Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE SCRISĂ PE SEMESTRUL I

Clasa a X-a D
Specializarea: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
NR. 1

1. Care din următorii identificatori reprezintă un nume valid de variabilă?


a. #1pozitie_este_invalid c. O litera pe prima pozitie este invalid
b. O_litera_pe_prima_pozitie_este_invalid d. 1 litera pe prima pozitie este invalid
2. Care este valoarea constantei -1E-1?
a. -1.0 c. -10.0 d. Valoare
b. -0.1 incorectă
3. Care este valoarea variabilei i după executarea secvenței float x=1.0 / 4.0; int i=x;
a. 1 b. 0.25 c. 0 d. Eroare
4. Care este valoarea variabilei k după executarea secvenței int k=1%2+4%2?
a. 0 b. 1 c. 2 d. 3
5. Care este valoarea variabilei k la finalul executării secvenței: int i = 3, j, k; if(i > 0) j = 2
+ i * i; if(i <= 0) j = 2 * i - 1; if(j >= 0) k = j % i + 2; if(j < 0) k = i % j + 2; if(k < 0) k = k %
i % j; if(k >= 0) k = j % i % k; ?
a. -2 b. -1 c. 1 d. 2
6. Care este rezultatul afișat de următorul cod: int i = 3, j = ++i, k = ++i; cin >> i; cout << k
+ i << j - i << i * i; dacă s-a introdus de la tastatură valoarea 5?
a. 10-545 b. 10545 c. 10-125 d. 10125
7. Descrieți operatorul condițional. Oferiți cel puțin două exemple de utilizare.
8. Se citesc două numere întregi NR1 și NR2 apoi un caracter OP ce reprezintă un
operator matematic (+, -, *, /, %, \). Să se afişeze rezultatul evaluării expresiei: NR1 OP
NR2.
Semnificația operatorilor va fi:
 + adunarea celor două numere
 - diferența dintre primul și al doilea număr
 * produsul celor două numere
 / valoarea obținută prin împărțirea primului număr la cel de-al doilea
 % restul împărțirii primului număr la cel de-al doilea
 \ câtul împărțirii primului număr la cel de-al doilea
LUCRARE SCRISĂ PE SEMESTRUL I
Clasa a X-a D
Specializarea: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
NR. 2

1. Care din următorii identificatori nu reprezintă un identificator corect?


a. cin b. cout c. if d. then
2. Care este valoarea constantei -1E1?
a. -1.0 b. -0.1 c. -10.0 d. Valoare incorectă
3. Care este valoarea variabilei x după executarea secvenței float x=1./2.+2./4.;
a. 0.5 b. 0.75 c. 1.0 d. 0.25
4. Care este valoarea variabilei k după executarea secvenței int i=1; int j=++i; int k=j++;
a. 0 b. 1 c. 2 d. 3
5. Care este rezultatul afișat de următorul cod: int i = 3, j = ++i, k = ++i; cout << k << j <<
i;?
a. 543 b. 454 c. 345 d. 545
6. Care este rezultatul afișat de următorul cod: int i = 3, j = ++i, k = ++i; cin >> i; cout
<< k + i << j - i << i * i; dacă s-a introdus de la tastatură valoarea 5?
a. 10-545 b. 10545 c. 10-125 d. 10125

7. Descrieți operatorul condițional. Oferiți cel puțin două exemple de utilizare.


8. Se citesc două numere întregi NR1 și NR2 apoi un caracter OP ce reprezintă un
operator matematic (+, -, *, /, %, \). Să se afişeze rezultatul evaluării expresiei: NR1
OP NR2.
Semnificația operatorilor va fi:
 + adunarea celor două numere
 - diferența dintre primul și al doilea număr
 * produsul celor două numere
 / valoarea obținută prin împărțirea primului număr la cel de-al doilea
 % restul împărțirii primului număr la cel de-al doilea
 \ câtul împărțirii primului număr la cel de-al doilea