Sunteți pe pagina 1din 5

Prof. dr. ing. Gh.

CHIRIłĂ

1. Crearea profilului pentru piese de tip placă


1.1. Scopul lucrării
Fiind prima lucrare care se realizează în modulul CATIA Sketcher, scopul lucrării este
acela de a învăŃa cum se accesează acest modul şi de a cunoaşte interfaŃa lui. De asemenea, se
urmăreşte însuşirea modului de utilizarea a principalelor instrumente de schiŃare folosite la
reprezentarea profilelor de complexitate medie.

1.2. AplicaŃie rezolvată


În această aplicaŃie se trasează profilul reprezentat în proiecŃia frontală a desenului de
execuŃie din figura 1.1, care prin extrudare va forma o piesă de tip placă. Aşa cum se va vedea
într-un alt capitol, în urma extrudării, piesa va prezenta toate găurile şi decupările
dreptunghiulare străpunse, indiferent de grosimea acesteia, fiindcă întreg profilul exterior,
cercurile şi dreptunghiurile au fost desenate în aceeaşi schiŃă.

Fig. 1.1 – Desen de execuŃie al piesei de tip placă

Se accesează modulul CATIA Sketcher din meniul Start urmând calea Start ->
Mechanical Start -> Sketcher, aşa cum este reprezentat în figura 1.1. In caseta de dialog New
Part care apare se introduce numele noului fişierului.
Pentru început, din arborele cu specificaŃii, se alege planul pe care se construieşte
profilul piesei, de exemplu XY şi se activează pictograma instrumentului Sketch (dacă nu este
deja activată). Pe ecran va fi afişată o grilă cu un anumit pas care poate fi modificat din caseta
de dialog Options deschisă din meniul Tools -> Options. Grila poate fi dezactivată/activată tot
din această caseta de dialog sau cu instrumentul Grid de pa bara cu instrumente Sketch tools.
Se recomandă ca această bară sa fie poziŃionată separat, într-un loc uşor accesibil,
instrumentele ei fiind foarte mult utilizate la realizarea schiŃelor.

Fig.1.1 – Accesarea modulului CATIA Sketcher


Conturul exterior poate fi generat corect şi rapid utilizând instrumentul Rectangle
disponibil pe bara Profile, fără a avea în vedere valoarea dimensiunilor. Se realizează
constrângerea dimensională a profilului cu ajutorul instrumentului Constraint de pe bara de
instrumente Constraint. Pentru aceasta se va face selectarea dublă (cu tasta Ctrl apăsată) a
laturilor opuse şi apoi se apasă pictograma Constraint. În acest fel putem să racordăm, în
următoarea operaŃie, fără probleme, colŃurile dreptunghiului.
Modificăm valorile dimensiunilor care au apărut pe ecran la valorile date în desenul de
execuŃie (fig.1.1). Pentru aceasta se execută clic dublu pe fiecare cotă, în caseta de dialog
Constraint Definition se introduce valoarea indicată şi apoi clic pe butonul Ok. Se observă că
dreptunghiul desenat îşi modifică mărimea la valorile introduse. De asemenea, observăm că
laturile dreptunghiului sunt orizontale, respectiv verticale (simbolurile H şi V ataşate
laturilor). Acestea sunt constrângeri geometrice realizate în mod automat numai dacă
pictograma Geometrical Constraints de pe bara cu instrumente Sketch tools este activată
(culoare galbenă). Alte constrângeri geometrice vor fi puse de utilizator.
Cu ajutorul instrumentului de schiŃare Corner se racordează laturile dreptunghiului,
folosind metoda Trim All Elements care înlătură capetele liniilor între care se creează
racordarea. Metoda Trim All Elements (ca şi altele) este selectată de pe bara de instrumente
Sketch tools după apelarea instrumentului Corner, iar valoarea razei poate fi scrisă în caseta
de text Radius de pe aceeaşi bară, după care se apasă tasta Enter. Raza de racordare se
consideră egală cu 14 şi este scrisă automat pe schiŃă, dacă pictograma Dimensional
Constraints de pe bara cu instrumente Sketch tools este activată (culoare galbenă). Se obŃine
profilul din figura 3.1. Se observă marcarea în mod automat a constrângerilor de tangenŃă (un
simbol alcătuit din două segmente paralele de culoare verde) dintre arcele de cerc şi laturile
dreptunghiului.
În urma acestor operaŃii realizate până acum, programul a adăugat în arborele cu
specificaŃii (partea stângă a imaginii) toate constrângerile dimensionale şi geometrice. În
partea de sus este afişată bara de instrumente Operation pe care se află şi instrumentul Corner,
iar în partea de jos este afişată bara Sketch tools.

Fig. 1.3 – Racordarea laturilor dreptunghiului


În cele patru puncte care au apărut pe schiŃă, care reprezintă centrele arcelor de cerc
ale racordărilor, vom considera centrele a patru cercuri cu raza de 7 mm. În urma extrudării
ulterioare, acestea definesc patru găuri de prindere a plăcii.
Pentru reprezentarea cercurilor se foloseşte instrumentul Circle de pe bara de
instrumente Profile. După apăsarea pictogramei Circle, se selectează centrul unui arc de cerc
şi în caseta de text R: se trece valoarea razei de 7 mm, apoi se apasă tasta Enter.
Se reprezintă profilul alungit, la dimensiunile din desenul de execuŃie, utilizând
instrumentul de schiŃare Elongated Hole de pe bara de instrumente Profile. Atunci când unele
instrumente sunt greu de găsit pe barele respective, ele pot fi apelate din meniul desfăşurat
Insert.
După reprezentarea tuturor elementelor
geometrice conform desenului de execuŃie, profilul
piesei trebuie să rezulte ca un profil constrâns complet,
adică complet definit (toate liniile de profil sunt colorate
în verde). Dacă nu se întâmplă acest lucru va trebui să
adăugăm constrângeri dimensionale şi geometrice
pentru anumite elemente ale profilului sau utilizăm
instrumentul de constrângere Auto Constraint de pe
bara cu instrumente Constraint. În cazul aplicaŃiei pe
care o realizăm, fie stabilim poziŃia geometrică a
conturului piesei în planul XOY cu ajutorul a două cote
în raport cu originea sistemului, fie stabilim o
constrângere geometrică fixând poziŃia unui punct al
conturului cu ajutorul casetei de dialog Constraints
Defined in Dialog Box. Mai întâi se selectează punctul
Fig. 1.4 – Caseta de dialog
Constraint Definition
de fixat (de exemplu, centrul unui cerc) şi apoi se apasă
pictograma Constraints Defined in Dialog Box de pe
bara Constraint. În caseta Constraint Definition care apare (figura 1.4) se bifează opŃiunea Fix
şi apoi se execută clic pe Ok. Un simbol de forma unei ancore este reprezentat lângă punctul
fixat. În figura 1.5 este reprezentat profilul piesei în momentul constrângerii complete.

Fig.1.5 – Constrângerea completă a profilului


Obs. Dacă anumite elemente geometrice ale conturului sunt colorate în violet,
înseamnă că acestea sunt supraconstrânse, adică s-a făcut o supracotare. Această stare trebuie
eliminată fiindcă nu ne permite obŃinerea corpului în trei dimensiuni prin instrumentele pe
care le vom folosi în viitor. Din acest motiv în schiŃa din figura 1.5 nu au fost trecute
distanŃele dintre centrele cercurilor, dar acestea vor fi trecute în desenul de execuŃie care va fi
realizat în modulul CATIA Drafting, utilizând modelul 3D al piesei.
După definirea completă a profilului piesei, utilizatorul îl poate utiliza, de exemplu, în
modulul CATIA Part Design pentru a obŃine un corp tridimensional. Trecerea între cele două
module CATIA, Sketcher şi Part Design, se realizează cu ajutorul instrumentului Exit
Workbench prezent pe bara de instrumente Workbench.
În figura 1.6 este reprezentat corpul tridimensional al piesei, obŃinut prin extrudare cu
ajutorul instrumentului de modelare Pad din modulul Part Design. Valoarea de extrudare de
10 mm, care reprezintă grosimea piesei, este trecută în câmpul Length din caseta de dialog
Pad Definition. Apoi ducem cursorul în câmpul Selection al casetei, din arborele cu
specificaŃii selectăm elementul Sketch.1 şi apăsăm butonul Ok. Se observă obŃinerea găurilor
străpunse ca urmare a reprezentării cercurilor şi profilului alungit în aceeaşi schiŃă cu conturul
exterior al piesei. Revenirea în modulul Sketcher se face prin apăsarea pictogramei Sketch sau
executând clic dublu pe elementul Sketch.1 din arborele cu specificaŃii.

Fig. 1.6 – Corpul tridimensional al piesei

1.3. AplicaŃie propusă


Se consideră desenul de execuŃie al piesei din figura 1.7. Urmărind etapele prezentate
la exemplul de la paragraful 1.2, reprezentaŃi profilului acestei piese în vederea obŃinerii
formei tridimensionale a piesei, dată în figura 1.8.
Recomandări. Deoarece conturul exterior al piesei nu are o formă regulată, nu pot fi
utilizate instrumentele pentru profile definite (dreptunghi, cerc etc.) şi, ca urmare, vom folosi
instrumentul Profile de pe bara cu instrumente cu acelaşi nume.
Pentru a putea fi folosit mai departe în modelarea tridimensională a unei piese, un
profil trebuie să fie întotdeauna închis. Mai mult, două sau mai multe curbe ale profilului nu
trebuie să se intersecteze.
Fig. 1.7 – Desenul de execuŃie al piesei pentru aplicaŃia propusă

Fig. 1.8 – Reprezentarea în trei dimensiuni a piesei pentru aplicaŃia propusă

S-ar putea să vă placă și