Sunteți pe pagina 1din 166

Program Operaţional Capital Uman

CERERE DE FINANŢARE
ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Instituţia: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman

Numele şi prenumele persoanei care


Număr de înregistrare…………….........
înregistrează…………………………..

Data înregistrării ……………................. Semnătura……………………………..

Cod apel: POCU/74/6/18 Cod proiect 105942


Facilitarea accesului la educaţie,
dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a
Titlul proiectului capacităţii resurselor umane în unităţile de
învăţământ vulnerabile din comunele
Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti
Componenta 1 Programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”

Axa Prioritară Educaţie şi competenţe

Operaţiunea

Schema de ajutor de stat


TITLUL PROIECTULUI

Facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacităţii resurselor umane


în unităţile de învăţământ vulnerabile din comunele Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizaţie: COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local


Tipul Organizaţiei: unitate administrativ teritorială nivel local

Este întreprinderea IMM: NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF: 4627330


Număr de înregistrare la
4627330
Registrul autorităţilor publice:
Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala

Data infiinţării: 09/09/1993

Înregistrat in scopuri de TVA: NU

Entitate de drept public: DA

Adresa poştală: Vetrişoaia, România, Str. Principala nr. 5, , judeţul Vaslui, cod poştal 737570, România

Telefon/Fax: 0235432016 / 0235432016


Adresa e-mail: primariavetrisoaia@yahoo.com

Pagina Web: www.primariavetrisoaia.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie: Primar
Nume: Corneliu Stinga
Telefon/Fax: 0745403080 / 0235432016
Adresă de e-mail: primariavetrisoaia@yahoo.com

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN Cont Banca Sucursala Adresa Swift


RO13TREZ24A68 RO13TREZ24A685050 Trezoreria Mun. Husi Husi General Teleman, nr.18,
5050570201X6273 570201X627330 Localitate Municipiul Huşi, Cod
30 postal: 735100,Vaslui, România

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

Număr
Cifra de Capital social Capital social Profit în Venituri Cheltuieli
Perioada mediu de Active totale Venituri totale Profit NET
afaceri subscris propriu exploatare cercetare cercetare
salariaţi
01/01/2013 -
19 1,672,977.00 3,524,967.00
31/12/2013
01/01/2014 -
22 1,672,977.00 4,145,183.00
31/12/2014
01/01/2015 -
22 2,410,418.00 4,973,728.00
31/12/2015

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Titlul proiectului: Asistenta tehnica pentru utilizarea TIC in scoli si biblioteci

2
Nr. de înregistrare contract: QRC2245 / 21 MAI 2012
Dată începere: 21 MAI 2012
Dată finalizare: 22 OCT 2012
Valoarea totală proiect: 16,381.00 LEI
Valoare eligibilă proiect: 16,381.00 LEI
Valoare eligibilă beneficiar: 15,811.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 570.00 LEI
Rambursare efectivă: 16,000.00 LEI
Entitate finanţatoare: Guvernul României
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională


Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară


Bază legală:
Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Implementare proiect Traditie si modernism in lumea satului

Rezultate

Modernizarea si dotarea bibliotecii din localitatea Vetrisoaia.

Activităţi finanţate

Dotarea bibliotecii

Asistenţă solicitată

STRUCTURA GRUPULUI

Solicitantul, consiliul local Vetrisoaia, este APL, incadrata in categoria comune si are ca principale atributii asigurarea serviciilor publice
prestate catre cetateni, gestionarea localitatii si a resurselor acesteia (financiare si operationale), prestarea de servicii sociale in
comunitate si implementarea de proiecte de infrastructura si de dezvoltare locala.Consiliul Local Vetrisoaia are experienta in
implementarea proiectelor cu fonduri nerambursabile.
Consiliul Local Vetrisoaia este eligibila conform ghidului, incadrandu-se la categoria APL- beneficiari eligibili si are experienta operationala
in implementarea de proiecte finantate din fonduri nerambursabile.

Membru 1

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizaţie: COMUNA PUNGEŞTI

Tipul Organizaţiei: unitate administrativ teritorială nivel local

Este întreprinderea IMM: NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF: 4359393


Număr de înregistrare la
4359393
Registrul autorităţilor publice:
Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala

Data infiinţării: 22/07/1993

Înregistrat in scopuri de TVA: NU


Entitate de drept public: DA

3
Adresa poştală: Pungeşti, România, Str. Principală, , judeţul Vaslui, cod poştal 737445, România

Telefon/Fax: 0761103599 / 0235347254

Adresa e-mail: primaria_pungesti@yahoo.com


Pagina Web: www.pungesti.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie: Primar
Nume: Vasile Voina

Telefon/Fax: 0761103599 / 0235347254


Adresă de e-mail: primaria_pungesti@yahoo.com

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN Cont Banca Sucursala Adresa Swift


RO02TREZ24A51 RO02TREZ24A510103 TREZ. MUN. VASLUI SUCURSALA STEFAN CEL MARE, nr.56,
0103710101X 710101X VASLUI Localitate Municipiul Vaslui,
Cod postal: 73017,Vaslui,
România

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

Număr
Cifra de Capital social Capital social Profit în Venituri Cheltuieli
Perioada mediu de Active totale Venituri totale Profit NET
afaceri subscris propriu exploatare cercetare cercetare
salariaţi
01/01/2013 -
21 0.00 15,381,631.00 13,597,013.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31/12/2013
01/01/2014 -
21 0.00 17,030,799.00 14,038,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31/12/2014
01/01/2015 -
21 0.00 19,399,186.00 15,934,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31/12/2015
01/01/2016 -
24 0.00 19,022.73 4,922.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31/12/2016

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Titlul proiectului: UTILAJELE COMUNEI PUNGESTI

Nr. de înregistrare contract: C413322b11213985707 / 24 SEP 2013


Dată începere: 24 SEP 2013
Dată finalizare: 19 AUG 2015
Valoarea totală proiect: 614,672.00 LEI
Valoare eligibilă proiect: 614,672.00 LEI
Valoare eligibilă beneficiar: 614,672.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 0.00 LEI
Rambursare efectivă: 614,672.00 LEI
Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională


Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară


Bază legală:
Măsura CE: NR. din

4
Detalii proiect

Obiective

INVESTITII PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "UTILAJELE COMUNEI PUNGESTI" IN VALOARE DE 614.672 LEI FARA TVA,
DIN CARE SOLICITATA LA PLATA SUMA DE DE 614.672 LEI, REPREZENTAND 100% DIN BUNURILE ACHIZITIONATE.
Rezultate

S-AU ACHIZITIONAT CONFORM CONTRACTULUI DOUA UTILAJE:


1. BULDOEXCAVATOR JCB 3 CX 14M4NM(T4)- 1 BUCATA
2. AUTOGREDER YTO PY165C- 1 BUCATA
Activităţi finanţate

ACHIZITIA UTILAJE DIN CADRUL PROIECTULUI "UTILAJELE COMUNEI PUNGESTI". PLATILE AU FOST EFECTUATE CONFORM
CONTRACTULUI PRIN PLATA INTEGRALA CU OP A FACTURILOR EMISE.

Asistenţă solicitată

STRUCTURA GRUPULUI

Autoritatile publice centrale din Romania si-au manifestat interesul privind combaterea excluziunii sociale si reducerea saraciei prin
adoptarea unor strategii nationale si europene care vizeaza directii de actiune integrate si stabilesc o serie de masuri cuantificabile in
acest sens.Proiectul contribuie la atingerea directiilor de actiune stabilite in strategiile aferente masurii 4.1.prin obiectivul sau principal
fundamentat pe reducerea gradului de excluziune soc. si saracie pt. 551 de membri ai comunitatilor rome marginalizate in satele Cursesti
D., Pungesti, Rapsa si Stejaru(com Pungesti,jud Vaslui) intr-o maniera integrata,inovativa si sustenabila.Punctual,masurile vizate prin
prezentul proiect fac referire la urmatoarele directii de actiune incluse in Strategia Guvernului Romaniei de Incluziune a Cetatenilor
Romani apartinand Minoritatii Romilor pt. perioada 2012-2020 : -ed.: continuarea si dezvoltarea unor programe de tip scoala dupa
scoala,a programelor de tip a doua sansa si programelor soc. menite sa stimuleze participarea scolara si sa reduca absenteismul;-
ocupare: promovarea antreprenoriatului in randul comunitatilor locale cu un procent insemnat de pop. apartinand minoritatii
romilor,acordarea,in conditiile legii,de facilitati pt. intreprinzatori si agenti economici care angajeaza pers. apartinand minoritatii romilor.

Membru 2

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizaţie: ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Tipul Organizaţiei: instituţie de învăţământ pre-universitar de stat acreditată

Este întreprinderea IMM: NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF: 28667528


Număr de înregistrare la
28667528
Registrul autorităţilor publice:
Cod CAEN principal: 8531 - Invatamant secundar general

Data infiinţării: 22/06/2011


Înregistrat in scopuri de TVA: NU
Entitate de drept public: DA

Adresa poştală: Oşeşti, România, Str. N/A, , judeţul Vaslui, cod poştal 737390, România

Telefon/Fax: 0235346321 / 0235346321

Adresa e-mail: scoalaosesti@yahoo.com


Pagina Web:

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie: DIRECTOR
Nume: Elena Zota

Telefon/Fax: 0753665913 / 0235346321


Adresă de e-mail: geo_cretu86@yahoo.com

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN Cont Banca Sucursala Adresa Swift


RO41TREZ24A65 TREZORERIA N/A N/A, nr.null, Localitate Oraş
0401200130X NEGRESTI Negreşti, Cod postal: ,Vaslui,

5
Cod IBAN Cont Banca Sucursala Adresa Swift
RO41TREZ24A65 TREZORERIA N/A România
0401200130X NEGRESTI

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

Număr
Cifra de Capital social Capital social Profit în Venituri Cheltuieli
Perioada mediu de Active totale Venituri totale Profit NET
afaceri subscris propriu exploatare cercetare cercetare
salariaţi
01/01/2013 -
48 0.00 74,388.00 0.00
31/12/2013
01/01/2014 -
49 163,166.00 0.00
31/12/2014
01/01/2015 -
48 417,981.00 0.00
31/12/2015

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Titlul proiectului: Contract de donatie cu sarcini -proiecte desfasurate cu finantarea World Vision Romania

Nr. de înregistrare contract: 770/25.11.2015 / 04 DEC 2015


Dată începere: 01 NOI 2015
Dată finalizare: 31 AUG 2016
Valoarea totală proiect: 32,680.50 LEI
Valoare eligibilă proiect: LEI
Valoare eligibilă beneficiar: LEI
Valoare sprijin beneficiar: LEI
Rambursare efectivă: LEI
Entitate finanţatoare:
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională


Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară


Bază legală:
Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

-dezoltarea spiritualiţii şi descoperirea unor valori artistice, cultural şi religioase


-cultivarea interesului faţă de mentinerea unui mediu natural si sanatos
-constientizarea si cunoasterea drepturilor copilului
-dezvoltarea capacitatii de exprimare stimuland inteligente multiple
-cunoasterea unor meserii din diferite domenii
-contruirea si cosolidarea imaginii de sine positive pe baza unor fapte sau a unor personaje din povesti
-sprijiniirea si remedierea elevilor cu rezultate slabe la invatatura
-integrarea elevilor vulnerabili in cadrul unor activitati cultural-artistice

Rezultate

-achizitionarea de material si echipamente necesare desfasurarii actului educativ


-cunoasterea altor locuri din tara si vizitarea unor obiective turistice
-o mai buna integrare a elevilor in comunitatea in care traiesc
-intarirea relatiilor dintre: profesor-elev, elev-elev, elev-parinte, parinte-profesor
-participarea la diferite concursuri si activitati extrascolare

Activităţi finanţate

-cultura si spiritualitatea romaneasca din zona Moldovei, Bucovina si Dobrogea

6
-educatie pentru mediu, educatie pentru viata
-toti trebuie sa ne bucuram de drepturi
-jocurile copilariei
-clubul micului crestin
-imi aleg o meserie care sa-mi asigure un viitor prosper
-jocuri, jucarii pentru cei mai mici copii
-activitati de educatie remedial
-activitati punctuale: serbari si concursuri

Cod SMIS:

Titlul proiectului: STOP VIOLENTA IN SCOALA MEA!

Nr. de înregistrare contract: 222/25.02.2015 /


Dată începere: 09 MAR 2015
Dată finalizare: 30 IUN 2015
Valoarea totală proiect: 1,523.00 LEI
Valoare eligibilă proiect: LEI
Valoare eligibilă beneficiar: LEI
Valoare sprijin beneficiar: LEI
Rambursare efectivă: LEI
Entitate finanţatoare:
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională


Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară


Bază legală:
Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

PROMOVAREA UNOR EXEMPLE DE BUNE PRACTICI, PRIN PARTICIPAREA LA DIVERSE


ACTIVITĂŢI CARE SENSIBILIZEAZĂ, PRINCIPALILOR ACTORI CHEIE DE LA
NIVELUL ŞCOLII (ELEVI ŞI PĂRINŢI) PENTRU COMBATEREA FENOMENELOR DE VIOLENŢĂ
ŞI A CAUZELOR CARE LE GENEREAZĂ.

Rezultate

Elevii cu probleme de comportament vor deveni conştienţi că au această problemă prin completare de chestionare, discuţii libere,
prezentarea diverselor situaţii de violenţă pentru a comenta pe marginea acestora. În urma proiectului copiii vor conştientiza gravitatea
actelor de violenţă şi prin expoziţiile pe care le vor realiza şi prin plantarea copacilor, vor înţelege că că tot ceea ce ne înconjoară trebuie
ocrotit. De asemenea, fiind panouri realizate de către ei, le vor proteja şi nu vor mai fi distruse, la fel şi în cazul copacilor, deoarece vor fi
rezultatul muncii lor. Proiectul va avea un efect benefic asupra lor, deoarece se vor simţi implicaţi şi utili, comportamentul violent pe care l-
au avut fiind şi datorită faptului că nu au fost evidenţiaţi în şcoală.
Cei 25 de elevi vor realiza activităţi frumoase, în parteneriat cu părinţii, Biserica şi Poliţia.

Activităţi finanţate

Vizită cu caracter educativ şi influenţe pozitive în modificare comportamentului la Centrul de reeducare Târgu Ocna, achizitionare pomi
fructiferi (20 buc)

Asistenţă solicitată

STRUCTURA GRUPULUI

Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu”, sat Osesti este o unitate de invatamant cu personalitate juridica, care are in componenta 7 structuri
ce furnizeaza servicii de educatie pentru urmatoarele forme de invatamant: prescolar, primar si gimnazial, avand un numar total de 623
elevi. Colectivul de cadre didactice este compus din -11 profesori cu grad I, 5 profesori cu grad II, 11 profesori cu grad definitiv si 5
profesori debutanti.
Scoala noastra desfasoara in fiecare an numeroase si diverse activitati extrascolare si extracurriculare, desfasurate in parteneriat cu
Primaria, Biserica, Politia locala, Caminul Cultural, cu Fundatia World Vision Romania, Casa Corpului Didactic Vaslui, fiind dispusa
oricand sa colaboreze cu diversi parteneri, pentru a contribui la imbunatatirea procesului instructiv-educativ si pentru a obtine rezultate cat
mai imbucuratoare.

7
Membru 3

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizaţie: ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Tipul Organizaţiei: organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)

Este întreprinderea IMM: NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF: 18739031


Număr de înregistrare la
Registrul asociaţiilor şi RAF 67/A/09.05.2006
fundaţiilor:
Cod CAEN principal: 9499 - Activitati ale altor organizatii n.c.a.

Data infiinţării: 06/06/2006

Înregistrat in scopuri de TVA: NU


Entitate de drept public: NU

Adresa poştală: Municipiul Iaşi, România, Str. COSTACHE NEGRI nr. 62, BL.C2,SC.C,AP.1, judeţul Iaşi, cod poştal
700070, România
Telefon/Fax: 0730166991 / 0332430211

Adresa e-mail: iubiresiincredere.iasi@gmail.com


Pagina Web: iubiresiincredere.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie: Preşedinte
Nume: Daniela DOROSINCA

Telefon/Fax: 0730166991 / 0332430211


Adresă de e-mail: iubiresiincredere.iasi@gmail.com

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN Cont Banca Sucursala Adresa Swift


RO83BRDE240SV SV66481132400 BRD-GSG ANASTASIE STEFAN CEL MARE SI BRDEROBU
66481132400 PANU SFANT, nr.53, Localitate
Municipiul Iaşi, Cod postal: ,Iaşi,
România

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

Număr
Cifra de Capital social Capital social Profit în Venituri Cheltuieli
Perioada mediu de Active totale Venituri totale Profit NET
afaceri subscris propriu exploatare cercetare cercetare
salariaţi
01/01/2013 -
1 7,748.00 11,902.00 700.00 11,345.00 919.00
31/12/2013
01/01/2014 -
4 7,748.00 150,303.00 700.00 31,385.00 20,040.00
31/12/2014
01/01/2015 -
10 7,748.00 1,194,187.00 700.00 120,489.00 89,104.00
31/12/2015
01/01/2016 -
6 7,748.00 382,552.00 700.00
31/12/2016

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS: 57220

Titlul proiectului: Dezvoltarea Structurilor de Economie Socială – un pas înainte pentru grupurile vulnerabile din
regiunile Nord- Est, Bucureşti – Ilfov şi Sud-Muntenia
Nr. de înregistrare contract: POSDRU/173/6.1/S/147458 / 30 DEC 2014
Dată începere: 05 IAN 2015
Dată finalizare: 31 DEC 2015
Valoarea totală proiect: 5,306,002.80 LEI
Valoare eligibilă proiect: 5,306,002.80 LEI

8
Valoare eligibilă beneficiar: 885,670.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 841,386.50 LEI
Rambursare efectivă: 643,815.75 LEI
Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională


Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară


Bază legală:
Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Proiectul ”Dezvoltarea Structurilor de Economie Socială-un pas înainte pentru grupurile vulnerabile din regiunile Nord-Est,Bucureşti-Ilfov
şi Sud-Muntenia”contribuie la primul obiectiv operaţional al DMI6.1 ”Dezvoltarea SES–dezvoltarea şi promovarea unor activităţi şi servicii
generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze/reintegreze
pe piaţa muncii, în structurile economiei sociale şi/sau în economia formală”. Această contribuţie constă în crearea a 6 SES, (3 urban, 3
rural) cu obiecte de activitate:call-center, centru multiplicare,catering, florărie, salon de cosmetică/întreţienere corporală şi service auto,în
regiunile NE, Bucureşti-Ilfov(BI) şi Sud-Muntenia(SM) şi în calificarea profesională a 45pers. din grupurile vulnerabile şi instruirea altor
10(persoane din familii cu peste 2copii şi monoparentale,victime ale violenţei în familie,femei, persoane care trăiesc cu venitul minim
garantat, tineri de peste 18 ani ce au părăsit sistemul instituţionalizat) din cele trei regiuni în domeniile: bucătar,florar-
decorator,cosmetică,mecanic auto,cunoscători SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Proiectul va contribui la acest obiectiv
prin formarea şi instruirea a 55persoane din grupul ţintă;îmbunătăţirea competenţelor, cunoştinţelor şi a stimei de sine şi activităţi de
informare şi consiliere profesională şi de consiliere psihologică pentru grupul ţintă.Aceste cursuri dezvoltă competenţele profesionale care
ajută persoanele aflate în situaţia de risc/excluziune socială să se integreze în SES sau în economia formală.Obiectivul2 al DMI 6.1
”Promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă la nivel
regional şi local” este atins în cadrul proiectului prin: realizarea unei campanii de informare regională, în fiecare judeţ din regiunea de NE
cu privire la creşterea vizibilităţii beneficiilor înfiinţării structurilor de economie socială; realizarea a 4conferinţe pentru promovarea
proiectului şi a celor 6SES înfiinţate;realizarea unui site web de promovare al proiectului;prin dezvoltarea mecanismelor/strategiilor
necesare pentru implementarea integrală a conceptului de economie socială; prin realizarea unei cercetări asupra nevoilor, problemelor şi
beneficiilor structurilor de economie socială din regiunile de dezvoltare în care se aplică proiectul şi realizarea unui ghid de bune practici
în domeniu.Obiectivul 3 al DMI 6.1”Consolidarea capacităţilor,competenţelor,cunoştinţelor şi stimei de sine pentru grupurile vulnerabile
prin înfiinţarea parteneriatelor public/private în domeniul economiei sociale” este atins prin:Consiliere psihologică/angajarea cresc stima
de sine a persoanelor din grupurile vulnerabile;Workshop-urile organizate pentru încurajarea activităţilor de parteneriat între organizaţiile
orientate spre profit, organizaţiile non-profit şi instituţiile publice pentru dezvoltarea structurilor de economie socială la care vor participa
80 de persoane din structuri de economie socială, instituţii publice, asociaţii patronale, lucrători, sectorul nonguvernamental, întreprinderi,
mediul de afaceri şi alte asociaţii din regiunile de dezv. NE,BI şi Sud-Muntenia.Acţiunile proiectului sunt în conformitate cu obiectivul
operaţional 4al DMI6.1.”Consolidarea capacităţii structurilor din economia socială,precum şi încurajarea cooperării între organizaţii” prin
organizarea cursurilor de formare pentru 20de manageri ai SES din regiunile de dezv. NE, BI şi Sud-Muntenia, prin care se asigură
consolidarea şi dezvoltarea structurilor de economie socială, prin aplicarea cunoştinţelor şi metodelor de economie socială în
managementul întreprinderilor pe care le coordonează şi se vor stabili premise de colaborare între SES pe care le conduc.Proiectul
participă la acest obiectiv şi prin formarea în domeniul economiei sociale a 20de specialişti şi formatori(specialişti implicaţi în ES, lucrători
sociali, asistenţi comunitari, asistenţi maternali, mediatori familiali şi personal din instituţiile rezidenţiale),fapt ce va contribui la difuzarea
rezultatelor în instituţiile sau structurile din care fac parte şi astfel vor genera consolidarea capacităţii structurilor de economie socială şi la
oportunităţi de cooperare între organizaţiile şi instituţiile din care participanţii fac parte.Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului
general al POSDRU”Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu
piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1650000
de pers.” şi al axei prioritare 6”Promovarea incluziunii sociale prin facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi
promovarea unei societăţi incluzive şi coezive în scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor” prin: crearea SES; oferirea de competenţe
pe piaţa muncii pentru 55 de persoane aparţinând grupului ţintă; oferirea de locuri de muncă; dezvoltarea culturii economiei sociale prin
activităţi de informare şi cercetare şi prin instruirea în domeniul ec. sociale; informarea şi stabilirea de conexiuni între reprezentanţi ai
organizaţiilor cu scopul de a crea SES în parteneriat public/privat.Bunăstarea cetăţenilor este atinsă prin dezvoltarea SES, în urban şi
rural,care vor contribui la dezvoltarea economică şi la sporirea incluziunii sociale.
Rezultate

A1. Management proiect:- 1 contract management proiect;-echipa de implementare a proiectului informată şi pregătită; - sedii ale echipei
de implementare ale partenerilor;- indicatori monitorizaţi trimestrial;- 4 cereri de rambursare şi raportare către OIRPOSDRU;-4 rapoarte
intermediare elaborate; -12 rapoarte de contabilitate privind situaţia financiară lunară a proiectului;-4 rapoarte de expertiză contabilă;-1
raport de auditare financiară; -1 raport final de implementare a proiectului. A2. Pregătirea implementării proiectului:-3 întâlniri ale echipei
de implementare;- 3 minute ale întâlnirilor echipei de implementare;- 3 liste de prezenţă la întâlnirile echipei de implementare;- 2
proceduri de identificare, recrutare şi evaluare a grupului ţintă;- 115 fişe de înscriere grup ţintă;-1 plan de achiziţii publice şi documentaţia
necesară pentru fiecare partener;-1 contract birotică;- 1 multifuncţională;-2 licenţe SPSS- 1 contract expertiză contabilă;- 1 contract audit
financiar extern;- 1 contract managementul proiectului;- 2 contracte curs specialişti şi formatori în domeniul economiei sociale;-2 contracte
curs dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale;- 2 contracte curs formare manageri; - 1 contract curs formare bucătar;- 1 contract curs
formare florar-decorator; - 1 contracte curs formare mecanic auto;- 1 contract curs formare cosmetică;- 3 contracte organizare workshop;2
contracte editare şi tipărirea de materiale publicitare;- 1 contract realizarea şi gestionarea site de promovare proiect; - 1 contract
organizare evenimente – campanie conştientizare;- 1 contract realizare şi difuzare spot audio-video;- 1 bază de date completă şi
reactualizată cu persoanele din grupurile vulnerabile. A3.Înfiinţarea şi dezvoltarea a 6 SES. Atingere obiectiv specific 1:– 6 structuri de

9
economie socială înfiinţate bine dotate şi echipate (3 în mediul urban, 3 în mediul rural);- 6 contracte date în folosire/închiriere a spaţiilor
de desfăşurare a activităţii; - 6 sedii amenajate corespunzător activităţii; - plan de achiziţii cu documentaţii de atribuire şi contracte pentru
fiecare unitate înfiinţată. A4. Desfăşurarea activităţilor de formare. Atingere obiectiv specific 2,3,4,5,6,7:- 2 cursuri formare specialişti şi
formatori în domeniul economiei sociale;- 2 cursuri formare-dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale pentru persoanele din grupurile
vulnerabile;- 2 cursuri de formare manageri ai structurilor economiei sociale; - 4 cursuri de calificare, din care:- 1 curs calificare bucătar;- 1
curs calificare florar-decorator;- 1 curs calificare cosmetică;-1 curs formare mecanic auto;- 1 curs instruire SOSS;- 20 de persoane
participante la curs formare de specialişti şi formatori în domeniul economiei sociale;20 persoane participante la curs dezvoltarea
abilităţilor antreprenoriale a persoanelor din grupurile vulnerabile;20 de manageri ai structurilor sociale; 15 participanţi la curs calificare
bucătar; - 10 participanţi curs calificare florar-decorator; - 10 participanţi curs calificare cosmetică/intretinere corporala;-10 participanţi la
cursul de formare mecanic auto;-10 participanţi curs instruire SPSS; - 8 liste de prezenţă (1 la fiecare curs);- 8 liste cu rezultatele la
evaluare; - 1 baza de date grup ţintă; 8 baze de date participanţi (1 pentru fiecare curs); cel puţin 69certificate de absolvire; 1 baza de
date persoane informate şi consiliate profesional;- 1 bază de date persoane consiliate psihologic. A5. Activităţi de cercetare. Atingere
obiectiv specific 10:- 1 raport metodologia de eşantionare;- 1 bază de date culese; - 1 raport de analiză a studiului de piaţă;- 1 rezumat al
studiului de piaţă;- 1 ghid de bune practici (multiplicat în 60 exemplare). A6. Promovarea proiectului şi creşterea nivelului de
conştientizare privind beneficiile structurii economiei sociale. Atingere obiectiv specific 8,9:-1 campanie de conştientizare la nivelul regiunii
Nord-Est privind beneficiile înfiinţării structurilor de economie socială;- 4 conferinţe de presă ( 2 de deschidere, 2 de închidere) în cele
două regiuni NE şi BI;-4 liste de prezenţă la conferinţele de presă; -4 comunicate de presă;-4 workshop în vederea încurajării activităţilor
de parteneriat între organizaţiile orientate spre profit, organizaţiile non-profit şi instituţiile publice pentru dezvoltarea economiei sociale (2
Iasi, 2 Bucuresti);- 80 de participanţi la workshop; - 4 liste de prezenţă la workshop;-1 raport concluzii şi recomandări workshop-uri
(incluse în ghidul de bune practici);1 site web de promovare a proiectului;-6 bannere (4 pentru sediul solicitantului, 2 pentru campania de
consţientizare – 3 vor fi achiziţionate de aplicant, 3 de partenerul 1 ce le va distribui către partenerul 2 şi 3) ; - 80 broşuri (broşurilevor fi
distribuire la conferinţe de presă din Iaşi şi Bucureşti); - 640 flyere (vor fi distribuire în regiunea de Nord –Est în cadrul campaniei de
conştientizare) ; - 80 mape prezentare (vor fi distribuite în cadrul celor 4 workshop-uri); -80 pixuri (vor fi distribuite în cadrul celor 4
workshop-uri);1 spot audio-video. Atingerea obiectivului general al proiectului: - înfiinţarea a 6 structuri de economie socială; - angajarea a
37 de persoane în noile structuri create; -formarea a 20 de specialişti şi formatori în domeniul economiei sociale; - dezvoltarea abilităţilor
antreprenoriale a 20 de persoane din grupurile vulnerabile; - formarea a 20 de manageri ai structurilor economiei sociale;- formarea a cel
puţin 80% din participanţii la cursurile de calificare (45) în meserii precum: bucătar; florar-decorator; cosmetică/întreţinere corporală;
mecanică auto
Activităţi finanţate

A1. Managementul proiectului (Anul I, lunile 1-12), responsabil: solicitant, cei 3 parteneri – activitate subcontractată parţial; I.1.
Monitorizarea proiectului şi măsurarea rezultatelor parţiale şi finale (Anul I, lunile 1-12), solicitant, cei 3 parteneri; 1.1.a Coordonarea
activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului (Anul I, lunile 1-12), solicitant cei 3 parteneri; 1.1.b. Raportarea rezultatelor proiectului către
OIRPOSDRU în conformitate cu Regulamentul comisiei Consiliului(CE) nr. 1828/2006 (Anul I, lunile 2-12), solicitant; 1.2. Expertiză
contabilă (Anul I, lunile 1-12) – solicitant: activitate subcontractată; 1.3. Audit extern (lunile 1-12) –solicitant: activitate subcontractată. A2.
Pregătirea implementării proiectului (An I, lunile 1-12) de către solicitant şi cei 3 parteneri – această etapă presupune: 2.1. Organizarea
întâlnirilor cu membrii echipei (An I, lunile 1, 5, 11) în vederea stabilirii detaliilor cu privire la desfăşurarea activităţilor următoare, a
mijloacelor de comunicare dintre solicitant şi parteneri pe parcursul proiectului, precum şi o mai bună înţelegere a responsabilităţilor ce
revin fiecărui membru al echipei de implementare. 2.2. Identificarea, recrutarea şi evaluarea grupului ţintă (An I, lunile 1-2)-partener1,
partener 2 conform procedurii stabilite care respectă principiile egalităţii de şanse şi incluziunii sociale; 2.3 Achiziţionare de echipamente,
dotări şi servicii necesare implementării proiectului (An I, lunile 1-2) de către solicitant şi cei 3 parteneri – în conformitate cu OUG.34/2006
privind achiziţiile; 2.4 Completarea şi reactualizarea bazei de date cu grupurile vulnerabile (An I, lunile 1-12), de către solicitant, cu
ajutorul partenerului 1 şi partenerului 2. A3. Activităţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea a 6 SES (An I, lunile 1-4). În cadrul acestei activităţi
vor avea loc: 3.1. Identificarea, închirierea şi întreţinerea spaţiilor destinate deschiderii celor 6 structuri de economie socială (An I, lunile 1-
2), de către solicitant şi cei 3 parteneri; 3.2. Înfiinţarea şi obţinerea autorizaţiilor pentru deschiderea celor 6 structuri de economie socială
(An I, lunile 1-2), de către solicitant şi cei 3 parteneri; 3.3. Achiziţionarea de echipamente, utilaje, materii prime, consumabile şi servicii
necesare demarării funcţionării întreprinderilor de economie socială create (An I, lunile 1-4), activitate derulată de către solicitant şi cei 3
parteneri; 3.4. Desfăşurarea activităţilor firmei (An I, lunile 2-12) de către solicitant şi cei 3 parteneri; 3.5. Promovarea activităţii
întreprinderilor de economie socială (An I, lunile 2-12). 3.6. Formarea angajaţilor ( An 1, lunile 5-12). A4. Desfăşurarea activităţilor de
formare (An I, lunile 1-5). Această activitate presupune: 4.1 Desfăşurarea programelor de formare (An I, lunile 1-4), activitate
subcontractată; 1. Desfăşurarea cursurilor de formare a 20 de specialişti şi formatori în domeniul economiei sociale (An I, luna 3) -
activitate subcontractată; 2. Program de formare – dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale pentru 20de persoane aparţinând grupurilor
vulnerabile (An I, luna 3) – activitate subcontractată; 3. Desfăşurarea programului de formare a 20 de manageri ai structurilor de
economie socială (An I, luna 2). Prin această activitate se vor stabili premisele de colaborare viitoare între structurile de economie socială
pe care managerii le conduc, la nivel local, intra-regional şi inter-regional. De asemenea, se vor realiza, prin activităţi subcontractate, 4.2.
Programe de formare şi consiliere profesională (An I, lunile 1-5) şi 4.3. Acordarea de consiliere psihologică (An I, lunile 2-5) persoanelor
din grupurile vulnerabile care participă la cursurile de formare, în scopul de întărire a competenţelor acumulate, de creştere a stimei de
sine şi a capacităţii de inserţie pe piaţa muncii. Tot în cadrul acestei activităţi va avea loc activitatea 4.4. Formarea profesională şi
îmbunătăţirea capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine a potenţialilor angajaţi din întreprinderile sociale (An I, lunile 2-5)
– activitate subcontractată (Parteneri). În cadrul acestei activităţi se are în vedere desfăşurarea cursurilor de calificare în domeniile: 1.
Curs de calificare bucătar (An I, lunile 2-5), activitate subcontractată de partenerul 2–1 curs cu 15 persoane, pentru regiunea de NE; 2.
Curs de calificare florar-decorator (An I, lunile 1-5) – activitate subcontractată de partenerul 3 – 1 curs la care vor participa 10 persoane
din grupul ţintă desfăşurat în Regiunea de NE; 3. Curs mecanic auto (An I, lunile 2-5) – activitate subcontractată de partenerul1– 1 curs la
care vor participa 10 persoane Regiunea Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia; 4. Curs de calificare cosmetică (An I, lunile 2-5), activitate
subcontractată de partenerul 1 – 1 curs la care vor participa 10 persoane din grupul ţintă din regiunea Bucureşti-Ilfov; 5.Curs instruire
SPSS(Statistical Package for the Social Sciences)activitate realizată de Solicitant cu ajutorul celor 2 licenţe SPSS achiziţionate – 1 curs la
care vor participa 10 persoane din grupul ţintă din regiunea Nord-Est. A5. Activităţi de cercetare (An I, lunile 5-12) realizate de către
solicitant. În cadrul acestei activităţi vor avea loc 5.1. Realizarea unui studiu privind nevoile, problemele şi beneficiile structurilor de
economie socială din Regiunea Nord-Est şi Bucureşti-Ilfov (An I, lunile 6-8), de către solicitant, pe un eşantion de persoane stabilit din
regiunea de dezvoltare. Acesta va avea ca scop stabilirea contextului, problemelor şi necesităţilor de implementare a economiei sociale,
piedici precum şi trasarea unor direcţii de acţiune pentru încurajarea dezvoltării structurilor de economie socială şi încurajarea incluziunii
sociale. 5.2. Realizarea unui ghid de bune practici în domeniul economiei sociale (An I, lunile 9-10), de către solicitant şi cei 3 parteneri,
prin care să se promoveze modele de întreprinderi de economie socială de succes din regiunile de dezvoltare în care se desfăşoară
proiectul. Acest demers va contribui la creşterea conştientizării problemelor cu care se confruntă grupurile vulnerabile din regiunile
abordate şi va sublinia beneficiile structurilor de economie socială în rezolvarea acestor situaţii, promovând această modalitate de
abordare a situaţiilor în care se află grupurile de risc. A6. Activitatea de promovare a proiectului şi creşterea nivelului de conştientizare
privind structurile de economie socială (An I, lunile 1-12). În cadrul acestei activităţi se va: 6.1. Organiza o campanie de creştere a
gradului de conştientizare la nivelul regiunii de NE privind beneficiile înfiinţării structurilor de economie socială (An I, lunile 5-10), activitate
subcontractată de solicitant. 6.2. Realizarea a 4 conferinţe (câte 1 de deschidere şi 1 de închidere în regiunile Nord-Est şi Bucureşti-Ilfov)
în scopul promovării proiectului şi a structurilor sociale înfiinţate în cadrul proiectului (Anul I, luna 1 şi luna 12), de către solicitant şi
partenerul 1. De asemenea, va avea loc 6.3. 4 workshop-uri (2 Iasi, 2 Bucuresti) în vederea încurajării activităţilor de parteneriat între
organizaţiile orientate spre profit şi organizaţiile non-profit şi instituţiile publice pentru dezvoltarea structurilor de economie socială (Anul I,

10
luna 9-11), activitate subcontractată de către solicitant, partenerul 1 şi partenerul 2 cu scopul de a stabili reţele de colaborare în vederea
dezvoltării şi creşterii numărului de structuri de economie socială la nivelul regiunilor de dezvoltare abordate. În cadrul proiectului va avea
loc activitatea 6.4. Realizarea unui site-web pentru promovare (Anul I, lunile 4-12), activitate sub-contractată de către solicitant şi
complementată ulterior de crearea site-urilor de promovare şi de ecommerce de fiecare dintre structurile sociale nou-create. 6.5.
Realizarea materialelor de promovare ( Anul I, lunile 1-5). Cele 6 structuri de economie socială create (3 în mediul urban şi 3 în mediul
rural) vor spori numărul de angajaţi în domeniu şi vor contribui la dezvoltarea economică a zonelor rurale şi urbane. Programele de
pregătire şi SES create vor ajuta la reducerea decalajelor identificate între regiunile de dezvoltare Nord-Est, Bucureşti-Ilfov şi Sud-
Muntenia. Activităţile de promovare pentru creşterea gradului de conştientizare faţă de economia socială, realizarea workshop-urilor
pentru sprijinirea dezvoltării structurilor de economie socială în parteneriat între entităţile orientate spre profit şi organizaţiile non-profit, şi
site-ul web de prezentare vor contribui la promovarea SES şi încurajarea dezvoltării acestora. În România, numărul de structuri de
economie socială nou create este mic, participarea la programe de pregătire profesională este foarte scăzut în raport cu media
comunitară, iar rata persoanelor aflate în situaţii de risc sau sub riscul excluziunii sociale este mult peste media europeană. Soluţia oferită
de acest proiect este formarea de întreprinderi de economie socială care să angajeze persoane din grupurile vulnerabile, furnizarea de
programe de pregătire fără costuri pentru grupurile vulnerabile şi creşterea nivelului de conştientizare cu privire la nevoile de
implementare şi beneficiile economiei sociale.

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: ,,NOEX - SPUNE NU EXCLUZIUNII SOCIALE”

Informaţii înregistrare solicitare: 102106 / 15 SEP 2016

Valoarea totală proiect: 26,003,668.22 LEI


Valoare eligibilă proiect: 26,003,668.22 LEI
Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului este combaterea consecintelor marginalizarii prin diminuarea numarului de persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata roma din sat Dolhesti, sat Pietris si sat Bradicesti – incluse in comuna
Dolhesti, jud. Iasi - si promovarea unei societati incluzive si coezive.
Rezultate

- 82 copii beneficiari de program “scoala dupa scoala “- servicii educaţionale specializate informale şi nonformale care să amelioreze
comportamentul de adaptare şcolară; - 82 apartinatori - beneficiari de consiliere psihologica.
- 15 persoane participante la programe de ucenicie la locul de munca; - 10 persoane angajate in urma programului de ucenicie.
- 100 persoane beneficiare a programelor de activitati integrate cu familia; - ghid de bune practici diseminat in 300 exemplare.
552 persoane beneficiare a programelor de asistenta medicala.
90 gospodarii beneficiare de activitatea de imbunatatire a conditiilor de locuit.
90 acte de proprietate solutionate.
3 campanii publice privind egalitatea de sanse/nediscriminarea, inovarea sociala si dezvoltarea durabila.
1 management de proiect.
suport management de proiect.
380 participanti la actiuni de informare si consiliere profesionala.
- 380 participanti la cursuri de formare profesionala; - 232 persoane dobandesc o calificare.
44 persoane angajate in urma actiunii de plasare.
- 100 participanti curs de formare antreprenoriala; - minim 61 absolventi certificat de absolvire.
80 participanti consiliere antreprenoriala.
60 planuri de afaceri selectate.
60 subventii.
- 100 persoane beneficiare a programelor de interventie specifica pentru persoane dependente de substante adictive; - 140 persoane
beneficiare a programe terapeutice pentru persoane codependente, cu risc major in dezvoltarea unui comportament adictiv; - 300
persoane beneficiare a activitatii de informare asupra consecintelor si prevenirii debutului de consum substante addictive.

Activităţi finanţate

Activitatea 0 – Realizarea analizei la nivelul comunitatii marginalizate din com. Dolhesti, jud. Iasi;
Activitatea 1 – Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie;
Activitatea 2 – Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii;
Activitatea 3 – Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont propriu;
Activitatea 4 – Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
(medico-sociale);
Activitatea 5 – Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta;
Activitatea 6 – Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte;
Activitatea 7 – Implicare activa si voluntariat/Facilitare si mediere/Campanii de informare si constientizare.

Împrumuturi

Titlul proiectului: „Viitorul nostru depinde doar de noi”- Dezvoltare comunitară durabilă şi inovativă

Informaţii înregistrare solicitare: 102101 / 15 SEP 2016

Valoarea totală proiect: 26,648,081.45 LEI

11
Valoare eligibilă proiect: 26,648,081.45 LEI
Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari ca urmare a integrarii
socio-economice a comunitatilor marginalizate situate la nivelul Comunei Pancesti si Poienari, Judetul Neamt, prin reducerea cu 552 a
numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata (non roma) pentru care se
implementeaza masuri integrate de incluziune socio-economica pe durata a 36 de luni.
Rezultate

- 1 echipa de proiect constituita - un plan de actiune elaborat - un plan de achizitii elaborat - intalniri/consultari periodice intre parteneri -
plan de achizitii elaborat - rapoarte de monitorizare elaborate
- un plan de comunicare elaborat - 2 conferinte de lansare desfasurate - 20 afise, 800 pliante, 4 bannere, 8 roll-up, o pagina web dedicata
proiectului realizata /updatata - o pagina web creata si actualizata periodic
- Cercetare pe teren realizata
- O analiza elaborata
- O cartografiere a nevoilor comunitatii realizata
- 100 de copii din grupul tinta, beneficiari de sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie o 1 program de igiena implementat
la nivelul scolii partenere in proiect o 100 elevi si 60 de parinti beneficiari ai serviciilor de informare, consiliere si mentorat o O tabara
recreativa pentru cei 100 elevi participanti la activitatea de educatie o 3 excursii organizate o Un concurs de creatie fotografica derulat o
O campanie de educatie a elevilor cu privire la folosirea eficienta a resurselor „Antreprenorul verde”
- campanie de promovare a activitatilor de ocupare desfasurata - 334 de persoane din grupul tinta informate si consiliate - 238 de
persoane calificate in cadrul proiectului - 40 persoane care vor dobandi o diploma de calificare prin certificarea competenţelor dobândite
în sistem non-formal şi informal - 278 persoane mediate in cadrul proiectului - 70 de subventii acordate angajatorilor care angajeaza
persoane formate in cadrul proiectului
- 56 persoane formate in antreprenoriat - un concurs de planuri de afaceri organizat - 36 de subventii acordate - 6 evenimente de tip
networking organizate - seminarii derulate
- 400 de persoane din GT beneficiare de servicii sociale - materiale de informare elaborate si distribuite
- 400 de persoane beneficiare de servicii socio-medicale/medicale
- minim 76 de persoane din GT beneficiare de interventii - 36 case imbunatatite
- 42 de persoane apartinand GT beneficiare ale serviciilor de asistenta juridica
- 1 Centru de Voluntariat infiintat si dotat corespunzator - 6 campanii de promovare a voluntariatului - 1 roll-up, - 60 de afise - 600 de
pliante - 12 anunturi referitoare la voluntariat, diseminate in minim 1000 de exemplare - 12 articole despre voluntariat, diseminate in minim
1000 de exemplare - Ghidul Voluntarului diseminat in 240 de exemplare - 6 campanii anti-discriminare - 1 roll up - 60 de afise - 600 de
pliante - 1 spot TV - 240 de tricouri - 240 de sepci - 240 de cani - 240 de pixuri - minim 240 de persoane inscrise la activitatile de
voluntariat - minim 240 de evaluari initiale - minim 240 contracte de voluntariat incheiate - 60 de ore de voluntariat/persoana, minim 90%
prezenta - minim 12.960 ore de voluntariat - 12 programe de voluntariat - 240 de voluntari implicati - minim 24 seminarii de dezvoltare
personala - minim 36 ateliere creative si activitati sportive - minim 12 ateliere tematice de arta fotografica - minim 12 activitati de
ecologizare/amenajare spatii verzi - 3 voluntari identificati ca persoane resursa pentru comunitate, modele de implicare care vor invata si
vor continua activitatile si dupa finalizarea proiectului. - 243 de premii – 240 mingi si 3 biciclete. - 300 de pomi plantati - 100 de flori
plantate - gazon insamantat pt amenajarea spatiilor verzi - 10 cosuri de gunoi montate in spatiile publice - 12 excursii organizate - 240 de
participanti la excursii - minim 240 de certificate de voluntar - minim 6 intalniri organizate - minim 3 parteneriate/colaborari incheiate

Activităţi finanţate

Activitatea 0. Realizarea analizei la nivelul comunitatii marginalizate pentru fundamentarea cererii de finantare
Activitatea 1. Sprijin pentru educatie
Activitatea 2. Sprijin ocupare
Activitatea 3. Furnizare de servicii sociale/socio-medicale/medicale
Activitatea 4. Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta
Activitatea 5. Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte
Activitatea 6. Actiuni in comunitate de promovare a tranzitiei catre o emisii scazute de dioxid de carbon
Activitatea 7. Management de proiect/informare si publicitate - activitate transversala

Împrumuturi

Titlul proiectului: “Incluziune ?colară în Judeţul IA?I prin Îmbunătăţirea Accesului la Servicii Instructiv-Educative
(I.S.J. I.A.S.I.)”
Informaţii înregistrare solicitare: 106644 / 16 DEC 2016

Valoarea totală proiect: 9,344,985.50 LEI


Valoare eligibilă proiect: 9,344,985.50 LEI
Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului il constituie facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacităţii resurselor
umane în unităţile de învăţământ vulnerabile din satele Tigănaşi, Stolniceni-Prăjescu, Gropniţa, Focuri, Moţca, ?cheia, Plugari şi în mediul
urban în municipiul Iaşi, prin implementarea de acţiuni cu impact direct asupra prevenirea părăsirii timpurii a şcoli, acţiuni destinate
îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale şi acţiuni destinate dezvoltării resurselor umane.
Rezultate

- 1 echipă de implementare proiectului informată şi pregătită 18 întâlniri ale echipei de proiect 18 minute ale întâlnirilor echipei de proiect

12
18 liste de prezenţă ale întâlnirilor echipei de proiect
- 484 de elevi participanţi ai programului ?coală după ?coală dintre care 77 elevi ai ?colii Profesionale Stolniceni-Prăjescu; 109 elevi ai
?colii Profesionale Gropniţa, 113 elevi ai Liceului Tehnologic Focuri, 45 elevi ai ?colii Gimnaziale Moţca, 80 elevi ai Liceului Tehnologic
Nicolae Bălăuţă, ?cheia şi 60 elevi ai ?colii Profesionale Plugari.
- 177 de copii participanţi la programul Grădiniţa prietenoasă din care 20 preşcolari ai ?colii Profesionale Stolniceni-Prăjescu; 32
preşcolari şi 15 antepreşcolari ai ?colii Profesionale Gropniţa, 40 preşcolari ai Liceului Tehnologic Focuri, 10 preşcolari ai ?colii
Gimnaziale Moţca şi 60 preşcolari ai Liceului Tehnologic Nicolae Bălăuţă.
- Consiliere şi orientare acordată pentru copii care urmează să intre într-un alt ciclu şcolar din cadrul celor trei unităţi de învăţământ vizate
de către proiect
- 8 tabere şcolare organizate pentru 30 de elevi fiecare.
- 1 campanie privind regulile elementare de igienă pentru 1869 de copii/elevi din GT
- 1 campanie de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii pentru elevii din GT înscrişi în ciclul
primar şi cel gimnazial la şcolile vizate de către proiect
- 1 program A doua şansă realizat pentru 201 adulţi între 25-64 ani din GT
- Sprijin material acordat copiilor, elevilor şi adulţilor din programul A doua şansă prin acordarea de 601 de pachete integrate (201 de
pachete educaţionale pentru A doua şansă şi 400 de pachete cu rechizite şi îmbrăcăminte)
- 1 procedură de identificare, recrutare şi evaluare a grupului ţintă 2415 de formulare de înscriere grup ţintă (dintre care: 62
antepreşcolari, 338 preşcolari, 1531 şcolari, 201 adulţi pentru programul A doua şansă şi 283 de cadre didactice) 62 antepreşcolari
înscrişi la grădiniţă
- Accesul copiilor, elevilor şi adulţilor din programul A doua şansă la personal de sprijin (psiholog şi logoped) realizat
- 15 de workshop-uri privind dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a procesului educaţional realizate
- 15 de workshop-uri privind dezvoltarea unor parteneriate între APL-uri, comunitate, şcoli şi părinţi realizate
- Spaţii asigurate şi echipamente necesare derularea activităţilor proiectului asigurate
- 6 sesiuni de instruire pentru dezvoltarea competenţelor transversale a 283 de cadre didactice realizate
- 15 de stimulente pentru performanţă pentru cadre didactice acordate
- 1 schimb de experienţă cu accent pe sprijin intercolegial

Activităţi finanţate

Activitatea 1. Managementul proiectului


Activitatea 2. Actiuni cu impact direct asupra facilitarii accesului la educatie si prevenirii/ reducerii parasirii timpurii a scolii
Activitatea 3. Actiuni destinate imbunatatirii si diversificarii serviciilor educationale oferite
Activitatea 4. Actiuni destinate dezvoltarii capacitatii resurselor umane din scoli

Împrumuturi

Titlul proiectului: „Facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacităţii resurselor
umane în unităţile de învăţământ vulnerabile din comunele Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti”
Informaţii înregistrare solicitare: 105942 / 16 DEC 2016

Valoarea totală proiect: 7,732,620.57 LEI


Valoare eligibilă proiect: 7,732,620.57 LEI
Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului il constituie facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacităţii resurselor
umane în unităţile de învăţământ vulnerabile din satele Vetrişoaia, Oseşti şi Pungeşti prin implementarea de acţiuni cu impact direct
asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcoli, acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor
educaţionale şi acţiuni destinate dezvoltării resurselor umane.
Rezultate

- 1 echipă de implementare proiectului informată şi pregătită 18 întâlniri ale echipei de proiect 18 minute ale întâlnirilor echipei de proiect
18 liste de prezenţă ale întâlnirilor echipei de proiect
- 238 de elevi participanţi ai programului ?coală după ?coală dintre care 100 de elevi din cadrul Liceul Tehnologic Petru Rareş, Vetrişoaia,
69 de elevi din cadrul ?colii Gimnaziale Mihai Eminescu, Oseşti şi 69 elevi din cadrul ?colii Gimnaziale nr. 1, sat Pungeşti
- 155 de copii participanţi la programul Grădiniţa prietenoasă din care 40 de copii din cadrul Liceul Tehnologic Petru Rareş, Vetrişoaia, 59
de copii din cadrul ?colii Gimnaziale Mihai Eminescu, Oseşti şi 56 copii din cadrul ?colii Gimnaziale nr. 1, sat Pungeşti 15 antepreşcolari
care vor înscrişi la grădiniţă în cadrul proiectului şi 41 de copii deja existenţi)
- Consiliere şi orientare acordată pentru copii care urmează să intre într-un alt ciclu şcolar din cadrul celor trei unităţi de învăţământ vizate
de către proiect
- 8 tabere şcolare organizate pentru 30 de elevi fiecare
- 1 campanie privind regulile elementare de igienă pentru 694 de copii din GT
- 1 campanie de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii pentru elevii din GT înscrişi în ciclul
primar, gimnazial şi cel liceal la şcolile vizate de către proiect
- 1 program A doua şansă realizat pentru 51 adulţi între 25-64 ani din GT
- Sprijin material acordat copiilor, elevilor şi adulţilor din programul A doua şansă prin acordarea de 815 de pachete integrate (51 de
pachete educaţionale pentru A doua şansă şi 764 de pachete cu rechizite şi îmbrăcăminte)
- 1 procedură de identificare, recrutare şi evaluare a grupului ţintă 906 de formulare de înscriere grup ţintă (dintre care: 15 antepreşcolari,
140 preşcolari, 634 şcolari, 51 adulţi pentru programul A doua şansă şi 66 de cadre didactice) 15 antepreşcolari înscrişi la grădiniţă
- Accesul copiilor, elevilor şi adulţilor din programul A doua şansă la personal de sprijin (mediator şcolar, psiholog şi logoped) realizat
- 15 de workshop-uri privind dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a procesului educaţional realizat
- Spaţii asigurate şi echipamente necesare derularea activităţilor proiectului asigurate

13
- 4 sesiuni de instuire pentru dezvoltarea competenţelor transversale a 66 de cadre didactice realizate
- 12 de stimulente pentru performanţă pentru cadre didactice acordate
- 1 schimb de experienţă cu accent pe sprijin intercolegial

Activităţi finanţate

A1. Managementul proiectului


A2. Actiuni cu impact direct asupra facilitarii accesului la educatie si prevenirii/ reducerii parasirii timpurii a scolii
A3. Actiuni destinate imbunatatirii si diversificarii serviciilor educationale oferite
A4. Actiuni destinate dezvoltarii capacitatii resurselor umane din scoli

Împrumuturi

Titlul proiectului: ,,Reducerea părăsirii timpurii a şcolii şi îmbunătăţirea calităţii actului educaţional în unităţile de
învăţământ vulnerabile din comunele Gârceni, Voineşti şi Codăeşti”
Informaţii înregistrare solicitare: 105805 / 16 DEC 2016

Valoarea totală proiect: 8,269,498.15 LEI


Valoare eligibilă proiect: 8,269,498.15 LEI
Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului il constituie reducerea părăsirii timpurii a şcolii şi îmbunătăţirea calităţii actului educaţional prin
implementarea de acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcoli, acţiuni destinate
îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale şi acţiuni destinate dezvoltării resurselor umane.
Rezultate

- Accesul copiilor, elevilor şi adulţilor din programul A doua şansă la personal de sprijin (mediator şcolar, psiholog şi logoped) realiza
- 15 workshop-uri privind dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a procesului educaţional realizat
- Spaţii asigurate şi echipamente necesare în derularea activităţilor proiectului asigurate
- 4 sesiuni de instuire pentru dezvoltarea competenţelor transversale a 66 de cadre didactice realizate
- 10 stimulente pentru performanţă pentru cadre didactice acordate
- 1 echipă de implementare a proiectului informată şi pregătită 18 întâlniri ale echipei de proiect 18 minute ale întâlnirilor echipei de
proiect 18 liste de prezenţă ale întâlnirilor echipei de proiect
- 172 de elevi participanţi ai programului ?coală după ?coală, dintre care 70 de elevi din cadrul ?colii Gimnaziale nr. 1, sat Gârceni, 87 de
elevi din cadrul ?colii Gimnaziale nr. 1, sat Voineşti şi 15 elevi din cadrul Liceului ”?tefan cel Mare” Codăeşti
- 192 de copii participanţi la programul Grădiniţa prietenoasă, din care 52 de copii din cadrul ?colii Gimnaziale nr. 1, sat Gârceni (15
antepreşcolari care vor înscrişi la grădiniţă în cadrul proiectului şi 37 de copii deja existenţi) şi 140 de copii din cadrul ?colii Gimnaziale nr.
1, sat Voineşti
- Consiliere şi orientare acordată pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu şcolar din cadrul celor trei unităţi de învăţământ vizate
de către proiect
- 8 tabere şcolare organizate pentru câte 30 de elevi fiecare
- 1 campanie privind regulile elementare de igienă pentru 840 de copii din GT
- 1 campanie de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii pentru elevii din GT înscrişi în ciclul
primar şi cel gimnazial la şcolile vizate de către proiect
- 1 program A doua şansă realizat pentru 51 adulţi între 25-64 ani din GT
- Sprijin material acordat copiilor, elevilor şi adulţilor din programul A doua şansă prin acordarea a 878 de pachete integrate (51 de
pachete educaţionale pentru A doua şansă şi 827 de pachete cu rechizite şi îmbrăcăminte)
- 1 procedură de identificare, recrutare şi evaluare a grupului ţintă 957 de formulare de înscriere grup ţintă 15 anteşcolari înscrişi la
grădiniţă

Activităţi finanţate

Activitatea 1. Managementul proiectului


Activitatea 2. Actiuni cu impact direct asupra facilitarii accesului la educatie si prevenirii/ reducerii parasirii timpurii a scolii
Activitatea 3. Actiuni destinate imbunatatirii si diversificarii serviciilor educationale oferite.
Activitatea 4. Actiuni destinate dezvoltarii capacitatii resurselor umane din scoli

Împrumuturi

Titlul proiectului: ”1,2,3....Profesionisti la start!”

Informaţii înregistrare solicitare: 108814 / 01 FEB 2017

Valoarea totală proiect: 1,713,664.95 LEI


Valoare eligibilă proiect: 1,713,664.95 LEI
Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

14
Obiectivul general al proiectului il constituie cres?terea numa?rului absolvent?ilor de i?nva?t?a?ma?nt tert?iar universitar s?i non
universitar care i?s?i ga?sesc un loc de munca? prin dezvoltarea aptitudinilor de munca a 100 de studenti si 30 de elevi, pe durata a 18
luni, cu scopul crearii premiselor realizarii unui mediu de afaceri competitiv, avand la baza un mediu universitar si non-universitar complet
armonizat cu nevoile economice, in vederea cresterii competitivitatii economice a Regiunii de Nord Est.
Rezultate

- 4 firme de exercitiu in domenii relevante, care sa implice 40 de studenti din Regiunea de NE - 6 firme de exercitiu in domenii relevante,
care sa implice 100 de studenti din Regiunea de NE - 1 firma de exercitiu in domenii relevante, care sa implice 10 de studenti din
Regiunea Centru - 1 firma de exercitiu in domenii relevante, care sa implice cel putin 10 de studenti din Regiunea de Vest
- 3-5 targuri de locuri de munca organizate in regiunea NE, in functie de rata de raspuns a mediului de afaceri, - Min 10 protocoale
colaborare - 140 de studenti grup tinta al proiectului, din Regiunea de NE participanti la targuri - Min 9 evenimente intalniri angajatori –
studenti - 2 vizite de studiu organizate - 11 studenti participanti la vizitele de studiu
-1 echipa de management mobilizata, - echipa de implementare mobilizata, - Gantt actualizat, -contracte de munca semnate, fise de post
intocmite, balante lunare intocmite, - plan achizitii intocmit, - graficul achizitiilor, fise de necesitate pentru achizitii de bunuri/servicii, -
documentatii de achizitii, - contracte de achizitie bunuri si servicii incheiate - proceduri de lucru elaborate (Manual de proceduri), -
rapoarte de activitate lunare, rapoarte tehnice si financiare (se estimeaza o frecventa trimestriala), - alte instrumente specifice de
monitorizare financiara (cash-flow)
- 10 afise, 100 de pliante, 100 de pixuri, 100 de mape - 2 conferinţe de presa, de lansare, respectiv de promovare a rezultatelor
proiectului. - 2 bannere de informare asupra continutului proiectului. - 1 pagină dedicată proiectului creată si actualizată in scopul
informarii asupra desfasurarii proiectului - o pagina FB dedicată priectului creată şi actualizată periodic - 4 comunicate de presă cu
informatii despre proiect, parteneriat si program de finantare, elaborate şi transmise către canalele media. - 2 conferinte presa organizate,
lista invitati intocmita, - agenda eveniment, - liste participanti
- metodologie de selecţie grup ţintă elaborată - instrumente de lucru elaborate - 170 de studenti selectati pentru participarea în cadrul
proiectului - 30 de elevi selectaţi pentru participarea în cadrul proiectului - 200 dosare de grup ţintă - 12 rapoarte de monitorizare
elaborate (cate 3 pe fiecare locatie de implementare) - 8 rapoarte de evaluare elaborate (cate 2 pe fiecare locatie de implementare) - 4
rapoarte finale ale activităţii întocmit (cate 1 pe fiecare locatie de implementare)
- o metodologie de lucru elaborată şi aprobată de managerul de proiect - instrumente de lucru elaborate şi personalizate nevoilor grupului
ţintă - 150 de studenti consiliaţi şi orientaţi profesional - 30 de elevi consiliaţi şi orientaţi profesional - 180 de dosare de consiliere
întocmite - 180 de rapoarte individuale întocmite - 3 rapoarte de monitorizare a activităţii întocmite şi aprobate de managerul de proiect - 1
proces verbal de recepţie şi bună execuţie întocmit la finalizarea contractului
- 1 metodologie de derulare a stagiilor de practică elaborată
- 170 de studenţi sprijiniţi în cadrul proiectului - cel putin 5 parteneriate încheiate cu partenerii de practică - cel putin 3 tipuri de caiete de
practică, în format electronic elaborat; - 170 de fişe de evaluare a stagiului de practică completate -170 de rapoarte de evaluare a
stagiului de practică completate - 170 de convenţii de practică încheiate - o metodologie de organizare stagii elaborată şi aprobată de
managerul de proiect - 1 raport de monitorizare stagii de practică elaborat
- 1 caiet de practică elaborat - 20 studenţi participanţi la stagiile de practică - un calendar de derulare a stagiilor elaborat - 20 elevi
participanţi la stagiile de practică - 1 raport de monitorizare a stagiilor de practică elaborat
- 1 caiet de practică elaborat - 40 caiete de practică tipărite - 10 studenţi participanţi la stagiile de practică - 30 elevi participanţi la stagiile
de practică - 1 raport de monitorizare a stagiilor de practică elaborat

Activităţi finanţate

Activitatea 1.Managementul proiectului


Activitatea 2.Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru 100 de studenti din Regiunea de NE, axate pe
dobandirea de competente care raspund necesitatilor pietei muncii
Activitatea 3.Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca la potentialii angajatori pentru 100 studenti din Regiunea
NE
Activitatea 4.Pilotarea de solutii inovative de implicare activa a partenerilor sociali din invatamantul universitar/ preuniversitar in
dezvoltarea componentei practice a ofertelor curriculare pentru 100 studenti din Regiunea NE.

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Asociaţia Iubire şi Încredere este o asociaţie non-guvernamentală(persoană juridică de drept privat)fără scop patrimonial ce îşi
desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu cele ale Statutului Asociaţiei.
Misiunea Asociaţiei este de a sprijini şi promova proiecte şi activităţi culturale,sociale,educaţionale,artistice,de mediu şi sportive şi de a le
dezvolta durabil la nivel local,naţional şi internaţional.
Proiecte şi activităţi majore implementate de către Asociaţia Iubire şi Încredere:
-Organizarea Festivalului-Concurs Coral Internaţional pentru Tineret Gavriil Musicescu,ediţiile 2013,2014,2015,2016
-Corul de Copii Musica Viva-a fost înfiinţat in anul 2013
-Itinerarii culturale ieşene pentru copii şi tineri–proiect finanţat de Consiliul Judeţean Iaşi
-Celebrarea multiculturalităţii–Aici şi Acum–proiect finanţat printr-un grant SEE oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul
României
-Diversitatea multiculturală – proiect finanţat printr-un grant SEE oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein
-Proiectul POSDRU/173/6.1/S/147458 ”Dezvoltarea Structurilor de Economie Socială-un pas înainte pentru grupurile vulnerabile din
regiunile Nord-Est,Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia”
-organizare tabără recreere si concurs de creatie-proiecti ?i eu vreau la şcoală!-Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie
a şcolii în rândul copiilor şi tinerilor cu domiciliul în foste zone industrializate din regiunea de Nord-Est şi Nord-Vest,punându-se accent pe
populaţia romă şi persoanele cu dizabilităţi(surdo-muţi)
-organizare Eco-Festival Dumeşti–2014/proiect transfrontalier

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

15
Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Aviz functionare_semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Aviz de functionare scoala
B7852B855
declaratie de eligibilitate - Asociatia Iubire si Incredere V.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 declaratie de eligibilitate - Asociaţia Iubire si Incredere
B7852B855
declaratie elig semnata _Osesti.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Declaratie de eligibilitate Osesti
B7852B855
PRT SCR Vetr anunt de intentie +anunt rezultate_semnat.pdf
3DE1B55008F5564DEB35A105B0864B28EDCA4795D768019E6EA9AD 13/12/2016 PRT SCR anunt intentie_anuant rezultate
5EA0D05BFC
Declaratie eligibilitate.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Declaratie eligibilitate _Pungesti
B7852B855
Anunt selectie parteneri POCU_semnat.pdf
DF0887A6AC984474325ED08B9110B6BA09BFE2E18E03C1F9B2DDDA 13/12/2016 Procedura de selectie parteneri
02166AA2F1
plan sc Osesti.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Plan de scolarizare_Scoala Osesti
B7852B855
Adeverinta PJ Scoala Pungesti-semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Adeverinta IPJ Pungesti
B7852B855
Plan scolarizare 2016-2017 si adeverinta PJ Pungesti-semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Plan de scolarizare _Pungesti
B7852B855
Declaratie evitare dubla finantare.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Declaratie privind evitarea dublei finantari _Osesti
B7852B855
declaratie de eligibilitatea.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Declaratie deeligibilitate_Vetrisoaia
B7852B855
declaratie evitare dublei finanari.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Declaratie cu privire la evitarea dublei finantari Vetrisoaia
B7852B855
Declaratie dubla finantare.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Declaratie privind evitarea dublei finantari _Pungesti
B7852B855
rezult select vetrisoaia_semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Anunt rezultate selectie parteneri
B7852B855
Plan scolarizare_semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Plan de scolarizare
B7852B855
Acord de parteneriat_Vetrişoaia.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Acord de parteneriat_Vetrişoaia
B7852B855
declaratie privind evitarea dublei finantari Asociatia Iubire si incredere.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 declaratia privind evitarea dublei finantari Asociatia Iubire si Incredere
B7852B855 Iasi

raport de selectie vetrisoaia.pdf


E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Raport selectie parteneri Vetrisoaia
B7852B855
Declaratie_imputernicit_ASOCIATIA -1(1).pdf
E0AF465EA309DCD883EF5BDBE0D0415D253DDE1539B58266576405 13/12/2016 Declaratie imputernicit Asociaţia Iubire si Incredere
01E73BA8E9
Declaratie TVA Pungesti_Semnat.pdf
3B3447953A8DA469DEF39698603F71ED46133201DB187F3DD72B38F 13/12/2016 Declaratie eligibilitate TVA_Pungesti
1D18D3912
metodologie+analiza nevoi Vetrisoaia-semnat.pdf
B144CA2249E33B2A06961A4F968C07EACA758373FA458D475B7D762 13/12/2016 Metodologie şi analiză de nevoi
320835C5B
Hotarare finantare scoala Pungesti-semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Hotarâre Pungesti_finantare scoala_capacitate operationala
B7852B855
Documente care atestă capacitatea tehnică cf orig_Oşeşti.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Documente care atestă capacitatea tehnică _Osesti
B7852B855
Documente capacitate tehnică_Vetrişoaia.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Documente capacitate tehnică_Vetrişoaia
B7852B855
acord de colaborare Vetrisoaia _Semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Acord colaborare şcoli
B7852B855

16
Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Declaraţie angajament Primăria Vetrisoaia_semnat.pdf


E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Declaraţie angajament_Vetrişoaia
B7852B855
declaratie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor propuse spre
finantare -Asociatia Iubire si Incredere.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 declaratie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor
B7852B855 propuse spre finantare -Asociatia Iubire si Incredere

Anexa 5_Declaratie TVA Osesti!!!_Semnat).pdf


9B2EAFD1D93D261E829FC393FD2B75BDB4947AD3BF69201F39B6E1 13/12/2016 Declaratie eligibilitate TVA_Osesti
449E252D16
MATRICEA LOGICA A PROIECTULUI_VETRI?OAIA_semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 ANEXA 11_MATRICEA LOGICA Vetrisoaia
B7852B855
Documente care atestă capacitate tehnică_Pungeşti-semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Contract de finantare _Pungesti
B7852B855
Nota justificativa_vetrişoaia-semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Nota justificativa Vetrisoaia
B7852B855
Documente justificative experienta specifica Asociatia Iubire si
Incredere.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Documente justificative experienta specifica Asociatia Iubire si
B7852B855 Incredere

imputernicire.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 imputernicire semnatura electronica Asociatia Iubire si Incredere
B7852B855
declaratie privind eligibilitatTVA - Asociaţia Iubire si Incredere -V.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Declaratia privind eligibilitatea TVA
B7852B855
Declaraţie eligibilitate TVA_ Vetrişoaia.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Declaraţie eligibilitate TVA_Vetrişoaia
B7852B855
Hotărâri CL Vetrişoaia_educaţie.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Hotărâre CL_Vetrişoaia_educaţie_capacitate operaţională
B7852B855
Cartografia scolara atestare scoli.pdf
F383917AD4B16CF4B6ED7E0D385B10F73A7D591659A5578160EFE50 27/06/2017 Cartografia şcolară_atestare şcoli
986EF58FF
Raspuns clarificari nr. 1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 27/06/2017 Răspuns cerere de clarificare nr. 1
B7852B855
Punctul 1_NJ_servicii organizare evenimente.pdf
37FB762AF55AFFA79DF0C3326D4BFA93BB05E384334CD62F35BAD6 09/10/2017 Punctul 1_NJ_servicii organizare evenimente.pdf
CA1A088647
Raspuns-clarificari-Vetrisoaia.pdf
EC1A68E01728A2E30CA98D84F8175DC643BC925B8439D1732BCEF2 09/10/2017 Răspuns-clarificări-Vetrişoaia
66BF59F945
Punctul 5_ NJ_costuri licente.pdf
AF8B8D1E0CA792DFC80A7CC6278798EA235EF210459D84567051EB 09/10/2017 Punctul 5_ NJ_costuri licenţe
79E2235BCB
Punctul 4_ NJ_echipamente IT_eficienta costurilor.pdf
38E5939414D900020CBF0D2658CE666CCB90EF7E2F74DD076871954 09/10/2017 Punctul 4_ NJ_echipamente IT_eficienţa costurilor
C7B6F6D1D
Punctul 3_NJ_leasing operational.pdf
DF110F708F884D0A8F141F978F5525CF1C3B8BA036181D37ED1AF89 09/10/2017 Punctul 3_NJ_leasing operaţional
840822D50
Punctul 2_NJ_coordonator activitate AII.pdf
95D5A6300C6ADD46C0C1193CB788F1FAE2A8574D2C631048CFC2A1 09/10/2017 Punctul 2_NJ_coordonator activitate AII
2DA4D48F31
e. Certificat de atestare fiscala emis ANAF (1).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 11/01/2018 Certificat Atestare Fiscala ANAF_AII Actualizat
B7852B855
Nota justificativa Schimbare manager si coordonator Vetrisoaia.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 11/01/2018 Nota justificativa Schimbare manager si coordonator Vetrisoaia
B7852B855
Acord de parteneriat actualizat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 11/01/2018 Acord de parteneriat actualizat
B7852B855
Nota justificativa infiintare institutie Osesti (1).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 11/01/2018 Nota justificativa infiintare institutie Osesti
B7852B855
f. Certificat de atestare fiscala - Administratia publica locala (1).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 11/01/2018 Certificat de atestare fiscala - Administratia publica locala_AII
B7852B855 actualizat
Lista de achizitii de echipamente prevazute in proiectelor mentionate
(1).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 11/01/2018 Lista de achiziţii de echipamente prevăzute în proiectelor
B7852B855 menţionate_AII

17
Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Nota justificativa infiintare institutie Pungesti.pdf


E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 11/01/2018 Nota justificativa infiintare institutie Pungesti
B7852B855
Nota justificativa infiintare institutie Vetrisoaia.pdf
640AE2314B50B37EF34B53693A24D3FE3B4483EC6F6928B03AAF4C 11/01/2018 Nota justificativa infiintare Vetrisoaia
E348D31FA9
Lista achizitii echipamente in proiectul mentionat _Pungesti.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 11/01/2018 Lista achizitii echipamente in proiectul mentionat _Pungesti
B7852B855
Nota justificativa schimbare coordonator pungesti.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 11/01/2018 Nota justificativa schimbare coordonator Pungesti
B7852B855
ADRESA TREZORERIE -1 (1).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 09/03/2018 ADRESA TREZORERIE -1 Vetrisoaia
B7852B855
ACORD PARTENERIAT (2) (1).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 09/03/2018 ACORD PARTENERIAT ACTUALIZAT
B7852B855
ADRESA TREZORERIE -2 (1).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 09/03/2018 ADRESA TREZORERIE -2 Vetrisoaia
B7852B855
FIF Vetrsioaia.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 09/03/2018 FIF Vetrsioaia
B7852B855
Certificat de atestare fiscala - Finantele locale (1).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 09/03/2018 Certificat de atestare fiscala - Finantele locale_AII
B7852B855
Certificat de atestare fiscala - Anaf (1).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 09/03/2018 Certificat de atestare fiscala - Anaf _AII
B7852B855
Scris cominc Osesti.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 09/03/2018 Scris cominc Osesti
B7852B855
Scris +FIF Osesti.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 09/03/2018 Scris +FIF Osesti
B7852B855
Osesti.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 09/03/2018 Scrisoare de Osesti
B7852B855
Identificare Financiara 2 (1).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 09/03/2018 Identificare Financiara 2 _ Osesti
B7852B855
Identificare Financiara 1 (1).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 09/03/2018 Identificare Financiara 1 _ Osesti
B7852B855
Identificare Financiara (1).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 09/03/2018 Identificare Financiara _Osesti
B7852B855
Proiect POCU Pungesti, Vaslui (1) (1).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 09/03/2018 Scrisoare de comunicare + FIF Pungesti
B7852B855
Formular identificare fiscala (1).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 09/03/2018 Formular identificare fiscala Vetrisoaia
B7852B855
acord de parteneriat (3).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 27/03/2018 Acord de parteneriat actualizat 26.03.2018
B7852B855
Certificat Aii ANAF.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 03/05/2018 Certificat Aii ANAF
B7852B855
certificat fiscal AII local (1).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 03/05/2018 certificat fiscal AII local
B7852B855
Certificat fiscal Pungesti.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 03/05/2018 Certificat fiscal Pungesti
B7852B855
certificat fiscal Vetrisoaia.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 03/05/2018 certificat fiscal Vetrisoaia
B7852B855
Certificate de atestare fiscala Osesti Local si ANAF.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 03/05/2018 Certificate de atestare fiscala Osesti Local si ANAF
B7852B855
Norificare 1 semnata.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 04/06/2018 Notificare1
B7852B855

18
Fişier Dată încărcare fişier Descriere

20180607152719.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 07/06/2018 Notificare
B7852B855
Notificare nr. 2.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 03/07/2018 Notificare nr. 2
B7852B855
Grafic Gant.pdf
6F1A20D33C0F9B5B282671FC843179C67EA23316CA3FFAD7280E2A 03/07/2018 Grafic Gant
8FACA19A7F
Grafic activitati.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 03/07/2018 Grafic activitati
B7852B855
Notificare nr. 2.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 04/07/2018 Notificare nr.2
B7852B855

Atribute proiect

Tip proiect: Proiecte FSE

Proiect major: NU

CCI:

Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM): NU

Proiect fazat: NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană: NU

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru NU


Tineri (ILMT):
Sprijinul public va constitui ajutor de stat: NU

Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP): NU

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000: NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD: NU

Proiectul este instrument financiar: NU

Responsabil de proiect

Nume şi prenume : Butuc Carmen


Funcţie : Manager proiect
Telefon : 0743652415
Fax :
Adresă e-mail : proiectevetrisoaia@gmail.com

Persoană de contact

Nume şi prenume : Butuc Carmen


Funcţie : Manager Proiect
Telefon : 0743652415
Fax :
Adresă e-mail : proiectevetrisoaia@gmail.com

19
Capacitate solicitant

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Sursa de cofinanţare
Buget local

Calitatea entităţii în proiect


Autoritate publică locală cu atribuţii în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă
Elementele de bază ale educaţiei propuse în cadrul acestui proiect referitor la programul „Şcoala după şcoală” , Grădiniţa prietenoasă,
ADS şi taberelor şcolare vizează îmbunătăţirea competenţelor TIC, competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi
nonverbale şi nivelul creativităţii prin: procesul de învăţare prin joc; participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor; organizarea
adecvată a ambientului educativ şi flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare. În cadrul programului ?coală după şcoală si ADS
beneficiarii vor urma cursuri de TIC, contribuind astfel la tema secundară FSE - Îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii
tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor. Tema secundară privind îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii TIC va fi abordată
prin folosirea în cadrul workshop-urilor a serviciilor specifice ce vor asigura logistica evenimentelor, inclusiv instrumentele TIC. Instituţiile
de învăţământ vizate de către proiect vor fi dotate cu echipamente ce vor contribui la atingerea temei secundare privind îmbunătăţirea
accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii TIC. De asemenea, tema secundară privind îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii TIC va
fi abordată prin folosirea instrumentelor TIC în activităţile de instruire/ formare a cadrelor didactice.
Unul dintre criteriile în baza cărora vor fi acordate stimulentele pentru performanţa cadrelor didactice va face referire la utilizarea TIC în
procesul instructiv-educativ.

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Membru 1 - COMUNA PUNGEŞTI

Sursa de cofinanţare
Buget local

Calitatea entităţii în proiect


Autoritate publică locală cu atribuţii în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Membru 2 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Sursa de cofinanţare
Buget local

Calitatea entităţii în proiect


Nivel ISCED 0-2

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Capacitate financiară

20
Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Membru 3 - ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Sursa de cofinanţare
Contribuţie privată

Calitatea entităţii în proiect


furnizor de formare

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

Informaţii proiect
Regiunea Nord-Est Proiectul este destinat comunităţii arondate instituţiei de învăţământ vizată din localitatea
Oeşti, judeţul Vaslui, regiunea mai puţin dezvoltată Nord-Est.
Judeţul Vaslui
Localitatea Oşeşti

Informaţii proiect
Regiunea Nord-Est Proiectul este destinat comunităţii arondate instituţiei de învăţământ vizată din localitatea
Pungeşti, judeţul Vaslui, regiunea mai puţin dezvoltată Nord-Est.
Judeţul Vaslui
Localitatea Pungeşti

Informaţii proiect
Regiunea Nord-Est Proiectul este destinat comunităţii arondate instituţiei de învăţământ vizată din localitatea
Vetrişoaia, judeţul Vaslui, regiunea mai puţin dezvoltată Nord-Est.
Judeţul Vaslui
Localitatea Vetrişoaia

21
DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacităţii resurselor umane în unităţile de învăţământ
vulnerabile din satele Vetrişoaia, Oseşti şi Pungeşti prin implementarea de acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi
prevenirea părăsirii timpurii a şcoli, acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale şi acţiuni destinate dezvoltării
resurselor umane.

Obiectivele specifice ale proiectului


1. OS1. Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip şcoală după şcoală pentru 238 de elevi
ai ?colii Gimnaziale Mihai Eminescu, Oseşti, ?colii Gimnaziale nr. 1, sat Pungeşti şi ai Liceului Tehnologic Petru Rareş,
Vetrişoaia.
2. OS2. Realizarea unui program de tipul grădiniţa prietenoasă pentru 155 de copii înscrişi la grădiniţele aferente ?colii Gimnaziale
Mihai Eminescu, Oseşti, ?colii Gimnaziale nr. 1, sat Pungeşti şi ai Liceului Tehnologic Petru Rareş, Vetrişoaia.

3. OS3. Acordarea de consiliere şi orientare pentru copii care urmează să intre într-un alt ciclu şcolar din cadrul ?colii Gimnaziale
Mihai Eminescu, Oseşti, ?colii Gimnaziale nr. 1, sat Pungeşti şi ai Liceului Tehnologic Petru Rareş, Vetrişoaia.
4. OS4. Organizarea a 8 tabere şcolare a câte 30 de copii fiecare.

5. OS5. Implicarea copiilor din GT într-o campanie de informare privind regulile elementare de igienă.

6. OS6. Implicarea a copiilor înscrişi în ciclul primar, gimnazial şi liceal din GT în activităţi de voluntariat în domeniul combaterii
discriminării şi promovarea multiculturalismului.
7. OS7. Furnizarea unui program de tip a doua şansă pentru 51 de persoane din GT.

8. OS8. Sprijinirea copiilor, elevilor şi adulţilor din programul A doua şansă prin acordarea de pachete integrate ce vor conţine
rechizite şcolare şi articole de îmbrăcăminte.
9. OS9. Creşterea accesului copiilor, elevilor şi adulţilor din programul A doua şansă la personal de sprijin şi auxiliar.

10. OS10. Dezvoltarea unor mecanisme locale de sprijinire a procesului educaţional prin organizarea a 15 de workshop-uri.

11. OS11. Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale din cadrul celor trei
unităţi de învăţământ vizate de către proiect.
12. OS12. Organizarea a patru sesiuni de instruire privind dezvoltarea competenţelor transversale a personalului didactic din GT.

13. OS13. Acordarea de stimulente pentru performaţă personalului didactic din GT.

14. OS14. Realizarea unui schimb de experienţă intercolegial pentru personalul didactic din GT.

15. OS15. Realizarea unui campanii de identificare, recrutare a GT şi înscriere a celor 15 antepreşcolari la grădiniţă.

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. 1 echipă de implementare proiectului informată şi pregătită


18 întâlniri ale echipei de proiect
18 minute ale întâlnirilor echipei de proiect
18 liste de prezenţă ale întâlnirilor echipei de proiect

2. 238 de elevi participanţi ai programului ?coală după ?coală dintre care 100 de elevi din cadrul Liceul Tehnologic Petru Rareş,
Vetrişoaia, 69 de elevi din cadrul ?colii Gimnaziale Mihai Eminescu, Oseşti şi 69 elevi din cadrul ?colii Gimnaziale nr. 1, sat
Pungeşti
3. 155 de copii participanţi la programul Grădiniţa prietenoasă din care 40 de copii din cadrul Liceul Tehnologic Petru Rareş,
Vetrişoaia, 59 de copii din cadrul ?colii Gimnaziale Mihai Eminescu, Oseşti şi 56 copii din cadrul ?colii Gimnaziale nr. 1, sat
Pungeşti 15 antepreşcolari care vor înscrişi la grădiniţă în cadrul proiectului şi 41 de copii deja existenţi)
4. Consiliere şi orientare acordată pentru copii care urmează să intre într-un alt ciclu şcolar din cadrul celor trei unităţi de
învăţământ vizate de către proiect
5. 8 tabere şcolare organizate pentru 30 de elevi fiecare

6. 1 campanie privind regulile elementare de igienă pentru 694 de copii din GT

7. 1 campanie de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii pentru elevii din GT înscrişi în
ciclul primar, gimnazial şi cel liceal la şcolile vizate de către proiect
8. 1 program A doua şansă realizat pentru 51 adulţi între 25-64 ani din GT

9. Sprijin material acordat copiilor, elevilor şi adulţilor din programul A doua şansă prin acordarea de 815 de pachete integrate (51
de pachete educaţionale pentru A doua şansă şi 764 de pachete cu rechizite şi îmbrăcăminte)

22
10. 1 procedură de identificare, recrutare şi evaluare a grupului ţintă
906 de formulare de înscriere grup ţintă (dintre care: 15 antepreşcolari, 140 preşcolari, 634 şcolari, 51 adulţi pentru programul A
doua şansă şi 66 de cadre didactice)
15 antepreşcolari înscrişi la grădiniţă

11. Accesul copiilor, elevilor şi adulţilor din programul A doua şansă la personal de sprijin (mediator şcolar, psiholog şi logoped)
realizat
12. 15 de workshop-uri privind dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a procesului educaţional realizat

13. Spaţii asigurate şi echipamente necesare derularea activităţilor proiectului asigurate

14. 4 sesiuni de instuire pentru dezvoltarea competenţelor transversale a 66 de cadre didactice realizate

15. 12 de stimulente pentru performanţă pentru cadre didactice acordate

16. 1 schimb de experienţă cu accent pe sprijin intercolegial

Context

Proiectul isi propune derularea activitatilor in comunele Vetrisoaia, Osesti si Pungesti din judetul Vaslui. Conform recensamantului
efectuat in 2011,populatia comunei Garceni se ridica la 2.830 de locuitori, dintre care majoritatea locuitorilor sunt romani (96,4%), in timp
ce pentru 3,57% din populatie apartenenta etnica nu este cunoscuta.Populatia comunei Osesti se ridica 3.161 de locuitori conform
recensamantului efectuat in 2011.Majoritatea locuitorilor sunt romani (93,79%),cu o minoritate de romi de 1.74%,in timp ce pentru 4,43%
din populatie, apartenenta etnica nu este cunoscuta. Comuna Pungesti numara o populatie de 3.223 de locuitori conform recensamantului
efectuat in 2011, cu o majoritate de 86,16% romani,cu o minoritate de romi de 8,04%, in timp ce pentru 5,8%,din populatie apartenenta
etnica nu este cunoscuta.
In ceea ce priveste LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RARES",SAT VETRISOAIA,gradul de vulnerabilitate in cadrul prezentului apel de
proiecte este 6,cu 4% elevi cu situatia neincheiata/ repetenti in anul scolar 2014-2015,10% dintre profesori nu au pregatire si 18% dintre
elevii de clasa a VIII?a care nu au dat evaluarea nationala in anul 2016.Conform analizei de nevoi la nivelul comunitatii,un procentaj de
procentaj de 5,88% de cadre didactice necalificate,44,12% cadre didactice care fac naveta si 11,76% titulari detasati.Numarul de elevi in
situatii de risc educational,conform definitiei din ghidul cererii de finantare inregistrati in cadrul institutiei este de 403 (100%).

Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu”,sat Osesti prezinta un grad de vulnerabilitate 8 in cadrul prezentului apel de proiecte,cu 4% elevi in
anul scolar 2014 - 2015 cu situatia scolara neincheiata/repetenti,15,8% profesori fara pregatire si 40% elevi de clasa a VIII?a care nu au
dat evaluarea nationala in anul 2016 conform Anexei 1 aferente apelului de proiecte.34,21% din cadrele didactice ale institutiei sunt
necalificate conform Analizei de nevoi de la nivelul comunitatii.Numarul de elevi in situatii de risc educational,conform definitiei din ghidul
cererii de finantare inregistrati in cadrul institutiei este de 259,respectiv 53.40% din totalul de elevi.
Conform Anexei 1 aferente prezentului apel de proiecte,SCOALA GIMNAZIALA NR.1,SAT PUNGESTI are un grad de vulnerabilitate 6 in
cadrul prezentului apel de proiecte, cu 5% elevi in anul scolar 2014 - 2015 cu situatia scolara neincheiata/repetenti,cu 15,2% profesori fara
pregatire si 20% elevi de clasa a VIII?a care nu au dat evaluarea nationala in anul 2016.Analiza de nevoi de la nivelul comunitatii a reliefat
un procentaj de 17,14% de cadre didactice necalificate,85,71% cadre didactice care fac naveta. Conform rez sc obtinute la TN in ultimii 4
ani sunt din ce in ce mai ingrijoratoare, media scazand cu chiar cu 1 unitate in cazul Lic de la Vetrisoaia(in 2013 media rez la TN a fost de
5.6,2014 a fost de 6.8,in 2015 a fost 6.6,iar in 2016 a fost 5.9). In cazul scolii de la Pungesti media rez la TN in ultimii 4 ani au ramas
constante in 2016 si 2014 inregistrandu-se cea mai mari medii (5.4),in anul 2013 a fost 5.3,iar in 2015 a fost 5.1.In cazul scolii de la Osesti
situatia este usor imbunatatita(in 2013 media a fost 4.2,in 2014 a fost de 4.9,in anul 2015 a fost 4.5, iar in 2016 a fost de 5.0). Solutia
propusa prin intermediul proiectului pentru solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatile din comunele Vetrisoaia,Osesti si
Pungesti consta in adoptarea unui set de masuri integrate prin intermediul carora doua scoli cotate cu grad de vulnerabilitate 6 si o scoala
cotata cu gradul de vulnerabilitate 8 vor beneficia de o serie de activitati menite sa rectifice gradul de vulnerabilitate si,implicit,a
indicatorilor avuti in vedere in calcularea vulnerabilitatii scolilor.In vederea asigurarii accesului la educatie de calitate si a finalizarii
invatamantului obligatoriu de catre toti copiii,vor fi adoptate o serie de masuri precum programe de tip scoala dupa scoala,programe de
tipul gradinita prietenoasa/ atractiva,activitati de consiliere privind tranzitia scolara,tabere scolare cu componenta educationala de
dobandire de competente cheie pe tematici ca drepturile copiilor si promovarea multiculturalitatii; campanie de informare privind regulile
elementare de igiena cu distributia de kituri de igiena personala ce vor contine produse de ingrijire si igiena; campanie de constientizare
privind combaterea discriminarii si promovarii multiculturalitatii cu organizarea unor evenimente artistice precum concurs de dans,muzica,
fotografie,eseuri,teatru; sprijin material pentru membrii grupului tinta; asigurarea spatiilor si echipamentelor necesare pentru dezvoltarea
propice a activitatilor educationale si cresterea frecventei scolare a copiilor.Educatia de calitate va fi asigurata si prin intermediul masurilor
destinate dezvoltarii competentelor personalului didactic.Aceste masuri vor fi implementate in scopul imbunatatirii calificarii resurselor din
educatie si imbunatatirii accesului si a participarii cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar la oportunitati de instruire.Prezentul
proiect contribuie la indeplinirea obiectivelor pe termen scurt,mediu si lung ale Strategiei Nationale privind Reducerea Parasirii Timpurii a
Scolii prin adoptarea unor masuri integrate de prevenire, interventie si compensare cu accent special pe interventii la nivel de scoala si
elev din zonele vizate de proiect cu scopul de a creste participarea scolara a copiilor.Masurile ce urmeaza a fi implementate se vor
contura in jurul celor patru piloni identificati in cadrul Strategiei, in acest sens de mentionat sunt:
- Programe de tip scoala dupa scoala pentru un numar de 238 elevi, dintre care 100 de elevi din cadrul Liceul Tehnologic Petru
Rares,Vetrisoaia,69 de elevi din cadrul Scolii Gimnaziale Mihai Eminescu, Osesti si 69 elevi din cadrul Scolii Gimnaziale nr.1, sat
Pungesti; programe de tipul gradinita prietenoasa/ atractiva pentru un numar de 155 copii, 40 de copii din cadrul Liceul Tehnologic Petru
Rares,Vetrisoaia, 59 de copii din cadrul Scolii Gimnaziale Mihai Eminescu, Osesti si 56 copii din cadrul Scolii Gimnaziale nr.1, sat
Pungesti 15 anteprescolari care vor inscrisi la gradinita in cadrul proiectului si 41 de copii deja existenti); activitati de consiliere privind
tranzitia scolara (scoala-gradinita, gradinita-scoala, clasa a IV-a-clasa a V-a,clasa a VIII-a – clasa a IX-a); 8 tabere scolare cu componenta
educationala de dobandire de competente cheie pe tematici ca drepturile copiilor si promovarea multiculturalitatii pentru un numar de 30
elevi fiecare; campanie de informare privind regulile elementare de igiena cu distributia de kituri de igiena personala ce vor contine
produse de ingrijire si igiena pentru un numar de 749 copii din GT; campanie de constientizare privind combaterea discriminarii si
promovarii multiculturalitatii cu organizarea unor evenimente artistice precum concurs de dans,muzica,fotografie,eseuri,teatru; sprijin
material pentru un numar de 749 copii si 51 adulti participanti la programul a doua sansa; asigurarea spatiilor si echipamentelor necesare
pentru dezvoltarea propice a activitatilor educationale si cresterea frecventei scolare a copiilor – masuri aferente Pilonului 1: Asigurarea
accesului la educatie si la o educatie de calitate pentru toti copiii si Pilonului 2: Asigurarea finalizarii invatamantului obligatoriu de catre toti
copiii.
- Programe de tip a doua sansa pentru un numar de 51 persoane – masuri aferente Pilonului 3: Reintegrarea in sistemul de
educatie a persoanelor care au parasit timpuriu scoala.

23
- Dezvoltarea de parteneriate intre stakeholderii implicati in solutionarea problemelor din procesul educational; dezvoltarea
capacitatii resurselor umane din scoli prin organizarea activitatilor de instruire (formator,strategii de dezvoltare a gandirii critice,comunicare
eficienta si lucru in echipa,roluri si abilitati manageriale,facilitator de invatare) – masuri aferente Pilonului 4: Dezvoltarea sprijinului
institutional adecvat.
Proiectul contribuie la realizarea OS 6.2 din cadrul apelului de proiecte prin furnizarea de programe de tipul gradinita prietenoasa/
atractiva pentru un numar de 155 copii; activitati de consiliere privind tranzitia scolara (acasa-gradinita,gradinita – clasa 0); organizarea
unei campanii de informare privind regulile elementare de igiena,sprijin material pentru un numar de 155 copii,membri ai grupului tinta.
In ceea ce priveste OS 6.3,proiectul prevede organizarea de programe de tip scoala dupa scoala pentru un numar de 238 copii; activitati
de consiliere privind tranzitia scolara; 8 tabere scolare cu componenta educationala de dobandire de competente cheie pe tematici ca
drepturile copiilor si promovarea multiculturalitatii pentru un numar de 30 de copii fiecare; campanie de informare privind regulile
elementare de igiena cu distributia de kituri de igiena personala ce vor contine produse de ingrijire si igiena pentru un numar de 749 copii;
campanie de constientizare privind combaterea discriminarii si promovarii multiculturalitatii cu organizarea unor evenimente artistice
precum concurs de dans,muzica,fotografie,eseuri,teatru; sprijin material pentru membrii grupului tinta; asigurarea spatiilor si
echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activitatilor educationale si cresterea frecventei scolare a copiilor.
Programele de tip a doua sansa pentru un numar de 51 persoane si sprijinul material pentru participantii programului a doua sansa vor
contribui la realizarea OS 6.4.
Activitatile destinate dezvoltarii capacitatii resurselor umane din scoli prin organizarea activitatilor de instruire vor contribui la dezvoltarea
competentelor transversale pentru profesorii din GT şi atingerea OS 6.6.

Justificare
Prezentul proiect aduce actiuni specifice pentru identificarea si rezolvarea nevoilor ed specifice ale comunitatilor din satele Vetrisoaia,
Osesti si Pungesti (jud Vaslui) de reducere a parasirii timpurii a sc si de imbunatatire a sistemului de inv din aceste zone.In conformitate
cu GSCS in vederea justificarii activ propuse s-au realizat 3 analize de nevoie pentru cele 3 scoli implicate in cadrul acestui proiect.Potrivit
analizelor de nevoi una dintre cele mai stringente probleme cu care se confrunta zonele vizate de catre proiect se fundamenteaza pe
faptul ca principala preocupare a adultilor dar si a copiilor de varsta scolara este aceea de a isi asigura nevoile primare ale organismului
uman.In conf cu analiza de nevoi principala ocupatie a persoanelor din comunitatile vizate de catre proiect este agricultura.Relevant este
faptul potrivit caruia principalele surse de venit ale persoanelor sunt reprezentate de activitatea de vanzare a produselor agricole,ajutorul
soc primit din partea statului,alocatiile de stat pentru copii si pensiile acordate pers care au iesit din activ profesionala pentru limita de
varsta.Aceste aspecte sunt reflectate in rezultatele obtinute la variabilele: “copii care provin din familii cu statut socio-economic scazut
(sarace)” (386 de elevi in cadrul Sc de la Pungesti; 350 de elevi in cadrul Lic Tehnologic Petru Rares;385 elevi in cadrul Sc. de la Osesti)
si “copii care provin din familii care traiesc din beneficii sociale” (359 de elevi in cadrul Sc de la Pungesti; 50 de elevi in cadrul Sc de la
Osesti; 45 elevi in cadrul Liceului Tehnologic).Toti copii din GT care vor beneficia de activ proiectului vor face parte fie din gr
vulnerabile,fie in situatie de risc ed.Avand in vedere faptul ca sunt fam care fac eforturi sa supravietuiasca,si care,drept urmare,nu isi
permit sa sustina copiii la sc (nu au resurse financiare pentru rechizite si imbracaminte),prin intermediul proiectului se vor implementa
masuri de facilitare a accesului la educatie si de prevenire a parasirii timpurii a sc.In conf cu analiza de nevoi,in cadrul Sc de la Pungesti
sunt inscrisi 290 (58%) de copii in situatii de risc ed,in cadrul Sc de la Osesti sunt inscrisi 259 (53%) de astfel de copii in situatii de risc
ed,iar in cadrul Lic Tehnologic sunt inscrisi 403 (100%) de copii in situatii de risc ed. Conform rez sc obtinute la TN in ultimii 4 ani sunt din
ce in ce mai ingrijoratoare, media scazand cu chiar cu 1 unitate in cazul Lic de la Vetrisoaia(in 2013 media rez la TN a fost de 5.7, 2014 a
fost de 6.8, in 2015 a fost 6.6, iar in 2016 a fost 5.9).In cazul scolii de la Pungesti media rez la TN in ultimii 4 ani au ramas constante in
2016 si 2014 inregistrandu-se cea mai mari medii (5.4), in anul 2013 a fost 5.3, iar in 2015 a fost 5.1.In cazul scolii de la Osesti situatia
este usor imbunatatita(in 2013 media a fost 4.2, in 2014 a fost de 4.9, in anul 2015 a fost 4.5, iar in 2016 a fost de 5.0).In acest mod se
fundamenteaza nevoia de organizare a programului sc dupa sc pentru asigurarea de servicii ed de calitate destinate prevenirii si reducerii
timpurii a scolii.Astfel,pt.a sustine si a imbunatati procesul de ed,in acestui proiect copii in situatii de risc ed care beneficiaza de servicii ed
vor fi sprijiniti material,dar si socio-moral prin participarea la activitati de consiliere privind tranzitia scolara,programe de tip sc dupa
sc,campanii de informare privind igiena personala,organizarea de tabere sc,campanii de constientizare privind promovarea
multiculturalismului.Necesitatea organizarii programului ADS rezida din analiza de nevoi ale scolilor implicate în proiect.Astfel, se poate
remarca faptul ca 2 scoli implicate în proiect considera programul ADS util si foarte util.Utilitatea acestui program este data de nr tot mai
mare de elevi care parasesc timpuriu sistemul sc.Prin radiografierea datelor referitoare la cadrele didactice am obtinut urmatoarele rez
alarmante: 34% dintre cadrele didactice ale Sc de la Osesti sunt necalificate si/sau suplinitori,17% dintre cadrele didactice ale Sc de la
Pungesti sunt necalificate si/sau suplinitori,iar la Liceul Tehnologic 5.88% dintre cadrele didactice se incadreaza in aceasta
categorie.Pentru a corecta aceste rezultate proiectul sprijina dezvol competentelor trans a pers didactic prin organizarea de activ de
instruire.Astfel,pers didactic atat cel calificat,cat si cel necalificat,din cadrul sc implicate in cadrul pr va fi instruit si,drept urmare,mult mai
informat si implicat activ,dat fiind faptul ca va putea aplica abilitatile si cunostintele obtinute la sesiunile de instruire.Ca urmare a examinarii
analizelor de nevoi exista un procent ingrijorator de cadre did care fac naveta pentru a ajunge la sc.In acest sens,85% dintre cadrele
didactice de la Sc de la Pungesti fac naveta, iar 44% de cadre didactice de la Lic Tehnologic parcurg o distanta mare intre sc si localitatea
de domiciliul.Relevante sunt si aspectele cu privire la nr de profesori noi in unitatile de inv vizate de catre proiect prin prisma fluctuatiei de
personal ridicata care are repercusiuni asupra actului ed.De exemplu, la Liceul Tehnologic in anul scolar 2013-2014 au venit 5 prof noi,in
anul scolar 2014-2015 au fost 7 prof noi,iar in anul 2015-2016 au fost inregistrati 9 prof noi,rezultand,in medie,un procent de 22% de prof
nou-veniti in aceasta sc.Proiectul vine in sprijinul cadrelor didactice prin acordarea de stimulente pentru performanta si prin organizarea
unui schimb de experienta si transfer de know-how si prin asigurarea transportului prin achizitionarea microbuzului pentru cei care fac
naveta.In acest mod,profesorii se vor implica in mod activ in realizarea activitatilor ed si se vor familiariza cu alte practici si proceduri de
invatare si predare in vederea imbunatatirii actul ed.O alta necesitate presanta este bazata pe lipsa personalului de sprijin si cel auxiliar in
pofida nevoii acute resimtite de catre scoli.Scoala de la Pungesti si din Scoala de la Osesti declara necesitatea angajarii unui mediator
scolar,a unui consilier scolar,a unui psihopedagog,a unui psiholog si a unui logoped.Proiectul vine,astfel,in sprijinul accesului copiilor la
personal de sprijin si auxiliar prin angajarea unor astfel de specialisti care sa imbunatateasca serviciile ed copiilor din gr vulnerabile si
celor care se afla in situatii de risc ed.O alta problema identificata la nivelul comunitatilor sau a zonelor arondate sc implicate in proiect se
fundamenteaza pe existenta unor fenomene de discriminare,segregare si/sau alte stereotipuri cult.Potrivit analizelor de nevoi in cele 3
comunitati analizate exista cazuri de discriminare pe criterii ec, soc, relig. si de starea fizica a personelor cu dizabilitati.In cazul UAT-urilor
Osesti si Pungesti fenomenul de discriminare este indreptat catre min roma prezenta in aceste comunitati.Astfel,in vederea reducerii
fenomenului de discriminare pr propune organizarea unor activ de tipul tabere sc pentru familiarizarea copiilor cu teme de promovarea
drept. copiilor si a multiculturalismului.Proiectul isi propune determinarea unei mai bune intelegeri a diversitatii cult prin implicarea activa a
comunitatii alcatuite din mai multe gr etnice in organizarea unei campanii de constientizare privind combaterea discriminarii.Rezumand
probl identificate in randul analizelor de nevoi rezulta o serie de nevoi ale GT dupa cum urmeaza: sprijin ed pentru copii care apartin gr
vulnerabile si in risc ed in vederea facilitarii accesului la ed si prevenirea abandonului sc; sprijin socio-moral pentru copii care sunt inscrisi
in clasele vizate de tranzitie sc: acasa-gradinita; gradinita – clasa 0; clasa a IV-a - clasa a V-a; clasa a VIII-a – clasa a IX-a; dezvl si
consolidarea competentelor antidiscriminatorii civice si soc precum si a cunostintelor privind ed sanitara elementara pentru elevii inscrisi in
ciclul primar si gimnazial; sprijin pentru finalizarea inv obligatoriu pentru persoanele care au abandonat timpuriu sc; sprijin material pentru
activitatile ed avand in vedere sit financiara precara a membrilor GT; imbunatatirea actului ed prin prisma modernizarii spatiilor de
lucru,dezvoltarii competentelor RU si dezvl de parteneriate intre factorii cheie in procesul ed.Asadar,beneficiile aduse GT implicat in cadrul

24
acestui proiect se fundamenteaza pe faptul potrivit caruia beneficiarii activ vor avea acces la ed mult mai usor,implicit,implicarea acestora
in cadrul activit ed se poate simplifica.Nivelul de ed se poate imbunatati in functie de abilitatile si competentele acumulate.Alti factori
pozitivi care pot aparea dupa parcurgerea acestor cursuri sunt de natura pers: dezvl de capacitati pentru rezolvarea problemelor si dezvl
unor stimuli motivationali.Un alt avantaj al acestui proiect se fundamenteaza pe organizarea de workshop-uri care vizeaza crearea de
parteneriate dintre APL,sc publice si private,angajatori locali,parinti si alti actori relevanti,care pot conduce la implementarea de actiuni de
stimulare a accesului la ed si de dezvl durabila in zonele vizate de proiect.Val adaugata a pr se fundamenteaza pe faptul ca prin
intermediul acestuia 2 scoli cotate cu grad de vulnerabilitate 6 si o sc cotata cu gradul de vulnerabilitate 8 vor fi implementate o serie de
activ menite sa rectifice gradul de vulnerabilitate si,implicit,a indicatorilor avuti in vedere in calcularea vulnerabilitatii sc.Proiectul va
contribui la dezvl competentelor pers didactic in scopul imbunatatirii calificarii resurselor umane din educatie si imbunatatirii accesului si a
participarii cadrelor didactice din inv preuniversitar la oportunitati de instruire.Val adaugata a proiectului rezida si din parteneriatele
intercolegiale,realizate prin intermediul schimbului de experienta,dintre cadrele didactice ce apartin celor trebui institutii de inv implicate in
cadrul pr prin care se urmareste incurajarea si dezvoltarea unei atitudini deschise catre elevi si catre activ ed desfasurare in unitatile de
inv,facilitand astfel,reducerea parasirii timpuri a sc.Activitatile proiectului au fost descrise dupa urmatoarea structura:scop, necesitate si
desfasurare.In cadrul necesitatii activitatilor este descrisa o justificare suplimentara a acestora.Avand in vedere expuse mai sus,se poate
observa o nevoie ridicata de servicii ed calitative implementate in zonele vizate de catre proiect si de organizare a unor programe de
prevenire a abandonului scolar atat in randul adultilor,cat si in randul copiilor.

Grup ţintă

Grupul ţintă (GT) al proiectului este format din 906 persoane din comunităţile rurale marginalizare conform Atlasului Rural. GT este
distribuit în funcţie de Obiectivele Specifice aferente prezentului apel de proiecte:
- Cu referire la O.S. 6.2. menţionăm următoarele categorii de grup ţintă: 15 copii de vârstă antepreşcolară de 2-3 ani (care vor fi
înscrişi la ?coala Gimnazială nr. 1, sat Pungeşti), cuprinşi în activităţi educaţionale desfăşurate în unităţi şcolare care fac parte din
sistemul naţional de învăţământ, care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie, cu accent pe copii aparţinând minorităţii roma şi a
celor din mediul rural şi 140 copii de vârstă preşcolară (40 sunt înscrişi la Liceul Tehnologic Petru Rareş, Vetrişoaia, 59 sunt înscrişi la
?coala Gimnazială Mihai Eminescu, Oseşti şi 41 sunt înscrişi la ?coala Gimnazială nr. 1, sat Pungeşti) care fac parte din grupuri cu risc
de părăsire timpurie, cu accent pe copii aparţinând minorităţii roma şi a celor din mediul rural;
- Cu referire la O.S. 6.3. menţionăm următoarea categorie de grup ţintă: 634 copii/elevi (cu vârste corespunzătoare
învăţământului preuniversitar), inclusiv absolvenţi de liceu necertificaţi la examenul de bacalaureat şi elevi din şcolile profesionale, în
special copii/elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii/elevii aparţinând minorităţii Roma, copii/elevi din mediul rural, copii/elevi cu
dizabilităţi, copii/elevi din comunităţile dezavantajate socio-economic, din care 110 sunt înscrişi în ciclul primar, 110 în ciclul gimnazial şi
55 înscrişi în ciclul liceal la Liceul Tehnologic Petru Rareş, Vetrişoaia, 80 sunt înscrişi în ciclul primar şi 120 sunt înscrişi în ciclul gimnazial
la ?coala Gimnazială Mihai Eminescu, Oseşti şi 69 sunt înscrişi în ciclul primar şi 90 sunt înscrişi în ciclul gimnazial la ?coala Gimnazială
nr. 1, sat Pungeşti;
- Cu referire la O.S. 6.4. menţionăm următoarea categorie de grup ţintă: 51 adulţi între 25-64 de ani care nu au absolvit
învăţământul obligatoriu dintre care 20 vor proveni din zona/zonele arondate ?colii Gimnaziale Mihai Eminescu, Oşeşti, 15 vor proveni din
zona/zonele arondate ?colii Gimnaziale nr. 1, sat Pungeşti şi 16 vor proveni din zona/zonele arondate Liceului Tehnologic Petru Rareş,
Vetrişoaia;
- Cu referire la O.S. 6.6. menţionăm următoarea categorie de grup ţintă: 66 de persoane din categoria personal didactic din
învăţământul preuniversitar dintre care: 38 de cadre didactice care activează în cadrul ?colii Gimnaziale Mihai Eminescu, Oşeşti; 14 cadre
didactice care activează în cadrul ?colii Gimnaziale nr. 1, sat Pungeşti; 14 cadre didactice care activează în cadrul Liceului Tehnologic
Petru Rareş, Vetrişoaia.
Toate cele 906 persoane sunt din cadrul celor trei comunităţi vizate de către proiect. Aşa cum sunt descrise nevoile grupului ţintă in
celelalte secţiuni ale prezentei cereri de finanţare (Justificare, Context, Activităţi), precum si in analizele de nevoi ataşate, coroborat cu
„Rezultatele aşteptate” care sunt bine delimitate si cuantificate, categoriile si dimensionarea grupului ţintă sunt corelate cu natura si
complexitatea activităţilor si de resursele puse la dispoziţie prin proiect. Grupul ţintă este compus doar din persoanele care beneficiază în
mod direct de activităţile proiectului.
Grup ţintă se va implica în activităţile proiectului după cum urmează:
1. Cei 15 copii de vârstă antepreşcolară de 2-3 ani, cuprinşi în activităţi educaţionale desfăşurate în unităţi şcolare care fac parte
din sistemul naţional de învăţământ, care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie, cu accent pe copii aparţinând minorităţii roma
şi a celor din mediul rural vor înscrişi la grădiniţă în cadrul activităţii „Campanie de identificare, recrutare a grupului ţintă” participând
ulterior la activitatea aferente programului Grădiniţa prietenoasă şi la activitatea Creşterea accesului copiilor, familiilor şi/sau şcolilor la
personal de sprijin şi auxiliar .
2. Cei 140 copii de vârstă preşcolară care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie, cu accent pe copii aparţinând
minorităţii roma şi a celor din mediul rural vor recrutaţi în cadrul activităţii „Campanie de identificare, recrutare a grupului ţintă” participând
ulterior la următoarele activităţi: Realizarea unui program de tipul grădiniţa prietenoasă; Realizarea unei campanii de informare privind
regulile elementare de igienă; Realizarea unei campanii de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii;
Acordarea de sprijin material copiilor din grupul ţintă şi Creşterea accesului copiilor, familiilor şi/sau şcolilor la personal de sprijin şi auxiliar.
3. Cei 634 copii/elevi (cu vârste corespunzătoare învăţământului preuniversitar), inclusiv absolvenţi de liceu necertificaţi la
examenul de bacalaureat şi elevi din şcolile profesionale, în special copii/elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii/elevii
aparţinând minorităţii Roma, copii/elevi din mediul rural, copii/elevi cu dizabilităţi, copii/elevi din comunităţile dezavantajate socio-economic
vor recrutaţi în cadrul activităţii „Campanie de identificare, recrutare a grupului ţintă” participând ulterior la următoarele activităţi: Acordarea
de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip şcoală după şcoală (238 de copii din ciclul primar); Organizarea
de tabere şcolare cu componentă educaţională; Realizarea unei campanii de informare privind regulile elementare de igienă; Realizarea
unei campanii de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii; Acordarea de sprijin material copiilor din
grupul ţintă şi Creşterea accesului copiilor, familiilor şi/sau şcolilor la personal de sprijin şi auxiliar.
4. Cei 51 de adulţi între 25-64 de ani care nu au absolvit învăţământul obligatoriu vor recrutaţi în cadrul activităţii „Campanie de
identificare, recrutare a grupului ţintă” participând ulterior la următoarele activităţi: Realizarea unui program de tip a doua şansă şi
Creşterea accesului copiilor, familiilor şi/sau şcolilor la personal de sprijin şi auxiliar.
5. Cele 66 de persoane din categoria personal didactic din învăţământul preuniversitar vor recrutaţi în cadrul activităţii „Campanie
de identificare, recrutare a grupului ţintă” participând ulterior la următoarele activităţi: Dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a
procesului educaţional; Activităţi de dezvoltare a competenţelor transversale; Acordarea de stimulente pentru performanţă pentru cadrele
didactice şi Schimb de experienţă cu accent pe sprijin intercolegial.Toate cadrele didactice din GT fac parte din şcoli sau structuri şcolare
defavorizate şi lucrează în grupe/clase în care peste 50% dintre copii sunt în risc educaţional.

Identificarea grupului ţintă: s-a realizat in urma efectuării analizelor de nevoi pentru fiecare dintre cele trei scoli vizate de către proiect. În
perioada de implementare a proiectului identificarea nominală a grupului ţintă va fi realizată de către un Responsabil Grup ?intă. În acest
sens, se va întocmi o metodologie a identificare a GT în cadrul căreia se vor specifica documente necesare pentru dosarul individual al
persoanelor din GT (de exemplu: formular de grup ţintă; acord privind utilizarea datelor personale; declaraţie privind respectarea condiţiilor

25
proiectului; documentele care atestă apartenenţa la categoria de grup ţintă, după caz acestea pot fi: situaţia şcolară; copie a documentului
care atestă ultima formă de învăţământ absolvită; adeverinţă de salariat pentru cadrele didactice şi/sau copie după contractul individual de
muncă; copie certificatul de naştere şi/sau copie după cartea de identitate; copie după certificatul de căsătorie şi altele.
Activitatea de recrutare, selecţie şi înregistrare a GT se va realiza în trei etape:
1. Etapa 1 – organizarea de sesiuni de informare privind oportunităţile oferite prin participarea la activităţile proiectului;
2. Etapa 2 – depunerea dosarului de candidatură şi evaluarea administrativă a acestuia;
3. Etapa 3 – selecţia participanţilor şi înregistrarea oficială în GT.
ETAPA 1 consta în organizarea de sesiuni de informare privind oportunităţile oferite prin participarea la activităţile proiectului. În cadrul
sesiunilor de informare participanţilor li se va prezenta proiectul şi activităţile sale şi se vor disemina cele 3500 de flyere.
ETAPA 2 – consta în depunerea dosarului de candidatură şi evaluarea administrativă a dosarelor în funcţie de:
• criteriile de eligibilitate a GT stabilite la nivelul Cererii de finanţare:
o să aparţină unei categorii de GT mai sus-menţionate;
o să aparţină comunităţilor marginalizate vizate de către proiect.
• principiul egalităţii de şanse şi non-discriminării;
• regula “primul venit, primul servit” – în acest sens, candidaţii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi totodată au depus
dosarul de înscriere complet, în termenii specificaţi.
În aceasta etapă, vor fi respinşi administrativi:
- candidaţii care au transmis dosarul de înscriere într-o alta perioada decât cea menţionată în anunţul de recrutare;
- candidaţii care nu au dosarul de recrutare complet în conformitate cu documentele solicitate;
Dosarul de grup ţintă al fiecărui candidat va fi compus din următoarele documente:
- Scrisoarea de motivaţie, semnată;
- Formular POCU de înscriere în grupul ţintă, completat integral, semnat;
- Acord privind prelucrarea datelor personale semnat;
- Copie după certificat de naştere; CI/BI; certificat de căsătorie (unde este cazul), conform cu originalul, semnată;
- Scrisoare de recomandare pentru copii şi elevi de la cadre didactice/asistent social/alte persoane relevante;
- Fişa educaţională (doar pentru cadrele didactice);
- Documente care atestă apartenenţa la o categorie de grup ţintă (după caz acestea pot fi: situaţia şcolară; document care
atestă apartenenţa la o familie monoparentală şi/sau alt document care atestă tipul de vulnerabilitate al copilului; copie a documentului
care atestă ultima formă de învăţământ absolvită; adeverinţă de salariat pentru cadrele didactice şi/sau copie după contractul individual de
muncă etc.)
În cazul antepreşcolarilor şi preşcolarilor documentele vor fi completate de către părinţii/tutorii legali ai acestora, iar pentru membri GT
minori documentele vor fi completate cu acordul părinţilor/tutorii legali ai acestora.
ETAPA 3 - responsabilii grup ţintă vor selecta şi înregistra oficial în baza de date a grupului ţintă toţi candidaţii selectaţi şi vor întocmi
dosarul complet al acestora. În ceea ce priveşte recrutarea cadrelor didactice şi repartizarea acestora pentru realizarea activităţilor de
dezvoltare a competenţelor transversale şi acordarea de stimulente pentru performanţă se va realiza o Fisă educaţională pentru fiecare
cadru didactic care doreşte să participe la activităţile proiectului. În cadrul acestei Fişe educaţionale cadrele didactice vor descrie trei
metode interactive de predare (participativ-active, centrate pe elev şi prin respectarea şi utilizarea TIC). Grila de evaluare a Fişei
educaţionale ca avea în vedere aspecte precum:
1. Motivaţia, implicarea şi dorinţa de inovaţie rezultata din scrisoarea de intentie;
2. Abilitatea de a forma la rândul sau alţi profesori;
3. Responsabilităţi în şcoală: diriginte/responsabil comisie metodica/CEAC, coordonator structura etc;
4. Prioritatea la formare: nr de ani de la ultima formare;
5. Disponibilitatea de participare pe toată durata programului şi susţinerea examenului final;
6. Cadre didactice aflate la debut în cariera.
De asemenea, prin intermediul acestei Fişe educaţionale cadrele didactice vor putea să aleagă cursul pentru dezvoltarea competenţelor
transversale la care vor participa în funcţie de preferinţele acestora.
Grila de evaluare a scrisorii de motivaţie va avea în vedere aspecte privind argumentarea răspunsului - prin criteriul argumentării avem în
vedere structura argumentativă minimală ca întreg şi coerenţa răspunsului vis-a-vis de punctele importante ale unei argumentări:
explicitare, probatoriu şi impactare. Punctajul nu se va acorda pentru fiecare din aceste subcriterii, ci pentru atingerea criteriului de bază
cu toate componentele sale. Având în vedere dimensiunea de natură restrictivă răspunsului, ne interesează o coerenţa unei viziuni
holiste, integratoare.
Prin scrisoarea de recomandare se urmăreşte stabilirea gradului de vulnerabilitate/risc educaţional al copilului/elevului într-un mod obiectiv
şi dorinţa acestuia de a participa la activităţile proiectului.
Menţinerea relaţiilor cu GT, asigurarea participării acestuia în cadrul activităţilor proiectului, completarea grupului ţintă
În cadrul acestei etape persoanele responsabile de grupul ţinta vor crea o baza de date cu datele de contact a grupului ţinta în vederea
stabilirii activităţilor si modalitatea de implicare a grupului ţinta în activităţile din proiect. De asemenea, vor răspunde neclarităţilor sau
întrebărilor privind desfăşurarea activităţilor si rolul grupului ţinta în cadrul acestora. Persoanele care se retrag din grupul ţintă vor fi
înlocuite.
Grupul ţintă se va menţine datorita beneficiilor oferite in cadrul proiectului si implicării active a acestora in soluţionarea următoarelor nevoi:
- sprijin educaţional pentru copii care aparţin grupurilor vulnerabile şi în risc educaţional în vederea facilitării accesului la
educaţie şi prevenirea abandonului şcolar;
- sprijin socio-moral pentru copii care sunt înscrişi în clasele vizate de tranziţie şcolară: acasă-grădiniţă; grădiniţă – clasa 0;
clasa a IV-a - clasa a V-a; clasa a VIII-a – clasa a IX-a;
- dezvoltarea şi consolidarea competenţelor antidiscriminatorii civice şi sociale precum şi a cunoştinţelor privind educaţia
sanitară elementară pentru elevii înscrişi în ciclul primar şi gimnazial;
- sprijin pentru finalizarea învăţământului obligatoriu pentru persoanele care au abandonat timpuriu şcoala;
- sprijin material pentru activităţile educaţionale (rechizite; îmbrăcăminte) având în vedere situaţia financiară precară a membrilor
GT;
- îmbunătăţirea actului educaţional prin prisma modernizării spaţiilor de lucru, dezvoltării competenţelor resurselor umane şi
dezvoltarea de parteneriate între factorii cheie în procesul educaţional (unităţi de învăţământ, părinţi, autorităţi publice locale, ONG-uri şi
comunitate).
Impactul estimat al proiectului asupra grupului ţintă în domeniul prevenirii timpurii a şcolii şi facilitării accesului la educaţie se
fundamentează pe o serie de efecte multiplicatoare la nivelul fiecărui membru al GT în parte, după cum urmează: integrarea mai rapidă în
programul şcolar prin creşterea adaptabilităţii la acest tip de mediu, stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi,
a comunicării interpersonale şi a relaţionării cu alţi membri ai comunităţii; asigurarea unui cadru modern şi sigur de desfăşurare a actului
educaţional; asigurarea unei igiene personale corecte; simplificarea inserţiei pe piaţa muncii; îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor
şi aptitudinilor; lărgirea perspectivelor şi a orizontului în plan profesional şi personal şi ridicarea standardelor şi a nivelului de trai.
Ca urmare a implementării proiectului grupul ţintă se va bucura de următoarele beneficii reale:
- participarea în mod gratuit la: programul ?coală după şcoală; Grădiniţa prietenoasă; Campania privind regulile elementare de
igienă; Campania privind promovarea multiculturalităţii; programul A doua şansă; dezvoltarea competenţelor transversale ale cadrelor
didactice;
- aducerea în sistemul de învăţământ a 15 antepreşcolari prin înscrierea acestora la grădiniţă;
- readucerea în sistemul de învăţământ a 51 de tineri/adulţi între 25-64 de ani prin programul A doua şansă;

26
- creşterea oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii prin dezvoltarea de mecanisme locale de cooperare cu potenţiali
angajatori din zona vizată de către proiect;
- acordarea de sprijin elevilor vizaţi de tranziţia şcolară pentru evitarea riscului educaţional şi pentru a preveni părăsirea timpurii
a şcolii;
- acordarea kit-urilor de igienă personală;
- participarea elevilor, în mod gratuit, la tabere privind drepturile copilului, prezentate într-o manieră interactivă, în mijloace
moderne de prezentare;
- facilitarea în mod gratuit a accesului la personal de sprijin auxiliar prin angajarea acestora pentru a le acorda consiliere şi
consultanţă copiilor, familiilor şi/sau şcolilor;
- modernizarea şi dotarea cu echipamente moderne a spaţiilor de desfăşurare a activităţilor;
- acordarea de sprijin material (rechizite, îmbrăcăminte, pachet masă);
- acordarea de stimulente financiare pentru performanţă cadrelor didactice;
- participarea cadrelor didactice, în mod gratuit, la sesiuni de dezvoltare a competenţelor transversale.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Rezultatele proiectului şi măsurile din domeniul prevenirii părăsirii timpurii a şcolii şi reintegrării în educaţie şi al îmbunătăţirii serviciilor
educaţionale pot fi preluate sau integrate în programele educaţionale la nivel local sau regional. Bunele practici în domeniul educaţiei
transferate şi implementate în cadrul acestui proiect pot deveni, de asemenea, activităţi care vor fi multiplicate, dezvoltate, integrate în alte
programe sau proiecte care au drept scop îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie. Sustenabilitatea rezultatelor obţinute în cadrul
acestui proiect, îl constituie îmbunătăţirea nivelului educaţional, fapt ce va conduce pe termen mediu şi lung la o integrare mai uşoara pe
piaţa muncii şi în societate a participanţilor la proiect, contribuind în mod nemijlocit la dezvoltarea resursei umane locale, implicit la o
dezvoltare locală economică şi socială durabilă. Măsurile dezvoltate şi implementate în cadrul proiectului vor contribui la prevenirea
abandonului şcolar şi vor asigura abilităţile de bază necesare persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala. Activitatea privind organizarea
programului „şcoală după şcoală” se va desfăşura 6 luni după finalizarea proiectului. De asemenea, în perioada de sustenabilitate se vor
organiza tabere şcolare; grădiniţa prietenoasă şi alte activităţi extracurriculare. Mai mult decât atât, în cadrul proiectului va exista şi un
plan de sustenabilitate – realizat în ultimele luni de implementare, prin care să se asigure în mod oficial aplicarea măsurilor de
sustenabilitate. Rezultatele proiectului (dezvoltarea locala a zonei, persoanele ajutate să depăşească starea sociala/economică de
vulnerabilitate prin educaţie) şi intervenţiile în educaţie se vor prezenta ca un plan de sustenabilitate ce va fi înaintat beneficiarului
proiectului, pentru a fi aprobat si inclus in planurile si strategiile locale de la nivel de Primărie.
În perioada de implementare a proiectului sunt prevăzute o serie de workshop-uri organizate cu implicarea actorilor locali (inclusiv
potenţiali angajatori) destinate prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii. Analog, în perioada de sustenabilitate, vor avea loc întâlniri şi
acţiuni cu implicarea actorilor relevanţi la nivelul comunităţii (inclusiv potenţiali angajatori) pentru a continua efortul comun de a
implementa măsuri destinate prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii.
Sustenabilitatea din punct de vedere financiar va fi susţinută de către Autoritatea Publică Locală implicată în cadrul proiectului prin
fondurile proprii ce va asigura resursele financiare necesare activităţilor ce se vor desfăşura în perioada de sustenabilitate. De asemenea,
sustenabilitatea se fundamentează pe oportunităţile oferite prin derularea programului “a doua şansă” şi a activităţilor de dezvoltare a
personalului didactic care vor contribui în mod decisiv la asigurarea de resurse umane bine pregătite, capabile să gestioneze activităţile
operatorilor economici locali sau să iniţieze o activitate independentă. Pe termen termen lung sustenabilitatea financiară a activităţilor
educaţionale poate fi acoperită şi de alte programe de finanţare prin intermediul cărora îşi pot folosi competenţele acumulate în cadrul
proiectului în vederea dezvoltării sau consolidării acestora.
Sustenabilitatea instituţională
După finalizarea proiectului în cadrul spaţiilor reabilitate şi dotate pentru realizarea programului şcoală după şcoală se va desfăşura acest
program 6 luni după încheierea implementării. De asemenea, elevii şcolilor partenere vor beneficia de dotările din cadrul sălilor reabilitate
şi dotate prin desfăşurarea de activităţi educaţionale interactive prin mijloace multimedia.

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:
În cadrul acestui proiect atât Solicitantul, cât şi Partenerul 1 sunt autorităţi publice locale: Consiliul Local Vetrişoaia/ Primăria Comunei
Vetrişoaia şi Consiliul Local Pungeşti/ Primăria Comunei Pungeşti. Consiliul Local Vetrişoaia, prin însăşi calitatea de autoritate publică
care administrează localitatea din punct de vedere economic, social, educaţional şi legal, are experienţă în coordonarea şi gestionarea
proiectelor ce vizează îmbunătăţirea calităţii nivelului de trai. Expertiza Consiliului Local pe aceste domenii va fi utilizată în cadrul
proiectului care face obiectul prezentei cereri de finanţare prin implicarea nemijlocită a acestei entităţi în implementarea activităţilor ce au
în vedere acţiunile vizate de către prezentul apel de proiecte. De remarcat este faptul că Consiliul Local Vetrişoaia face un efort
substanţial în ceea ce priveşte îmbunătăţirea competenţilor TIC prin implicarea tinerilor şi copiilor prin implementarea proiectului Asistenţă
tehnică pentru utilizarea TIC în şcoli şi biserică. Mai mult decât atât, măsurile întreprinse sunt complementare cu tema secundară privind
egalitatea de şanse şi nondiscriminarea a programului operaţional mai sus menţionat. Partenerul 1 din cadrul proiectului, Consiliul Local
Pungeşti prin Primăria Comunei Pungeşti, este o autoritate publică locală, încadrată în categoria comune.

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor
Transferabilitatea activ /rez proiectului catre alt GT poate fi asigurata,pe de o parte,de institutiile de inv,implicate in proiect si,pe de alta
parte,de APL care a implementat acest proiect.Procesul de transferabilitate va fi inceput in cadrul perioadei de implementare prin
organizarea conferintei de presa de inchidere.Scopul acesteia se fundamenteaza pe diseminarea rez pr catre alte entitati (scoli din jud
Vaslui si APL din jud Vaslui); asigurarea unei bune vizibilitati a rez pr in randul comunitatilor; asigurarea popularizarii oportunitatilor POCU
2014-2020.Se vor disemina materiale informative referitoare la ex de bune practici,metodologii,materiale de instruire,curricula si alte info
utilizate in cadrul activ implementate ale pr.Institutiile de inv implicate in pr pot asigura transferabilitatea activ prin:promovarea pr catre
ceilalti elevi;prin organizarea de gr de lucru (in cadrul orelor de dirigentie) in care elevii participanti la pr sa impartaseasca experienta lor ca
urmare a participarii la activ pr.Transferabilitatea este asigurata de insisi elevii participanti in pr: prin dezbaterea info noi obtinute si a noilor
experiente cu colegii de clasa si prietenii care nu au participat la pr.Transferabilitatea rez in cadrul unitatilor de inv la nivel reg consta in
predarea de rapoarte privind activitatea sc catre ISJ,care,la randul sau va transmite,la nivel nat,MENCS.Un rol important in

27
asigurarea transferabilitatii il au partenerii ed/cult care au posibilitatea multiplicarii rez prin promo pr catre alte institutii de inv si incurajarea
implicarii acestora in astfel de pr;prin promovarea pr ca exemplu de bune practici in cadrul evenimentelor de promo a ed formale si non-
formale la care vor participa.Cadrele did vor putea impartasi experienta avuta in cadrul pr atat celorlalte cadre did din sc care nu au facut
parte din GT,cat si altor cadre did/personal de sprijin participante la comisiile metodice si de la cercurile pedagogice la care vor avea
ocazia sa asiste/sa le prezinte.Un alt actor relevant in transferabilitatea rez pr este Solicitantul,APL care va contribui la promo extinsa a
rez obtinute,prin sustinerea dezvl ulterioare a proceselor ed. la nivelul institutiilor implicate.Solicitantul va informa orice cetatean cu privire
la activ pr.Multiplicarea rez la nivelul local consta in plasarea de comunicate de presa in care vor fi mentionate rez acestui proiect si la
nivel reg si nat multiplicarea se va realiza prin intermediul info furnizate pe site-ul pr.Multiplicarea rez se va realiza la nivel sectorial in
functie de specificul fiecarei activ:Sectorul ed (rez obtinute in cadrul prog Scoala dupa scoala,Gradinita prietenoasa,acordarea de
consiliere privind tranzitia sc,ADS,aducerea in sistemul de inv a 15 anteprescolari,dezvl competentelor transversal ale cadrelor did,accesul
elevilor/scolilor la personalul de sprijin si auxiliar);Sectorul social(rez obtinute in cadrul campaniei de constientizare privind combaterea
discriminarii,campaniei de info privind regulile elementare de igiena si in cadrul taberele sc pe tema dr copilului);Sectorul ec/ ocupational
(rez obtinute in cadrul prog ADS si in cadrul organizarii mecanismelor locale pentru sustinerea actului ed la care participa si potentiali
angajatori);Sectorul tehnologic (rez obtinute ca urmare la modernizarii spatiilor si ca urmare a participarii la activ ce presupun utilizarea
TIC);Sectorul ecologic (rez obtinute ca urmare a implementarii activ ce au vizat dezvoltarea durabila).

Relevanţă

Referitoare la proiect
Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor POCU vizate în cadrul programului (OS 6. 2, 6. 3, 6. 4 şi 6. 6) prin operaţionalizarea acestora
în obiective specifice ale proiectului. Aceste obiective răspund la nevoile grupului ţintă identificate în cadrul analizei nevoilor din Liceul
Tehnologic Vetrisoaia, ?coala Gimnazială „Mihai Eminescu” Osesti, ?coala Gimnazială nr. 1, Pungesti, anexă la prezentul proiect. În
acest sens vor fi adoptate o serie de măsuri integrate care să contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului fundamentat pe
facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacităţii resurselor umane în unităţile de învăţământ
vulnerabile vizate prin implementarea de acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a
şcoli prin acţiunile specifice ale proiectului: programe grădiniţă prietenoasă, şcoală după şcoală, a doua şansă, consiliere privind tranziţia
şcolară. tabere şcolare cu componentă educaţională, campanie de informare privind regulile de igienă, campanie de conştientizare privind
combaterea discriminării şi promovarea multiculturalismului, sprijin material pentru membrii grupului ţintă, accesul membrilor grupului
ţintă la personal de sprijin (mediator şcolar, psiholog şi logoped), asigurarea spaţiilor şi a echipamentelor necesare derulării activităţii,
dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a procesului educaţional, activităţi de creştere a capacităţii profesionale a personalului
didactic, acordarea de stimulente de performanţă pentru cadrele didactice.
Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii


Măsurile propuse prin prezentul proiect sunt relevante pentru o serie de strategii menite să contribuie la facilitarea accesului la educaţie,
dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacităţii resurselor umane în unităţile de învăţământ vulnerabile vizate de proiect şi la
soluţionarea nevoilor specifice ale grupului ţintă prin măsuri precum programe grădiniţă prietenoasă, şcoală după şcoală, a doua şansă,
consiliere privind tranziţia şcolară, tabere şcolare cu componentă educaţională, campanie de informare privind regulile de igienă,
campanie de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalismului, sprijin material, accesul membrilor
grupului ţintă la personal de sprijin (mediator şcolar, consilier şcolar, psiholog şi logoped), asigurarea spaţiilor şi a echipamentelor
necesare derulării activităţii, dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a procesului educaţional, activităţi de creştere a capacităţii
profesionale a personalului didactic, acordarea de stimulente de performanţă pentru cadrele didactice, schimb de experienţă cu accent pe
sprijin intercolegial de menţionat fiind Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Romani aparţinând Minorităţii Romilor
2012-2020 (măsuri de educaţie), Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului 2014 – 2020 (retenţia copilului în
şcoală prin programe de tip şcoală după şcoală), Strategia Naţională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a ?colii (reducerea abandonului
şcolar prin acordarea de pachete integrate).

Strategii relevante:

- Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în România

Riscuri

Riscurile identificate sunt împărţite în mai multe tipuri: riscuri tehnice, riscuri financiare, riscuri instituţionale si riscuri legale. După
demararea implementării, echipa de management va realiza activitatea de monitorizare fundamentată pe riscurile expuse mai jos.
Proiectului prevede o metodologie de identificare, cuantificare, prevenire, si control a riscurilor.
Astfel am identificat riscuri referitoare la: activităţi, indicatori şi rezultate, GT şi activităţile în care este implicat, managementul financiar,
resursele umane implicate inclusiv managerul de proiect, riscuri privind termenele asumate conform graficului şi timpul de implementare a
activităţilor, riscuri privind achiziţiile publice efectuate în proiect, riscuri determinate de factori externi - riscuri legislative şi întreruperea
finanţării proiectului.

Detaliere riscuri

Nr.
Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului
crt.
1. Grafic de activităţi nepotrivit cu necesităţile din proiect, timp Actualizarea graficului de activităţi din punct de vedere al
insuficient pentru desfăşurarea unor activităţi sau nejustificat perioadei alocate pentru fiecare activitate cu estimarea corectă

28
Nr.
Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului
crt.
de mare pentru altele. a perioadei necesare pentru derularea acţiunilor propuse prin
notificare.

2. Repartizarea deficitară a responsabilităţilor intre parteneri si Remedierea se realizează prin iniţierea unui act aditional prin
alocarile bugetare care genereaza aparitia de conflicte intre care se aduc modificări contractului de finanţare, cererii de
parteneri finanţare, bugetului proiectului şi acordului de parteneriat.

3. Alegerea necorespunzătoare a membrilor GT prin alegerea Analiza riguroasa a documentelor persoanelor care
unor persoane care nu se incadreaza in categoria de grup tinta demonstreaza apartenenta la o anumită categorie de grup ţintă
vizată vizată de către proiect. Afara de documentele standard
solicitate - Formularul de grup tinta, se vo solicita si alte
documente justificative: anchete sociale, adeverinte.

4. Abandonul membrilor GT, nefinalizarea activităţilor din proiect Se vor intocmi contracte riguroase cu grupul tinta, cu clauze de
şi neîndeplinirea indicatorilor abandon care sa descurajeze iesirea din grupul tinta, sau prin
conditionarea de gasire a unei alte persoane eligibile

5. Achiziţii publice neefectuate corespunzător şi în termenele Întocmirea unor documentaţii de atribuire corespunzătoare,
stabilite conform graficului de activităţi derularea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie
cu respectarea legislaţiei în domeniu, iniţierea în termenele
stabilite în planul de achiziţii a procedurilor pentru a nu produce
întârzieri în derularea acestora

6. Modificări legislative privind derularea procedurilor de achiziţie Introducerea unei proceduri de urmărire a
noutăţilor/schimbărilor din domeniul procedurilor de achiziţie de
catre personalul suport pentru activitatea managerului de
proiect

7. Comunicare dificilă între parteneri (neînţelegeri cu privire la Validarea unei proceduri de comunicare între parteneri încă de
modalitatea de implementare a activităţilor, întârzieri în la începutul implementării
implementare, imposibilitatea de a atinge anumiţi indicatori sau Întâlniri periodice cu partenerii
riscul de a realiza cheltuieli neeligibile) Asigurarea înţelegerii mesajului transmis prin email printr-o
confirmare telefonică
Asigurarea primirii informaţiilor prin email sau fax printr-o
confirmare electronică
Solicitarea de aprobări de la liderul de proiect înainte de
realizarea unei acţiuni

8. Inadvertenţe sau întârzieri privind furnizarea bunurilor şi Comunicarea permanentă cu furnizorii/prestatorii pentru a
serviciilor externalizate verifica stadiul achiziţiei şi realizarea unui sistem de sancţiuni
pentru întârzier; introducere clauze privind daunele-interese, in
cazul realizarii neconforme a serviciului
Planificarea activitatilor subcontractate in primele 18 luni ale
proiectului; nerealizarea conforma a serviciilor permite reluarea
acestora in a doua jumatate a proiectului

9. Numărul redus de copii care doresc să se implice în activităţile Recrutarea participanţilor va începe chiar din prima lună de
campaniilor de informare, conştientizare sau la taberele activitate
organizare pentru copii Promovarea, în rândul părinţilor, a beneficiilor implicării în
activităţile proiectului prin intermediul liderilor locali, prin
intermediul profesorilor sau prin prezentarea de exemple de
succes (copii din familii vulnerabile care au reuşit să
depăşească această condiţie)

10. Intarzieri in efecturarea platilor de catre Finantator Apel la instrumente de creditare


Termenele de plata din contractele de prestari servicii vor fi
stabilite in acord cu termenele de virare a cererilor de plata; se
va stabili ca platile se fac in termen de maxim ”x” zile de la
incasarea cererii de plata

11. Fluctuatii ale cursului de schimb valutar (în situaţia în care Toate contractele vor fi întocmite în moneda naţională
contractele nu pot fi renegociate)

12. Erori în implementarea activităţilor, erori în realizarea Realizarea de proceduri de implementare pentru fiecare
indicatorilor sau riscul de a realiza cheltuieli neeligibile activitate/ respectiv pentru atingerea fiecărui indicator Solicitare
punct de vedere din partea Autorităţii de Management sau a
Organismului Intermediar pentru fiecare dintre subiectele care
nu sunt clare pentru echipa de proiect Verificarea trimestrială a
stadiului de îndeplinire a indicatorior împreună cu Organismul
Intermediar

13. Implicarea unui număr redus de părinţi/ tutori legali ai Riscul identificat poate fi remediat prin stabilirea unei
membrilor GT (minori) în activităţile proiectului comunicări constante cu părinţii/ tutorii legali ai membrilor GT

29
Nr.
Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului
crt.
minori, modalităţile de comunicare fiind specificate în
procedura de comunicare din cadrul proiectului.

14. Prezenţa inconstantă a membrilor GT la activităţile specifice Membrii GT, beneficiari ai acestui program vor semna
programului „A doua şansă” contracte în cadrul cărora se va face referire la drepturile şi
obligaţiilor acestora, aceştia asumându-şi angajamentele cu
privire la participarea în cadrul activităţilor programului, precum
şi efectele ce rezidă din nerespectarea acestora.

15. Iminenţa apariţiei unor dificultăţi în asigurarea sustenabilităţii Dezvoltarea de mecanisme locale pentru susţinerea procesului
din cauza schimbărilor la nivel politic, legislativ, financiar educaţional vine în întâmpinarea strategiilor de dezvoltare
(surse limitate de finanţare), demografic s.a. locală şi asigură consolidarea relaţiei şi colaborării cu
autorităţile publice locale, potenţiali angajatori şi membrii
comunităţii. Se creează un model sustenabil de parteneriat
şcoală - mediu de afaceri - comunitate care funcţionează în
baza implicării voluntare în soluţionarea provocărilor şi
dificultăţilor cu care se confruntă comunităţile.

Principii orizontale

EGALITATE DE ŞANSE

Egalitate de gen
In elaborarea proiectului s-a luat in considerare legislatia nationala si europeana in domeniul egalitatii de gen,atat in manag pr,cat si in
realizarea acestuia,asigurand libertatea resursei umane sa isi dezvolte propriile aptitudini si sa isi exprime optiunile fara a fi influentate de
particularitatile sexului caruia ii apartine.Comportamentele,aspiratiile si nevoile diferite ale femeilor si barbatilor/fetelor si baietilor vor
beneficia de apreciere si promovare egala in cadrul proiectului.In ceea ce priveste managementului proiectului,egalitatea de gen va fi
asigurata prin impartirea in mod egal a puterii si influentei,egalitate in luarea deciziilor,oportunitati egale in ceea ce priveste accesul la
locurile de munca create pentru implementarea proiectului,remuneratie egala pentru femei si barbati pentru munca egala,absenta a orice
fel de constrangeri,intimidari si acte de violenta referitoare la gen la locul de munca,precum si prin demnitate,integritate si eradicarea
violentei pe criterii de gen.GT va fi selectat cu respectarea egalitatii de gen si va fi implicat ponderat in activitatile proiectului–programe de
tip scoala dupa scoala,gradinita prietenoasa,a doua sansa,campanii de informare pe tema multiculturalitatii,igienei personale,programe
de instruire pentru profesori.Monitorizarea si evaluarea integrarii egalitatii de gen se va realiza prin corelarea indicatorilor legati de
distributia pe sexe a membrilor grupului tinta,dar si a echipei de management,participarea femeilor si barbatilor/fetelor si baietilor la
activitatile proiectului.In cadrul activ specifice progr Gradinita prietenoasa si scoala dupa scoala vor fi organizate anual actiuni dedicate
principiului egalitatii de gen(„Sapt egalitatii de gen”).

Nediscriminare
Implicarea membrilor echipei de proiect si a GT se realizeaza indiferent de rasa,nationalitate,etnie,apartenenta religioasa,categorie
sociala,dizabilitati,convingeri,cu respectarea intervalelor de varsta aferente GT,apartenenta la o categorie defavorizata,orice alt criteriu
care are ca scop sau efect restrangerea,inlaturarea recunoasterii,folosintei sau exercitarii,in conditii de egalitate,a drepturilor omului si a
libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.In manag pr,principiul este integrat in elaborarea si implementarea
acestuia prin:echipa de management si personalul angajat sunt selectati pe baza competentelor detinute si a experientei in
domeniu.Membrii echipei de proieiect implementare vor fi informate pt prevenirea cazurilor de discriminare si pt promovarea egalitatii de
sanse.Atributiile fiecarui membru se stabilesc doar in functie de rolul/desfasurarea activ,evaluarea de orice tip a fiecarui membru se
realizeaza in raport cu responsabilitatile trecute in fisa postului,fara influenta altor factori discriminatorii.Se va asigura participarea la
activitati a copiilor din toate categoriile,lucru ce reflecta o comunitate diversa,intrucat se pretuieste contributia indivizilor indiferent de
sex,varsta,stare civila,orientare sexuala,nationalitate sau alte considerente non-profesionale.Achizitia echipamentelor si serviciilor se
realizeaza conform procedurii de achizitie/legislatia nat,fara influenta altor factori discriminatorii.Accesul GT la activitati este
nediscriminatoriu,selectia realizandu-se conform procedurii stabilite.In acelasi timp,in cadrul activitatilor programului gradinita prietenoasa
si scoala dupa scoala vor fi organizate anual actiuni dedicate principiului nediscriminarii.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi


Proiectul va fi implementat cu respectarea principiului cu referire la accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi şi a legislaţiei în vigoare cu
privire la accesul în clădirile şi structurile de utilitate publică. În acest sens, toate obstacolele fizice urmând a fi înlăturate/ ameliorate.
Participarea membrilor grupului ţintă la activităţile proiectului (programe de tip şcoală după şcoală, grădiniţa prietenoasă, campanii de
informare privind regulile de igienă, campanie de combatere a discriminării şi promovarea multiculturalităţii, programe de tip a doua
şansă, dezvoltarea de parteneriate între stakeholderii implicaţi în soluţionarea problemelor din procesul educaţional, dezvoltarea
capacităţii resurselor umane din şcoli) va fi asigurată indiferent de prezenţa sau absenţa vreunei dizabilităţi, fiind create şi oferite condiţii
de egalitate cu ceilalţi cetăţeni. În acest mod, proiectul va contribui la transpunerea Strategiei Europene în Domeniul Dizabilităţii 2010 –
2020, în mediul vizat de proiect. În acelaşi timp, în cadrul activităţilor specifice programului Grădiniţa prietenoasă şi ?coala după şcoală
vor fi organizate anual acţiuni dedicate principiului accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi („Săptămâna Accesibilităţii Persoanelor cu
Dizabilităţi”).

Schimbări demografice

30
Prin natura activităţilor sale integrate în domeniul educaţiei, proiectul contribuie în mod substanţial la reducerea disparităţii şi diminuarea
zonelor marginalizate şi discriminate vizate de prezentul proiect. În acest sens, în cadrul proiectului vor fi întreprinse o serie de măsuri de
prevenţie a schimbărilor demografice legate de structurile familiale modificate şi migraţie. În acest scop, în cadrul proiectului vor fi
organizate programe de tip a doua şansă pentru sprijinirea formării populaţiei care nu a absolvit ciclul obligatoriu de învăţământ, sporind
astfel şansele creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă. În vederea prevenirii migraţiei populaţiei vor fi adoptate măsuri de sprijin
material a membrilor grupului ţintă – acordarea de pachete educaţionale către copii membri ai grupului ţintă. Serviciile de consiliere oferite
membrilor grupului ţintă aflaţi în tranziţie şcolară (acasă - şcoală, clasa a IV-a – clasa a V-a, clasa a VIII-a – clasa a IX-a) vor contribui la
diminuarea riscului de structuri familiale modificate şi migraţie.
În acelaşi timp, în cadrul activităţilor specifice programului Grădiniţa prietenoasă şi ?coala după şcoală vor fi organizate anual acţiuni
dedicate principiului schimbări demografice („Săptămâna Schimbări Demografice”).

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plăteşte
Activităţile proiectului vor fi implementate cu respectarea Principiului “Poluatorul plăteşte”, ce stabileşte răspunderea pentru prevenirea şi
repararea daunelor aduse mediului conform Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004.Tinand
cont de Principiul „Poluatorul plăteşte” si de cel al „Dezvoltării durabile”, proiectul va contribui la educarea tinerilor în spiritul acestora,
urmând ca aceştia să diminueze efectele acţiunilor proprii asupra mediului. In acelaşi timp, copiii vor fi promotori ai principiilor legaţi de
diminuarea poluării si al dezvoltării durabile în familiile lor, dar şi în cercul de prieteni/ comunitatea din care vin. În acest mod, comunităţile
marginalizate din zona de implementare a proiectului vor conştientiza importanţa dezvoltării durabile şi a diminuării efectelor poluante ale
acţiunilor proprii. În cadrul activităţii legate de amenajarea spaţiilor destinate desfăşurării activităţilor proiectului vor fi respectate principiile
dezvoltării durabilei si cel conform căruia poluatorul plăteşte, fiind luate in considerare posibile riscuri ce pot apărea, precum si vor fi luate
toate masurile pentru a controla imediat, limita, diminua sau gestiona eventualii factori poluatori. Se vor avea in vedere acţiuni corective si
acţiuni de remediere la sursa a posibilelor daune ce pot fi aduse mediului aşa cum prevede Principiul “Poluatorul plăteşte”. În acelaşi
timp, în cadrul activităţilor specifice programului Grădiniţa prietenoasă şi ?coala după şcoală vor fi organizate anual acţiuni dedicate
principiului poluatorul plăteşte („Săptămâna Poluatorul Plăteşte”).

Protecţia biodiversităţii
Intervenţiile vizate de proiect se vor derula cu respectarea principiului privind protecţia biodiversităţii. În acest sens, măsurile referitoare la
asigurarea spaţiilor necesare derulării activităţilor proiectului nu vor afecta biodiversitatea prin distrugerea parţială, fiind adoptate cele mai
potrivite soluţii de protecţie. Activităţile proiectului vor fi derulate cu protejarea capitalului natural al României în zonele unde acţiunile
desfăşurate vor putea afecta mediul natural. În implementarea proiectului se va lua în considerare respectarea legislaţiei naţionale şi
europene în domeniul protejării biodiversităţii. Vor fi respectate prevederile OUG nr. 57/2007, ca parte integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000. În cadrul activităţilor derulate cu membrii grupului ţintă – copii participanţi în cadrul programului Grădiniţă
prietenoasă şi ai programului ?coală după şcoală, vor fi abordate subiecte referitoare la managementul ariilor protejate şi conservarea
zonelor umede, conservarea florei şi faunei. În acelaşi timp, în cadrul activităţilor specifice programului Grădiniţa prietenoasă şi ?coala
după şcoală vor fi organizate anual acţiuni dedicate principiului Protecţia biodiversităţii („Săptămâna Protecţiei Biodiversităţii”).

Utilizarea eficientă a resurselor


Implementarea proiectului se va realiza cu o utilizare eficientă a resurselor naturale. În acest sens, utilizarea resurselor naturale în cadrul
activităţilor se va face din punct de vedere raţional şi sustenabil, unde corespondenţa şi toate celelalte documente acceptate de către AM
POCU în format electronic nu se vor tipări pe suport de hârtie. În acelaşi timp, membrii grupului ţintă participanţi la programele Grădiniţa
prietenoasă, ?coală după şcoală, A doua şansă şi profesorii implicaţi vor aborda subiecte legate de utilizarea eficientă a resurselor în
cadrul activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului. Echipa de management a proiectului va realiza o metodologie pentru eficientizarea
utilizării resurselor de către membrii echipei de proiect în vederea aplicării şi integrării acestui acestui principiu. În acelaşi timp, în cadrul
activităţilor specifice programului Grădiniţa prietenoasă şi ?coala după şcoală vor fi organizate anual acţiuni dedicate principiului utilizării
eficiente a resurselor („Săptămâna Utilizării eficiente a resurselor”).

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice


Se vor adopta diferite măsuri atât în implementarea proiectului, cât şi în managementul acestuia:
• Reducerea emisiilor de gaze rezultate în procesul de climatizare a spaţiilor de lucru.
• Reducerea consumului de electricitate.
Proiectul conduce la reducerea următoarelor efecte negative referitoare la mediu prin achiziţionarea de utilaje şi echipamente certificate
conform standardelor de calitate internaţionale specifice: Laptop; Multifunctională; Echipamente dotare sala TIC; Accesorii echipamente
IT. Buna eficienţă energetică va avea un impact pozitiv asupra mediului: necesar semnificativ mai scăzut de energie şi cantitatea mult
redusă de poluanţi degajată în mediu. Dotările şi echipamentele achiziţionate vor respecta principiul eficienţei energetice prin: consumuri
reduse de energie electrică; cantităţi reduse de agenţi poluanţi generate de utilizarea acestora.
În acelaşi timp, în cadrul activităţilor specifice programului Grădiniţa prietenoasă şi ?coala după şcoală vor fi organizate anual acţiuni
dedicate principiului atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice („Săptămâna atenuării şi adaptării la schimbările climatice”).

Rezilienţa la dezastre
Întregul sistem de intervenţii din proiect va asimila principiile şi obiectivele dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de
cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi necesare existenţei şi performanţei personale, socio-culturale a membrilor grupului ţintă. Abordarea în
materie de rezilienţă va aduce beneficii durabile pentru părţile cele mai vulnerabile; de aceea prezentul proiect mizează pe acordarea
unei atenţii mai mari dezastrelor la scară redusă şi creşterea vizibilităţii daunelor pe care dezastrele la scară redusă le cauzează
comunităţilor. În acelaşi timp, în cadrul activităţilor specifice programului Grădiniţa prietenoasă şi ?coala după şcoală vor fi organizate
anual acţiuni dedicate principiului rezilienţei la dezastre („Săptămâna Rezilienţei la dezastre”).

Metodologie

Conceperea proiectului a pornit de la matricea cadru logica,coreland obiective-activitati-rezultate si resurse,resursele fiind alocate in mod optim
in raport cu obiectivele/activitatile proiectului.Activitatile vor demara cu contractarea RU,pregatirea procedurilor de achizitie,urmand selectarea
GT si desfasurarea activit propriu-zise ale pr.Managementul de proiect este asigurat de catre solicitant,care impreuna cu partenerii vor asigura
realizarea obiectivelor si activitatilor.Fiecare partener din cadrul proiectului va asigura activitatile relevante pt.care a fost selectat,prin

31
responsabilul partener si expertii desemnati.Pt un management cat mai eficient al proiectului,E.M. si E.I. din partea solicitantului si partenerilor
vor tine legatura permanent prin intalniri fata in fata si online,discutii telefonice si e-mail.Se vor prezenta in cadrul sedintelor interne rapoarte
periodice si detaliate asupra stadiului de implementare a proiectului.Modalitatea de implementare a activitatilor/subactivitatilor ia in considerare:
mobilizarea resurselor alocate pt fiecare sarcina/obiectiv si realizarea acestora conform specificatiilor si in intervalul de timp alocat;
comunicarea permanenta cu factorii de decizie reg si locali si beneficiarii potentiali ai proiectului in vederea determinarii asteptarilor si
necesitatilor acestora si a evolutiei in timpul implementarii pr; furnizarea permanenta de informatii pt implementarea pr in functie de necesitatile
identificate ale beneficiarilor; monitorizarea permanenta a indicatorilor si rez directe si indirecte si raportarea interna si externa,catre finantator
si media,identificarea deviatiilor,a cauzelor si a actiunilor corective necesare.Planul de monitorizare si evaluare al proiecutului este detaliat la
activitatea de management.Pt fiecare activitate va fi desemnat un specialist care va organiza,aloca si urmari resursele folosite pt atingerea rez
propuse.Spatiile puse la dispozitie de catre Solicitant si parteneri urmeaza a fi delimitate prin amplasarea de elemente vizuale in acord cu MIV
POCU(bannere).Membrii structurii parteneriale se vor asigura ca cei care participa in cadrul proiectului sunt informati in mod specific cu privire
la sprijinul acordat prin FSE/ ILMT.Orice fel de documente referitoare la implementarea proiectelor si publicate pt public sau participanti,
inclusiv certificatele de prezenta sau alte certificate, trebuie sa includa o mentiune cu privire la faptul ca operatiunea a fost sprijinita în cadrul
FSE/ ILMT.Achizitiile care urmeaza a fi efectuate,realizate in conf cu legislatia nat,europeana si procedurilor finantatorului,sunt mentionate in
subsectiunea„Plan de achizitii",fiind coordonate de responsabilul juridic si expertul in achizitii,pe baza specificatiilor tehnice agreate de
managerul de proiect si responsabilul financiar.Metodele de implementare au fost concepute flexibil astfel incat sa permita atingerea
obiectivelor pr,sa fie adecvate particularitatilor participantelor si sa faciliteze valorificarea experientei expertilor.Etapa de implementare va fi
caracterizata pe un flux continuu de informatii si date relevante intre parteneri.Activitatile au fost astfel concepute incat sa asigure o dezvoltare
fireasca a aptitudinilor,cunostintelor si abilitatilor persoanelor din GT.Implementarea proiectului vizeaza eliminarea/reducerea gradului de risc
ca elevii sa paraseasca scoala,prin informarea si constientizarea parintilor/tutorilor de importanta primirii unei educatii elementare,prin
cresterea calificarilor personalului implicat in dezvoltarea/implementarea programelor de prevenire a abandonului scolar,scaderea numarului de
persoane care nu au absolvit inv obligatoriu,respectiv nr de persoane aflate in abandon scolar:se vor acorda pachete integrate
(rechizite,imbracaminte) pt copii din GT adaptate nevoilor lor,in conf cu descrierea subactivitatii.Pt organizarea programului sc dupa sc se va
realiza reabilitarea si dotarea spatiilor puse la dispozitie de catre scolile partenere.Punctual,prin activitatea efectiva a programului sc dupa sc
se va acorda servicii alternative de educatie prin asigurarea continuitatii educatiei formale prin efectuarea temelor pt acasa,furnizarea mesei de
pranz si prin desfasurarea de activitati recreative.In cadrul activitatii de consiliere privind tranzitia scoalara pt elevii din GT responsabilul de
aceasta activitate va realiza metodologia si planul de actiune.Punctual,se vor organiza o serie de sesiuni de consiliere privind formarea
abilitatilor socio-emotionale ale copiilor centrate pe facilitarea procesului de comunicare,consolidarea increderii in sine,incurajarea relationarii
eficiente cu colegii,simularea situatiilor de viata.Aceste sedinte vor contribui la motivarea copiilor de a veni cu entuziasm la reuniuni si de a
coopera cu colegii de grupa.La finalul fiecarei sesiuni se vor identifica recomandari ce vor fi adresate tuturor persoanelor implicate in procesul
de tranzitie acasa-gradinita,gradinita-clasa 0,clasa a IV-a – clasa a V-a,clasa a VIII-a – clasa a IX-a,in scopul promovarii unei experiente
pozitive pt elevii vizati si a depasirii cu succes a dificultatilor intampinate.Responsabilul evenimente,comunicare si promovare se va ocupa de
identificarea locatiei pt desfasurarea workshop-urilor,identificarea speaker-ului,stabilirea agendei pt fiecare workshop si realizarea invitatiilor si
distribuirea acestora.La finalul fiecarui workshop,se va realiza un raport de eveniment.Pt realizarea programului ADS scolile vor angaja un
consilier educativ,comisia de inscriere si formatorii.Disciplinele de studiu vor fi organizate pe modulele obligatorii si optionale specificate in
Ordinul MECTS nr.5248/31.08.2011 si anexele aferente acestuia.Referitor la subactivitatea privind realizarea unei campanii de informare
privind regulile elementare de igiena pt copii din GT presupune realizarea unor workshop-uri ce vor include o serie de activitati pe tema igienei
personale in functie de competentele si aptitudinile obtinute ca urmare a absolvirii unui anumit nivel de invatamant(dificultatea activitatilor din
cadrul workshop-urilor se va intensifica pe masura claselor din care apartin elevii participanti).In ceea ce priveste activitatea privind tabele
scolare activitatile se vor desfasura pe grupe de varsta,fiind adaptate particularitatilor specifice ale copiilor.Specificul activ din tabara va consta
in aplicarea de metode de lucru non-formale,activ-participative si practic-aplicative – jocul ca forma de realizare ed si distractiva,activitati de
lucru in echipa in vederea dezvoltarii capacitatilor socio-emotionale,exercitii de invatare experimentala in vederea dobandirii unor deprinderi de
viata independenta.Pt activitatea privind cresterea accesului copiilor la personal auxiliar va fi angajat personal de sprijin,care va desfasura
activitati cu copiii din scolile implicate in proiect in conformitate cu fisa postului.Mai mult,acestia vor intocmi rapoarte de activitate si alte
documente specifice posturilor pe care le ocupa in vederea prezentarii situatiei si a progresului obtinut.Modalitatea de implementare si
planificarea activitatilor a fost efectuata in functie de natura acestora,avand o succesiune logica,astfel: A1 (managementul proiectului) se
desfasoara in paralel cu celelalte activitati,fiind o activitate suport.Termenele de realizare tin cont de durata de obtinere a rezultatelor si de
resursele puse la dispozitie prin proiect,astfel graficul activitatilor prevede termene realiste de realizare a activitatilor,asa cum sunt descrise si
in sectiunea de activitati a CF,iar partenerii aloca resursele umane,financiare si materiale necesare realizarii activitatilor si prevenirii riscurilor
identificate si prezentate in sectiunea de riscuri.Masurile de monitorizare in raport cu complexitatea acestuia: pt.a asigura atingerea rezultatelor
vizate,echipa de management va organiza si desfasura activitatile proiectului prin metode certificate.Se va utiliza un sistem de management de
proiect centrat pe rezultate si corelarea activitatilor cu resursele alocate.Se va detalia,de catre fiecare responsabil de actiune,graficul de
activitati pe actiunea respectiva,se va preciza scopul fiecarei activitati,termenul de finalizare si resursele alocate.In cadrul acestei activitati,pe
langa activitatea de management se vor desfasura si activitatile de achizitii,contractare,selectare si mentinere GT,activitati considerate a fi
strans legate de activitatea de management.Activ de achizitii,contractare,inclusiv RU se desfasoara pe toata perioada de
implementare.Informarea beneficiarilor pr se va realiza,in urma selectarii acestuia,prin conferinta de lansare,publicitate,mass-media,intalniri cu
membrii GT si alti factori de interes,prin pliante si brosuri.Monitorizarea evenimentelor se va face prin inregistrarea nr.participanti,prin nr.de
materiale publicitare distribuite,lista participantilor,procese verbale,fotografii.Monitorizarea derularii activitatilor de instuire se face prin
inregistrarea formatilor pe fiecare instruire in parte,a materialelor pt.cursanti,a inregistrarii si notarii cursantilor in catalog,inregistrarea temelor la
fiecare ora de curs.Sesiunile de instuire vor fi concepute intr-o maniera interactiva,pt a raspunde in timp real necesitatilor de info,fixare,analiza
si reflectie ale cadrelor did,a.i. la sfarsitul sesiunilor,acestia sa fie in masura sa realizeze un act ed calitativ.Se vor utiliza la sfarsitul sesiunilor
de instruire chestionare de satisfactie privind calitatea acestora,chestionare de feedback.RU necesare implementarii proiectului sunt prezentate
in sectiunea RU implicate si sunt alocate pt.fiecare activ si subactivitate conf descrierii din celelalte sectiuni ale CF.Resursele materiale puse la
dispozitie de catre parteneri sunt adecvate ca natura,structura si dimensiune in raport cu activitatile propuse si rezultatele asteptate si
prezentate in sectiunea Resurse materiale implicate.Implementarea procedurilor vor asigura posibilitatea E.M. sa elimine riscurile in ceea ce
priveste interactionarea si implicarea GT.Activitatile de informare si publicitate desfasurate in cadrul proiectului se vor realiza pe toata perioada
de implementare,cu respectarea regulilor prevazute in MIV.In ceea ce priveste promovarea proiectului se vor organiza 2 conferinte:1 de
deschidere si 1 de inchidere; se are in vedere diseminarea rez la conferinta de inchidere;se vor disemina materiale de promovare in cadrul
campaniei(brosuri,mape,pixuri).

Indicatori prestabiliţi

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de rezultat


Regiuni mai
Unitate Valoare Anul de Din care Din care Regiuni
Denumire indicator Valoare ţintă puţin
măsură referinţă referinţă Femei Bărbaţi dezvoltate
dezvoltate

32
Regiuni mai
Unitate Valoare Anul de Din care Din care Regiuni
Denumire indicator Valoare ţintă puţin
măsură referinţă referinţă Femei Bărbaţi dezvoltate
dezvoltate
Copii/ tineri/ adulţi care au finalizat
programe de tip a doua şansă, urmare
a sprijinului primit, din care: - Adulţi 25- Nr. 51.00
64 ani care nu au absolvit învăţământul
obligatoriu
Personal didactic/ personal de sprijin
care şi-a îmbunătăţit nivelul de Nr. 66.00
competente/ certificat
Copii/ tineri/ adulţi care au finalizat
programe de tip a doua şansă, urmare Nr. 51.00
a sprijinului primit

Indicatori prestabiliţi de realizare


Regiuni mai
Unitate Din care Din care Regiuni
Denumire indicator Valoare ţintă puţin
măsură Femei Bărbaţi dezvoltate
dezvoltate
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din Nr. 55.00
care: - Elevi din învăţământul secundar superior (14-16 ani)
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
Nr. 55.00
care: - Elevi din învăţământul secundar superior (14-16 ani),
din care: - Din zona rurală
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
Nr. 320.00
care: - Elevi din învăţământul gimnazial (11-14 ani), din care: -
Din zona rurală
Tineri/ adulţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la
programe de educaţie (reîntoarcerea la sistemul formal de Nr. 51.00
educaţie şi formare)
Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea
Nr. 15.00
la programe de educaţie (EICP), din care: - Copii 0-2 ani
Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (EICP), din care: - Copii 0-2 ani, din Nr. 15.00
care: - Din zona rurală
Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (EICP), din care: - Copii 3-5 ani, din Nr. 140.00
care: Din zona rurală
Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea
Nr. 140.00
la programe de educaţie (EICP), din care: - Copii 3-5 ani
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
Nr. 259.00
care: - Elevi din învăţământul primar (6-10 ani), din care: - Din
zona rurală
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din Nr. 259.00
care: - Elevi din învăţământul primar (6-10 ani)
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din Nr. 320.00
care: - Elevi din învăţământul gimnazial (11-14 ani)
Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiază de
Nr. 66.00
programe de formare/ schimb de bune practici etc

Plan de achiziţii

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Set mobilier gradinita

Descrierea achiziţiei: 1 set contine: 2 dulapuri casetate + 2 dulapuri cu rafturi. Valaore estimata 4800 lei fara TVA
CPV: 39122100-4 - Dulapuri , 39161000-8 - Mobilier pentru grădiniţe
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 5,712.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Iulie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Servicii editare si multiplicare cursuri a 2-a sansa

Descrierea achiziţiei: Servicii editare si multiplicare cursuri a 2-a sansa: vor fi miltiplicate cursurile, materia de studiu
pentru 51 participantii la program. Valoare estimata 7500 lei fara TVA

33
CPV: 79823000-9 - Servicii de tipărire şi de livrare
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 8,925.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Iulie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Materiale consumabile

Descrierea achiziţiei: Papetarie, birotica, tonner, alte materiale birotica, 7500 lei fara TVA
CPV: 30192700-8 - Papetărie
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 34,510.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Iulie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Materiale didactice

Descrierea achiziţiei: Carti, jocuri educationale, atlas, planse, alte materiale didactice.
CPV: 39162000-5 - Material de instruire , 39162100-6 - Material pedagogic , 39162200-7 - Materiale şi
echipamente de pregătire
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 17,850.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Septembrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Pachete integrate pt. copii din GT

Descrierea achiziţiei: Pachetele vor contine: imbracaminte, incaltaminte, rechizite, adaptate nevoilor si structurate pe
grupe de varsta, pentru 325 copii.
CPV: 18300000-2 - Articole de îmbrăcăminte , 18800000-7 - Articole de încălţăminte , 18815000-5 -
Cizme , 18221200-6 - Hanorace , 18223200-0 - Jachete , 39162110-9 - Rechizite şcolare
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 483,437.50 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: Iunie 2018
Dată publicare rezultat evaluare: August 2018
Dată semnare contract: August 2018
Dată transmitere J.O.U.E: Iunie 2018

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Combustibil

Descrierea achiziţiei: Combustibil necesar pentru deplasarea echipei de implementare pe activitatile proiectului.
CPV: 09100000-0 - Combustibili

34
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 23,800.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Iulie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Echipamente dotare sala TIC

Descrierea achiziţiei: 20 calculatoare + 2 laptop-uri +1 multifunctional. Valoare estimata, fara TVA, 72000 lei
CPV: 30213000-5 - Computere personale , 30213100-6 - Computere portabile , 30236000-2 - Diverse
tipuri de echipamente computerizate , 30232110-8 - Imprimante laser , 30216110-0 - Scanere
informatice
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 85,680.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: Iunie 2018
Dată publicare rezultat evaluare: August 2018
Dată semnare contract: August 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Editare si tiparire materiale

Descrierea achiziţiei: Editare si tiparire materiale campanie igiena + campanie diseminare:250 de seturi de materiale ce
vor conţine flyere, broşuri, mape, agende şi pixuri; 2 bannere roll-up pentru fiecare şcoală în parte, 2
panouri informative pentru fiecare şcoală şi 30 de afişe + 3500 flyere.
CPV: 79970000-4 - Servicii de editare
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 30,940.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Iulie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Inchiriere sala curs

Descrierea achiziţiei: Chirie sala curs - 220 zile curs , suprafata sala= min. 40 mp.
CPV: 70310000-7 - Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 19,635.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Iulie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Kit produse igiena

Descrierea achiziţiei: Kit produse igiena (sapun, sampon, gel de dus, detergent, pasta+periuta dinti, etc) -694 buc.
CPV: 33711640-5 - Articole de toaletă , 33711520-8 - Geluri de baie , 33711720-0 - Pastă de dinţi ,
33711710-7 - Periuţe de dinţi , 33711900-6 - Săpun , 33711610-6 - Şampoane

35
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 41,293.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Decembrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Licente (sistem operare+office)

Descrierea achiziţiei: Licente (sistem operare+office) - 22 buc *1300 lei/buc, pret fara TVA
CPV: 48000000-8 - Pachete software şi sisteme informatice
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 34,034.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Iulie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Pachet hrana copii

Descrierea achiziţiei: Pachet hrana pentru copii scolari+prescolari, 522480 lei, fara TVA
CPV: 55524000-9 - Servicii de catering pentru şcoli
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 569,503.20 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: Iulie 2018
Dată publicare rezultat evaluare: August 2018
Dată semnare contract: August 2018
Dată transmitere J.O.U.E: Mai 2018

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Pachet servicii cazare si masa participanti tabara scolara

Descrierea achiziţiei: Participanti/tabara = 30 elevi si 4 profesori insotitori. Costuri pe persoana/tabara: cazare 6 nopti*109
lei/noapte (TVA inclus), masa (3 mese principale + 2 gustari) 119,9 lei/zi (TVA inclus). Cost
tabara/pers = 109 lei/noapte *6 nopti + 119,9 lei masa/zi* 7 zile = 1.493,30 lei/pers (TVA inclus).
Total cost/tabara= 1.493,30 lei/pers*34 pers = 50,772,20 lei (TVA inclus). 8 tabere scolare , valoare
estimata, fara TVA, 372.640 lei.
CPV: 55100000-1 - Servicii hoteliere
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 406,177.60 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: Iulie 2018
Dată publicare rezultat evaluare: August 2018
Dată semnare contract: August 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Retea cablare sala TIC +prize +switch+UPS

Descrierea achiziţiei: Retea cablare sala TIC +prize +switch+UPS- pentru crearea retelei de calculatoare din sala TIC:
cablare, prize, switch, UPS, alte meteriale necesare legaturilor si conexiunii internet.

36
CPV: 30211400-5 - Configuraţii informatice
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 10,115.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: August 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Covor

Descrierea achiziţiei: Covor material textil, grosime 3 cm, dimensiuni minime 300*400, 3 buc, valoare estimata achizitie
999,99 lei, fara TVA
CPV: 39531400-7 - Covoare textile
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 1,189.99 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Iulie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Suport curs materiale curs + materiale

Descrierea achiziţiei: Multiplicare suporturi curs si materiale: mapa, agenda, foi, caiet, pix
CPV: 30192700-8 - Papetărie
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 26,180.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Iulie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Leasing operational autoturism

Descrierea achiziţiei: Leasing operational autoturism utilizat pentru deplasarea echipei de proiect, 32 rate lunare
CPV: 34110000-1 - Autoturisme
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 79,968.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: August 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Servicii coffee-break

Descrierea achiziţiei: Servicii coffee-break pentru 66 pers*4 cursuri*11 (10 curs+1 examen) zile/curs
CPV: 79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii

37
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 37,437.40 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: August 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Servicii transport copii+ profesori in tabara

Descrierea achiziţiei: Servicii necesare pt. transportul copiilor in tabara8 drumuri dus-intors
CPV: 60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 80,920.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Septembrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Seturi educationale

Descrierea achiziţiei: Seturi educationale a 2-a sansa (51 persoane *1 set/pers, contin: caiete,rechizite, geanta/rucsac,
coperti, etc.
CPV: 39162110-9 - Rechizite şcolare
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 30,345.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Septembrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Servicii realizare film diseminare

Descrierea achiziţiei: Realizare CD-uri film diseminare oportunitati program


CPV: 92111250-9 - Producţie de filme de informare
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 5,771.50 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Iunie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Titlul achiziţiei: Servicii formare/instruire

Descrierea achiziţiei: Serviciile de formare/instruire includ : 4 cursuri, minim cate 2 grupe/curs si asigurarea comisiei de
examinare pentru fiecare curs si fiecare grupa. In total vor fi minim 8 grupe de curs.
CPV: 80530000-8 - Servicii de formare profesională
Tip contract: Servicii

38
Valoare contract: 37,318.40 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Septembrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - COMUNA PUNGEŞTI

Titlul achiziţiei: 105942 - Materiale didactice

Descrierea achiziţiei: Carti specialitate, carti pt. copii, planse, atlas, jocuri, alte materiale didactice

CPV: 39162100-6 - Material pedagogic

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 17,850.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Noiembrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - COMUNA PUNGEŞTI

Titlul achiziţiei: 105942 - Materiale consumabile

Descrierea achiziţiei: Papetarie, birotica, tonner, cartus imprimanta, etc

CPV: 30192700-8 - Papetărie

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 17,850.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Noiembrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - COMUNA PUNGEŞTI

Titlul achiziţiei: 105942 - Covor

Descrierea achiziţiei: Covor din material textil, grosime min. 3 cmm, dimensiuni min 300*400 - 3 buc.

CPV: 39531400-7 - Covoare textile

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 1,189.99 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Noiembrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - COMUNA PUNGEŞTI

Titlul achiziţiei: 105942 - Licente (sistem operare+office)

Descrierea achiziţiei: 22 buc- Licente (sistem operare+office)

CPV: 48000000-8 - Pachete software şi sisteme informatice

39
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 34,034.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Octombrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - COMUNA PUNGEŞTI

Titlul achiziţiei: 105942 - Pachet hrana copii

Descrierea achiziţiei: Copii participanti la programele Scoala dupa scoala si Gradinita prietenoasa, pachete pt. 440 zile

CPV: 55524000-9 - Servicii de catering pentru şcoli

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 448,781.34 LEI
Tip procedură: Licitaţie deschisă
Dată publicare procedură: Octombrie 2018
Dată publicare rezultat evaluare: Noiembrie 2018
Dată semnare contract: Noiembrie 2018
Dată transmitere J.O.U.E: Octombrie 2018

Membru 1 - COMUNA PUNGEŞTI

Titlul achiziţiei: 105942 - Echipamente dotare sala TIC

Descrierea achiziţiei: 20 calculatoare + 2 laptop-uri +1 multifunctional.

CPV: 30236000-2 - Diverse tipuri de echipamente computerizate

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 85,680.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: Septembrie 2018
Dată publicare rezultat evaluare: Octombrie 2018
Dată semnare contract: Octombrie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - COMUNA PUNGEŞTI

Titlul achiziţiei: 105942 - Pachete integrate pt. copii din GT

Descrierea achiziţiei: Pachetele vor contine: imbracaminte, incaltaminte, rechizite, adaptate nevoilor, pe grupe de varste -
160 pachete
CPV: 18300000-2 - Articole de îmbrăcăminte

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 238,000.00 LEI
Tip procedură: Licitaţie deschisă
Dată publicare procedură: Noiembrie 2018
Dată publicare rezultat evaluare: Decembrie 2018
Dată semnare contract: Decembrie 2018
Dată transmitere J.O.U.E: Noiembrie 2018

Membru 1 - COMUNA PUNGEŞTI

Titlul achiziţiei: 105942 - Retea cablare sala TIC +prize +switch+UPS

Descrierea achiziţiei: Retea cablare sala TIC +prize +switch+UPS, alte materiale necesare legaturilor si conexiunii
internet

40
CPV: 30211400-5 - Configuraţii informatice

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 10,115.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Noiembrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - COMUNA PUNGEŞTI

Titlul achiziţiei: 105942 - Set mobilier gradinita

Descrierea achiziţiei: 1 set contine: 2 dulapuri casetatec + 2 dulapuri cu rafturi.

CPV: 39161000-8 - Mobilier pentru grădiniţe

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 5,712.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Octombrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Titlul achiziţiei: 105942 - Covor

Descrierea achiziţiei: Covor material textil, grosime min. 3 cm, dimensiuni miin 300 * 400 - 3 buc

CPV: 39531400-7 - Covoare textile

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 1,189.99 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Noiembrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Titlul achiziţiei: 105942 - Combustibil

Descrierea achiziţiei: Combustibi nNecesar transportului copiilor din grupul tinta la activitatile din proiect

CPV: 09100000-0 - Combustibili

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 23,800.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Noiembrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Titlul achiziţiei: 105942 - Echipamente dotare sala TIC

Descrierea achiziţiei: 20 calculatoare + 2 laptop-uri +1 multifunctional

41
CPV: 30236000-2 - Diverse tipuri de echipamente computerizate

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 85,680.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: Octombrie 2018
Dată publicare rezultat evaluare: Noiembrie 2018
Dată semnare contract: Noiembrie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Titlul achiziţiei: 105942 - Licente (sistem operare+office)

Descrierea achiziţiei: Licente (sistem operare+office) - 22 seturi

CPV: 48000000-8 - Pachete software şi sisteme informatice

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 34,034.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Noiembrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Titlul achiziţiei: 105942 - Materiale consumabile

Descrierea achiziţiei: Papetarie, tonner, hartie, alte materiale de birotica

CPV: 30192700-8 - Papetărie

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 17,850.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Decembrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Titlul achiziţiei: 105942 - Materiale didactice

Descrierea achiziţiei: Carti, planse, atlas, jocuri, alte materiale didactice necesare derularii activitatii

CPV: 39162100-6 - Material pedagogic

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 17,850.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Noiembrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Titlul achiziţiei: 105942 - Pachet hrana copii

Descrierea achiziţiei: Pachet hrana copii

42
CPV: 55524000-9 - Servicii de catering pentru şcoli

Tip contract: Servicii


Valoare contract: 523,768.98 LEI
Tip procedură: Licitaţie deschisă
Dată publicare procedură: Octombrie 2018
Dată publicare rezultat evaluare: Noiembrie 2018
Dată semnare contract: Noiembrie 2018
Dată transmitere J.O.U.E: Octombrie 2018

Membru 2 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Titlul achiziţiei: 105942 - Pachete integrate pt. copii din GT

Descrierea achiziţiei: Pachetele vor contine: imbracaminte, incaltaminte, rechizite necesare, structurate pe grupe de
varsta.
CPV: 18300000-2 - Articole de îmbrăcăminte

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 415,012.50 LEI
Tip procedură: Licitaţie deschisă
Dată publicare procedură: Noiembrie 2018
Dată publicare rezultat evaluare: Decembrie 2018
Dată semnare contract: Decembrie 2018
Dată transmitere J.O.U.E: Noiembrie 2018

Membru 2 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Titlul achiziţiei: 105942 - Retea cablare sala TIC +prize +switch+UPS

Descrierea achiziţiei: Crearea retelei de calculatoare din sala TIC: cablare, prize, switch, UPS, alte meteriale necesare
legaturilor si conexiunii internet.
CPV: 30211400-5 - Configuraţii informatice

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 10,115.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Noiembrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Titlul achiziţiei: 105942 - Set mobilier gradinita

Descrierea achiziţiei: 1 set contine: 2 dulapuri casetatec + 2 dulapuri cu rafturi

CPV: 39161000-8 - Mobilier pentru grădiniţe

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 5,712.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Octombrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Titlul achiziţiei: 105942 - Leasing operational microbuz

43
Descrierea achiziţiei: Leasing operational microbuz - 30 rate lunare.

CPV: 34114400-3 - Microbuze

Tip contract: Servicii


Valoare contract: 142,800.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Decembrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Titlul achiziţiei: Combustibil

Descrierea achiziţiei: Combustibil

CPV: 09100000-0 - Combustibili

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 23,998.32 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură: Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Iunie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Titlul achiziţiei: Laptopuri

Descrierea achiziţiei: Laptop - 2 buc

CPV: 30213100-6 - Computere portabile

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 7,735.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Iunie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Titlul achiziţiei: Materiale consumabile

Descrierea achiziţiei: Papetarie, birotica, tonnere, hartie, etc

CPV: 30192700-8 - Papetărie

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 6,445.84 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură: Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Iunie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Titlul achiziţiei: Servicii organizare campanie constientizare

44
Descrierea achiziţiei: Servicii organizare campanie constientizare

CPV: 79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate

Tip contract: Servicii


Valoare contract: 138,873.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură: Mai 2018
Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Iulie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Titlul achiziţiei: Servicii organizare workshop-uri

Descrierea achiziţiei: Servicii organizare workshop-uri

CPV: 79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii

Tip contract: Servicii


Valoare contract: 117,254.66 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură: Septembrie 2018
Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Octombrie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Titlul achiziţiei: Servicii realizare CD-uri, albume

Descrierea achiziţiei: CD-uri, albume,utilizate in campania de constientizare si combatere a discriminarii.

CPV: 92111250-9 - Producţie de filme de informare

Tip contract: Servicii


Valoare contract: 59,500.00 LEI
Tip procedură: Achiziţie directă
Dată publicare procedură: Noiembrie 2020
Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Noiembrie 2020


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Titlul achiziţiei: Multifunctionala

Descrierea achiziţiei: Multifunctionala

CPV: 30216110-0 - Scanere informatice

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 7,735.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: Iunie 2018
Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Iulie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Titlul achiziţiei: Licente (sistem operare, office)-perioada extinsa

45
Descrierea achiziţiei: Licente (sistem operare, office), extinse - 2 buc

CPV: 48000000-8 - Pachete software şi sisteme informatice

Tip contract: Furnizare


Valoare contract: 4,363.32 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: Iunie 2018
Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract: Iulie 2018


Dată transmitere J.O.U.E:

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr.
crt. Rol Nume persoană Codul ocupaţiei
1 Manager proiect - 1 post Butuc Carmen 242101 manager proiect
Coordonator activitati scoala
2 Roman Vergil 242101 manager proiect
Vetrisoaia - 1 post
Coordonator activitati scoala
3 Răuţă Anişoara 242101 manager proiect
Pungesti - 1 post
Coordonator activitati scoala Osesti
4 Pavel Relica 242101 manager proiect
- 1 post
5 Coordonator partener AII - 1 post Amironesei Mihaela 242101 manager proiect
Profesor/ învăţător şcoală după
6 234101 profesor in invatamantul primar
şcoală - 12 posturi
Responsabil relaţii cu părinţii - 1
7 243212 specialist relatii sociale
post
Responsabil activitate tranziţie
8 243212 specialist relatii sociale
şcolară - 1 post
Responsabil evenimente
9 243103 specialist marketing
comunicare şi promovare - 1 post
10 Responsabil a doua şansă - 1 post 341202 pedagog social
Specialist formator a doua şansă - 5
11 234101 profesor in invatamantul primar
posturi
Membru comisie de înscriere ADS -
12 234101 profesor in invatamantul primar
5 posturi
Membru comisie evaluare
13 234101 profesor in invatamantul primar
competenţe - ADS - 5 posturi
Membru comisie evaluare
14 233002 profesor in invatamantul gimnazial
competenţe ADS
15 Consilier diriginte - 2 posturi 341202 pedagog social
16 Responsabil grup ţintă - 3 posturi 243201 specialist in relatii publice
17 Psiholog - 1 post 263411 psiholog
18 Logoped - 1 post 226603 logoped
19 Educator grădiniţă - 7 posturi 234201 profesor in invatamantul prescolar
20 Specialist formator a doua şansă 233002 profesor in invatamantul gimnazial
21 Membru comisie de înscriere ADS 233002 profesor in invatamantul gimnazial
22 Mediator şcolar - 1 post 235911 mediator scolar
Responsabil activitate formare - 1
23 242406 manager de formare
post
24 Consilier scolar - 1 post 235903 consilier scolar

46
1. Rol: Manager proiect - 1 post
Nume persoană: Butuc Carmen
Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect
Atribuţii: - Coordonează activităţile din cadrul proiectului supervizând direct membrii echipei de
implementare, consultanţii şi alţi colaboratori implicaţi;
- Monitorizează în timp progresul atins faţa de obiectivele propuse şi participă la
redactarea rapoartelor lunare către finanţatori, parteneri şi beneficiari cu respectarea datelor
prevăzute în contracte;
- Asigură circulaţia informaţiei în cadrul proiectului, organizând periodic întâlniri cu echipa
de proiect;
- Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului şi informează la timp
echipa de management despre problemele apărute;
- Face propuneri de îmbunătăţire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienţa atingerii
obiectivelor propuse;
- Coordonează întocmirea cererilor de rambursare ale proiectului, conform graficului
estimativ de depunere al cererilor de rambursare;
- Coordonează echipa de management în realizarea achiziţiilor prevăzute în proiect
conform legislaţiei în vigoare;
- Coordonează logistic organizarea evenimentelor adresate grupului ţintă prevăzute în
cadrul proiectului;
- Coordonează echipa de implementare a proiectului in organizarea şi desfăşurarea
activităţilor de promovare, diseminare şi publicitate a proiectului (conferinţe de lansare şi de
încheiere, website-ul proiectului, elaborarea şi imprimarea materialelor pentru evenimente);
- Coordonează echipa de management în elaborarea diverselor planuri de implementare şi
rapoarte tehnico-financiare prevăzute în proiect;
- Coordonează echipa de implementare a proiectului în elaborarea diverselor studii, prin
activităţi de cercetare, documentare şi analiză;
- Coordonează contactul cu grupul ţintă al proiectului privind orice aspect legat de
implementarea activităţilor proiectului;
- Execută orice alte activităţi ce au legătură directă cu activităţile din proiect şi sunt
necesare îndeplinirii indicatorilor proiectului.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Minim studii superioare - 3 ani

Experienţă solicitată Mai puţin de cinci ani.


Experienta in coordonare si planificare. - 1 ani

Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;


Cunostinte operare PC;
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte;
Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
B1 - Utilizator B1 - Utilizator B1 - Utilizator B1 - Utilizator B1 - Utilizator independent
engleza
independent nivel1 independent nivel1 independent nivel1 independent nivel1 nivel1

Curriculum vitae

Educaţie
2014 - 2015 Programul de formare pe componenta ,,Consilierea părinţilor”
UNICEF ROMÂNIA ŞI ISE, IAŞI
Str. Bulevardul Carol I nr. -, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
2012 - Cursul ,,Stay@school” – îm cadrul Proiectului internaţional Stay@school
Fundaţia EuroEd, Iaşi -Adeverinţă
Str. Stefan cel Mare nr. -, Municipiul Vaslui, cod poştal -, judeţul Vaslui, România
2012 - Programul de formare continuă ,,Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar”
CCD Vaslui
Str. Stefan cel Mare nr. -, Municipiul Vaslui, cod poştal -, judeţul Vaslui, România
2012 - 2013 Fundaţia Tineri pentru Tineri, sucursala Vaslui -Diplomă

47
Cursul de instruire –Educaţia pentru Viaţa de Familie, Faza I
Str. Alecu Donici nr. -, Municipiul Vaslui, cod poştal -, judeţul Vaslui, România
2011 - Programul de formare continuă ,,Formare specialişti în evaluare INSAM”
CCD Vaslui
Str. Stefan cel Mare nr. -, Municipiul Vaslui, cod poştal -, judeţul Vaslui, România
2011 - Cursul de formare de facilitatori în prevenirea abandonului şcolar ,,Scoala o necesitate, nu doar un
drept!”
Asociaţia TINERI PENTRU VIITOR
Str. Train nr. -, Municipiul Oneşti, cod poştal -, judeţul Bacău, România
2011 - Sesiunea de instruire în vederea ,,Obţinerii de finanţări pentru proiectele educaţionale”
MCSI prin Programul EBC
Str. Republicii nr. -, Municipiul Bîrlad, cod poştal -, judeţul Vaslui, România
2010 - Cursul ,,Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale tinerilor din mediul rural”
Fundaţia ProWOMEN
Str. Cuza Voda nr. -, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
2009 - Cursul ,,Scrierea şi managementul Programului de granturi pentru dezvoltare şcolară”
CCD Vaslui
Str. Stefan cel Mare nr. -, Municipiul Vaslui, cod poştal -, judeţul Vaslui, România
2009 - Cursul ,,Utilizare calculator; prelucrare informaţii; aplicarea TIC în şcoală/afaceri”
Centrul de Pregătire în Informatică Bucureşti
Str. Magheru nr. -, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România
Oct 1993 - Iun 1997 Diplomă de licenţă
Univ.,,A.I. CUZA” Iaşi
Str. Bulevardul Carol I nr. -, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Aug 2007 - Obţinerea gradului didactic II
Univ. ,,A.I. CUZA” Iaşi – Facultatea de Geografie-Geologie
Str. Bulevardul Carol I nr. -, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Aug 1999 - Obţinerea Gradului DEFINITIV –SPECIALIZAREA GEOGRAFIE
Univ.,,A.I. CUZA” Iaşi, Facultatea de Geografie-Geologie
Str. Bulevardul Carol I nr. -, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

Experienţă
Oct 2015 - Aug 2016 DIRECTOR ADJUNCT
LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRU RARE?” , SAT VETRI?OAIA;
Str. Principala nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România
? MEMBRU ÎN ECHIPA DE PROIECT ,,?coala te face OM!”;
? PARTICIPARE PROIECTUL ,,Sunt tânăr”Sunt informat! Sunt responsabil!”;
? RESPONSABILA COMISIEI METODICE A DIRIGINŢILOR
? MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII ;
? MEMBRU IN ECHIPA DE ELABORARE PAS/PDI

Sep 2016 - 2016 Director


LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRU RARE?” , SAT VETRI?OAIA
Str. Principala nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România
? MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII ;
? Exercitarea conducerii executive a unităţii de invatamant
? Aplicarea legislatiei in vigoare;
? Încheierea parteneriatelor
? Intocmirea si prezentarea rapoartelor de activitate;
? Propune CA-ului proiectul de buget si raportul de executie bugetara, etc

Sep 1997 - Oct 2015 Profesor


Liceul Tehnologic ,,Petru Rareş” Vetrişoaia
Str. Principala nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România
? COORDONATOR DE PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI
EXTRAŞCOLARE
? RESPONSABILA COMISIEI METODICE A DIRIGINŢILOR
? MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII ;
? COORDONATORUL C.E.A.C.
? MEMBRU ÎN ECHIPA DE ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE A SUBPROIECTULUI ,,

48
NATURĂ ŞI IMAGINE” (OBŢINUT PRIN P.I.R.;
? COORDONATORUL ECHIPEI DE ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
,,Aplicarea strategiilor educaţionale moderne centrate pe elev în domeniul fizicii şi chimiei”
(OBŢINUT PRIN P.G.D.?).;
? Participare la implementarea Proiectului ,,Un start bun în viaţă”;
? PARTICIPARE PROIECT ,,?coli pentru un viitor verde” –coordonator la nivelul şcolii
? MEMBRU ÎN ECHIPA DE ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ,,
ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE”(finanţat de M.C.T.I.)
? MEMBRU ÎN GRUPUL ?INTĂ A PROIECTULUI ,,Asistenţă tehnică pentru uitilizarea
TIC în şcoli şi biblioteci locale”;
? PARTICIPARE LA PROIECTUL INTERNA?IONAL ,,Stay @ School”
? PARTICIPARE LA PROIECTUL EDUCA?IONAL ,,Dăruind vei dobândi”;
? MEMBRU ÎN ECHIPA DE ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ,,
TRADIŢIE ŞI MODERNISM ÎN LUMEA SATULUI”(OBTINUT PRIN PROIECTUL EBC FINANTAT
DE M.C.T.I.)
? MEMBRU ÎN ECHIPA DE ELBORARE ŞI IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ,,
REDUCEREA ABSENTEIMULUI ŞI ABANDONULUI ŞCOLAR ÎN ŞCOLILE ZEP” FINANŢAT DE
UNICEF ROMÂNIA ŞI ISE Bucureşti;
? MEMBRU ÎN ECHIPA DE ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE
MICROGRANT ,,Scoala, prietena copiilor şi a părinţilor” , FINANŢAT DE UNICEF ŞI ISE
? MEMBRU ÎN ECHIPA DE ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE
MICROGRANT ,,Împreună să deschidem fereastra cunoaşterii”;
? MEMBRU PROIECT ,,Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii”;
? FORMATOR în cadrul programului de formare continuă ,,Formare specialişti in evaluare
INSAM”;
? EDUCATOR
Competenţe

Competenţe de comunicare ? bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de profesor, diriginte,
consilier educativ, prin participarea la o multitudine de cursuri de formare, etc
Competenţe ? leadership -sunt responsabila Comisiei metodice a diriginţilor, consilier educatic,
organizaţionale/manageriale responsabil CEAC, diriginte;
? management al tuturor activităţilor şcolare şi extraşcolare ca şi profesor, diriginte,
consilier educativ, responsabil al unor comisii din şcoală, membru CA
? management al proiectelor educaţionale cu şi fără finanţare

Competenţe dobândite la locul ? o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu
de muncă evaluarea şi asigurarea calităţii)
? competenţe manageriale;
? competenţe de elaborare şi derulare a proiectelor;
? competenţe TIC, etc

Competenţe informatice ? de operare pe calculator


? o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™
? utilizarea aplicaţiilor informatice
? realizarea prezentărilor multimedia
? utilizarea internetului, etc

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
B1 - Utilizator B1 - Utilizator B1 - Utilizator B1 - Utilizator B1 - Utilizator
engleza
independent nivel1 independent nivel1 independent nivel1 independent nivel1 independent nivel1
B1 - Utilizator B1 - Utilizator B1 - Utilizator B1 - Utilizator B1 - Utilizator
franceza
independent nivel1 independent nivel1 independent nivel1 independent nivel1 independent nivel1

2. Rol: Coordonator activitati scoala Vetrisoaia - 1 post


Nume persoană: Roman Vergil
Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect
Atribuţii: - Responsabil direct de implementarea activitatilor de educatie in cadrul scolii pe care o
reprezinta;
- Monitorizează în timp progresul atins faţa de obiectivele propuse şi participă la
redactarea rapoartelor lunare către finanţatori, parteneri şi beneficiari cu respectarea datelor
prevăzute în contracte;
- Asigură circulaţia informaţiei în cadrul proiectului, organizând periodic întâlniri cu echipa
de proiect;
- Coordonează contactul cu grupul ţintă al proiectului din şcoala pe care o reprezintă
privind orice aspect legat de implementarea activităţilor proiectului;
- Face propuneri de îmbunătăţire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienţa atingerii

49
obiectivelor propuse;
- Asigură rezolvarea problemelor apărute în implementarea activitătilor aferente şcolii pe
care o reprezintă şi informează la timp echipa de management despre problemele apărute.
- Execută orice alte activităţi ce au legătură directă cu activităţile din proiect şi sunt
necesare îndeplinirii indicatorilor proiectului.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Minim studii superioare - 3 ani

Experienţă solicitată Mai puţin de cinci ani. Minim un an experienta in invatamant. Experienta in coordonare.. - 1 ani

Competenţe solicitate Aptitudini şi competenţe sociale;


Cunoştinţe organizatorice;
Cunostinte solide de operare PC: Word, Excell, Power Point;
Aptitudini şi competenţe de comunicare

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
franceza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

Educaţie
Noi 2012 - Ian 2013 Programul tematic de tip modul lung –PROIT II
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi în cadrul proiectului CONCORD
Str. Mageron nr. 67, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Noi 2005 - Cursul – Instruirea Administratorilor şi Responsabililor IT
CCD- Vaslui
Str. Stefan cel Mare nr. -, Municipiul Vaslui, cod poştal -, judeţul Vaslui, România
Oct 2009 - Iul 2011 Educaţie tehnologică
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Str. Mageron nr. 67, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Oct 2005 - Iul 2007 Profesor -matematică
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Str. Carol I nr. 11, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Oct 1986 - Iul 1991 Inginer – tehnologia construcţiilor de maşini
Institutul Politehnic „ Ghe. Asachi “ Iaşi
Str. Mageron nr. 67, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Sep 2011 - Aug 2012 Cursuri şi vizite de lucru în cadrul proiectului „ Parteneriat transnaţional pentru dezvoltarea
învăţământului preuniversitar tehnic prin aplicarea sistemului german de proiecte pentru lucrări
practice în atelierele şcolare din România “
Universitatea Tehnic? din Cluj-Napoca
Str. Bulevardul Muncii 103-105 nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România
Sep 1981 - Iun 1985 electronist
Liceul „ ?tefan Procopiu “- Vaslui
Str. Castanilor nr. 3, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Aug 2006 - Curs de Consiliere şi Orientare
CCD- Vaslui
Str. Stefan cel Mare nr. -, Municipiul Vaslui, cod poştal -, judeţul Vaslui, România
Iul 2012 - Sep 2012 Programul tematic de tip modul lung –PROIT I
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi în cadrul proiectului CONCORD
Str. Mageron nr. 67, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Iul 2010 - Cursurile ?colii de vară „Educaţia merită “
Fundaţia Dinu Patriciu

50
Str. Carol nr. -, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România
Mai 2011 - Feb 2012 Programul de formare continuă „ Flexform” seria a II-a Program de formare profesională pe
platforme mecatronice
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Str. Madgeron nr. 67, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Mar 2009 - Apr 2009 Programul de formare- Utilizare calculator, prelucrare informaţii, aplicare TIC în şcoală/afaceri
Centrul de Pregărtire în informatică –Bucureşti
Str. Militar nr. -, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România
Ian 2012 - Mar 2012 Administrator reţea calculatoare
Parteneri – Centrul de Pregătire în Informatică SA
Str. Pantelimon Halipa nr. -, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

Experienţă
Sep 1991 - Noi 2016 Profesor – matematică - gradul didactic I
Liceul Tehnologic “ Petru Rareş “
Str. Principala nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România
- Responsabilul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
- Responsabilul comisiei de securitate si sanatate in munca
- Lider grupă sindicală- afiliat la SLÎ zona –Huşi
- Diriginte –clasa a XI-a

Competenţe

COMPETEN?E PERSONALE Rezolvarea problemelor ,abilitatea de a investiga ,analiza si rezolva problemele; dezvoltarea
abilitatilor analitice si de diagnosticare

Aptitudini şi competenţe Abilităţi de comunicare şi relaţionare, competenţe de lucru cu adulţii, capacitatea de comunicare ,
sociale spirit organizatoric, abilitatea de a lucra în echipă.
Aptitudini şi competenţe Abilităţi PC: sistem de operare Windows, pachetul Microsoft Office,
tehnice navigare internet, administrare fişiere

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A2 - Utilizator A2 - Utilizator A2 - Utilizator A2 - Utilizator A2 - Utilizator elementar
franceza
elementar nivel2 elementar nivel2 elementar nivel2 elementar nivel2 nivel2

3. Rol: Coordonator activitati scoala Pungesti - 1 post


Nume persoană: Răuţă Anişoara
Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect
Atribuţii: - Responsabil direct de implementarea activitatilor de educatie in cadrul scolii pe care o
reprezinta;
- Monitorizează în timp progresul atins faţa de obiectivele propuse şi participă la
redactarea rapoartelor lunare către finanţatori, parteneri şi beneficiari cu respectarea datelor
prevăzute în contracte;
- Asigură circulaţia informaţiei în cadrul proiectului, organizând periodic întâlniri cu echipa
de proiect;
- Coordonează contactul cu grupul ţintă al proiectului din şcoala pe care o reprezintă
privind orice aspect legat de implementarea activităţilor proiectului;
- Face propuneri de îmbunătăţire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienţa atingerii
obiectivelor propuse;
- Asigură rezolvarea problemelor apărute în implementarea activitătilor aferente şcolii pe
care o reprezintă şi informează la timp echipa de management despre problemele apărute.
- Execută orice alte activităţi ce au legătură directă cu activităţile din proiect şi sunt
necesare îndeplinirii indicatorilor proiectului.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Minim studii superioare - 3 ani

Experienţă solicitată Mai putin de cinci ani experienta.


Minim un an experienta in invatamant. Experienta in coordonarea activitatilor scolare si
extrascolare. - 1 ani

51
Competenţe solicitate Competenţe de comunicare;
Competenţe organizaţionale/manageriale.
Competente informatice.

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

Educaţie
2013 - Curs „Managementul riscului„
CJRAE Vaslui, Vaslui (România)
Str. Alecu Donici nr. 10, Municipiul Vaslui, cod poştal -, judeţul Vaslui, România
2007 - 2009 Certificat de acordare a Gradului Didactic I, specialitatea Învăţătoare
Universitatea „Al.I.Cuza„ din Iaşi, Iaşi (România)
Str. Carol I nr. -, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Oct 2008 - Iul 2010 Diplomă de master, specializarea Consiliere psihologică şi educaţională
Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti, Braşov (România)
Str. Basarab nr. -, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România
Oct 2005 - Iul 2008 Diplomă de licenţă, specializarea Psihologie
Universitatea „Al. I. Cuza„ din Iaşi, Iaşi (România)
Str. Carol I nr. 11, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Sep 2006 - Feb 2007 Atestat de formare continuă a personalului didactic, „Program de dezvoltare profesională pe baza
activităţii proprii desfăşurate în şcoală„
Unitatea de Management a Proiectelor pentru Învăţământul preuniversitar, Bucureşti (România)
Str. Donici nr. -, Municipiul Vaslui, cod poştal -, judeţul Vaslui, România
Sep 1997 - Iun 1999 Certificat de absolvire a ?colii Postliceale, specialitatea „Învăţători-Educatoare„
Liceul Pedagogic „Alexandru Vlahuţă„ Bârlad, Vaslui (România)
Str. Eminescu nr. -, Municipiul Bîrlad, cod poştal -, judeţul Vaslui, România
Aug 2008 - Certificat de acordare a gradului didactic II, specialitatea „Învăţător-Educatoare„
Universitatea „Al. I. Cuza„ Iaşi, Iaşi (România)
Str. Carol I nr. 11, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Aug 2001 - Certificat de acordare a definitivării în învăţământ, specialitatea „Învăţător-Educator„
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza„ Iaşi, Iaşi (România)
Str. Carol I nr. 11, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Iul 2006 - Aug 2006 Curs de formare „Consiliere şi orientare„
CCD Vaslui, Vaslui (România)
Str. Donici nr. -, Municipiul Vaslui, cod poştal -, judeţul Vaslui, România
Iun 2008 - Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, nivel 1
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza„ Iaşi, Iaşi (România)
Str. Carol I nr. 11, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Iun 2007 - Iul 2007 Curs „Didactica disciplinelor din învăţământul primar„
Casa Corpului Didactic Vaslui, Vaslui (România)
Str. Alecu Donici nr. -, Municipiul Vaslui, cod poştal -, judeţul Vaslui, România
Mai 2013 - Iul 2013 Atestat de formare continuă a personalului didactic „Director în învăţământul preuniversitar
Centrul de formare şi perfecţionare continuă
Str. Stefan cel Mare nr. 12, Municipiul Vaslui, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

Experienţă
Sep 2012 - Noi 2016 Director
?coala Gimnazială Nr.1, sat Pungeşti, com. Pungeşti (România)
Str. Principala nr. -, Pungeşti, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

52
- conducere executivă
-responsabilitate fata de activitatea financiar-contabila a unitatii
-indrumare si control
-presedinte consiliu profesoral si consiliu de administratie

Sep 1990 - Aug 2012 Profesor


?coala Gimnazială Nr.1, sat Pungeşti, Pungeşti (România)
Str. Principala nr. -, Pungeşti, cod poştal -, judeţul Vaslui, România
? Proiectarea activităţii-elemente de competenţă.
? Realizarea activităţilor didactice curriculare şi extracurriculare.
? Evaluarea rezultatelor învăţării.
? Managementul clasei de elevi.
? Managementul carierei şi al dezvoltării personale.
? Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii unităţii şcolare.
Competenţe

Competenţe de comunicare capacitate buna de comunicare;


? seriozitate si corectitudine;
? punctualitate.

Competenţe analiza si organizare;


organizaţionale/manageriale ? discretie si capacitate de a trata cu confidentialitate informatiile obtinute in exercitarea
atributiilor de serviciu;
? capacitate de a investiga si documenta activitati diverse;
? promptitudine si meticulozitate;
? lucru în echipă.

Competenţe dobândite la locul cunoasterea legislatiei in domeniu;


de muncă ? capacitatea de a intocmi acte si documente;
? permanenta perfectionare.

Competenţă digitală ? Microsoft Office 2013 (Word, Excel, Power Point).


? Windows .
? Internet (navigare).

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
B1 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator
engleza
independent nivel1 independent nivel2 independent nivel2 independent nivel2 independent nivel2
B1 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator
franceza
independent nivel1 independent nivel2 independent nivel2 independent nivel2 independent nivel2

4. Rol: Coordonator activitati scoala Osesti - 1 post


Nume persoană: Pavel Relica
Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect
Atribuţii: - Responsabil direct de implementarea activitatilor de educatie in cadrul scolii pe care o
reprezinta;
- Monitorizează în timp progresul atins faţa de obiectivele propuse şi participă la
redactarea rapoartelor lunare către finanţatori, parteneri şi beneficiari cu respectarea datelor
prevăzute în contracte;
- Asigură circulaţia informaţiei în cadrul proiectului, organizând periodic întâlniri cu echipa
de proiect;
- Coordonează contactul cu grupul ţintă al proiectului din şcoala pe care o reprezintă
privind orice aspect legat de implementarea activităţilor proiectului;
- Face propuneri de îmbunătăţire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienţa atingerii
obiectivelor propuse;
- Asigură rezolvarea problemelor apărute în implementarea activitătilor aferente şcolii pe
care o reprezintă şi informează la timp echipa de management despre problemele apărute.
- Execută orice alte activităţi ce au legătură directă cu activităţile din proiect şi sunt
necesare îndeplinirii indicatorilor proiectului.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Minim studii liceale - 4 ani

Experienţă solicitată

53
Mai putin de 5 ani. Minim un an experienta in invatamant. Experienta in coordonarea activitatilor
scolare si extrascolare.
- 1 ani

Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;


Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

Educaţie
Sep 1975 - Iun 1979 Pedagogie, Psihologie
Liceul Pedagogic Alexandru Vlahuta, Birlad
Str. Eminescu nr. -, Municipiul Bîrlad, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

Experienţă
1979 - 2016 Educatoare
Scola Gimnaziala Mihai Eminescu Osesti, Gradinita cu Program Normal Osesti
Str. Principala nr. -, Oşeşti, cod poştal -, judeţul Vaslui, România
Activitati educative, invatare si formare
In ultimii sapte ani, am coordonat mai multe proiecte cu finantare nerambursabila.
Competenţe

Competente si abilitati sociale Spirit de echipa, capacitate de adaptare sporita, comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare
de noi informatii si abilitati, disponibilitate de implicare in activitati socio-culturale dobandite in
numeroasele proiecte de grup in cadrul activitatilor la locul de munca.
Competente si aptitudini Abilitati de leadership, capacitate de analiza si sintetiza, capacitati decizitionale, spirit
organizatorice organizatoric, aptitudini de coordonare, punctualitate, capacitate de a lua decizii in conditii de stres
si termen limita.

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A2 - Utilizator A2 - Utilizator A2 - Utilizator A2 - Utilizator A2 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel2 elementar nivel2 elementar nivel2 elementar nivel2 nivel2
B1 - Utilizator B1 - Utilizator B1 - Utilizator B1 - Utilizator B1 - Utilizator
franceza
independent nivel1 independent nivel1 independent nivel1 independent nivel1 independent nivel1

5. Rol: Coordonator partener AII - 1 post


Nume persoană: Amironesei Mihaela
Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect
Atribuţii: - Coordonează activităţile aferente partenerului Asociaţia Iubire şi Încredere, din cadrul
proiectului supervizând direct membrii echipei de implementare, consultanţii şi alţi colaboratori
implicaţi;
- Stabileşte relaţii de colaborare cu partenerii, instituţiile statului, organisme financiare,
furnizorii şi beneficiarii proiectului;
- Monitorizează în timp progresul atins faţa de obiectivele propuse şi participă la
redactarea rapoartelor lunare către finanţatori, parteneri şi beneficiari cu respectarea datelor
prevăzute în contracte;
- Asigură circulaţia informaţiei în cadrul proiectului, organizând periodic întâlniri cu echipa
de proiect;
- Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului şi informează la timp
echipa de management despre problemele apărute;
- Face propuneri de îmbunătăţire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienţa atingerii
obiectivelor propuse;

- Coordonează întocmirea cererilor de rambursare ale proiectului, conform graficului


estimativ de depunere al cererilor de rambursare;
- Coordonează echipa implementare a Asociaţia Iubire şi Încredere în realizarea achiziţiilor
prevăzute în bugetul partenerului conform legislaţiei în vigoare;
- Coordonează logistic organizarea evenimentelor adresate grupului ţintă prevăzute în

54
cadrul proiectului;
- Coordonează echipa de implementare a partenerului Asociaţia Iubire şi Încredere în
elaborarea diverselor planuri de implementare şi rapoarte tehnico-financiare prevăzute în proiect;
- Coordonează contactul cu grupul ţintă al proiectului privind orice aspect legat de
implementarea activităţilor proiectului;
- Execută orice alte activităţi ce au legătură directă cu activităţile din proiect şi sunt
necesare îndeplinirii indicatorilor şi rezultatelor proiectului.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată studii superioare si formari suplimentare specifice domeniului de activitate al postului
(management, marketing, planificare strategica s.a) - 3 ani

Experienţă solicitată Între 5 şi 10 ani de experienţă - 5 ani

Competenţe solicitate Abilitati de coordonare


Cunostinte solide de management general, marketing, management de proiect;
Cunostinte solide de operare PC: Word, Excell, Power Point

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

Educaţie
Noi 2013 - Dec 2013 Certificat Manager Proiect
Fundatia Solidaritate si Speranta
Str. Costache Negri nr. 48, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Noi 2009 - Dec 2009 Certificat Inspector Resurse Umane
SC Aktlex Training SRL
Str. Splai Bahlui mal Stang nr. 33A, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Oct 2017 - Oct 2017 Certificat Competente antreprenoriale
Fundatia Camera de Arbitraj si Mediere
Str. Stefan cel Mare si Sfant nr. 2, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Oct 2014 - Noi 2014 Certificat Evaluator de furnizori si de programe de furnizare
Asociatia Aprendis
Str. Bld. Stefan cel Mare si Sfant nr. 67, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Oct 1990 - Iun 1996 Diploma de Licenta Management in Industrie
Universitatea "Al.I.Cuza" - Facultatea de Stiinte Econ
Str. Bulevardul Carol I nr. 11, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Sep 2010 - Sep 2010 Certificat Formator
SC Humanpoint SRL
Str. Sos Bucium nr. 82G, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Aug 2017 - Sep 2017 Certificat Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
Fundatia Camera de Arbitraj si Mediere
Str. Bld. Stefan cel Mare si Sfant nr. 2r, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Iul 2013 - Iul 2013 Adeverinta Curs Manager Resurse Umane
Federatia Filantropia
Str. Sf. Ecaterina nr. 4-6, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

Experienţă
Noi 2013 - Iul 2018 Coordonator Departament --„Centrul de Incluziune sociala” Consilier Orientare privind
Cariera(voluntariat)
Fundatia Solidaritate si Speranta
Str. Costache Negri nr. 48, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

55
•Coordonarea, organizarea si implementarea de activitati pentru orientare in cariera,
•Coordonarea si implementarea activitatilor de informare privind posibilitatile de ocupare pe piata
fortei de munca,
•Coordonarea si implementarea activitatilor de asistare a persoanele aflate in cautarea unui loc de
munca, in alegerea unor cursuri de calificare, recalificare, perfectionare, in alegerea profesiei.
• Coordonarea si implementarea activitatilor de mediere pe piata interna a muncii
•Participarea la organizarea cursurilor de formare profesionala,
•Coordonarea si implementarea activitatilor de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale in
gestionarea propriei cariere,
•Participare la activitati de organizare programe formare profesionala si programe de formare
nonformala..

Noi 2010 - Aug 2013 Consilier Orientare privind Cariera --„Centrele de Incluziune sociala” POSDRU/96/6.2/S/61237
Fundatia Solidaritate si Speranta
Str. Costache Negri nr. 48, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Organizarea si implementarea de activitati pentru orientare in cariera, informare privind posibilitatile
de ocupare pe piata fortei de munca, asistarea persoanele din grupul tinta in alegerea unor cursuri
de calificare, recalificare, perfectionare, in alegerea profesiei.Mediere pe piata interna a muncii,
inclusiv dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in gestionarea propriei cariere
Oct 2014 - Iul 2015 Consilier Antreprenoriat- in proiectul”REINTEGRARE SI INCLUZIUNE SOCIALA A OAMENILOR
IN NEVOIE(PRISON)”POSDRU/165/6.2/S/141062
Fundatia Solidaritate si Speranta
Str. Costache Negri nr. 48, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Organizarea si derularea programelor de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale cu detinutii din
penitenciare, activitati de formare nonformala: organizarea programului de formare, stabilirea
strategiei de formare, organizarea si derularea programului,dezvoltarea unui plan de afaceri pentru
fiecare detinut
Sep 2014 - Iul 2015 Consilier vocational - P5 - Beneficiar: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ID
125723- „ACTIV pe Piaţa Muncii: Abilităţi şi CompetenţeTehnice pentru Integrare şi Valorificare pe
Piaţa Muncii” POSDRU/125/5.1/S/125723
Asociatia Institutul pentru Politici Sociale
Str. Prof.Petre Cumpanici nr. 8, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Derulare sesiuni/campanii de informare privind oportunitatile pietei muncii ; - Stabilirea traseului
profesional, sesiuni individuale si/sau de grup; -derularea de sesiuni de motivare si întărirea
încrederii în sine pentru angajare; informare privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor, stabilirea
traseului profesional, -evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale,
instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă şi prezentare la interviuri în vederea
ocupării, - realizarea/actualizarea unui CV european,
- dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in gestionarea propriei cariere.

Sep 1998 - Iul 2010 Economist la Departamentul Resurse Umane


SC Conest SA
Str. B-dul Metalurgiei nr. 2, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Intocmirea deciziilor şi formalităţilor necesare privind angajarea, promovarea, definitivarea,
delegarea, detaşarea şi incetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor din societate.
Transmitere REVISAL si operarea modificarilor conform cu legislatia in vigoare.
Calculul si evidentierea salariilor pentru angajatii societatii

Aug 2010 - Feb 2011 Director Resurse Umane


SC Conest SA
Str. B-dul Metalurgiei nr. 2, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Planificarea , organizarea, coordonarea si supervizarea activitatii de resurse umane
Planificarea strategica a activitatilor si imbunatatirea activitatii departamentului prin:
-Elaborarea strategiilor pe termen scurt/mediu
-Elaborarea planurilor de actiuni si verificarea implementarii acestora
-Imbunatatirea activitatii departamentului prin dezvoltarea si implementarea practicilor de resurse
umane, juridic, dezvoltare personala si profesionala, adaptarea la schimbare.

Aug 1994 - Aug 1998 Contabil


SC Conest SA
Str. B-dul Metalurgiei nr. 2, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Repartizarea pe costuri a cheltuielilor cu materialele,note contabile, registre contabile,balanta de
verificare, evaluarea patrimoniala, arhivare documente specifice, etc.
Iun 2017 - Oct 2017 Consilier orientare privind cariera
SC Blue Consulting SRL
Str. Elena Doamna nr. 61A, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
Furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor.
Dezvoltarea abilitatii si a increderii in sine a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, in
vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera incluiv antreprenoriale.

56
Instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca

Mai 2015 - Sep 2015 Expert mediere pe piata muncii


Asociatia Institutul pentru Politici Sociale
Str. Prof.Petre Cumpanici nr. 8, Municipiul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România
P5- Asociatia Institutul pentru Politici Sociale
Beneficiar: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ID 125723- „ACTIV pe Piaţa
Muncii: Abilităţi şi CompetenţeTehnice pentru Integrare şi Valorificare pe Piaţa Muncii”-Identificarea
locurilor de munca vacante pentru reintegrarea pe piata muncii a somerilor din proiect
-Realizarea de planuri individuale de mediere pentru 250 de persoane care au intampinat dificultati
repetate la angajare
-Preselectia candidatilor in conformitate cu cerintele potentialilor angajatori si cu aptitudinile,
competentele dobandite si nevoilor acestora; acestea vor urmari corelarea aptitudinilor si
intereselor ocupationale ale participantilor cu oferta mereu actualizata

Competenţe

Competenţe de comunicare - bune abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei mele ca expert mediere pe piata
muncii, consilier orientare privind cariera , consilier antreprenoriat
Competenţe - bune competenţe de organizare dobândite ca manager resurse umane
organizaţionale/manageriale
Competenţe dobândite la locul - o bună cunoaştere a programului de formare profesionala , stabilirea strategiei de formare,
de muncă organizarea si derularea programului

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
B2 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator
engleza
independent nivel2 independent nivel2 independent nivel2 independent nivel2 independent nivel2
B1 - Utilizator B1 - Utilizator B1 - Utilizator B1 - Utilizator B1 - Utilizator
franceza
independent nivel1 independent nivel1 independent nivel1 independent nivel1 independent nivel1

6. Rol: Profesor/ învăţător şcoală după şcoală - 12 posturi


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 234101 profesor in invatamantul primar
Atribuţii: - Realizarea si documentarea orelor de studiu (pregătirea materialelor si a lecţiilor);
- Respectarea programei şcolare pentru programul de şcoală după şcoală;
- Pregătirea suplimentară a copiilor pentru participarea la diverse concursuri;
- Supraveghea copiilor prezenţi la programul de şcoală după şcoală in toate activităţile
întreprinse;
- Acordarea de sprijin în realizarea temelor şi dezvoltarea abilitaţilor;
- Pregăteşte copii pentru deplasarea acasă;
- Organizarea/ desfasurarea programului “scoala dupa scoala” cu copiii din ciclul primar,
inscrisi in proiect;
- Actualizarea prezentei copiilor la sesiunile de lucru;
- Oferirea de suport expertilor in educatie (consilier, psihopedagog etc.), in vederea gasirii
unei abordari adecvate in situatii care implica educatia copiilor.

- Realizarea evaluarii initiale si de evaluari constante a copiilor in vederea dezvoltarii celei


mai adecvate abordari de lucru la lb. si literatura romana/matematica, care sa corespunda nevoilor
reale ale acestora.
- Mentinerea unei bune comunicari cu parintii/ tutorii legali/ cadrele didactice/ echipa
proiectului.
- Realizarea de rapoarte periodice privind parcursul copiilor in cadrul sesiunilor de educatie
remediala la lb. si literatura romana si matematica.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Diploma care sa ateste finalizarea unui liceu cu profil pedagogic (pentru invatator) / facultati (pentru
profesor) cu profil in domeniul materiei predate; Modul psihopedagogic finalizat. - 4 ani

Experienţă solicitată Mai puţin de 5 ani de experienţă.


Mai puţin de 5 ani de experienţă. Minim un an experienta in activitati didactice. - 1 ani

Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;


Cunostinte operare PC;
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte;
Capacitatea de a evalua si a lua decizii

57
Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

7. Rol: Responsabil relaţii cu părinţii - 1 post


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 243212 specialist relatii sociale
Atribuţii: - Acordarea de sprijin părinţilor în vederea soluţionării problemelor educaţionale ale
elevilor;
- Realizarea şedinţelor cu părinţii;
- Ofera informatii privind imbunatatirea relatiei parinte-copil-şcoala;
- Mentinerea unei bune comunicari cu parintii/ tutorii legali/ cadrele didactice/ echipa
proiectului.
- Foloseşte metode interactive pentru captarea interesului şi a participarii la discutii a câtor
mai multe persoane
- Realizarea de rapoarte periodice privind relaţia cu părinţii copiilor din grupul ţintă, precum
şi rapoarte lunare de activitate individuală.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare în domeniul comunicarii/relatiilor sociale/psihologie: minim 3 ani - 3 ani

Experienţă solicitată Mai puţin de 5 ani de experienţă in domeniul comunicarii si relatiilor sociale. - 1 ani

Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;


Cunostinte operare PC;
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte;
Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

8. Rol: Responsabil activitate tranziţie şcolară - 1 post


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 243212 specialist relatii sociale
Atribuţii: - Organizarea/ desfasurarea activităţii de orientare pentru copiii care urmează să intre într-
un alt ciclu şcolar, în vederea sprijinirii tranziţiei şcolare a copiilor în momentele critice pentru
evitarea riscului educaţional;
- Actualizarea prezentei copiilor la sesiunile de lucru;
- Implicare in gasirea de solutii optime menite sa contribuie la dezvoltarea armonioasa a
copiilor din proiect;
- Realizarea evaluarii initiale si de evaluari constante a copiilor in vederea dezvoltarii celei
mai adecvate abordari de lucru, care sa corespunda nevoilor reale ale acestora.
- Pregatirea materialelor si a fiselor de lucru pentru copii.
- Mentinerea unei bune comunicari cu parintii/ tutorii legali/ cadrele didactice/ echipa
proiectului.
- Realizarea de rapoarte de activitate

58
Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare în domeniul stiintelor pedagogice/psihopedagogiei/psihologiei: minim 3 ani - 3 ani

Experienţă solicitată Mai puţin de 5 ani de experienţă in domeniul didactic. Experienta in coordonare de activitati
extrascolare. - 1 ani

Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;


Cunostinte operare PC;
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte;
Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

9. Rol: Responsabil evenimente comunicare şi promovare - 1 post


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 243103 specialist marketing
Atribuţii: - Participa atat la intalnirile echipei de management, cat si la intalnirile de la nivelul
conducerii, legate de aspecte care privesc implementarea proiectului;
- Participa la pregatirea documentatiei necesare pentru sedinte;
- Organizeaza baza de date cu potentialii participanti conform tipului de eveniment si
publicului tinta identificat cu date actuale, specifice, concrete si veridice;
- Centralizeaza listele de participanti, inregistrari foto, video, alte repere care probeaza
desfasurarea evenimentelor;
- Transmite invitatiile participantilor de la workshop-urile din cadrul campaniilor de
informare, respectand termenul prevazut in graficul de desfasurare al evenimentului si metodologia
de verificare a primirii invitatiei si de confirmare a participarii stabilita;
- Elaboreaza planul de promovare al campaniilor de informare privind promovarea igienei
personale;

- Asigura informatiile necesare in ceea ce priveste desfasurarea activitatilor campaniilor de


informare si constientizare din cadrul proiectului;
- Asigura legatura cu furnizorii contractati, evalueaza necesarul de resurse pentru
desfasurarea campaniile de informare, calitatea si promptitudinea furnizorilor;
- Coordoneaza implementarea campaniilor de informare si constientizare prin dinamizarea
intalnirilor, recepteaza probleme/subiecte si rezolva situatii neconforme sau neprevazute;
- Asigurarea suportului in activitatea de informare si publicitate a campaniilor de informare
si de constientizare din cadrul proiectului;
- Stabileste, gestioneaza si transmite necesarul de aprovizionare cu materiale de
intretinere, rechizite si materiale consumabile;
- Intocmeste rapoarte dupa cum urmeaza: raport de activitate personal, orice alte rapoarte
necesare in implementarea proiectului;
- Intocmeste si administreaza documente specifice postului;
- Pastreaza si arhiveaza corespunzator documentatia de lucru in functie de continut, in asa
fel incat accesul la ele sa fie rapid si precis;
- Executa orice alte activitati, dispozitii ce au legatura directa cu activitatile din proiect si
sunt necesare indeplinirii indicatorilor proiectului.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare în domeniul comunicarii/relatiilor sociale/marketing: minim 3 ani - 3 ani

Experienţă solicitată Mai puţin de 5 ani de experienţă. Studii superioare în domeniul comunicarii/relatiilor
sociale/marketing: minim 3 ani. - 1 ani

Competenţe solicitate

59
Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;
Cunostinte operare PC;
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte;
Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

10. Rol: Responsabil a doua şansă - 1 post


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 341202 pedagog social
Atribuţii: - Recepţionează pachetele de hrană şi seturile educaţionale şi distribuirea acestora către
beneficiarii programului ADS;
- Coordonează programului ADS;
- Menţine legătura cu formatorii, consilierul – diriginte şi membrii comisiei de înscriere şi
evaluare a competenţelor;
- Verifică buna desfăşurare a sesiunilor de înscriere şi a derulării programului a doua
şansă;
- Raportează stadiul desfăşurării programului a doua şansă;
- Menţine legătura cu beneficiarii programului a doua şansă;
- Asigurarea mijloacelor de învăţământ, a materialului didactic si a auxiliarelor didactice;
- Intocmeste rapoarte dupa cum urmeaza: raport de activitate personal, orice alte rapoarte
necesare in implementarea proiectului;
- Participa atat la intalnirile echipei de management, cat si la intalnirile de la nivelul
conducerii, legate de aspecte care privesc implementarea proiectului;

- Execută orice alte activităţi, dispoziţii ce au legătură directă cu activităţile aferente


programului de a doua şansă şi sunt necesare îndeplinirii indicatorilor şi obiectivelor proiectului;
- Actualizeaza prezenta tinerilor/adultilor la sesiunile de lucru.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare în domeniul stiintelor pedagogice/psihopedagogiei: minim 3 ani - 3 ani

Experienţă solicitată Mai puţin de 5 ani de experienţă in domeniul didactic. Experienta in coordonare de activitati
extrascolare. - 1 ani

Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;


Cunostinte operare PC;
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte;
Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

11. Rol: Specialist formator a doua şansă - 5 posturi


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 234101 profesor in invatamantul primar
Atribuţii: - Livrează ore de curs în domeniul său de pregătire cu respectarea planificărilor activităţilor
de formare şi a graficului proiectului;

60
- Este responsabil de furnizarea orelor de curs;
- Elaborează materiale de interes pentru curs şi adaptează materialele existente la
particularităţile GT;
- Participă la diferite şedinţe şi evenimente destinate programului ADS in cadrul proiectului,
asigurând pregătirea adecvată a acestora atunci când este cazul;
- Prelucrează statistic fişele de feedback şi pune în aplicare măsuri de creştere a calităţii
procesului de formare;
- Întocmeşte corect şi la timp listele de prezenţă şi alte documentaţii specifice activităţii de
ADS
;- Realizează rapoarte de activitate aferente activităţii desfăşurate;
- Menţine relaţii profesionale cu toţi participanţii la proiect.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Minim studii liceale in domeniul stiintelor educatiei si pedagogiei: minim 4 ani. - 4 ani

Experienţă solicitată Mai puţin de 5 ani de experienţă. Ecperienta in derularea si coordonarea activitatilor didactice,
scolare si extrascolare. - 1 ani

Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;


Cunostinte operare PC;
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte;
Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

12. Rol: Membru comisie de înscriere ADS - 5 posturi


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 234101 profesor in invatamantul primar
Atribuţii: - Anunta inceperea programului, conditiile de inscriere si conditiile de organizare a
acestuia;
- Verifica conformitatea cu legea a dosarelor de inscriere ale participantilor;
- Analizeaza cazurile deosebite si propune solutii pentru integrarea persoanelor in
program;
- Centralizeaza cererile de inscriere si alcatuieste grupele pe ani de studiu;
- Colaboreaza cu comisia de evaluare pentru planificarea si organizarea procesului de
evaluare si de recunoastere a competentelor dobandite anterior;
- Propune alternative de organizare flexibila a programului, in conformitate cu cerintele
educatiei adultilor si cu nevoile personale ale participantilor la program;
- Asigura planificarea orelor corespunzatoare modulelor de initiere si de indrumare pentru
elevi (M0), la inceputul fiecarui an de studiu si organizeaza, dupa inscrierea in program, interviuri
individuale in care analizeaza nevoile si interesele elevilor, oferind sprijin si consultanta privind
posibilitatile de stabilire a programului de pregatire
- Centralizeaza si verifica rezultatele obtinute ca urmare a cererilor de inscriere;
- Realizeaza si actualizeaza baza de date cu rezultatele obtinute in urma evaluarii cererilor
de inscriere;
- Comunica rezultatele evaluarii cererilor de inscriere Specialistului activitate ADS;
- Intocmeste rapoarte dupa cum urmeaza: raport de activitate personal, orice alte rapoarte
necesare in evaluarea competentelor;
- Participa atat la intalnirile echipei de management, cat si la intalnirile de la nivelul
conducerii, legate de aspecte care privesc implementarea proiectului;
- Executa orice alte activitati, dispozitii ce au legatura directa cu activitatile aferente
programului de a doua sansa si sunt necesare indeplinirii indicatorilor si obiectivelor proiectului.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Minim studii liceale in domeniul stiintelor educatiei si pedagogice: minim 4 ani - 4 ani

Experienţă solicitată

61
Mai puţin de 5 ani de experienţă Cel putin un an experienta in domeniul didactic. Experienta in
evaluare a elevilor. - 1 ani

Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;


Cunostinte operare PC; Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub
forma de rapoarte; Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

13. Rol: Membru comisie evaluare competenţe - ADS - 5 posturi


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 234101 profesor in invatamantul primar
Atribuţii: - Stabileşte, împreună cu ceilalţi membrii ai comisiei, modalitatea de evaluare;
- Realizează evaluare competenţelor pentru beneficiarii programului a doua şansă;
- Centralizează şi verifică rezultatele obţinute ca urmare a evaluării competenţelor;
- Realizează şi actualizează baza de date cu rezultatele obţinute în urma evaluării;
- Comunică rezultatele evaluării competenţelor Specialistului activitate ADS;
- Întocmeşte rapoarte după cum urmează: raport de activitate personal, orice alte rapoarte
necesare in evaluarea competenţelor;
- Participa atât la întâlnirile echipei de management, cat si la întâlnirile de la nivelul
conducerii, legate de aspecte care privesc implementarea proiectului;

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Minim studii liceale in domeniul stiintelor educatiei si pedagogice: minim 4 ani - 4 ani

Experienţă solicitată Mai puţin de 5 ani de experienţă Cel putin un an experienta in domeniul didactic. Experienta in
evaluare a elevilor. - 1 ani

Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;


Cunostinte operare PC;
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte;
Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

14. Rol: Membru comisie evaluare competenţe ADS


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 233002 profesor in invatamantul gimnazial
Atribuţii: - Stabileşte, împreună cu ceilalţi membrii ai comisiei, modalitatea de evaluare;
- Realizează evaluare competenţelor pentru beneficiarii programului a doua şansă;
- Centralizează şi verifică rezultatele obţinute ca urmare a evaluării competenţelor;
- Realizează şi actualizează baza de date cu rezultatele obţinute în urma evaluării;
- Comunică rezultatele evaluării competenţelor Specialistului activitate ADS;
- Întocmeşte rapoarte după cum urmează: raport de activitate personal, orice alte rapoarte
necesare in evaluarea competenţelor;
- Participa atât la întâlnirile echipei de management, cat si la întâlnirile de la nivelul

62
conducerii, legate de aspecte care privesc implementarea proiectului;

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare în domeniul cursului predat: minim 3 ani Modul psihopedagogic fabsolvit - 3 ani

Experienţă solicitată Mai puţin de 5 ani de experienţă Experienta didactica de minim un an. Experienta in evaluare
didactica. - 1 ani

Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;


Cunostinte operare PC;
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte;
Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

15. Rol: Consilier diriginte - 2 posturi


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 341202 pedagog social
Atribuţii: - Responsabil direct de implementarea activitatilor de educatie in programului A doua
şansă;
- Mentine legatura cu ceilalţi specialişti şi profesori implicaţi în realizarea programului;
- Realizeaza şi actualizeaza un dosar de evidenţă a progresului fiecărui membru din GT
care participă la A doua şansă;
- Aproba metodologia si plan de actiune al programului A doua şansă;
- Stabileste, gestioneaza resursele spect l necesare pentru organizarea programului A
doua şansă;
- Intocmeste rapoarte dupa cum urmeaza: raport de activitate personal, orice alte rapoarte
necesare in implementarea proiectului;
- Participa atat la intalnirile echipei de management, cat si la intalnirile de la nivelul
conducerii, legate de spect care privesc implementarea proiectului;
- Executa orice alte activitati, dispozitii ce au legatura directa cu activitatile aferente
campaniilor de informare si sunt necesare indeplinirii indicatorilor si obiectivelor proiectului.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare în domeniul stiintelor pedagogice/ psihologiei/psihopedagogiei: minim 3 ani - 3
ani

Experienţă solicitată Mai puţin de 5 ani de experienţă. Experienta in coordonarea de activitati scolare si extrascolare.
Experienta de minim un an in activitatea de diriginte scolar. - 1 ani

Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;


Cunostinte operare PC;
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte;
Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

63
16. Rol: Responsabil grup ţintă - 3 posturi
Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 243201 specialist in relatii publice
Atribuţii: - Identifică şi înregistrează membri din grupul ţintă;
- Pregăteşte documentaţia necesară pentru înregistrarea membrilor grupului ţintă;
- Verifică şi arhivează documentele de înscriere a grupului ţintă;
- Asigură legătura între membri din GT şi echipa de implementare în vederea organizării
subactivităţilor aferente membrilor din GT;
- Participă la organizarea evenimentelor, cu adulţi, din cadrul proiectului;
- Colaborează cu ceilalţi membri ai echipei de implementare în vederea îndeplinirii
atribuţiilor sale;
- Elaborarea şi actualizarea permanenta a bazei de date;
- Participă la întâlnirile de lucru prevăzute în cadrul proiectului;
- Monitorizarea permanentă a situaţiei adulţilor din grupului ţintă;
- Răspunde de arhivarea tuturor documentelor întocmite (atât electronic cât şi în format de
hârtie);
- Organizarea dosarelor de grup ţintă;
- Răspunde solicitărilor cu privire la membri din grupul ţinta;

- Organizarea dosarelor de grup ţintă;


- Răspunde solicitărilor cu privire la membri din grupul ţinta;
- Participă la elaborarea unei metodologii de identificare a adulţilor grupului ţinta din
proiect;
- Prelucrează informaţii care privesc grupul ţintă cu ajutorul tehnicii de calcul;
- Execută orice alte activităţi, dispoziţii ce au legătură directă cu activităţile din proiect şi
sunt necesare îndeplinirii indicatorilor proiectului.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare: minim 3 ani - 3 ani

Experienţă solicitată Mai puţin de 5 ani de experienţă. Experienta de cel putin un an in domeniul comunicarii si relatiilor
sociale. - 1 ani

Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;


Cunostinte operare PC;
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte;
Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

17. Rol: Psiholog - 1 post


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 263411 psiholog
Atribuţii: - Realizeaza activitati de consiliere scolara si dezvoltare personala pentru copiii din
proiect, tinerii si adultii din programul A doua sansa, in vederea dezvoltarii abilitatilor cheie si a
cresterii motivatiei pentru invatare.
- Contribuie la elaborarea metodologiei si instrumentelor de evaluare pentru consilierea
copiilor.
- Contribuie la realizarea si actualizarea planurilor individuale de invatare si dezvoltare.
- Planifica activitati in vederea dezvoltarii si consolidarii autonomiei personale si a
deprinderilor de viata independenta la copii/tineri.
- Este implicat in planificarea si implementarea activitatilor extracurriculare.
- Oferirea de suport psihologic, zilnic, copiilor din proiect.
- Mentinerea unei bune comunicari cu parintii/ tutorii legali/ cadrele didactice/ echipa
proiectului.
- Realizarea constanta de rapoarte de evaluare a situatiei copiilor cu recomadari privind

64
interactiunea si dezvoltarea acestora.
- Realizeaza rapoarte de activitate.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare în domeniu psihologiei sau psihopedagogiei: minim 3 ani - 3 ani

Experienţă solicitată Mai puţin de 5 ani de experienţă. Experienta de cel putin un an in domeniul psihologiei sau
psihopedagogiei. - 1 ani

Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;


Cunostinte operare PC;
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte;
Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

18. Rol: Logoped - 1 post


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 226603 logoped
Atribuţii: - Depistarea, evaluarea complexă şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la
copiii preşcolari, elevi, adulţii de la programul A doua şansă;
- Asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prin acordarea unei
atenţii
- Prioritare copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj, în scopul prevenirii instalării dificultăţilor
- De învăţare a scris-cititului la vârsta şcolară;
- Orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi
integrare
- Ş c o l a r ă ş i s o c i a l ă ;
- Corectarea tulburărilor de limbaj şi comunicare în vederea diminuării riscului de eşec
şcolar.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare în domeniul psihopedagogic: minim 3 ani - 3 ani

Experienţă solicitată Mai puţin de 5 ani de experienţă Experienta in logopedie de minim un an. - 1 ani

Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;


Cunostinte operare PC;
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte;
Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

65
19. Rol: Educator grădiniţă - 7 posturi
Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 234201 profesor in invatamantul prescolar
Atribuţii: - Organizarea/ desfasurarea programului “gradinita prietenoasa” cu copiii ante/ prescolari,
inscrisi in proiect;
- Ofera consiliere socială copiilor din gradinita, planifica si desfasoara activitati formale,
non-formale si de dezvoltarea emotionala pentru copii; monitorizeaza prezenta copiilor la activitati;
participa la intalniri cu parintii copiilor inscrisi pentru a-i informa, consilia legat de situatia copiilor si
participa la intalniri cu ceilalti experti pentru a gasi impreuna solutii la diferitele probleme de
dezvoltare ale acestora.
- Pregateste materialele de lucru si stabileste calendarul activitatilor derulate in program.
- Se va deplasa cu copiii pentru acele activitati care se deruleaza in afara
gradinitelor/spatiilor de lucru.
- Mentinerea unei bune comunicari cu parintii/ tutorii legali/ cadrele didactice/ echipa
proiectului.
- Realizarea de rapoarte periodice privind parcursul copiilor in proiect.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Minim studii liceale în domeniul stiintelor educatiei/ pedagogiei scolar si prescolar: minim 4 ani - 4
ani

Experienţă solicitată Mai puţin de 5 ani de experienţă. Cel putin un an de experienta in domeniul activitatii de educator -
1 ani

Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;


Cunostinte operare PC;
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte;
Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

20. Rol: Specialist formator a doua şansă


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 233002 profesor in invatamantul gimnazial
Atribuţii: - Livrează ore de curs în domeniul său de pregătire cu respectarea planificărilor activităţilor
de formare şi a graficului proiectului;
- Este responsabil de furnizarea orelor de curs;
- Elaborează materiale de interes pentru curs şi adaptează materialele existente la
particularităţile GT;
- Participă la diferite şedinţe şi evenimente destinate programului ADS in cadrul proiectului,
asigurând pregătirea adecvată a acestora atunci când este cazul;
- Prelucrează statistic fişele de feedback şi pune în aplicare măsuri de creştere a calităţii
procesului de formare;
- Întocmeşte corect şi la timp listele de prezenţă şi alte documentaţii specifice activităţii de
ADS
;- Realizează rapoarte de activitate aferente activităţii desfăşurate;
- Menţine relaţii profesionale cu toţi participanţii la proiect.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare în domeniul cursului predat: minim 3 ani Modul psihopedagogic absolvit. - 3 ani

Experienţă solicitată Mai puţin de 5 ani de experienţă, Experienta de cel putin un an de predare a cursului in domeniul
studiilor finalizate. - 1 ani

66
Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;
Cunostinte operare PC;
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte;
Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

21. Rol: Membru comisie de înscriere ADS


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 233002 profesor in invatamantul gimnazial
Atribuţii: - Anunta inceperea programului, conditiile de inscriere si conditiile de organizare a
acestuia;
- Verifica conformitatea cu legea a dosarelor de inscriere ale participantilor;
- Analizeaza cazurile deosebite si propune solutii pentru integrarea persoanelor in
program;
- Centralizeaza cererile de inscriere si alcatuieste grupele pe ani de studiu;
- Colaboreaza cu comisia de evaluare pentru planificarea si organizarea procesului de
evaluare si de recunoastere a competentelor dobandite anterior;
- Propune alternative de organizare flexibila a programului, in conformitate cu cerintele
educatiei adultilor si cu nevoile personale ale participantilor la program;

- Asigura planificarea orelor corespunzatoare modulelor de initiere si de indrumare pentru


elevi (M0), la inceputul fiecarui an de studiu si organizeaza, dupa inscrierea in program, interviuri
individuale in care analizeaza nevoile si interesele elevilor, oferind sprijin si consultanta privind
posibilitatile de stabilire a programului de pregatire individualizat;
- Centralizeaza si verifica rezultatele obtinute ca urmare a cererilor de inscriere;
- Realizeaza si actualizeaza baza de date cu rezultatele obtinute in urma evaluarii cererilor
de inscriere;
- Comunica rezultatele evaluarii cererilor de inscriere Specialistului activitate ADS;
- Intocmeste rapoarte dupa cum urmeaza: raport de activitate personal, orice alte rapoarte
necesare in evaluarea competentelor;
- Participa atat la intalnirile echipei de management, cat si la intalnirile de la nivelul
conducerii, legate de aspecte care privesc implementarea proiectului;

- Executa orice alte activitati, dispozitii ce au legatura directa cu activitatile aferente


programului de a doua sansa si sunt necesare indeplinirii indicatorilor si obiectivelor proiectului.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare în domeniul cursului predat: minim 3 ani Modul psihopedagogic albsolvit. - 3 ani

Experienţă solicitată Mai puţin de 5 ani de experienţă Experienta didactica de minim un an. Experienta in evaluare. - 1
ani

Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;


Cunostinte operare PC;
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte;
Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

67
22. Rol: Mediator şcolar - 1 post
Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 235911 mediator scolar
Atribuţii: - Proiectarea activităţii de mentor şcolar: Fundamentarea proiectării activităţilor specifice
funcţie; Stabilirea strategiilor optime; Elaborarea instrumentelor de proiectare; Proiectarea
activităţilor/experienţelor derulate care presupun utilizarea resurselor TIC; Proiectarea activităţii
extracurriculare;
- Realizarea activităţii de mediator şcolar: organizarea şi dirijarea activităţilor planificate;
Utilizarea materialelor didactice adecvate; monitorizează copiii de vârstă preşcolară şi de vârstă
şcolară; aplicarea practicilor inclusive; promovarea în şcoală a limbii, obiceiurilor şi tradiţiilor
comunităţii;
- Comunicare şi relaţionare: Stabilirea modalităţilor de comunicare;
- Transmiterea corectă a informaţiei;
- Medierea comunicării;
- Stabilirea metodelor de colaborare ale şcolii cu familia, comunitatea locală, ONG-uri;

- Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii şcolii: Relaţionarea


eficientă cu partenerii economici şi sociali;
- Gestionarea activităţilor practice în cadrul unor proiecte în parteneriat;
- Implicarea în activităţi specifice sistemului de asigurare a calităţii în instituţie;
- Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii;
- Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale;
- Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Minim studii liceale (4 ani), filiera vocationala–specializare mediator scolar sau absolvent al oricarui
alt profil, urmat de un curs de formare profesionala cu specializarea mediator scolar (in functie de
durata cursului), recunoscut de MENCS - 4 ani

Experienţă solicitată Mai puţin de 5 ani de experienţă Experienta minim un an in domeniul pedagogiei. - 1 ani

Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;


Cunostinte operare PC;
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte;
Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

23. Rol: Responsabil activitate formare - 1 post


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 242406 manager de formare
Atribuţii: - Participa la dezvoltarea si diseminarea metodologiei de formare a cadrelor didactice
- Participa la organizarea si furnizarea activitatilor de formare a cadrelor didactice;
- Coordoneaza activitatea Formatorilor;
- Asigura suport si monitorizare formatorilor in planificarea, organizarea si derularea
programelor de formare a cadrelor didactice conform calendarului propus si atingerii rezultatelor
estimate;
- Asigura suport si monitorizare expertilor formatori in adaptarea la nevoile GT a
conţinutului cursurilor;
- Raporteaza activitatea şi rezultatele acesteia.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii superioare: minim 3 ani - 3 ani

68
Experienţă solicitată Mai puţin de 5 ani de experienţă Experienta de cel putin un an in coordonarea si organizarea de
cursuri de formare profesionala sau activitati pentru cadre didactice - 1 ani

Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;


Cunostinte operare PC; Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub
forma de rapoarte; Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

24. Rol: Consilier scolar - 1 post


Nume persoană:
Codul ocupaţiei: 235903 consilier scolar
Atribuţii: Realizeaza activitati de consiliere scolara si dezvoltare personala pentru copiii din proiect, tinerii si
adultii din programul A doua sansa, in vederea dezvoltarii abilitatilor cheie si a cresterii motivatiei
pentru invatare.
- Contribuie la elaborarea metodologiei si instrumentelor de evaluare pentru consilierea
copiilor.
- Facilitează dialogul şcoală – familie – comunitate.
- Contribuie la realizarea si actualizarea planurilor individuale de invatare si dezvoltare.
- Planifica activitati in vederea dezvoltarii si consolidarii autonomiei personale si a
deprinderilor de viata independenta la copii/tineri.
- Este implicat in planificarea si implementarea activitatilor extracurriculare.
- Monitorizează şi încurajează prezenţa elevilor la sesiunile de lucru din proiect.
- Realizează rapoarte de activitate lunară.
Execută orice alte activităţi, dispoziţii ce au legătură directă cu activităţile aferente
proiectului şi sunt necesare îndeplinirii indicatorilor şi obiectivelor proiectului.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Licenţă în psihologie, ştiinţele educaţiei sau ştiinţe socio-umane (3 ani) sau curs consilier soclar
acreditat ANC (durata cursului) - 3 ani

Experienţă solicitată Mai puţin de 5 ani de experienţă. Cel putin un an experienta in calitate de consilier scolar - 1 ani

Competenţe solicitate Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor;


Cunostinte operare PC; Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub
forma de rapoarte; Capacitatea de a evalua si a lua decizii

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere
Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementar
engleza
elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1 nivel1

Curriculum vitae

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Documente justificative coordonator Vetrisoaia.pdf


E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Documente justificative coordonator Vetrisoaia
B7852B855
cv coordonator proiect - Asociatia Iubire si Incredere.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 CV cu documente justificative coordonator Asociatria Iubire si
B7852B855 Incredere

CV Rauta Anisoara si documente justificative-semnat.pdf


E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 CV _Coordonator Pungesti
B7852B855

69
Fişier Dată încărcare fişier Descriere

CV Coordonator Osesti+doc justif.pdf


E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 CV_coordonator Osesti+doc justif
B7852B855
cv coordonator vetrisoaia _semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 CV Coordonator activitati soala Vetrisoaia
B7852B855
CV Manager Proiect _semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 CV_Manager Proiect
B7852B855
Nota justificativa schimbare coordonator pungesti.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 11/01/2018 Nota justificativa schimbare coordonator Pungesti
B7852B855
Fise de post_Scoala pt toti.pdf
91E7EC49787EB38CE61CAC71AA7F9EC3FE06D94A36366A0AED1E0 11/01/2018 Fise de post experti Scoala pentru Toti
E443E40279D
Nota justificativa Schimbare manager si coordonator Vetrisoaia.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 11/01/2018 Nota justificativa Schimbare manager si coordonator Vetrisoaia
B7852B855
CV Ferghete Cristina Speranta_semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 26/01/2018 CV_coordonator Partener 3 AII
B7852B855
Formular 1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 03/07/2018 Formular 1
B7852B855
solicitare retragere Ferghete (1) (1).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 03/07/2018 solicitare retragere Ferghete
B7852B855
CV+doc COORD Amironesei Mihaela (1).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 03/07/2018 CV+doc COORD Amironesei Mihaela
B7852B855

Resurse materiale implicate


Amplasament 1 Pus la dispoziţie de: COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local (Lider)

Sediu proiect

Adresa:Strada Principala nr. -, -, Localitatea: Vetrişoaia, Cod poştal: -, Judeţul: Vaslui, Ţara: România

Resursă Cantitate Partener


Laptop 1 buc COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local
Scaune 5 buc COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local
Birou 4 buc COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local
Spatiu pentru desfasurarea managementului poiectului 2 mp COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local
Microbuz scolar 1 buc COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Amplasament 2 Pus la dispoziţie de: COMUNA PUNGEŞTI (Membru)

Consiliul Local Pungesti

Adresa:Strada Principala nr. , Localitatea: Pungeşti, Cod poştal: -, Judeţul: Vaslui, Ţara: România

Resursă Cantitate Partener


Scaun 4 buc COMUNA PUNGEŞTI
Birou 3 buc COMUNA PUNGEŞTI
Desktop PC 1 buc COMUNA PUNGEŞTI
Spatiu pentru managementul proiectului 1 buc COMUNA PUNGEŞTI

Amplasament 3 Pus la dispoziţie de: ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala (Membru)

Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" sat Osesti

Adresa:Strada Principala nr. , Localitatea: Oşeşti, Cod poştal: -, Judeţul: Vaslui, Ţara: România

Resursă Cantitate Partener


Scaune 10 buc ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT

70
Resursă Cantitate Partener
OŞEŞTI/Scoala
Mese birou 5 buc ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT
OŞEŞTI/Scoala
Desktop PC 1 buc ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT
OŞEŞTI/Scoala
Sala de clasa 3 bucati ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT
OŞEŞTI/Scoala

Amplasament 4 Pus la dispoziţie de: ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE" (Membru)

Sediu Partener Asociaţia Iubire şi Încredere

Adresa:Strada Costache Negri nr. 62, Bl. C2, Sc. C, ap. 1, Localitatea: Municipiul Iaşi, Cod poştal: 700070, Judeţul: Iaşi, Ţara: România

Resursă Cantitate Partener


Scaun 2 bucată ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"
Birou 2 bucată ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"
Dulap arhivă dosare 1 bucată ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"
Sală birou implementare 1 spaţiu ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Activităţi previzionate

Activitate: Activitatea 1. Managementul proiectului

Subactivităţi

Managementul proiectului La nivel de activitate, monitorizarea este realizată de către fiecare membru din echipa de
implementare, aceştia fiind responsabili pentru activităţile pentru care au fost desemnaţi în
14 Mai 2018 - 13 Mai 2021 cadrul proiectului. Membrii echipei de proiect sunt cei care monitorizează membrii echipei de
implementare. De asemenea, Managerul de Proiect monitorizează şi activitatea celorlalţi
COMUNA PUNGEŞTI membrii din echipa de management.
Metodologia de monitorizate: - la nivel de proiect monitorizarea este efectuată de membrii
ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE" echipei de management a Solicitantului şi a partenerilor; - sunt monitorizate rezultatele obţinute
COMUNA PUNGEŞTI/CONSILIUL pentru fiecare activitate propusă în proiect, dar şi de fiecare membru al echipei de management
LOCAL şi al echipei de implementare. Se realizează prin: - analiza rapoartelor intermediare şi a
situaţiei prezentate de către membrii echipei în cadrul şedinţelor interne periodice; - analiza
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI
documentelor financiare; - analiza graficului de plăţi realizate în comparaţie cu bugetul
EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala
preconizat; - analiza documentelor oficiale realizate în cadrul proiectului; - verificarea graficului
COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local de implementare a activităţilor şi fişelor de pontaj.
Monitorizarea activităţilor proiectului va fi realizată şi prin activităţile suport ale echipei de
proiect. Aceasta va asigura achiziţionarea resurselor materiale şi financiare aferente unor astfel
de activităţi: materiale consumabile, combustibil, servicii de arhivare, decontarea chiriei şi a
utilităţilor.
Monitorizarea activităţilor proiectului se va realiza şi prin organizarea întâlnirilor echipei de
proiect care au drept scop consolidarea şi eficientizarea productivităţii echipei de proiect.
Masurile de monitorizare si evaluare interna a activitatilor proiectului vor fi adoptate in raport cu
complexitatea acestora: pt. a asigura atingerea rezultatelor vizate, echipa de management va
organiza si desfasura activitatile proiectului prin metode specifice.
Aceste masuri vor fi structurate in cadrul unui plan de monitorizare si evaluare interna a
activitatilor proiectului astfel: scop, domeniu, definitii, abrevieri, documente de referinta,
responsabilitati, procedura, documente, inregistrari, anexe. Instructiunile/Procedurile
mentionate sunt urmatoarele:
- Standardizarea sedintelor de lucru (metodologia de organizare si desfasurare a
sedintelor de lucru sustinute de membrii echipei de implementare pt. eficientizarea activitatilor
legate de obiectivele proiectului);
- Selectia GT (metodologia de selectare a GT);
- Controlul documentelor (modul in care solicitantul identifica, elaboreaza, analizeaza,
aproba, difuzeaza si revizuieste documentele si modul de utilizare a editiilor in vigoare ale
documentelor in toate locurile unde se executa activitati care afecteaza calitatea; inregistrarea
documentelor tehnice si financiare aferente proiectului);
- Proceduri de lucru cu membrii GT, partenerii, furnizorii, autoritatea de management,
membrii echipei implementare şi membrii echipei de management a proiectului, autoritati
publice, precum si oricare alte persoane interesate;
- Controlul inregistrarilor (metodologia de identificare, colectare, indexare, acces,
indosariere, arhivare, conservare si distrugere a inregistrarilor);
- Desfasurarea activitatilor proiectului (modul de desfasurare a activitatilor
proiectului);
- Actiuni corective si preventive (stabilirea, analiza si implementarea actiunilor
corective/preventive, pt. eliminarea/minimizarea cauzelor neconformitatilor actuale sau
potentiale);
- Evaluarea satisfactiei GT (metoda de evaluare a gradului de satisfacere a cerintelor

71
GT ca urmare a participarii in cadrul activitatilor proiectului);
- Audit intern (stabileste si mentine un sistem eficient de asigurare a calitatii prin
audituri interne, prin care sa se evalueze procesele si activitatile din cadrul structurii
parteneriale, pt. a determina daca activitatile si rezultatele aferente safisfac cerintele).

Necesitatea întâlnirilor echipei de proiect. Întâlnirile echipei de proiect sunt importante prin
prisma rolului asumat de resursa umana în cadrul unui proiect, rezultatele celui din urmă fiind
direct proporţionale cu implicarea şi asumarea responsabilităţilor. Comisia Europeană
subliniază acest lucru într-un articol din ianuarie 2012, specificând faptul că în cadrul întâlnirilor
echipei de proiect sunt luate o serie de decizii, de la generale şi strategice, până la decizii
specifice operaţionale bazate pe obţinerea şi analiza informaţiei. În acest mod, organizarea şi
derularea întâlnirilor echipei de proiect sunt necesare în implementarea acestuia asigurând
luarea cunoaşterea stadiului derulării activităţilor, a gradului de îndeplinire a indicatorilor
proiectului, a progresului financiar, precum şi a dificultăţilor întâlnite pe parcursul derulării
activităţilor de fiecare partener în parte, urmând ca împreună cu echipa extinsă de proiect să fie
luate deciziile operaţionale şi cele strategice.
În vederea unei implementări cât mai eficiente a proiectului se vor organiza câte şase întâlniri
pe an la care vor participa câte un reprezentant al fiecărui partener. În cadrul acestora, vor fi
puse în discuţie o serie de subiecte precum: stadiul activităţilor, progresul financiar al
proiectului şi gradul de îndeplinire al indicatorilor.
Promovarea proiectului se va realiza cu scopul asigurării unei bune vizibilităţi a acestuia în
rândul comunităţii; asigurării popularizării oportunităţilor oferite în cadrul proiectului şi a
Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020; prezentării activităţilor proiectului, a
partenerilor implicaţi şi a rezultatelor urmărite.
Promovarea activităţilor proiectului va fi realizată în conformitate cu Ghidul Orientări Generale,
capitolul 9. Se completează cu o serie de activităţi, descrise în cele ce urmează:
1. Organizarea conferinţei de presă pentru deschiderea proiectului.
Scop: anunţarea lansării activităţilor proiectului; asigurarea unei bune vizibilităţi a proiectului în
rândul comunităţii; asigurarea popularizării oportunităţilor oferite în cadrul proiectului şi a
Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020; comunicarea activităţilor proiectului, a
partenerilor implicaţi şi a rezultatelor urmărite. Activităţi: realizarea şi transmiterea invitaţiilor,
realizarea şi transmiterea comunicatului de presă, organizarea conferinţei, desfăşurarea
conferinţei de presă, distribuirea a 20 de broşuri, 20 de pixuri, 20 de mape participanţilor la
conferinţe. Impactul urmărit: creşterea gradului de notorietate a proiectului şi a acţiunilor
propuse în cadrul acestuia.
2. Promovarea indoor/outdoor:
Scop: promovarea proiectului şi a evenimentelor pe care le presupune. Activităţi: amplasarea/
expunerea/ afişarea celor 6 afişe la sediile partenerilor/ membrilor asociaţi din cadrul
proiectului. Impact urmărit: creşterea gradului de notorietate a proiectului şi activităţilor
acestuia, atragerea membrilor grupului ţintă la activităţile proiectului.
3. Promovarea online, prin intermediul site-ului dedicat proiectului:
Scop: promovarea proiectului şi a evenimentelor pe care le presupune în mediul online,
transmiterea de informaţii către publicul larg. Activităţi: echipa de implementare se va întâlni cu
furnizorul de servicii de creare site în vederea stabilirii structurii acestuia şi structurării
informaţiilor postate, actualizarea şi reactualizarea informaţiilor pe site-ul proiectului pe
parcursul implementării proiectului, indexarea în motoarele de căutare. Impact urmărit:
creşterea gradului de notorietate a proiectului şi a activităţilor acestuia, precum şi a
Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020.
4. Organizarea conferinţei de presă pentru închiderea proiectului
Scop: diseminarea rezultatelor proiectului către alte entităţi şi multiplicarea acestora la nivel
local şi regional; anunţarea finalizării proiectului; asigurarea unei bune vizibilităţi a rezultatelor
proiectului în rândul comunităţilor; asigurarea popularizării oportunităţilor Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020. În acest sens se vor realiza materiale informative
referitoare la exemple de bune practici, metodologii, materiale de instruire, curricula şi alte
informaţii utilizate în cadrul activităţilor implementate ale proiectului.
Activităţi: realizarea şi transmiterea invitaţiilor, realizarea şi transmiterea comunicatului de
presă, organizarea conferinţei, desfăşurarea conferinţei de presă, distribuirea a 20 de broşuri,
20 de pixuri, 20 de mape participanţilor la conferinţe. Impactul urmărit: creşterea gradului de
notorietate a proiectului, a acţiunilor realizate în cadrul acestuia, a partenerilor implicaţi şi a
rezultatelor acestuia.
Asigurarea vizibilităţii proiectului va fi completată prin următoarele acţiuni: în cadrul activităţilor
destinate grupului ţintă (activităţile 2-4 cu toate subactivităţile acestora) beneficiarii (aplicantul şi
partenerii) se asigură că cei care participă în cadrul proiectului sunt informaţi în mod specific cu
privire la sprijinul acordat prin FSE/ ILMT - reprezentantul echipei de proiect va avea de fiecare
dată o secţiune dedicată acestui aspecta, dincolo de materialele care se distribuie de fiecare
dată; orice fel de documente referitoare la implementarea proiectului (flyere, spot video,
comunicate de presă, invitaţii la evenimente, site, etc.) şi publicate pentru public sau
participanţi, inclusiv certificatele de prezenţă sau alte certificate vor include o menţiune cu
privire la faptul că operaţiunea a fost sprijinită în cadrul FSE/ ILMT.

Amplasamente Sediu proiect - Str. Principala, nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

Consiliul Local Pungesti - Str. Principala, , Pungeşti, judeţul Vaslui, România

Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" sat Osesti - Str. Principala, , Oşeşti, judeţul Vaslui,
România
Sediu Partener Asociaţia Iubire şi Încredere - Str. Costache Negri, nr. 62, Municipiul Iaşi, cod
poştal 700070, judeţul Iaşi, România
Rezultate previzionate 1 echipă de implementare proiectului informată şi pregătită
18 întâlniri ale echipei de proiect

72
18 minute ale întâlnirilor echipei de proiect
18 liste de prezenţă ale întâlnirilor echipei de proiect

Activitate: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii

Subactivităţi

Acordarea de sprijin pentru reducerea Scopul acestei activităţi constă atât în prevenirea neglijării de către copii a orelor de curs pentru
părăsirii timpurii a şcolii prin programe de elevii şi tinerilor în risc educaţional care aparţin ?colilor Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti, cât şi în
tip şcoală după şcoală asigurarea continuării educaţiei formale. De asemenea, prin intermediul acestei activităţi se va
14 Mai 2018 - 13 Mai 2021 avea în vedere dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de educaţie, în vederea
petrecerii în siguranţă, util şi plăcut, a timpului liber.
COMUNA PUNGEŞTI Beneficiarii acestei activităţi sunt elevii claselor 0-IV înscrişi în şcolile partenere, dat fiind faptul
că aceste categorii de vârstă necesită o atenţie sporită în vederea îndeplinirii sarcinilor aferente
COMUNA PUNGEŞTI/CONSILIUL
activităţilor educaţionale. Mai mult decât atât, evoluţia intelectuală pe parcursul absolvirii
LOCAL
claselor primare este definitorie pentru dezvoltarea ulterioară a elevului.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI Necesitatea: Utilitatea şi necesitatea organizării acestei activităţi se fundamentează pe faptul
EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala că rata abandonului sau a eşecului şcolar este mult mai mare la categoriile defavorizate de
COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local copii, pentru care a avea acces la educaţie este un obiectiv mai greu de atins decât pentru
ceilalţi copii. Mai mult decât atât, lipsa posibilităţilor materiale, familiile numeroase, scepticismul
părinţilor faţă de utilitatea educaţiei, experienţele de viaţă limitate ale părinţilor (conform
analizei de nevoi, în zonele vizate de proiect principala sursă de venit al oamenilor este
reprezentantă de către alocaţiile de la bugetul de stat, veniturile ocazionale din munca agricolă,
venituri provenite din activităţi prestate în calitate de muncitori calificaţi şi necalificaţi). În situaţia
în care şi nivelul de educaţie al părinţilor este scăzut, aceşti copii nu pot beneficia de sprijin
suplimentar în efectuarea temelor, iar fără o minimă îndrumare, ajung să nu îşi mai
pregătească temele pentru a doua zi. Acest lucru duce treptat la scăderea performanţelor
şcolare şi, în final, la pierderea interesului copilului şi a familiei pentru educaţie.
Mai mult decât atât, şi analiza de nevoi efectuată pe cele trei şcoli implicate în proiect relevă
utilitatea foarte mare şi necesitatea desfăşurării unor astfel de programe. Aşadar, activitatea
principală desfăşurată în cadrul programului şcoală după şcoală va avea în vedere sprijinirea şi
consilierea elevilor în efectuarea temelor. Prin intermediul acestei activităţi copii sunt ajutaţi să
înţeleagă mai bine noţiunile care sunt predate la clasă, să depăşească dificultăţile de asimilare
a noţiunilor noi şi vor fi învăţaţi să îşi facă corect temele pentru a doua zi. De asemenea,
desfăşurarea unei activităţi de tip şcoală după şcoală determină o serie de efecte
multiplicatoare la nivelul fiecărui elev în parte, după cum urmează: asigurarea unui cadru sigur
de petrecere a timpului liber, integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea
adaptabilităţii la acest tip de mediu şi stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a conştiinţei
propriei identităţi, a comunicării interpersonale şi a relaţionării cu ceilalţi colegi.
Desfăşurare: Serviciile oferite în cadrul acestei activităţi se adresează copiilor defavorizaţi si
copiilor proveniţi din familii ce nu au în grija cui să lase copiii după terminarea programului zilnic
şcolar şi pe perioada vacanţelor, care vor pentru copiii lor o alternativă de a fi supravegheaţi de
personal cu pregătire specială, într-un cadru de lucru care poate stimula capacitatea lor de
relaţionare interpersonală cu cei de aceeaşi vârstă, dar şi cu vârste diferite. Astfel, frecventarea
programului Şcoală după Şcoală ar putea contrabalansa lipsa resurselor materiale sau nivelul
scăzut de educaţie al părinţilor şi lipsa condiţiilor adecvate studiului acasă, inclusiv al copiilor
exploataţi economic, precum şi al celor aparţinând minorităţilor etnice. Programul şcoală după
şcoală vizat este conceput astfel încât să răspundă profilurilor de dezvoltare intelectuală şi
fizică a copilului şi presupune:
• preluarea copiilor de la şcoală;
• servirea mesei de prânz;
• program de relaxare;
• efectuarea temelor sub îndrumarea unui cadru de specialitate;
• servirea gustării;
• desfăşurarea unor activităţi recreative.
Elementele de bază ale educaţiei propuse în cadrul acestei activităţi referitoare la programul
„Şcoala după şcoală” vizează îmbunătăţirea competenţelor TIC, competenţelor sociale, nivelul
cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale şi nivelul creativităţii prin: procesul de
învăţare prin joc; participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor; organizarea
adecvată a ambientului educativ şi flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare.
În cadrul programului ?coală după şcoală beneficiarii vor urma cursuri de TIC, contribuind astfel
la tema secundară FSE - Îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor
informaţiei şi comunicaţiilor.
Aşadar, activităţile principalele vizează acordarea de către cei 12 specialişti activitate after-
school de servicii alternative de educaţie prin asigurarea continuităţii educaţiei formale prin
efectuarea temelor pentru acasă şi prin desfăşurarea de activităţi recreative.
Activităţile recreative din cadrul programului de şcoală după şcoală cuprind organizarea de
jocuri şi concursuri pe diverse teme de interes pentru elevi. Aceste activităţi sunt menite pentru
a dezvolta abilităţile artistice ale copiilor. Vor fi încurajate activităţile ce presupun acţiuni de
voluntariat şi acţiuni pe tema drepturilor omului şi copilului. În acest sens, una dintre cele mai
importante aspecte ale acestor activităţi are în vedere realizarea unor activităţi educative care
au o tematică aferentă termenului de drepturi ale copilului. Multiculturalismul poate fi abordat,
din punct de vedere educativ, prin accesul elevilor la cunoştinţe istorice, privind arta şi tradiţiile
unei etnii pentru a da copiilor perspectiva de înţelegere exhaustivă a diferenţelor din jurul
acestora. Astfel, realizarea programei pentru această activitate va fi realizată de către cei 12
responsabili de activitatea de şcoală după şcoală (câte patru pentru fiecare instituţie de
învăţământ).
În cadrul activităţii ?coală după ?coală vor fi organizate acţiuni dedicate fiecărui principiu
orizontal. În acest sens, anual, timp de o săptămână vor fi abordate subiecte referitoare la
fiecare principiu orizontal în parte sub egida: Săptămâna egalităţii de gen, Săptămâna

73
nediscriminării, Săptămâna accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi, Săptămâna schimbărilor
demografice, Săptămâna poluatorul plăteşte, Săptămâna protecţiei biodiversităţii, Săptămâna
utilizării eficiente a resurselor, Săptămâna atenuării şi diminuării la schimbările climatice,
Săptămâna rezilienţei la dezastre. Astfel, proiectul va contribui la educarea copiilor şi tinerilor în
spiritul egalităţii de şanse, respectiv nediscriminarea, precum şi al dezvoltării durabile. In
acelaşi timp, copiii vor fi promotori ai principiilor orizontale legate de egalitatea de şanse,
respectiv nediscriminarea, precum si al dezvoltării durabile în familiile lor, dar şi în cercul de
prieteni, colegi şi comunitatea din care vin, subiectele putând fi abordate în cadrul orelor de
dirigenţie. În acest mod, comunităţile marginalizate din zona de implementare a proiectului vor
conştientiza importanţa egalităţii de şanse, respectiv nediscriminării şi a dezvoltării durabile şi
le vor aplica în acţiunile proprii.
Tema secundară referitoare la inovarea socială va fi abordată prin oferirea de către instituţiile
vizate a unor modele de petrecere în siguranţă, util şi plăcut, a timpului liber în vederea
soluţionării problemei referitoare la prevenirea neglijării a orelor de curs de către elevii şi
tinerilor în risc educaţional care aparţin instituţiilor de învăţământ vizate de proiect, cât şi în
asigurarea continuării educaţiei formale.
Acordarea şansei de participare la programul şcoală după şcoală se va realiza respectându-se
principiul egalităţii de şanse şi non-discriminării şi vor fi adaptate în funcţie de nevoile şi
specificul activităţii.
Pentru desfăşurarea acestei activităţi este nevoie de achiziţionarea următoarelor:
- Materiale consumabile - sunt necesare pentru derularea activităţilor specifice
programului şcoală după şcoală. Menţionăm faptul că membrii structurii de parteneriat nu
desfăşoară în mod curent activităţi aferente programului şcoală după şcoală şi, implicit, nu
deţin resurse pentru asigurarea unei astfel de cheltuieli;
- Materiale didactice - sunt necesare pentru derularea activităţilor educative specifice
programului şcoală după şcoală. Menţionăm faptul că membrii structurii de parteneriat nu
desfăşoară în mod curent activităţi aferente programului şcoală după şcoală şi, implicit, nu
deţin resurse pentru asigurarea unei astfel de cheltuieli;
- Leasing operaţional microbuz (?coala Gimnazială Oşeşti) – este necesar pentru
asigurarea transportului beneficiarilor programului şcoală după şcoală. Menţionăm faptul că
?coala Gimnazială Oşeşti nu desfăşoară în mod curent activităţi aferente programului şcoală
după şcoală şi, implicit, nu deţine un mijloc de transport pentru asigurarea unei astfel de
cheltuieli. În acelaşi timp, conform analizei de nevoi, distanţa medie a copiilor din grupurile
vulnerabile faţă de unitatea de învăţământ este de 10 km, fiind necesar a fi asigurate mijloacele
pentru transportul membrilor GT pentru această activitate.

Amplasamente Sediu proiect - Str. Principala, nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

Consiliul Local Pungesti - Str. Principala, , Pungeşti, judeţul Vaslui, România

Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" sat Osesti - Str. Principala, , Oşeşti, judeţul Vaslui,
România
Rezultate previzionate 238 de elevi participanţi ai programului ?coală după ?coală dintre care 100 de elevi din cadrul
Liceul Tehnologic Petru Rareş, Vetrişoaia, 69 de elevi din cadrul ?colii Gimnaziale Mihai
Eminescu, Oseşti şi 69 elevi din cadrul ?colii Gimnaziale nr. 1, sat Pungeşti

Realizarea unui program de tipul grădiniţa Scopul acestei activităţi se fundamentează pe creşterea participării la educaţie, prevenirea şi
prietenoasă reducerea abandonului, ameliorarea rezultatelor şcolare ale elevilor prin crearea unui mediu
1 Septembrie 2018 - 30 Ianuarie 2021 şcolar incluziv şi prietenos elevului.
Necesitatea implementării acestei activităţi este evidenţiată de către o serie de documente
COMUNA PUNGEŞTI elaborate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, UNESCO, Consiliul Europei, Comisia
Europeană şi Banca Mondială. În acest sens, relevantă este Convenţia ONU privind drepturile
COMUNA PUNGEŞTI/CONSILIUL persoanelor cu dizabilităţi, din 2006 transpusă în legislaţia românească prin Legea nr.
LOCAL 221/2010, art. 24 – Educaţia conform căreia se va asigura un sistem educaţional incluziv la
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI toate nivelurile şi pe toată durata vieţii, cu scopul de a-i dezvolta pe deplin potenţialul uman,
EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala simţul demnităţii şi al stimei de sine, spre consolidarea respectului pentru drepturile şi libertăţile
COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local fundamentale ale omului şi pentru diversitatea umană. De asemenea, Strategia europeană
2010-2020 pentru persoanele cu handicap prevede realizarea unui un angajament reînnoit
pentru o Europă fără bariere prin promovarea unui învăţământ favorabil incluziunii şi învăţării
de-a lungul vieţii pentru elevii şi studenţii cu handicap. Comitetul privind Drepturile Copilului, în
raportul din cea de-a 16 a sesiune (CRC/C/69, para. 338), a identificat nevoia de acţiune pentru
a încheia segregarea în educaţie şi a recomandat consistent dezvoltarea sistemelor
educaţionale incluzive. Mai mult decât atât, a accentuat faptul că educaţia incluzivă este un
obiectiv major pentru educaţia copiilor cu dizabilităţi, din anul 2002.
În plus, toate cele 3 şcoli implicate în proiect au notat această acţiune cu 5, ceea ce reprezintă
faptul că ei consideră aceste acţiuni ca având un nivel de utilitate foarte ridicat. ?colile
apreciază că un astfel de program ar reduce şi preveni absenteismul şi abandonul şcolar, prin
implicarea activă a copiilor în propriul proces de formare şi de obţinere de rezultate şcolare mai
bune. Aceste tipuri de programe sunt necesare pentru atragerea copiilor spre educaţie prin
crearea unui climat atractiv, plăcut, sigur. Astfel, ei vor privi activităţile educative cu mai multă
încredere şi încântare, ceea ce va duce la creşterea dorinţei şi a interesului pentru activităţi
educative, atât şcolare, cât şi extra-şcolare.
Desfăşurarea acestei activităţi rezidă în desfăşurarea activităţilor de tip individuale sau în grup.
Specialistul pentru activitatea de educaţie incluzivă propune şi realizează materiale didactice
individualizate în funcţie de dificultăţile de învăţare ale elevilor.
De asemenea, organizează activităţi de intervenţie personalizată, utilizând diverse strategii de
învăţare activă centrată pe elev. Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea
educaţiei la nevoile individuale din perspectiva diferenţelor dintre elevi. În acest sens, se va
realiza o adaptare a procesului instructiv-educativ la posibilităţile intelectuale, la interesele
cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului. Pentru realizarea acestor deziderate,
specialistul responsabil de această activitate colaborează cu întreg corpul profesoral al şcolii în

74
vederea integrării eficiente a elevilor în colectivul clasei şi al şcolii.
Implementarea acestei activităţi presupune parcurgerea unor paşi precum:
1. Asigurarea unui climat primitor şi deschis în şcolile vizate, prin organizarea mediului
educaţional cât mai eficient şi stimulator;
2. Asigurarea unui curriculum flexibil şi deschis, la care să aibă acces şi părinţii;
3. Evaluarea fiecărui copil prin observaţie directă şi indirectă, pentru a asigura
participarea lui adecvată la activităţile curriculare;
4. Asigurarea accesului tuturor copiilor în programul şcolii, dar şi la modificările şi
adaptările acestuia.
5. Asigurarea participării tuturor copiilor la întregul program;
6. Asigurarea participării familiilor la decizii şi acţiuni în favoarea tuturor copiilor;
7. Asigurarea unei evaluări permanente şi periodice a progreselor pe care le fac toţi
copiii, nu numai din punctul de vedere al achiziţiilor intelectuale, dar şi al relaţiilor sociale, al
cooperării şi colaborării, al dezvoltării imaginii de sine şi încrederii în forţele proprii;
8. Elaborarea unor planuri individualizate, personalizate la copiii care au nevoie de
sprijin în anume componente ale dezvoltării şi la anumite momente;
9. Ajustări permanente ale curriculum-ului pentru a se adapta la nevoile educative ale
copiilor;
10. Realizarea de activităţi educative centrate pe copil pentru beneficiarii acestui
program;
11. Schimb permanent de idei, experienţe şi soluţii, între profesori şi elevi, precum şi cu
familiile copiilor.
În cadrul activităţii Grădiniţa prietenoasă vor fi organizate acţiuni dedicate fiecărui principiu
orizontal. În acest sens, anual, timp de o săptămână vor fi abordate subiecte referitoare la
fiecare principiu orizontal în parte sub egida: Săptămâna egalităţii de gen, Săptămâna
nediscriminării, Săptămâna accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi, Săptămâna schimbărilor
demografice, Săptămâna poluatorul plăteşte, Săptămâna protecţiei biodiversităţii, Săptămâna
utilizării eficiente a resurselor, Săptămâna atenuării şi diminuării la schimbările climatice,
Săptămâna rezilienţei la dezastre. Astfel, proiectul va contribui la educarea copiilor în spiritul
egalităţii de şanse, respectiv nediscriminarea, precum şi al dezvoltării durabile. In acelaşi timp,
copiii vor fi promotori ai principiilor orizontale legate de egalitatea de şanse, respectiv
nediscriminarea, precum si al dezvoltării durabile în familiile lor, dar şi în cercul de prieteni,
colegi şi comunitatea din care vin. În acest mod, comunităţile marginalizate din zona de
implementare a proiectului vor conştientiza importanţa egalităţii de şanse, respectiv
nediscriminării şi a dezvoltării durabile şi le vor aplica în acţiunile proprii.
Tema secundară referitoare la inovarea socială va fi abordată prin implicarea instituţiilor vizate
în prestarea unor servicii care să contribuie la creşterea participării la educaţie, prevenirea şi
reducerea abandonului, ameliorarea rezultatelor şcolare ale elevilor.
Pentru realizarea acestei activităţi, beneficiarilor li se va asigura un pachet de hrană pentru
toată perioada de implementare a activităţii.
Pentru desfăşurarea acestei activităţi este nevoie de achiziţionarea următoarelor:
- Materiale consumabile - sunt necesare pentru derularea activităţilor specifice
programului grădiniţa prietenoasă. Menţionăm faptul că membrii structurii de parteneriat nu
desfăşoară în mod curent activităţi aferente programului grădiniţa prietenoasă şi, implicit, nu
deţin resurse pentru asigurarea unei astfel de cheltuieli;
- Materiale didactice - sunt necesare pentru derularea activităţilor educative specifice
programului grădiniţa prietenoasă. Menţionăm faptul că membrii structurii de parteneriat nu
desfăşoară în mod curent activităţi aferente programului grădiniţa prietenoasă şi, implicit, nu
deţin resurse pentru asigurarea unei astfel de cheltuieli;
Resursele umane responsabile de această activitate sunt: educatori grădiniţă (câte doi pentru
instituţiile de învăţământ de la Pungeşti şi Vetrişoaia şi trei pentru ?coala Gimnazială de la
Oşeşti).

Amplasamente Sediu proiect - Str. Principala, nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

Consiliul Local Pungesti - Str. Principala, , Pungeşti, judeţul Vaslui, România

Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" sat Osesti - Str. Principala, , Oşeşti, judeţul Vaslui,
România
Rezultate previzionate 155 de copii participanţi la programul Grădiniţa prietenoasă din care 40 de copii din cadrul
Liceul Tehnologic Petru Rareş, Vetrişoaia, 59 de copii din cadrul ?colii Gimnaziale Mihai
Eminescu, Oseşti şi 56 copii din cadrul ?colii Gimnaziale nr. 1, sat Pungeşti 15 antepreşcolari
care vor înscrişi la grădiniţă în cadrul proiectului şi 41 de copii deja existenţi)

Acordarea de consiliere şi orientare pentru Scopul acestei activităţi este de a facilita procesul de tranziţie şcoală pentru elevii care încep
copiii care urmează să intre într-un alt un ciclu de învăţământ. Tranziţia şcolară şi, implicit, adaptarea la noul sistem, este un
ciclu şcolar, în vederea sprijinirii tranziţiei eveniment extrem de important în viaţa copilului. Tranziţia implică schimbări fiziologice,
şcolare a copiilor în momentele critice psihologice şi sociale. Fiind semnificative, acestea influenţează direct personalitatea copilului,
pentru evitarea riscului educaţional formarea atitudinii pozitive faţă de şcoală. În acest context, copilul are nevoie să atingă un
14 Mai 2018 - 13 Mai 2021 anumit nivel de maturitate socio-emoţională şi de abilităţi de învăţare. Lipsa abilităţilor sociale si
emoţionale afectează şi dăunează adaptarea copilului la viaţa şcolară ulterioară.
COMUNA PUNGEŞTI Necesitatea acestei activităţi are la bază exigenţele privind verificarea pregătirii necesare
pentru încadrarea copilului în activitatea şcolară. De exemplu, dacă gradul de dezvoltare a
COMUNA PUNGEŞTI/CONSILIUL
copilului nu este în concordanţă cu cerinţele şcolare, el va repeta foarte probabil clasa sau una
LOCAL
din clasele următoare. Pe de altă parte, nivelul de dezvoltare al diferitelor funcţii psihice poate fi
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI ameliorat prin activităţi organizate corect, mai ales la copiii cu ? întârziere temporară în ritmul
EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala dezvoltării mintale, la cei lipsiţi de influenţe educative adecvate în cadrul familiei sau la cei cu
COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local eficienţa mintală scăzută ca efect al unor traume sau carenţe afective. Verificarea nivelului
dezvoltării psihice şi a volumului de cunoştinţe va permite depistarea şi exersarea sistematică a
funcţiilor elementare învăţării şcolare, elaborarea unor deprinderi, asimilarea unor noţiuni

75
absolut necesare pentru înţelegerea şi achiziţionarea unui întreg domeniu de cunoştinţe
şcolare.
Necesitatea derivă şi din analiza de nevoi efectuată asupra şcolilor implicate în proiect. Astfel,
toate cele trei şcoli au considerat o astfel de activitate ca fiind utilă şi foarte utilă, motivându-şi
alegerea prin faptul că realizarea unor activităţi pregătitoare, educative şi de orientare sunt
necesare în vederea unei mai bune tranziţii de la un ciclu şcolar la altul, în vederea prevenirii
eşecului şcolar şi de asemenea, în vederea acomodării mai rapide a copiilor în noul ciclu de
învăţământ. În foarte multe cazuri, tranziţia de la un ciclu şcolar la altul nu este lină şi se face
într-un mod brutal pentru un copil. Astfel de activităţi sunt necesare şi pentru înlăturarea
obstacolelor care îi împiedică pe copii să meargă la grădiniţă/şcoală sau să treacă într-un alt
ciclu şcolar, precum şi transformarea mediului şcolar într-unul prietenos şi de calitate, capabil
să atragă şi să menţină copilul în procesul educaţional. Prin aceste tipuri de activităţi, atât
părinţii, cât şi profesorii află cum îi pot sprijini efectiv pe copii pentru a le construi încrederea în
sine şi a le menţine capacitatea de a fi creativi.
Desfăşurarea acestei activităţi se fundamentează pe trei tipuri de bază ale tranziţiei şcolare,
după cum urmează:
- Pregătirea şcolii pentru copil care urmăreşte scopul de a reduce stresul copilului la
etapa incipientă a procesului de învăţare. Activităţile ce vor fi realizate se referă la: cunoaşterea
copilului şi a familiei, familiarizarea copilului şi a familiei cu viaţa şcolară, reducerea diferenţelor
dintre experienţele grădiniţă/şcoală;
- Pregătirea copilului pentru şcoală scopul căreia este să-l facă pe copil să fie gata
pentru şcoală. Activităţile ce vor fi realizate pot include: pregătirea copilului pentru prima zi de
şcoală, familiarizarea acestuia cu regulile şcolare;
- Asigurarea continuităţii programelor. Practicile acestei perioade de tranziţie au drept
consecinţă: sprijinirea copilului în realizarea activităţilor; susţinerea relaţiilor de prietenie între
copii; supravegherea copiilor la etapa incipientă a şcolarizării; realizarea unui program de
introducere în lumea calculatorului (TIC). În acest mod, această activitate contribuie la tema
secundară FSE - Îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi
comunicaţiilor.
Acţiunile ce se vor realiza în cadrul acestei activităţi se referă la identificarea particularităţilor
beneficiarilor prin prisma condiţiilor de adaptare a elevilor vizaţi la procesul de învăţământ şi la
dezvoltarea abilităţilor elementare de viaţă ale acestora prin sporirea competenţelor de
ascultare, prin exercitarea abilităţilor socio-emoţionale referitoare la înţelegerea emoţională şi
prin creşterea gradului de conştientizare al părinţilor cu privire la nevoile copiilor care trec prin
procesul de tranziţie şcolară.
În acest sens, se vor organiza o serie de sesiuni de consiliere atât cu părinţii cât şi cu copii
privind formarea abilităţilor socio-emoţionale ale copiilor centrate pe facilitarea procesului de
comunicare, consolidarea încrederii în sine, încurajarea relaţionării eficiente cu colegii,
simularea situaţiilor de viaţă. Aceste şedinţe vor contribui la motivarea copiilor de a veni cu
entuziasm la reuniuni şi de a coopera cu colegii de grupă. De asemenea, la finalul fiecărei
sesiuni se vor identifica recomandări ce vor fi adresate tuturor persoanelor implicate în procesul
de tranziţie acasă-grădiniţă, grădiniţă-clasa 0, clasa a IV-a – clasa a V-a, clasa a VIII-a – clasa
a IX-a, în scopul promovării unei experienţe pozitive pentru elevii vizaţi şi a depăşirii cu succes
a dificultăţilor întâmpinate.
Sesiunile de consiliere vor aborda teme referitoare la:
- condiţiile interne: dezvoltarea socială (sociabilitatea, agresivitatea, calităţile de lider,
activismul, independenţa, energia copilului); dezvoltarea emoţională (stabilitatea emoţională,
dispoziţia, aparenţa exterioară, onestitatea, acceptarea copilului de către cadrul didactic);
dezvoltarea abilităţilor de învăţare (perseverenţa, concentrarea, percepţia, ambiţia, interesul,
încrederea în sine a copilului);
- condiţiile externe: nivelul de educaţie a părinţilor (inferior, mediu, superior); sprijinul
acordat copilului de familie (dezvoltarea dimensiunilor emoţionale şi sociale, acordarea
suportului şi încurajarea copilului pentru a face faţă exigenţelor şcolii); climatul familial şi şcolar
(atmosfera psiho-emoţională şi morală în care se află copilul în cadrul familiei şi şcolii);
competenţa cadrelor didactice (abilităţile de comunicare şi relaţionare cu copilul şi familia).
Sesiunile de consiliere se vor organiza în funcţie de categoria de tranziţie şcolară: de acasă la
grădiniţă, de la grădiniţă la clasa 0, de la clasa a IV-a la clasa a V-a, de la clasa a VIII-a la
clasa a IX-a.
Tranziţia şcolară nu se va realiza brusc, ci se va realiza treptat, prin introducerea în activităţile
de tip joc a unor secvenţe de învăţare activatoare de efort voluntar conştient, care vor anticipa
demersuri de învăţare sistematice, organizate, integrate în strategii de învăţare perfecţionate,
însoţite de procese evaluative organic inserate în activităţile instructiv-educative.
Accesul membrilor grupului ţintă la această activitate se va realiza cu respectarea temelor
orizontale POCU 2014-2020 referitoare la egalitatea de şanse şi nediscriminării.
Tema secundară privind inovarea socială va fi abordată prin dezvoltarea de către instituţiile
responsabile de această activitate a unor modele de acţiune care să contribuie la facilitarea
procesului de tranziţie şcolară de către elevii care încep un nou ciclu de învăţământ, utilizarea
unor metode active care să faciliteze acest proces, tranziţia şcolară fiind o provocare socială ce
implică schimbări fiziologice, psihologice şi sociale asupra membrilor GT beneficiari ai acestei
activităţi.
Pentru desfăşurarea acestei activităţi este nevoie de achiziţionarea următoarelor:
- Materiale consumabile - sunt necesare pentru derularea activităţilor specifice
tranziţiei şcolare. Menţionăm faptul că membrii structurii de parteneriat nu desfăşoară în mod
curent activităţi specifice tranziţiei şcolare şi, implicit, nu deţin resurse pentru asigurarea unei
astfel de cheltuieli.

Experţii responsabili pentru această activitate sunt:


• Responsabil activitate tranziţie şcolară – responsabil direct de implementarea
acestei activităţi, realizează metodologia şi planul de acţiune al acestei activităţi, dezvoltă şi
derulează sesiunile privind tranziţia şcoală.
• Responsabil relaţie părinte-copil – dezvoltă şi derulează sesiunile de consiliere
privind tranziţia şcoală ce vizează relaţia dintre părinte-copil.

76
Amplasamente Sediu proiect - Str. Principala, nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

Consiliul Local Pungesti - Str. Principala, , Pungeşti, judeţul Vaslui, România

Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" sat Osesti - Str. Principala, , Oşeşti, judeţul Vaslui,
România
Rezultate previzionate Consiliere şi orientare acordată pentru copii care urmează să intre într-un alt ciclu şcolar din
cadrul celor trei unităţi de învăţământ vizate de către proiect

Organizarea de tabere şcolare cu Scopul acestei activităţi se fundamentează pe familiarizarea copiilor din mediul şcolar cu teme
componentă educaţionale precum promovarea dreptului copiilor şi promovarea multiculturalismului prin organizarea şi
14 Octombrie 2018 - 13 Ianuarie 2021 desfăşurarea a două tabere tematice pentru copii.
Necesitatea organizării de activităţi care să contribuie la cunoaşterea şi promovarea drepturilor
ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE" copiilor de către aceştia este subliniată de rezultatele unui studiu sociologic în domeniu realizat
de Organizaţia Salvaţi România la nivel naţional în perioada noiembrie 2012 – februarie 2013,
COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local pe un eşantion de 1152 de persoane, cu eroare tolerată de +/- 3% la un nivel de încredere de
95%. Astfel, majoritatea, adică 72% dintre elevi, menţionează trei drepturi, 7% doar 2 drepturi
şi 4% un singur drept. Îngrijorător este că 16% din totalul elevilor nu au menţionat nici măcar un
drept. Din punct de vedere local, necesitatea organizării de acţiuni pentru promovarea
drepturilor omului şi a multiculturalismului în rândul copiilor este reliefată de datele anchetei în
rândul populaţiei conform cărora participarea respondenţilor la viaţa socială a comunităţii este
foarte redusă.
Din analiza de nevoi realizată pentru măsurile care să fie implementate la nivelul instituţiei, a
rezultat faptul că toate şcolile implicate în proiect consideră activităţile extra curriculare foarte
utile, deoarece sprijină elevii în dobândirea de competenţe cheie şi în creşterea motivaţiei de a
rămâne la şcoală şi de a participa la activităţile educaţionale. Este necesar ca în afara
activităţilor educative de la clasă, copii să fie implicaţi şi în activităţi extra-curriculare orientate
spre nevoile copilului şi spre dobândirea de competenţe şi abilităţi noi, altele decât cele care s-
ar putea dezvolta la clasă. Mai mult decât atât, activităţile extra curriculare îi responsabilizează
pe copii, îi ajută să socializeze şi să aibă parte de experienţe noi care îi vor ajuta în viitor.
Desfăşurarea activităţii. Activitatea va consta în organizarea de 8 tabere şcolare cu elemente
de educaţie civică şi teme sociale precum promovarea multiculturalismului. Fiecare tabără va
avea o durată de 7 zile (şi 6 nopţi de cazare) pentru un număr de 30 de participanţi fiecare.
Selecţia participanţilor se va face în baza unei metodologii care va fi elaborată de către
Responsabil evenimente, comunicare şi promovare. Aceasta va avea în vedere rezultatele
şcolare ale elevilor şi rezultatele de la un concurs de creaţii special organizat pentru selecţia
participanţilor. Concursul va stimula creativitatea copiilor, libera exprimare şi va face trimitere
către implicarea copiilor în viaţa familiei/ a şcolii/ a comunităţii. De asemenea, se va urmări
explicarea asemănărilor şi deosebirilor dintre oameni, arborele familiei, tradiţiile şi obiceiurile
familiei fiind acceptate desene, eseuri, poezii etc.
Activităţile din cadrul taberelor de copii se vor desfăşura pe grupe de vârstă, fiind adaptate
particularităţilor specifice ale copiilor. Specificul activităţilor din tabără va consta în aplicarea de
metode de lucru non-formale, activ-participative şi practic-aplicative – jocul ca formă de
realizare educaţională şi distractivă, activităţi de lucru în echipă în vederea dezvoltării
capacităţilor socio-emoţionale, exerciţii de învăţare experimentală în vederea dobândirii unor
deprinderi de viaţă independentă.
Taberele vor viza elemente de educaţie civică privind drepturile copiilor, educaţie, familie,
nutriţie, asistenţă medicală, timp liber, participare, nume şi naţionalitate. Activităţile care
vizează multiculturalismul se vor axa pe descrierea unor trăsături caracteristice pentru grupuri
etnice (majoritare şi minoritare) care trăiesc pe teritoriul ţării noastre: denumire, limbă vorbită,
cultură, literatură, religie, folclor, tradiţii culinare etc.; explorarea asemănărilor şi diferenţelor
generate de cultură dintre persoanele care convieţuiesc într-un anumit spaţiu geografic;
crearea unui climat general caracterizat prin deschidere faţă de diversitatea etno-culturală a
elevilor şi prin valorificarea pozitivă a diferenţelor în timpul petrecut în tabără. Instrumentele
utilizate în cadrul taberelor şcolare pentru transmiterea conţinuturilor menţionate anterior vor
respecta şi vor contribui la tema orizontală privind utilizarea TIC, participanţii fiind familiarizaţi
cu principiile de funcţionare a acestora, precum şi cu beneficiile aduse de utilizarea
tehnologiilor moderne în comparaţie cu cele tradiţionale.
Taberele se vor realiza respectându-se principiul egalităţii de şanse şi nediscriminării şi vor fi
adaptate în funcţie de nevoile şi specificul grupului ţintă al proiectului.
Tema secundară privind inovarea socială este abordată în cadrul activităţii prin modalitatea
interactivă de educare a elevilor, jocuri şi activităţi practice ca răspuns la problemele sociale
referitoare la cunoaşterea şi promovarea precară a drepturilor copiilor de către aceştia.
Pentru buna desfăşurare a acestei activităţi se va asigura cazarea, masa şi transportul
persoanelor implicate în cadrul implementării acesteia (elevi beneficiari şi profesori
supraveghetori).
Pentru desfăşurarea acestei activităţi este nevoie de achiziţionarea următoarelor:
- Pachet servicii cazare şi masă - sunt necesare pentru derularea taberelor şcolare.
Menţionăm faptul că membrii structurii de parteneriat nu desfăşoară în mod curent activităţi
destinate organizării taberelor şcolare şi, implicit, nu deţin resurse pentru asigurarea unei astfel
de cheltuieli.
- Servicii transport copii + profesori - sunt necesare pentru transportul persoanelor
implicate în desfăşurarea taberelor şcolare. Menţionăm faptul că membrii structurii de
parteneriat nu desfăşoară în mod curent activităţi destinate organizării taberelor şcolare şi,
implicit, nu deţin resurse pentru asigurarea unei astfel de cheltuieli.
- Materiale consumabile - sunt necesare pentru derularea activităţilor specifice
taberelor şcolare. Menţionăm faptul că membrii structurii de parteneriat nu desfăşoară în mod
activităţi destinate organizării taberelor şcolare şi, implicit, nu deţin resurse pentru asigurarea
unei astfel de cheltuieli.
- Servicii tabere şcolare – sunt necesare pentru asigurarea personalului specializat
pe organizarea de evenimente outdoor pentru copii (animator; specialist activităţi
extracurriculare) şi logistica necesară organizării de tabere şcolare. Menţionăm faptul că
membrii structurii de parteneriat nu desfăşoară în mod activităţi destinate organizării taberelor

77
şcolare şi, implicit, nu deţin resurse pentru asigurarea unei astfel de cheltuieli.
- Combustibil – este necesar pentru deplasarea Responsabilului evenimente,
comunicare şi promovare la cele 8 tabere ce vor fi organizate; Menţionăm faptul că membrii
structurii de parteneriat nu desfăşoară în mod activităţi destinate organizării taberelor şcolare
şi, implicit, nu deţin resurse pentru asigurarea unei astfel de cheltuieli.

Experţii responsabili pentru această activitate sunt:


• Responsabil evenimente, comunicare şi promovare – Asociaţia Iubire şi Încredere –
elaborează metodologia de selectare a elevilor pentru taberele de promovare a drepturilor
copiilor; selectează elevii pentru participarea la taberele de promovare a drepturilor copiilor;
menţine legătura cu membrii grupului participanţi la taberele de promovare a drepturilor
copiilor; centralizează datele cu privire la participarea membrilor grupului ţinta la taberele
pentru promovarea drepturilor copiilor.

Amplasamente Sediu proiect - Str. Principala, nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

Rezultate previzionate 1 campanie privind regulile elementare de igienă pentru 694 de copii din GT

Realizarea unei campanii de informare Scopul organizării unei campanii de informare privind regulile elementare de igienă este de a
privind regulile elementare de igienă consolida procesul de autocunoaştere al elevilor şi de a-şi dezvolta un stil de viaţă sănătos.
14 Februarie 2019 - 13 Iunie 2019 Campania de informare şi responsabilizare se adresează copiilor înscrişi în grupul ţintă.
Necesitate: Relevanţa acestei activităţi se fundamentează, în primul rând, pe faptul că
ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE" sănătatea şi rezultatele educaţionale sunt într-o relaţie de interdependenţă şi că şcoala
reprezintă locaţia ideală pentru eforturi în ambele direcţii. Drept urmare, în ultimele decenii au
COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local fost dezvoltate numeroase programe internaţionale pentru ameliorarea deopotrivă a învăţării şi
sănătăţii prin intermediul şcolii. În clasele începătoare e necesară consolidarea deprinderilor de
igienă, în afară de aceasta copiii sunt informaţi despre influenţa educaţiei fizice şi a procedurilor
de imunizare a sănătăţii şi a productivităţii muncii. Elevii claselor începătoare trebuie să
însuşească cunoştinţe şi deprinderi privind ţinuta corectă, poziţia igienică în bancă, să
cunoască care exerciţii fizice contribuie la corecţia ţinutei, de ce e necesar de a duce un mod
activ de viaţă, de a se ocupa permanent cu educaţia fizică, de a include în regimul zilei în
timpul aflării la aer liber diverse jocuri mobile şi distracţii sportive. Potrivit strategiei regiunii
OMS Europa „Investing in children: the European child and adolescent health strategy
2015–2020” situează intervenţiile destinate prevenirii violenţei şi abuzului emoţional asupra
copiilor şi adolescenţilor ca una din priorităţile de intervenţie, definite prin aria tematică 37,
dedicată specific acestui domeniu. În acest sens, OMS recomandă ţărilor membre evaluarea
magnitudinii violenţei ca problemă de sănătate publică la elevi şi a factorilor de risc în relaţie cu
aceasta, conform modelului ecologic, conform rezoluţiei Adunării Mondiale a Sănătăţii WHA
49.25/1996.
În plus, conform analizei de nevoi realizată la nivelul şcolilor implicate în proiect, acestea
consideră foarte utile aceste tipuri de activităţi deoarece se află în zone defavorizate şi este
necesară organizarea de activităţi care să ajute copii să conştientizeze importanţa igienei şi a
unei alimentaţii sănătoase, în vederea unei dezvoltări armonioase. Este necesar ca elevii să fie
învăţaţi să îşi formeze deprinderi corecte de igienă individuală şi colectivă, formate prin
creşterea nivelului de cunoştinţe în domeniul sănătăţii.
Desfăşurare: Campania de informare va include o serie de workshop-uri ce vor include activităţi
precum:
- jocuri de identificare a obiectelor de igienă personală şi explicarea modului de folosire a
acestora, - ghicitori, poezii, cântece despre obiecte de igienă personală, - vizionarea unor filme
scurte despre igiena personală, - activităţi practice de exersare a acţiunilor de îmbrăcare/
dezbrăcare sau legarea şireturilor, spălarea mâinilor înainte de servirea mesei, după utilizarea
toaletei, ordonarea hainelor, aranjarea/împachetarea hainelor, închiderea fermoarului,
nasturilor, în vederea dezvoltării independenţei faţă de adult, - exerciţii de reprezentare grafică
a unor obiecte, activităţi şi reguli simple de igienă personală, - recunoaşterea în imagini a
respectării/încălcării regulilor de igienă personală, - desenarea unor personaje care respectă/
nu respectă regulile de igienă personală, - jocuri creative: “Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista
săpunul?”, „Imaginează-ţi că săpunul ar conduce lumea”, “În geanta ta descoperi că o periuţă
de dinţi îţi vorbeşte...”, - rebusuri, concursuri despre reguli simple de igienă, - realizarea unor
colaje, desene, sloganuri/cuvinte cheie care ilustrează reguli de igienă - fişe de lucru pentru
exersarea învăţării regulilor de igienă personală: corespondenţe, asocieri, consecinţe,
completare de obiecte care lipsesc, exprimare de opinii - realizarea reclamelor pentru
produsele de igienă preferate - amenajarea clasei într-un mod prietenos (estetică vizuală,
condiţii de învăţare etc.), care să respecte reguli simple de igienă - discuţii despre importanţa
regulilor de igienă în viaţa noastră - realizarea unor proiecte în grupuri mici despre de igienă şi
prezentarea acestora în clasă - jocuri de rol pentru exemplificarea comportamentelor dezirabile
de igienă personală în diferite contexte, realizarea unor scurte descrieri verbale despre efectele
igienei personale asupra sănătăţii - elaborarea în echipă a unor scurte compuneri despre
sănătate şi igienă (spălarea mâinilor, folosirea săpunului, respectarea orelor de masă etc.) -
(auto)administrarea unor fişe de observare a respectării regulilor de igienă personală -
organizarea şi implicarea elevilor în studii foarte simple care să investigheze rolul şi
consecinţele respectării/nerespectării regulilor de igienă personală (chestionar, interviu,
prezentare de rezultate). Aceste activităţi vor fi împărţite în funcţie de competenţele şi
aptitudinile obţinute ca urmare a absolvirii unui anumit nivel de învăţământ (dificultatea
activităţilor din cadrul workshop-urilor se va intensifica pe măsura claselor din care aparţin
elevii participanţi).
De asemenea, elevii care vor participa în cadrul acestei activităţi vor primi un kit de igienă
personală ce va conţine produse de îngrijire şi igienă precum pastă de dinţi, periuţă, săpun,
şampon, gel de duş, un set de prosoape şi un pachet de detergent pentru spălarea hainelor. În
cadrul acestei campanii vor fi distribuite 250 de seturi de materiale de promovare ce vor conţine

78
flyere, broşuri, mape, agende şi pixuri; 2 bannere roll-up pentru fiecare şcoală în parte, 2
panouri informative pentru fiecare şcoală şi 30 de afişe. Realizarea grafică, respectând
prevederile Manualului de Identitate Vizuală, şi multiplicarea materialelor va fi realizată de către
Responsabilul evenimente, comunicare şi promovare. De asemenea, tot acest responsabil va
asigura de realizarea fotografiilor în timpul fiecărui workshop în parte.
Accesul membrilor grupului ţintă se va realiza cu respectarea principiilor egalităţii de şanse şi
nediscriminării.
Tema secundare privind inovarea socială va fi abordată prin dezvoltarea unor modele de
activităţi care să contribuie la consolidarea procesului de autocunoaştere al elevilor şi de a-şi
dezvolta un stil de viaţă sănătos, acţiuni ce îşi aduc aportul la creşterea participării la
învăţământul obligatoriu de către membrii grupului ţintă.
Pentru desfăşurarea acestei activităţi este nevoie de achiziţionarea următoarelor:
- Kit produse igienă (săpun, şampon, gel de duş, detergent, pastă, periuţa de dinţi,
set prosoape) – sunt necesare pentru desfăşurarea campaniei de informare privind importanţa
respectării regulilor de igienă. Menţionăm faptul că membrii structurii de parteneriat nu
desfăşoară în mod curent activităţi de acest tip şi, implicit, nu deţin resurse pentru asigurarea
unei astfel de cheltuieli.
- Editare şi tipărire materiale campanie igienă - sunt necesare pentru desfăşurarea
campaniei de informare privind importanţa respectării regulilor de igienă. În cadrul acestei
campanii vor fi distribuite 250 de seturi de materiale de promovare ce vor conţine flyere,
broşuri, mape, agende şi pixuri; 3 bannere roll-up pentru fiecare şcoală în parte, 3 panouri
informative pentru fiecare şcoală şi 30 de afişe. Menţionăm faptul că membrii structurii de
parteneriat nu desfăşoară în mod curent activităţi de acest tip şi, implicit, nu deţin resurse
pentru asigurarea unei astfel de cheltuieli.
- Materiale consumabile - sunt necesare pentru desfăşurarea campaniei de informare
privind importanţa respectării regulilor de igienă. Menţionăm faptul că membrii structurii de
parteneriat nu desfăşoară în mod curent activităţi de acest tip şi, implicit, nu deţin resurse
pentru asigurarea unei astfel de cheltuieli.
- Combustibil – este necesar pentru deplasarea Responsabilului evenimente,
comunicare şi promovare la evenimentele ce vor fi organizate în cadrul campaniei de informare
privind regulile de igienă; Menţionăm faptul că membrii structurii de parteneriat nu desfăşoară
în mod curent activităţi de acest tip şi, implicit, nu deţin resurse pentru asigurarea unei astfel de
cheltuieli.

Expertul responsabil pentru această activitate sunt:


• Responsabil evenimente, comunicare şi promovare – realizează metodologia şi
planul de acţiune al campaniei de informare, direct responsabil de evenimentele din cadrul
campaniei de informare; realizează un raport de eveniment la finalul campaniei de informare;
responsabil direct de implementarea activităţilor de educaţie în cadrul şcolii pe care o
reprezintă, recepţionează şi distribuie kit-urilor pentru igiena personală, aprobă metodologia şi
plan de acţiune al campaniei de informare.

Amplasamente Sediu proiect - Str. Principala, nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

Consiliul Local Pungesti - Str. Principala, , Pungeşti, judeţul Vaslui, România

Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" sat Osesti - Str. Principala, , Oşeşti, judeţul Vaslui,
România
Rezultate previzionate 1 campanie privind regulile elementare de igienă pentru 694 de copii din GT

Realizarea unei campanii de Scopul acestei activităţi constă în determinarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale
conştientizare privind combaterea prin implicarea activă a comunităţii alcătuite din mai multe grupuri etnice în organizarea de
discriminării şi promovarea evenimente culturale.
multiculturalităţii Necesitate: Campania de conştientizare îşi propune să atragă un public mai mare şi în special
tinerii, prin adaptarea la nevoia acestuia de modernitate, de căi inovatoare de exprimare
14 Mai 2018 - 13 Mai 2021
artistică şi de revigorare a spiritului comunitar. În cadrul studiului ”Youth on the move” din 2011,
ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE" tinerii din România s-au clasat pe unul din ultimele locuri în ceea ce priveşte tendinţa acestora
de implicare în activităţi culturale. În acelaşi studiu doar puţin mai mult de 60% din tinerii din
COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local
România au spus că au fost în ultimul an la cinema sau la un concert, aceasta în comparaţie cu
aproape 90% la nivel european.
În afară de participarea scăzută a românilor la viaţa culturală, atât naţional, cât şi local se
observă un nivel scăzut al implicării populaţiei în activităţi de voluntariat. Un studiu realizat în
rândul studenţilor susţine faptul că gradul de implicare în activităţile de voluntariat, chiar dacă
ajunge aproape de nivelul UE în rândul tinerilor (2012 Youth Report) se rezumă în cele mai
multe cazuri (>50%) la voluntariat în cadrul academic (asociaţii ale facultăţilor care se ocupă, în
principal, de soluţionarea problemelor din cadrul acelor facultăţi). De asemenea, doar 1,3% din
activităţile de voluntariat desfăşurate de studenţii vizează organizarea campaniilor culturale.
Această stare de fapt este vizibilă şi în statisticile europene. În comparaţie cu nivelul mediu de
implicare în viaţa culturală în UE, România se situează la finalul clasamentului (7% - implicare
culturală înaltă sau foarte înaltă vs. 18% la nivelul european). Pornind de aici, această activitate
îşi propune să crească interesul persoanelor, în special a tinerilor pentru cultura comunităţilor
din care fac parte, în contextul unei culturi europene care urmează principiului unităţii prin
diversitate.
Analiza de nevoi a relevat faptul că programele sau activităţile de prevenire a părăsirii timpurii a
şcolii prin sport, artă, educaţie în aer liber sunt considerate ca foarte utile de şcolile implicate în
acest proiect. Desfăşurarea unor astfel de acţiuni este necesară nu numai pentru a preveni şi
reduce abandonul şcolar ci şi pentru a dezvolta abilităţile copiilor, pentru a face procesul
educaţional mult mai atractiv şi pentru a creşte interesul copiilor pentru educaţie. Mai mult,
aceste activităţi interactive care sunt plăcute copiilor sunt utile pentru a-i ajuta pe copii să aibă

79
o mai bună înţelegere şi acceptare a diversităţii, prin promovarea multiculturalităţii şi
combaterea discriminării.
Mai mult decât atât, este relevantă şi utilitatea percepută de şcoli pentru programele care
vizează desegregarea şcolară şi creşterea stimei de sine. Astfel, acestea menţionează faptul
că aceste programe sunt utile şi foarte utile deoarece însăşi existenţa segregării implică nevoia
de a o elimina. Necesitatea se explică şi prin faptul că învăţarea interculturală constituie o
coordonată importantă a oricărui program de educaţie pentru cultivarea receptivităţii faţă de
diferenţele culturale printr-o mai bună acceptare a celor din jur. De cele mai multe ori, se
întâmplă ca cei care provin din familii foarte sărace sau aparţin etniei rome să fie marginalizaţi,
ceilalţi copii evitând să intre în contact cu ei. De asemenea, există discriminări pe baza
apartenenţei la un grup religios diferit de cel al majorităţii, pe baza diferenţelor care apar
datorită rezultatelor la învăţătură, gradului de pregătire al părinţilor elevilor. Mai apar uneori
divergenţe între sexe sau discriminarea persoanelor cu dizabilităţi. Astfel, prin aceste activităţi
elevii vor învăţa să fie mai toleranţi, să respecte şi să accepte diferenţele dintre ei şi să
combată discriminarea.
Desfăşurare: În cadrul campaniei de conştientizare se vor organiza o serie de evenimente
artistice precum: concursuri de creaţie artistică - dans, muzică, fotografie, eseuri, teatru – care
vor fi incluse în cadrul unor albume, CD-uri şi/sau volume de eseuri (în funcţie de specificul
lucrărilor prezentate de către copiii beneficiari). De asemenea, vor fi organizate evenimente
tematice – concerte, spectacole de dans, reprezentaţii de teatru în cadrul cărora beneficiarii
proiectului vor avea rol de spectator, iar dintre aceştia, vor fi puşi în valoare cei care s-au
remarcat cu talente artistice deosebite şi vor fi implicaţi în desfăşurătorul evenimentelor
respective.
De asemenea, pentru promovarea multiculturalităţii şi a conceptului nediscriminatoriu vor fi
promovate momente artistice specifice culturilor etnice reprezentative pentru comunităţile
implicate în cadrul proiectului şi se va urmări introducerea în desfăşurarea campaniei a unor
promotori cu impact semnificativ în rândul grupului ţintă pentru îndeplinirea acestor obiective –
de exemplu artişti notorii de origine etnică.
De asemenea, complexitatea acestei campanii va fi conturată şi prin alte activităţi conexe
precum organizarea unor expoziţii de artă vizuală – fotografie şi artă plastică. Scopul acestor
expoziţii va fi accentuarea componentei umane printre toţi termenii şi categoriile pe care le
folosim atunci când ne gândim la diversitate. Vor fi surprinse în imagini elemente reprezentative
culturilor etnice conlocuitoare cu accent pe frumuseţea specifică şi pe particularităţile culturale.
Evenimentele organizate în cadrul campaniei de conştientizare vor fi deschise pentru
participarea gratuită a tuturor doritorilor şi vor permite accesul unui număr mare de beneficiari
din cadrul comunităţilor implicate. Buna promovare şi realizarea unor evenimente moderne,
atractive pentru publicul larg vor contribui la sporirea numărului de persoane care vor beneficia
de pe seama organizării acestora. Implicarea publicului în majoritatea evenimentelor din
campania de conştientizare prin organizarea diverselor manifestări de artă participativă şi
elementul de multiculturalitate inclus în activităţile artistice vor contribui la educarea acestui
public larg prezent la evenimente. ?i nu în ultimul rând este vizată de această activitate,
educarea tinerilor care vor participa ca voluntari pentru organizarea evenimentelor, ceea ce va
constitui un mod de a educa intens încă un grup de persoane, care apoi vor transfera ceea ce
au învăţat în comunitatea din care fac parte.
Tema secundară privind utilizarea TIC va fi abordată prin specificul şi instrumentele utilizate în
cadrul evenimentelor, membrii GT fiind familiarizaţi cu modalităţile de utilizare ale acestora
(echipamente de sonorizare, lumini, CD-uri).
Tema secundară privind inovarea socială va fi abordată prin promovarea unor metode inovative
de predare-învăţare, activităţi extra-curriculare, menite să contribuie şi ele la problema socială
referitoare la reducerea părăsirii timpurii a şcolii de către membrii GT.
Accesul membrilor GT se va realiza cu respectarea temei secundare privind egalitatea de
şanse şi nediscriminarea.
Expertul responsabil pentru această activitate este:
• Responsabil evenimente şi comunicare – va elabora metodologia de organizare a
campaniei de conştientizare, va coordona implementarea activităţilor din cadrul campaniei, va
trasa liniile directoare ale evenimentelor realizate în cadrul campaniei şi va urmări impactul
acesteia în cadrul comunităţilor de referinţă.
Pentru desfăşurarea acestei activităţi este nevoie de achiziţionarea următoarelor:
- Servicii organizare campanie conştientizare – sunt necesare pentru derularea
campaniei de conştientizare în cadrul căreia prestatorul va asigura pentru toate evenimentele
derulate în cadrul campaniei: sonorizarea, luminile, închirierea sălii de desfăşurare, apa pentru
participanţi, etc. Menţionăm faptul că membrii structurii de parteneriat nu desfăşoară în mod
curent activităţi de acest tip şi, implicit, nu deţin resurse pentru asumarea unei astfel de
cheltuieli.
- Rata leasing operaţional pentru autoturism - este necesar pentru deplasarea
Responsabilului evenimente, comunicare şi promovare la evenimentele ce vor fi organizate în
cadrul campaniei de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea
multiculturalităţii; Menţionăm faptul că membrii structurii de parteneriat nu desfăşoară în mod
curent activităţi de acest tip şi, implicit, nu deţin resurse pentru asigurarea unei astfel de
cheltuieli.
- Servicii realizare albume - sunt necesare pentru desfăşurarea campaniei de
conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii. Menţionăm
faptul că membrii structurii de parteneriat nu desfăşoară în mod curent activităţi de acest tip şi,
implicit, nu deţin resurse pentru asumarea unei astfel de cheltuieli.
- Combustibil – este necesar pentru deplasarea Responsabilului evenimente,
comunicare şi promovare la evenimentele ce vor fi organizate în cadrul campaniei de
conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii; Menţionăm
faptul că membrii structurii de parteneriat nu desfăşoară în mod curent activităţi de acest tip şi,
implicit, nu deţin resurse pentru asumarea unei astfel de cheltuieli.
- Laptop; Licenţe (sistem operare, Office); Multifuncţională - sunt necesare pentru
utilizarea ca instrumente de lucru în organizarea campaniei de conştientizare privind
combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii; Menţionăm faptul că membrii
structurii de parteneriat nu desfăşoară în mod curent activităţi de acest tip şi, implicit, nu deţin

80
resurse pentru asigurarea unei astfel de cheltuieli.

Amplasamente Sediu proiect - Str. Principala, nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

Rezultate previzionate 1 campanie de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii


pentru elevii din GT înscrişi în ciclul primar, gimnazial şi cel liceal la şcolile vizate de către
proiect

Realizarea unui program A doua şansă Scopul constă sprijinirea persoanelor din zona vizată de către proiect care au părăsit timpuriu
şcoala sau nu au absolvit învăţământul, facilitând de organizarea unei serii de module ce le va
14 Mai 2018 - 13 Mai 2021 permite acestora posibilitatea absolvirii învăţământului primar şi secundar inferior. Pentru
absolvirea învăţământului primar şi secundar inferior, grup ţintă vizat va fi format din
COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local persoanele din zona vizată care au depăşit cu 4 ani vârsta de şcolarizare pentru învăţământul
primar şi care, fie nu au parcurs nici o clasă primară, fie au abandonat pe parcurs, depăşind
vârsta necesară pentru înscrierea în învăţământ. Relevant este faptul că nu va exista o limită
superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în cadrul acestui program, iar durata
acestui program poate fi flexibilă, în sensul durata medie de şcolarizare se poate reduce în
funcţie de competenţele dovedite şi de progresul individual în învăţare, atât în domeniul
educaţiei de bază, cât şi în domeniul pregătirii profesionale.
Necesitatea derivă din analiza de nevoi ale şcolilor implicate în proiect. Astfel, se poate
remarca faptul că două şcoli implicate în proiect consideră programul”a doua şansă” util şi
foarte util. Programul ”a doua şansă” este o necesitate pentru persoanele din comunitate.
Utilitatea acestui program este dată de numărul tot mai mare de elevi care părăsesc timpuriu
sistemul şcolar. Acest tip de program este necesar atât pentru creşterea nivelului de educaţie a
tinerilor care au părăsit timpuriu şcoala cât şi pentru integrarea mai bună a acestor tineri pe
piaţa forţei de muncă. Aceste măsuri vor oferi tinerilor care au abandonat şcoala oportunităţi
de continuare a studiilor sau/şi formare profesională prin absolvirea unei forme de învăţământ
şi şansa de reintegrare în sistemul de învăţământ a celor care au părăsit deja şcoala.
În ceea ce priveşte valorile estimate pentru acest program pentru anul şcolar 2017-2018,
?coala gimnazială Vetrişoaia estimează că la ciclul gimnazial vor participa un număr de 15
persoane. ?coala Gimnazială Pungeşti aproximează un număr de 15 elevi care vor participa la
programele de tip ”a doua şansă”, ciclul gimnazial. ?coala Gimnazială Oşeşti aproximează un
număr de 30 persoane care îşi vor continua studiile la ciclul gimnazial. Astfel se observă faptul
că există mulţi tineri care au părăsit prea devreme şcoala şi acest program le-ar oferi şansa de
a-şi creşte nivelul de educaţie, cu toate beneficiile care derivă din acest fapt.
Desfăşurare: Programul de integrare/reintegrare şcolară „A Doua ?ansă” vine în sprijinul
persoanelor din zona vizată de proiect care nu au fost niciodată înscrise în sistemul de
învăţământ şi celor care au abandonat şcoala şi au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta legală
corespunzătoare clasei. În acest sens, programul „A doua şansă” oferă posibilitatea continuării
şi finalizării studiilor obligatorii (prevăzute în legislaţia românească), fără a fi necesară
întreruperea activităţilor adiacente, profesionale sau familiale. Persoanele înscrise vor beneficia
de acţiuni specifice pentru îmbunătăţirea si promovarea abilitaţilor speciale in scopul facilitării
integrării sociale a populaţiei. Înscrierea în programul se poate realiza, în fiecare an (2017,
2018), în doua sesiuni: septembrie şi ianuarie, în funcţie de cererile de participare depuse.
Limba de predare ce va fi utilizată în cadrul programului este limba română, dar învăţământul
se poate organiza şi în oricare din limbile minorităţilor naţionale, dacă vor exista solicitări în
acest sens. Pentru înscrierea la acest program, şcoala vizată va forma o comisie de înscriere
alcătuită din preşedinte (directorul sau directorul adjunct), secretar (secretarul şef al unităţii de
învăţământ), un consilier educativ (diriginte), coordonatorul programului ADS şi un cadru
didactic de specialitate – discipline tehnologice. Mai mult decât atât, pentru determinarea
competenţelor deţinute de către persoanele înscrise la acest program se va forma comisia de
evaluare a competenţelor. Pe lângă comisie, pe toată perioada de desfăşurare a programului,
?coala vizată va angaja un coordonator pentru programul ADS şi un consilier educativ
(diriginte).
Programul ADS va fi derulat considerând particularităţile şi nevoile de formare în procesul
educativ. Disciplinele de studiu vor fi organizate pe modulele obligatorii şi opţionale specificate
în Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5248/31.08.2011 şi
anexele aferente acestuia. Astfel, curriculum-ul specific acestui program va permite abordarea
lecţiilor prin teme centrate pe interesele şi particularităţile de vârstă, de nivel intelectual al
participanţilor, subiecte ce au aplicabilitate practică în activităţile curente ale beneficiarilor. În
urma promovării modulelor, participanţilor li se va elibera o adeverinţă de promovare a
modulului echivalentă cu absolvirea claselor primare corespunzătoare. Pe parcursul
programului, cursantul va primi adeverinţe pentru fiecare modul promovat. De asemenea,
participanţii la programul ADS vor beneficia de seturi educaţionale şi pachete de hrană şi de
transport gratuit cu microbuzul acţionat în cadrul proiectului de către şcolile partenere.
Avantajele absolvirii unui program “A doua şansă” se fundamentează pe faptul potrivit căruia
beneficiarii acestuia vor avea acces mai uşor pe piaţa muncii şi, implicit, inserţia acestora se
poate simplifica. De asemenea, nivelul de salarizare poate creşte în funcţie de numărul de
clase absolvite. Alţi factori pozitivi care pot apărea după parcurgerea programului “A doua
şansă” sunt de natură personală, precum: dezvoltarea de capacităţi pentru rezolvarea
problemelor şi dezvoltarea unor stimuli motivaţionali.
Tema secundară privind inovarea socială va fi abordată prin oportunităţile create în cadrul
activităţii ce vizează reîntoarcerea în sistemul de educaţie pentru finalizarea/ completarea
studiilor a celor care au părăsit timpuriu şcoala, crescând astfel şansele pentru participarea la
nivele superioare de educaţie.
Tema secundară privind utilizarea TIC va fi abordată în cadrul activităţii prin utilizarea
instrumentelor specifice în cadrul activităţilor de predare-învăţare, crescând cunoştinţele şi
competenţele de utilizare a acestora de către membrii GT.
Accesul membrilor GT în cadrul acestei activităţi se va realiza cu respectarea egalităţii de
şanse şi nediscriminării.

81
Experţii responsabili pentru această activitate sunt:
• Specialist activitate ADS – responsabil de recepţionarea pachetelor de hrană şi
seturile educaţionale şi distribuirea acestora către beneficiarii programului ADS; coordonarea
programului ADS.
• Consilier diriginte – menţine legătura cu Responsabilul activitate Educaţie pentru
recepţionarea pachetelor de hrană şi seturile educaţionale şi distribuirea acestora către
beneficiarii programului ADS; menţine legătura permanentă cu beneficiarii programului ADS
• Comisie evaluare dosare înscriere – anunţă începerea programului, condiţiile de
înscriere şi condiţiile de organizare a acestuia; verifică conformitatea cu legea a dosarelor de
înscriere ale participanţilor; analizează cazurile deosebite (de exemplu, persoane cu cerinţe
educaţionale speciale) şi propune soluţii pentru integrarea persoanelor în program;
centralizează cererile de înscriere şi alcătuieşte grupele pe ani de studiu; colaborează cu
comisia de evaluare pentru planificarea şi organizarea procesului de evaluare şi de
recunoaştere a competenţelor dobândite anterior; propune alternative de organizare flexibilă a
programului, în conformitate cu cerinţele educaţiei adulţilor şi cu nevoile personale ale
participanţilor la program; asigură planificarea orelor corespunzătoare modulelor de iniţiere şi
de îndrumare pentru elevi (M0), la începutul fiecărui an de studiu şi organizează, după
înscrierea în program, interviuri individuale în care analizează nevoile şi interesele elevilor,
oferind sprijin şi consultanţă privind posibilităţile de stabilire a programului de pregătire
individualizat.
• Specialişti/Formatori – cei cinci specialişti/formatori vor desfăşura activităţile
educaţionale aferente programul ADS
• Comisie evaluare competenţe – stabileşte modalitatea concretă de evaluare,
realizează evaluarea competenţelor beneficiarilor programului ADS.
Pentru desfăşurarea acestei activităţi este nevoie de achiziţionarea următoarelor:
- Materiale consumabile - sunt necesare pentru derularea activităţilor specifice
programului A doua şansă. Menţionăm faptul că membrii structurii de parteneriat nu desfăşoară
în mod curent activităţi aferente programului A două şansă şi, implicit, nu deţin resurse pentru
asumarea unei astfel de cheltuieli;
- Seturi educaţionale - sunt necesare pentru derularea activităţilor specifice
programului A doua şansă. Menţionăm faptul că membrii structurii de parteneriat nu desfăşoară
în mod curent activităţi aferente programului A două şansă şi, implicit, nu deţin resurse pentru
asumarea unei astfel de cheltuieli;
- Servicii editare si multiplicare cursuri a 2-a şansă – sunt necesare pentru
multiplicarea si editarea suporturilor de curs pentru participanţii la programul a 2-a şansă.
Menţionăm faptul că membrii structurii de parteneriat nu desfăşoară în mod curent activităţi
aferente programului A două şansă şi, implicit, nu deţin resurse pentru asumarea unei astfel de
cheltuieli.

Amplasamente Sediu proiect - Str. Principala, nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

Consiliul Local Pungesti - Str. Principala, , Pungeşti, judeţul Vaslui, România

Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" sat Osesti - Str. Principala, , Oşeşti, judeţul Vaslui,
România
Rezultate previzionate 1 program A doua şansă realizat pentru 51 adulţi între 25-64 ani din GT

Acordarea de sprijin material copiilor din Scopul acestei activităţi este de a sprijini şi de a stimula participarea elevilor din cadrul şcolilor
grupul ţintă partenere în cadrul acestui proiect şi, implicit, de a preveni părăsirea timpurie a şcolii.
14 Mai 2018 - 13 Mai 2021 Necesitatea: Importanţa acordării pachetelor integrate pentru copii este fundamentată în
Recomandarea Comisiei din 20 februarie 2013 privind investiţia în copii: ruperea cercului vicios
COMUNA PUNGEŞTI al defavorizării (2013/112/UE) conform căreia este necesară garantarea includerii tuturor
elevilor, prin resurse şi posibilităţi special alocate pentru cei mai defavorizaţi, şi prin
COMUNA PUNGEŞTI/CONSILIUL monitorizarea adecvată a rezultatelor. Mai mult decât atât, conform concluziilor rezultate din
LOCAL vizita reprezentanţilor ONU în România, mai mult de 40% dintre copii se confruntă cu riscul de
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI sărăcie sau de excluziune socială, în timp ce 29% suferă de lipsuri materiale severe, de
EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala aproape trei ori mai mult decât media Uniunii Europene. Aceste rezultate sunt confirmate şi de
COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local raportările Parlamentului European potrivit cărora România este pe ultimul loc în Uniunea
Europeană în ceea ce priveşte nivelul de sărăcie al copiilor, înregistrând un procent de 51%,
fiind urmată de către Bulgaria, care a înregistrat 45.2%. Referitor la fenomenul de abandon
şcolar, un studiu realizat de către World Vision România arată faptul că una dintre cauzele cele
mai frecvente ale părăsirii timpurii a şcolii constă în faptul că cei mai mult dintre copii din mediu
rural parcurg o distanţă mare pentru a ajunge la şcoală şi, drept urmare, condiţia fizică şi
psihică a copiilor este una nepotrivită pentru efortul intelectual necesar pentru participarea la
orele de curs. Aşadar, este necesară acordarea unui sprijin material care va include atât
articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru a îmbunătăţii condiţia fizică a elevilor, cât şi
rechizite şcolare pentru a stimula motivaţia copiilor privind activitatea lor la orele de curs.
Relevantă pentru justificarea necesităţii acestui tip de măsuri este analiza de nevoi realizată la
nivelul celor trei şcoli implicate în proiect. Acestea susţin faptul că asigurarea unui sprijin
material este necesară pentru ajutarea persoanelor care provin din familii cu situaţii materiale
precare şi cu posibilităţi financiare reduse. Acest lucru ar duce la motivarea persoanelor din
grupul ţintă să participe la activităţile educaţionale, de asemenea s-ar produce îmbunătăţirea
frecvenţei elevilor/copiilor/adulţilor la activităţi şcolare fapt ce duce prevenirea abandonului
şcolar.
Desfăşurare: În cadrul acestei activităţi se vor acorda pachete integrate distribuite copiilor din
grupul ţintă care îndeplinesc condiţiile şi pragurile de distribuţie specificate în metodologia
acestei activităţi (de exemplu: nivelul prezenţei la orele de curs, nivelul performanţelor şcolare,
gradul de participare la activităţi extra-curriculare etc.), provenind din cele două şcoli partenere
din cadrul proiectului. Pachetele conţin rechizite şcolare, îmbrăcăminte şi încălţăminte.

82
Premergător acestei activităţi se va stabili tipul de inteligenţă şi aptitudinile pe care le deţine
fiecare dintre elevi, precum şi modalităţile de petrecere a timpului liber. Se vor aplica
chestionare către elevi şi către părinţi/tutori legali ai copiilor selectaţi. În funcţie de rezultatele
acestor interogări, se va stabili conţinutul pachetului pe care îl vor primi beneficiarii. Persoanele
responsabile vor realiza un catalog de produse, care va fi prezentat beneficiarilor pentru a
selecta produsele din care va fi compus pachetul integral primit. Copii vor avea posibilitatea să
aleagă, dezvoltându-le în acest fel competenţe de bază pentru dezvoltarea personală.
Pachetele care au în vederea distribuirea de rechizite şcolare şi îmbrăcăminte vor fi structurate
pe următoarele grupe de vârstă: 7-8 ani, 9-10 ani, 11-14 ani. Structura pe vârste este
fundamentată prin prisma nevoilor diferite ale elevilor. De exemplu, în cazul pachetelor care
includ rechizitele şcolare, tipul acestora este diferit în funcţie de nivelul cursurilor pe care elevii
le frecventează după cum urmează: pentru clasa I elevii au nevoie de caiete de tip I cu liniatură
oblică, de beţişoare şcolare pentru numărat, alfabetar, pentru clasele II-IV elevii au nevoie de
caiete de tip II, vocabular, pentru clasele V-VIII elevii au nevoie de caiete de tip studenţeşti şi
alte instrumente necesare pentru pregătirea educaţională a elevilor (trusă de geometrie, caiete
speciale pentru geografie, biologie, muzică, atlas de istorie şi de geografie, trusă experimente
fizică pentru gimnaziu, materiale suplimentare pentru limbile străine studiate). Pachetele
integrate vor fi oferite la începutul fiecărui semestru şcolar, începând cu semestrul al II-lea din
anul şcolar 2016-2017 şi finalizându-se cu semestrul al II-lea din anul şcolar 2019-2020.
Pachetele integrate vor fi transportate prin intermediul microbuzelor achiziţionate de către
şcolile partenere în cadrul proiectului.
Tema secundară privind inovarea socială este abordată prin modalitatea de intervenţie direct la
sursa problemei principale ce duce la abandonul şcolar, insuficienţa resurselor materiale ale
membrilor grupului ţintă. De asemeni, cu ajutorul pachetelor educaţionale, personalul didactic
din cadrul instituţiilor de învăţământ vizate de către proiect va putea promova metode inovative
de predare şi învăţare, cu participarea activă a elevilor, cu scopul reducerii părăsirii timpurii a
şcolii.
Acordarea pachetelor integrate se va realiza respectându-se principiul egalităţii de şanse şi
non-discriminării şi vor fi adaptate în funcţie de nevoile şi specificul activităţii.
Pentru desfăşurarea acestei activităţi este nevoie de achiziţionarea următoarelor:
- Pachete integrate pentru copii - sunt necesare pentru facilitarea accesului la
educaţie şi pentru prevenirea abandonului şcolar. Pachetele vor conţine: îmbrăcăminte,
încălţăminte, rechizite, adaptate nevoilor şi structurate pe grupe de vârstă. Menţionăm faptul că
membrii structurii de parteneriat nu desfăşoară în mod curent activităţi de acordare a
pachetelor integrate şi, implicit, nu deţin resurse pentru asumarea unei astfel de cheltuieli;
- Pachet hrană copii participanţi program şcoală după şcoală/Grădiniţa prietenoasă –
sunt necesare pentru buna desfăşurare a programelor ?coală după ?coală şi Grădiniţa
prietenoasă; Menţionăm faptul că membrii structurii de parteneriat nu desfăşoară în mod curent
activităţi acordare a pachetelor de hrană şi, implicit, nu deţin resurse pentru asumarea unor
astfel de cheltuieli.

Amplasamente Sediu proiect - Str. Principala, nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

Consiliul Local Pungesti - Str. Principala, , Pungeşti, judeţul Vaslui, România

Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" sat Osesti - Str. Principala, , Oşeşti, judeţul Vaslui,
România
Rezultate previzionate Sprijin material acordat copiilor, elevilor şi adulţilor din programul A doua şansă prin acordarea
de 815 de pachete integrate (51 de pachete educaţionale pentru A doua şansă şi 764 de
pachete cu rechizite şi îmbrăcăminte)

Campanie de identificare, recrutare a Scopul acestei activităţi este de a promova oportunităţile pe care le oferă implementarea
grupului ţintă proiectului şi, implicit, atragerea persoanelor care se încadrează în categoriile de grup ţintă
14 Mai 2018 - 13 Mai 2021 pentru participarea la activităţi şi pentru contribuirea la indicatorii proiectului.De asemenea, în
cadrul acestei activităţi copii din categoria de grup ţintă antepreşcolari vor fi înscrişi la grădiniţă.
COMUNA PUNGEŞTI Astfel, această activitate este destinată aducerii în sistemul de învăţământ a copiilor care în
prezent nu sunt înscrişi în unităţi de învăţământ.
COMUNA PUNGEŞTI/CONSILIUL
LOCAL Pentru realizarea acestei activităţi Responsabili Grup ?intă vor îndeplini toate demersurile
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI pentru identificarea, recrutarea şi înscrierea antepreşcolarilor la grădiniţă.
EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala În cadrul acestei activităţi se vor realiza materiale de promovare pentru diseminarea
COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local oportunităţilor oferite de către participarea la activităţile proiectului. În acest sens, se vor realiza
3500 de flyere care vor fi diseminate atât în interiorul instituţiilor de învăţământ, cât şi publicului
larg, în puncte centrale ale zonelor vizate de către proiect. O altă modalitate de promovare
constă în realizarea şi difuzarea unui spot video.
Alegerea acestor instrumente de publicitate se fundamentează pe faptul potrivit căruia
diseminarea materialelor de informare precum flyerele este o măsură eficientă de transmitere a
informaţiilor către un public larg şi divers. Mai mult decât atât, în cadrul comunităţilor rurale
diseminarea flyerelor prin metode precum: vizitele door-to-door şi distribuirea acestora în
zonele centrale, cu o frecventare regulată a cetăţenilor (de exemplu: primărie, dispensar,
magazin alimentar, şcoală, biserică etc.) asigură participarea numărului de persoane necesar
pentru implementarea activităţilor propuse.
De asemenea, difuzarea unui spot video cu oportunităţile proiectului în cadrul evenimentelor şi
întâlnirilor cu o prezenţă ridicată de persoane este o metodă eficientă de a capta atenţia
publicului larg cu scopul de a a-i convinge pe membrii comunităţii de beneficiile si avantajele pe
care proiectul le poate avea asupra lor. Promovarea şi publicitatea prin intermediul unui spot
video se fundamentează pe o serie de simţuri şi percepţii elementare ale spectatorilor: vizuală,
auditivă, empatică, cognitivă şi locomotorii. Cu aceşti cinci piloni de asalt asupra simţurilor
telespectatorului, spoturile tv sunt capabile să creeze atenţie şi cunoştinţa asupra oricărui
produs sau serviciu. Astfel, instrumentul de promovare aferent difuzării unui spot video se

83
diferenţiază de toate celelalte metode de promovare, cum ar fi radio ce beneficiază doar
percepţia auditivă sau de publicitatea tipărită care beneficiază doar de percepţia vizuală.

Identificarea si recrutarea grupului ţinta


În cadrul acestei etape persoanele responsabile de grupul ţinta se vor deplasa în teren cu
scopul de a identifica persoanele care doresc sa intre în grupul ţinta. De asemenea, se vor
completa formularele de grup ţinta si toate declaraţiile si documentele justificative aferente
acestora. Această activitate se va realiza în baza unei metodologii de identificare şi recrutare a
grupului ţintă elaborată de către persoanele responsabile de această activitate. Această
metodologie va cuprinde următoarele capitole: Cadru general; Obiectivele proiectului; Grupul
ţintă; Modalitatea de selecţia; Criterii de selecţie şi Instrumente de selecţie.
Activitatea de recrutare, selecţie şi înregistrare a GT se va realiza în trei etape:
1. Etapa 1 – organizarea de sesiuni de informare privind oportunităţile oferite prin
participarea la activităţile proiectului;
2. Etapa 2 – depunerea dosarului de candidatură şi evaluarea administrativă a
acestuia;
3. Etapa 3 – selecţia participanţilor şi înregistrarea oficială în GT.
ETAPA 1 consta în organizarea de sesiuni de informare privind oportunităţile oferite prin
participarea la activităţile proiectului. În cadrul sesiunilor de informare participanţilor li se va
prezenta proiectul şi activităţile sale şi se vor disemina cele 3500 de flyere.
ETAPA 2 – consta în depunerea dosarului de candidatură şi evaluarea administrativă a
dosarelor în funcţie de:
• criteriile de eligibilitate a GT stabilite la nivelul Cererii de finanţare:
o să aparţină unei categorii de GT mai sus-menţionate;
o să aparţină comunităţilor marginalizate vizate de către proiect.
• principiul egalităţii de şanse şi non-discriminării;
• regula “primul venit, primul servit” – în acest sens, candidaţii care îndeplinesc
criteriile de eligibilitate şi totodată au depus dosarul de înscriere complet, în termenii specificaţi.
În aceasta etapă, vor fi respinşi administrativi:
- candidaţii care au transmis dosarul de înscriere într-o alta perioada decât cea menţionată în
anunţul de recrutare;
- candidaţii care nu au dosarul de recrutare complet în conformitate cu documentele solicitate;
Dosarul de grup ţintă al fiecărui candidat va fi compus din următoarele documente:
- Scrisoarea de motivaţie, semnată;
- Formular POCU de înscriere în grupul ţintă, completat integral, semnat;
- Acord privind prelucrarea datelor personale semnat;
- Copie după certificat de naştere; CI/BI; certificat de căsătorie (unde este cazul),
conform cu originalul, semnată;
- Scrisoare de recomandare pentru copii şi elevi de la cadre didactice/asistent
social/alte persoane relevante;
- Fişa educaţională (doar pentru cadrele didactice);
- Documente care atestă apartenenţa la o categorie de grup ţintă (după caz acestea
pot fi: situaţia şcolară; document care atestă apartenenţa la o familie monoparentală şi/sau alt
document care atestă tipul de vulnerabilitate al copilului; copie a documentului care atestă
ultima formă de învăţământ absolvită; adeverinţă de salariat pentru cadrele didactice şi/sau
copie după contractul individual de muncă etc.)
În cazul antepreşcolarilor şi preşcolarilor documentele vor fi completate de către părinţii/tutorii
legali ai acestora, iar pentru membri GT minori documentele vor fi completate cu acordul
părinţilor/tutorii legali ai acestora.
ETAPA 3 - responsabilii grup ţintă vor selecta şi înregistra oficial în baza de date a grupului
ţintă toţi candidaţii selectaţi şi vor întocmi dosarul complet al acestora. În ceea ce priveşte
recrutarea cadrelor didactice şi repartizarea acestora pentru realizarea activităţilor de
dezvoltare a competenţelor transversale şi acordarea de stimulente pentru performanţă se va
realiza o Fisă educaţională pentru fiecare cadru didactic care doreşte să participe la activităţile
proiectului. În cadrul acestei Fişe educaţionale cadrele didactice vor descrie trei metode
interactive de predare (participativ-active, centrate pe elev şi prin respectarea şi utilizarea TIC).
Grila de evaluare a Fişei educaţionale ca avea în vedere aspecte precum:
1. Motivaţia, implicarea şi dorinţa de inovaţie rezultata din scrisoarea de intentie;
2. Abilitatea de a forma la rândul sau alţi profesori;
3. Responsabilităţi în şcoală: diriginte/responsabil comisie metodica/CEAC,
coordonator structura etc;
4. Prioritatea la formare: nr de ani de la ultima formare;
5. Disponibilitatea de participare pe toată durata programului şi susţinerea examenului
final;
6. Cadre didactice aflate la debut în cariera.
De asemenea, prin intermediul acestei Fişe educaţionale cadrele didactice vor putea să aleagă
cursul pentru dezvoltarea competenţelor transversale la care vor participa în funcţie de
preferinţele acestora. Cadrele didactice din GT fac parte din şcoli sau structuri şcolare
defavorizate şi lucrează în grupe/clase în care copii sunt în risc educaţional.
Grila de evaluare a scrisorii de motivaţie va avea în vedere aspecte privind argumentarea
răspunsului - prin criteriul argumentării avem în vedere structura argumentativă minimală ca
întreg şi coerenţa răspunsului vis-a-vis de punctele importante ale unei argumentări: explicitare,
probatoriu şi impactare. Punctajul nu se va acorda pentru fiecare din aceste subcriterii, ci
pentru atingerea criteriului de bază cu toate componentele sale. Având în vedere dimensiunea
de natură restrictivă răspunsului, ne interesează o coerenţa unei viziuni holiste, integratoare.
Prin scrisoarea de recomandare se urmăreşte stabilirea gradului de vulnerabilitate/risc
educaţional al copilului/elevului într-un mod obiectiv şi dorinţa acestuia de a participa la
activităţile proiectului.
Menţinerea relaţiilor cu GT, asigurarea participării acestuia în cadrul activităţilor proiectului,
completarea grupului ţintă
În cadrul acestei etape persoanele responsabile de grupul ţinta vor crea o baza de date cu
datele de contact a grupului ţinta în vederea stabilirii activităţilor si modalitatea de implicare a
grupului ţinta în activităţile din proiect. De asemenea, vor răspunde neclarităţilor sau întrebărilor

84
privind desfăşurarea activităţilor si rolul grupului ţinta în cadrul acestora. Persoanele care se
retrag din grupul ţintă vor fi înlocuite.
Pentru desfăşurarea acestei activităţi este nevoie de achiziţionarea următoarelor:
- Editare şi tipărire materiale campanie diseminare - sunt necesare pentru
identificarea şi recrutarea grupului ţintă. Menţionăm faptul că membri structurii de parteneriat
nu desfăşoară în mod curent activităţi de editare şi tipărire a materialelor de publicitate şi,
implicit, nu deţin resurse pentru asumarea unei astfel de cheltuieli;
- Servicii realizare film diseminare – sunt necesare pentru identificarea şi recrutarea
grupului ţintă. Menţionăm faptul că membri structurii de parteneriat nu desfăşoară în mod
curent activităţi de realizare a materialelor video şi, implicit, nu deţin resurse pentru asumarea
unei astfel de cheltuieli.
- Combustibil – este necesar pentru deplasarea Responsabililor GT la campania de
recrutare şi identificare GT. Menţionăm faptul că membri structurii de parteneriat nu desfăşoară
în mod curent activităţi de acest tip şi, implicit, nu deţin resurse pentru asumarea unei astfel de
cheltuieli.

Amplasamente Sediu proiect - Str. Principala, nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

Consiliul Local Pungesti - Str. Principala, , Pungeşti, judeţul Vaslui, România

Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" sat Osesti - Str. Principala, , Oşeşti, judeţul Vaslui,
România
Rezultate previzionate 1 procedură de identificare, recrutare şi evaluare a grupului ţintă
906 de formulare de înscriere grup ţintă (dintre care: 15 antepreşcolari, 140 preşcolari, 634
şcolari, 51 adulţi pentru programul A doua şansă şi 66 de cadre didactice)
15 antepreşcolari înscrişi la grădiniţă

Activitate: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite

Subactivităţi

Creşterea accesului copiilor, familiilor Scopul acestei activităţi este de a îmbunătăţi integrarea socială a elevilor şi de a
şi/sau şcolilor la personal de sprijin şi preveni/reduce absenteismul şi abandonul şcolar prin acordarea de ajutor copiilor cu un risc
auxiliar educaţional crescut sau care aparţin unor grupuri vulnerabile, prin acordarea de asistenţă de
14 Mai 2018 - 13 Mai 2021 specialitate în vederea depăşirii problemelor şi asigurării sprijinului moral
Necesitatea organizării unor astfel de acţiuni este fundamentată pe analiza de nevoi a şcolilor
COMUNA PUNGEŞTI implicate în proiect. Astfel, şcolile apreciază activitatea ca fiind una foarte utilă pentru copiii,
tinerii, profesorii şi părinţii din comunitate.
COMUNA PUNGEŞTI/CONSILIUL
Necesitatea se justifică prin faptul că în comunităţile vizate prin proiect predomină elevi care
LOCAL
provin din familii cu situaţii materiale precare, care provin din familii dezorganizate sau cu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI părinţi care au un nivel de studii redus şi au nevoie de sprijinul unor specialişti, deoarece in
EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala cele mai multe cazuri copii văd întâmplări în familie nepotrivite pentru vârsta lor şi pentru o
COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local dezvoltare armonioasă din punct de vedere moral şi emoţional. Astfel, şcolile implicate în
proiect văd mediatorul şcolar util pentru a face o legătură mai bună între şcoală şi
comunitate/mediul familial. Acesta este necesar şi pentru a aplana disensiunile dintre elevi.
Consilierul şcolar şi psihopedagogul este util pentru a oferi servicii mai bune de consiliere şi
orientare profesională, pentru a sprijini profesorii şi diriginţii în evitarea abandonului şcolar, a
reducerii numărului de absenţe, pentru a ajuta cadrele didactice care au dificultăţi în
menţinerea stării disciplinare în rândul elevilor. ?i un logoped este foarte util pentru a-i ajuta pe
copii în corectarea deficienţelor de vorbire (cu precădere la ciclul pre-primar şi primar) şi îi
încurajează pe aceşti elevi cu deficienţe să facă progrese. Psihologul este o necesitate pentru
oferirea serviciilor de consiliere psihologică şi emoţională mai ales copiilor care provin din
familii dezorganizate, sărace şi de asemenea, acesta este de ajutor pentru rezolvarea
problemelor elevilor şi pentru a-i ajuta să aibă o dezvoltare psihică armonioasă. Mai mult de
atât, ?coala Vetrişoaia menţionează faptul că are nevoie şi de un informatician şi un medic
şcolar. Informaticianul le este util pentru a asigura suportul logistic al echipamentelor IT, în timp
ce medicul şcolar este o necesitate pentru a oferi servicii medicale primare gratuite elevilor şi
pentru a interveni în caz de nevoie. ?coala Pungeşti menţionează necesitatea unui
administrator de patrimoniu pentru aprovizionarea cu materiale şi distribuirea corectă a
acestora şi a unui muncitor de întreţinere (lăcătuş, mecanic, fochist), pentru reparaţii şi
menţinerea în stare bună de funcţionare a obiectelor de inventar. De asemenea, şi ?coala
Oşeşti precizează faptul că un medic şcolar ar fi necesar pentru şcoala lor, deoarece ar putea
interveni în timp util în cazul unor urgenţe.
Desfăşurarea activităţii: Desfăşurarea acestei activităţi constă în angajarea de personal de
sprijin şi auxiliar, care va desfăşura activităţi cu copiii din şcolile implicate în proiect în
conformitate cu fişa postului. Mai mult, aceştia vor întocmi rapoarte de activitate şi alte
documente specifice posturilor pe care le ocupă în vederea prezentării situaţiei şi a progresului
obţinut.
Tema secundară privind inovarea socială va fi abordată prin facilitarea participării la
învăţământul obligatoriu a copiilor ce provin din mediul rural din comunităţile dezavantajate
vizate de către proiect. În cadrul acestei activităţi, membrii grupului ţintă vor beneficia de
servicii de sprijin şi auxiliare învăţământului obligatoriu în cadrul cărora sunt utilizate metode
inovative de predare şi învăţare.
Tema secundară privind îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii TIC va fi abordată
prin utilizarea de către personalul de sprijin a instrumentelor TIC în activităţile specifice cu
membrii GT.
Accesul membrilor GT în cadrul acestei activităţi se va realiza cu respectarea egalităţii de
şanse şi a nediscriminării.

85
Amplasamente Sediu proiect - Str. Principala, nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

Consiliul Local Pungesti - Str. Principala, , Pungeşti, judeţul Vaslui, România

Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" sat Osesti - Str. Principala, , Oşeşti, judeţul Vaslui,
România
Rezultate previzionate Accesul copiilor, elevilor şi adulţilor din programul A doua şansă la personal de sprijin
(mediator şcolar, psiholog şi logoped) realizat

Dezvoltarea unor mecanisme locale de Scopul acestei activităţi are în vedere expunerea principalelor provocări educaţionale de la
susţinere a procesului educaţional nivel local, stabilirea priorităţilor, identificarea soluţiilor de dezvoltare şi aplicarea de măsuri şi
1 Septembrie 2019 - 28 Februarie 2020 strategii integrate.
Necesitatea organizării unei astfel de activităţi este fundamentată pe ideea conform căreia
ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE" influenţarea politicilor publice se concentrează pe gradul de deschidere al instituţiilor publice
către sugestii şi colaborare şi prin abordarea schimbării ca pe un proces continuu şi
transparent, bazat pe ideea de parteneriat şi interacţiune între factorii interesaţi şi mediul
educaţional.
?colile implicate în proiect consideră activităţile de acest tip utile şi foarte utile. Acestea îşi
justifică alegerea prin sublinierea beneficiilor pe care le-ar aduce aceste parteneriate pentru
comunitate. În primul rând, s-ar produce conştientizarea comunităţii locale cu privire la
importanţa educaţiei şi ar determina părinţii să se implice mai mult în educaţia copiilor lor. Mai
mult, parteneriatele între instituţiile de învăţământ şi schimburile de experienţă ar contribui la
îmbunătăţirea metodelor didactice, la acumularea de noi experienţe, la învăţarea de noi metode
care ar putea fi aplicate la clasă cu succes. Mai mult, parteneriatele dintre şcoli şi autorităţi
locale şi/sau angajatori locali ar duce la o cunoaştere mai bună a nevoilor fiecăruia şi astfel,
şcolile ar fi mai bine susţinute de către autorităţile şi angajatorii locali.
Această activitate este destinată prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii în care sunt
implicaţi actorii locali (inclusiv potenţiali angajatori).
Desfăşurarea activităţii. În cadrul acestei activităţi vor fi organizate 15 workshop-uri pentru
încurajarea activităţilor de parteneriat între şcoli publice, şcoli private, autorităţi locale şi
angajatori locali. Organizarea workshop-urilor contribuie la dezvoltarea unor strategii şi metode
concrete de învăţare şi de combatere a discriminării şi a segregării în educaţiei şi inegalităţii pe
piaţa muncii, având la bază discuţiile care vor avea loc în cadrul acestor evenimente, dar şi în
baza schimbului de experienţă şi a informaţiilor provenite de la organizaţiile participante (care
pot întreprinde activităţi complementare).
Conexiunile stabilite în cadrul workshop-urilor pentru încurajarea parteneriatului public/privat
asigură dezvoltarea durabilă a comunităţii. Mai mult decât atât, soluţiile identificate în cadrul
acestora vor contribui la diminuarea problemei abandonului şcolar şi a incluziunii sociale şi
economice a grupurilor vulnerabile (tinerilor şomeri cu precădere a celor cu nivel redus de
educaţie, persoane de etnie) la nivel local şi, implicit, la atragerea de investitori pentru
valorificarea oportunităţilor create în contextul sprijinului disponibil pentru tinerii.
De asemenea, în cadrul acestor workshop-uri pot fi constituite, la nivelul local, două grupuri
formate din reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, instituţiilor locale, structurilor asociative,
reprezentanţilor ai mediului de afaceri, precum şi ONG-urilor relevante. Aceste grupuri de
acţiune vor dezvolta strategii integrate şi vor putea realiza proiecte comune.
Principalul avantaj al organizării acestor workshop-uri constă în crearea de parteneriate, pe
termen lung, dintre autoritatea publică locală şi ceilalţi actori implicaţi la nivelul comunităţii, care
pot conduce la implementarea de acţiuni de stimulare a accesului la educaţie şi de dezvoltare
durabilă în zonele vizate de proiect şi la promovarea continuă a egalităţii de şanse pentru
categoriile sociale neocupate din aceste comune (tineri, femei sau persoane de vârstă medie),
oferind competenţe aplicabile în cadrul unor afaceri personale, de familie, întreprinderi şi ferme
mici.
Tema secundară privind inovarea socială va fi abordată prin implicarea actorilor vizaţi din
comunitate în vederea creşterii participării la învăţământul obligatoriu a copiilor care provin din
mediul rural din comunităţile dezavantajate aferente prezentului proiect, promovării unor
metode inovative de predare şi învăţare, cu scopul reducerii timpurii a şcolii, inclusiv prin
promovarea oportunităţilor ce vizează reîntoarcerea în sistemul de educaţie pentru finalizarea/
completarea studiilor a celor care au părăsit timpuriu şcoala şi creşterii şanselor de participare
la nivele superioare de educaţie.
Tema secundară privind îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii TIC va fi abordată
prin folosirea în cadrul workshop-urilor a serviciilor specifice ce vor asigura logistica
evenimentelor, inclusiv instrumentele TIC.
Activitatea se va desfăşura cu respectarea egalităţii de şanse şi nediscriminării.
Expertul responsabil pentru această activitate este:
• Responsabil evenimente şi comunicare - va asigura contactarea grupului ţintă,
realizarea şi transmiterea invitaţiilor, stabilirea locaţiei şi realizarea materialelor de promovare
necesare desfăşurării acestor workshop-uri, va participa la discuţii şi va prelua informaţia
relevantă.
Pentru desfăşurarea acestei activităţi este nevoie de achiziţionarea următoarelor:
- Servicii organizare workshop-uri- sunt necesare pentru desfăşurarea logistică a
activităţii aferente dezvoltării de mecanisme local. Menţionăm faptul că membrii structurii de
parteneriat nu desfăşoară în mod curent activităţi de acest tip şi, implicit, nu deţin resurse
pentru asumarea unei astfel de cheltuieli;
- Materiale consumabile - sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii aferente
dezvoltării de mecanisme locale. Menţionăm faptul că membrii structurii de parteneriat nu
desfăşoară în mod curent activităţi de acest tip şi, implicit, nu deţin resurse pentru asigurarea
unei astfel de cheltuieli.
- Combustibil – este necesar pentru deplasarea Responsabilului evenimente,
comunicare şi promovare la evenimentele ce vor fi organizate în cadrul activităţii aferente
dezvoltării de mecanisme locale; Menţionăm faptul că membrii structurii de parteneriat nu
desfăşoară în mod curent activităţi de acest tip şi, implicit, nu deţin resurse pentru asigurarea
unei astfel de cheltuieli.

86
Amplasamente Sediu proiect - Str. Principala, nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

Consiliul Local Pungesti - Str. Principala, , Pungeşti, judeţul Vaslui, România

Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" sat Osesti - Str. Principala, , Oşeşti, judeţul Vaslui,
România
Rezultate previzionate 15 de workshop-uri privind dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a procesului
educaţional realizat

Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor Scopul acestei activităţi este de a asigura beneficiarilor activităţilor proiectului de spaţii
necesare pentru dezvoltarea propice a modernizate în cadrul căruia să-şi desfăşoare activităţile specifice acestui proiect.
activităţilor educaţionale şi creşterea Necesitatea acestei activităţi se fundamentează pe adaptarea infrastructurii existente la
frecvenţei şcolare a copiilor. momentul actual în sălile vizate pentru organizarea activităţilor în cadrul unităţilor de
14 Iunie 2018 - 13 Decembrie 2018 învăţământ vizate de către proiect şi, totodată, pe asigurarea unei infrastructuri complete,
moderne şi la standardele europene.
COMUNA PUNGEŞTI Desfăşurare: În cadrul acestei activităţi se va realiza dotarea spaţiilor în care vor avea loc
activităţile educaţionale vizate de către proiect.
COMUNA PUNGEŞTI/CONSILIUL
În acest sens, pentru instituţiile de învăţământ vizate de către proiect este prevăzută dotarea cu
LOCAL
următoarele echipamente, dotări ce vor contribui la atingerea temei secundare privind
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii TIC:
EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala - Set mobilier grădiniţă (2 dulapuri casetate + 2 dulapuri cu rafturi);
COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local - covor pentru activităţile destinate programului Grădiniţa prietenoasă;
- echipamente dotare sala TIC (20 calculatoare + 2 laptop +1 multifuncţională);
- reţea cablare sala TIC + prize + switch + UPS;
- licenţe (sistem operare + office).
Pentru desfăşurarea acestei activităţi este nevoie de achiziţionarea echipamentelor mai sus
menţionate dat fiind faptul că membrii structurii de parteneriat nu deţin resurse pentru
asumarea unor astfel de cheltuieli.
Tema secundară privind inovarea socială va fi abordată prin asigurarea spaţiilor şi a
echipamentelor necesare în vederea promovării unor metode inovative de predare şi învăţare,
creşterea motivaţiei membrilor GT pentru activităţile specifice de învăţare şi reducerea părăsirii
timpurii a şcolii.
Accesul membrilor GT la dotările specifice menţionate anterior se va realiza cu respectarea
egalităţii de şanse şi nediscriminare.

Amplasamente Sediu proiect - Str. Principala, nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

Consiliul Local Pungesti - Str. Principala, , Pungeşti, judeţul Vaslui, România

Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" sat Osesti - Str. Principala, , Oşeşti, judeţul Vaslui,
România
Rezultate previzionate Spaţii asigurate şi echipamente necesare derularea activităţilor proiectului asigurate

Activitate: Activitatea 4. Acţiuni destinate dezvoltării capacităţii resurselor umane din şcoli

Subactivităţi

Activităţi de dezvoltare a competenţelor Scopul acestei activităţi se fundamentează pe dezvoltarea şi exersarea competenţelor de
transversale proiectare, planificare, implementare şi evaluare a activităţilor extra curriculare, dezvoltarea
14 Mai 2018 - 13 Mai 2021 gândirii critice, a abilităţilor de comunicare, de leadership precum şi de management al
parteneriatelor şi relaţiilor elev-profesor/familie-şcoală.
COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local Necesitatea organizării unor astfel de activităţi se fundamentează pe analiza de nevoi ale
şcolilor implicate în proiect, acestea apreciind măsura ca fiind utilă şi foarte utilă. Justificarea
alegerii şcolilor se face prin faptul că, aceste programe facilitează dialogul dintre şcoală, familie
şi comunitate în vederea monitorizării riscului de părăsire timpurie a şcolii. O mai bună
pregătire a cadrelor didactice, în conformitate cu cerinţele educaţionale actuale, este imperios
necesară pentru ca acestea să reuşească să reducă abandonul şcolar prin aplicarea de
metode noi, interactive şi atractive, care să îi facă pe elevi să înţeleagă frumuseţea educaţiei şi
utilitatea ei. Astfel se formează un învăţământ de calitate, în care sunt dezvoltate abilităţile
copiilor şi de asemenea, gândirea critică a acestora. Mai mult, astfel de programe sunt utile
pentru o mai bună cunoaştere şi aplicarea legislaţiei în vederea respectării dreptului fiecărui
copil la educaţie.

Menţionăm faptul că toate cadrele didactice care vor participa la această activitate fac parte din
şcoli sau structuri şcolare defavorizate şi lucrează în grupe/clase din şcoli ţintă în care
procentul copiilor cu risc educaţional care depăşeşte 50%.

Desfăşurarea activităţii. În cadrul acestei activităţi se vor organiza patru cursuri, fiecare
profesor din grupul ţintă al proiectului participând la câte două cursuri. În acest sens, Primăria
Comunei Vetrişoaia/Consiliul Local Vetrişoaia va subcontracta serviciile de furnizare a
următoarelor cursuri:
- Managementul comunicării în mediul şcolar;
- Managementul stresului în organizaţiile şcolare;
- Tehnici de eficientizare a actului educaţional
- Centrarea jocului didactic pe competenţe curriculare.
Cursurile respective vor fi organizate şi desfăşurate în condiţiile prevăzute de legislaţia în
domeniu, conform ariei de competenţă şi responsabilitate a Ministerului Educaţiei Naţionale şi
Cercetării ?tiinţifice, la absolvirea cărora profesorii vor primi certificate a competenţelor
didactice, precum şi acordarea de credite profesionale transferabile.

87
Această activitate va urmări formarea şi dezvoltarea de abilităţi şi competenţe ale profesorilor
din grupul ţintă – ca personal specializat pentru acest scop, dezvoltarea unor oportunităţi de
informare şi schimb de experienţă în domeniul învăţării permanente. În acest fel, beneficiarii
acestei activităţi vor putea obţine informaţii despre oportunităţile de învăţare formală, informală
şi nonformală la nivelul local şi naţional şi vor putea să participe activ la activităţi de formare pe
durata întregii vieţi.
Tema secundară privind inovarea socială va fi abordată prin instruirea cadrelor didactice pe
teme de interes din domeniul educaţional, urmând ca, ulterior acestora, cadrele didactice să
utilizeze metode inovative de predare şi învăţare cu scopul reducerii părăsirii timpurii a şcolii şi
creşterea participării la învăţământul obligatoriu pentru copiii din mediul rural.
Tema secundară privind îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii TIC va fi abordată
prin folosirea instrumentelor TIC în activităţile de instruire/ formare a cadrelor didactice.
Pentru desfăşurarea acestei activităţi este nevoie de achiziţionarea următoarelor:
- Servicii formare/ instruire cadre didactice - sunt necesare pentru furnizarea
cursurilor pentru cele 66 cadre didactice la cursurile de instruire/ formare derulate în cadrul
acestei activităţi. Menţionăm faptul că membrii structurii de parteneriat nu desfăşoară în mod
curent activităţi de acest tip şi, implicit, nu deţin resurse pentru asumarea unei astfel de
cheltuieli;
- Transport cadre didactice - este necesar pentru asigurarea transportului celor 66
cadre didactice la cursurile de instruire/ formare derulate în cadrul acestei activităţi. Menţionăm
faptul că membrii structurii de parteneriat nu desfăşoară în mod curent activităţi de acest tip şi,
implicit, nu deţin resurse pentru asumarea unei astfel de cheltuieli;
- Închiriere sală curs; Servicii coffee-break; Editare şi tipărire + materiale curs/suport
curs - sunt necesare pentru asigurarea organizării optime a cursurilor de instruire/ formare
derulate în cadrul acestei activităţi. Menţionăm faptul că membrii structurii de parteneriat nu
desfăşoară în mod curent activităţi de acest tip şi, implicit, nu deţin resurse pentru asumarea
unei astfel de cheltuieli.

Amplasamente Sediu proiect - Str. Principala, nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

Consiliul Local Pungesti - Str. Principala, , Pungeşti, judeţul Vaslui, România

Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" sat Osesti - Str. Principala, , Oşeşti, judeţul Vaslui,
România
Rezultate previzionate 4 sesiuni de instuire pentru dezvoltarea competenţelor transversale a 66 de cadre didactice
realizate

Acordarea de stimulente pentru Scopul acordării de stimulente pentru performanţă este de a motiva cadrele didactice care
performanţă pentru cadrele didactice lucrează în şcolile defavorizate şi care participă la programe de dezvoltare de competenţe
14 Mai 2018 - 13 Mai 2021 transversale. Mai mult, aceste stimulente au rolul de a încuraja şi de a răsplăti atingerea unui
nivel de performanţă cât mai înalt.
COMUNA PUNGEŞTI
Necesitatea acestor măsuri este dată de analiza de nevoi a şcolilor implicate în proiect. Astfel,
COMUNA PUNGEŞTI/CONSILIUL au notat acest tip de activităţi ca fiind foarte utile toate cele trei şcoli. Aceştia consideră că
LOCAL acordarea de stimulente pentru cadrele didactice care lucrează în programe de dezvoltare de
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI competenţe transversale este necesară pentru creşterea motivaţiei şi creşterea interesului
EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala pentru performanţă şi pentru a le stimula deoarece comunităţile în care lucrează sunt în zone
COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local defavorizate. Mai mult, aceste stimulente sunt considerate a fi un sprijin real în vederea
acoperirii taxelor pe care le plătesc cadrele didactice care participă la programe de dezvoltare
de competenţe.

Menţionăm faptul că toate cadrele didactice care vor participa la această activitate fac parte din
şcoli sau structuri şcolare defavorizate şi lucrează în grupe/clase din şcoli ţintă în care
procentul copiilor cu risc educaţional care depăşeşte 50%.

Desfăşurarea activităţii: În cadrul acestei activităţi se vor acorda câte 4 stimulente pentru
cadrele didactice în fiecare unitate de învăţământ vizată de către proiect.

Activitatea se va desfăşura în trei etape:


I. Se va stabili metodologia de selecţie a cadrelor didactice care vor primi stimulente
financiare.
II. Se va stabili metodologia pentru acordarea stimulentelor financiare – acestea se vor
acorda în baza unor criterii stabilite pe baza progresului individual al elevilor şi sunt în
conformitate cu specificaţiile din Anexa 8 – Linii directoare pentru elaborarea metodologiei de
acordare a stimulentelor pentru performanţă pentru cadrele didactice. Unul dintre criteriile în
baza cărora vor fi acordate stimulentele pentru performanţa cadrelor didactice va face referire
la utilizarea TIC în procesul instructiv-educativ. Stimulentele vor fi acordate direct condiţionate
de frecvenţa regulată la şcoală sau la programele desfăşurate în cadrul activităţilor proiectului.
III. Se va stabili suma de bani, care va fi în acord cu Anexa 8 – Linii directoare pentru
elaborarea metodologiei de acordare a stimulentelor pentru performanţă pentru cadrele
didactice.
Tema secundară privind inovarea socială va fi abordată prin stimularea cadrelor didactice ce
utilizează metode de predare şi învăţare inovative, metode ce au drept scop reducerea părăsirii
timpurii a şcolii, inclusiv prin promovarea oportunităţilor care vizează reîntoarcerea în sistemul
de educaţie pentru finalizarea/ completarea studiilor a celor care au părăsit timpuriu şcoala şi
creşterii şanselor de participare la nivele superioare de educaţie.
Tema secundară privind îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii TIC va fi abordată
prin stimularea cadrelor didactice ce utilizează în procesul de predare şi învăţare instrumentele
specifice TIC.
Accesul cadrelor didactice în cadrul acestei activităţi se va realiza cu respectarea egalităţii de

88
şanse şi a nediscriminării.

Amplasamente Sediu proiect - Str. Principala, nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

Consiliul Local Pungesti - Str. Principala, , Pungeşti, judeţul Vaslui, România

Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" sat Osesti - Str. Principala, , Oşeşti, judeţul Vaslui,
România
Rezultate previzionate 12 de stimulente pentru performanţă pentru cadre didactice acordate

Schimb de experienţă cu accent pe sprijin Scopul acestei activităţi este de a familiariza profesorii/profesionaliştii în educaţie cu alte
intercolegial practici şi proceduri de învăţare şi predare. În acest sens, se are în vedere realizarea unui
14 Mai 2018 - 13 Mai 2021 schimb de experienţă şi un transfer de know-how între profesorii din grupul ţintă şi alţi
profesionalişti în educaţie din regiunea de dezvoltare Nord-Est.
COMUNA PUNGEŞTI Necesitate: acestei activităţi este justificată prin analiza de nevoi a şcolilor implicate în proiect.
Toate cele trei şcoli au considerat activitatea utilă şi foarte utilă, explicând faptul că este
ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE" necesară desfăşurarea unor activităţi de schimb de experienţă între profesori/profesionişti în
COMUNA PUNGEŞTI/CONSILIUL educaţie din şcolile ţintă pentru sprijinirea reciprocă şi depăşirea eventualelor probleme
LOCAL apărute. Acest program este necesar deoarece îi ajută pe cei implicaţi să îşi îmbunătăţească
cunoştinţele şi competenţele de predare şi să cunoască mai bine modul în care se realizează
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI
educaţia şcolară. Mai mult de atât, este nevoie de un astfel de program pentru a ajuta
EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala
profesorii/profesioniştii să dobândească noi experienţe şi să îşi îmbunătăţească strategiile
COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local didactice. Aceştia vor reuşi să preia exemple de bune practici din alte şcoli/sisteme de
învăţământ care pot fi aplicate cu succes şi în şcoala de provenienţă şi mai mult decât atât,
profesorii implicaţi în aceste programe vor reuşi să îşi adapteze permanent stilul la mediul
social şi economic, astfel încât procesul de învăţare să fie eficient şi plăcut, orientat spre
dezvoltarea acelor abilitaţi şi convingeri care să-i ajute pe copii şi tineri sa fie autonomi şi
adaptaţi cerinţelor pieţei.

Menţionăm faptul că toate cadrele didactice care vor participa la această activitate fac parte din
şcoli sau structuri şcolare defavorizate şi lucrează în grupe/clase din şcoli ţintă în care
procentul copiilor cu risc educaţional care depăşeşte 50%.

Desfăşurarea activităţii. Persoanele din grupul ţintă din categoria “personal didactic din
învăţământul preuniversitar” va participa la un schimb de experienţă. În acest sens,
transferabilitatea practicilor şi procedurilor de lucru între cele două părţi implicate în schimbul
de experienţă se va realiza prin următoarele aspecte:
1. Practicilor inovatoare utilizate şi a activităţilor educaţionale performante;
2. Proiecte europene din domeniul educaţiei şi identificarea posibilităţilor de
diversificare şi de creştere a numărului de oportunităţi financiare în domeniul educaţiei.
3. Dezvoltarea de competenţe în vederea rezolvării conflictelor din mediul educaţional
şi comunitar.
4. Îmbunătăţirea comunicării elev-elev, elev-părinte, elev-profesor, profesor-părinte.
5. Valorizarea interculturalităţii în context educativ european.
Tema secundară privind inovarea socială va fi abordată prin schimbul de practici între
participanţi în ceea ce priveşte experienţa părţilor în creşterea participării la învăţământul
obligatoriu a copiilor din mediul rural din comunităţile vizate de proiect, promovarea unor
metode inovative de predare şi învăţare ce au drept scop reducerea părăsirii timpurii a şcolii,
inclusiv prin promovarea oportunităţilor care vizează reîntoarcerea în sistemul de educaţie
pentru finalizare/ completarea studiilor a celor care au părăsit timpuriu şcoala şi creşterea
şanselor de participare la nivele superioare de educaţie.
Tema secundară privind îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii TIC va fi abordată
prin schimbul de practici între cadrele didactice în ceea ce priveşte utilizarea TIC în cadrul
activităţilor educative.
Accesul cadrelor didactice la această activitatea se va realiza cu respectarea egalităţii de
şanse şi a nediscriminării.
Expertul responsabil pentru această activitate este:
• Responsabil evenimente, comunicare şi promovare – realizează metodologia şi
planul de acţiune al schimbului de experienţă; dezvoltă şi derulează activitatea aferentă
schimbului de experienţă; realizează un raport de eveniment la finalul schimbului de
experienţă.

Amplasamente Sediu proiect - Str. Principala, nr. -, Vetrişoaia, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

Consiliul Local Pungesti - Str. Principala, , Pungeşti, judeţul Vaslui, România

Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" sat Osesti - Str. Principala, , Oşeşti, judeţul Vaslui,
România
Rezultate previzionate 1 schimb de experienţă cu accent pe sprijin intercolegial

DURATA PROIECTULUI: 37 luni

89
BUGETUL PROIECTULUI

Buget - Activităţi şi cheltuieli

Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Activitatea: Activitatea 1. Managementul proiectului


Subactivitatea: Managementul proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie

Descrierea cheltuielii
Leasing operational autoturism

Achiziţie: Leasing operational autoturism

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 32 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,100.00 Valoare totală [LEI] 79,968.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 67,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 79,968.00
Valoare TVA [LEI] 12,768.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 67,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,599.36
TVA eligibil [LEI] 12,768.00 Public [LEI] 79,968.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 78,368.64
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Autoturis necesar echipei de implementare a proiectului pentru deplasarile in scopul implementarii activitatii acestora. Resurse pentru 32
luni, rata lunara 2499 lei/liuna, inclusiv TVA.
Documente justificative
Prospectare piata Leasing operational autoturism Vetrisoaia-semnat.pdf - Leasing autoturism Vetrisoaia

Activitatea: Activitatea 1. Managementul proiectului


Subactivitatea: Managementul proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect
Subcategorie cheltuială eligibilă: 23 - cheltuieli salariale cu managerul de proiect

Descrierea cheltuielii
Manager proiect

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 3024 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 49.00 Valoare totală [LEI] 148,176.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 148,176.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 148,176.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 148,176.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,963.52
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 148,176.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 145,212.48
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

90
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

1 pers*4h/zi*21 zile/lună*36 luni < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Managementul proiectului


Subactivitatea: Managementul proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Coordonator activitati Sc. Vetrisoaia

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 2268 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 30.00 Valoare totală [LEI] 68,040.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 68,040.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 68,040.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 68,040.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,360.80
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 68,040.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 66,679.20
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers*3 h/zi*21 zile/lună*36 luni < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Managementul proiectului


Subactivitatea: Managementul proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Manager proiect

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 3024 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 36.93 Valoare totală [LEI] 111,676.32
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 111,676.32 Valoare totală eligibilă [LEI] 111,676.32
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 111,676.32 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,233.54
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 111,676.32
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 109,442.78
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

91
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

1 pers*4h/zi*21 zile/lună*36 luni < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Managementul proiectului


Subactivitatea: Managementul proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Coordonator activitati Sc. Vetrisoaia

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 2268 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 22.53 Valoare totală [LEI] 51,098.04
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 51,098.04 Valoare totală eligibilă [LEI] 51,098.04
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 51,098.04 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,021.98
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 51,098.04
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 50,076.06
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers* 3 h/zi*21 zile/lună*36 luni < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Managementul proiectului


Subactivitatea: Managementul proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Combustibil

Achiziţie: Combustibil

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe proiect


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 20,000.00 Valoare totală [LEI] 23,800.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 23,800.00
Valoare TVA [LEI] 3,800.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 20,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 476.00
TVA eligibil [LEI] 3,800.00 Public [LEI] 23,800.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 23,324.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

92
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local
Combustibil necesar pentru deplasarea echipei de implementare pe activitatile proiectului, estimat un consum lunar 743.75 lei/luna*32
luni.
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Managementul proiectului


Subactivitatea: Managementul proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68
Subcategorie cheltuială eligibilă: 166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)

Descrierea cheltuielii
Cheltuieli indirecte

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială Cantitate: 1 pe proiect


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 155,535.00 Valoare totală [LEI] 155,535.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 155,535.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 155,535.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 155,535.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 3,110.71
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 155,535.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 152,424.29
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Maxim 15% din cheltuieli salariale directe, conform ghid conditii generale.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip şcoală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:11 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru implementarea
proiectului
Subcategorie cheltuială eligibilă: 32 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale didactice

Achiziţie: Materiale didactice

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală [LEI] 8,925.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00
Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 178.50
TVA eligibil [LEI] 1,425.00 Public [LEI] 8,925.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 8,746.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

93
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Carti specialitate, planse, atlas, jocuri, alte materiale didactice necesare derularii activitatii, 8925 lei/scoala

Documente justificative
0 OFERTA EURODIDACTICA -semnat.pdf - Oferta materiale didactice

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip şcoală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale consumabile

Achiziţie: Materiale consumabile

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală [LEI] 8,925.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00
Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 178.50
TVA eligibil [LEI] 1,425.00 Public [LEI] 8,925.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 8,746.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Papetarie, birotica, tonner, cartus imprimanta, 8925 lei/ scoala.

Documente justificative
Materiale consumabile-semnat.pdf - Prospectare piata materiale consumabile

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip şcoală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Profesor/ invatator after school

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 3520 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 15.00 Valoare totală [LEI] 52,800.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 52,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 52,800.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 52,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,056.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 52,800.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 51,744.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

94
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

4 pers*2h/zi*5 zile/saptamana . 88 saptamani < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip şcoală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Profesor/ invatator after school

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 3520 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 11.25 Valoare totală [LEI] 39,600.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 39,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 39,600.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 39,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 792.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 39,600.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 38,808.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
4 pers*2h/zi*5 zile/saptamana . 88 saptamani < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program de tipul grădiniţa prietenoasă
Categorie cheltuială eligibilă:11 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru implementarea
proiectului
Subcategorie cheltuială eligibilă: 32 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale didactice

Achiziţie: Materiale didactice

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală [LEI] 8,925.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00
Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 178.50
TVA eligibil [LEI] 1,425.00 Public [LEI] 8,925.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 8,746.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

95
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Carti, jocuri educationale, planse, alte materiale didactice. Necesar estimat la 8925 lei/gradinita

Documente justificative
0 OFERTA EURODIDACTICA -semnat.pdf - Oferta materiale didactice

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program de tipul grădiniţa prietenoasă
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale consumabile

Achiziţie: Materiale consumabile

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală [LEI] 8,925.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00
Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 178.50
TVA eligibil [LEI] 1,425.00 Public [LEI] 8,925.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 8,746.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Papetarie, birotica, tonner, cartus imprimanta, 8925 lei/gradinita, creioane colorate, hirtie creponata, glasse, etc

Documente justificative
Materiale consumabile-semnat.pdf - Prospectare piata materiale consumabile

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program de tipul grădiniţa prietenoasă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Educator gradinita

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1820 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 15.00 Valoare totală [LEI] 27,300.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 27,300.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 27,300.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 27,300.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 546.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 27,300.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 26,754.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

96
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

2 pers*2h/zi*21 zile/luna, 88 saptamani < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program de tipul grădiniţa prietenoasă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Educator gradinita

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1820 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 11.25 Valoare totală [LEI] 20,475.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,475.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 20,475.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 20,475.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 409.50
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 20,475.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 20,065.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
2 pers*2h/zi*21 zile/luna, 91 182saptamani < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de consiliere şi orientare pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu şcolar, în vederea sprijinirii
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale consumabile

Achiziţie: Materiale consumabile

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 4,000.00 Valoare totală [LEI] 4,760.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,760.00
Valoare TVA [LEI] 760.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 4,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 95.20
TVA eligibil [LEI] 760.00 Public [LEI] 4,760.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 4,664.80
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

97
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

papetarie, materiale birotica, tonner, hartie, etc. Necesar estimat la 4760 lei pe activitate.

Documente justificative
Materiale consumabile-semnat.pdf - Prospectare piata materiale consumabile

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de consiliere şi orientare pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu şcolar, în vederea sprijinirii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Responsabil relatii cu parintii

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1890 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 22.00 Valoare totală [LEI] 41,580.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 41,580.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 41,580.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 41,580.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 831.60
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 41,580.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 40,748.40
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers, 30 luni, 3 h/zi*21 zile/luna, <5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de consiliere şi orientare pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu şcolar, în vederea sprijinirii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Responsabil activitate tranzitie scolara

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1890 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 22.00 Valoare totală [LEI] 41,580.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 41,580.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 41,580.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 41,580.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 831.60
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 41,580.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 40,748.40
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

98
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

1 pers-30 luni, 3 h/zi*21 zile/luna, <5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de consiliere şi orientare pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu şcolar, în vederea sprijinirii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Responsabil relatii cu parintii

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1890 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 16.24 Valoare totală [LEI] 30,693.60
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 30,693.60 Valoare totală eligibilă [LEI] 30,693.60
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 30,693.60 Contributia proprie eligibilă [LEI] 613.88
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 30,693.60
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 30,079.72
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers, 30 luni, 3 h/zi*21 zile/luna, <5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de consiliere şi orientare pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu şcolar, în vederea sprijinirii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Responsabil activitate tranzitie scolara

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1890 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 16.24 Valoare totală [LEI] 30,693.60
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 30,693.60 Valoare totală eligibilă [LEI] 30,693.60
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 30,693.60 Contributia proprie eligibilă [LEI] 614.88
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 30,693.60
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 30,078.72
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

99
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

1 pers-30 luni, 3 h/zi*21 zile/luna, <5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Organizarea de tabere şcolare cu componentă educaţionale
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 97 - cheltuieli cu deplasarea pentru participanti - grup tinta

Descrierea cheltuielii
Servicii transport copii+ profesori in tabara

Achiziţie: Servicii transport copii+ profesori in tabara

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 8 pe tabara


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 8,500.00 Valoare totală [LEI] 80,920.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 68,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 80,920.00
Valoare TVA [LEI] 12,920.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 68,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,618.40
TVA eligibil [LEI] 12,920.00 Public [LEI] 80,920.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 79,301.60
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Servicii necesare pt. transportul copiilor in tabara. Resurse estimate10115 lei/1 transport dus-intors * 8.

Documente justificative
OFERTA TRANSPORT TABARA_semnat.pdf - Oferta transport tabără

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Organizarea de tabere şcolare cu componentă educaţionale
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare

Descrierea cheltuielii
Pachet servicii cazare si masa participanti tabara scolara

Achiziţie: Pachet servicii cazare si masa participanti tabara scolara

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 8 tabara


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 46,580.00 Valoare totală [LEI] 406,177.60
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 372,640.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 406,177.60
Valoare TVA [LEI] 33,537.60 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 372,640.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 8,123.56
TVA eligibil [LEI] 33,537.60 Public [LEI] 406,177.60
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 398,054.04
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Participanti/tabara = 30 elevi si 4 profesori insotitori. Costuri pe persoana/tabara: cazare 6 nopti*109 lei/noapte, masa (3 mese principale

100
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local
+ 2 gustari) 119,9 lei/zi. Cost tabara/pers = 109 lei/noapte *6 nopti + 119,9 lei masa/zi* 7 zile = 1.493,30 lei/pers. Total cost/tabara=
1.493,30 lei/pers*34 pers = 50,772,20 lei. Se bugeteaza pentru organizarea celor 8 tabere scolare suma de 406.177,60 lei.
Documente justificative
Cazare si masa_semnat.pdf - Oferte cazare si masa

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unei campanii de informare privind regulile elementare de igienă
Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 95 - premii

Descrierea cheltuielii
Kit produse igiena (sapun, sampon, gel de dus, detergent, pasta+periuta dinti, set prosoape)

Achiziţie: Kit produse igiena

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 694 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 50.00 Valoare totală [LEI] 41,293.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 34,700.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 41,293.00
Valoare TVA [LEI] 6,593.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 34,700.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 825.86
TVA eligibil [LEI] 6,593.00 Public [LEI] 41,293.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 40,467.14
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
kit-urile sunt necesare pentru desfasurarea campania de informare privind importanta respectarii regulilor de igiena. nNecesar estimat
59.50 lei/kit *694 copii
Documente justificative
Prospectare piaţă Kit produse igiena-semnat.pdf - Kit produse igiena

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unei campanii de informare privind regulile elementare de igienă
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare

Descrierea cheltuielii
Editare si tiparire materiale campanie igiena

Achiziţie: Editare si tiparire materiale

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 18,000.00 Valoare totală [LEI] 21,420.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 18,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 21,420.00
Valoare TVA [LEI] 3,420.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 18,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 428.40
TVA eligibil [LEI] 3,420.00 Public [LEI] 21,420.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 20,991.60
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

101
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local
Vor fi distribuite in cadrul campaniei: 250 de seturi de materiale ce vor conţine flyere, broşuri, mape, agende şi pixuri; 3 bannere roll-up
pentru fiecare şcoală în parte, 3 panouri informative pentru fiecare şcoală şi 30 de afişe. Resursele sunt necesare realizarii materialelor
sunt estimate la suma de 21420 lei
Documente justificative
OFERTE EVENIMENTE_semnat.pdf - Oferta organizare evenimente

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program A doua şansă
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale consumabile

Achiziţie: Materiale consumabile

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totală [LEI] 11,900.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,900.00
Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 10,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 238.00
TVA eligibil [LEI] 1,900.00 Public [LEI] 11,900.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 11,662.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Papetarie, tonner, hartie, rechizite, etc. Necesar estimat pe activitate 11900 lei.

Documente justificative
Materiale consumabile-semnat.pdf - Prospectare piata materiale consumabile

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program A doua şansă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salarii Comisie evaluare competente 2 -a sansa

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1050 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 15.00 Valoare totală [LEI] 15,750.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,750.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,750.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 15,750.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 315.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 15,750.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 15,435.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

102
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Justificarea cheltuielii
5 membri*42h/luna/pers*5 sesiuni, 21 zile/luna< 5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program A doua şansă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Specialisti formatori a 2- a sansa

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 3500 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 15.00 Valoare totală [LEI] 52,500.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 52,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 52,500.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 52,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,050.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 52,500.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 51,450.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
2 grupe, 700 h/an/grupa *2,5 ani , < 5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program A doua şansă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Consilier diriginte

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 880 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 15.00 Valoare totală [LEI] 13,200.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,200.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 13,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 264.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 13,200.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 12,936.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

103
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Justificarea cheltuielii
2 pers = 1h/zi*21 zile/luna, 88 saptamani < 5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program A doua şansă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salarii Comisie evaluare dosare incriere 2 -a sansa

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1050 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 15.00 Valoare totală [LEI] 15,750.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,750.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,750.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 15,750.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 315.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 15,750.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 15,435.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
5 membri*42h/luna/pers*5 luni, 21 zile/luna, < 5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program A doua şansă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Consilier diriginte

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 880 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 11.25 Valoare totală [LEI] 9,900.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,900.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,900.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 9,900.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 198.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 9,900.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 9,702.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

104
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
2 pers = 1h/zi*21 zile/luna, 88 saptamani < 5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program A doua şansă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Specialisti formatori a 2- a sansa

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 3500 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 11.25 Valoare totală [LEI] 39,375.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 39,375.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 39,375.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 39,375.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 787.50
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 39,375.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 38,587.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
2 grupe, 700 h/an/grupa *2,5 ani , < 5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program A doua şansă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Salarii Comisie evaluare competente 2 -a sansa

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1050 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 11.25 Valoare totală [LEI] 11,812.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,812.50 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,812.50
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 11,812.50 Contributia proprie eligibilă [LEI] 236.25
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 11,812.50
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 11,576.25
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

105
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
5 membri*42h/luna/pers*5 sesiuni, < 5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program A doua şansă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Salarii Comisie evaluare dosare incriere 2 -a sansa

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1050 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 11.25 Valoare totală [LEI] 11,812.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,812.50 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,812.50
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 11,812.50 Contributia proprie eligibilă [LEI] 236.25
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 11,812.50
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 11,576.25
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
5 membri*42h/luna/pers*5 luni, 21 zile/luna, < 5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program A doua şansă
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare

Descrierea cheltuielii
Servicii editare si multiplicare cursuri a 2-a sansa

Achiziţie: Servicii editare si multiplicare cursuri a 2-a sansa

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală [LEI] 8,925.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00
Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 178.50
TVA eligibil [LEI] 1,425.00 Public [LEI] 8,925.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 8,746.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

106
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Resurse necesare pentru multiplicarea si editarea suporturilor de curs pentru participantii la programul a 2-a sansa. Necesar estimat 8925
lei.
Documente justificative
OFERTE MULTIPLICARE CURSURI_semnat.pdf - Ofertă multiplicare cursuri

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin material copiilor din grupul ţintă
Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 91 - subventii

Descrierea cheltuielii
Pachete integrate pt. copii din GT

Achiziţie: Pachete integrate pt. copii din GT

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 325 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,250.00 Valoare totală [LEI] 483,437.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 406,250.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 483,437.50
Valoare TVA [LEI] 77,187.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 406,250.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 9,668.75
TVA eligibil [LEI] 77,187.50 Public [LEI] 483,437.50
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 473,768.75
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Pachete integrate pt. copii din GT (285 copii scolari + 40 prescolari * 1 pachet/an * 2,5 ani* 600 lei/pachet/an (325 pach*1487.50lei/copil).
Pachetele vor contine: imbracaminte, incaltaminte, rechizite, adaptate nevoilor si structurate pe grupe de varsta.
Documente justificative
pachete integrate-semnat.pdf - Pachete integrate

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin material copiilor din grupul ţintă
Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 91 - subventii

Descrierea cheltuielii
Pachet hrana copii participanti program scoala dupa scoala

Achiziţie: Pachet hrana copii

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 44000 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 8.40 Valoare totală [LEI] 402,864.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 369,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 402,864.00
Valoare TVA [LEI] 33,264.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 369,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 8,057.28
TVA eligibil [LEI] 33,264.00 Public [LEI] 402,864.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 394,806.72
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

107
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Pachet hrana copii participanti program scoala dupa scoala (100 copii *9.156 lei/pach/zi* 88 saptamani * 5zile/saptamana = 100 copii*
440 zile*9.156 lei/pach/zi = 44000 pach*9.156 lei/pach/zi
Documente justificative
pachet hrana +gradinita prietenoasa-semnat.pdf - Pachet hrana +gradinita prietenoasa

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin material copiilor din grupul ţintă
Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 91 - subventii

Descrierea cheltuielii
Pachet hrana copii participanti program Gradinita prietenoasa

Achiziţie: Pachet hrana copii

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 18200 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 8.40 Valoare totală [LEI] 166,639.20
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 152,880.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 166,639.20
Valoare TVA [LEI] 13,759.20 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 152,880.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 3,332.79
TVA eligibil [LEI] 13,759.20 Public [LEI] 166,639.20
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 163,306.41
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Pachet hrana copii participanti program Gradinita prietenoasa (40 copii *9.156 lei/pach/zi* 91 saptamani * 5zile/saptamana =40 copii* 455
zile*9.156 lei/pach/zi = 18200 pach*9.156 lei/pach/zi
Documente justificative
pachet hrana +gradinita prietenoasa-semnat.pdf - Pachet hrana +gradinita prietenoasa

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin material copiilor din grupul ţintă
Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 91 - subventii

Descrierea cheltuielii
Seturi educationale

Achiziţie: Seturi educationale

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 51 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 500.00 Valoare totală [LEI] 30,345.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 25,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 30,345.00
Valoare TVA [LEI] 4,845.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 25,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 606.90
TVA eligibil [LEI] 4,845.00 Public [LEI] 30,345.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 29,738.10
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

108
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Seturi educationale a 2-a sansa (51 persoane *1 set/pers* 595 lei/set), contin: caiete,rechizite, geanta/rucsac, coperti, etc.

Documente justificative
Set educational_semnat.pdf - Ofertă Set educaţional

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Campanie de identificare, recrutare a grupului ţintă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Responsabil grup tinta

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1512 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 22.00 Valoare totală [LEI] 33,264.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 33,264.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 33,264.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 33,264.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 665.28
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 33,264.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 32,598.72
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers = 2 h/zi*21 zile/luna, < 5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Campanie de identificare, recrutare a grupului ţintă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Responsabil grup tinta

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1512 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 16.24 Valoare totală [LEI] 24,554.88
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 24,554.88 Valoare totală eligibilă [LEI] 24,554.88
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 24,554.88 Contributia proprie eligibilă [LEI] 491.10
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 24,554.88
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 24,063.78
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

109
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers = 2 h/zi*21 zile/luna, < 5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Campanie de identificare, recrutare a grupului ţintă
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare

Descrierea cheltuielii
Editare si tiparire materiale campanie diseminare

Achiziţie: Editare si tiparire materiale

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 8,000.00 Valoare totală [LEI] 9,520.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,520.00
Valoare TVA [LEI] 1,520.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 8,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 190.40
TVA eligibil [LEI] 1,520.00 Public [LEI] 9,520.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 9,329.60
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Materiale de promovare pentru diseminarea oportunităţilor oferite de către participarea la activităţile proiectului. În acest sens, se vor
realiza 3500 de flyere . Necesar estimat 9520 lei.
Documente justificative
OFERTE EVENIMENTE_semnat.pdf - Oferta organizare evenimente

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Campanie de identificare, recrutare a grupului ţintă
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare

Descrierea cheltuielii
Servicii realizare film diseminare

Achiziţie: Servicii realizare film diseminare

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 contract


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 4,850.00 Valoare totală [LEI] 5,771.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,850.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,771.50
Valoare TVA [LEI] 921.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 4,850.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 115.43
TVA eligibil [LEI] 921.50 Public [LEI] 5,771.50
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 5,656.07
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

110
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Servicii realizare film diseminare oportunităţilor oferite de către participarea la activităţile proiectului. Vor fi realizate si distribuite 600 CD-
uri . Necesar estimat 5771.50 lei.
Documente justificative
OFERTE REALIZARE FILM_semnat.pdf - Ofertă realizare film

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Creşterea accesului copiilor, familiilor şi/sau şcolilor la personal de sprijin şi auxiliar
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Mediator scolar

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1320 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 22.00 Valoare totală [LEI] 29,040.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 29,040.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,040.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 29,040.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 580.80
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 29,040.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 28,459.20
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers, 3 h/zi*21 zile/luna, 88 saptamani, < 5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Creşterea accesului copiilor, familiilor şi/sau şcolilor la personal de sprijin şi auxiliar
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Logoped

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1760 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 22.00 Valoare totală [LEI] 38,720.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 38,720.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 38,720.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 38,720.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 774.40
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 38,720.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 37,945.60
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

111
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers, 4 h/zi*21 zile/luna, 88 saptamani, < 5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Creşterea accesului copiilor, familiilor şi/sau şcolilor la personal de sprijin şi auxiliar
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Psiholog

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1760 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 22.00 Valoare totală [LEI] 38,720.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 38,720.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 38,720.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 38,720.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 774.40
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 38,720.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 37,945.60
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers, 4 h/zi*21 zile/luna, 88 saptamani, < 5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Creşterea accesului copiilor, familiilor şi/sau şcolilor la personal de sprijin şi auxiliar
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Mediator scolar

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1320 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 16.24 Valoare totală [LEI] 21,436.80
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 21,436.80 Valoare totală eligibilă [LEI] 21,436.80
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 21,436.80 Contributia proprie eligibilă [LEI] 428.74
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 21,436.80
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 21,008.06
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

112
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers, 3 h/zi*21 zile/luna, 88 saptamani, < 5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Creşterea accesului copiilor, familiilor şi/sau şcolilor la personal de sprijin şi auxiliar
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Psiholog

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1760 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 16.24 Valoare totală [LEI] 28,582.40
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 28,582.40 Valoare totală eligibilă [LEI] 28,582.40
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 28,582.40 Contributia proprie eligibilă [LEI] 571.65
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 28,582.40
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 28,010.75
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers, 4 h/zi*21 zile/luna, 88 saptamani, < 5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Creşterea accesului copiilor, familiilor şi/sau şcolilor la personal de sprijin şi auxiliar
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Logoped

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1760 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 16.24 Valoare totală [LEI] 28,582.40
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 28,582.40 Valoare totală eligibilă [LEI] 28,582.40
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 28,582.40 Contributia proprie eligibilă [LEI] 571.65
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 28,582.40
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 28,010.75
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

113
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers, 4 h/zi*21 zile/luna, 88 saptamani, < 5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale şi creşterea
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Covor

Achiziţie: Covor

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 3 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 333.33 Valoare totală [LEI] 1,189.99
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 999.99 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,189.99
Valoare TVA [LEI] 190.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 999.99 Contributia proprie eligibilă [LEI] 23.80
TVA eligibil [LEI] 190.00 Public [LEI] 1,189.99
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 1,166.19
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Covor 3 buc / gradinita*396.66 lei/buc - necesare pentru activitatea Gradinita prietenoasa.

Documente justificative
Prospectare piata covor_semnat.pdf - Prospectare piaţă_covor

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale şi creşterea
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Licente (sistem operare+office)

Achiziţie: Licente (sistem operare+office)

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 22 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,300.00 Valoare totală [LEI] 34,034.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 28,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 34,034.00
Valoare TVA [LEI] 5,434.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 28,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 680.68
TVA eligibil [LEI] 5,434.00 Public [LEI] 34,034.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 33,353.32
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

114
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Licente (sistem operare+office) necesare utilizarii in parametri optimi a computerelor si laptopurilor 22 buc*1547 lei/buc

Documente justificative
Prospectare piata licente_semnat.pdf - Prospectare piata licente

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale şi creşterea
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR

Descrierea cheltuielii
Set mobilier gradinita

Achiziţie: Set mobilier gradinita

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 4,800.00 Valoare totală [LEI] 5,712.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,712.00
Valoare TVA [LEI] 912.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 4,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 114.24
TVA eligibil [LEI] 912.00 Public [LEI] 5,712.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 5,597.76
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 set* 5712 lei/set, contine: 2 dulapuri casetate*1428 lei/buc + 2 dulapuri cu rafturi*1428 lei/buc

Documente justificative
set mobilier.1-2-semnat.pdf - Set mobilier

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale şi creşterea
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR

Descrierea cheltuielii
Echipamente dotare sala TIC

Achiziţie: Echipamente dotare sala TIC

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 72,000.00 Valoare totală [LEI] 85,680.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 72,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 85,680.00
Valoare TVA [LEI] 13,680.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 72,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,713.60
TVA eligibil [LEI] 13,680.00 Public [LEI] 85,680.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 83,966.40
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

115
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
20 calculatoare*3470.83 lei/buc + 2 laptop-uri*3966.67 lei/buc +1 multifunctional*8330 lei/buc

Documente justificative
Prospectare piata ECHIPAMENTE DOTARE SALA TIC_semnat.pdf - Prospectare piata ECHIPAMENTE DOTARE SALA TIC

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale şi creşterea
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR

Descrierea cheltuielii
Retea cablare sala TIC +prize +switch+UPS

Achiziţie: Retea cablare sala TIC +prize +switch+UPS

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 8,500.00 Valoare totală [LEI] 10,115.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,115.00
Valoare TVA [LEI] 1,615.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 8,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 202.30
TVA eligibil [LEI] 1,615.00 Public [LEI] 10,115.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 9,912.70
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Necesar pentru crearea retelei de calculatoare din sala TIC: cablare, prize, switch, UPS, alte meteriale necesare legaturilor si
comnexiunii internet, estimat la 10115 lei.
Documente justificative
OFERTA CABLARE PRIZE_semnat.pdf - Ofertă cablare, prize, switch-uri

Activitatea: Activitatea 4. Acţiuni destinate dezvoltării capacităţii resurselor umane din şcoli
Subactivitatea: Activităţi de dezvoltare a competenţelor transversale
Categorie cheltuială eligibilă:5 - cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevazute la cheltuielile generale de administraţie
Subcategorie cheltuială eligibilă: 9 - cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevazute la cheltuielile generale de administraţie

Descrierea cheltuielii
Inchiriere sala curs

Achiziţie: Inchiriere sala curs

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 16,500.00 Valoare totală [LEI] 19,635.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 19,635.00
Valoare TVA [LEI] 3,135.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 16,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 392.70
TVA eligibil [LEI] 3,135.00 Public [LEI] 19,635.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 19,242.30
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

116
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
5 grupe*4 cursuri*11 zile (10 curs+1 examen)/curs = 220 zile curs * 90 lei/zi chirie sala = 19635lei, suprafata sala= min. 40 mp.

Documente justificative
Prospectare piata - inchiriere sala curs_semnare.pdf - Prospectare piaţă_închiriere sală curs

Activitatea: Activitatea 4. Acţiuni destinate dezvoltării capacităţii resurselor umane din şcoli
Subactivitatea: Activităţi de dezvoltare a competenţelor transversale
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 97 - cheltuieli cu deplasarea pentru participanti - grup tinta

Descrierea cheltuielii
Transport cadre didactice

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 33,396.00 Valoare totală [LEI] 33,396.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 33,396.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 33,396.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 33,396.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 667.93
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 33,396.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 32,728.07
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Necesar pentru transportul cadrelor didactice la cursurile de instruire/formare derulate in cadrl proiectului. Necesar estimat 21780 lei
pentru 66 persoane participante la curs, cost estimat 506 lei/pers: 22 zile (20 curs +2 examen) * 23 lei/zi drum dus-intors/pers
Documente justificative
OFERTA TRANSPORT CADRE DIDACTICE_semnat.pdf - Ofertă transport cadre didactice

Activitatea: Activitatea 4. Acţiuni destinate dezvoltării capacităţii resurselor umane din şcoli
Subactivitatea: Activităţi de dezvoltare a competenţelor transversale
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare

Descrierea cheltuielii
Editare si tiparire + materiale curs/suport curs

Achiziţie: Suport curs materiale curs + materiale

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 contract


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 22,000.00 Valoare totală [LEI] 26,180.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 22,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 26,180.00
Valoare TVA [LEI] 4,180.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 22,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 523.60
TVA eligibil [LEI] 4,180.00 Public [LEI] 26,180.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 25,656.40
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

117
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
66 pers * 4 cursuri/pers*100 lei/pers/curs = 26180lei: suport curs, mapa, pix, agenda, caiet.

Documente justificative
OFERTE EVENIMENTE_semnat.pdf - Oferta organizare evenimente

Activitatea: Activitatea 4. Acţiuni destinate dezvoltării capacităţii resurselor umane din şcoli
Subactivitatea: Activităţi de dezvoltare a competenţelor transversale
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare

Descrierea cheltuielii
Servicii formare/instruire cadre didactice

Achiziţie: Servicii formare/instruire

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 contract


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 31,360.00 Valoare totală [LEI] 37,318.40
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 31,360.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 37,318.40
Valoare TVA [LEI] 5,958.40 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 31,360.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 746.37
TVA eligibil [LEI] 5,958.40 Public [LEI] 37,318.40
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 36,572.03
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Serviciile de formare/instruire a cadrelor didactice includ: sustinerea a 4 cursuri, minim 2 grupe/curs. + sustinerea examenelor (asigurarea
comisiei de examinare). Fiecare cadru didactic va participa la cate 2 cursuri . Se estimeaza un necesar de 37318.40 lei.
Documente justificative
Notă justificativă cursuri Vetrisoaia-semnat.pdf - Servicii formare/instruire

Activitatea: Activitatea 4. Acţiuni destinate dezvoltării capacităţii resurselor umane din şcoli
Subactivitatea: Activităţi de dezvoltare a competenţelor transversale
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare

Descrierea cheltuielii
Servicii coffee-break

Achiziţie: Servicii coffee-break

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 contract


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 31,460.00 Valoare totală [LEI] 37,437.40
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 31,460.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 37,437.40
Valoare TVA [LEI] 5,977.40 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 31,460.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 748.75
TVA eligibil [LEI] 5,977.40 Public [LEI] 37,437.40
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 36,688.65
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

118
Componenta 1 Lider- COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
66 pers*4 cursuri*11 (10 curs+1 examen) zile/curs* 12.89 lei/zi/pers

Documente justificative
servicii coffee break-semnat.pdf - Oferta SERVICII COFFEE BREAK

Activitatea: Activitatea 4. Acţiuni destinate dezvoltării capacităţii resurselor umane din şcoli
Subactivitatea: Acordarea de stimulente pentru performanţă pentru cadrele didactice
Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 94 - burse

Descrierea cheltuielii
Stimulente cadre didactice

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe proiect


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 42,720.00 Valoare totală [LEI] 42,720.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 42,720.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 42,720.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 42,720.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 854.40
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 42,720.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 41,865.60
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Necesar pentru acordarea a 4 stimulente/an*2 ani *12 luni*445 lei/luna, profesorilor conform metodologie.

Documente justificative
-

Componenta 1 Membru 1- COMUNA PUNGEŞTI

Activitatea: Activitatea 1. Managementul proiectului


Subactivitatea: Managementul proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Coordonator activitati Sc.Pungesti

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 2268 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 30.00 Valoare totală [LEI] 68,040.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 68,040.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 68,040.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 68,040.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,360.80
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 68,040.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 66,679.20
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

119
Componenta 1 Membru 1- COMUNA PUNGEŞTI

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers*3 h/zi*21 zile/lună*36 luni < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Managementul proiectului


Subactivitatea: Managementul proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Coordonator activitati Sc.Pungesti

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 2268 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 22.53 Valoare totală [LEI] 51,098.04
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 51,098.04 Valoare totală eligibilă [LEI] 51,098.04
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 51,098.04 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,021.98
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 51,098.04
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 50,076.06
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers*3 h/zi*21 zile/lună*36 luni < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Managementul proiectului


Subactivitatea: Managementul proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68
Subcategorie cheltuială eligibilă: 166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)

Descrierea cheltuielii
Cheltuieli indirecte

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială Cantitate: 1 pe proiect


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 47,569.00 Valoare totală [LEI] 47,569.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 47,569.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 47,569.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 47,569.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 951.38
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 47,569.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 46,617.62
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

120
Componenta 1 Membru 1- COMUNA PUNGEŞTI

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Maxim 15% din cheltuielile salariale directe

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip şcoală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:11 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru implementarea
proiectului
Subcategorie cheltuială eligibilă: 32 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale didactice

Achiziţie: 105942 - Materiale didactice

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală [LEI] 8,925.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00
Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 178.50
TVA eligibil [LEI] 1,425.00 Public [LEI] 8,925.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 8,746.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Carti specialitate, planse, atlas, jocuri, alte materiale didactice necesare derularii activitatii, 8925 lei/scoala

Documente justificative
0 OFERTA EURODIDACTICA -semnat.pdf - Oferta materiale didactice

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip şcoală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale consumabile

Achiziţie: 105942 - Materiale consumabile

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală [LEI] 8,925.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00
Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 178.50
TVA eligibil [LEI] 1,425.00 Public [LEI] 8,925.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 8,746.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

121
Componenta 1 Membru 1- COMUNA PUNGEŞTI

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Papetarie, birotica, tonner, cartus imprimanta, 8925lei/ scoala.

Documente justificative
Materiale consumabile-semnat.pdf - Prospectare piata materiale consumabile

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip şcoală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Profesor/ invatator after school

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 3520 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 15.00 Valoare totală [LEI] 52,800.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 52,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 52,800.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 52,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,056.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 52,800.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 51,744.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
4 pers*2h/zi*5 zile/saptamana . 88 saptamani < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip şcoală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Profesor/ invatator after school

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 3520 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 11.25 Valoare totală [LEI] 39,600.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 39,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 39,600.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 39,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 792.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 39,600.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 38,808.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

122
Componenta 1 Membru 1- COMUNA PUNGEŞTI

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
4 pers*2h/zi*5 zile/saptamana . 88 saptamani < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program de tipul grădiniţa prietenoasă
Categorie cheltuială eligibilă:11 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru implementarea
proiectului
Subcategorie cheltuială eligibilă: 32 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale didactice

Achiziţie: 105942 - Materiale didactice

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală [LEI] 8,925.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00
Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 178.50
TVA eligibil [LEI] 1,425.00 Public [LEI] 8,925.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 8,746.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Carti , planse, atlas, jocuri, alte materiale didactice necesare derularii activitatii, 8925 lei/gradinita

Documente justificative
0 OFERTA EURODIDACTICA -semnat.pdf - Oferta materiale didactice

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program de tipul grădiniţa prietenoasă
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale consumabile

Achiziţie: 105942 - Materiale consumabile

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală [LEI] 8,925.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00
Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 178.50
TVA eligibil [LEI] 1,425.00 Public [LEI] 8,925.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 8,746.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

123
Componenta 1 Membru 1- COMUNA PUNGEŞTI

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Papetarie, birotica, tonner, cartus imprimanta, 8925 lei/ gradinita

Documente justificative
Materiale consumabile-semnat.pdf - Prospectare piata materiale consumabile

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program de tipul grădiniţa prietenoasă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Educator gradinita

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1820 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 15.00 Valoare totală [LEI] 27,300.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 27,300.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 27,300.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 27,300.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 546.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 27,300.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 26,754.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
2 pers*2 h/zi*21 zile/luna, 91 saptamani < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program de tipul grădiniţa prietenoasă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Educator gradinita

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1820 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 11.25 Valoare totală [LEI] 20,475.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,475.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 20,475.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 20,475.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 409.50
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 20,475.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 20,065.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

124
Componenta 1 Membru 1- COMUNA PUNGEŞTI

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
2 pers* 2 h/zi*21 zile/luna,91 saptamani < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin material copiilor din grupul ţintă
Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 91 - subventii

Descrierea cheltuielii
Pachet hrana copii participanti program scoala dupa scoala

Achiziţie: 105942 - Pachet hrana copii

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 30360 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 8.40 Valoare totală [LEI] 277,976.16
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 255,024.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 277,976.16
Valoare TVA [LEI] 22,952.16 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 255,024.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5,559.53
TVA eligibil [LEI] 22,952.16 Public [LEI] 277,976.16
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 272,416.63
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Pachet hrana copii participanti program scoala dupa scoala (69 copii *9.156 lei/pach/zi* 88 saptamani * 5 zile/saptamana = 69 copii* 440
zile*9.156 lei/pach/zi = 30360 pach*9.156 lei/pach/zi
Documente justificative
pachet hrana +gradinita prietenoasa-semnat.pdf - Pachet hrana +gradinita prietenoasa

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin material copiilor din grupul ţintă
Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 91 - subventii

Descrierea cheltuielii
Pachet hrana copii participanti program Gradinita prietenoasa

Achiziţie: 105942 - Pachet hrana copii

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 18655 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 8.40 Valoare totală [LEI] 170,805.18
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 156,702.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 170,805.18
Valoare TVA [LEI] 14,103.18 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 156,702.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 3,416.11
TVA eligibil [LEI] 14,103.18 Public [LEI] 170,805.18
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 167,389.07
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

125
Componenta 1 Membru 1- COMUNA PUNGEŞTI

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Pachet hrana copii participanti program Gradinita prietenoasa (41 copii *9.156 lei/pach/zi* 91 saptamani * 5zile/saptamana =41 copii* 455
zile*9.156 lei/pach/zi = 18655 pach*9.156 lei/pach/zi
Documente justificative
pachet hrana +gradinita prietenoasa-semnat.pdf - Pachet hrana +gradinita prietenoasa

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin material copiilor din grupul ţintă
Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 91 - subventii

Descrierea cheltuielii
Pachete integrate pt. copii din GT

Achiziţie: 105942 - Pachete integrate pt. copii din GT

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 160 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,250.00 Valoare totală [LEI] 238,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 200,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 238,000.00
Valoare TVA [LEI] 38,000.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 200,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,760.00
TVA eligibil [LEI] 38,000.00 Public [LEI] 238,000.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 233,240.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Pachete integrate pt. copii din GT (41- prescolari + 119 scolari copii * 1 pachet/an * 2,5 ani* 600 lei/pachet/an (160 pach*1487.50
lei/copil). Pachetele vor contine: imbracaminte, incaltaminte, recchizite, adaptate nevoilor, pe grupe de varste.
Documente justificative
pachete integrate-semnat.pdf - Pachete integrate

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Campanie de identificare, recrutare a grupului ţintă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Responsabil grup tinta

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1512 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 22.00 Valoare totală [LEI] 33,264.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 33,264.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 33,264.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 33,264.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 665.28
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 33,264.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 32,598.72
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

126
Componenta 1 Membru 1- COMUNA PUNGEŞTI

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers = 2 h/zi*21 zile/luna, < 5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Campanie de identificare, recrutare a grupului ţintă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Responsabil grup tinta

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1512 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 16.24 Valoare totală [LEI] 24,554.88
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 24,554.88 Valoare totală eligibilă [LEI] 24,554.88
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 24,554.88 Contributia proprie eligibilă [LEI] 491.10
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 24,554.88
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 24,063.78
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers = 2 h/zi*21 zile/luna, < 5 ani experienta

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale şi creşterea
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Covor

Achiziţie: 105942 - Covor

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 3 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 333.33 Valoare totală [LEI] 1,189.99
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 999.99 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,189.99
Valoare TVA [LEI] 190.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 999.99 Contributia proprie eligibilă [LEI] 23.80
TVA eligibil [LEI] 190.00 Public [LEI] 1,189.99
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 1,166.19
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

127
Componenta 1 Membru 1- COMUNA PUNGEŞTI

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Covor 3 buc/ gradinita*396.66 lei/buc necesar activitatii Gradinita prietenoasa.

Documente justificative
Prospectare piata covor_semnat.pdf - Prospectare piaţă_covor

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale şi creşterea
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Licente (sistem operare+office)

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 22 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,300.00 Valoare totală [LEI] 34,034.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 28,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 34,034.00
Valoare TVA [LEI] 5,434.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 28,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 680.68
TVA eligibil [LEI] 5,434.00 Public [LEI] 34,034.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 33,353.32
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Licente (sistem operare+office) necesare functionarii in parametri optimi a calculatoarelor si laptopurilor. Estimat 1547 lei/buc *22 buc.

Documente justificative
Prospectare piata licente_semnat.pdf - Prospectare piata licente

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale şi creşterea
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR

Descrierea cheltuielii
Set mobilier gradinita

Achiziţie: 105942 - Set mobilier gradinita

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 contract


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 4,800.00 Valoare totală [LEI] 5,712.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,712.00
Valoare TVA [LEI] 912.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 4,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 114.24
TVA eligibil [LEI] 912.00 Public [LEI] 5,712.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 5,597.76
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

128
Componenta 1 Membru 1- COMUNA PUNGEŞTI

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 set* 5712 lei/set, contine: 2 dulapuri casetate*1428 lei/buc + 2 dulapuri cu rafturi*1428 lei/buc

Documente justificative
set mobilier.1-2-semnat.pdf - Set mobilier

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale şi creşterea
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR

Descrierea cheltuielii
Echipamente dotare sala TIC

Achiziţie: 105942 - Echipamente dotare sala TIC

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 72,000.00 Valoare totală [LEI] 85,680.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 72,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 85,680.00
Valoare TVA [LEI] 13,680.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 72,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,713.60
TVA eligibil [LEI] 13,680.00 Public [LEI] 85,680.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 83,966.40
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
20 calculatoare*3470.83 lei/buc + 2 laptop-uri*3966.67 lei/buc +1 multifunctional *8330lei/buc

Documente justificative
Prospectare piata ECHIPAMENTE DOTARE SALA TIC_semnat.pdf - Prospectare piata ECHIPAMENTE DOTARE SALA TIC

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale şi creşterea
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR

Descrierea cheltuielii
Retea cablare sala TIC +prize +switch+UPS

Achiziţie: 105942 - Retea cablare sala TIC +prize +switch+UPS

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 Sala


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 8,500.00 Valoare totală [LEI] 10,115.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,115.00
Valoare TVA [LEI] 1,615.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 8,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 202.30
TVA eligibil [LEI] 1,615.00 Public [LEI] 10,115.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 9,912.70
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

129
Componenta 1 Membru 1- COMUNA PUNGEŞTI

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Necesar pentru crearea retelei de calculatoare din sala TIC: cablare, prize, switch, UPS, alte materiale necesare legaturilor si
comnexiunii internet, estimat la 10115 lei.
Documente justificative
OFERTA CABLARE PRIZE_semnat.pdf - Ofertă cablare, prize, switch-uri

Activitatea: Activitatea 4. Acţiuni destinate dezvoltării capacităţii resurselor umane din şcoli
Subactivitatea: Acordarea de stimulente pentru performanţă pentru cadrele didactice
Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 94 - burse

Descrierea cheltuielii
Stimulent cadre didactice

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe proiect


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 42,720.00 Valoare totală [LEI] 42,720.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 42,720.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 42,720.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 42,720.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 854.40
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 42,720.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 41,865.60
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
4 stimulente/an * 2 ani *12 luni*445 lei/luna

Documente justificative
-

Componenta 1 Membru 2- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Activitatea: Activitatea 1. Managementul proiectului


Subactivitatea: Managementul proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Coordonator activitati Sc. Osesti

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 2268 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 30.00 Valoare totală [LEI] 68,040.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 68,040.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 68,040.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 68,040.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,360.80
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 68,040.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 66,679.20
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

130
Componenta 1 Membru 2- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers* 2 h/zi*21 zile/lună*36 luni < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Managementul proiectului


Subactivitatea: Managementul proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Coordonator activitati Sc. Osesti

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 2268 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 22.53 Valoare totală [LEI] 51,098.04
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 51,098.04 Valoare totală eligibilă [LEI] 51,098.04
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 51,098.04 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,021.98
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 51,098.04
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 50,076.06
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers* 3 h/zi*21 zile/lună*36 luni < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Managementul proiectului


Subactivitatea: Managementul proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68
Subcategorie cheltuială eligibilă: 166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)

Descrierea cheltuielii
Cheltuielil indirecte

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială Cantitate: 1 pe proiect


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 51,152.00 Valoare totală [LEI] 51,152.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 51,152.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 51,152.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 51,152.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,023.04
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 51,152.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 50,128.96
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

131
Componenta 1 Membru 2- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Maxim 15% din cheltuielile salariale directe, conform ghid-conditii generale.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip şcoală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie

Descrierea cheltuielii
Leasing operational microbuz

Achiziţie: 105942 - Leasing operational microbuz

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 30 luna


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 4,000.00 Valoare totală [LEI] 142,800.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 120,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 142,800.00
Valoare TVA [LEI] 22,800.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 120,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,856.00
TVA eligibil [LEI] 22,800.00 Public [LEI] 142,800.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 139,944.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Leasing microbuz Scoala Osesti, necesar estimat pentru 30 luni* 4760 lei rata lunara, inclusiv TVA.

Documente justificative
leasing microbuz Oşeşti-semnat.pdf - Leasing microbuz Oşeşti

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip şcoală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:11 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru implementarea
proiectului
Subcategorie cheltuială eligibilă: 32 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale didactice

Achiziţie: 105942 - Materiale didactice

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală [LEI] 8,925.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00
Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 178.50
TVA eligibil [LEI] 1,425.00 Public [LEI] 8,925.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 8,746.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

132
Componenta 1 Membru 2- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Carti specialitate, planse, atlas, jocuri, alte materiale didactice necesare derularii activitatii, 8925 lei/scoala

Documente justificative
0 OFERTA EURODIDACTICA -semnat.pdf - Oferta materiale didactice

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip şcoală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale consumabile

Achiziţie: 105942 - Materiale consumabile

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală [LEI] 8,925.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00
Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 178.50
TVA eligibil [LEI] 1,425.00 Public [LEI] 8,925.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 8,746.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Papetarie, birotica, tonner, cartus imprimanta, 8925 lei/ scoala.

Documente justificative
Materiale consumabile-semnat.pdf - Prospectare piata materiale consumabile

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip şcoală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Profesor/ invatator

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 3520 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 15.00 Valoare totală [LEI] 52,800.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 52,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 52,800.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 52,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,056.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 52,800.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 51,744.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

133
Componenta 1 Membru 2- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
4 pers*2h/zi*5 zile/saptamana . 88 saptamani < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip şcoală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Profesor/ invatator

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 3520 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 11.25 Valoare totală [LEI] 39,600.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 39,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 39,600.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 39,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 792.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 39,600.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 38,808.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
4 pers*2h/zi*5 zile/saptamana . 88 saptamani < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip şcoală după şcoală
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 97 - cheltuieli cu deplasarea pentru participanti - grup tinta

Descrierea cheltuielii
Combustibil

Achiziţie: 105942 - Combustibil

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 20,000.00 Valoare totală [LEI] 23,800.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 23,800.00
Valoare TVA [LEI] 3,800.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 20,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 476.00
TVA eligibil [LEI] 3,800.00 Public [LEI] 23,800.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 23,324.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

134
Componenta 1 Membru 2- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Necesar transportului copiilor din grupul tinta la activitatile din proiect. Resurse necesare estimate 23800 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program de tipul grădiniţa prietenoasă
Categorie cheltuială eligibilă:11 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru implementarea
proiectului
Subcategorie cheltuială eligibilă: 32 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale didactice

Achiziţie: 105942 - Materiale didactice

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală [LEI] 8,925.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00
Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 178.50
TVA eligibil [LEI] 1,425.00 Public [LEI] 8,925.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 8,746.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Carti, planse, atlas, jocuri, alte materiale didactice necesare derularii activitatii, 8925 lei/gradinita.

Documente justificative
0 OFERTA EURODIDACTICA -semnat.pdf - Oferta materiale didactice

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program de tipul grădiniţa prietenoasă
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale consumabile

Achiziţie: 105942 - Materiale consumabile

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală [LEI] 8,925.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00
Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 178.50
TVA eligibil [LEI] 1,425.00 Public [LEI] 8,925.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 8,746.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

135
Componenta 1 Membru 2- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Papetarie, tonner, hartie, alte materiale de birotica, estimat 8925 lei/gradinita.

Documente justificative
Materiale consumabile-semnat.pdf - Prospectare piata materiale consumabile

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program de tipul grădiniţa prietenoasă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Educator gradinita

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 2730 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 15.00 Valoare totală [LEI] 40,950.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 40,950.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 40,950.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 40,950.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 819.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 40,950.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 40,131.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
3 pers*2h/zi*21 zile/luna, 5 zile/saptamana, 91 saptamani < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unui program de tipul grădiniţa prietenoasă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Educator gradinita

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 2730 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 11.25 Valoare totală [LEI] 30,712.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 30,712.50 Valoare totală eligibilă [LEI] 30,712.50
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 30,712.50 Contributia proprie eligibilă [LEI] 614.25
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 30,712.50
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 30,098.25
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

136
Componenta 1 Membru 2- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
3 pers*2h/zi*21 zile/luna, 5 zile/saptamana, 91 saptamani < 5 ani experienţă

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin material copiilor din grupul ţintă
Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 91 - subventii

Descrierea cheltuielii
Pachet hrana copii

Achiziţie: 105942 - Pachet hrana copii

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 30360 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 8.40 Valoare totală [LEI] 277,976.16
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 255,024.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 277,976.16
Valoare TVA [LEI] 22,952.16 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 255,024.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5,559.53
TVA eligibil [LEI] 22,952.16 Public [LEI] 277,976.16
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 272,416.63
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Pachet hrana copii participanti program scoala dupa scoala 69 copii *9.156 lei/pach/zi* 88 saptamani * 5 zile/saptamana = 69 copii*
440zile*9.156 lei/pach/zi = 30360 pach*9.156 lei/pach/zi
Documente justificative
pachet hrana +gradinita prietenoasa-semnat.pdf - Pachet hrana +gradinita prietenoasa

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin material copiilor din grupul ţintă
Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 91 - subventii

Descrierea cheltuielii
Pachet hrana copii

Achiziţie: 105942 - Pachet hrana copii

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 26845 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 8.40 Valoare totală [LEI] 245,792.82
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 225,498.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 245,792.82
Valoare TVA [LEI] 20,294.82 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 225,498.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,915.86
TVA eligibil [LEI] 20,294.82 Public [LEI] 245,792.82
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 240,876.96
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

137
Componenta 1 Membru 2- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Pachet hrana copii participanti program Gradinita prietenoasa (59 copii *9.156 lei/pach/zi* 91 saptamani * 5zile/saptamana = 59 copii*
455 zile*9.156 lei/pach/zi = 26845 pach*9.156 lei/pach/zi
Documente justificative
pachet hrana +gradinita prietenoasa-semnat.pdf - Pachet hrana +gradinita prietenoasa

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Acordarea de sprijin material copiilor din grupul ţintă
Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 91 - subventii

Descrierea cheltuielii
Pachete integrate pt. copii din GT

Achiziţie: 105942 - Pachete integrate pt. copii din GT

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 279 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,250.00 Valoare totală [LEI] 415,012.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 348,750.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 415,012.50
Valoare TVA [LEI] 66,262.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 348,750.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 8,300.25
TVA eligibil [LEI] 66,262.50 Public [LEI] 415,012.50
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 406,712.25
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Pachete integrate pt. copii din GT (220 copii scolari +59 prescolari* 1 pachet/an * 2,5 ani* 600 lei/pachet/an (279 pach*1487.50 lei/copil).
Pachetele vor contine: imbracaminte, incaltaminte, rechizite necesare, structurate pe grupe de varsta.
Documente justificative
pachete integrate-semnat.pdf - Pachete integrate

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Campanie de identificare, recrutare a grupului ţintă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Responsabil grup tinta

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1512 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 22.00 Valoare totală [LEI] 33,264.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 33,264.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 33,264.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 33,264.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 665.28
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 33,264.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 32,598.72
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

138
Componenta 1 Membru 2- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers = 2 h/zi*21 zile/luna, < 5 ani experienta, 36 luni

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Campanie de identificare, recrutare a grupului ţintă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Responsabil grup tinta

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1512 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 16.24 Valoare totală [LEI] 24,554.88
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 24,554.88 Valoare totală eligibilă [LEI] 24,554.88
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 24,554.88 Contributia proprie eligibilă [LEI] 491.10
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 24,554.88
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 24,063.78
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
"1 pers = 2 h/zi*21 zile/luna, < 5 ani experienta
, 36 luni
"

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale şi creşterea
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Covor

Achiziţie: 105942 - Covor

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 3 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 333.33 Valoare totală [LEI] 1,189.99
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 999.99 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,189.99
Valoare TVA [LEI] 190.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 999.99 Contributia proprie eligibilă [LEI] 23.80
TVA eligibil [LEI] 190.00 Public [LEI] 1,189.99

139
Componenta 1 Membru 2- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 1,166.19


TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Covor 3 buc/ gradinita*396.66 lei/buc necesar derularii activitatii Gradinita prietenoasa.

Documente justificative
Prospectare piata covor_semnat.pdf - Prospectare piaţă_covor

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale şi creşterea
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Licente (sistem operare+office)

Achiziţie: 105942 - Licente (sistem operare+office)

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 22 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,300.00 Valoare totală [LEI] 34,034.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 28,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 34,034.00
Valoare TVA [LEI] 5,434.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 28,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 680.68
TVA eligibil [LEI] 5,434.00 Public [LEI] 34,034.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 33,353.32
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Necesare pentru functionarea in parametri optimi a calculatoarelor si laptopurilor, 1547 lei/buc *22 buc.

Documente justificative
Prospectare piata licente_semnat.pdf - Prospectare piata licente

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale şi creşterea
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR

Descrierea cheltuielii
Set mobilier gradinita

Achiziţie: 105942 - Set mobilier gradinita

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 4,800.00 Valoare totală [LEI] 5,712.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,712.00
Valoare TVA [LEI] 912.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 4,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 114.24
TVA eligibil [LEI] 912.00 Public [LEI] 5,712.00

140
Componenta 1 Membru 2- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 5,597.76


TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 set* 5712 lei/set, contine: 2 dulapuri casetate*1428 lei/buc + 2 dulapuri cu rafturi*1428 lei/buc

Documente justificative
set mobilier.1-2-semnat.pdf - Set mobilier

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale şi creşterea
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR

Descrierea cheltuielii
Echipamente dotare sala TIC

Achiziţie: 105942 - Echipamente dotare sala TIC

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 sala


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 72,000.00 Valoare totală [LEI] 85,680.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 72,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 85,680.00
Valoare TVA [LEI] 13,680.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 72,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,713.60
TVA eligibil [LEI] 13,680.00 Public [LEI] 85,680.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 83,966.40
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
20 calculatoare*3470.83 lei/buc + 2 laptop-uri*3966.67 lei/buc +1 multifunctional*8330 lei/buc

Documente justificative
Prospectare piata ECHIPAMENTE DOTARE SALA TIC_semnat.pdf - Prospectare piata ECHIPAMENTE DOTARE SALA TIC

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale şi creşterea
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR

Descrierea cheltuielii
Retea cablare sala TIC +prize +switch+UPS

Achiziţie: 105942 - Retea cablare sala TIC +prize +switch+UPS

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 sala


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 8,500.00 Valoare totală [LEI] 10,115.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,115.00
Valoare TVA [LEI] 1,615.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 8,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 202.30
TVA eligibil [LEI] 1,615.00 Public [LEI] 10,115.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 9,912.70

141
Componenta 1 Membru 2- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" SAT OŞEŞTI/Scoala

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Necesar pentru crearea retelei de calculatoare din sala TIC: cablare, prize, switch, UPS, alte meteriale necesare legaturilor si
comnexiunii internet, estimat la 10115 lei.
Documente justificative
OFERTA CABLARE PRIZE_semnat.pdf - Ofertă cablare, prize, switch-uri

Activitatea: Activitatea 4. Acţiuni destinate dezvoltării capacităţii resurselor umane din şcoli
Subactivitatea: Acordarea de stimulente pentru performanţă pentru cadrele didactice
Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 94 - burse

Descrierea cheltuielii
Stimulent cadre didactice

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe proiect


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 42,720.00 Valoare totală [LEI] 42,720.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 42,720.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 42,720.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 42,720.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 854.40
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 42,720.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 41,865.60
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
4 stimulente/an * 2ani *12 luni*445 lei/luna

Documente justificative
-

Componenta 1 Membru 3- ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Activitatea: Activitatea 1. Managementul proiectului


Subactivitatea: Managementul proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Licente (sistem operare, office) - perioada extinsa

Achiziţie: Licente (sistem operare, office)-perioada extinsa

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,833.33 Valoare totală [LEI] 2,181.66
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,833.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,181.66
Valoare TVA [LEI] 348.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 1,833.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

142
Componenta 1 Membru 3- ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

TVA eligibil [LEI] 348.33 Public [LEI] 2,181.66


Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 2,181.66
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Set licente (sistem operare, office) necesare pentru functionarea in parametri optimi a laptopului. Estimat 2181.66 lei/set.

Documente justificative
oferte echipamnente si softuri IT AII.pdf - oferta echipamente IT

Activitatea: Activitatea 1. Managementul proiectului


Subactivitatea: Managementul proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR

Descrierea cheltuielii
Laptop

Achiziţie: Laptopuri

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 3,250.00 Valoare totală [LEI] 3,867.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,250.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,867.50
Valoare TVA [LEI] 617.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 3,250.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 617.50 Public [LEI] 3,867.50
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 3,867.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Echipament necesar coordonatorului pentru derularea activitatii. Se bugeteaza resurse de 3867.50 lei/buc, conform raport pret/calitate.

Documente justificative
oferte echipamnente si softuri IT AII.pdf - oferta echipamente IT

Activitatea: Activitatea 1. Managementul proiectului


Subactivitatea: Managementul proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68
Subcategorie cheltuială eligibilă: 166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)

Descrierea cheltuielii
Cheltuieli indirecte

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială Cantitate: 1 pe peroiect


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 94,670.00 Valoare totală [LEI] 94,670.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 94,670.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 94,670.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 94,670.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 94,670.00

143
Componenta 1 Membru 3- ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 94,670.00


TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Maxim 15% din cheltuielile directe de personal, conform ghid conditii generale.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Organizarea de tabere şcolare cu componentă educaţionale
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale consumabile

Achiziţie: Materiale consumabile

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 2,916.67 Valoare totală [LEI] 3,470.84
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,916.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,470.84
Valoare TVA [LEI] 554.17 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 2,916.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 554.17 Public [LEI] 3,470.84
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 3,470.84
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Materiale consumabile: papetarie, birotica, tonner, hartie, etc necesare pt. derularea activitatii.. Resurse necesare estimate: 3470.84
lei.
Documente justificative
Materiale consumabile-semnat.pdf - Prospectare piata materiale consumabile

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Organizarea de tabere şcolare cu componentă educaţionale
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Responsabil evenimente, promovare, comunicare

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1512 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 35.06 Valoare totală [LEI] 53,010.72
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 53,010.72 Valoare totală eligibilă [LEI] 53,010.72
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 53,010.72 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 53,010.72

144
Componenta 1 Membru 3- ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 53,010.72


TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers, 8 h/zi*21 zile/luna, < 5 ani experienta. Nr ore alocate pentru aceasta activitate 1512.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Organizarea de tabere şcolare cu componentă educaţionale
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Coordonator activitati partener -AII

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 756 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 49.00 Valoare totală [LEI] 37,044.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 37,044.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 37,044.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 37,044.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 37,044.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 37,044.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Coordonator activitati Partener va asigura coordonarea activităţilor proiectului derulate de catre Partener. Se bugeteaza o persoana cu 4
h/zi, 21 zile/luna, 5-10 ani experienta, 36 luni.
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Organizarea de tabere şcolare cu componentă educaţionale
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Coordonator activitati partener -AII

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 756 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 36.93 Valoare totală [LEI] 27,919.08
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 27,919.08 Valoare totală eligibilă [LEI] 27,919.08
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 27,919.08 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 27,919.08

145
Componenta 1 Membru 3- ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 27,919.08


TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Coordonator activitati Partener va asigura coordonarea activităţilor proiectului derulate de catre Partener. Se bugeteaza o persoana cu 4
h/zi, 21 zile/luna, 5-10 ani experienta, 36 luni., din care pe activitate 756 ore
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Organizarea de tabere şcolare cu componentă educaţionale
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Responsabil evenimente, promovare, comunicare

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1512 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 26.33 Valoare totală [LEI] 39,810.96
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 39,810.96 Valoare totală eligibilă [LEI] 39,810.96
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 39,810.96 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 39,810.96
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 39,810.96
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers, 8 h/zi*21 zile/luna, < 5 ani experienta, din care pe activitate 1512 ore.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Organizarea de tabere şcolare cu componentă educaţionale
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Combustibil

Achiziţie: Combustibil

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 6,833.33 Valoare totală [LEI] 8,131.66
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,833.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,131.66
Valoare TVA [LEI] 1,298.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 6,833.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 1,298.33 Public [LEI] 8,131.66

146
Componenta 1 Membru 3- ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 8,131.66


TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Combustibil necesar pentru derularea in conditii optime a acestei activitati. Necesar estimat pe activitate 8131.66 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unei campanii de informare privind regulile elementare de igienă
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale consumabile

Achiziţie: Materiale consumabile

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,250.00 Valoare totală [LEI] 1,487.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,250.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,487.50
Valoare TVA [LEI] 237.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 1,250.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 237.50 Public [LEI] 1,487.50
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 1,487.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Papetarie, birotica, tonnere, hartie, etc necesare derularii acestei activitati. Resurse necesare estimate 1487.50 lei.

Documente justificative
Materiale consumabile-semnat.pdf - Prospectare piata materiale consumabile

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unei campanii de informare privind regulile elementare de igienă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Coordonator activitati partener -AII

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 378 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 49.00 Valoare totală [LEI] 18,522.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 18,522.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 18,522.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 18,522.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 18,522.00

147
Componenta 1 Membru 3- ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 18,522.00


TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Coordonator activitati Partener va asigura coordonarea activităţilor proiectului derulate de catre Partener. Se bugeteaza o persoana cu 4
h/zi, 21 zile/luna, 5-10 ani experienta, 36 luni.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unei campanii de informare privind regulile elementare de igienă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Responsabil evenimente, promovare, comunicare

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 756 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 35.06 Valoare totală [LEI] 26,505.36
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 26,505.36 Valoare totală eligibilă [LEI] 26,505.36
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 26,505.36 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 26,505.36
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 26,505.36
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers, 8 h/zi*21 zile/luna, < 5 ani experienta, din care pe activitate 756 ore

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unei campanii de informare privind regulile elementare de igienă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Coordonator activitati partener -AII

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 378 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 36.93 Valoare totală [LEI] 13,959.54
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,959.54 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,959.54
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 13,959.54 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

148
Componenta 1 Membru 3- ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 13,959.54


Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 13,959.54
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Coordonator activitati Partener va asigura coordonarea activităţilor proiectului derulate de catre Partener. Se bugeteaza o persoana cu 4
h/zi, 21 zile/luna, 5-10 ani experienta, 36 luni.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unei campanii de informare privind regulile elementare de igienă
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Responsabil evenimente, promovare, comunicare

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 756 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 26.33 Valoare totală [LEI] 19,905.48
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 19,905.48 Valoare totală eligibilă [LEI] 19,905.48
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 19,905.48 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 19,905.48
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 19,905.48
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers, 8 h/zi*21 zile/luna, < 5 ani experienta, din care pe activitate 756 ore

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unei campanii de informare privind regulile elementare de igienă
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Combustibil

Achiziţie: Combustibil

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 3,333.33 Valoare totală [LEI] 3,966.66
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,333.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,966.66
Valoare TVA [LEI] 633.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

149
Componenta 1 Membru 3- ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Eligibil [LEI] 3,333.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00


TVA eligibil [LEI] 633.33 Public [LEI] 3,966.66
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 3,966.66
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Necesar pentru transportul expertilor din proiect pentru aceasta activitate. Resurse necesare estimate 3966.66 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unei campanii de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Licente (sistem operare, office)-perioada extinsa

Achiziţie: Licente (sistem operare, office)-perioada extinsa

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,833.33 Valoare totală [LEI] 2,181.66
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,833.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,181.66
Valoare TVA [LEI] 348.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 1,833.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 348.33 Public [LEI] 2,181.66
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 2,181.66
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Set licente (sistem operare, office) necesare pentru functionarea in parametri optimi a laptopului. Estimat 2181.66 lei/set.

Documente justificative
oferte echipamnente si softuri IT AII.pdf - oferta echipamente IT

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unei campanii de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Coordonator activitati partener -AII

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1412 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 49.00 Valoare totală [LEI] 69,188.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 69,188.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 69,188.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

150
Componenta 1 Membru 3- ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Eligibil [LEI] 69,188.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00


TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 69,188.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 69,188.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Coordonator activitati Partener va asigura coordonarea activităţilor proiectului derulate de catre Partener. Se bugeteaza o persoana cu 4
h/zi, 21 zile/luna, 5-10 ani experienta, 36 luni.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unei campanii de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Responsabil evenimente, promovare, comunicare

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 2824 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 35.06 Valoare totală [LEI] 99,009.44
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 99,009.44 Valoare totală eligibilă [LEI] 99,009.44
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 99,009.44 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 99,009.44
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 99,009.44
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers, 8 h/zi*21 zile/luna, < 5 ani experienta, din care pe activitate 3024 ore.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unei campanii de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Coordonator activitati partener -AII

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1412 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 36.93 Valoare totală [LEI] 52,145.16
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 52,145.16 Valoare totală eligibilă [LEI] 52,145.16

151
Componenta 1 Membru 3- ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00


Eligibil [LEI] 52,145.16 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 52,145.16
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 52,145.16
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Coordonator activitati Partener va asigura coordonarea activităţilor proiectului derulate de catre Partener. Se bugeteaza o persoana cu 4
h/zi, 21 zile/luna, 5-10 ani experienta, 36 luni.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unei campanii de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Responsabil evenimente, promovare, comunicare

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 2824 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 26.33 Valoare totală [LEI] 74,355.92
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 74,355.92 Valoare totală eligibilă [LEI] 74,355.92
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 74,355.92 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 74,355.92
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 74,355.92
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers, 8 h/zi*21 zile/luna, < 5 ani experienta, din care pe activitate 2824 ore.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unei campanii de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Combustibil

Achiziţie: Combustibil

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 6,666.67 Valoare totală [LEI] 7,933.34

152
Componenta 1 Membru 3- ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,666.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,933.34
Valoare TVA [LEI] 1,266.67 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 6,666.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 1,266.67 Public [LEI] 7,933.34
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 7,933.34
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Necesar pentru deplasarea expertilor din proiect in vederea implementarii acestei activitati. Necesar estimat 7933.34 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unei campanii de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR

Descrierea cheltuielii
Laptop

Achiziţie: Laptopuri

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 3,250.00 Valoare totală [LEI] 3,867.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,250.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,867.50
Valoare TVA [LEI] 617.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 3,250.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 617.50 Public [LEI] 3,867.50
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 3,867.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Echipament necesar Responsabilului evenimente, promovare, comunicare pentru derularea activitatii. Se bugeteaza resurse de 3867.50
lei/buc, conform raport pret/calitate.
Documente justificative
oferte echipamnente si softuri IT AII.pdf - oferta echipamente IT

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unei campanii de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR

Descrierea cheltuielii
Multifunctional

Achiziţie: Multifunctionala

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 6,500.00 Valoare totală [LEI] 7,735.00

153
Componenta 1 Membru 3- ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,735.00
Valoare TVA [LEI] 1,235.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 6,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 1,235.00 Public [LEI] 7,735.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 7,735.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Echipament necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii. Resurse necesare estimate in suma de 7735 lei.

Documente justificative
oferte echipamnente si softuri IT AII.pdf - oferta echipamente IT

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unei campanii de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare

Descrierea cheltuielii
Servicii realizare albume cu lucrarile copiilor beneficiari

Achiziţie: Servicii realizare CD-uri, albume

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 contract


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 50,000.00 Valoare totală [LEI] 59,500.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 50,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 59,500.00
Valoare TVA [LEI] 9,500.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 50,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 9,500.00 Public [LEI] 59,500.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 59,500.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Necesar estimat la suma de 59500 lei pentru realizarea de albume utilizate in campania de constientizare si combatere a discriminarii.

Documente justificative
camp constientizare si albume-semnat.pdf - Albume si campanie constientizare

Activitatea: Activitatea 2. Acţiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educaţie şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii
Subactivitatea: Realizarea unei campanii de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare

Descrierea cheltuielii
Servicii organizare campanie constientizare

Achiziţie: Servicii organizare campanie constientizare

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 contract


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 116,700.00 Valoare totală [LEI] 138,873.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 116,700.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 138,873.00

154
Componenta 1 Membru 3- ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Valoare TVA [LEI] 22,173.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00


Eligibil [LEI] 116,700.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 22,173.00 Public [LEI] 138,873.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 138,873.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Organizatorul va asigura pentru toate evenimentele derulate in cadrul campaniei: sonorizarea,luminile, inchirierea salii de desfasurare,
apa pentru participanti, etc. Necesar estimat la suma de 138873 lei
Documente justificative
oferta servicii organizare campanie de constientizare - AII.pdf - servicii realizare campanie de constientizare

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a procesului educaţional
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale consumabile

Achiziţie: Materiale consumabile

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 1,250.00 Valoare totală [LEI] 1,487.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,250.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,487.50
Valoare TVA [LEI] 237.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 1,250.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 237.50 Public [LEI] 1,487.50
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 1,487.50
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Papetarie, materiale birotica, tonner, hartie etc necesare pentru desfasurarea activitatii. Necesar estimat de 1487.50 lei.

Documente justificative
Materiale consumabile-semnat.pdf - Prospectare piata materiale consumabile

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a procesului educaţional
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Coordonator activitati partener -AII

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 378 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 49.00 Valoare totală [LEI] 18,522.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 18,522.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 18,522.00

155
Componenta 1 Membru 3- ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00


Eligibil [LEI] 18,522.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 18,522.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 18,522.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Coordonator activitati Partener va asigura coordonarea activităţilor proiectului derulate de catre Partener. Se bugeteaza o persoana cu 4
h/zi, 21 zile/luna, 5-10 ani experienta, 36 luni.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a procesului educaţional
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Responsabil evenimente, promovare, comunicare

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 756 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 35.06 Valoare totală [LEI] 26,505.36
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 26,505.36 Valoare totală eligibilă [LEI] 26,505.36
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 26,505.36 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 26,505.36
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 26,505.36
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers, 8 h/zi*21 zile/luna, < 5 ani experienta, din care pe activitate 756 ore

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a procesului educaţional
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Responsabil evenimente, promovare, comunicare

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 756 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 26.33 Valoare totală [LEI] 19,905.48

156
Componenta 1 Membru 3- ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 19,905.48 Valoare totală eligibilă [LEI] 19,905.48
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 19,905.48 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 19,905.48
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 19,905.48
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers, 8 h/zi*21 zile/luna, < 5 ani experienta, din care pe activitate 756 ore

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a procesului educaţional
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Coordonator activitati partener -AII

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 378 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 36.93 Valoare totală [LEI] 13,959.54
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,959.54 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,959.54
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 13,959.54 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 13,959.54
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 13,959.54
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Coordonator activitati Partener va asigura coordonarea activităţilor proiectului derulate de catre Partener. Se bugeteaza o persoana cu 4
h/zi, 21 zile/luna, 5-10 ani experienta, 36 luni.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a procesului educaţional
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Combustibil

Achiziţie: Combustibil

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 pe activitate

157
Componenta 1 Membru 3- ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Pret unitar (fără TVA) [LEI] 3,333.33 Valoare totală [LEI] 3,966.66
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,333.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,966.66
Valoare TVA [LEI] 633.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 3,333.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 633.33 Public [LEI] 3,966.66
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 3,966.66
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Combustibil necesar pentru deplasarea expertilor in vederea implementarii acestei activitati. Resurse estimate in suma de 3966.66 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite


Subactivitatea: Dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a procesului educaţional
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare

Descrierea cheltuielii
Servicii organizare workshop-uri

Achiziţie: Servicii organizare workshop-uri

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 contract


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 98,533.33 Valoare totală [LEI] 117,254.66
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 98,533.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 117,254.66
Valoare TVA [LEI] 18,721.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 98,533.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 18,721.33 Public [LEI] 117,254.66
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 117,254.66
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Necesitatea organizării acestora este fundamentată pe ideea încurajarii activităţilor de parteneriat între şcoli publice, şcoli private,
autorităţi locale şi angajatori locali. Resurse necesare estimate in vederea organizarii acestor workshop-uri 117254.66 lei.
Documente justificative
oferta servicii organizare workshopuri - AII.pdf - oferta servicii organizare workshopuri

Activitatea: Activitatea 4. Acţiuni destinate dezvoltării capacităţii resurselor umane din şcoli
Subactivitatea: Schimb de experienţă cu accent pe sprijin intercolegial
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Responsabil evenimente, promovare, comunicare

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 200 ore

158
Componenta 1 Membru 3- ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Pret unitar (fără TVA) [LEI] 35.06 Valoare totală [LEI] 7,012.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,012.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,012.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 7,012.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 7,012.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 7,012.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers, 8 h/zi*21 zile/luna, < 5 ani experienta, din care pe activitate 200 ore

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Acţiuni destinate dezvoltării capacităţii resurselor umane din şcoli
Subactivitatea: Schimb de experienţă cu accent pe sprijin intercolegial
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Coordonator activitati partener -AII

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 100 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 49.00 Valoare totală [LEI] 4,900.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,900.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,900.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 4,900.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 4,900.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 4,900.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Coordonator activitati Partener va asigura coordonarea activităţilor proiectului derulate de catre Partener. Se bugeteaza o persoana cu 4
h/zi, 21 zile/luna, 5-10 ani experienta, 36 luni.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Acţiuni destinate dezvoltării capacităţii resurselor umane din şcoli
Subactivitatea: Schimb de experienţă cu accent pe sprijin intercolegial
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Coordonator activitati partener -AII

Achiziţie:

159
Componenta 1 Membru 3- ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 100 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 36.93 Valoare totală [LEI] 3,693.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,693.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,693.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 3,693.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 3,693.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 3,693.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
Coordonator activitati Partener va asigura coordonarea activităţilor proiectului derulate de catre Partener. Se bugeteaza o persoana cu 4
h/zi, 21 zile/luna, 5-10 ani experienta, 36 luni.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Acţiuni destinate dezvoltării capacităţii resurselor umane din şcoli
Subactivitatea: Schimb de experienţă cu accent pe sprijin intercolegial
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Responsabil evenimente, promovare, comunicare

Achiziţie:

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 200 ore


Pret unitar (fără TVA) [LEI] 26.33 Valoare totală [LEI] 5,266.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,266.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,266.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 5,266.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 5,266.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 5,266.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
1 pers, 8 h/zi*21 zile/luna, < 5 ani experienta, din care pe activitate 200 ore

Documente justificative
-
Componente

Cheltuiei totale Cheltuieli totale


Cheltuieli totale Cheltuieli totale
Cheltuieli totale eligibile eligibile Cheltuieli totale Cheltuieli totale Intensitatea
Public contribuţie proprie neeligibile proiect
proiect actualizate proiect neactualizate nerambursabile ajutor de stat intervenţiei
proiect

1 7,450,157.95 7,450,157.95 7,450,157.95 7,450,157.95 7,322,987.91 0.00 127,170.04 0.00 98.2931


proiect
Total

7,450,157.95 7,450,157.95 7,450,157.95 7,450,157.95 7,322,987.91 0.00 127,170.04 0.00 98.2931

160
COMUNA VETRIŞOAIA/Consiliul local

3,379,106.63 3,379,106.63 3,379,106.63 3,379,106.63 3,311,523.40 0.00 67,583.23 0.00 98.0000


COMUNA PUNGEŞTI

1,266,633.25 1,266,633.25 1,266,633.25 1,266,633.25 1,241,300.55 0.00 25,332.70 0.00 98.0000


ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU"
SAT OŞEŞTI/Scoala

1,712,703.89 1,712,703.89 1,712,703.89 1,712,703.89 1,678,449.78 0.00 34,254.11 0.00 98.0000


ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE"

1,091,714.18 1,091,714.18 1,091,714.18 1,091,714.18 1,091,714.18 0.00 0.00 0.00 100.0000

Cheltuieli totale Cheltuieli totale


Parteneri

Cheltuieli totale Cheltuieli totale


Cheltuieli totale eligibile eligibile Cheltuieli totale Cheltuieli totale Intensitatea
Public contribuţie proprie neeligibile proiect
proiect actualizate proiect neactualizate nerambursabile ajutor de stat intervenţiei
proiect

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

oferte echipamnente si softuri IT AII.pdf


E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 oferta echipamente IT
B7852B855
Oferta materiale didactice - semnat.pdf
231882CC372E0C2C2162C3801916F8DCDDFAE344D99960E2F2996E 13/12/2016 Materiale didactice-carti
02D5D323CF
Prospectare piata multifunctionale_semnat.pdf
D1044402B702CC495282433217D93BE7AFAEBFF8966506E18DA059C 13/12/2016 Prospectare piata multifunctionale
50451DD56
Prospectare piata covor_semnat.pdf
D3DC2249C044D280CD0ACFBE14C0BB3B74382DD91A147BF97FF52 13/12/2016 Prospectare piaţă_covor
64F20418F8D
Prospectare piata laptopuri_semnat.pdf
1B15B65B88594F0E2E86BC646240179A98A397BF16469BB273284012 13/12/2016 Prospectare piata laptopuri
B2127D69
Prospectare piata ECHIPAMENTE DOTARE SALA TIC_semnat.pdf
9A8D4AD2DE939F8BE56F1EA7AC531FBB1EDFF44078520B8AD1DDB 13/12/2016 Prospectare piata ECHIPAMENTE DOTARE SALA TIC
BF736570925

161
Fişier Dată încărcare fişier Descriere

OFERTE SERVICII REALIZARE TABERE_semnat.pdf


E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Oferte servicii realizare tabară şcolară
B7852B855
OFERTA CABLARE PRIZE_semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Ofertă cablare, prize, switch-uri
B7852B855
Set educational_semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Ofertă Set educaţional
B7852B855
Cazare si masa_semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Oferte cazare si masa
B7852B855
Prospectare piata - inchiriere sala curs_semnare.pdf
170135B7C9F38D80F8A950B8601B040F2B4D1BEB5EBEDF4BB38496 13/12/2016 Prospectare piaţă_închiriere sală curs
E246A7043E
OFERTE REALIZARE FILM_semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Ofertă realizare film
B7852B855
OFERTA TRANSPORT TABARA_semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Oferta transport tabără
B7852B855
OFERTA TRANSPORT CADRE DIDACTICE_semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Ofertă transport cadre didactice
B7852B855
Mobilier laboratoare_semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Oferte Mobilier laboratoare
B7852B855
oferta servicii organizare workshopuri - AII.pdf
C00E4BEDBB86BF162D4338C6799B2DEA362F0F7E6E21F4CA113B2F 13/12/2016 oferta servicii organizare workshopuri
D6B9666C4B
OFERTE MULTIPLICARE CURSURI_semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 13/12/2016 Ofertă multiplicare cursuri
B7852B855
Prospectare piaţă Kit produse igiena-semnat.pdf
36F55213FA24294BCFAD8019AD5A7B12BF696F1959D0109F31A330E 13/12/2016 Kit produse igiena
D8C5401B6
set mobilier.1-2-semnat.pdf
160EE333516779EEC30A64B559BA25619FABBA69174B24B396315FA 13/12/2016 Set mobilier
5A93CD0EE
oferta leasing operational AII- v - semnat.pdf
1445DA5B126343E85E3B7C61A76A45DBE3C0954B606BA4B599C9BC 13/12/2016 oferta leasing operational fără achizitie
A54D06C50