Sunteți pe pagina 1din 1

Pag 1

OBIECTIV: REFACERE SARPANTA SI INVELITOARE


OBIECTUL: REFACERE SARPANTA SI MODERNIZARE
STADIUL FIZIC: REFACERE SARPANTA SI MODERNIZARE
Beneficiar: LICEUL NICOLAE IORGA NEGRESTI
Executant: SC CRINELCO MATCON SRL

F3r - Realizare lucrari contractate


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 CI14A% Glafuri din gresie ceramica m 140.00 14.52 2,032.80
material: 0.52 72.80
manopera: 9.75 1,365.00
utilaj: 4.25 595.00
transport: 0.00 0.00
1.L 6109858 Adeziv gresie kg 49.00 1.60 78.40
1.L 2435821 Gresie ceramica m 142.80 13.50 1,927.80
2 RCSB28F% Demolarea betoanelor vechi, la ferestre mc 15.48 83.56 1,293.15
material: 0.15 2.32
manopera: 73.32 1,134.63
utilaj: 10.09 156.20
transport: 0.00 0.00
3 CL13XA Copertina mp 23.75 218.81 5,196.74
material: 179.81 4,270.48
manopera: 39.00 926.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 6,351.80 3,425.88 751.20 0.00 10,528.88
Alte cheltuieli directe:
Contributie 2,2500 % 0.00 77.08 0.00 0.00 77.08
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 6,351.80 3,502.96 751.20 0.00 10,605.96
Cheltuieli indirecte 3,0000 % 190.55 105.09 22.54 0.00 318.18
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 6,542.35 3,608.05 773.74 0.00 10924.14
Profit 2,0000 % 130.84 72.16 15.47 0.00 218.48
Total Inclusiv Beneficiu: 6,673.20 3,680.21 789.22 0.00 11,142.71
TOTAL GENERAL (fara TVA): 11,142.71
TVA: 19.00 % 2,117.11

TOTAL GENERAL: 13,259.82

Executant,
SC CRINELCO MATCON SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007