Sunteți pe pagina 1din 17

ȘCOALA SE APROBĂ:

Clasa a II-a , Prof. Înv. Primar DIR. ADJ.,


Anul școlar 2019-2020 PROF.

MANUALE UTILIZATE LA CLASA a II-a:

1.Comunicare în limba română , clasa a II-a, Cleopatra Mihăilescu,Tudora Pițilă, Ed.Didactică și


Pedagogică,București, 2018
2. Matematică și explorarea mediului , clasa a II-a, Cleopatra Mihăilescu,Tudora Pițilă, Editura Didactică și
Pedagogică,București, 2018

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a
SEMESTRUL I
Nr. Competențe Nr.
crt. Unități tematice Disciplina specifice Conținuturi ore Perioada Obs.

1. Bine te-am 1.1. ● Citire/ lectură – Reactualizarea cunoștințelor și


regăsit dragă 1.2. exersarea competențelor clasei I
școală! 1.3. ● Cartea
2.3. Prezentarea manualului. Cuprinsul unei cărţi
2.4. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
CLR 3.1. ● Alfabetul limbii române 12 09 – 20.09
3.4. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi 2019
4.1. Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte:
4.2. ● Texte suport:
Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu
Ziua când toti au șapte ani, de Octav Pancu- Iași
 Lectură: Verificarea lecturilor de vacanţă Jurnalul
unei povești
● Evaluare inițială

1.1. ● Reactualizarea cunoștințelor și exersarea


1.2. competențelor clasei I
1.3. Numere naturale de la 0 la 100.
1.4. Recunoaștere,formare,citire,scriere
2.1. Numere pare-impare.
MEM 2.2. Compararea,ordonarea și rotunjirea numerelor naturale0- 10 09 – 20.09
3.1. 100 2019
3.2. Adunări și scăderi de la 0 la 100
4.1. Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard
5.1. Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
5.2. Probleme care se rezolvă prin 2 operaţii de
6.1. adunare/scădere
6.2. Plante și animale
Anotimpurile
Corpul uman
Surse de energie. Soarele
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a
● Evaluare iniţială

1.1. Autocunoaștere și stil de viață sănătos


DP
 Să ne amintim ! 2 09 – 20.09
 Eu și ceilalţi. Să ne cunoaștem mai bine Fapte care ne 2019
apropie de ceilalţi
1.4. Cântare vocală în colectiv, în grupuri mici şi individual;
2.1. Legătura dintre text şi melodie; mişcări sugerate de text;
MM 3.1. dansul 4 10 – 20.09
3.2. ● Muzica şi prietenii ei 2019
Începe povestea
Muzică şi culoare
1.1. ● Materiale, instrumente, tehnici și procedee de lucru;
2.2. caracteristici observabile ale acestora
2.3. ● Materiale și instrumente cu ajutorul cărora poţi crea 4 13 – 20.09
2.5. obiecte/desena, picta sau modela 2019
AVAP
● Comunicarea cu ajutorul desenelor sau al semnelor.
Litere și cifre
● Evaluare

2. Școala și 1.1. Textul.Titlul. Autorul.Alineatele. Transcrierea


cartea, doi 1.2. Comunicarea orală. Dialogul
prieteni 1.4. A se prezenta, a prezenta pe cineva
adevărați 2.2.  Iniţierea, menţinerea și încheierea unui dialog
2.3. Ascultarea si respectarea opiniei celuilalt
CLR 3.1. Formarea unei solicitari 12 23.09- 04.10
4.1. ● Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi 2019
Despărţirea cuvintelor în silabe
Texte support
“Luchi”, Otilia Cazimir
,,Cartea de Piatră”, după Vladimir Colin

Recapitulare – În căutarea comorii


Evaluare sumativă – Ce știu? Cat știu? Cum știu?
La pas!Un pas mai sus!
Activităţi de recuperare-ameliorare/dezvoltare
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a
Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0
la 100
 Adunarea si scaderea numerelor natural de la 0 la
100, fara trecere peste ordin
Pamantul. Forme de relief- munții 10 23.09 -
MEM  Adunarea si scaderea numerelor natural de la 0 la 04.10 2019
100, cu trecere peste ordin
Despre dealuri
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare/Dezvoltare

1.1. Autocunoaștere și atitudine pozitivă față de sine și


1.2. față de ceilalți
DP  Suntem diferiţi, dar și asemănători 2 23.09-30.09
 Sunt la fel/diferit de ceilalţi. Cum sunt eu, cum sunt 2019
ceilalţi
 Recapitulare. Evaluare

1.1 Elemente de limbaj muzical


1.4 Timbrul 26.09 -
MM 2.1 Sunete din mediul înconjurător 6 04.10
Sunete muzicale vocale 2019
Sunete muzicale instrumentale (toba, pianul, vioara)

1.1 Materiale și instrumente 6 26.09 -


2.2 Oamenii comunică 04.10
AVAP 2.3 Litere și cifre 2019
2.5 Evaluare

3. Toamna, 1.1. ● Textul literar (de maxim 120 de cuvinte)


doamnă 1.2. Titlu. Autor. Alineate . Așezarea textului în pagină
ruginie 1.3. Reguli ale discursului oral. Ascultarea si respectarea
1.4. opiniei celuilalt vorbitor.
2.1. Scrierea cuvintelor cu î și â. Transcrierea
2.2. ● Textul narativ
CLR 2.3. Recunoasterea personajelor. Forme ale discursului oral. 18 07 - 25.10

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a
2.4. Descrierea unui personaj 2019
3.1. Scrierea corecta a cuvintelor într-o/într-un
3.2. ● Texte suport:
3.3. Ciuboțelele ogarului, după Calin Gruia
3.4. Cioc!Cioc!Cioc!, după Emil Gârleanu
4.1. ● Recapitulare Călător în Țara Poveștilor
4.2. ● Evaluare sumativă
4.3. Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare

1.4. Numerele naturale de la 0 la 1000


1.5. ●Formarea, citirea si scrierea nr.naturale de la 0 la 1000.
1.6. Numere pare. Numere impare
3.1. Despre campii
3.2. Compararea nr.naturale de la 0 la 1000. 15 07 - 25.10
MEM 4.1. Despre nevoile de baza ale plantelor 2019
4.2. Ordonarea nr.naturale de la 0 la 1000.
5.1. Despre nevoile de baza al animalelor
5.2. ● Rotunjirea nr.naturale de la 0 la 1000.
Despre nevoile de baza ale oamenilor
● Recapitulare Evaluare –Ameliorare/Dezvoltare

1.2. Igiena personală


DP
 Ne place să fim curaţi și sănătoși. Igiena sălii de clasă 3 07 – 25.10
 Reguli de igienă acasă. Importanţa normelor de igienă 2019
pentru sănătate și învăţare
 Cum să fiu sănătos. Importanţa normelor de sănătate
pentru relaţiile cu ceilalţi. Normele de sănătate și relaţiile cu
ceilalţi
 Recapitulare. Evaluare
1.4 Cântare instrumentală
MM 2.1 Jucării muzicale din materiale naturale 6 10 – 25.10
3.1 Orchestra de jucării 2019
3.2

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a
1.2 Familia mea
2.1 Casa mea 6 10 – 25.10
AVAP 2.2 Locul unde mă joc 2019
2.3 Evaluare
2.4

VACANȚĂ ÎNV.PRIMAR ȘI PREȘCOLAR- 28 OCTOMBRIE- 01 NOIEMBRIE 2019

4. 1.1.  Textul liric. Poezia. Poetul. Strofa. Versul


Familia, 1.2.  Asezarea in pagina caietului a textului scris in
leagănul 1.3. versuri in versuri
copilăriei 1.4. Povestirea unor intamplari trăite sau observate
2.1.  Transcrierea unui text în versuri
2.2.  Poezii despre universul copilăriei
CLR 2.3.  Dialoguri despre familie și locuinţă 18 04 - 22.11
2.4. 2019
 Descrierea unei persoane
3.1.
 Scrierea imaginativă după un șir de imagini
3.2.
3.3.  Texte suport
3.4. ”Mama”,după Panait Cerna
4.1. ”Bunica”, de Stefan Octavian Iosif
4.2.
4.3. • Recapitulare. Noi și cuibul parintesc
Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activităţi de recuperare-ameliorare/dezvoltare

1.4. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la


1.5. 100 la 1000, fără și cu trecere peste ordin
1.6.
3.1.  Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la
3.2. 1000, fara trecere peste ordin
4.1.  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu
4.2.
5.1. trecere peste ordinul unităţilor
MEM 5.2.  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu 15 04 - 22.11

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a
trecere peste ordinul zecilor 2019
 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu
trecere peste ordinul unităţilor si al zecilor
Despre rezervațiile naturale
Influența negativă a omului asupra mediului

● Recapitulare Evaluare –Ameliorare/Dezvoltare

2.1. Dezvoltarea emoțională și socială


2.2. Emoţiile mele. Cum îmi exprim emoţiile. Gândurile 3 08 – 22.11
DP noastre ne creează emoţii 2019
Emoţiile în imagini și culori. Emoţii care ne fac bine/rău
1.1 ,1.2 Elemente de limbaj muzical
1.3,1.4 Ritmul
MM 2.1, 3.1 Sunet lung/scurt 6 07 – 22.11
3.2 Marcarea structurilor ritmice 2019
Audiţia interioară
Improvizaţia ritmică spontană
1.1 Povești despre curcubeu
1.2 Cu umbrela prin ploaie 6 07 – 22.11
AVAP 2.2 Curcubeul nostru 2019
2.3 Evaluare
2.4
5. Vin ● Povestirea orală a unui fragment de text
sărbătorile ! 1.2. ●Propoziţia. Enunţul. Intonarea propoziţiilor
1.3. Semnul intrebarii?Punctul. Semnul exclamarii!
2.3. ● Scrierea corectă a cuvintelor cu m înainte de p sau b
3.1. ● Intonarea propoziţiilor
3.2. ● Formularea răspunsurilor la întrebări.
CLR 4.1. ● Scrierea funcţională. Felicitarea. Cuvinte cu inteles 24 25.11- 20.12.
4.2. asemănător 2019
4.3. Texte suport
,,Vreau sa traiesc printre stele, după V.Eftimiu
,,Colindatorii(fragment), de G.Coșbuc
Recapitulare: La colindat

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a
Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
2.1. Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000,
2.2. fără și cu trecere peste ordin
3.1.
3.2.  Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000, cu
4.1. împrumut la ordinul zecilor
4.2. Influența negativă a ploii și a grindinei
5.1.
5.2.  Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000, cu
MEM împrumut la ordinul sutelor 19 25.11 -
Influența negativă a secetei și a caniculei 20.12.
 Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000, cu 2019
împrumut la ordinul zecilor și al sutelor
Influența negativă a brumei asupra mediului
 Aflarea numărului necunoscut
 Probleme care se rezolvă prin operaţia de adunare
 Probleme care se rezolvă prin una sau două operaţii
• Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare

2.1. Trăire și manifestare emoțională, starea de bine


DP
2.2. Să înţelegem mai bine emoţiile. Îmi stăpânesc emoţiile 3 06 – 20.12
Recapitulare. Evaluare 2019
1.1 Elemente de limbaj muzical
1.2 Melodia
MM 1.3 Sunete înalte/joase 8 28.11 –20.12
1.4 Mersul melodiei 2019
2.1
3.1
3.2
1.2 Ninge
1.3 Omul de zăpadă 8 28.11 –20.12
AVAP 2.2; 2.3 Obiceiuri de iarnă 2019
2.5; 2.6 Evaluare

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a
VACANȚĂ DE IARNĂ – 23 DECEMBRIE 2018- 12 IANUARIE 2020
SEMESTRUL AL II-LEA
6. Farmecul 1.1. ● Recapitulare
iernii 1.2. Povestirea orală a unui text
1.3. Povestirea unor întâmplări observate
1.4. Reguli ale discursului oral
2.3. Pronunţia clară și corectă
3.1. Virgula
CLR 3.2. ● Textul nonliterar/informativ
3.4. Descrierea unui fenomen 17 13 – 31.01
4.1. Propoziţia 2020
4.2. Cuvântul
Silaba
Scrierea corectă a cuvintelor s-a/sa
Scrierea imaginativă după ilustraţie
Texte suport
Iarna, după M.Sadoveanu
Fiecare fulg de nea e unic, după Justin Pollard
Recapitulare Crăiasa Zăpezii
Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activităţi de recuperare-ameliorare/dezvoltare
1.5. Înmulțirea numerelor de la 0 la 100
1.6. • Adunarea repetată de termeni egali. Adaptarea
5.2. viețuitoarelor la mediu
3.1. • Înmultirea numerelor naturale.
3.2. Despre viata plantelor si a animalelor
• Înmultirea cand unul dintre factori este 2.
Despre viata oamenilor
• Inmultirea cand unul dintre factori este 3. 14 13.01 –31.01
MEM Nevoile viețuitoarelor pentru a supraviețui 2020
• Inmultirea cand unul dintre factori este 4.
Balta, mediu natural de viață
• Inmultirea cand unul dintre factori este 5.

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a
Acvariul,mediu artificial de viață
• Inmultirea cand unul dintre factori este 6.
Pădurea,mediu natural de viață
• Inmultirea cand unul dintre factori este 7, 8, 9 sau
10. Parcul, mediu artificial de viață
• Inmultirea cand unul dintre factori este 0 sau 1
• Proprietatile înmultțirii
• Ordinea efectuării operatiilor
Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai
multe operaţii
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare
2.1. Comunicare școlară eficientă
DP
2.2.  Comunicăm: Vorbim și ascultăm. Emoţiile în 3 17.01 – 31.01
comunicarea cu ceilalţi 2020
 Recapitulare. Evaluare
 Recapitulare finală
1.4 Legătura dintre text şi melodie (strofa şi refrenul)
MM 2.1 Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde 6 17.01 – 31.01
3.1 2020
3.2
2.1 Piatră
2.3 Lemn 6
AVAP 2.4 Plastic 17 – 31.01
2.5 Recapitulare 2020
Evaluare
7. Învățăm 1.1. ● Dialogul
să ne 1.2. Dialogul în situaţii concrete
comportă 1.3. Formularea de întrebări și răspunsuri
m 1.4. Povestirea orală a unui text citit
1.5. A cere și a da informatii
1.6. ● Două puncte
CLR 3.1. Repovestirea unei întamplari citite 18 03.02-
3.2. Scrierea pe liniatură dictando 21.02-
4.1. Cuvinte cu înţeles opus 2020
4.2. Texte suport
5.1. Ce baiat!, după Octavian Pancu-Iasi
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a
5.2. Cel mai bun prieten, după Victor Sivetidis
61. ● Recapitulare
6.2. ● Evaluare sumativă
6.4. Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
. Impartirea numerelor naturale de la 0 la
1.5. 100 15 03.02 -
MEM 1.6. • Fractii. Despre Delta Dunării 21.03
2.2. • Imparţirea numerelor naturale folosind scăderea 2020
3.1. repetată
3.2. Desprea Marea Neagră
5.2. • Imparţirea- operaţia inversă a înmulţirii. Despre
deșert
• Proba înmulţirii. Proba împărţirii. Despre
Grădina Botanică și sera ei
• Recapitulare. Evaluare
•Ameliorare. Dezvoltare
2.3. Dezvoltarea emoțională și socială
DP
 Relaţiile cu ceilalţi: Prietenia.Respectul Prietenia și 3 03.02 –
conflictul 21.02
 Recapitulare. Evaluare 2020
1.4 Elemente de limbaj muzical
MM 2.1 Interpretarea 6 03– 21.02
3.1 Nuanţe – Tare, încet, mediu 2020
3.2 Cântec vesel/ trist
3.4
1.2 Muzica, pasiunea mea
AVAP
2.2 Instrumente muzicale de jucărie 6 03.02 –
2.3 Evaluare 21.02
2020

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a
8. Călător pe 1.1. ● A formula o idee A identifica un obiect/un loc/o persoană.
aripile 1.2. Desparţirea în silabe la capăt de rând
imaginație 1.3. Cuvinte cu aceeași formă și înţeles diferit
i 1.4. ● Acordul în număr și gen
1.5. Scrierea corectă a cuvintelor dintr-un/dintr-o
1.6. Scrierea imaginativă a unui text după benzi desenate
CLR 3.1. ● Texte suport: 18 24.02
3.2. Aventurile lui Habarnam, după Nikolai Nosov -13.03.
4.1. Vrajitorul din OZ, după Lyman Frank Baum 2020
4.2. ● Recapitulare
5.1. Hoinărind prin Țara Minunilor
5.2. ● Evaluare sumativă
61. Ce știu? Cât știu? Cum știu?
6.2. ● La pas!Un pas mai sus!
6.4. Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
1.5. Impartirea cu rest 0 a numerelor naturale
1.6. de la 0 la 100
5.2. • Împărțirea la 2
3.1. • Împărțirea la 3
3.2. Despre Polul Nord și Polul Sud
4.1. • Împărțirea la 4
4.2. • Împărțirea la 5
Despre igiena corporală
•Împărțirea la 6
MEM •Împărțirea la 7 15 24.02
Despre igiena danturii -13.03.
• Împărțirea la 8 2020
• Împărțirea la 9
Despre igiena alimentelor
Cazuri speciale de împărțire. Despre igiena
îmbrăcămintei
• Aflarea numărului necunoscut
• Ordinea efectuării operațiilor. Despre igiena
încălţămintei
• Probleme care se rezolvă prin mai mult de
două operații

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare
2.3. Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare
Cum folosim timpul ? școlarul și programul zilnic de 3 24.02
DP activitate -13.03.
Programul meu zilnic de lucru 2020
Timpul meu pentru activitate și odihnă
1.1 Elemente de limbaj muzical
1.2 Interpretarea 24.02
MM 1.4 Procedee armonico-polifonice (solist-cor, lanţ, dialog, 6 -13.03.
2.1 grupe alternative) 2020
3.1
3.2
2.1 Frunze 24.02
2.2 Flori -13.03.
AVAP 2.3 Fructe 6 2020
2.4 Evaluare
2.5

Bun venit, ● Sunelele limbii române


9. primăvară! 1.1. ● Vocale şi consoane
1.2. ● Scrierea cuvintelor care conţin grupurile de sunete: oa,
1.3. ea, ia, ie, ua, uă
1.4. ● Scrierea corectă a cuvintelor sau/s-au
1.5. ● Scrierea imaginativă a unui text pe baza unui șir de
CLR 1.6. întrebări 18 16.03 -
3.1. ● Texte suport: 03.04
3.2. Cuibul de păsărele, după Cezar Petrescu 2020
4.1. Buburuza, după Eugen Jianu
4.2. ● Recapitulare. File din cartea naturii
5.1. ● Evaluare sumativă
5.2. Ce știu? Cât știu? Cum știu?
6.1. ● La pas!Un pas mai sus!
6.2. Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
6.4.

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a
2.1. Elemente intuitive de geometrie
2.2. • Figuri plane. Pătratul și dreptunghiul. Despre
3.2. igiena locuinței
4.1. • Triunghiul. Despre dieta alimentară
4.2. sănătoasă 15 16.03 -
MEM 5.1 • Cerc. Semicerc. Despre exercițiile fizice 03.04
• Interiorul și exteriorul unei figure geometrice. 2020
• Axa de simetrie. Despre bolile copilăriei
• Corpuri geometrice. Despre joc și ,,boala
mâinilor murdare’’
• Desfășurarea unui corp geometric
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare
3.1. Organizarea învățării și pregătirea pentru viață a
3.2. școlarului mic. Rutine 3 16.03 -
DP  Când și cât învăţ ? Cum învăţ ? 03.04
Învăţarea poate fi un joc frumos dacă știi să joci ! 2020
 Recapitulare. Evaluare
1.1 Cântare vocală
1.2 Cântarea vocală în colectiv, în grupuri mici şi individual 6 16.03 -
MM 1.4 Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia, 03.04
2.1 sincronizarea 2020
3.1
1.3 Familia Miau
AVAP
2.2 Fluturi 6 16.03 -
2.3 Evaluare 03.04
2.5 2020

SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL ,,SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”- 22- 30 APRILIE 2020

VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ- 06 APRILIE- 21 APRILIE 2020


10. 1.1. ● Textul informativ
Copilăria cea 1.2. Scrierea funcţională. Biletul.
mai frumoasă 1.3. Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare
vârstă 1.4. Afișul
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a
1.6. Scrierea cuvintelor care contin litera x
CLR 3.1. ● Text suport: 18 04 - 22.05.
3.2. Cheile, după T.Arghezi 2020
4.1. Întâlnire în lumea căților
5.1. ● Recapitulare . Către vacanţă
5.2. ● Evaluare sumativă
61. Ce știu? Cât știu? Cum știu?
6.2. ● La pas!Un pas mai sus!
6.4. Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare

3.2. Unități de măsură


4.2. • Măsurarea lungimii
6.1. • Măsurarea capacităţii vaselor
6.2. • Măsurarea masei corpurilor
6.3. • Măsurarea timpului. Ceasul
6.4. • Măsurarea timpului. Calendarul
• Utilizarea banilor.Schimburi echivalente valoric în 15 04 - 22.05.
MEM concentrul 0-1000 2020
Organizarea și reprezentarea datelor din mediul cunoscut
Despre gripa
Despre metode de prevenție și tratare a unor boli
Despre vaccinare
Despre forțe exercitate de magneți
Despre corpuri si materiale care conduc
electricitatea
Despre unde și vibrații
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare
3.1. Abilități și atitudini de învățare
3.2. Cine și ce mă ajută/ mă împiedică să învăţ ? Importanţa 3 04 - 22.05.
DP normelor de igienă pentru învăţare 2020
Cum poţi face învăţarea mai ușoară ?
Recapitulare. Evaluare
1.2 Cântare instrumentală
2.2 Percuţia corporală diversă 6 04 - 22.05.
MM 2.3 Cântarea cu acompaniament 2020
3.1 Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic/
Planificare calendaristică Prof. înv. primar
Clasa a II-a
de jucării muzicale realizat de copii

1.1 Pești
AVAP
2.2 Țestoase de apă 6 04 - 22.05.
2.3 Caracatiţe 2020
2.5 Evaluare
11. Parfum de 1.1. RECAPITULARE FINALĂ
vară 1.2. ● Alfabetul limbii române
1.3. ● Grupurile de litere
1.4. ● Textul narativ: titlu, autor, alineate
1.5. Așezarea textului în pagină
1.6. Textul literar. Textul nonliterar
3.1. Recunoașterea personajelor. Povestirea orală
3.2. ● Scrierea funcțională
CLR 4.1. Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare 17 25.05 -
4.2. Felicitarea. Afișul 12.06.
5.1. ● Ortografia 2020
5.2.  Proiect – Proiectul meu de vacanţă
61.  În lumea cărţilor
6.2.  Lectură:
6.4.  Lista lecturilor recomandate
● Recapitulare
● Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!

1.1 Recapitulare finală


1,2 Numere naturale de la 0 la 1000
1.3 Adunarea si scăderea numerelor naturale în
1.4
1,5 concentrul 0 - 1000
1.6 Înmultirea si împărţirea numerelor naturale în 14 25.05 -
MEM 2.2 concentrul 0 - 100 12.06.
3.1 Figuri si corpuri geometrice
5.1 2020
5.2 Măsurarea cu unităţi standard
6.4 Probleme care se rezolvă prin două sau mai multe
operaţii de adunare, scădere, înmultire, împărtire

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a
Corpul uman; Plante si animale; Pământul; Universul
Evaluare finală

3.3. Explorarea meseriilor


DP
 Oamenii și meseriile lor 3 25.05 -
 Meseriile. De ce sunt folositoare meseriile ? 12.06.
 Recapitulare. Evaluare 2020
 Recapitulare finală
1.4 Mişcare pe muzică
2.1 Dirijatul intuitiv
MM 2.2 Mişcări sugerate de text /ritm 6 25.05 -
3.1 Dansul 12.06.
Pasul cadenţat/ Marşul 2020
Evaluarea cântecelor învăţate
2.2 La castel
2.3 Cai și unicorni 6 25.05 -
AVAP 2.4 Prâslea cel voinic 12.06.
Personajul ECO 2020
Recapitulare-Evaluare

Planificare calendaristică Prof. înv. primar


Clasa a II-a