Sunteți pe pagina 1din 28

LATEX 2ε

Curs 10: Alte facilităţi LATEX 2ε

Adela Sasu, Ph.D.

Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Matematică şi Informatică

December 3, 2019

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 1 / 28


Note marginale

Notele de margine sunt utile ı̂n timpul procesului de editare pentru a

schimba comentarii ı̂ntre autori. Pentru a insera o notă de margine, folosiţi

comanda

\marginpar{text ce va apare in nota}.

Pentru formatul de pagină (layout) one-sided (simplex), textul va fi

aşezat ı̂n marginea dreaptă, ı̂ncepând cu linia unde nota este definită.

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 2 / 28


Note marginale

Pentru formatul de pagină faţă-verso (two-sided) (duplex), textul va fi

plasat ı̂n marginea exterioară, iar ı̂n cazul formatului cu două coloane

(two-column) va fi aşezat ı̂n marginea cea mai apropiată.

Pentru a schimba marginea implicită, folosiţi comanda

\reversemarginpar

şi notele de margine vor fi atunci plasate ı̂n partea opusă, care ar trebui să
fie marginea interioară pentru formatul de pagină faţă-verso.

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 3 / 28


Note marginale

Pentru a insera o notă de margine ı̂ntr-o zonă pe care \marginpar nu o

poate gestiona, cum ar fi notele de subsol sau ecuaţiile, folosiţi pachetul

marginnote.

O altă opţiune pentru adăugarea de note marginale colorate ı̂ntr-un mod

elegant oferă pachetul todonotes utilizând

\todo{todo note}.

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 4 / 28


Simbolul Euro

Când scrieţi ceva legat de bani azi, aveţi nevoie de semnul Euro. Aveţi mai

multe opţiuni.

Dacă fonturile pe care le utilizaţi au un simbol pentru Euro şi vreţi să-l

folosiţi, mai ı̂ntâi trebuie să includeţi pachetul textcomp ı̂n preambul:

\usepackage{textcomp},

apoi puteţi insera simbolul Euro cu comanda \texteuro.

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 5 / 28


Simbolul Euro

Dacă vreţi să folosiţi versiunea oficială a simbolului Euro, atunci

trebuie să includeţi pachetul eurosym cu opţiunea official ı̂n

preambul:

\usepackage[official]{eurosym},

apoi puteţi să inseraţi acest simbol cu comanda \euro.

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 6 / 28


Simbolul Euro

Dacă vreţi un simbol Euro care să se potrivească cu stilul curent de

font (de exemplu, bold, italic, etc.), ı̂nsă fontul curent nu oferă acest

simbol, puteţi din nou să includeţi pachetul eurosym, ı̂nsă de data

aceasta cu altă opţiune:

\usepackage[gen]{eurosym}

şi din nou puteţi insera simbolul Euro cu comanda \euro.

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 7 / 28


Desenarea diagramelor

Xypic este un pachet special pentru trasarea de diagrame. Pentru a-l

folosi, adăugaţi linia următoare la preambulul documentului:

\usepackage[all]{xypic}

unde “all” (tot) semnifică faptul că vreţi să ı̂ncărcaţi un set standard
amplu de funcţii din Xypic, potrivite pentru dezvoltarea tipurilor de
diagrame discutate aici.

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 8 / 28


Desenarea diagramelor

Diagramele Xypic se reprezintă ı̂n cea mai mare parte pe o pânză

matriceală, ı̂n care fiecare element al diagramei este aşezat ı̂ntr-un slot din

matrice.

Exemplu:

\begin{displaymath}

\xymatrix{ A \ar[r] & B \ar[d] \\


AO /B
D \ar[u] & C \ar[l] }

\end{displaymath} Do C

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 9 / 28


Desenarea diagramelor
Comanda pentru săgeată (arrow) este aşezată ı̂n celula de origine pentru
săgeată. Argumentele sunt reprezentate de direcţia pe care ar trebui s-o
urmeze săgeata:
sus (up), jos (down), dreapta (right) şi stânga (left).

Exemplu:

\begin{displaymath}
\xymatrix{
A /B
A \ar[d] \ar[dr] \ar[r] & B \\
D & C }
\end{displaymath}  
D C

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 10 / 28


Desenarea diagramelor

Pentru a trasa diagonale, folosiţi mai mult de o direcţie. De fapt, puteţi


repeta direcţiile pentru a face săgeţi mai mari.

Exemplu:

\begin{displaymath}
\xymatrix{ A
A \ar[d] \ar[dr] \ar[drr] & & \\
B & C & D }   '
B C D
\end{displaymath}

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 11 / 28


Desenarea diagramelor

Puteţi trasa diagrame şi mai interesante prin adăugarea unor etichete
săgeţilor. Pentru a face asta folosiţi operatorii obişnuiţi de scriere la
exponent şi la indice.
Exemplu:

\begin{displaymath}
A
f /B
\xymatrix{
g g0
A \ar[r]^f \ar[d]_g & B \ar[d]^{g’}\\  
D /C
D \ar[r]_{f’} & C } f0

\end{displaymath}
asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 12 / 28
Desenarea diagramelor

Utilizaţi aceşti operatori ca ı̂n modul matematic.

Singura diferenţă este aceea că la exponent ı̂nseamnă ,,deasupra

săgeţii”, iar la indice ı̂nseamnă ,,sub săgeată”.

Există şi un al treilea operator bara verticală. Aceasta face ca textul

să fie aşezat ı̂n interiorul săgeţii.

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 13 / 28


Desenarea diagramelor

Exemplu:

\begin{displaymath}

\xymatrix{

A \ar[r]|f \ar[d]|g & B \ar[d]|{g’} \\


A f /B
D \ar[r]|{f’} & C } g g0
 
\end{displaymath} D f0 /C

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 14 / 28


Desenarea diagramelor

Observaţi diferenţa dintre următoarele două diagrame:

\begin{displaymath}
\xymatrix{\bullet\ar[r]
• /•
\ar@{.>}[r]&\bullet }
\end{displaymath}

\begin{displaymath}
\xymatrix{
\bullet \ar@/^/[r] (
\ar@/_/@{.>}[r] & • 6•
\bullet }
\end{displaymath}

Modificatorii dintre slash-uri definesc modul de trasare a curbelor.

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 15 / 28


Indexarea

O facilitate foarte utilă la multe cărţi este lista de indici. Cu LATEX lista de

indici se poate genera foarte uşor.

Mai ı̂ntâi trebuie să ı̂ncărcaţi pachetul:

\usepackage{makeidx}

iar comenzile speciale de indexare trebuie să fie create prin plasarea

comenzii

\makeindex

ı̂n preambulul fişierului.

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 16 / 28


Indexarea

Cuprinsul listei de indici se specifică prin comenzi de forma:

\index{cuvant cheie}

unde cuvant cheie este textul care apare ı̂n lista de indici.

Comenzile de indici trebuie introduse ı̂n text acolo unde se doreşte să

indice intrările ı̂n lista finală.

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 17 / 28


Indexarea

Cea mai simpla formă a comenzii de indexare este

\index{indice}

şi va produce ı̂n lista de indici o intrare de forma

indice,23

unde 23 este numărul paginii la care a apărut cuvântul “indice”.

Dacă doriţi ca indicele să fie mai detaliat atunci acesta se poate produce

cu ajutorul caracterului special !:

\index{intrare!subintrare}
Se poate itera, deci putem avea şi subsubintrări.
asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 18 / 28
Indexarea

Dacă, de exemplu undeva ı̂n text punem comanda

\index{ploaie!acid\u a}

la indice va apărea

ploaie

acidă, 34
Se poate ı̂ntâmpla ca unele cuvinte care apar la indice să apară cu

caractere ı̂ngroşate sau italice sau de altă formă, ı̂ntr-un fel sau altul

formatate.

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 19 / 28


Indexarea

În acest caz comanda \index va avea două părţi, a doua conţinând

intrarea formatată, iar prima intrarea neformatată cu ajutorul căreia se

face ordonarea alfabetică. Cele două părţi sunt separate prin caracterul

special @

\index{intrare@\textbf{intrare}}

care va produce

intrare, 45

unde numai indicele este formatat nu şi numărul paginii.

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 20 / 28


Indexarea

Dacă doriţi ca şi numărul paginii să fie formatat atunci avem un alt

caracter special.

Să presupunem că doriţi ca numărul paginii să fie scris italic. Comanda

care realizează acest lucru este:

\index{intrare|textit}

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 21 / 28


Indexarea

De exemplu, comanda

\index{ploaie!acid\u a@\textbf{acid\u a}|textit}

va produce

ploaie

acidă, 33

Desigur textit se poate ı̂nlocui cu orice altă comandă din aceiaşi familie.

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 22 / 28


Indexarea

O altă comandă utilizată ı̂n indexare este

\see

care nu produce un număr de pagină ci face trimitere la o altă intrare din

lista de indici.

Când fişierul de intrare este procesat de LATEX fiecare comandă \index

scrie ı̂ntr-un fişier special un text care reprezintă intrarea ı̂n lista de indici

şi numărul de pagină corespunzător.


Acest fişier special are acelaşi nume cu fişierul de intrare LATEX, dar are
extensia .idx.

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 23 / 28


Incadrarea formulelor
Uneori, dacă anumite formule sunt mai importante, s-ar putea să doriţi ca
ele să fie ı̂cadrate ı̂ntr-un chenar, pentru a fi mai vizibile.
Acest lucru se poate realiza cu comanda:
\boxed{content...}
Exemplu:
Următorul cod LATEX:
\[
\boxed{\int_{\mathbb R}e^{-\frac{x^2}{2}}dx = \sqrt{2\pi} }
\]
afişează:
Z
x2 √
e − 2 dx = 2π
R

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 24 / 28


Perfecţionări ı̂n scrierea fracţiilor

Dacă ı̂n text dorim să scriem fracţii de dimensiuni mari vom folosi
comanda:

\dfrac{numarator}{numitor}

Dacă ne dorim fracţii de dimensiuni mici ı̂n afara textului atunci folosim
comanda:

\tfrac{numarator}{numitor}

O comandă care permite realizarea cu uşurinţă a fracţiilor continue:

\cfrac[optiune]{numarator}{numitor}

unde optiune poate fi l sau r şi se referă la alinierea numărătorilor la


stânga sau la dreapta(ı̂n mod implicit sunt centraţi).
asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 25 / 28
Indici şi exponenţi pe mai multe linii
LATEX furnizează o comandă şi un mediu pentru construirea indicilor sau a
exponenţilor pe mai multe linii. Următoarea comandă va alinia indicii pe
centru:

\substack{argument}

Exemplu: Codul LATEX

\[
S=\sum^n_{\substack{i,j=1\\ i\neq j}}x_{ij}
\]

afişează
n
X
S= xij
i,j=1
i6=j

asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 26 / 28


Indici şi exponenţi pe mai multe linii

Dacă doriţi mai mult control, atunci utilizaţi mediul:

\begin{subarray}[argument]
content...
\end{subarray}

care este un tablou cu o singura coloană. Opţiunea argument poate fi l,r,c.


Exemplu: Codul LATEX

\[ afişează
S=\sum^n_{\begin{subarray}{l}
n
i,j=1\\ X
S= xij
i\neq j
i,j=1
\end{subarray}} i6=j
x_{ij}
\]
asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 27 / 28
Stivuirea simbolurilor

ı̂n LATEX se poate pune un simbol deasupra altuia, obţinând astfel un alt
simbol, folosind comanda:

\stackrel{simbol superior}{simbol inferior}

unde simbol superior va avea dimensiunile unui exponent.


Exemplu: Codul LATEX

\[
f:A\stackrel{\mbox{inj}}{\longrightarrow}B
\]

afişează
inj
f : A −→ B
asasu@unitbv.ro (UNITBV) Curs 10 December 3, 2019 28 / 28