Sunteți pe pagina 1din 88

MODULUL 2 capitolul 1

SUPORT DE CURS
ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCȚII

Cod COR: 713701


Nivelul de instruire: 2 (studii
medii)

2014

Formator: ing. Gheorghe Bucătaru

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 -CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 1 din 88
capitolul 1

Montarea şi utilizarea aparatelor electrice de joasă tensiune Pag.03

Siguranţă fuzibilă Pag.03

Siguranțe automate Pag.26

Aparate electrice neautomate Pag.37

Întrerupătoare și comutatoare tip pachet Pag.49

Contactoare electromagnetice Pag.58

Relee termice Pag.72

Transformatoare de joasă tensiune Pag.82

Contoare electrice Pag.84

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 2 din 88
Montarea şi utilizarea aparatelor electrice de joasă tensiune
Siguranţă fuzibilă
Fuzibile = metale care se pot topi ușor
Siguranţa fuzibilă este un aparat de protecţie contra supracurenţilor, în special contra
curenţilor de scurtcircuit, care pot avea efecte termice şi dinamice distructive asupra instalaţiilor
şi echipamentelor electrice. Elementul de protecţie al siguranţei fuzibile este un fir sau o bandă
conductoare (cupru sau argint) care, fiind în serie cu echipamentul protejat, la depăşirea unei
anumite valori a curentului, se topeşte şi întrerupe circuitul. Siguranţele fuzibile sunt
caracterizate de următoarele mărimi: curentul nominal al fuzibilului, tensiunea şi curentul nominal
al soclului, puterea de rupere, timpul de topire în funcţie de curent (caracteristica de topire).

Siguranţele fuzibile se clasifică:


- după tensiune: de joasă şi înaltă tensiune;
- după puterea de rupere: cu mică. mare şi medie putere de rupere;
- după tipul constructiv: unipolare cu filet (pentru legături în spate LS, sau legături în faţă LF),
unipolare cu miner, tubulare, cu cuţite de contact şi furcă;
- după rapiditate: lente, rapide şi ultrarapide.

Siguranţele fuzibile de joasă tensiune utilizate pe scară largă în


instalaţiile industriale sunt siguranţele fuzibile unipolare cu filet; pot
avea capacitate mică de rupere (Ir = 350 A la siguranţele fuzibile cu
socluri miniaturizate, de tip mignon, 25 A) sau capacitate medie de
rupere, la soclurile normale (Ir = 4 kA la 25 A, 8 kA la 63 A şi 10 kA la
100 A).
Patroanele cu fuzibile rapide au corpul de porţelan, umplut cu nisip de
cuarţ, în care se află fuizibilul de argint, şi sunt prevăzute cu plăcute
semnalizatoare colorate, care cad la arderea fuzibilului.
Patronul este fixat în soclu cu ajutorul unui capac filetat.
Curenţii nominali ai fuzibilelor sunt: 6 A (semnalizator verde), 10 A
(carmin), 16 A (cenuşiu), 20 A (albastru), 25 A (galben), 35 A (negru),
50 A (alb) şi 63 A (verde).
Patroanele cu fuzibile ultrarapide, utilizate la protecţia semiconductoarelor de putere (diode şi
tiristoare), au curenţii
nominali şi
semnalizatoarele identice
cu ale patroanelor rapide,
cu deosebirea că patronul
are o teşitură la corpul de
porţelan.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 3 din 88
Siguranţele fuzibile cu mare putere de rupere (MPR) constau din patronul ceramic cu fuzibil
rapid sau ultrarapid, suportul ceramic cu furci de contact,
şi minerul detaşabil, cu care se introduce sau se scoate
patronul din suport. Curenţii nominali ai fuzibilelor MPR
sunt: 100, 125, 160, 200, 250, 315 (suport 315 A) şi 400,
500, 630 A (suport de 630 A). Capacitatea de rupere a
siguranţelor fuzibile MPR este de 25 kA. Siguranţele
fuzibile de înaltă tensiune (până la 35 kV şi 400 A) se
utilizează la protecţia transformatoarelor cu puteri până la
1.600 kVA, motoarelor de înaltă tensiune (asociate cu
contactoare), bateriilor de condensatoare, liniilor de
alimentare şi a transformatoarelor de măsură de tensiune (simbol T), sunt de tip interior sau
exterior (E), fiind alcătuite dintr-un tub lung de porţelan umplut cu nisip, închis ermetic cu capace
metalice, care au şi rolul de piese de contact, în care sunt introduse firele fuzibile, spiralizate
liber sau pe un suport de porţelan (la curenţi mici), în afară de siguranţele fuzibile cu material de
umplutură (nisip de cuarţ), care sunt cele mai răspândite, mai există siguranţe fuzibile de înaltă
tensiune cu expulzie (cu autosuflaj de gaze) şi cu alungire mecanică a arcului electric, cu
resoarte elicoidale. Siguranţele fuzibile separator, îndeplinesc simultan atât funcţia de siguranţă
fuzibilă, cât şi cea de separator.

Amplasarea siguranţelor fuzibile (sau a întreruptoarelor automate) în instalaţiile de


distribuţie de joasă tensiune în scopul asigurării selectivităţii protecţiei (deconectarea numai a
circuitului avariat), dispozitivele de protecţie se prevăd în următoarele puncte: la plecările din
tablouri şi la ramificaţiile spre receptoarele individuale, la intrările în tablouri cu puteri instalate de

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 4 din 88
peste 8 kW alimentate din conducte magistrale sau în tablourile cu peste 5 circuite alimentate din
reţeaua publică, pe circuitele secundare, de comandă, protecţie, semnalizare, precum şi în toate
punctele în care secţiunea coloanei descreşte, dacă siguranţele fuzibile precedente nu asigură
secţiunea cea mai mică a ramificaţiei.
Curenţii nominali ai fuzibilelor trebuie să descrească în sensul transmiterii energiei
(IS1 > IS2 > IS3).
Amplasarea siguranţelor fuzibile pe conductoarele de nul de protecţie este interzisă, iar pe
conductoarele de nul de lucru este admisă numai la instalaţiile monofazate din clădiri, care nu
sunt deservite de personal calificat.

Dimensionarea siguranţelor fuzibile se face ţinând seama


de supracurenţii normali (de exemplu, la pornirea
motoarelor electrice). Curenţii nominali ai siguranţelor
fuzibile nu trebuie să depăşească cu mai mult de 3 ori
curentul maxim admisibil în regim permanent al
conductoarelor pe care le protejează.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 5 din 88
Fuzibilul trebuie să suporte curentul de durată al receptorului:

If > In (în cazul mai multor receptoare, se va considera curentul de calcul lf > Ic).

Valoarea minimă a curentului nominal al fuzibilului se stabileşte ţinând seama de regimul de


pornire al motoarelor electrice, If > Ip /c,
Ip fiind curentul de pornire, lp= kln, k = 5÷7 pentru motoare asincrone cu rotor în scurtcircuit,

k = 2 pentru motoare
asincrone cu inele,

k = 1,7 pentru motoare de


curent continuu,

In - curentul nominal;

c = 2,5 pentru porniri


uşoare (timpul de pornire
tp între 5 şi 10 s);

c = 1,6÷2 pentru porniri


grele (tp = 10-40 s).

În cazul motoarelor asincrone cu rotor în scurtcircuit, se poate lua, aproximativ:

If ≥ 2,5 In (la puteri mici şi tensiunea de 380 V, In = 2P, P fiind puterea motorului în kW).
La instalaţiile de iluminat, la care siguranţele fuzibile realizează şi protecţia la suprasarcini de

durată, If = (0,6÷0,8) Iadm, Iadm fiind curentul admisibil al conductorului.

Dacă valoarea maximă a curentului fuzibilului (impus de secţiunea conductorului) şi valoarea


minimă (impusă de curentul de pornire) sunt incompatibile, se măreşte secţiunea conductorului
de alimentare.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 6 din 88
Siguranţe fuzibile de joasă tensiune

În instalaţiile electrice de joasă tensiune siguranţele fuzibile sunt cele mai simple dispozitive de
protecţie împotriva efectelor supracurenţilor şi împotriva curenţilor de scurtcircuit. Rolul funcţional
al oricărei siguranţe fuzibile este de a întrerupe curentul în circuitul electric în care aceasta este
conectată. Atunci când curentul depăşeşte,un anumit timp, o valoare prestabilită întreruperea
circuitului se realizează prin topirea unuia sau a mai multor elemente fuzibile.

La trecerea unui curent de scurtcircuit printr-o siguranţă fuzibilă prin topirea fuzibilului se
limitează atât amplitudinea curentului cât şi durata acestuia.

În schimb, dacă funcţionarea siguranţei se produce la suprasarcini, amplitudinea curentului


rămâne neschimbată limitându-se numai durata acestuia.
Din punct de vedere constructiv, siguranţele de joasă tensiune se clasifică în:

 siguranţe fuzibile de mare putere de rupere, utilizate în instalaţii industriale, cu tensiuni


nominale de până la 1000 V şi curenţi nominali între 100 şi 1000 A;

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 7 din 88
 siguranţe fuzibile cu filet utilizate în instalaţii industriale şi casnice la tensiuni până la
1000 V şi curenţi nominali între 6 şi 100 A

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 8 din 88
Câteva precizări suplimentare referitoare la siguranţe fuzibile cu filet
Instalația electrică din locuințr este protejată la scurtcircuit (depășirea instant a curentului
nominal), suprasarcină (trecerea relativ lentă peste același curent nominal) și, implicit, la
incendiu, prima dată direct, cu ajutorul dispozitivelor de protecție a instalatiei (siguranțe fuzibile
sau automate ori intrerupatoare automate) apoi indirect, prin alegerea corecta, din constructie, a
elementelor componente (conductoare, cabluri, prize si intrerupatoare).
Siguranțele fuzibile aflate dincoace de pragul ”casei” sunt, fără excepție,cilindrice, insurubate,
tip D (cartuș); ele au la bază o pastilă de metal colorată în funcție de curentul nominal:
- verde-6A,
- rosu-10A,
- gri-16A,
- albastru-20A,
- galben-25A,
- violet-32A,
- negru-40A);

pastila cade la arderea siguranței, lucru vizibil prin ”gemulețul” de sticla (gaura rotunda) din
centrul capacului ce vine peste siguranta; inlocuirea corecta a siguranței presupune desurubarea
capacului si montarea unei sigurante noi de acelasi curent(tip) sau mai mic, in nici un caz mai mare -
lucru imposibil de multe ori din cauza dimensiunii unor ”piese” de la fundul socluluii, acolo unde intră
capătul subțire al siguranței, al carui diametru este direct proportional
cu valoarea curentului nominal ;Aceste ”piese” se numesc inele de calibrare. Inelele de calibrare, au o
forma cilindrică cu înălțtimea de 12-14
mm, au in mijoc un locas in care e
turnat in portelan un șurub cu care
sunt montate in fundul soclului
siguranței si sunt confectionate din
portelan. In acest locas, peste surubul
care face contactul cu partea de
distributie din soclu, intra patronul
fuzibil. Aceste inele de calibrare au
diametre diferite pentru a nu putea introduce în soclu decât patroane cel mult egale cu patronul pentru
care a fost proiectat circuitul respectiv.
În poza de mai sus sunt aratate două tipuri de inele de calobrare: de
25A si de 20 A precum și cum arată șurubul încastrat în porțelan. Pot fi
demontate, prin desurubare odată cu șurubul în care sunt prinse, dar se
face în absența tensiunii în tablou, iar în acest caz e posibil ca patronul
sa nu mai facă contact în fundul capacului. Se pune un adaos între
patron și capac în speţă o moneda de ”1leu” (suntem în 2014!), pentru a
face un contact bun între patron și capacul strâns al siguranței.
Culorile cu care sunt marcate aceste inele sunt aceleasi ca si cele cu
care sunt marcate si elemntele de indicare a fuziuni ale fuzibilelor de
porțelan.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 9 din 88
În interiorul patronului fuzibil vom gasi un nisip de cuartz, care împiedică
deformarea firului atunci când acesta e încărcat aproape la valoarea nominală,
mărește puterea de rupere a fuzibilului, stingând arcul electric.
Prin golirea lui, pentru a putea”băga” noul fir, se micșorează puterea de rupere
a fuzibilului. E bine daca puteti sa puneti la loc nisipul de cuarț.
Este posibil ca, după înlocuirea firului din interior la un nou și
mai puternic scurt(circuit) conductorul de cupru , fiind topit la
curent de scurtcircuit să fie împrăștiat, pulverizat în interiorul
gol al patronului fuzibil de porțelan și să formeze o peliculă
metalică cu o anumită rezistență, dar conducatoare.
Daca întâmplător, siguranța în speță este pe fază, la verificarea cu
un creion de prezenta a tensiunii, acesta va arăta că este tensiune (luminând), deci
siguranța ca fiind bună. Daca se va folosi un aparat de masura electronic, pus pe cele
doua borne ale sigurantei, acesta va arata o tensiune mai mica decit cea a retelei pe care
in mod normal ar trebui sa o avem. Asta datorita conturnarii tensunii (inchiderii circuitului) prin stratul metalic
depus din interiorul fuzibilului de porțelan, depunere care are o altă rezistență ohmica decât cea a conductorului
initial.
E bine să aveti la tabloul electric o bucată de conductor liţat, alcătuit din mai multe fire subțiri, al căror diametru e
bine să fie cunoscut.
De exemplu, un fir, calibrat în fabrica pentru 10A, cu o anumită calitate a cuprului din el are un diametru de
0,175 mm, măsurati cu micrometrul.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 10 din 88
In tabelul de mai jos denumit Curentul de topire în aer pentru diferite sârme, valori orientative sunt arătate
citeva valori orientative ale curentului de topire (în aer) a unor fire din diferite materiale:argint, cupru, oţel și
plumb.

Deși patroanele sau fuzibilele nu trebuiesc reparate (SE ÎNLOCUIESC !) ce faceţi daca in timp de noapte vi
se intrrupe circuitul electric, e ger afara iar Dvs nu aveţi un patron calibrat din fabrică. E bine ca să știţi ”să
reparati” un fuzibil. Desigur trebuie facut cu atenţie, considerind că:
un fir de sirma (liţă) luata dintr-un conductor de cupru flexibil cu sectiunea de 1,5mmp poate fi socotit ca
duce 8-10 A. De exemplu, un fir, calibrat in fabrica pentru 10A, cu o anumita calitate a cuprului din el are
un diametru de 0,175mm, masurati cu micrometrul.
Dacă secțiunea conductorului de unde este luată lița este mai mare, valoarea amperilor va fi mai mare. Atentie:
daca inlocuti firul din interiorul patronului, acesta trebuie sa fie NEAPARAT montat în interiorul fuzibilui, nu si in
afara lui. La un patron fuzibil reparat valoarea curentului de rupere la scurtcircuit precum si valoarea curentului
de suprasarcina sunt micsorate datorita disparitiei nisipului de cuart din interior. Dacă firul se montează în
exterior, la un scurtcircuit puternic, firul se topește instantaneu și este pulverizat și împrăștiat de forţa
electromagnetică a curentului în elementul de siguranţă. Asta poate duce la conturnari ale elementului de
sigurantă(soclu) cu patronul scos poate fi semnalizata prezența tensiunii.
Dacă, după înlocuirea patroanelor arse cu altele noi, nu este tensiune in instalatie, înseamnă că scurtcircuitul a
fost puternic si s-a produs arderea siguranței de la cofret. Înlocuirea sau repararea ei se face la fel ca la
înlocuirea celor din tabloul din casa. La înlocuirea fuzibilelor, trebuie respectat principiul selectivității protecției
prin fuzible, alegând la cofret valoarea cea mai mare a siguranței iar ân tablou cu cel puțin o teaptă mai mică, în
funcție de valoarea consumului de pe fiecare circuit.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 11 din 88
siguranța fuzibilă este, prin construcție, de unică folosință, fapt valabil inclusiv
pentru patronul (corpul ceramic) siguranței dar neglijat destul de des - se face o așa-
zisă ”recondiționare a sigurantei”, cu litze sau cuie, dar funcția de protectie a instalatiei
electrice este anulata și așa se poate ajunge la incendii declanșate de instalația electrică
din casă. Există două tipuri de siguranțe fuzibile cu filet, categorisite după soclu :

 tip LF sau LFi - cu legaturi în față


este montat pe plăci metalice sau izolante ori bare sau
profile, legaturile făcându-se prin fața panoului și vând(LF)
sau nu(LFi) capac de protecție a bornelor de legătură

 tip LS - cu legaturi in spate;


se montează numai pe panouri izolante din marmură sau
azbociment - la acest tip(LS), picioarele soclului ce ies în
spatele panoului sunt atât borne de legătură cât și elemente de
fixare.

Pentru toate tipurile de sigurante(LF, LFi, LS) se folosește acelasi


model de capac de fixare a patronului in soclu, capac al carui filet
poate fi striat pt. a împiedica deșurubarea cauzată de vibrații.

Pentru ca fuzibilele să fie eficace - să protejeze instalația la


încălzire excesivă sau foc - ele trebuie să deconecteze circuitul electric
în timp util; această condiție este îndeplinită când siguranța pe circuit nu-i
mai mare de 63A iar secțiunea minima a conductorului de cupru este 1,5 mm2 .
Dacă acasă aveți fuzibil de 10A și conductoare rigide din cupru de 1,5mm2 (2,5mm2 aluminiu) pt.
circuitele de lumini, respectiv 16A si 2,5mm2 cupru (4mm2 aluminiu) la max. 8 prize(simple sau duble),
25A generala, totu-i OK.

Selectivitatea (întreruperea numai a circuitelor protejate fără afectarea întregii retele sau, altfel spus,
siguranțele din aval ”cad” întotdeauna înaintea celor din amonte) e asigurată când fuzibila
din amonte e de cel putin 1,6 ori mai mare decat cea din aval, lucru reflectat
și în valorile lor standard(40=25x1,6; 32=20x1,6; 25=16x1,6; ... ).

Siguranța fuzibilă e un compromis tehnic ce a functionat bine zeci de ani; ea își împarte caracteristicile
între protecția la suprasarcină si cea la scurtcircuit - amandoua atarnă, la propriu, de un singur
fir(fuzibil); o siguranta comuna de 16A se poate topi intr-o secunda la un curent de 45A, in 10 secunde la
30A si tot asa, adică poate ”să moară” ultima din circuit.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 12 din 88
 siguranţe fuzibile miniatură utilizate la redresoare, aparate de radio şi televiziune,
instalaţii electronice, la tensiuni până la 500 V şi curenți nominali între 0,1 şi 6 A.

 Siguranțe fuzibile pentru utilizări speciale:

Sigurante ( fuzibile ) pentru utilizari speciale , tip furca , protectia


echipamentelor de ridicat , elevatoarelor, stivuitoarelor ,
camioanelor si izolarea bateriilor, cilindrice (tip : ACK , ACL,
ALS), cu cutit (tip: CNL, CNN), curent alternativ (125V , 1A la
500A), curent continu (125V, 1A la 500A)

P50K06 Sigurante fuzibile pentru protectia


semiconductorilor

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 13 din 88
Reprezentarea tabelară a principalelor tipuri de siguranțe fuzibile de joasă tensiune și a
parametrilor lor este dată în tabelul de mai jos:
Tabelul - Clasificarea sigurantelor fuzibile de joasa tensiune
Curentul
Tensiune Curent
Nr. prezumat
Denumire nominala nominal Folosire
crt. întrerupt
V A
A
Siguranta fuzibila de
1 <1000 V 100…1000 50 Instalatii industriale
mare putere
Siguranta fuzibila cu Instalatii industriale si
2 <1000 V 16…100 <33
filet casnice
Aparate electrice
Siguranta fuzibila
3 <550 V 0.1…10 <2 (redresoare, aparate
miniatura
de radio si TV)
Se numesc sigurante fuzibile de uz industrial sigurantele la care elementul înlocuitor nu este
accesibil și nu poate fi înlocuit decat de persoane calificate; siguranțele fuzibile de uz casnic
-cele ce se utilizează în instalațiile casnice -, la care elementul înlocuitor este accesibil.
Din punct de vedere constructiv siguranțele fuzibile de joasa tensiune se prezintă sub
numeroase variante. În figura ”sig” este prezentată evoluția variantelor constructive de
sigurante fuzibile de la variantele primitive deschise cand arcul electric era stins în aer liber, la
variantele închise când arcul este stins intr-un tub de sticlă sau porțelan închis la capete cu sau
fără umplutură de nisip.

figura ”sig” Evolutia variantelor


constructive ale sigurantelor de joasă
tensiune.
a) – fir fuzibil in aer liber; b) fuzibil inclus într-un
tub deschis; c) fuzibil inclus într-un tub închis; d)
fuzibil inclus intr-un tub de nisip; e) banda
fuzibilă prevazută cu istmuri (strictiuni);

Pentru a obtine puteri de rupere mari, în timpul arderii fuzibilului trebuie sa de reducă la minim
cantitatea de vapori metalci. Utilizarea cuprului și argintului, care, comparativ cu plumbul au o
foarte bună conductibilitate electrică și punct de topire ridicat, a permis mărirea densității de

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 14 din 88
curent în fuzibil și obținerea unor secțiuni mai reduse, reducându-se astfel volumul de metal care
se vaporizează.
Siguranțele fuzibile umplute cu nisip pur și uscat (conductivitatea termica este :λ =
6,5…12 Wm-1grd-1), comparativ cu firele fuzibile în aer au o putere de rupere foarte mare
având în anumite condiții un accentuat efect de limitare a curenților de scurtcircuit.
Elementele fuzibile executate din material cu punct de topire ridicat (cupru si argint), la
suprasarcini mici si de lunga durata solicita intens termic siguranta. Micșorarea acestei solicitări
s-a reușit pe baza fenomenului denumit efect metalurgic explicație 1 . Este cunoscut faptul ca
anumite aliaje eutectice) explicație2 de staniu si plumb, ușor fuzibile, dacă vin în contact în stare
topită cu unele metale greu fuzibile (cupru, alama, argint), sunt capabile sa le dizolve. Pentru
declanșarea acestui fenomen într-o siguranță fuzibilă este nevoie ca pe elementul fuzibil,
executat dintr-un metal cu punct de fuziune ridicat să se prindă prin lipire o mică ”picătură”
(bobiță) dintr-un metal cu punct de fuziune scăzut (staniu, eutecticul plumb-cadmiu, etc).
explicație1 o bobiţă de aliaj eutectic care dizolvă după un timp elementul fuzibil , iniţiind arcul electric
explicație2 Termenul eutectic defineşte un aliaj sau un amestec, a cărui temperatură de topire este mai
mică decât temperatura de topire a oricărui dintre elementele constitutive. Termenuleutectic provine din
limba greacă – “eutektos” – “uşor de topit”.
În momentul în care elementul fuzibil, sub acțiunea supracurentului, atinge temperatura
de tpoire a ”picăturilor”, acestea se topesc și dizolvă metalul elementului fuzibil în punctul de
lipire la temperaturi inferioare temperaturii de topire a elementului. Procesul de difuzare a
metalului ”picăturii” se intensifică odată cu creșterea încălzirii, producandu-se o evolutie in
avalanșă.
Arcul de întrerupere ia naștere chiar în zona ”picăturii”, unde masa topita contine un aliaj cu
mare rezistivitate si deci unde incalzirea este mai puternică. Acest arc topeste si restul lungimii
elementului fuzibil. Sigurantele cu efect metalurgic au caracteristica de topire inerta (cu
intarzaiere).
In instalatiile electroenergetice se utilizeaza o larga gama de sigurante fuzibile cu
capacitati de rupere medie si mare. Astfel, industria romaneasca produce pentru medie putere
sigurante cu filet tip LS, la care legaturile se fac in spatele panoului (la curentii nominali: 25, 63,
100 A), LF si Lfi la care legaturile se executa in fata panoului pe care se monteaza soclul (25, 63,
100 A), cu si fara capac de protectie.
Elementele principale ale sigurantelor fuzibile tip cu filet sunt soclul, patronul (care are
incorporat elementul fuzibil si firul de semmnalizare) si capacul (filetat pentru soclu). Pentru
curentii de scurtcircuit de valoare mai redusa se executa sigurante tubulare de 30 si 69 A.
Pentru protecția circuitelor la curenți de scurtcircuit mari se execută sigurante
fuzibile cu mare putere de rupere MPR, alcatuite din patron (doua cutite de contact), fuzibil (cu
actiune rapida si ultrarapida) si suport cu furci de contact.
Introducerea si scoaterea patronului din furci se realizeaza prin intermediul unui maner
izolant detasabil. Aceasta operatie manuala se face cand prin barele circuitului nu exista curent.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 15 din 88
Astfel se realizeaza sigurante fuzibile cu mare putere de rupere tip MPR, pentru curent alternativ
de 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 A si pentru curent continuu de 250, 400 A.

Din punct de vedere al timpului de topire al fuzibilului există 3 categorii de sigurante MPR:

- normale sau rapide (gL , aL) - pentru protecția conductoarelor ;


- lent rapide (gM , aM) - pentru protecția motoarelor ;
- ultra rapide (gR , aR) - pentru protecția elementelor semiconductoare de putere.

Sigurnțele MPR sunt formate din următoarele elemente :

- soclul ceramic - are forma plata este prevazut la


capete cu doua contacte in forma de furca care au cite o
borna de legatura

- patronul - este din ceramică are forma


paralelipipedică, este prevazut la capete cu două
capace care au cate un contact în forma de cuțit.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 16 din 88
3

banda fuzibilă prezintă mai multe locuri înguste (secțiuni diminuate), care constituie zonele (a) în
care banda fuzibilă se va topi la trecerea curentului de scurtcircuit. În zona centrală (b) se depune
pe banda fuzibilă un aliaj eutectic de staniu-plumb 6, pentru oțtinerea efectului metalurgic. În
aceasta zonă, banda se va topi la trecerea unui curent de suprasarcina de (1,5 ÷ 10)IN, fără însă
a limita amplitudinea curentului, după o caracteristică dependentă. In schimb, curentul de
scurtcircuit va fi limitat (ca amplitudine) prin topirea elementului inlocuitor. Elementul inlocuitor se
introduce in contactele fixe prin cutitele de contact 1 si 2. Elementul fuzibil 3 este inconjurat de
nisipul de cuaț 5, introdus prin vibrare în carcasa din material ceramic 4. Introducerea și scoaterea
elementului fuzibil în/din suport se realizează cu ajutorul unui maner izolant detașabil.

În concluzie: contactele sunt prevazute cu niste gheare pentru a putea fi prins patronul in
manerul izolator cu care se fixeaza in soclu. In interiorul patronului se afla fuzibilul lipit de cele
doua capace si inconjurat de nisip cuartos. Banda fuzibila se deosebeste de la un tip la altul de
sigurante astfel:
- la sigurantale lent-rapide banda este prevazuta cu punti si pe banda se aplica o
picatura de aliaj staniu-plumb care formeaza cu arginul sau cuprul un aliaj usor fuzibil.
La suprasarcina fuzibilul se topeste in zona unde este adaosul iar la scurtcircuit fuzibilul se
topeste in zona puntii .

- la sigurantele ultrarapide banda este prevazută cu punti foarte inguste .

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 17 din 88
Sigurantele cu mare putere de rupere se fabrica in 5 marimi acoperind o gama de curenti
nominali intre 60 A si 1000 A.
Soclurile sigurantelor cu mare putere de rupere sunt de 2 categorii :
- soclu de 315A pentru fuzibile de :125A ; 160A ; 200A ; 250A ; 315A
- soclu de 630A pentru fuzibile de : 400A ; 500A ; 630A.
Reguli de exploatare :

- marimea siguranței trebuie aleasa corect in functie de sectiunea conductorului protejat

- este interzisa inlocuirea fuzibilului cu fir de cupru necalibrat sau trecerea acestuia peste
patron
- legaturile la bornele sigurantelor trebuie sa fie bine stranse pentru a evita incalzirea
acestora

- sigurantele se amplaseaza în partea


superioară a tablourilor electrice

- sigurantele vor fi prevazute cu capacele de


protectie

- alimentarea sigurantei se va face la piesa de


contact, contactul filetat fiind conectat spre receptor

- introducerea patronului la sigurantele MPR se face numai cu manerul de protectie.

- scoaterea sau introducerea patronului se face numai cu consumatorii decuplati.

Un pic de teorie privind funcționarea siguranțelor fuzibile


Cele mai frecvente deranjamente in instalatiile electrice se datoresc regimurilor de
supracurenți.

Supracurentii sunt de doua feluri : de scurtcircuit ; de sarcină.

Supracurentul de scurtcircuit - apare în momentul punerii în contact direct a două puncte cu


potențial diferit, este de 6...10 ori mai mare decât curentul nominal din circuitul respectiv și are
durata foarte scurtă.

Pentru a proteja instalația la scurtcircuit se utilizează siguranțe fuzibile.


Supracurentul de sarcină - apare la funcționarea în regim anormal a consumatorului, este cu
1...20 I mai mare decât curentul nominal și are durată îndelungată de acțiune. Pentru a proteja

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 18 din 88
instalația și consumatorul la suprasarcina se utilizează relee electromagnetice și siguranțe
fuzibile .
Siguranțele fuzibile sunt prevăzute cu un element fuzibil constând dintr-un fir sau o bandă
subțire din metal de o anumită secțiune care se topește când curentul care îl străbate depășește
valoarea pentru care a fost proiectat .

Funcţionarea siguranţelor fuzibile

Orice siguranţă fuzibilă are două regimuri de funcţionare:

 Regim permanent – când curentul prin circuitul în care este conectată siguranţa este mai
mic decât curentul minim de topire (I < Imin top).

 Regim tranzitoriu de topire – ca regim condiţionat de curenţii de scurtcircuit, curenţi


care depăşesc curentul minim de topire (I > Imin top).

Fizic elementul fuzibil al siguranţei este „îngropat” într-un mediu de


nisip şi cuarţ şi se topeşte la depăşirea valorii curentului Imin top
,apărând arcul electric, a cărui stingere este condiţionată de
transferul căldurii de la plasmă către granulele de nisip. Din
momentul în care firul metalic ajunge în stare lichidă,
masa de lichid nu mai păstreaza forma geometrică a firului, fiind
supusă deformării, atât din cauza forţelor electrodinamice în bucla
parcursă de curent, cât şi din cauza forţelor Lorentz din masa de
lichid.
Procesul topirii fuzibilului sub actiunea
curentului de scurtcircuit este schematizat în fig.
de mai jos. Aici sunt ilustrate toate fazele (de la
încălzirea solidului și până la vaporizarea metalului
topit), faze care permit evaluarea cu exactitate a
duratei fiecarei etape. Astfel:

1. Pe durata intervalului de timp (0 ÷ t1) are loc


încălzirea fuzibilului. Deoarece t1 este foarte mic
(uzual, până în 5 ms) se poate admite că în
acest interval de timp nu există schimb de căldură
cu exteriorul. Procesul încălzirii fuzibilului de la
temperatura θ= 0 la temperatura de topire θ =
θ1 este considerat adiabatic.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 19 din 88
2. Pe durata intervalului de timp(t1 ÷ t2) fuzibilul se topeşte în întregime, iar temperatura se
păstrează constantă, la valoarea θ1 = θtop. În acest interval de timp există în echilibru termic
atât metal solid, cât şi metal lichid (topit). Prin urmare, toată căldura primită de fuzibil va servi,
sub formă de caldură latentă de topire, doar la schimbarea stării de agregare a materialului
fuzibilului.
(t2 ÷ t3) metalul lichid se supraîncălzeşte de la temperatura
3. Pe durata intervalului de timp
θ1 la temperatura de vaporizare θ2 = θvap.
În realitate, arcul electric (în interiorul siguranţei fuzibile) se formează între picăturile
de metal lichid, mult mai devreme decât după momentul de timp t3 (şi anume, în intervalul de
timp t2 ÷ t3). Explicaţia apariţiei arcului electric mai devreme este dată de faptul că în stare
lichidă fuzibilul nu îşi mai poate conserva forma geometrică.
La protecţia contra scurtcircuitelor, timpul scurs între momentul apariţiei curentului de scurtcircuit
şi momentul formării arcului electric (în interiorul siguranţei fuzibile) se numeşte 'durată prearc'
(tpa).
Caracteristic pentru funcţionarea la scurtcircuit a siguranţelor fuzibile este procesul de limitare a
curentului electric, atât ca durată, cât şi ca amplitudine. Astfel, în fig. de mai jos (1) este ilustrat
procesul de limitare a curentului de scurtcircuit simetric,

1 2

iar aceeași fig. (2) este reprezentată limitarea curentului de scurtcircuit asimetric (care are şi
componentă aperiodică). Pe diagramele din figură s-au făcut urmatoarele notaţii:

ip = curentul prezumat, definit ca acel curent care ar fi trecut prin circuit dacă siguranţa fuzibilă ar
fi fost înlocuită cu un conductor de impedanţă nulă;
ipt = curentul prezumat taiat, definit ca valoarea instantanee a curentului prezumat in momentul
aparitiei arculuui electric;
il = curentul limitat ce trece prin siguranta fuzibila (ca valoare momentana), dupa amorsarea arcului electric;
ilt = curentul limitat taiat, definit ca valoarea instantanee maxima a curentului limitat;
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 20 din 88
tpa = durata prearc;
ta = durata de ardere a arcului electric;
tpa + ta = durata de functionare a sigurantei fuzibile.
Se constată că după topirea completă a elementului fuzibil (deci după apariția arcului electric)
curentul mai crește puțin, întrucât rezistența electrică a arcului este încă mică. În ceea ce privește
durata prearc, aceasta este mai mare în cazul curentului de scurtcircuit asimetric, în comparație cu
scurtcircuitul simetric. Efectul limitativ al siguranțtei fuzibile este cu atat mai pronunțat cu cât
valoarea nominală a curentului siguranței este mai mică, iar curentul de scurtcircuit este mai mare.
Evident, cu cât limitarea curentului de scurtcircuit este mai pronunțată, cu atât mai mari sunt
supratensiunile care apar în circuit.

Caracteristica de protectie a siguranțelor fuzibile

Principala caracteristică a unei sigurante fuzibile este caracteristica timp - curent, adica t =
f(I). Ea este numita 'caracteristica de protecție' și reprezintă dependenta timpului de actionare al
sigurantei fuzibile (t) in functie de valoarea supracurentului (kxIN) la care fuzibilul actioneaza (se
arde). Astfel, in figura de mai jos s-au reprezentat 3 tipuri de caracteristici de protectie, si anume:
- curba 1 reprezinta caracteristica de protectie
specifica sigurantelor rapide si corespunde sigurantelor cu fuzibil dintr-
un singur metal (Ag, Cu), cu sectiunea uniforma. Sigurantele rapide sunt
utilizate pentru
protectia
circuitelor fara
varfuri mari de
sarcina (cabluri,
conductoare
pentru iluminat
etc.);
-

Protectia cu sigurante fuzibile


1 = zona caracteristicii termice
2 = zona caracteristicii de protectie

curba 2 reprezinta caracteristica de protectie


specifica sigurantelor lente (cu inertie, prin diferite Caracteristica de protectie t = f(I)
metode), utilizate la protectia circuitelor cu varfuri de curent 1 = siguranta rapida; 2 = siguranta
lenta; 3 = siguranta ultrarapida
(a motoarelor electrice, a transformatoarelor electrice etc.);

- curba 3 reprezinta caracteristica de protectie tipica sigurantelor ultrarapide, realizate dintr-un singur
material (cu gatuituri si perforatii). Acestea sunt destinate protectiei elementelor semiconductoare (si a
echipamentelor cu semiconductoare).
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 21 din 88
Determinarea caracteristicii de protecție corespunzatoare unui tip de siguranta fuzibila se
face prin încercări (în curent continuu), pornind de la starea rece a fuzibilului, iardurata (timpul) de
topire se considera prin valoarea medie a masuratorilor (de la mai multe încercări experimentale
succesive).

Protectia instalatiilor electrice cu ajutorul sigurantelor fuzibile se face confruntand


'caracteristica termica' a echipamentului protejat cu 'caracteristica de protectie' a sigurantei
alese. Caracteristica termica a unui echipament (dintr-o instalatie electrica) este curba
care reprezinta dependenta dintre timpul in cursul caruia temperatura partii celei mai incalzite (a
echipamentului) atinge valoarea limita admisibila θadm si valoarea intensitatii
supracurentului (kxIN) care o produce.

In figura de mai sus (Protectia cu sigurante fuzibile ), în 'zona' 1 se afla caracteristica


termica a echipamentului protejat, iar in 'zona' 2 se afla caracteristica de protectie a sigurantei
fuzibile alese. Pozitionarea ilustrata in fig.3.4 (unde zona 2 este mereu sub zona 1) caracterizeaza o
buna protectie a echipamentului electric avut in vedere. Punctele care determina caracteristicile
'termica' si 'de protectie' sunt cuprinse in interiorul ariilor hasurate, ele fiind stabilite ca medii ale
multor determinari experimentale. Din cauza erorilor de masurare si de calibrare a elementelor
fuzibile, cat si datorita variatiei temperaturii mediului ambiant se impune ca, intotdeauna,
caracteristica de protectie a sigurantei fuzibile sa nu fie prea apropiata de caracteristica termica a
echipamentului protejat si, in nici un caz, cele doua caracteristici nu trebuie sa se intersecteze !!!

Calibrarea sigurantelor

Protectia cu sigurante se bazeaza pe efectul Joule la trecerea curentului electric prin fuzibil.
In acest context se definesc urmatoarele valori ale curentului:

1. Curentul nominal (al sigurantei fuzibile) este acea valoare a intensitatii curentului
la care fuzibilul poate functiona timp nelimitat, fara a se topi;

2. Curentul minim de topire reprezinta valoarea minima a intensitatii curentului


care, trecand prin fuzibil, ii produce topirea (in regim permanent).

La orice siguranta fuzibila de joasa tensiune, intre cei doi curenti exista relatia:

Calibrarea sigurantelor (adica stabilirea valorii curentului , cat si alegerea lor) se face
in raport de categoria consumatorului protejat si de valoarea caracteristica a curentului
consumatorului.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 22 din 88
1. Pentru protecția liniiilor electrice aeriene care alimenteaza consumatori
casnici, curentul In sig trebuie ales mai mic decat curentul nominal InL al liniei pentru regimul
permanent de functionare, utilizandu-se relatia:

(3.1)

dupa care, se alege siguranta cu valoarea standardizata cea mai apropiata.

2. Pentru protectia motoarelor electrice se are in vedere supracurentul de pornire Ip.


Astfel, in cazul pornirilor usoare se recomanda ca:

(3.2)

pe cand in cazul motoarelor electrice cu porniri grele trebuie ca:

(3.3)

3. Pentru protectia condensatoarelor destinate imbunatatirii factorului de putere se


recomanda relatia:

(3.4)

4. Pentru protectia elementelor semiconductoare se utilizeaza, in exclusivitate,


numai sigurante ultrarapide, recomandandu-se relatia de calcul:

(3.5)

În mod practic, la fiecare din cazurile prezentate mai sus, siguranta se alege (din seria constructiva
de sigurante fuzibile) ca avand valoarea normalizata (standardizata) a curentuluicat mai apropiata de
valoarea calculata cu relatiile de aproximare.
In general, folosirea sigurantelor fuzibile prezinta o multitudine de avantaje tehnico-economice.
Astfel, sigurantele fuzibile sunt cele mai ieftine echipamente de protectie, nu necesita intretinere, nu
prezinta pericol de explozie sau incendiu, realizeaza intreruperea unui circuit electric mai rapid decat
intreruptoarele, limitand valoarea curentului de scurtcircuit. In acelasi timp, principalele dezavantaje ale
utilizarii sigurantelor fuzibile sunt: timpul relativ mare pentru inlocuirea fuzibilului, o caracteristica de
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 23 din 88
protectie nereglabila si necontrolabila, o functionare influentata de temperatura mediului ambiant (si de
starile anterioare producerii scurtcircuitului), riscul deconectarii doar a unei singure faze etc.
Cu toate acestea protectia cu sigurante fuzibile a instalatiilor, a motoarelor si a echipamentelor
electrice are o puternica sustinere economica, in unele cazuri ele putand inlocui aparate electrice sofisticate
si mult mai costisitoare.
Legea lui Joule stă la baza functionarii multor aparate electrocasnice. Primul exemplu
este radiatorul electric . El are in interior o ”sârmă” care se incalzeste la trecerea curentului
electric degajand caldura in zilele friguroase de iarna. Similar functioneaza și incalzirea apei
inmasinile de spalat, in boilerele electrice.

Legea lui Joule: Lucrul mecanic efectuat de campul electric coulombian pentru deplasarea
unei sarcini electrice intre doua puncte intre care s-a stabilit o diferenta de potential este:

, (5.14)
unde am folosit pentru expresia lui relatia (I x R) .Acest lucru mecanic se transforma in
energie cinetica a purtatorilor de sarcina, care datorita rezistentei intampinate la inaintare de
catre purtatorii de sarcina din partea mediului conductor, se transforma la randul ei in
caldura. Astfel, legea lui Joule sub forma macroscopica arata ca la trecerea unui curent continuu
de intensitate printr-un conductor de rezistenta , in timpul , se degaja cantitatea de
caldura :
(5.15)
Pentru a stabili forma microscopica a legii lui Joule definim densitatea de energie
termica ca marimea ce exprima caldura degajata in unitatea de volum si in unitatea de timp:

(5.16)

Cu notatiile din fig.4 putem scrie , astfel ca formula (5.16) devine:

Folosind (5.13) obtinem:

(5.17)

Se observa ca in forma microscopica atat a legii Ohm (5.13), cat si Joule (5.17), in
membrul drept apare conductivitatea si intensitatea campului electric.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 24 din 88
Legea lui Joule sau legea transformării energiei în conductoare este o lege care arată că la
trecerea curentului electric prin conductoare energia electromagnetică (energia electrică) se
transformă în căldură, datorită lucrului mecanic necesar deplasării purtătorilor mobili de sarcină
electrică.
Forma locală (diferenţială) a legii lui Joule se referă la puterea disipată sub formă de
căldură în unitatea de volum a conductorului, p, care este egală cu produsul scalar al vectorilor
intensitate de câmp electric E şi densitate de curent J, p = J-E, W/m1. În curent continuu şl în
curent alternativ unde efectul pelicular este neglijabil, se poate considera J = const., deci ţinând
seama de legea conducţiei electrice J = σE = E/ρ, p = σE2 = ρJ2, unde σ este conductivitatea
electrică şi p - rezistivitatea conductorului.
Forma integrală a legii lui Joule, pentru conductoare omogene, se obţine prin integrarea
puterii specifice p pe întregul volum al conductorului, P= ∫ (JE) dv = ∫ J ds ∫ Edl = IU = U2/R = i2R,
W, adică puterea disipată într-un conductor de rezistenţă R, parcurs de curentul I, este
proporţională cu rezistenţa conductorului şi cu pătratul curentului. Căldura degajată într-un
interval de timp t (energia transformată în căldură) este Q = IUt = U2tIR = i2/Rt, în J.
Legea lui
Legea lui Ohm
Intensitatea curentului ce strabate un fir metalic este direct proportionala cu tensiunea
aplicata la capetele acestuia si invers proportionala cu rezistenta electrica a firului.Ohm in
instalatii electrice
O aplicatie clasica a legii lui Ohm in aparatura de masura
este ampermetrul analogic. Acesta este de fapt un voltmetru care
masoara tensiunea de la capetele unei sarme de nichelina calibrate.
Cu cat creste curentul care strabate sarma, va creste
si tensiunea la capetele acesteia.
O aplicare a legii lui Ohm combinata cu legea lui Joule in
cazul protectiei instalatiilor electrice este siguranta fuzibila. Siguranta fuzibila este folosita in
instalatiile electrice pentru protectia aparatelor conectate. Este o sarma calibrata cu rezistenta
foarte mica si care in conditii normale de functionare nu se incalzeste. Cand se aprinde un bec in
camera, cu o aproximare foarte buna, prin siguranta trece un curent egal cu tensiunea de
alimentare supra rezistenta becului (fata de rezistenta becului, rezistenta sigurantei este
neglijabila). Becul are o rezistenta electrica destul de mare. Daca apare un scurtcircuit
in fasungul becului, toata tensiunea va cadea doar pe siguranta. Avand o rezistenta foarte mica
va rezulta un curent foarte mare. Curentul foarte mare, conform legii lui Joule, determina o
incalzire puternica a firului metalic ducand la topirea lui. Astfel circuitul se intrerupe.
O alta aplicare a legii lui Ohm este calculul grosimii conductorilor pentru traseele
instalatiilor electrice. In functie de lungimea traseului necesar in cladiri si in functie de curentul
ce va strabate aceste fire, se dimensioneaza grosimea conductorului. Astfel, cu cat creste
necesarul de curent si lungimea se mareste grosimea conductorului pentru a avea o rezistenta
mai mica. Acest lucru este necesar pentru a preveni incalzirea (conform legii lui Joule) si pentru
a avea o cadere de tensiune cat mai mica pe fire (conform legii lui Ohm).
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 25 din 88
Siguranțe automate
Dispozitive de protectie automate cilindrice si modulare
Siguranta automata
Denumirea din titlu e cea imprumutata de intrerupatoarele automate de tip S101
protectie(paralelipipedice, modulare, pe sina DIN) de la vechile sigurante
automate (cilindrice, înșurubate în locul sigurantelor fuzibile) construite
într-o gamă redusă de curenți si tensiuni, numai pt. intrebuintare casnică :
tip S101(soclu E27), la curenti nominali de 6 ... 25A si capacitati de rupere
max. 3kA;
siguranța automată cilindrică este o variantă limitată de costurile reduse,
fiind incompatibilă cu vreuna dintre functiile de protectie electrica
extinsa asupra locatarilor (RCD) sau aparatelor (SPD).

Intrerupatorul automat costă mai mult, dar merită toti banii; el include
dubla protecție : una termica ce-si face treaba la suprasarcina,
alta magnetica ce actioneaza instant la scurtcircuit întrerupand circuitul
electric până la indepartarea scurtului chiar dacă din inconștiență se
blochează cu o scobitoare tija/pârghia întrerupătorului de pe partea Intrerupator
frontala a carcasei. automat MCB
monopolar(1P)

Raportul de preț inițial pe care-l are cu siguranța fuzibilă se răstoarnă în timp; în timp ce schimbi
la siguranțe arse sau in timp ce lucrezi la instalatia electrica; se numeste intrerupator automat
dar include si actionarea manuală, dandu-ți posibilitatea intreruperii si rearmarii circuitului electric
oricand, de multe ori - (zeci de)mii - dar numai la probleme de protectie a instalatiei, nu pe post e
intrerupator general al circuitelor electrice, sa tragi heblu' zilnic cand pleci de-acasa, pt. asta
exista dispozitive dedicate.

Denumirea internationala a intrerupatorului automat este MCB - Mini Circuit Breaker pt. varianta
domestica si MCCB - Moulded Case Circuit Breaker, inconstructia industriala.

MCB-urile se mai numesc disjunctoare magneto-termice monopolare sau multipolare, adica


actioneaza asupra uneia sau a mai multor cái(poli) de curent simultan - in casa, de obicei doua,
Faza si Nul -, de aici si indicativele tehnice : 1P - monopolar, 2P - bipolar, 1P+N(Faza+Nul) -
ceva intre 1P si 2P; acest ceva intre e dat de prezenta protectiei magneto-termice pe Faza
respectiv absenta ei pe conductorul de Nul; mai exista variantele 3P, 4P, sau 3P+N pt. circuite
electrice trifazate, mai rare in locuintele obisnuite.

Asadar : 1P intrerupe firul pe care este montat - Faza sau Nul, 1P+N si 2P intrerup ambele fire
simultan, avand solidare tijele celor doua intrerupatoare, cu diferenta ca, in timp ce 2P are doua

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 26 din 88
circuite magneto-termice, cate unul pe fiecare fir, 1P+N are un singur circuit de protectie, pe
Faza, Nulul fiind un simplu intrerupator agatat si deconectat odata cu Faza.
Două întrerupatoare 1P identice, din cauza dispersiei parametrilor - a minorelor
diferente de material/constructie, a tolerantelor admise - nu vor reactiona
niciodata similar la o problema in reteaua electrica - unul va sari, de obicei,
inaintea celuilalt, atunci cand sunt puse - unul pe Faza, altul pe Nul - sa protejeze
acelasi circuit ; si cand esti locatar la bloc, unde-s obiceie cate bordeie, iar
administratorul(om voluntar, bun la toate dar in niciuna specialist) isi baga
nasul prin panoul electric din palier ca sa puna ordine in haos sau viceversa =>
intreruptoarele 1P nu sunt recomandate in apartament, din contra, trebuiesc
evitate; in caz ca sunt deja montate, se pot inlocui direct, fara modificari de
spatiu in panou, cu intrerupatoarele de tip 1P+N care intrerup complet circuitul,
Faza si Nul, cu conditia necesara si suficienta a respectarii instructiunilor de
montare - Faza si Nulul in gaurile destinate lor (Nulul marcat cu N).

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE AL ”SIGURANȚELOR AUTOMATE” (Întrerupător automat)

Principiul de functionare se bazeaza pe declansarea unui dispozitiv (intrerupator) cu ajutorul unei


forte electromagnetice . Probabil ca mai stim din clasa a saptea un efect al curentului electric
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 27 din 88
numit"efectul electromagnetic" . Daca printr-un conductor circula un curent electric , in jurul
conductorului respectiv se formeaza un camp electromagnetic care e direct proportonal cu
intensitatea curentului ce trece prin conductorul respectiv . La o siguranta buna , acesta bobina
impreuna cu restul dispozitivului de declansare sunt foarte bine calibrate fata de cele fabricate pe
"vapor"care de multe ori se dovedesc a fi doar un "intrerupator" manual nu unul automat !

Un întrerupător automat este un comutator electric automat


destinat să protejeze circuitele electrice
împotriva scurtcircuitelor, astfel încât circuitul protejat să nu
sufere stricăciuni din cauza efectelor termice provocate de
un curent mai mare decât cel nominal. Spre deosebire
de siguranțele electrice fuzibile, care după fiecare
declanșare trebuie înlocuite (deoarece se arde fuzibilul),
întrerupătoarele automate trebuie doar reanclanșate manual
după înlăturarea defectului sau încetarea stării de
suprasarcină, aceasta deosebindu-le de siguranțele
automate care reanclanșează singure în cazurile
menționate. Întrerupătoarele automate există într-o largă
diversitate de mărimi, de la întrerupătoare miniatură până la
întrerupătoare de foarte mari dimensiuni, folosite
la tensiuni foarte înalte (e.g. 400kV). Numărul de poli poate fi
1, 1+N, 2, 2+N, 3, 3+N,4P
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 28 din 88
Modul de funcționare
Releul magnetic și releul termic
Curba de funcţionare a unui întreruptor automat cu protecţie magnetică şi termică
Întreruptoarele au în construcție un releu electromagnetic, care comandă declanșări foarte
rapide în caz de scurtcircuit, care este, de altfel, și funcția principală a întreruptoarelor. Curentul
releului este reglabil, și se alege mai mare decât al supracurenților temporari de scurtă durată,
cum ar fi cei ce apar la pornirea motoarelor
electrice.
Întreruptoarele sunt fi prevăzute și cu un releu
termic. Acesta funcționează pe principiul
termo-bi-metalului, oferind o protecție
temporizată la deschidere, în funcție de
suprasarcină.
Întreruptoarele automate pot fi prevăzute și
cu releu de detecție al curenților reziduali,
numită și protecție diferențială, care detectează
posibilele scurgeri de curent spre exteriorul
circuitului. Această protecție măsoară suma
curenților prin cele trei faze, care în condiții
normale trebuie să fie zero, orice altă valoare
(peste un anumit prag reglabil) ducând la
alarmare sau întreruperea circuitului.
Deși întreruptoarele pot avea și funcția de pornire/oprire a consumatorului, acest regim de
funcționare nu este recomandat, deoarece, constructiv, din cauza arcului electric (provocat între
contactele sale metalice - la deschidere- și care dezvoltă multă căldură), ele sunt concepute
pentru un număr redus de comutări.
Arcul electric
În primele momente ale unui scurtcircuit sau al unei stări de suprasarcină (neadmisibilă),
întreruptorul și circuitul protejat sunt străbătute de un supracurent mult peste cel nominal. Când
se deschid contactele întreruptorului, între ele se formează un arc electric. Rolul de stingere a
acestui arc revine camerei de stingere a întrerupătorului. Întreruptoarele automate folosite la
tensiuni mari au ca mediu de stingere a arcului electric: vidul, gaze inerte, (hexafluorura de sulf –
SF6 un gaz puternic electronegativ) sau uleiul dielectric.
Întreruptoarele moderne sunt construite cu limitare de curent (curent maxim admisibil), astfel că
în cazul unui scurtcircuit sau suprasarcini neadmisibile, curentul nu poate atinge valoarea
maximă teoretică. Curentul maxim pe care îl poate întrerupe un întreruptor poartă numele
de capacitate de rupere. În caz de depășire a acestui curent, întreruptorul, deși declanșează,
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 29 din 88
datorită puterii electrice excesive conduse prin circuit este posibil să nu reușească să stingă
arcul electric format între contactele sale, curentul de scurtcircuit (sau cel limitat) circulând în
continuare, putându-se produce avarii serioase în instalația protejată, respectiv el însuși se
poate defecta sau își micșorează considerabil durata de viață.
Curentul nominal
Standardul internațional IEC 60898-1 definește curentul nominal (In) al întrerupătoarelor
automate de uz casnic ca fiind curentul la care acesta poate funcționa neîntrerupt (la o
temperatură ambiantă de 30 °C). Valorile uzuale ale curentului nominal al întrerupătoarelor sunt:
6A, 10A, 16A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 160A, 250A, 400A, 630A, 800A, 1000A,
1250A, 1600A, 2500A, etc. Din punct de vedere al curentului magnetic (Im), întrerupătoarele sunt
din categoria „B” (Im = 3÷5 In), „C” (Im = 5÷10 In) sau „D” (Im = 10÷20 In).
La alegerea unui întrerupător trebuie să respecte criteriile de selectivitate, adică să nu întrerupă,
în caz de defect, înaintea unui alt întrerupător situal în aval, și nici după unul situat în amonte.
Selectivitatea poate fi de curent sau de timp.
Siguranțe automate
Definiția Sigurante automate: - Siguranta automata este un dispozitiv de comutare, care poate fi
acționat manual, cât și automat pentru controlul și protecția sistemului de energie electrică ,
respectiv. Ca moderne ocupă sistemului de alimentare cu curenți mari, atenția spațială ar trebui
să se acorde în proiectarea de întrerupător de circuit de întrerupere în condiții de siguranță de
arc produs în timpul funcționării întrerupătorului. Acest lucru a fost definiției de bază a
întrerupătorului.
Introducere în Sigurante automate
Sistemul de putere modernă ocupa de reteaua de mare putere și un număr mare de chipamente
electrice asociate. În timpul vina scurt-circuit sau orice alte tipuri de defect electric aceste
echipamente, precum și rețeaua de alimentare suferă un stres mare de curent în ele, care poate
duce la deteriorarea echipamentelor și rețelelor permanent vina sigurante automate. Pentru
salvarea acestor echipamente și rețelele electrice curentului de defect trebuie eliminate din
sistem cât mai repede posibil sigurante automate. Din nou, după ce vina este eliminat, sistemul
trebuie să vină la starea sa normală de lucru cât mai curând posibil, pentru alimentarea cu
energie fiabile de calitate la care primesc capete. În plus față de faptul că pentru control
corespunzătoare a sistemului de putere, sunt necesare diferite operații de comutare să fie
efectuate.
Deci, pentru timp deconectarea și reconectarea diferite părți ale rețelei sistemului de
putere de protecție și de control, trebuie să existe un tip special de dispozitive de comutare, care
pot fi operate în condiții de siguranță în condiții foarte mare care transportă curent sigurante
automate. În timpul întreruperii de curent foarte mare, nu ar fi arc mare între contacte de
comutare, deci trebuie avut grijă pentru a potoli aceste arce în condiții de siguranță.
Întrerupătorul de circuit este dispozitiv special, care face toate operatiunile de comutare
necesare în stare transportă curent. Aceasta a fost introducerea de bază pentru intrerupator
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 30 din 88
Principiul de lucru al Sigurante automate Sigurante automate constă în principal de contacte fixe
și contacte în mișcare. În mod normal "la" starea de disjunctor, aceste două contacte sunt
conectate fizic între ele datorită presiunii mecanice aplicate pe contactele mobile. Există un
aranjament stocat energie potențială în mecanismul de funcționare al întrerupătorului care se
realizează dacă trecerea semnal dat la întrerupător sigurante automate. Potențialul de energie
poate fi stocată în întrerupător de moduri diferite, cum ar fi prin deformarea arc de metal, cu aer
comprimat, sau de presiune hydrolic.

Dar, indiferent de sursa de energie potențială, aceasta trebuie să fie eliberat în timpul
funcționării. Relaese a potențialului energetic face alunecare de contact de mișcare la modul
extrem de rapid. Toate întrerupător au bobine de operare (bobine de declanșare și bobină de
aproape), ori de câte ori aceste bobine sunt alimentate de comutare puls, pistonul interiorul lor
deplasate. Aceasta bobina pistonul de operare este de obicei atașată mecanismului de
funcționare de disjunctor, ca urmare energia potențială stocată mecanic în mecanismul
întrerupător este eliberat în forme de energie cinetică, ceea ce face ca contactul mobil să treacă,
aceste contacte deplasează fixată mecanic printr-un aranjament de viteze cu mecanismul de
funcționare sigurante automate.
După un ciclu de funcționare de disjunctor energia totală stocată este eliberată și, prin
urmare, energia potențială din nou stocată în mecanismul de funcționare al întrerupătorului cu
ajutorul arcului motor sau compresor de aer sau prin orice alte mijloace. Pana acum am discutat
despre principiul de lucru mecanic de sigurante automate. Dar există caracteristicile electrice ale
unui întrerupător de circuit, care, de asemenea, trebuie să se ia în considerare în această
discuție de funcționare a întrerupătorului.
Sigurante automate - Întrerupătorul de circuit trebuie să efectueze mare putere
nominală sau defect. Având în vedere această putere mare nu este întotdeauna arc electric
periculos de mare între contacte în mișcare și de contact fixă în timpul funcționării sigurante
automate. Din nou, așa cum am discutat mai devreme arcului
în circuitul de întrerupător poate fi stingerea în condiții de
siguranță în cazul în care puterea dielectrica dintre contactele
de transport al curentului întrerupător crește rapid în fiecare
trecere de curent alternativ curent zero.
Sigurante automate generale
Rigiditatea dielectrică a mass-media în între contacte poate fi
crescut într-un număr de moduri, cum ar fi prin comprimarea
mass-media arc ionizate de la comprimarea accelereaza
procesul de deionizare de mass-media, de răcire mass-media
arc de la răcire crește rezistența de cale arcuri electrice sau
prin înlocuirea mass-media arc ionizate de gaze proaspete.
Prin urmare, un număr de procedee de călire cu arc să fie implicați în funcționarea
întrerupătorului sigurante automate

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 31 din 88
Siguranţele din gamele 5SY.., 5SP.. permit montarea de contacte auxiliare.
Siguranţele din gama 5SJ.. nu permit montarea de contacte auxiliare.

Siguranţe bipolare.

Siguranţe tripolare Intrerupatoare combinate


automate + diferentiale 1P + N, curba C, 6 kA, 30
mA, tip AC.

Intreruptoare diferentiale 4P, 30 ÷ 300 mA, tip AC.


Disjunctorul asigură protecţia unei instalaţii
împotriva suprasarcinilor (disjunctorul termic),
scurtcircuitelor (disjunctorul electromagnetic),
defectelor de izolaţie, prin intermediul releelor
termice şi/sau electromagnetice încorporate. Pot
îndeplini şi funcţia de separare. Aceste aparate
stabilesc, suporta şi întrerup curenţi normali şi curenţi de scurtcircuit, şi sunt de obicei instalate la
începutul unei instalaţii electrice.

Pe scurt, într-o instalaţie electrică, disjunctoarele


au acelaşi efect ca şi siguranţele fuzibile, cu
următoarele diferenţe:
- acţionarea nu duce la distrugerea lor
- în funcţie de tipul constructiv, pot supraveghea
unul sau mai mulţi parametri
- sunt mult mai eficiente decât siguranţele din
punctul de vedere al protecţiei omului
- pot suporta un timp determinat o suprasarcină

Principalele caracteristici ale unui disjunctor:


- tensiunea nominală
- curentul nominal (curentul permanent)
- curentul de regalj - curentul maxim suportat fără
declanşare
- curentul de rupere (curent de funcţionare) - curentul care provoacă declanşarea
- capacitatea de rupere - cel mai mare curent de scurtcircuit pe care disjunctorul îl poate
întrerupe, la o tensiune dată
- capacitatea de limitare - capacitatea disjunctorului de a nu lăsa să treacă decât un curent
inferior celui de scurtcircuit
- numărul de poli

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 32 din 88
Tipuri de disjunctoare:

- Disjunctor cu releu termic -Principala utilizare: asigurarea protecţiei conductoarelor unui circuit
contra suprasarcinilor .
- Disjunctorul magnetic - Principala utilizare: protecţia echipamentelor electrice contra defectelor
(suprasarcină, scurtcircuit, lipsă tensiune,etc.)
- Disjunctor electromagnetic - Înglobează cele două tipuri
de disjunctoare amintite mai sus, magnetic pentru protecţia
la scurtcircuit, termic pentru protecţia la suprasarcină.
- Disjunctorul diferenţial - Asigura protecţia oamenilor
contra contactului indirect; poate fi folosit ca protecţie
suplimentară a echipamentelor contra curenţilor de fugă
generaţi de un contact imperfect, de un defect de izolaţie,
etc.
Disjunctoarele pentru motoare asigură comanda locală şi
protecţia motoarelor electrice trifazate. Au capacitate de
rupere de până la 15 kA şi curenţi nominali între 0,16A si
32A, curentul putând fi reglabil.

Ce este o siguranta fuzibila? Astazi pare un lucru simplu si evident insa pana sa se ajunga
la a realiza sigurantele fuzibile multa transpiratie a curs in laboratoarele de cercetare.
Haideti sa vedem cum functioneaza si
cum e folosita in instalatiile electrice.

Poză - Siguranta fuzibila in instalatii


electrice

Asa cum stim din legea lui Joule (Caldura


degajata la trecerea curentului electric printr-
un conductor este direct proportionala cu
patratul intensitatii curentului, cu rezistenta
conductorului si cu durata trecerii curentului)
la trecerea
unui curent
electric printr-un conductor se degaja caldura. Atat de multa caldura
incat poate duce chiar la topirea conductorului. Bine, si la ce ne
ajuta acest lucru?

Realizarea sigurantei fuzibile a plecat de la nevoia protejarii


aparaturii electrice conectate atunci cand apare un curent mai mare
decat cel maxim admis sau un scurtcircuit in instalație. Pentru a
proteja aparatura electrocasnica am avea nevoie ca in aceste situatii
sa se intrerupa alimentarea cu energie electrica. Aici intervine siguranta fuzibilă. Ea este de
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 33 din 88
fapt un fir subtire calibrat sa suporte fara sa se topeasca un curent maxim inscris pe ea. La un
curent mai mare sau la un curent de scurtcircuit se topeste. In general, instalatia electrica este
făcută astfel încât toate aparatele sunt conectate in paralel. Siguranta fuzibila este conectata
apoi in serie cu consumatorii.

Așadar, când montăm un corp de iluminat trebuie sa scoatem sigurantele din panou pentru a
intrerupe alimentarea cu energie pentru tot circuitul. Siguranta fuzibila este folosita atat in
instalatiile electrice cat si in interiorul aparaturii elctrocasnice. O regăsim și în tabloul electric al
autoturismelor sau al altor masini. In cazul modelelor pentru instalatii electrice ea este protejata
de un invelis de ceramica, in cazul celor de autoturisme sunt incapsulate in plastic sau fixate pe
un suport ceramic. Pentru cazul obisnuit al instalatiilor casnice, sunt disponibile sigurante fuzibile
calibrate la un curent de 10A (10 amperi) sau 16A pentru iluminat si 20A sau 25A pentru prize.

Poză - Invelisul ceramic al sigurantei


fuzibile
Asa dar, un lucru "simplu" dar important.
Chiar daca astazi in cadrul instalatiilor
electrice rezidentiale se folosesc
preponderent sigurantele automate, cele
fuzibile sunt plasate in amontele circuitului.
Avand un timp mai mare de raspuns in
cazul curentului de scurtcircuit, permit
astfel decuplarea celor automate fara a se
"arde" decat atunci cand cele automate nu
decupleaza. Se obtine astfel si o protectie
fata de riscul tehnologic prin folosirea unor tehnologii diferite: cele automate si cele fuzibile.

Intrebari si raspunsuri despre sigurante fuzibile in instalatiile electrice:

Intrebare: Da de chestia aia alba care seamana cu sarea de ce n-ai povestit?


Raspuns: Intr-adevar, este vorba de un nisip care are rol de dielectric (izolator electric) si in plus preia o parte
din caldura disipata de firul rezistiv.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 34 din 88
O alta aplicare a legii lui Joule este siguranta fuzibila, cresterea curentului care strabate
siguranta fiind determinata de legea lui Ohm. Astfel, daca prin siguranta fuzibila trece in mod
normal un curent mic, in cazul in care apare un curent de suprasarcina ea se incalzeste si se
topeste, intrerupand astfel circuitul.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 35 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 36 din 88
APARATE ELECTRICE NEAUTOMATE

Aparatele electrice neautomate sunt destinate conectării și deconectării circuitelor electrice de


curent continuu sau alternativ de joasă tensiune.
Ele au următoarele caracteristici:
– acționare manuală atât la închidere cât și la deschidere;
– nu au elemente de protecție, măsurare și reglaj;
– nu pot întrerupe curenți de serviciu mai mici sau egali cu curentul nominal;
– nu au rolul și nu pot să întrerupă curenții mari de suprasarcină sau de scurtcircuit;
– au o manevrare rară, cu o frecvență redusă de conectare;
– sunt acționate manual, atât la deschidere cât și la închidere.
Din această categorie de aparate fac parte: separatoarele, întrerupătoarele și comutatoarele cu
pârghie, întrerupătoarele și comutatoarele pachet, prizele și fișele industriale, conectoarele,
limitatoarele de cursă; microîntrerupătoarele; precum și echipamentul electric folosit la pornirea
și reglarea manuală a turației mașinilor electrice (inversoare de sens, comutatoare Stea –
Triunghi, controlere, manipulatoare, limitatoare de cursă și reostatele).

CLASIFICAREA APARATELOR ELECTRICE NEAUTOMATE

Aparatele electrice de joasă tensiune sunt aparate ce se construiesc pentru tensiuni nominale ce
nu depășesc 1000V curent alternativ și 1200V curent continuu. Se realizează într-o mare
varietate de tipuri și se folosesc nu numai în centrale și stații electrice, ci și in sectorul casnic pe
scara foarte largă.

SEPARATOARE DE JOASĂ TENSIUNE

Separatoarele de joasă tensiune servesc la separarea vizibilă a unui circuit, pentru efectuarea
unor operațiuni de revizie sau reparații ce nu se pot executa sub tensiune. Ele pot întrerupe doar
circuite aflate sub tensiune, dar neparcurse de curent.

Deoarece în poziția închis separatoarele sunt parcurse de curent nominal, presiunea de contact
realizată de contactul fix pe cuțitul de contact trebuie să asigure o rezistență de contact cât mai
redusă. Întrucât separatoarele se închid și se deschid când prin circuit nu trece curent, nu se
formează arc electric între contactele separatorului și de aceea nu sunt prevăzute cu camere de
stingere. Separatoarele nu pot asigura protecția la supracurent a consumatorilor, drept care este
necesar un aparat suplimentar (siguranță fuzibilă sau întrerupător automat).

Separatoarele de joasă tensiune sunt de regulă de tip interior, se montează vertical și se


acționează manual. Separatoarele lucrează în poziție închis în regim de lungă durată (adică
durata relativă de conectare este 100%), fiind echipate cu contacte inoxidabile de mare presiune.
Pentru a compensa forțele de repulsie dintre contacte, la valori semnificative ale curentului (în
țcaz de scurtcircuit) unele separatoare sunt prevăzute cu mai multe cu_ite (căi de curent) în
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 37 din 88
paralel. Separatoarele de joasă tensiune monopolare, bipolare și tripolare de construcție
românească au următoarele caracteristici: UN = 500 și 1000V; IN = 200, 350, 600 sau 1000 A.

Separator tip cutit

1 - cadru metalic;
2 - izolatoare suport;
3 - borne de legatura;
4 - contact fix;
5 - contact mobil;
6 - urechea de actionare;
7 – ax;
8 – borna de legare la pamant.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 38 din 88
Întrerupătoare
Întrerupătoare automate de c.a.

Intrerupator Oromax Intrerupator Usol 800 A Intrerupator automat Usol 250 A

Tensiunea nom. de izolare 660 Vca; 440 Vcc tensiunea nom .de utilizare:500 V ca/50 HZ,220
Vcc, curentii de reglaj ai declansatoarelor:100;125;160;200;250 A, curentul de declansare
electromagnetic instantaneu: 10Ir.-16Ir., frecventa de conectare: 30 de conectari pe ora.

Intrerupatorul automat tip USOL 250 A poate fi echipat cu dispozitiv de declansare de la distanta
DD, dispozitiv de declansare la teniune minima DTm, precum si conectarea de la distanta cu un
dispozitiv cu motor electric cu tensiunea de alimentare de 220 Vca Din punct de vedere
constructiv se dispune de doua moduri de montare: modul FIX cu legaturi electrice fata LF sau
legaturi electrice spate LF si modul DEBROSABIL, cu LFsau LS, precum si conectarea de la
distanta cu dispozitiv cu motor electric cu tensiunea de alimentare de 220 V ca.

Numar de poli:bipolar si tripolar; actionare manuala sau actionare cu electromagnet de actionare


+E, executie pentru montaj fixa sau debrosabila, legaturile electrice intrare-iesire: legaturi fataLF
sau legaturi spate LS contacte auxuliare CA, declansator de tensiune minima DTm, declansator
de deschidere DD, fara relee termice FRT (intrerupator de sarcina) curentii de reglaj ai
declansatoarelor Ir.;400;500;580;700 si800 A, curentul de declansare electromagnetic
instantaneu ;Ir.(5-10).

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 39 din 88
Tensiunea de lucru a declansatoarelor 220 V si 380 Vca. Frecventa de conectare :30 de
conectari/ora. Durata de conectare %. Grad de protectie IP 00.

Intrerupator tip ISOL 250 A / Ir =160 A

Intrerupator USOL 250 A / ir =200 A

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 40 din 88
Un întrerupător de tip OROMAX poate efectua cca. 20000 de manevre de închidere - deschidere
în sarcină și nu necesită prea multe operațiuni de întreținere.

Figura 2.38. Căile de curent ale unui


întrerupător de tip OROMAX.
1-contactul principal (de lucru);
2-contactul de rupere (de arc);
3a și 3b rampele (coarnele);
4- separator de flamă;
5- piesa suport pentru elementele mobile
de contact;
6- resort antagonist;
7- piesă intermediară;
8- legătură flexibilă;
9- calea de curent.

Schema electrică a unui întrerupător automat universal de tip OROMAX este reprezentată în figura 2.39.
Acționarea întrerupătorului se poate face fie cu un electromagnet, cu un motor electric
sau cu un dispozitiv pneumatic. În momentul în care dispozitivul de acționare și-a terminat cursa,
contactele întrerupătorului Q1 rămân închise prin intermediul zăvorului Z, iar dispozitivul de
acționare estedeconectat automat. Prin închiderea contactelor principale ale lui Q1 se
alimentează consumatorul între bornele A, B, C, în serie cu declanșatoarele termice F5 și
electromagnetice F4 si siguranțele fuzibile F1, F2, F3. La depășirea curentului reglat acționează
după caz declanșatorul termic sau cel electromagnetic care prin lovirea zăvorului provoacă
declanșarea întrerupătorului.
În caz de scurtcircuit întreruperea alimentării consumatorului se realizează prin acțiunea
siguranțelor fuzibile.
Declanșatorul minimal de tensiune F6 este alimentat prin contactul Ql (14-16) și butonul S1 (1-3). În
cazul scăderii sau dispariției tensiunii declanșatorul F6 acționează mecanic asupra zăvorului Z,
provocând declanșarea întrerupătorului. Pentru declanșarea voită a întrerupătorului se folosește butonul
S1.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 41 din 88
Protecția la suprasarcini este realizată de releele
termobimetalice F5, la supracurenți de releele
electromagnetice F4 iar la scăderea tensiunii de
către releul lectromagnetic F6. Protecția la
scurtcircuit se face ăi în acest caz prin
siguranțele fuzibile F1, F2 și F3

Figura 2.39. Schema electrică desfășurată a


unui întrerupător de tip OROMAX

Figura 2.40. Schema electrică a unui


întrerupător cu protecția prin relee.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 42 din 88
DISJUNCTOARE
Acest tip de echipamente de comutație au gabarit mai redus decât întrerupătoarele automate de
tip compact datorită micșorării distanțelor de străpungere și de conturare, izolarea completă a
fazelor între ele, precum și limitarea spațiului de stingere a arcului electric.
Rolul disjunctoarelor este de a proteja consumatorii și circuitele electrice împotriva
următoarelor defecțiuni: suprasarcini, scurtcircuite și dispariția tensiunii din circuit prin intermediul
declanșatoarelor termobimetalice și electromagnetice.
Se asigură totodată, posibilitatea întreruperii sau stabilirii continuității în alimentare a
consumatorilor. La disjunctoare funcția de comutație este asigurată de contactele principale și de
dispozitivele de stingere cu care sunt echipate, iar funcția de protecție este asigurată de
declanșatoare.
Defecțiunile din instalațiile electrice și defectele lor, care trebuie diminuate prin funcționarea
disjunctoarelor se referă la:
a.) Scurtcircuite;
b.) Suprasarcinile, I0=(1,05÷1,5)In, adică depășirea cu 5÷50 % a curentului nominal, cu
consecințe nefaste prin efectul termic ce-l produc în timp asupra utilajelor alimentate electric;
c.) Dispariția tensiunii (întreruperea alimentării) produce neajunsuri prin încărcarea nesimetrică
a consumatorilor, respectiv prin nefuncționarea utilajelor ;
d.) Apariția unor curenți de defect, de punere la pământ, produși de stingerea accidentală a
părților aflate sub tensiune de către operatorii umani, fapt ce ar putea produce electrocutarea
acestora.

Mărimile caracteristice ale disjunctoarelor sunt: curentul nominal, curentul de reglaj al declanșatoarelor,
tensiunea nominală de funcționare, tipul dispozitivului de acționare (manual), electromagnetic și
tensiunea de comandă a acestuia, capacitatea de rupere.
După funcțiile de protecție, care determină declanșările automate, disjunctoarele se împart în:
– disjunctoare de curent maxim,
– disjunctoare de curent minim,
– disjunctoare de curent invers,
– disjunctoare de tensiune minimă,
– disjunctoare de tensiune maximă.
Există disjunctoare care cumulează mai multe funcții de protecție: de exemplu, pentru curent maxim,
curent invers și tensiune minimă.
Ruperea curenților de scurtcircut este asigurată atât prin dispozitive adecvate de stingere a arcului
electric (camere de stingere performante) cât și prin deschiderea rapidă a contactelor mobile cu ajutorul
unor arcuri putemice.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 43 din 88
Elemente de comandă cu contacte mobile - Butoane şi comutatoare cu came

Comutatoare cu came

Comutatoare cu came (modalităţi


de prindere)

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 44 din 88
Butoane, întrerupătoare, limitatoare de cursă, comutatoare cu came

Buton de pornire / buton de oprire de urgenţă

Buton tip “ciupercă”, pentru oprire de


urgenţă

Aceste butoane au culoarea roşie.


De obicei au un contact normal
închis (NO) şi un contact normal
deschis (NC). În caz de avarie, se
apasă pe buton.
Pentru revenirea în starea de
funcţionare există 3 tipuri de
butoane şi anume : cu deblocare
prin tragere, cu deblocare prin rotire
sau cu deblocare cu cheie.
ing.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 45 din 88
ÎNTRERUPĂTOARE ȘI COMUTATOARE CU PÂRGHIE

Întrerupătoarele și comutatoarele cu pârghie sunt aparate neautomate care se utilizează în


circuite de iluminat sau forță, de curent continuu și alternativ. Piesa mobilă de contact este de
forma unui braț de pârghie, de unde le provine
și numele (se mai numesc și hebluri).
Comutația are loc sarcină și sunt necesare
camere de stingere, construite din azbociment
și prevăzute cu grătare din materiale
feromagnetice (care folosesc principiul divizării
arcului, în cazul aparatelor de curent
alternativ) sau cu șicane electroizolante ( în
cazul aparatelor de curent continuu).

Cuțitele de contact sunt acționate direct sau


printr-un sistem de pârghii. La întreruperea
curenților intenși, viteza de deplasare a arcului
electric are loc sub acțiunea autosuflajului
electrodinamic, forța fiind proporțională cu
pătratul curentului din circuit (și nu este
influențată de alungirea mecanică). În cazul
curenților de intensitate redusă, viteza de
deplasare a pieselor mobile de contact are un
rol determinant, pentru că forțele
electrodinamice au valori reduse. În acest caz,
trebuie mărită viteza de îndepărtare a pieselor de contact și se folosesc contacte de rupere, în
paralel cu contactele principale.
Întrerupătoarele cu curenți nominali mai mici de 500 A au piesele mobile ale
contactelor de rupere în formă de cuțit acționate prin resoarte prinse de piesele mobile ale
contactelor principale.

întrerupător cu pârghie comutator cu pârghie.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 46 din 88
1, 6-bome; 2-piesa fixă de contact; 3- cuțit principal; 4-ax;
5-portpiesă de contact; 7-mâner; 8-platou; 9-cuțit de rupere; 10-resort

După deschiderea fără arc electric a contactelor principale, resoartele se întind și determină
accelerarea pieselor mobile ale contactelor de rupere.
Comutatoarele au două rânduri de piese fixe de contact, astfel încât deschiderea primului rând
de contacte este urmată de închiderea celuilalt rând de contacte și invers.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 47 din 88
La întrerupătoarele cu pârghie tripolare, de multe ori maneta de acționare este poziționată
lateral așa cum este prezentată în figura 1.3.

Acționarea acestor aparate se face manual, putând fi directă (când întrerupătorul este așezat în
fața tabloului), sau indirectă, când întrerupătorul este așezat în spatele tabloului.

Întrerupătoarele se fixează pe tablou astfel ca deschiderea circuitului să se facă prin acționarea


în jos a manetei. Rețeaua de alimentare se leagă la bornele de sus, iar receptorul la bornele de
jos.

Întrerupătoarele și comutatoarele cu pârghie monopolare, bipolare și tripolare de construcție


românească au următoarele caracteristici:

– pentru aparatele de curent alternativ: UN= 400 V, 500 V sau 660 V; IN = 25 A, 63 A, I00A, 200
A, 350 A, 600 A, 1000 A

– pentru aparatele de curent continuu: UN, =175 V, 230 V, 440V; IN = 200 A, 350 A, 600 A,
1000A.

După modul de protejare a aparatului, există următoarele tipuri de întrerupătoare cu pârghie

a. Întrerupătoare în execuție neprotejată, utilizate până la 230 V.

b.Întrerupătoare în execuție protejată contra atingerilor accidentale, pentru tensiuni de 380 V și


500 V și curenți de peste 400 A. Aceste întrerupătoare sunt protejate printr-un capac de protecție
din material electroizolant (carton, preșpan sau bachelită).

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 48 din 88
ÎNTRERUPĂTOARE ȘI COMUTATOARE TIP PACHET

Întrerupătoarele și comutatoarele pachet (cu came) sunt aparate neautomate care se


utilizează în circuitele de comandă (în care intensitățile curenților sunt mai mici decât 100 A), de
curent continuu sau alternativ și în circuitele de automatizare unde se cer funcții de comutare
complexe

Întrerupătoarele și comutatoarele pachet se folosesc la joasă tensiune și sunt acționate


manual. Ele se caracterizează prin faptul că ansamblul aparatului se obține prin înșiruirea pe
același ax a unui număr variabil de elemente (pachete) de construcție similară, fiecare element
cuprinzând o cale de curent. Întrerupătoare și comutatoarele cuprind o serie de discuri de
bachelită suprapuse pe care sunt montate contactele fixe.
Contactele mobile din material conductor, sunt așezate pe un ax central și se deplasează solidar
cu aceasta în timp ce un sistem de sacadare realizează întreruperea bruscă, independent de
viteza cu care este acționată maneta.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 49 din 88
Deoarece aceste întrerupătoare au avantajul unei construcții compacte și fiabile sunt folosite
pentru comanda circuitelor electrice ale mașinilor, ca întrerupătoare și comutatoare pe panouri și
pupitre de comandă și ca întrerupătoare capsulate împotriva prafului și umidității.
Întrerupătoarele și comutatoarele pachet au următoarele caracteristici tehnice:
– tensiunea nominală și tensiunea de lucru în c.a. 400V _i c.c.230V
– curentul nominal în c.a. și c.c. 6A, 10A, 25A, 40A, 63A _i 100A.
– frecvența rețelei în c.a. 50Hz,
– durata de viață mecanică în c.a. și c.c. 20 000 schimbări de poziție.
– frecvența de conectare în c.a. și c.c. 30 conectări/h.
– tensiunea de încercare în c.a. 418 V iar c.c. 242 V.
– pauzele între două cicluri în c.a. și c.c. 10s.
– tipul protecției I.P.000.
– poziția de montare: oarecare.
Principalele avantaje tehnice ale acestor întrerupătoare sunt: flexibilitatea funcțiilor de comutație,
puterea de rupere suficient de mare la un gabarit relativ redus, posibilitatea de capsulare,
funcționarea în orice poziție, stabilitatea la vibrații și șocuri.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 50 din 88
ÎNTRERUPĂTOARE ȘI COMUTATOARE BASCULANTE

Întrerupătoarele și comutatoarele basculante (cumpănă) realizează închiderea sau


deschiderea circuitelor (în general de iluminat), prin apăsarea pe extremitățile unui buton
(cumpănă) sau pe o mică manetă (basculant). Cu aceste aparate se pot realiza diferite scheme
de conectare.
Întrerupătoarele și comutatoarele cumpănă montate sub tencuială se utilizează în instalațiile
electrice interioare de iluminat cu incandescență sau fluorescență. Se montează îngropat prin
fixare în dozele de aparat

LIMITATOARE DE CURSĂ ȘI MICROÎNTRERUPĂTOARE.

Din categoria aparatelor electrice utilizate pentru automatizări unele dintre cele mai des utilizate
sunt limitatoarele de cursă și microîntrerupătoarele. Limitatoarele de cursa se folosesc pentru
reglarea lungimii cursei organelor mobile ale mașinilor-unelte sau ale altor utilaje similare.Ele se
montează fie în circuitul principal, fie în cel de comandă.
După forma constructivă a elementului palpator limitatoarele de cursă pot fi: cu tijă, cu rolă, cu
bilă, cu pârghie sau rotative.
Constructiv, ele pot fi de tipul cu contact mobil având un contact (NI sau ND) sau două contacte
(NI și ND), ori cu microîntrerupător încorporat, în construcție capsulată sau deschisă. De obicei
contactele sunt în aer, dar se construiesc și limitatoare de cursă pentru puteri mari în ulei.
Pentru varianta în aer curentul nominal este de circa 6 A (la 500 V), iar în al doilea caz poate
ajunge până la 60 A.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 51 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 52 din 88
BUTOANE, CHEI DE COMANDĂ ȘI LĂMPI

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 53 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 54 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 55 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 56 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 57 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 58 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 59 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 60 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 61 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 62 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 63 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 64 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 65 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 66 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 67 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 68 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 69 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 70 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 71 din 88
RELEE TERMICE

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 72 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 73 din 88
Releele termice sunt aparate de protecţie utilizate pentru deconectarea circuitelor în caz de
suprasarcină. Ele funcţionează pe principiul lamelei bimetalice.
O lamelă bimetalică este formată din două lamele din metale diferite, sudate între ele printr-un
procedeu special. Materialul activ este un aliaj Ni-Fe-C-Mn-Cr cu un coeficient mare de dilatare,
iar materialul pasiv este un aliaj de tip invar cu coeficient de dilatare mic.
La trecerea curentului prin lamelă sau printr-o rezistenţă care înconjoară lamela, datorită
efectului Joule-Lenz are loc încălzirea şi dilatarea diferită a celor două metale, deci deformarea
lamelei. Prin deformarea lamelei se poate închide sau deschide un contact în circuitul de
comandă al unui aparat sau al unei maşini. Acest lucru are loc când I> In , deci când se
depăşeşte o anumită temperatură a bimetalului. Deoarece temperatura este proporţională cu I2
rezultă că elementul bimetalic este foarte sensibil la variaţiile curenţilor.
Releul termic constă din două lamele din aliaje care au coeficienţi de dilatare diferiţi. Cele două
lamele sunt suprapuse şi lipite la cald. Când este încălzit, elementul bimetalic astfel format, se va
curba către lamela care se dilată mai puţin şi va acţiona un mecanism care deschide un contact.
Încălzirea poate fi directă, atunci când curentul trece chiar prin element, sau indirectă, ca în Fig.
2, atunci când curentul If trece printr-un conductor înfăşurat în jurul releului. După cum se
observă în Fig. 2 şi Fig. 3, elementele de încălzire “e” ale releului termic sunt parcurse de
curentul absorbit de sarcină If , iar contactul normal închis cu revenire manuală a releului termic
se înseriază în circuitul de comandă al contactorului c2. La deschiderea acestui contact,
provocată de curbarea elementelor bimetalice prin încălzire se întrerupe alimentarea bobinei
contactorului c2 şi contactele acestuia se deschid.
Din modul de funcţionare se observă că, încălzirea şi decuplarea sarcinii de la reţea durează un
timp relativ îndelungat. De aceea, releul termic se foloseşte la protecţia la suprasarcină de
durată, fiind reglat să acţioneze după un timp de ordinul secundelor sau chiar al minutelor la
Iact = (1,05....1,15) In.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 74 din 88
Uzual, releele termice sunt relee tripolare şi se grupează în blocuri, care, înafara de releele
propriu-zise cuprind un mecanism prin intermediul căruia bimetalele provoacă deschiderea unui
contact electric. Fixarea valorii nominale a curentului If se face de la un şurub de reglaj frontal.

În schemă, comanda contactorului C este asigurată printr-un circuit de comandă în care


sunt înseriate: un buton de comandă normal deschis b3, un buton de comandă normal închis b4,
contactul normal închis al releului termic eo2, bobina contactorului C. În paralel cu b3 se află un
contact auxiliar normal deschis al contactorului c.
Prin cuplarea la reţea, se apasă pe butonul b3. Prin butonul b4 şi contactul eo2, bobina
contactorului este alimentată şi atrage armătura mobilă a electromagnetului.. Cele 3 contacte
principale C se închid alimentând receptorul format din reostatul trifazat MR9. Totodată se
închide şi contactul auxiliar c, astfel că dacă b3 nu mai este apăsat, circuitul de alimentare al
bobinei se închide în continuare prin acest contact, numit de „automenţinere.”

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 75 din 88
Pentru decuplarea sarcinii de la reţea, se apasă butonul b4 şi se întrerupe astfel alimentarea
bobinei contactorului C, armătura mobilă revine în poziţie iniţială, contactele principale şi
contactul auxiliar se deschid.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 76 din 88
RELEE ELECTROMAGNETICE

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 77 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 78 din 88
RELEE DE TIMP

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 79 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 80 din 88
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 81 din 88
Transformatoare de joasă tensiune
Transformatorul este un aparat static cu două sau mai multe înfăşurări, care, prin inducţie
magnetică, transformă un sistem de curent şi tensiune alternativă într-un alt sistem uzual de
curent şi tensiune, de obicei la valori diferite şi la aceeaşi frecvenţă, în scopul transmiterii şi
distribuţiei cu pierderi minime de energie electrică în curent alternativ.

Transformatoarele de tensiune sunt utilizate


pentru transformarea valorii de tensiune primare
într-o tensiune secundară, cerută de standarde.
Aceste tensiuni sunt corespunzătoare pentru
echipamentele de măsură şi protecţie.
Transformatoarele sunt folosite în sistemul de
măsură din staţiile electrice şi pentru măsurări
uzuale şi protecţii din reţelele trifazate ale
instalaţiilor interioare. Ele se folosesc în celulele
de comutare sau în cabinele de comutare din
staţii, unde aceste tipuri de transformatoare sunt
potrivite sau aplicabile.

Transformatoare de curent pentru masurare tip


suport de interior.
Transformatoarele de curent tip CTNx.xx.xxx sunt turnate in
rasina epoxidica sub vid si sunt destinate utilizarii la interior
pentru masura si protectie, in echipamente de medie tensiune cu
nivel de izolatie de 12 sau 24 kV.

Transformatoare monopolare de tensiune pentru masurare de


interior. Numarul infasurarilor secundare poate fi de 1, 2 sau 3 in
functie de putere si clasa de precizie. Terminalul “N” al infasurarii

primare, terminalele “n” si “dn” ale infasurarilor secundare, se


vor conectata obligatoriu la impamantare. Conexiunile la
infasurarile secundare se fac in interiorul unei cutii de borne,
prevazuta cu un capac transparent sigilabil si presetupe de
trecere.

Transformatorul poate functiona in orice pozitie.


Tensiunea in infasurararea primara poate avea valoarea de
6/√3, 10/√3 sau 20/√3 kV. Alte valori pentru tensiunea primara pot fi asigurate la cerere.
Tensiunea infasurarilor secundare poate fi 100/√3 V pentru masura si 100:3 V pentru protectie,
sau cu alte valori la cerere.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 82 din 88
Puterea insumata a infasurarilor secundare poate fi de maxim 170 VA sau 200 VA.
Clasa de precizie a infasurarilor de masura poate fi 0,2;0,5; 1 sau 3 pentru valori ale sarcinii
cuprinse intre 25 … 100 % si pentru valori ale tensiunii nominale primare cuprinse intre 80 …
120 %. Clasa de precizie a infasurarilor de protectie poate fi 3P sau 6P.

Transformatoare pentru servicii auxiliare - Pentru utilizare la interior.


Tensiunea infasurarii secundare poate fi 100 V, 220 V, 230 V, sau cu alte valori la cerere.
Este obligatorie utilizarea unor dispositive de protectie, atat in primar cat si in secundar.
Altitudine: maxim 1000 m.
Temperatura ambianta de lucru: - 25 … + 40oC.
Temperatura de depozitare: - 40 … + 40oC.

1. Transformatoare monofazate;
- SIRIUS 4am de siguranță, de control și de alimentare transformatoare;
- SIRIUS 4am siguranță și de rețea transformatoare;
- SIRIUS 4am, 4AT de izolare, de control și transformatoare de rețea;
- SIRIUS 4AT transformatoare de separare pentru furnizarea de spații medicale.

2. Transformatoare trifazate;
- De siguranță, de izolare, de control și de
alimentare transformatoare;
- SIRIUS 4AP, 4AU izolarea, controlul și
transformatoare de rețea;
- Transformatoare de putere;
- SIRIUS 4BU potrivire transformatoare;
- SIRIUS 4BU potrivire transformatoare in Curs de
omologare;
- Transformatoare cu tensiuni selectabile;

3. Sursa de alimentare nestabilizate:


- SIRIUS 4AV2, 4AV4 surse de alimentare,filtrate,
monofazat; SIRIUS 4AV3, 4AV5 surse de
alimentare, filtrate, cu trei faze.
- SIRIUS 4AV98 alimentare cu energie electrică, nefiltrată, monofazat.
- SIRIUS 4AV96 alimentare cu energie electrică, nefiltrate, cu trei faze.

4. Serse de alimentare stabilizate;


- LOGO!Power, Monofazat;
- SITOP compact, monofazat;
- SITOP smart, o singură fază și cu trei faze;
- SITOP modulare de unități de bază 24 V, o singură fază, cu două faze și cu trei faze;
- DC-UPS surse de alimentare neîntreruptibilă.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 83 din 88
CONTOARE ELECTRICE
Energia electrica se masoara cu aparate numite contoare.
Contoarele sunt alcatuite dintr-un dispozitiv wattmetric al
carui cuplu activ este proportional cu puterea si un
mecanism integrator care insumeaza energiile elementare
intr-un anumit interval de timp.In functie de marimea
masurata, contoarele pot fi de energie activa sau de
energie reactiva.In functie de principiul de functionare,
contoarele pot fi electrodinamice sau de inductie. Cel mai
raspandit contor este contorul de inductie. El functioneaza
insa numai in curent alternativ. Pentru masurarea energiei
in curent continuu se folosesc contoare electrodinamice

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 84 din 88
CONTOARE ELECTRICE MONOFAZATE

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 85 din 88
CONTOR ELECTRONIC MONOFAZAT

Principiul de funcționare al contoarelor de energie electrică – inducția electromagnetică

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 86 din 88
Masurarea energiei electrice. Contoare
Pentru masurarea energiei electrice sunt folosite aparate speciale numite contoare. Contoarele
sunt folosite pentru a inregistra energia consumata, atat in retelele monofazate cat si in cele
trifazate. Cele mai utilizate tipuri sunt cele de inductie si mai nou cele electronice.
Masurarea energiei electrice in circuitele de curent alternativ monofazat
Pentru intelegerea principiului de functionare, vom analiza
contorul de inductie, contor care inca se regaseste in casele
noastre si care se pare va fi inlocuit foarte rapid de contoarele
electronice.
Contorul cu inductie este un aparat dotat cu un mecanism care
inregistreaza consumul de putere activa intr-o perioada de timp.
Principiul de functionare al contorului cu inductie consta in
actiunea campului magnetic asupra curentului indus. Din
aceasta interactiune apare un cuplu activ care pune in miscare
discul metalic cuplat la un sistem inregistrator.
Functionarea contorului are la baza fenomenul inductiei electromagnetice si este alcatuit din:

O bobina de curent, strabatuta de curentul absorbit de consumatorii conectati in circuit


O bobina de tensiune, care este conectata in paralele cu receptorii
Un disc metalic ce ste fixat pe un ax
Un magnet permanent intre ai carui poli se invarteste discul metalic
Un sistem totalizator, care inregistreaza si indica numeric energia consumata in functie de
numarul de rotatii efectuate de discul mecanic in unitatea de timp.
Contoarele monofazate se pot conecta direct in circuitul sau instalatia unde se doreste sa se
masoare energia, sau prin intermediul transformatoarelor de masura (tensiune si curent),
conform schemei:

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 87 din 88
Contor monofazat conectat prin intermediul
Contor monofazat conectat direct
transformatoarelor de curent si tensiune
Folosirea transformatoarelor de tensiune (TU) si transformatoarelor de curent (TI) se impune
atunci cand tensiunea de alimentare este mai mare de 500 V si curentii absorbiti de receptori
este mai mare de 100 A.
Masurarea energiei electrice in circuitele alternative trifazate
Contoarele folosite sunt contoare trifazate si care pot fi de inductie sau electronice in diferite
scheme de montaj.
Contorul cu inductie trifazat reuneste 2 sau 3 sisteme active. Fiecare dintre acestesisteme avand
cate o bobina de curent si una de tensiune, astfel incat cuplul tuturor acestor sisteme sa
actioneze asupra aceluiasi ax; cuplul rezultat fiind direct proportional cu puterea trifazata
consumata.
Contoarele cu 2 sisteme active masoara energia consumata intr-o instalatie electrica trifazata
fara conductor neutru, iar contoarele cu 3 sisteme active masoara energia in instalatiile electrice
trifazate avand conductor neutru.
In cazul in care curentul sau tensiunea din circyuitele de masura depasesc valorile bobinelor de
curent sau tensiune, contoarele trifazate se monteaza prin intermediul transformatoarelor de
masurare.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C1)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 88 din 88

S-ar putea să vă placă și