Sunteți pe pagina 1din 13

GRADINIȚA NR.

73
SECTOR 5, BUCUREȘTI

PROIECT DE ACTIVITATE

EDUCATOARE: OPREA ILEANA CRISTIANA


GRUPA: MICĂ B
DATA: 30.03.2016
PROIECT DE ACTIVITATE
I. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE
(ALA 1)

Data: 30.03.2016
Unitatea de invatamant: Grădinița Nr. 73
Grupa: Mică B
Educatoare: Oprea Ileana Cristiana
Tema anuala: “Când, cum și de ce se întâmplă?”
Tema proiectului: “Zâna primăvară”
Tema saptamanala : “Zumzet prin câmpii”
Categoria de activitate: Jocuri și activități libere alese

Sectoarele:
Construcții: „ Stupul albinelor”.
Joc de rol: „ De-a cofetarii ”.
Știință: „ Insecte mari , insecte mici”.
Scopul: Educarea de a intra în relație cu ceilalți copii prin respectarea normelor de comportare în colectiv.

Obiective operaționale:
O1 Construcții – să construiască stupul albinelor.
O2 Joc de rol – să amestece corect ingredientele.
O3 Știință – să sorteze jetoanele corespunzător cerințelor.
Strategii didactice:
Metode și procedee: explicația, conversația, exercițiul, observarea, turul galeriei.
Mijloace de realizare: - Construcții – cuburi și lego.
- Joc de rol – șorț, bonetă, miere, nucă, banană, tartă, bol, linguriță.
-Știință - jetoane cu diferite obiecte și diferite mărimi.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Etapele Ob. Conținutul științific Strategii didactice Evaluare


activității Op.
1.Momentul Copiii vor fi invitați în semicerc pentru a observa toate
organizatoric sectoarele puse la dispoziție.
2.Anunțarea Se vor anunța sectoarele propuse:
temei Construcții: „ Stupul albinelor”.
Joc de rol: „ De-a coferarii ”.
Știință: „ Insecte mari , insecte mici”.
3. Intuirea și Cu ajutorul copiilor vor fi intuite materialele și se vor
explicarea anunța temele sectoarelor.
sectoarelor La sectorul construcții, copiii vor găsi pe mese cuburi și
lego. Ei vor trebui să construiască Stupul albinelor . Observare,
Explicație/
Cel de-al doilea sector ,joc de rol, copiii vor găsi pe masă Cuburi și lego; șorțuri,
șorțuri și bonete, igrendientele necesare pentru prepararea bonete, miere, nucă, banană,
tartei cu miere ( tartă, nucă, miere, banană) și ustensilele bol și lingură; jetoane cu
folosite ( bol si lingurițe) . Aceștia vor trebui să amestece diferite obiecte și de diferite
mierea, nuca și banana în bol cu ajutorul linguriței, apoi mărimi/
compoziția va fi pusă în tartă. Frontal

Ultimul sector, știință, copiii vor găsi pe mese imagini cu


diferite obiecte, de diferite mărimi ( mașini, păpuși, flori,
animale, insecte). Se solicită sortarea insectelor de restul
jetoanelor. După sortarea insectelor, se cere să fie așezate
pe două grupe: insecte mari și insecte mici.

4. O1 Copiii vor merge fiecare la sectorul dorit , având Conversația, Aprecieri asupra
Desfășurarea O2 posibilitatea ca, pe parcursul activității, să își schimbe Exercițiul/ desfășurării jocurilor
propriu-zisă a O3 sectorul. Individual
activității Copiii vor primi explicații și sprijin dacă este cazul.

5. Evaluarea Se va realiza folosind metoda turul galeriei Turul galerie


6.Încheierea Se vor face aprecieri individuale și colective asupra Conversația/ Se fac aprecieri
activității modului de desfășurare a activității și comportamentului Frontal
copiilor.
PROIECT DE ACTIVITATE

Data: 30.03.2016
Unitatea de învățământ: Grădinița Nr. 73
Grupa: Mică B
Educatoare: Oprea Ileana Cristiana
Tema anuala: “Când, cum și de ce se întâmplă?”
Tema proiectului: “Zâna primăvară”
Tema saptamanala : “Zumzet prin câmpii”
Domeniul de activitate: Domeniul limbă și comunicare
Categoria activității: Educarea limbajului
Tema activității: “Fluturele” de Lucian Munteanu
Tipul activităţii: Dobândire de noi cunoştinţe
Mijloc de realizare: Memorizare

Scopul activităţii:
 formarea deprinderilor de a memora și reproduce voluntar și logic poezia.

Obiective operaţionale:
 O1 – să înțeleagă și să rețină expresiile și cuvintele noi: „ziua-ntreagă”, „necolorat”, „câmpie”;
 O2 – să recite corect poezia ( intonație, expresivitate, ritm ).
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversatia, explicatia, recitarea model, exercitiul
Mijloace de învăţământ :Zâna Primăvară, scrisoarea, prezentare power point.
Forma de organizare: frontală, individuală.
Locul desfășurării: sala de grupă
Durata: 15-20 minute
Bibliografie: - Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar, Mitu, Florica, Antonovici, Ştefania, Editura
Humanitas, 2005, Bucureşti;

- Curriculum pentru învăţământul preşcolar, editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Evenimentele Ob. Continutul Metode și Mijloace Evaluare
didactice Op. instructiv-educativ procedee didactice
1.Moment Creearea condițiilor optime stabilirii climatului afectiv-
organizatoric educativ al activitășii. Pregătirea materialului didactic
necesar desfășurării activității instructiv-educative.

2.Captarea atenției Se va realiza printr-o surpriză, copiii descoperind în clasa Conversația Zâna
pe Zâna Primăvară având un plic în care se află o scrisoare. Primăvară
Se citește conținutul scrisorii (poezia).
Scrisoarea
3.Anunțarea Se anunță titlul și autorul poeziei ce urmează a fi recitată: Conversația
titlului poeziei și a „Fluturele” de Lucian Munteanu.
obiectivelor Se solicită copiilor să fie atenţi pentru a putea la sfârșitul
activității să recite poezia.

4.Dirijarea Poezia se va recita pe baza unui suport power point care va Evaluare
învățării reprezenta secvențele acesteia formativă
Se va recita poezia model.
„Fluturele” de Lucian Munteanu
„-Fluturaș, de ce tot zbori Evaluare
Ziua-ntreagă printre flori? Recitare model formativă
Recitarea model N-ai putea să-mi spui și mie
Ce tot cauți pe câmpie?
Aplauze
-Draga mea, eu vreau culoare
Să-mi pun pe aripioare.
Nu știu cum s-a întâmplat
C-am rămas necolorat! ”

După recitarea model se vor explica cuvintele


necunoscute:
Ob.1 Ziua-ntreagă = toată ziua
Necolorat = fără culoare
Câmpie = o zonă de pământ întinsă cu multă iarbă Explicația
Se va recita înca o dată poezia de către educatoare,
respectându-se semnele de punctuație, intonația, mimica
corespunzătoare.
Poezia va fi memorată pe unități logice (strofe) . Se va
repeta prima strofă cu 2-3 copii, apoi se va trece la
următoarea strofă, care va fi repetată împreună cu prima,
pentru fixarea fragmentelor logice în succesiunea lor
Memorarea poeziei firească. Exercițiul
de către copii Copiii vor fi urmăriți și corectați în pronunție, fidelitatea
reproducerii, expresivitatea.
Se solicită 2-3 copii să recite integral poezi corect și cât
mai expresiv, respectând intonația, ritmul.
Ob2
5.Obținerea Copiii vor fi împărțiți în două grupe. Exercitiul Evaluare
performanței O grupă va fi reprezentată de copii și cealaltă de fluturi. formativă
( feed-back-ului) Grupa copiilor adresează întrebarea ( prima strofă), Aplauze
iar grupa fluturașilor va răspunde ( a doua strofă).
Ob2 Se va recita poezia integral cu 1-2 copii.
Se fixează titlul și autorul poeziei.
Educatoarea va recita două versuri din poezia „Primăvara”
și copiii vor fi solicitați să o continue .
„Primăvara”
În horă mii de flori se prind,
Albinei oferind nectar,
Razele soarelui se-ntind,
Trezind la viață totul iar!

6.Încheierea Se fac aprecieri asupra modului în care au recitat poezia și Evaluare


activității a comportamentului în timpul activității. sumativă
PROIECT DE ACTIVITATE

Data: 30.03.2016
Unitatea de învățământ: Grădinița Nr. 73
Grupa: Mică B
Educatoare: Oprea Ileana Cristiana
Tema anuala: “Când, cum și de ce se întâmplă?”
Tema proiectului: “Zâna primăvară”
Tema saptamanala : “Zumzet prin câmpii”
Domeniul de activitate: Domeniul estetic – creativ
Categoria activității: Educație artistico - plastică
Tema activității: “Fluturele colorat”
Tipul activităţii: Formarea de priceperi și deprinderi
Mijloc de realizare: pictură prin tehnica ștampilei

Scopul activităţii:
 Formarea deprinderii de mânuire a ștampilei și stimularea creativității.

Obiective operaţionale:
Ob.1 Să aplice corect tehnica de lucru;
Ob.2 Să lucreze curat, îngrijit respectând tema propusă;
Ob.3 Să analizeze lucrările conform criteriilor stabilite ( originalitate, creativitate, acurateţe).

Strategii didactice:
Metode şi procedee:explicația, exercițiul, demonstraţia, turul galeriei, aprecierea verbală.
Mijloace de învăţământ : ghicitoarea, fluturi, planșa model, acuarele , dopuri de plută, serveţele umede, panou, recompense.
Forma de organizare: frontală, individuală.
Locul desfășurării: sala de grupă
Durata: 15-20 minute
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Evenimentul Ob. Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare
didactic Op Metode și Mijloace de
procedee învățământ
Creearea condițiilor optime stabilirii climatului
1. Organizarea afectiv-educativ al activitășii. Pregătirea materialului
activităţii didactic necesar desfășurării activității instructiv-
educative.
Se solicită preșcolarilor să răspundă la următoarea
2. Captarea atenţiei ghicitoare:
“Colorat şi frumuşel expunerea
Cu multe culori pe el
Zboară pe câmpie, conversaţia ghicitoare
Cin’ să fie, cin’ să fie?”
(Fluturele)

Se anunță titlul activităţii ¨Fluturele colorat ¨.


3. Anunţarea temei Se prezintă obiectivele într-o formă accesibilă copiilor,
şi a obiectivelor precum și modul de desfășurare al activității propuse. conversaţia

Intuirea materialului dopuri de


4. Dirijarea Incurajez copiii să intuiască materialul primit. plută
activităţii conversația acuarele
Prezentarea modelului fluturi observarea
Se prezinta modelul copiilor: un fluture colorat comportamentului
modelul
Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru
Se explică copiilor că pentru realizarea acestei
lucrări vor folosi dopul de plută, acuarele, fluturele
pe care îl vor ștampila.
Se demonstrează tehnica de lucru utilizată în realizarea explicaţia
lucrării.
Se vor solicita câțiva copiii pentru a repeta etapele demonstraţia realizarea lucrărilor
realizării „Fluturele colorat”. de către copii
Se fac copiilor unele recomandari privind modul de
lucru: se lucreaza frumos si ingrigit. exerciţiul

Exerciţii pentru încălzirea muşchilor fini ai mâinii aprecieri


 Inchidem si deschidem pumnii stimulative
„ Boboc... Floare” munca
 Jocul manutelor independentă
„ Miscam, miscam degetelele
Si batem palmutele
Pumnisorii ii rotim
Si apoi ii si lovim”
 Ne spalam pe maini
 Ploua, pica, tuna, apare soarele
Urez copiilor - „Spor la lucru !”, după care se va
Ob.1 trece la realizarea propriu-zisă a temei de către
Ob.2 copii.
În timp ce copiii realizează lucrarea propusă, vor audia
un fond muzical.
Se va supraveghea îndeaproape activitatea
copiilor; se va trece pe rând pe la fiecare copil şi
se vor da explicaţii suplimentare acolo unde este
nevoie.

5. Obtinerea -Cum s-a numit lucrarea pe care ați realizat-o? analiza recitărilor
performanţei -Ce culori aţi folosit? explicaţia observarea
-Cu ajutorul cărui material am pictat? comportamentului
-Prin ce metodă am pictat? conversaţia
chestionarea orală
6. Evaluarea Se expun lucrările copiilor și se realizează evaluarea
activităţii Ob.3 lor. Acestea vor fi apreciate conform criteriilor conversaţia analiza produselor
transmise anterior: Lucrările activităţii
o acurateţe; turul galeriei copiilor
o realizarea temei
Se vor face aprecieri generale și individuale cu privire
7. Încheierea la modul de participare al copiilor la activitate. conversaţia
activităţii Se vor oferii recompense. Recompense aprecieri pozitive
exerciţiul
Proiect de activitate
III. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE
(ALA 2)

Data: 30.03.2016
Unitatea de învăţământ: Gradiniţa nr. 73, Bucureşti
Grupa: Mică B
Educatoare: Oprea Ileana Cristiana
Categoria de activitate: Jocuri si activitati libere alese
Tema anuala: “Când, cum și de ce se întâmplă?”
Tema proiectului: “Zâna primăvară”
Tema saptamanala : “Zumzet prin câmpii”
Subiectul jocului: „Zboară, zboară”
Forma de realizare: joc de mișcare

Scopul activităţii: Satisfacerea nevoii de mișcare, destinderea și recreerea copiilor; dezvoltarea atenției, rapidității în reacții, a îndemnării;
dezvoltarea fizică generală a copiilor.

Obiective operationale:
 Ob.1-să realizeze mișcări însușite anterior;
 Ob.2-să respecte regulile impuse.

.
STRATEGII DIDACTICE

a) Metode și procedee:Explicația, conversația, demonstrația, exercițiul

b) Material didactic: Cartonaşe cu fluturi de diferite culori.


Desfasurarea activitatii
Etapele activitatii Ob. Continutul stiintific Strategii didactice Evaluarea
Op.
1. Organizarea Mesele si scaunele sunt asezate pe marginea salii de Expunerea
jocului grupa.
Se vor aduna copiii intr-un cerc si li se va comunica
tema jocului „Zboară, zboară”
2. Anuntarea si „Zboară, zboară” Observarea
explicarea comportamentului
Preşcolarii se
jocului nonverbal
vor împrăştia în sala de Expunerea
Observarea
grupă şi vor sta
ghemuiţi. Jocul începe
când educatoarea spune
„Zboară, zboară, musca
zboară!”.Copiii execută
o săritură înaltă cu Explicatia
braţele lateral, imitând
zborul muştii. Se continuă imitând zborul altor
Ob. 1
insecte, iar la un moment dat, se va spune „Zboară,
Ob. 2
zboară, elefantul zboară!”. Atunci copiii vor sta
ghemuiţi. Cei care vor sări vor sta un joc pe
margine. Se continuă jocul alternând zborul
insectelor, cu cel al păsărilor, animalelor sau alte
fiinţe, obiecte care nu zboară.
3. Desfasurarea Se va desfasura impreuna un joc de proba. Demonstratia
jocului de proba Daca se impune voi da explicatii suplimentare.
4. Desfasurarea Jocul se va repeta pana cand toti copiii doresc. Se Exercitiul Aprecieri asupra
propiu-zisa a urmareste buna desfasurare a activitatii, respectarea executarii miscarilor
jocului regulilor si a corectitudinea.
5. Incheierea Se vor face aprecieri asupra modului de desfasurare Se fac aprecieri
jocului al jocului si asupra respectarii regulilor jocului de pozitive.
catre copii.