, se poate spune Si pozitia sunetului în cadrul cuvântului Si
chiar silaba care îl contine
MEM 1.1 1.2 1. Ordonarea numerelor 4 -formarea perechilor de numere prin încercuire
1.3 naturale de la 0 la 31 -completarea casetelor cu cifre potrivite pentru a obtine numere pare/impare
1.4 1.5 -numărare în ordine crescătoare şi descrescătoare cu pas dat V
1.6 2. Exercitii Si probleme -poziţionarea numerelor pe axă
3.1 4.1 -compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor unele sub
4.2 3. Numere pare, numere altele, încercuirea părţilor comune, punerea în corespondenţă
5.2. impare -scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, =
-ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale
4. Exercitii Si probleme
MM 1.2 1.Cântarea vocală în grup şi 2 -sunete din natură şi din mediul înconjurător
1.4 3.1 individual -sunete vocale
2.Timbrul -sunete instrumentale V
Toamna Scolărită
Culesul viilor
AVAP 1.1 2.1 1. Elemente de limbaj plastic: 2 -culorile spectrului solar: culori primare şi binare
2.2 2.3 linia, punctul Melcul (tăiere, asamblare)
2.6 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ V
2. Tehnici de lucru: Fructe şi legume de toamnă (modelaj)
tamponare, pensulaţie, - jocuri de asociere forma-culoare-provenienţă;
combinaţii între culori -explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii;
DP 1.1 1. AutocunoaStere Si atitudine 1 -Evaluare
pozitivă fată de sine Si fată de -Caracteristici personale simple, puncte tari Si limite observabile în V
ceilalti activitătile Scolare Si de timp liber
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
CLR 1.1 1.2 Recapitulare 7 -recunoaSterea literelor i, I în titlu Si în seria de litere
1.3 1.4 -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U, N,
2.1 2.2 Recapitularea literelor I;
2.3 2.4 învătate -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
3.1 3.2 -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor
3.3 4.1 Dictare nume de persoană, de animale; VI
-exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual:
Transcrierea unor cuvinte formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
-recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I în cuvinte scrise Si
Evaluare sumativă ilustrate, cu precizarea pozitiei literei în cadrul cuvântului;
-exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Ridichea uriaSă -citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
-identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Activităti de -observarea scrierii literelor i, I: elemente grafice componente, aSezarea pe
recuperare/dezvoltare liniatura tip I, scrierea în duct continuu
-scrierea literelor i, I pe liniatura tip I
Scrierea cu literă initială a -copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
cuvintelor legăturii dintre litere
-dictare: litere
Citirea unor cuvinte/propozitii -jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i:
fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi sau
despărtite în silabe, se poate spune Si pozitia sunetului în cadrul cuvântului Si
chiar silaba care îl contine

MEM 1.1 1.2 1. Recapitulare 4 -formarea perechilor de numere prin încercuire


1.3 -completarea casetelor cu cifre potrivite pentru a obtine numere pare/impare
1.4 1.5 2. Exercitii Si probleme -numărare în ordine crescătoare şi descrescătoare cu pas dat VI
1.6 -poziţionarea numerelor pe axă
3.1 4.1 3. Evaluare -compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor unele sub
4.2 altele, încercuirea părţilor comune, punerea în corespondenţă
5.2. 4. Pot mai mult! -scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, =
-ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
MM 1.2 1.Cântarea vocală în grup şi 2 -sunete din natură şi din mediul înconjurător
1.4 3.1 individual -sunete vocale
2.Timbrul -sunete instrumentale VI
Toamna Scolărită
Evaluare
AVAP 1.1 2.1 1. Elemente de limbaj plastic: 2 -culorile spectrului solar: culori primare şi binare
2.2 2.3 linia, punctul Ariciul (tăiere, asamblare)
2.6 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ VI
2. Tehnici de lucru: Expozitie cu lucrările elevilor
tamponare, pensulaţie, - jocuri de asociere forma-culoare-provenienţă;
combinaţii între culori -explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii;
DP 1.1 1. AutocunoaStere Si atitudine 1 -Evaluare
pozitivă fată de sine Si fată de -Caracteristici personale simple, puncte tari Si limite observabile în VI
ceilalti activitătile Scolare Si de timp liber

UNITATEA TEMATICĂ: Muncim,învătăm, ne jucăm!


SĂPTĂMÂNILE: VII-X
Disciplina Com- Conţinuturile Nr. ore Data Activităţi de învăţare Observ
petenţe atii
Săpt.
CLR 1.1 1.2 În livadă 7 -recunoaSterea literelor e, E, r, R în titlu Si în seria de litere
1.3 1.4 -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U, N,
2.1 2.2 Sunetul Si literele e, E I, E, R;
2.3 2.4 -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
3.1 3.2 Scrierea literelor e, E -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor
3.3 4.1 nume de persoană, de animale; VII
Citim cuvinte, propozitii -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual:
formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
Separarea cuvintelor din -recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R în cuvinte scrise
propozitii Si ilustrate, cu precizarea pozitiei literei în cadrul cuvântului;
-exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
La fermă -citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
-identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Sunetul Si literele r, R -observarea scrierii literelor e, E, r, R: elemente grafice componente,
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
aSezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
Scrierea literelor r, R -scrierea literelor e, E, r, R pe liniatura tip I
-copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
Consolidarea literelor învătate legăturii dintre litere
-dictare: litere
-jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, I, e, r:
fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi sau
despărtite în silabe, se poate spune Si pozitia sunetului în cadrul cuvântului Si
chiar silaba care îl contine

MEM 1.1 1.2 1. Corpul omenesc. Scheletul 4 -evidenţierea unor caracteristici privind forma corpului, poziţia de deplasare,
1.3 efectuarea diverselor mişcări necesare în activitatea zilnică a omului
1.4 1.5 2. Adunarea numerelor de la 1 -recunoaşterea părţilor corpului şi localizarea acestora pe imagini, mulaje VII
1.6 la 10. Proprietătile adunării -relaţionarea scheletului cu celelalte structuri ale organismului şi stabilirea
3.1 4.1 rolurilor acestuia
4.2 3. Exercitii Si probleme -efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-10;
5.2. -evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate), fără precizarea
4.Scăderea numerelor naturale terminologiei;
până la 10 -aflarea sumei a două numere mai mici decât 10;
-crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme date;
-formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/de la
numere sau imagini date;
-rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau reprezentări simbolice;
-organizarea datelor unei probleme în tabel - compunerea şi rezolvarea unor
probleme utilizând date scrise într-un tabel
IMM 1.2 1.Melodia 2 -jocuri şi exerciţii de tehnică vocală;
1.4 3.1 2.Sunete înalte Si joase -jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase;
-interpretarea şi memorizarea unor cântece; VII
- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se
marchează sonor metrul (măsura);
“Sade rata pe butoi”, muzica A. PaScanu
AVAP 1.1 2.1 1. Elemente de limbaj plastic: 2 -culorile spectrului solar: culori primare şi binare;
2.2 2.3 linia, punctul Marionete pe degete (colorare, decupare, lipire)
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
2.6 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; VII
2. Tehnici de lucru: Joc amuzant (pensulaţie, modelare, presare, pliere)
tamponare, pensulaţie, -exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica plierii
combinaţii între culori prin adăugarea unor elemente;
- exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica presării
prin adăugarea unor elemente
DP 1.1 1. Igiena personală 1 -Norme de igienă la Scoală Si acasă
-obiecte pentru igienă VII
-reguli de igienă
CLR 1.1 1.2 La moară 7 -recunoaSterea literelor o, O, c, C în titlu Si în seria de litere
1.3 1.4 -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U, N,
2.1 2.2 Sunetul Si literele o, O I, E, R, O, C;
2.3 2.4 -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
3.1 3.2 Scrierea literelor o, O -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor
3.3 4.1 nume de persoană, de animale; VIII
Citim cuvinte, propozitii -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual:
formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
Dictare -recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C în
cuvinte scrise Si ilustrate, cu precizarea pozitiei literei în cadrul cuvântului;
Cmera mea -exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
-citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
Sunetul Si literele c, C -identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
-observarea scrierii literelor o, O, c, C: elemente grafice componente,
Scrierea literelor c, C aSezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
-scrierea literelor o, O, c, C pe liniatura tip I
Consolidarea literelor învătate -copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
legăturii dintre litere
-dictare: litere
-jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r,
o, c: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi sau
despărtite în silabe, se poate spune Si pozitia sunetului în cadrul cuvântului Si
chiar silaba care îl contine
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
MEM 1.1 1.2 1. Exercitii Si probleme 4 -efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-10; VIII
1.3 -evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate), fără precizarea
1.4 1.5 2. Aflarea numărului terminologiei;
1.6 necunoscut -aflarea sumei a două numere mai mici decât 10;
3.1 4.1 -crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme date;
4.2 3. Exercitii Si probleme rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere peste ordin,
5.2. respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor
4. Probleme care se află printr- -aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 10
o operatie -aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei
-aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele săptămânii, în ordinea
succesiunii lor în săptămână
-efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin operaţia
inversă
-formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/de la
numere sau imagini date;
-rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau reprezentări simbolice;
-organizarea datelor unei probleme în tabel - compunerea şi rezolvarea unor
probleme utilizând date scrise într-un tabel
MM 1.2 1.Melodia 2 -jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; VIII
1.4 3.1 2.Sunete înalte Si joase -jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase;
-interpretarea şi memorizarea unor cântece;
- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se
marchează sonor metrul (măsura);
“Un motan cât un pisoi”, muzică din folclorul copiilor
AVAP 1.1 2.1 1. Elemente de limbaj plastic: 2 -culorile spectrului solar: culori primare şi binare VIII
2.2 2.3 linia, punctul Evantaiul (origami, pulverizare –culorile cucubeului)
2.6
2. Tehnici de lucru: -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ
tamponare, pensulaţie, Masca –pisica/ căţel/ urs/ iepure( pensulaţie, decupare, lipire)
combinaţii între culori
DP 1.1 1. Igiena personală 1 -Secretele sănătătii VIII
-activitătile sportive
-alimentatia sănătoasă
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
CLR 1.1 1.2 În clasă 7 -recunoaSterea literelor ă, Ă, l, L în titlu Si în seria de litere
1.3 1.4 -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U, N,
2.1 2.2 Sunetul Si literele ă, Ă I, E, R, O, C;
2.3 2.4 -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
3.1 3.2 Scrierea literelor ă, Ă -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor
3.3 4.1 nume de persoană, de animale; IX
Citim cuvinte, propozitii -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual:
formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
Transcriere -recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă,
l, L în cuvinte scrise Si ilustrate, cu precizarea pozitiei literei în cadrul
La librărie cuvântului;
-exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Sunetul Si literele l, L -citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
-identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Scrierea literelor l, L -observarea scrierii literelor ă, Ă, l, L: elemente grafice componente,
aSezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
Consolidarea literelor învătate -scrierea literelor ă, Ă, l, L pe liniatura tip I
-copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
legăturii dintre litere
-dictare: litere
-jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r,
o, c, ă, l: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi sau
despărtite în silabe, se poate spune Si pozitia sunetului în cadrul cuvântului Si
chiar silaba care îl contine
MEM 1.1 1.2 1. Probleme care se află printr- 4 -efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-10; IX
1.3 o operatie -evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate), fără precizarea
1.4 1.5 terminologiei;
1.6 2. Recapitulare -aflarea sumei a două numere mai mici decât 10;
3.1 4.1 -crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme date;
4.2 3. Evaluare sumativă rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere peste ordin,
5.2. respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor
4. Pot mai mult! -aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 10
-aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
-aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele săptămânii, în ordinea
succesiunii lor în săptămână
-efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin operaţia
inversă
-formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/de la
numere sau imagini date;
-rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau reprezentări simbolice;
-organizarea datelor unei probleme în tabel - compunerea şi rezolvarea unor
probleme utilizând date scrise într-un tabel

MM 1.2 1.Melodia 2 -jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; IX


1.4 3.1 2.Sunete înalte Si joase -jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase;
-interpretarea şi memorizarea unor cântece;
- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se
marchează sonor metrul (măsura);
“Sade rata pe butoi”, muzica A. PaScanu
“Un motan cât un pisoi”, muzică din folclorul copiilor
AVAP 1.1 2.1 1. Elemente de limbaj plastic: 2 -culorile spectrului solar: culori primare şi binare; IX
2.2 2.3 linia, punctul Evantaiul (origami, pulverizare –culorile cucubeului)
2.6 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ;
2. Tehnici de lucru: În ograda bunicii - modelaj
tamponare, pensulaţie, -exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica plierii
modelare, presare prin adăugarea unor elemente;
- exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica presării
prin adăugarea unor elemente
DP 1.1 1. Igiena personală 1 - Igiena locuintei Si a sălii de clasă IX
-obiecte pentru igienă
-reguli de igienă
CLR 1.1 1.2 Recapitulare 7 -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U, N,
1.3 1.4 I, E, R, O, C;
2.1 2.2 Recapitularea literelor -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
2.3 2.4 învătate -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor
3.1 3.2 nume de persoană, de animale;
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
3.3 4.1 Dictare -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual: X
formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
Ordonarea cuvintelor în -recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă,
propozitie l, L în cuvinte scrise Si ilustrate, cu precizarea pozitiei literei în cadrul
cuvântului;
Evaluare sumativă -exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
-citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
Ajutoarele Scufitei RoSii -identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
-observarea scrierii literelor studiate elemente grafice componente, aSezarea
Activităti de pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
recuperare/dezvoltare -copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
legăturii dintre litere
Completarea propozitiilor -dictare: litere
lacunare -jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r,
o, c, ă, l: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi sau
Citirea unor cuvinte/propozitii despărtite în silabe, se poate spune Si pozitia sunetului în cadrul cuvântului Si
chiar silaba care îl contine
MEM 1.1 1.2 1. Recapitulare 4 -formarea perechilor de numere prin încercuire X
1.3 -completarea casetelor cu cifre potrivite pentru a obtine numere pare/impare
1.4 1.5 2. Exercitii Si probleme -numărare în ordine crescătoare şi descrescătoare cu pas dat
1.6 -poziţionarea numerelor pe axă
3.1 4.1 3. Evaluare -compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor unele sub
4.2 altele, încercuirea părţilor comune, punerea în corespondenţă
5.2. 4. Pot mai mult! -scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, =
-ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale
-evidenţierea unor caracteristici privind forma corpului, poziţia de deplasare,
efectuarea diverselor mişcări necesare în activitatea zilnică a omului
-recunoaşterea părţilor corpului şi localizarea acestora pe imagini, mulaje
-relaţionarea scheletului cu celelalte structuri ale organismului şi stabilirea
rolurilor acestuia
MM 1.2 1.Interpretarea 2 -sunete din natură şi din mediul înconjurător X
1.4 3.1 -sunete vocale
2. Evaluare -sunete instrumentale
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
“Sade rata pe butoi”, muzica A. PaScanu
“Un motan cât un pisoi”, muzică din folclorul copiilor
AVAP 1.1 2.1 1. Elemente de limbaj plastic: 2 -culorile spectrului solar: culori primare şi binare X
2.2 2.3 linia, punctul Jocul culorilor
2.6 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ
2. Tehnici de lucru: Expozitie cu lucrările elevilor
tamponare, pensulaţie, - jocuri de asociere forma-culoare-provenienţă;
combinaţii între culori -explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii

DP 1.1 1. Igiena personală 1 -Evaluare X


-obiecte pentru igienă
-reguli de igienă
UNITATEA TEMATICĂ: PoveSti la gura sobei
SĂPTĂMÂNILE: XI-XIII
Discipli Com- Conţinuturile Nr. Data Activităţi de învăţare Obser
na peten- ore vatii
ţe Săpt.
CLR 1.1 1.2 CenuSăreasa 7 -recunoaSterea grupului de litere ce, Ce în titlu Si în seria de litere
1.3 1.4 -observarea scrierii literelor t, T: elemente grafice componente,
2.1 2.2 Sunetul Si gupul de litere ce, -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U, N,
2.3 2.4 Ce I, E, R, O, C, L, T;
3.1 3.2 Scrierea grupurilor de litere -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
3.3 4.1 ce, Ce -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor XI
nume de persoană, de animale;
ASezarea textului în pagina -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual:
caietului formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
-recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă,
Copiere l, L în cuvinte scrise Si ilustrate, cu precizarea pozitiei literei în cadrul
cuvântului;
La munte -exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
-citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
Sunetul Si literele t, T -identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
-observarea scrierii literelor t, T Si a grupului de litere ce, Ce: elemente
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
Scrierea literelor t, T grafice componente, aSezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
-scrierea literelor t, T Si a grupului de litere ce, Ce pe liniatura tip I
Consolidarea literelor învătate -copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
legăturii dintre litere
-dictare: litere
-jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r,
o, c, ă, l, t: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi
sau despărtite în silabe, se poate spune Si pozitia sunetului în cadrul
cuvântului Si chiar silaba care îl contine
MEM 1.1. 1. Organe interne majore ale 4 -localizarea organelor interne majore pe planSe Si mulaje;
1.5. corpului omenesc - localizare -denumirea organelor interne majore;
1.6. -verificarea pulsului înainte Si după un număr de 10 genoflexiuni; XI
2.2. 2. RecunoaSterea, formarea, -evidenţierea obţinerii numerelor din zeci şi unităţi, folosind suport ilustrativ
3.1. scrierea Si citirea numerelor sau real
4.2. naturale de la 0 la 100. -obţinerea numerelor de la 0 la 100 cu ajutorul rigletelor sau al altor obiecte
5.2. de acelaşi fel, grupate în zeci şi unităţi
3. Exercitii Si probleme -asocierea numărului obţinut prin numărare, cu forma scrisă a acestuia
-evidenţierea cifrei unităţilor şi a cifrei zecilor
4. Rotunjirea la zeci a -realizarea şi exersarea distincţiei între cifra unităţilor şi numărul unităţilor:
numerelor natural de la 0 la exemplu:
100 numărul 45 – cifra unităţilor este 5, numărul unităţilor este 45
-formarea numerelor de la 0 la 100 pe numărătoare
-scrierea numerelor după dictare
-numărarea cu pas dat (din 1 în 1, din 2 în 2, din 5 în 5, din 10 în 10 etc.)
-identificarea regulii de construire a unui şir şi continuarea acestuia
-reprezentarea unui număr cu ajutorul unor obiecte sau prin desenare
-identificarea numărului după indicii clare: ex. are 6 zeci şi 3 unităţi
-evidenţierea poziţiei numerelor de la 0 la 100 pe axa numerelor: ex. numere
situate mai aproape de numărul _ decât de numărul _
-compunerea şi descompunerea unui număr
-descompunerea lui 100 în sumă de zeci
MM 1.2 1. Cântarea vocală în grup şi 2 -jocuri şi exerciţii de tehnică vocală;
1.4 3.1 individual -jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase;
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
2.Percuţia corporală (bătăi din - interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se XI
palme, cu degetul în bancă) marchează sonor metrul (măsura);
” Dacă vesel se trăieşte”
” Flulgi de nea”
AVAP 1.1 2.1 1. Elemente de limbaj plastic: 2 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ;
2.2 2.3 linia, punctul ”Brădutul” (colaj)
2.6 -exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica plierii XI
2. Tehnici de lucru: prin adăugarea unor elemente;
tamponare, pensulaţie, Ornamente pentru bradul de Crăciun ( pensulaţie, decupare, lipire)
modelare, presare - exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica
decupării Si lipirii pentru a obtine elemente noi
DP 2.1 Emotii de bază (bucurie, 1 Bucuria se măsoară cu inima
tristete, frică, furie) -recunoaSterea Si exprimarea adecvată a emotiilor XI
-personaje care aduc bucurie în viata celorlalti
Tristetea – un balon de săpun
-recunoaSterea Si exprimarea adecvată a emotiilor
CLR 1.1 1.2 Scrisoarea 7 -observarea scrierii literelor s, S: elemente grafice componente,
1.3 1.4 -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U, N,
2.1 2.2 Sunetul Si literele s, S I, E, R, O, C, L, T, S;
2.3 2.4 Scrierea literelor s, S -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
3.1 3.2 -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor
3.3 4.1 Despărtirea cuvintelor în nume de persoană, de animale; XII
silabe la capăt de rând -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual:
formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
Grupul de sunete oa -recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă,
l, L, t, T, s, S în cuvinte scrise Si ilustrate, cu precizarea pozitiei literei în
Recapitulare cadrul cuvântului;
-exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Consolidarea literelor învătate -citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
-identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Ordonarea cuvintelor în -observarea scrierii literelor s, S: elemente grafice componente, aSezarea pe
propozitie liniatura tip I, scrierea în duct continuu
-scrierea literelor s, S pe liniatura tip I
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
Transcriere -copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
legăturii dintre litere
MEM 1.1. 1. Compararea Si ordonarea 4 -compararea unor grupuri de obiecte, reale sau ilustrate, prin estimare,
1.5. numerelor natural de la 0 la punere în corespondenţă
1.6. 100 -compararea a două numere fără suport intuitiv, pe baza unui algoritm dat XII
2.2. -scrierea rezultatului comparării cu ajutorul semnelor =, <, >
3.1. 2. Exercitii Si probleme -ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere
4.2. -formarea unor numere folosind cifre date şi ordonarea acestora, crescător
5.2. 3. Recapitulare sau descrescător
-selectarea unor numere după un criteriu dat (mai mic, mai mare) şi
4. Evaluare sumativă evidenţierea lor prin colorare, încercuire, subliniere
-completarea unor grafice după model, cu evidenţierea zecilor şi a unităţilor
-identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir dat
-încercuirea cifrei zecilor
-identificarea unor numere situate într-un interval dat (mai aproape de…
decât de…, de la… până la … , cuprinse între… şi… )
-scrierea vecinilor unor numere date
-descoperirea regulii şi completarea unor şiruri cu încă 3-4 numere
-identificarea numărului după indicii clare: ex. are 6 zeci şi 3 unităţi
-compunerea şi descompunerea unui număr
MM 1.2 1. Ritmul 2 -jocuri şi exerciţii de tehnică vocală;
1.5 3.1 2.Sunete lungi-scurte -jocuri de diferenţiere a sunetelor lungi şi a sunetelor scurte;
- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se XII
marchează sonor metrul (măsura);
-sunete din natură şi din mediul înconjurător;
- sunete vocal-instrumentale ”Ţine baba iarna sfat”
AVAP 1.1 2.1 1. Tehnici de lucru: 2 -exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica plierii
2.2 2.3 tamponare, pensulaţie, prin adăugarea unor elemente;
2.6 modelare, presare Ornamente pentru bradul de Crăciun ( pensulaţie, decupare, lipire) XII
- exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica
decupării Si lipirii pentru a obtine elemente noi
Felicitări de Crăciun( pensulaţie, decupare, lipire)
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
DP 2.1 Emotii de bază (bucurie, 1 Despre frică, fără frică
tristete, frică, furie) -recunoaSterea Si exprimarea adecvată a emotiilor XII
Furia poate fi controlată
-recunoaSterea personajelor furioase
CLR 1.1 1.2 Recapitulare 7 -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U, N,
1.3 1.4 I, E, R, O, C, L, T, S;
2.1 2.2 Recapitularea literelor -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
2.3 2.4 învătate -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor
3.1 3.2 nume de persoană, de animale;
3.3 4.1 Dictare -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual: XIII
formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
Ordonarea cuvintelor în -recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă,
propozitie l, L, t, T, s, S în cuvinte scrise Si ilustrate, cu precizarea pozitiei literei în
cadrul cuvântului;
Evaluare sumativă -exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
-citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
Ajutoarele lui MoS Crăciun -identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
-observarea scrierii literelor studiate elemente grafice componente, aSezarea
Activităti de pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
recuperare/dezvoltare -copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
legăturii dintre litere
Completarea propozitiilor -dictare: litere
lacunare -jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r,
o, c, ă, l, t, s: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi
Citirea unor cuvinte/propozitii sau despărtite în silabe, se poate spune Si pozitia sunetului în cadrul
cuvântului Si chiar silaba care îl contine
MEM 1.1. 1. Organe interne majore ale 4 -localizarea organelor interne majore pe planSe Si mulaje;
1.5. corpului omenesc - roluri -denumirea organelor interne majore;
1.6. -realizarea corespondentelor între organele interne majore Si rolurile pe care XIII
2.2. 2. Corespondente între acestea le îmdeplinesc;
3.1. organele majore Si rolurile pe -calcularea unor sume
4.2. care le îndeplinesc -identificarea „vecinilor” unui număr
5.2. -compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0-31, folosind
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
3. Adunarea numerelor obiecte, desene şi numere
naturale de la 0 la 31 fără -calcularea unor sume şi colorarea după un cod dat, corespunzător unor
trecere peste ordin criterii de selectare
-rezolvarea unor probleme de limbaj matematic utilizând numere ( 0-31)
4. Exercitii Si probleme -descoperirea algoritmului şi rezolvarea unor probleme ilustrate şi prezentate
schematic
-completarea unei mulţimi date (adăugare) sau eliminarea de elemente dintr-o
mulţime dată pentru obţinerea unor numere
-compararea şi ordonarea unor numere date
MM 1.2 1.Recapitulare/ Evaluare 2 -jocuri şi exerciţii de tehnică vocală;
1.4 3.1 2.Folclorul copiilor. Colinde -jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase;
-interpretarea şi memorizarea unor cântece; XIII
- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se
marchează sonor metrul (măsura);
”Astăzi s-a născut Hristos !”
AVAP 1.1 2.1
1.Materiale şi instrumente - 2 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ;
2.2 2.3
acuarele, hârtie, pensule Steluţe(îndoire, tăiere, pensulatie)
2.6
2.Tehnici de lucru: tamponare, -exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica plierii XIII
pensulaţie, combinaţii între prin adăugarea unor elemente;
culori, decolorare Expozitie de lucrări
DP 2.1 Emotii de bază (bucurie, 1 Evaluare
tristete, frică, furie) -identificarea emotiilor din poezia ”Săniuta”, de George CoSbuc XIII
UNITATEA TEMATICĂ: Despre prietenie
SĂPTĂMÂNILE: XIV-XVI
Disciplina Com- Conţinuturile Nr. ore Data Activităţi de învăţare Observ
petenţe atii
Săpt.
CLR 1.1 1.2 În pădure 7 -observarea scrierii literelor p, P, v, V: elemente grafice componente,
1.3 1.4 -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U, N,
2.1 2.2 Sunetul Si literele p, P I, E, R, O, C, L, T, S, P, V;
2.3 2.4 -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
3.1 3.2 Scrierea literelor p, P -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor
3.3 4.1 nume de persoană, de animale; XIV
Cuvinte cu acelaSi sens -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual:
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
Copiere -recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă,
l, L, t, T, s, S, p, P, v, V în cuvinte scrise Si ilustrate, cu precizarea pozitiei
Invitatia literei în cadrul cuvântului;
-exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Sunetul Si literele v, V -citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
-identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Scrierea literelor v, V -observarea scrierii literelor p, P, v, V: elemente grafice componente,
aSezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
Consolidarea literelor învătate -scrierea literelor p, P, v, V pe liniatura tip I
-copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
legăturii dintre litere
-jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r,
o, c, ă, l, t, s, p, v: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse
întregi sau despărtite în silabe, se poate spune Si pozitia sunetului în cadrul
cuvântului Si chiar silaba care îl contine
MEM 1.1. 1. Exercitii Si probleme de 4 -calcularea unor sume Si diferente
1.5. adunare a numerelor naturale -identificarea „vecinilor” unui număr XIV
1.6. de la 0 la 31 fără trecere peste -compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0-31, folosind
2.2. ordin obiecte, desene şi numere
3.1. 2. Scăderea numerelor -calcularea unor sume şi colorarea după un cod dat, corespunzător unor
4.2. naturale de la 0 la 31 fără criterii de selectare
5.2. trecere peste ordin -rezolvarea unor probleme de limbaj matematic utilizând numere ( 0-31)
3. Exercitii Si probleme -descoperirea algoritmului şi rezolvarea unor probleme ilustrate şi prezentate
4. Compararea rezultatelor schematic
obtinute la calcule -completarea unei mulţimi date (adăugare) sau eliminarea de elemente dintr-o
mulţime dată pentru obţinerea unor numere
-compararea şi ordonarea unor numere date
MM 1.2 1. Cântarea vocală în grup şi 2 -jocuri şi exerciţii de tehnică vocală;
1.6 3.1 individual -jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase;
2.Sunete lungi/ scurte -jocuri de diferenţiere a sunetelor lungi şi a sunetelor scurte; XIV
- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se
marchează sonor metrul (măsura);
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
- sunete vocal-instrumentale ”Iarna”

AVAP 1.1 2.1 1.Materiale şi instrumente - 2 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ;
2.2 2.3 acuarele, hârtie, pensule Noapte de iarnă (pensulaţie, decolorare)
2.6 2.Tehnici de lucru: tamponare, -exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica plierii XIV
pensulaţie, combinaţii între prin adăugarea unor elemente;
culori, decolorare Stelute (îndoire, tăiere)
- exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica
decupării Si lipirii pentru a obtine elemente noi
DP 2.2 Comunicare Scolară eficientă 1 Abilităti de comunicare de bază Ce se întâmplă?La multi ani! XIV

CLR 1.1 1.2 Cuvinte cu sensuri diferite 7 -recunoaSterea grupului de litere ci, Ci în titlu Si în seria de litere
1.3 1.4 -observarea scrierii grupului de litere ci, Ci: elemente grafice componente,
2.1 2.2 Transcriere -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U, N,
2.3 2.4 I, E, R, O, C, L, T, S, P, V;
3.1 3.2 La circ -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
3.3 4.1 -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor XV
Sunetul Si gupul de litere ci, Ci nume de persoană, de animale;
-exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual:
Scrierea grupurilor de litere ci, formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
Ci -recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă,
l, L, t, T, s, S, p, P, v, V în cuvinte scrise Si ilustrate, cu precizarea pozitiei
Ordonarea propozitiilor literei în cadrul cuvântului;
-exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Transcriere -citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
-identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Dictare -copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
legăturii dintre litere
-jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r,
o, c, ă, l, t, s, p, v: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse
întregi sau despărtite în silabe, se poate spune Si pozitia sunetului în cadrul
cuvântului Si chiar silaba care îl contine
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
MEM 1.1. 1. Exercitii de memorare a 4 -calcularea unor sume Si diferente
1.5. terminologiei specific adunării -identificarea „vecinilor” unui număr XV
1.6. -compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0-31, folosind
2.2. 2. Proba la adunare obiecte, desene şi numere
3.1. -calcularea unor sume şi colorarea după un cod dat, corespunzător unor
4.2. 3. Proba la scădere criterii de selectare
5.2. -rezolvarea unor probleme de limbaj matematic utilizând numere ( 0-31)
4. Exercitii Si probleme -descoperirea algoritmului şi rezolvarea unor probleme ilustrate şi prezentate
schematic
-completarea unei mulţimi date (adăugare) sau eliminarea de elemente dintr-o
mulţime dată pentru obţinerea unor numere
-compararea şi ordonarea unor numere date
MM 1.2 1.Tempo-ul în audiţii 2 - exerciţii de ţinută corporală pentru dezvoltarea tehnicii vocale;
1.4 3.1 2.Improvizaţia spontană - jocuri de recunoaştere a unor sunete din natură şi din mediul înconjurător;
colectivă - imitarea unor sunete din natură şi din mediul înconjurător; XV
- comunicarea orală pe marginea versurilor cântecelor;
- jocuri – exerciţii de recunoaştere a propriului corp ca instrument sonor;
- improvizaţii ritmice;
- intonarea şi memorizarea unor cântece; Ghicitori despre animale
Jocuri onomatopeice
AVAP 1.1 2.1 1.Materiale şi instrumente - 2 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ;
2.2 2.3 acuarele, hârtie, pensule Noapte de iarnă (pensulaţie, decolorare)
2.6 2.Tehnici de lucru: tamponare, -exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica plierii XV
pensulaţie, combinaţii între prin adăugarea unor elemente;
culori, decolorare Stelute (îndoire, tăiere)
- exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica
decupării Si lipirii pentru a obtine elemente noi
DP 2.2 Comunicare Scolară eficientă 1 -mesaje verbale, nonverbale Si paraverbale Exersăm comunicarea XV
Mesaje de comunicare
CLR 1.1 1.2 Cifrul comorii 7 -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U, N,
1.3 1.4 I, E, R, O, C, L, T, S, P, V;
2.1 2.2 Recapitularea literelor -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
2.3 2.4 învătate -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
3.1 3.2 nume de persoană, de animale;
3.3 4.1 Dictare -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual: XVI
formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
Ordonarea cuvintelor în -recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă,
propozitie l, L, t, T, s, S, p, P, v, V în cuvinte scrise Si ilustrate, cu precizarea pozitiei
literei în cadrul cuvântului;
Evaluare sumativă -exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
-citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
Ajutoarele lui Iepurilă -identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
-copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
Activităti de legăturii dintre litere
recuperare/dezvoltare -jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r,
Completarea propozitiilor o, c, ă, l, t, s, p, v: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse
lacunare Citirea unor întregi sau despărtite în silabe, se poate spune Si pozitia sunetului în cadrul
cuvinte/propozitii cuvântului Si chiar silaba care îl contine
MEM 1.1. 1. Recapitulare 4 -localizarea organelor interne majore pe planSe Si mulaje;
1.5. -denumirea organelor interne majore; XVI
1.6. 2. Exercitii Si probleme -realizarea corespondentelor între organele interne majore Si rolurile pe care
2.2. acestea le îmdeplinesc;
3.1. 3. Evaluare sumativă -calcularea unor sume şi a unor diferenţe
4.2. -identificarea „vecinilor” unui număr
5.2. 4. Pot mai mult! -compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0-31, folosind
obiecte, desene şi numere
-recunoaşterea numerelor pare şi a celor impare
-scrierea unor numere care îndeplinesc condiţii date
-formularea de întrebări, răspunsuri, păreri despre fenomene ilustrate şi/sau
cunoscute
-compararea şi ordonarea unor numere date
-crearea de probleme pornind de la imagini şi scheme date
-rezolvarea de exerciţii şi probleme variate, cuprinse în fişa de evaluare
-formularea orală de întrebări şi răspunsuri după cerinţe date
-exerciţii-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
MM 1.2 1.Recapitulare. 2 -jocuri şi exerciţii de tehnică vocală;
1.4. 3.1 2. Evaluare -jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase;
-jocuri de diferenţiere a sunetelor lungi şi a sunetelor scurte; XVI
- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se
marchează sonor metrul (măsura);
-sunete din natură şi din mediul înconjurător;
- sunete vocal-instrumentale
”Iarna”
AVAP 1.1 2.1 Evaluare 2 Expozitie de lucrări
2.2 2.3 XVI
DP 2.2 Comunicare Scolară 1 Evaluare
eficientă XVI
UNITATEA TEMATICĂ: Vine vacanta!
SĂPTĂMÂNA: XVII
Discipli Com- Conţinuturile Nr. Data Activităţi de învăţare Obser
na peten- ore vatii
ţe Săpt.
CLR 1.1 1.2 La moară 7 -exercitii de despărtire a cuvintelor în silabe:
1.3 1.4 -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
2.1 2.2 Recapitularea literelor -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor
2.3 2.4 învătate nume de persoană, de animale;
3.1 3.2 -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual:
3.3 4.1 Corespondente între întrebări formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; XVII
Si răspunsuri -scrierea de cuvinte cu înteles opus, asemănător
Ordonarea cuvintelor în -exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
propozitie -citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
-identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Evaluare semestrială -copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
legăturii dintre litere
Citirea textelor studiate -exercitii de completare a propozitiilor lacunare cu cuvinte potrivite;
Completarea propozitiilor -formularea propozitiilor enuntiative, interogative Si exclamative;
lacunare -exercitii de transcriere după cerinte date
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
Citirea unor cuvinte/propozitii

MEM 1.1. 1. Recapitulare 4 -localizarea organelor interne majore pe planSe Si mulaje; XVII
1.5. -denumirea organelor interne majore;
1.6. 2. Exercitii Si probleme -realizarea corespondentelor între organele interne majore Si rolurile pe care
2.2. acestea le îmdeplinesc;
3.1. 3. Evaluare semestrială -calcularea unor sume şi a unor diferenţe
4.2. -identificarea „vecinilor” unui număr
5.2. 4. Jocuri distractive cu numere -compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0-31, folosind
obiecte, desene şi numere
-recunoaşterea numerelor pare şi a celor impare
-scrierea unor numere care îndeplinesc condiţii date
-formularea de întrebări, răspunsuri, păreri despre fenomene ilustrate şi/sau
cunoscute
-compararea şi ordonarea unor numere date
-crearea de probleme pornind de la imagini şi scheme date
-rezolvarea de exerciţii şi probleme variate, cuprinse în fişa de evaluare
-formularea orală de întrebări şi răspunsuri după cerinţe date
-exerciţii-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense
MM 1.2 1.Recapitulare. 2 -jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; XVII
1.4. 3.1 2. Evaluare semestrială -jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase;
-jocuri de diferenţiere a sunetelor lungi şi a sunetelor scurte;
- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se
marchează sonor metrul (măsura);
-sunete din natură şi din mediul înconjurător;
- sunete vocal-instrumentale
AVAP 1.1 2.1 Evaluare 2 Expozitie de lucrări XVII
2.2 2.3
DP 2.2 Evaluare semestrială 1 Despre mine XVII
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin

UNITATEA TEMATICĂ: Patria mea


SĂPTĂMÂNILE: XVIII-XX
Disciplina Com- Conţinuturile Nr. ore Data Activităţi de învăţare Observ
petenţe atii
Săpt.
CLR 1.1, 1.2 În Delta Dunării 7 -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U, N,
1.3, 1.4 I, E, R, O, C, L, T, S, P, V, D
2.1, 2.2 Sunetul Si literele d, D -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
2.3, 2.4 -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor XVIII
3.1, 3.3 Scrierea literelor d, D nume de persoană, de animale;
3.4,4.1, -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual:
4.2,4.3. Formularea unor întrebări formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
-recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă,
Cuvinte cu sens asemănător l, L, t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, S, S în cuvinte scrise Si ilustrate, cu precizarea
pozitiei literei în cadrul cuvântului;
MeSterul popular -exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
-citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
Sunetul Si literele S, S -identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
-copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
Scrierea literelor S, S legăturii dintre litere
-jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r,
Consolidarea literelor învătate o, c, ă, l, t, s, p, v, d, S: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărtite în silabe, se poate spune Si pozitia sunetului în
cadrul cuvântului Si chiar silaba care îl contine
MEM 1.1. 1. Rolul rădăcinii Si al tulpinii 4 -stabilirea, prin observare, a principalelor structuri ale plantelor XVIII
1.2. -reprezentarea în desen a componentelor principale ale plantei
1.3. 2. Rolul frunzelor, florilor, -relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu rolurile acestora;
2.1. fructelor, semintelor activităţi practice de întreţinere a spaţiului verde din curtea şcolii sau a
3.1. colţului verde din clasă
3.2. -prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante în diferite etape de
4.1. 3. Adunarea numerelor dezvoltare ale acestora
4.2. naturale (0-100) fără trecere -efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin operaţia
peste ordin inversă
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
-evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element
4. Exercitii Si probleme neutru), fără precizarea terminologiei
-găsirea „regulii” pentru o corespondenţă de următorul tip: 3 → 7; 4 → 8
-rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere peste ordin,
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor
-aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 100
-transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea numerelor/întrebării,
prin înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia
-descoperirea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii
-verbalizarea modului de rezolvare a unor probleme
-asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen
-rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de
adunare şi scădere în concentrul 0-100
MM 1.2 1.Interpretarea 2 -jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; XVIII
1.4. 3.1 2.Nuante – tare, încet, mediu -jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase;
-jocuri de diferenţiere a sunetelor lungi şi a sunetelor scurte;
- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se
marchează sonor metrul (măsura);
-sunete din natură şi din mediul înconjurător;”În pădure””În pădurea cu alune”
AVAP 1.1 2.1 1.Materiale şi instrumente - 2 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; XVIII
2.2 2.3 acuarele, hârtie, pensule Universul(pensulatie, decupare, lipire)
2.6 2.Tehnici de lucru: tamponare, Semnul de carte (decupare, ştampilare, caligrafie)
pensulaţie, combinaţii între -exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica plierii
culori prin adăugarea unor elemente;
- exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica
decupării Si lipirii pentru a obtine elemente noi
DP 2.2 Interactiuni simple cu fiinte 1 -exercitii de descoperire a ceea ce presupune prietenia XVIII
Si obiecte familiare Prietenia
CLR 1.1 România 7 -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
1.2 -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor
1.3 Sunetul Si literele î, Î, â nume de persoană, de animale;
1.4 -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual: XIX
2.1 Scrierea literelor î, Î, â formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
2.2 -recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă,
2.3 Familia de cuvinte l, L, t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, S, S, î, Î, â, b, B în cuvinte scrise Si ilustrate, cu
2.4 precizarea pozitiei literei în cadrul cuvântului;
Formularea cuvintelor noi -exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
-citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
OraSul lui Bucur -identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
-copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
Sunetul Si literele b, B legăturii dintre litere
-jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r,
Scrierea literelor b, B o, c, ă, l, t, s, p, v, d, S, î, b: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărtite în silabe, se poate spune Si pozitia sunetului în
Consolidarea literelor învătate cadrul cuvântului Si chiar silaba care îl contine

MEM 1.1. 1. Scăderea numerelor 4 -efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin operaţia XIX
1.2. naturale (0-100) fără trecere inversă
1.3. peste ordin -evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element
2.1. neutru), fără precizarea terminologiei
3.1. 2. Exercitii Si probleme -găsirea „regulii” pentru o corespondenţă de următorul tip: 3 → 7; 4 → 8
3.2. -rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere peste ordin,
4.1. respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor
4.2. 3. Proba adunării -aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 100
-transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea numerelor/întrebării,
4. Proba scăderii prin înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia
-crearea unor probleme simple după imagini/desene/scheme date
-descoperirea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii
-verbalizarea modului de rezolvare a unor probleme
-asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen
-rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de
adunare şi scădere în concentrul 0-100
MM 1.2 1.Interpretarea 2 -jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; XIX
1.4. 3.1 2.Nuante – tare, încet, mediu -jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase;
-jocuri de diferenţiere a sunetelor lungi şi a sunetelor scurte;
- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
marchează sonor metrul (măsura);
-sunete din natură şi din mediul înconjurător;
- sunete vocal-instrumentale
Ghioceii-au înflorit
Mama
AVAP 1.1 2.1 1.Materiale şi instrumente - 2 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; XIX
2.2 2.3 acuarele, hârtie, pensule Cutiuţa cu amintiri( rupere, tăiere după contur, lipire,pensulaţie)
2.6 2.Tehnici de lucru: tamponare, Corpuri, corpuri (modelaj)
pensulaţie, combinaţii între -exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica plierii
culori prin adăugarea unor elemente;
- exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica
decupării Si lipirii pentru a obtine elemente noi
DP 2.2 Interactiuni simple cu fiinte 1 -exercitii de descoperire a calitătilor unui prieten XIX
Si obiecte familiar Caracteristicile unui bun prieten
CLR 1.1 1.2 În luncă 7 -exercitii de despărtire a cuvintelor în silabe:
1.3 1.4 -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
2.1 2.2 Recapitularea literelor -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor
2.3 2.4 învătate nume de persoană, de animale; XX
3.1 3.2 -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual:
3.3 4.1 Corespondente între întrebări formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
Si răspunsuri -scrierea de cuvinte cu înteles opus, asemănător
Completarea enunturilor -exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
-citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
Evaluare sumativă -identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
-copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
Patria mea - proiect legăturii dintre litere
Realizarea unui poster -exercitii de completare a propozitiilor lacunare cu cuvinte potrivite;
-formularea propozitiilor enuntiative, interogative Si exclamative;
Citirea unor cuvinte/propozitii -exercitii de transcriere după cerinte date

Citirea textelor studiate


Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
MEM 1.1. 1. Recapitulare 4 -stabilirea, prin observare, a principalelor structuri ale plantelor XX
1.2. -reprezentarea în desen a componentelor principale ale plantei
1.3. 2. Exercitii Si probleme -relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu rolurile acestora;
2.1. activităţi practice de întreţinere a spaţiului verde din curtea şcolii sau a
3.1. 3. Evaluare sumativă colţului verde din clasă
3.2. -efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin operaţia
4.1. 4. Pot mai mult! inversă
4.2. -rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere peste ordin,
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor
-aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 100
-verbalizarea modului de rezolvare a unor probleme
-asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen
-rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de
adunare şi scădere în concentrul 0-100
MM 1.2 1.Interpretarea 2 -jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; XX
1.4. 3.1 2.Nuante – tare, încet, mediu, -jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase;
vesel, trist -jocuri de diferenţiere a sunetelor lungi şi a sunetelor scurte;
3.Procedee armonico- - interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se
polifonice (grupe alternative, marchează sonor metrul (măsura);
solist-cor) -sunete din natură şi din mediul înconjurător;
- sunete vocal-instrumentale Nani, nani Masă mare
AVAP 1.1 2.1 1.Materiale şi instrumente - 2 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; XX
2.2 2.3 acuarele, hârtie, pensule Luna/ Soarele (croit, cusut)
2.6 2.Tehnici de lucru: tamponare, Expoziţie de lucrări.
pensulaţie, combinaţii între -exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica plierii
culori prin adăugarea unor elemente;
- exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica
decupării Si lipirii pentru a obtine elemente noi
DP 2.2 Interactiuni simple cu fiinte 1 -exercitii de descoperire a calitătilor unui prieten XX
Si obiecte familiar Ce este un bun prieten?
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
UNITATEA TEMATICĂ: Magia primăverii
SĂPTĂMÂNILE: XXI-XXV
Disciplina Com- Conţinuturile Nr. ore Data Activităţi de învăţare Observ
petenţe atii
Săpt.
CLR 1.1, 1.2 Jurnalul clasei 7 -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U, N,
1.3, 1.4 I, E, R, O, C, L, T, S, P, V, D, J, H
2.1, 2.2 Sunetul Si literele j, J -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
2.3, 2.4 -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor XXI
3.1, 3.3 Scrierea literelor j, J nume de persoană, de animale;
3.4,4.1, -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual:
4.2,4.3. Familia cuvântului joc formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
-recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă,
Cuvinte cu sens asemănător l, L, t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, S, S în cuvinte scrise Si ilustrate, cu precizarea
pozitiei literei în cadrul cuvântului;
-exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Harta -citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
-identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Sunetul Si literele h, H -copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
legăturii dintre litere
Scrierea literelor h, H -jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r,
o, c, ă, l, t, s, p, v, d, S, j, h: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
Consolidarea literelor învătate spuse întregi sau despărtite în silabe, se poate spune Si pozitia sunetului în
cadrul cuvântului Si chiar silaba care îl contine
MEM 1.4. 1. Animale. Scheletul 4 -calcularea unor sume şi colorarea după un cod dat, corespunzător unor XXI
1.5. criterii de selectare
1.6. 2. Adunarea numerelor -rezolvarea unor probleme de limbaj matematic utilizând numere în
3.1. naturale de la 0 la 20, cu concentrul 0-20
5.1. trecere peste ordin -descoperirea algoritmului şi rezolvarea unor probleme ilustrate şi prezentate
5.2. schematic
3. Exercitii Si probleme -formularea de întrebări, răspunsuri, păreri despre animale şi fenomene
ilustrate şi/sau cunoscute
4. Scăderea numerelor -completarea unei mulţimi date (adăugare) sau eliminarea de elemente dintr-o
naturale de la 0 la 20, cu mulţime dată pentru obţinerea unor numere
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
trecere peste ordin -colorarea unor elemente în număr cerut
-jocuri didactice de efectuare a unor adunări cu trecere peste ordin prin
numărare şi poziţionare pe axa numerelor a unor personaje din lumea
animalelor (sărituri pe axa numerelor, înainte şi înapoi, cu pas dat)
-compararea şi ordonarea unor numere date
MM 1.2 1.Cântarea vocală în grup şi 2 -sunete din natură şi din mediul înconjurător XXI
1.4 individual. -sunete vocale
3.1 2.Cântarea cu acompaniament -sunete instrumentale Ghioceii-au înflorit Mama
AVAP 1.2; 1.Materiale şi instrumente - 2 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; XXI
1.3; acuarele, hârtie, pensule MărtiSorul
2.3; 2.Tehnici de lucru: tamponare, Felicitare pentru mama ( rupere, tăiere după contur, lipire)
2.4; pensulaţie, combinaţii între -exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica plierii
2.5. culori prin adăugarea unor elemente;
- exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica
decupării Si lipirii pentru a obtine elemente noi
DP 3.1 Rutine Si sarcini de lucru 1 - Sarcini de lucru în activitatea Scolară Si acasă: tipuri de sarcini, încadrare XXI
în timp, finalizare
CLR 1.1 În grădina Scolii 7 -recunoaSterea grupului de litere ge, Ge în titlu Si în seria de litere
1.2 -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
1.3 Sunetul Si literele g, G -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor
1.4 nume de persoană, de animale; XXII
2.1 Scrierea literelor g, G -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual:
2.2 formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
2.3 Perechi de cuvinte cu acelaSi -recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă,
2.4 înteles l, L, t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, S, S, î, Î, â, b, B, g, G în cuvinte scrise Si
ilustrate, cu precizarea pozitiei literei în cadrul cuvântului;
Ordonarea cuvintelor în -exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
propozitie -citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
-identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Legenda -copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
legăturii dintre litere
Sunetul Si grupul de litere ge, -jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r,
Ge o, c, ă, l, t, s, p, v, d, S, î, b, g: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
Scrierea grupului de litere ge, pot fi spuse întregi sau despărtite în silabe, se poate spune Si pozitia
Ge Completarea cuvintelor sunetului în cadrul cuvântului Si chiar silaba care îl contine
cu silabe potrivite
MEM 1.4. 1. Exercitii Si probleme 4 -calcularea unor sume şi colorarea după un cod dat, corespunzător unor XXII
1.5. criterii de selectare
1.6. 2. Recapitulare -rezolvarea unor probleme de limbaj matematic utilizând numere în
3.1. concentrul 0-20
5.1. 3. Evaluare -descoperirea algoritmului şi rezolvarea unor probleme ilustrate şi prezentate
5.2. schematic
4. Pot mai mult! -completarea unei mulţimi date (adăugare) sau eliminarea de elemente dintr-o
mulţime dată pentru obţinerea unor numere
-jocuri didactice de efectuare a unor adunări cu trecere peste ordin prin
numărare şi poziţionare pe axa numerelor a unor personaje din lumea
animalelor (sărituri pe axa numerelor, înainte şi înapoi, cu pas dat)
MM 1.2; 1.Cântarea vocală în grup şi 2 -sunete din natură şi din mediul înconjurător XXII
1.4; individual. -sunete vocale
3.1. 2.Cântarea cu acompaniament -sunete instrumentale Rin, Tin, Tin
AVAP 1.2; 1.Materiale şi instrumente - 2 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; XXII
1.3; acuarele, hârtie, pensule Colier pentru mama (înşirare de mărgele)
2.3; 2.Tehnici de lucru: înSirare de De ziua mamei(foto-film)
2.4; mărgele, asamblare - exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica înSirării
2.5. de mărgele pentru a obtine elemente noi
DP 3.1 Rutine Si sarcini de lucru 1 - Activitătile zilnice XXII

CLR 1.1 1.2 Consolidarea literelor învătate 7 -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U, N,
1.3 1.4 I, E, R, O, C, L, T, S, P, V, D, J, H, T
2.1 2.2 Dictare -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
2.3 2.4 -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor XXIII
3.1 3.2 Veverita Rita nume de persoană, de animale;
3.3 4.1 -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual:
Sunetul Si literele t, T formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
-recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă,
Scrierea literelor t, T l, L, t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, S, S, t, T în cuvinte scrise Si ilustrate, cu
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
precizarea pozitiei literei în cadrul cuvântului;
Despărtirea cuvintelor în -exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
silabe -citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
-copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
Numărătoare melodică legăturii dintre litere
-jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r,
Transcriere o, c, ă, l, t, s, p, v, d, S, j, h, t: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot
fi spuse întregi sau despărtite în silabe, se poate spune Si pozitia sunetului în
cadrul cuvântului Si chiar silaba care îl contine
MEM 1.1. 1. Animale. Organe interne 4 -observarea şi descrierea unor animale în imagini, mulaje sau reale XXIII
1.2. majore -evidenţierea unor caracteristici privind forma corpului, poziţia de deplasare,
1.3. efectuarea diverselor mişcări necesare în activitatea zilnică a diverselor
2.1. 2. Adunarea numerelor animale
3.1. naturale de la 0 la 100, cu -recunoaşterea părţilor corpului şi localizarea acestora pe imagini, mulaje
3.2. trecere peste ordin -relaţionarea scheletului cu celelalte structuri ale organismului animal şi
4.1. stabilirea rolurilor acestuia
4.2. -efectuarea de adunări şi scăderi pornind de la contexte de explorare a
3. Exercitii Si probleme organismului animal
-identificarea diverselor părţi ale scheletului animal, prin relaţionare cu
4. Scăderea numerelor imaginea completă a animalului
naturale de la 0 la 100, cu -efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin operaţia
trecere peste ordin inversă
-evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element
neutru), fără precizarea terminologiei
-găsirea „regulii” pentru o corespondenţă de următorul tip: 3 → 7; 4 → 8
-rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere peste ordin,
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor
-aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 100
MM 1.2; 1. Jucării muzicale din materiale 2 - imitarea unor sunete din natură şi din mediul înconjurător; XXIII
1.4; şi obiecte refolosibile - comunicarea orală pe marginea versurilor cântecelor;
3.1. 2. Acompaniament de jucării - jocuri – exerciţii de recunoaştere a propriului corp ca instrument sonor;
muzicale realizat de copii - improvizaţii ritmice;
(trianglu, maracas, clopoţel,
- intonarea şi memorizarea unor cântece; Primăvara Glasul florilor
tamburină)
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
AVAP 1.2; 1.Materiale şi instrumente - 2 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; XXIII
1.3; acuarele, hârtie, pensule Buchetul de ghiocei (tăiere după contur, lipire)
2.3; 2.Tehnici de lucru: tamponare, -exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica plierii
2.4; pensulaţie, combinaţii între prin adăugarea unor elemente;
2.5. culori - exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica
decupării Si lipirii pentru a obtine elemente noi
DP 3.1 Rutine Si sarcini de lucru 1 - Timp cu familia XXIII

CLR 1.1 1.2 Primăvara 7 -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U, N,
1.3 1.4 I, E, R, O, C, L, T, S, P, V, D, J, H, T, Z
2.1 2.2 Sunetul Si literele z, Z -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
2.3 2.4 -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor XXIV
3.1 3.2 Scrierea literelor z, Z nume de persoană, de animale;
3.3 4.1 -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual:
Grupul de sunete ua formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
-recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă,
Dictare l, L, t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, S, S, t, T, z, Z în cuvinte scrise Si ilustrate, cu
precizarea pozitiei literei în cadrul cuvântului;
Regina albinelor -exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
-recunoaSterea grupului de litere gi, Gi în titlu Si în seria de litere
Sunetul Si grupul de litere gi, -observarea scrierii grupului de litere gi, Gi: elemente grafice componente,
Gi -citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
-identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Scrierea grupului de litere gi, -copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
Gi legăturii dintre litere
-jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r,
Perechi de cuvinte cu înteles o, c, ă, l, t, s, p, v, d, S, j, h, t, z: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele
asemănător pot fi spuse întregi sau despărtite în silabe, se poate spune Si pozitia
sunetului în cadrul cuvântului Si chiar silaba care îl contine
MEM 1.1. 1. Exercitii Si probleme 4 -observarea şi descrierea unor animale în imagini, mulaje sau reale XXIV
1.2. -recunoaşterea părţilor corpului şi localizarea acestora pe imagini, mulaje
1.3. 2. Recapitulare -relaţionarea scheletului cu celelalte structuri ale organismului animal şi
2.1. stabilirea rolurilor acestuia
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
3.1. 3. Evaluare -identificarea diverselor părţi ale scheletului animal, prin relaţionare cu
3.2. imaginea completă a animalului
4.1. 4. Pot mai mult! -efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin operaţia
4.2. inversă
-găsirea „regulii” pentru o corespondenţă de următorul tip: 3 → 7; 4 → 8
-rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere peste ordin,
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor
-aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 100
MM 1.2; 1. Cântarea cu 2 - jocuri – exerciţii de recunoaştere a propriului corp ca instrument sonor; XXIV
1.4; acompaniament - improvizaţii ritmice;
3.1. 2.Recapitulare. Evaluare - intonarea şi memorizarea unor cântece; Primăvara Glasul florilor
AVAP 1.2; 1.Materiale şi instrumente - 2 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; XXIV
1.3; acuarele, hârtie, pensule Peisaj de primăvară
2.3; 2.Tehnici de lucru: tamponare, - exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica
2.4; pensulaţie, combinaţii între decupării Si lipirii pentru a obtine elemente noi
2.5. culori
DP 3.1 Rutine Si sarcini de lucru 1 - Când, unde, cum Si cât timp? XXIV

CLR 1.1 1.2 Gimnasta 7 -exercitii de despărtire a cuvintelor în silabe:


1.3 1.4 -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
2.1 2.2 Recapitularea literelor -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor
2.3 2.4 învătate nume de persoană, de animale; XXV
3.1 3.2 -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din manual:
3.3 4.1 Corespondente între întrebări formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
Si răspunsuri -scrierea de cuvinte cu înteles opus, asemănător
Completarea enunturilor -exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
-citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
Evaluare sumativă -identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
-copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
Harap alb legăturii dintre litere
Activităti de recuperare -exercitii de completare a propozitiilor lacunare cu cuvinte potrivite;
Citirea unor cuvinte/propozitii -formularea propozitiilor enuntiative, interogative Si exclamative;
Citirea textelor studiate -exercitii de transcriere după cerinte date
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
MEM 1.1. 1. Transformari ale apei: 4 -efectuarea unor experimente simple, de evidenţiere a transformărilor apei XXV
1.2. solidificare, topire, evaporare, -observarea şi descrierea unor transformări ale apei: fierbere, evaporare,
1.3. fierbere, condensare condensare, îngheţare, topire
2.1. -înregistrarea datelor/observaţiilor într-un tabel sau în fişa experimentului
3.1. -recunoaşterea unor fenomene ale naturii care exemplifică transformările
3.2. 2. Surse de energie: apa Si apei:chiciura, bruma, roua, norii, ceaţa, ploaia, grindina
4.1. vântul. Efecte pozitive Si -explicarea producerii fiecărei transformări a apei
4.2. negative -recunoaşterea cauzei care a determinat uscarea unei plante verzi ca urmare a
explorării fenomenului (lipsa de apă, lipsa luminii etc.)
-eormularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la apă
3. Probleme care se rezolvă -exprimarea unor opinii referitoare la fenomenele observate, la posibile
prin una sau două operatii consecinţe ale unor acţiuni
-realizarea de asociaţii între fenomene şi cauze posibile
-rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau reprezentări simbolice
4. Probleme care se rezolvă -rezolvarea unor probleme după imagini date
prin două operatii -asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen
-rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de
adunare şi scădere în concentrul 0-100
MM 1.2; 1. Ameliorare/ dezvoltare 2 - jocuri – exerciţii de recunoaştere a propriului corp ca instrument sonor; XXV
1.4; - improvizaţii ritmice;
3.1. - intonarea şi memorizarea cântecelor învătate
AVAP 1.2; 1.Evaluare 2 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; XXV
2.4; - Expoziţie de lucrări.
DP 3.1 Rutine Si sarcini de lucru 1 - Am învătat! XXV

UNITATEA TEMATICĂ: Eroi de poveste


SĂPTĂMÂNILE: XXVI-XXIX
Disciplina Com- Conţinuturile Nr. ore Data Activităţi de învăţare Observatii
petenţe Săpt.

CLR 1.1 1.2 Fata babei Si fata 7 -recunoaSterea literelor f, F în titlu Si în seria de litere
1.3 1.4 moSneagului -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U,
2.1 2.2 N, I, E, R, O, C, L, T, S, P, V, D, J, H, T, Z, F
2.3 2.4 Sunetul Si literele f, F -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt; XXVI
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
3.1 3.2 -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a
3.3 4.1 Scrierea literelor f, F cuvintelor nume de persoană, de animale;
-exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din
RecunoaSterea personajului manual: formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje,
loc, obiecte;
Transcriere -recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă,
Ă, l, L, t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, S, S, t, T, z, Z în cuvinte scrise Si ilustrate,
Darul lui Enache cu precizarea pozitiei literei în cadrul cuvântului;
-exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Sunetul Si grupul de litere che, -citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera
Che nouă;
-recunoaSterea grupului de litere che, Che în titlu Si în seria de litere
Scrierea grupului de litere che, -observarea scrierii grupului de litere che, Che: elemente grafice
Che componente,
-identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Familia de cuvinte -copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
legăturii dintre litere
-jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e,
r, o, c, ă, l, t, s, p, v, d, S, j, h, t, z, f: fiecare copil spune câte un cuvânt;
cuvintele pot fi spuse întregi sau despărtite în silabe, se poate spune Si
pozitia sunetului în cadrul cuvântului Si chiar silaba care îl contine
MEM 2.1. 1. Timpul: ora, ziua, 4 -identificarea mai multor tipuri de ceas XXVI
2.2. saptămâna,luna, anul. -evidenţierea asemănărilor şi deosebirilor dintre diferite tipuri de ceas
3.1 Anotimpurile -poziţionarea acelor ceasului pentru a indica o oră fixă sau jumătatea de
oră
2. Recapitulare -citirea orei fixe şi a jumătăţii de oră pe ceasul cu ace
-realizarea de corespondenţe între ora indicată de ceasul cu ace şi cea
3. Evaluare sumativă indicată de ceasul electronic
-ordonarea momentelor zilei prezentate în imagini
4. Pot mai mult! -scrierea orei indicată de ceasul cu ace, în varianta a.m. şi (pag.m.,
indicată prin prezenţa Soarelui/Lunii
-ordonarea zilelor săptămânii scrise pe caiet sau pe jetoane
-identificarea zilelor când au în orar o anumită disciplină de studiu
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
-culegerea datelor dintr-o ilustraţie şi înregistrarea lor într-un tabel
-utilizarea datelor culese pentru crearea şi rezolvarea de probleme
-formularea de întrebări suplimentare pentru probleme date
-culegerea datelor dintr-o imagine şi reprezentarea grafică a acestora
-rezolvarea de probleme pornind de la datele culese
-utilizarea datelor înregistrate pentru rezolvarea rapidă a unor probleme
date/create
-utilizarea limbajului matematic în formularea şi rezolvarea de probleme
pornind de la datele culese şi înregistrate
MM 1.4;2.2; 1. MiScarea pe muzică 2 - jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în perechi pe muzica XXVI
3.1; 3.3 2. MiScări libere sugerate de audiată (exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”)
text - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite (de exemplu: W.A.Mozart –
„Flautul fermecat” (uvertura), „Rondo à la Turc”)
-dans cu paşi egali pe cântec
,,Cinci voinici” de L. Comes
AVAP 1.1 1.3 1.Materiale şi instrumente – 2 - Transformarea resturilor textile în podoabe sau obiecte de decor prin XXVI
2.2 2.3 foarfece, lipici, hârtie, materiale diferite tehnici: tǎiere în fâşii, împletire, lipire, modelare, cusut
textile
2.4 2.Tehnici de lucru: tăiere, lipire,
Prietenii din poveSti(decupare, lipire)
2.6. asamblare
DP 3.1 Abilităti Si atitudini de 1 - Importanta învătării XXVI
învătare
CLR 1.1 1.2 Pinocchio 7 -recunoaSterea literelor x, X în titlu Si în seria de litere
1.3 1.4 -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U,
2.1 2.2 Sunetul Si grupul de litere chi, N, I, E, R, O, C, L, T, S, P, V, D, J, H, T, Z, F
2.3 2.4 Chi -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
3.1 3.2 -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a
3.3 4.1 Scrierea grupului de litere chi, cuvintelor nume de persoană, de animale; XXVII
Chi -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din
manual: formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje,
Cuvinte cu înteles opus loc, obiecte;
-recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă,
Dictare Ă, l, L, t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, S, S, t, T, z, Z în cuvinte scrise Si ilustrate,
cu precizarea pozitiei literei în cadrul cuvântului;
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
Expozitia -exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
-recunoaSterea grupului de litere chi, chi în titlu Si în seria de litere
Grupurile de sunete cs, gz Si -observarea scrierii grupului de litere chi, Chi: elemente grafice
literele x, X componente,
-identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Scrierea literelor x, X -copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
legăturii dintre litere
Gruparea cuvintelor după -jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e,
pronuntie r, o, c, ă, l, t, s, p, v, d, S, j, h, t, z, f: fiecare copil spune câte un cuvânt;
cuvintele pot fi spuse întregi sau despărtite în silabe, se poate spune Si
pozitia sunetului în cadrul cuvântului Si chiar silaba care îl contine
MEM 4.1. Unde Si vibratii. Producerea Si 4 -realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele posibile XXVII
4.2. propagarea sunetelor -formularea unei concluzii în urma observării unor ilustraţii
6.1. -punerea în scenă a unor situaţii problematice în care să foloseşti „dacă”,
6.2. Pătrat, dreptunghi, triunhi, „atunci”
6.3. cerc: reprezentare grafică -efectuarea unui experiment legat de producerea sunetelor; formularea
6.4. unei concluzii în urma realizarii experimentului propus
Cub, cuboid, cilindru, sferă. -conturarea pe foaie velină a unor forme geometrice plane (pătrat,
Descriere:fete – formă, număr triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul unor şabloanelor
-desenarea formelor geometrice (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), pe
Exercitii Si probleme reţeaua de pătrate din caietul de matematică
-decorarea unor obiecte cu motive geometrice prin desen sau colaj
-realizarea unor colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate (case,
castele, pomi, gărduleţe, roboţi etc.)
-identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri geometrice
-compunerea unui spaţiu plastic folosind ca forme doar pătrate sau doar
cercuri etc. (ex.: un copac stilizat, doar din cercuri - mari, mici, medii)
-decuparea pe contur a formelor geometrice plane de diferite dimensiuni,
realizate pe diverse suporturi (hârtie glasată, carton)
-descrierea corpurilor geometrice: cub, cuboid, sferă, cilindru- feţe
MM 1.4;2.2; 1. MiScarea pe muzică 2 - jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în perechi pe muzica XXVII
3.1; 3.3 2. MiScări libere sugerate de audiată (exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”)
text - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite (de exemplu: W.A.Mozart –
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
„Flautul fermecat” (uvertura), „Rondo à la Turc”)
-dans cu paşi egali pe cântec ,,Cinci voinici” de L. Comes
AVAP 1.1 1.3 1.Materiale şi instrumente – 2 - Transformarea resturilor textile în podoabe sau obiecte de decor prin XXVII
2.2 2.3 foarfece, lipici, hârtie, diferite tehnici: tǎiere în fâşii, împletire, lipire, modelare, cusut
2.4 materiale textile Între noi, prietenii – foto, film
2.6. 2.Foto - film Vizionarea unui film – Dumbrava minunată
DP 3.1 Abilităti Si atitudini de 1 - Tehnici simple de monitorizarea achizitiilor învătării XXVII
învătare
CLR 1.1 1.2 Privighetoarea 7 -recunoaSterea grupului de litere ghe, Ghe, ghi, Ghi în titlu Si în seria de
1.3 1.4 litere
2.1 2.2 Sunetul Si grupul de litere ghe, -observarea scrierii grupului de litere ghe, Ghe, ghi, Ghi: elemente
2.3 2.4 Ghe grafice componente,
3.1 3.2 -recunoaSterea literelor x, X în titlu Si în seria de litere
3.3 4.1 Scrierea grupului de litere ghe, -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U, XXVIII
Ghe N, I, E, R, O, C, L, T, S, P, V, D, J, H, T, Z, F
-stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
Cuvinte alintate -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a
cuvintelor nume de persoană, de animale;
Transcriere -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din
manual: formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje,
Concursul de ghicitori loc, obiecte;
-recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă,
Sunetul Si grupul de litere ghi, Ă, l, L, t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, S, S, t, T, z, Z în cuvinte scrise Si ilustrate,
Ghi cu precizarea pozitiei literei în cadrul cuvântului;
-exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Scrierea grupului de litere ghi, -citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera
Ghi nouă;
-identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Completarea spatiilor -jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e,
punctate r, o, c, ă, l, t, s, p, v, d, S, j, h, t, z, f: fiecare copil spune câte un cuvânt;
cuvintele pot fi spuse întregi sau despărtite în silabe, se poate spune Si
pozitia sunetului în cadrul cuvântului Si chiar silaba care îl contine
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
MEM 4.1. Colectarea, citirea Si 4 -organizarea datelor unei probleme în tabel - compunerea şi rezolvarea XXVIII
4.2. înregistrarea datelor unor probleme, utilizând date scrise într-un tabel -desenarea formelor
6.1. geometrice (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), pe reţeaua de pătrate din
6.2. Recapitulare caietul de matematică
6.3. -decorarea unor obiecte cu motive geometrice prin desen sau colaj
6.4. Evaluare sumativă -identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri geometrice
-decuparea pe contur a formelor geometrice plane de diferite dimensiuni,
Pot mai mult! realizate pe diverse suporturi (hârtie glasată, carton)
-descrierea corpurilor geometrice: cub, cuboid, sferă, cilindru- feţe
MM 1.4;2.2; 1. MiScarea pe muzică 2 - jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în perechi pe muzica XXVIII
3.1; 3.3 2. MiScări libere sugerate de audiată (exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”)
ritm - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite (de exemplu: W.A.Mozart –
„Flautul fermecat” (uvertura), „Rondo à la Turc”)
-dans cu paşi egali pe cântec ,,Glasul florilor”
AVAP 1.1. 1.Materiale şi instrumente – 2 - Transformarea resturilor textile în podoabe sau obiecte de decor prin XXVIII
2.6. foarfece, lipici, hârtie, diferite tehnici: tǎiere în fâşii, împletire, lipire, modelare, cusut
materiale textile Eroi din lumea întreagă(pensulaţie, decupare, lipire)
2.Tehnici de lucru: tăiere, Broşa(coaserea înaintea acului, coaserea nasturelui)
lipire, asamblare
DP 3.1 Abilităti Si atitudini de 1 - Mă antrenez, deci învăt! XXVIII
învătare
CLR 1.1 1.2 7 -exercitii de despărtire a cuvintelor în silabe: XXIX
1.3 1.4 Recapitularea grupurilor de -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
2.1 2.2 litere învătate -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a
2.3 2.4 cuvintelor nume de persoană, de animale;
3.1 3.2 Completarea enunturilor -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din
3.3 4.1 manual: formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje,
Semne de punctuatie loc, obiecte;
-scrierea de cuvinte cu înteles opus, asemănător
Evaluare sumativă -exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
-citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera
Neghinită nouă;
-identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
Activităti de recuperare -copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
legăturii dintre litere
Întrebări Si răspunsuri -exercitii de completare a propozitiilor lacunare cu cuvinte potrivite;
-formularea propozitiilor enuntiative, interogative Si exclamative;
Citirea textelor studiate -exercitii de transcriere după cerinte date
MEM 4.1. Forte Si miscare. Căderea 4 -recunoaşterea, în imagini, a surselor de energie; XXIX
4.2. liberă a corpurilor -discuţii referitoare la sursele de energie utilizate pentru funcţionarea
6.1. diverselor obiecte, aparate, mijloace de transport, necesare omului în
6.2. Surse de energie: cărbunii Si activitatea zilnică
6.3. petrolul -exerciţiu-joc de descoperire a surselor de energie prin rezolvarea de
6.4. adunări şi scăderi fără trecere peste ordin şi utilizarea unui cod dat
Lungimea. Unităti standard: -realizarea unui experiment pentru a descoperi că vântul este o sursă de
centimetrul (1 m = 100 cm) energie
-măsurarea lungimii unor obiecte şi exprimarea acesteia în centimetri
Capacitatea. Unităti -măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea acesteia în litri
nonstandard. Unităti -identificarea şi utilizarea instrumentelor de măsură potrivite pentru
standard:litrul efectuarea unor măsurători (rigla, vasul gradat)
-măsurarea unor volume/dimensiuni cu instrumente de măsură potrivite
(ex.: măsurarea volumului unui vas, măsurarea taliei etc.)
-rezolvarea de probleme practice folosind unităţile de măsură (ex.: Taie o
bucată de sfoară de 50 cm etc., plantează bulbii la 10 cm distanţă etc.)
-observarea riglei şi citirea centimetrilor
-efectuarea unor măsurători simple, folosind obiecte din sala de clasă:
caiet, carte, stilou, bancă, gumă etc.
-măsurarea unor trasee (linii frânte) marcate pe o foaie de hârtie prin
însumarea unor măsurători parţiale (ale lungimilor tuturor segmentelor)
-desenarea unor trasee pe liniatura caietului, măsurarea şi compararea
lungimilor acestora
MM 1.4;2.2; 1. MiScări libere sugerate de 2 - jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în perechi pe muzica XXIX
3.1; 3.3 text/ritm audiată (exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”)
2. Evaluare - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite (de exemplu: W.A.Mozart –
„Flautul fermecat” (uvertura), „Rondo à la Turc”)
-dans cu paşi egali pe cântec
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
AVAP 1.1.
1.Materiale şi instrumente – 2 - Transformarea resturilor textile în podoabe sau obiecte de decor prin XXIX
2.6.
foarfece, lipici, hârtie, diferite tehnici: tǎiere în fâşii, împletire, lipire, modelare, cusut
materiale textile Expozitie de lucrări
2.Tehnici de lucru: tăiere,
lipire, asamblare
DP 3.1 Abilităti Si atitudini de 1 Îmi place să învăt XXIX
învătare
UNITATEA TEMATICĂ: Vine vara
SĂPTĂMÂNILE: XXX-XXXI
Disciplina Com- Conţinuturile Nr. ore Data Activităţi de învăţare Obser
petenţe vatii
Săpt.
CLR 1.1 1.2 La cumpărături 7 -recunoaSterea lirerelor k, K, q, Q, w, W, y. Y în titlu Si în seria de litere XXX
1.3 1.4 -observarea scrierii literelor k, K, q, Q, w, W, y. Y: elemente grafice
2.1 2.2 Sunetul Si literele k, K componente,
2.3 2.4 -acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul initial A, M, U,
3.1 3.2 Scrierea literelor k, K N, I, E, R, O, C, L, T, S, P, V, D, J, H, T, Z, F, X, K, Q, W, Y
3.3 4.1 -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
Cuvinte ce se scriu cu k -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a
cuvintelor nume de persoană, de animale;
Copierea unei probleme -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din
manual: formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje,
Scrisoarea loc, obiecte;
-recunoaSterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă,
Literele q, Q, w, W, y, Y Ă, l, L, t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, S, S, t, T, z, Z, k, K, q, Q, w, W, y. Y în
cuvinte scrise Si ilustrate, cu precizarea pozitiei literei în cadrul
Scrierea literelor q, Q, w, W, y, cuvântului;
Y -exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
-citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera
ASezarea scrisorii în pagină nouă;
-identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
-copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
legăturii dintre litere
-jocuri de numire în lant a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e,
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
r, o, c, ă, l, t, s, p, v, d, S, j, h, t, z, f: fiecare copil spune câte un cuvânt;
cuvintele pot fi spuse întregi sau despărtite în silabe, se poate spune Si
pozitia sunetului în cadrul cuvântului Si chiar silaba care îl contine
MEM 4.1. Banii. Leul – Monede Si 4 -recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei XXX
4.2. bancnote -recunoaşterea monedelor de 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 de bani
6.1. -implicarea copiilor în experimente în care să decidă singuri dacă pot/nu
6.2. Schimburi echivalente valoric pot cumpăra un obiect cu suma de bani de care dispun
6.3. în concentrul 0 – 100 -jocuri de utilizare a banilor: La piaţă, La librărie, La chioSc
6.4. -utilizarea limbajului matematic în formularea şi rezolvarea de probleme
Evaluare sumativă pornind de la datele culese şi înregistrate
scrierea numerelor după dictare
Pot mai mult! -numărarea cu pas dat (din 1 în 1, din 2 în 2, din 5 în 5, din 10 în 10 etc.)
-identificarea regulii de construire a unui şir şi continuarea acestuia
-reprezentarea unui număr cu ajutorul unor obiecte sau prin desenare
MM 1.4;2.1; Cântarea vocală în grup şi 2 -jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; XXX
3.1;3.2; individual -jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase;
Poziţia corectă, emisia -jocuri de diferenţiere a sunetelor lungi şi a sunetelor scurte;
naturală, tonul, semnalul de - interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care
început, dicţia, sincronizare se marchează sonor metrul (măsura);
-sunete din natură şi din mediul înconjurător
AVAP 1.1;1.2; 1.Materiale şi instrumente – 2 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; XXX
1.3;2.1; foarfece, lipici, hârtie, Cum îmi petrec timpul liber?(compoziţie liberă –culori calde)
2.2;2.3; materiale textile - exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica
2.4;2.5; 2.Tehnici de lucru: tăiere, decupării Si lipirii pentru a obtine elemente noi
2.6. lipire, asamblare
DP 3.3 Explorarea meseriilor 1 Meserii cunoscute: denumire, activităti principale, unelte Si instrumente, XXX
loc de desfăSurare
CLR 1.1 1.2 Alfabetul limbii române 7 -exercitii de despărtire a cuvintelor în silabe: XXXI
1.3 1.4 -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt;
2.1 2.2 Un cal înaripat, după Petru -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a
2.3 2.4 Demetru Popescu cuvintelor nume de persoană, de animale;
3.1 3.2 -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din
3.3 4.1 Somnoroase păsărele, de manual: formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje,
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
Mihai Eminescu loc, obiecte;
-scrierea de cuvinte cu înteles opus, asemănător
Va-can-ta! după Mircea -exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Sântimbreanu -citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera
nouă;
Evaluare sumativă -identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
-copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
legăturii dintre litere
-exercitii de completare a propozitiilor lacunare cu cuvinte potrivite;
-formularea propozitiilor enuntiative, interogative Si exclamative;
-exercitii de transcriere după cerinte date
MEM 4.1. Figuri Si corpuri geometrice. 4 -efectuarea unui experiment legat de producerea sunetelor; formularea XXXI
4.2. Date. Corpul omenesc unei concluzii în urma realizarii experimentului propus
6.1. (scheletul) -conturarea pe foaie velină a unor forme geometrice plane (pătrat,
6.2. triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul unor şabloanelor
6.4. Numere naturale de la 0 la -desenarea formelor geometrice (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), pe
100. Corpul omenesc(organe reţeaua de pătrate din caietul de matematică
interne majore) -utilizarea limbajului matematic în formularea şi rezolvarea de probleme
pornind de la datele culese şi înregistrate
Adunarea Si scăderea în scrierea numerelor după dictare
concentrul 0 – 100. Plante Si -numărarea cu pas dat (din 1 în 1, din 2 în 2, din 5 în 5, din 10 în 10 etc.)
animale. Probleme. -identificarea regulii de construire a unui şir şi continuarea acestuia
-reprezentarea unui număr cu ajutorul unor obiecte sau prin desenare
Transformări ale apei. Surse -exerciţiu-joc de descoperire a surselor de energie prin rezolvarea de
de energie adunări şi scăderi fără trecere peste ordin şi utilizarea unui cod dat

MM 1.4;2.1; Mişcări libere sugerate de text 2 - jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în perechi pe muzica XXXI
3.1;3.2; Mişcări libere sugerate de ritm audiată (exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”)
- mişcare liberă pe muzică de facturi diferite (de exemplu: W.A.Mozart –
„Flautul fermecat” (uvertura), „Rondo à la Turc”)
-dans cu paşi egali pe cântec ,,Glasul florilor”
AVAP 1.1;1.2; 1.Materiale şi instrumente – 2 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; XXXI
1.3;2.1; foarfece, lipici, hârtie, Coiful(decupare, lipire)
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
2.2;2.3; materiale textile - exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin tehnica
2.4;2.5; 2.Tehnici de lucru: tăiere, decupării Si lipirii pentru a obtine elemente noi
2.6. lipire, asamblare Salutări din vacanţă –felicitare(ţesere cu benzi de hârtie,
decupare, pensulaţie)
DP 3.3 Explorarea meseriilor 1 Meseria preferată XXXI

UNITATEA TEMATICĂ: Am învătat în clasa I


SĂPTĂMÂNA: XXXII
Discipli Com- Conţinuturile Nr. Data Activităţi de învăţare Observa
na peten- ore tii
ţe Săpt.
CLR 1.1 1.2 Alfabetul limbii române 7 -exercitii de despărtire a cuvintelor în silabe:
1.3 1.4 -stabilirea pozitiei sunetului în cuvânt; XXXII
2.1 2.2 Semne de punctuatie -asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a
2.3 2.4 cuvintelor nume de persoană, de animale;
3.1 3.2 Grupuri de litere -exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustratiei din
3.3 4.1 manual: formulare de întrebări Si răspunsuri despre anotimp, personaje,
Evaluare finală loc, obiecte;
-scrierea de cuvinte cu înteles opus, asemănător
Citirea textelor studiate -exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
-citirea unor cuvinte ilustrate, despărtite în silabe, scrise doar cu litera
Vizită la bibliotecă nouă;
-identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Poezii pentru serbare -copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea
legăturii dintre litere
-exercitii de completare a propozitiilor lacunare cu cuvinte potrivite;
-formularea propozitiilor enuntiative, interogative Si exclamative;
-exercitii de transcriere după cerinte date
MEM 1.1,2.1. Instrumente Si unităti de 4 -efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-100 XXXII
3.1,3.2, măsură. -efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea prin operaţia inversă
4.1,4.2. -evidenţierea terminologiei matematice (termen, sumă, diferenţă)
5.1. Forme de energie. Forte Si -rezolvarea unor probleme de aflarea unui număr cu _ mai mare decât _
miScare. sau a unor probleme de aflarea unui număr cu _ mai mic decât _
Scoala Gimnazială Lita înv.Moscalu M. Valentin
-crearea unor probleme simple după imagini/desene/scheme date
Evaluare finală -rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau reprezentări
simbolice
Jocuri logice. -asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen
-rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de
adunare şi scădere în concentrul 0-100
-compunerea şi rezolvarea unor probleme pornind de la operaţii date

MM 1.4;2.1; Cântarea vocală în grup şi 2 -jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; XXXII


3.1;3.2; individual -jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase;
Evaluare finală -jocuri de diferenţiere a sunetelor lungi şi a sunetelor scurte;
- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care
se marchează sonor metrul (măsura);
-sunete din natură şi din mediul înconjurător
AVAP 1.1;1.2; 1.Evaluare 2 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; XXXII
1.3; 2.1 - Expoziţie de lucrări.
DP 1.1. AutocunoaStere Si stil de viată 1 - Dezvoltare emotională Si socială XXXII
2.2 sănătos Aspecte specific ale organizării învătării Si pregătirii pentru viată la
Scolarul mic