Sunteți pe pagina 1din 1

TEZĂ ISTORIE, clasa a IX-a B

Nume/Prenume............................
Data......................

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


I. Citiţi textul următor şi răspundeţi cerinţelor: (15 puncte)
Cel mai însemnat război de atunci al romanilor a fost cel împotriva dacilor, asupra cărora, în vremea aceea,
domnea Decebal...foarte priceput la planurile de război şi iscusit în înfăptuirea lor, ştiind să aleagă în a întinde
curse, era un bun luptător şi se pricepea să folosească izbânda, dar şi să iasă cu bine dintr-o înfrângere. Din
această pricină, multă vreme a fost un duşman de temut pentru romani.
(Dio Cassius, Istoria romană)
1.Precizaţi conducătorul la care face referire textul. (3 puncte)
2. Precizaţi, pe baza textului, evenimentul istoric la care se face referire. (3 puncte)
3. Menţionaţi un popor antic la care face referire textul dat . (3 puncte)
4. Enumeraţi trei dintre cele mai importante calităţi atribuite lui Decebal de către autor. (3 puncte)
5.Enumeraţi cauzele declinului Imperiului Roman. (3 puncte)

II. Realizaţi o scurtă compunere cu titlul Moştenirea culturală a antichităţii, având în vedere: (30 puncte)
-popoare antice şi mari realizări ale acestora
-stiluri arhitecturale şi edificii importante
-modele şi valori în educaţie, artă, ştiinţă etc.
-formularea unui punct de vedere privind necesitatea cunoaşterii culturii antice

III. Apreciaţi cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele enunţuri: (5 puncte)
1.Civilizaţia romană este o civilizaţie urbană prin excelenţă.
2.Forumul reprezintă centrul vieţii politice şi comerciale.
3.Edictul de la Milano oficializează creştinismul.
4.Castrul reprezintă o tabără romană militară fortificată.
5. Tetrarhia reprezintă o formă de guvernare în patru, în Dacia.

IV. Completaţi spaţiile libere cu termenii potriviţi din lista următoare: (20 puncte)
comati, obştilor săteşti, Sarmisegetuza Regia, Dunăre, Decebal, Burebista, aristocraţiei militare, romani, clientelar.

Burebista ajunge rege în jurul anului 80 î.Hr. şi în puţini ani făureşte um mare regat. Punctul central al
puterii sale este .......................................... . Alături de acestă cetate se mai află în Munţii Sebeşului şi cetăţile
Costeşti, Blidaru, Căpâlna. La curtea lui Burebista se adună şi demnitari militari, civili şi religioşi. Societatea
este construită din ............................. (tarabostes) şi oameni de rând (.........................). Economia se bazează pe
producţia ....................................... formate din oameni liberi. Prin luptă Burebista reuşeşte să împingă hotarele
regatului său de la ........................ până Carpaţii Nordici.
Regatul dac sub ...................... nu mai are întinderea din timpul lui .................... . Ca şi Burebista, şi Decebal
se sprijină în conducerea regatului pe ajutorul ...................................... Prima confruntare dintre dacii conduşi de
Decebal şi .................. se soldează cu victoria primilor, în anul 87, la Tapae. Dar în anul următor romanii sunt
cei care înving. Decebal este nevoit să încheie pacea (89), iar regatul său devine ........................... Romei.

V. Ordonaţi cronologic următoarele evenimente istorice şi dataţi-le corespunzător: (20 puncte)


 Războaiele punice  Imperiul roman
 Fondarea Romei  Republica romană
 Cruciada a IV-a  Luptele iconoclastice
 Cucerirea Daciei de către romani  Căderea Constantinopolului
 Regatul roman  Edictul de la Milano

S-ar putea să vă placă și