Sunteți pe pagina 1din 2

Potenţialul de producţie este dat de clasa de calitate în condiţiile aplicării unor tehnologii

adecvate şi de cultivare cu plante agricole adaptate condiţiilor climatice specifice zonei.


Clase de calitate în funcţie de punctele de bonitare:
- Clasa I (80 – 100 puncte de bonitate) – terenuri cu soluri extrem de fertile, profunde,
cu textură mijlocie, cu o foarte bună permeabilitate, neafectate de fenomene de
degradare (sărăturare, eroziune, alunecări, exces de umiditate etc.), situate pe
suprafeţe plane sau foarte slab înclinate, în condiţii climatice de temperatură şi
precipitaţii foarte favorabile pentru culturi;
- Clasa a II-a (60 – 80 puncte de bonitare) – terenuri cu soluri foarte fertile, profunde,
cu textură mijlocie sau mijlociu-fină, cu permeabilitate bună, foarte slab afectate de
fenomene de degradare (sărăturare, eroziune, alunecări, exces de umiditate etc.),
situate pe suprafeţe plane sau slab înclinate, în condiţii climatice de temperatură şi
precipitaţii favorabile pentru culturi;
- Clasa a III-a (40 – 60 puncte de bonitare) - terenuri cu soluri fertile şi mijlociu
fertile, profunde, cu textură mijlocie, mijlociu-grosieră sau fină, slab afectate de
fenomene de degradare (sărăturare, eroziune, alunecări, exces de umiditate etc.),
situate pe suprafeţe plane sau moderat înclinate, în condiţii climatice de temperatură
şi precipitaţii moderat favorabile pentru culturi;
- Clasa a IV-a (20 – 40 puncte de bonitare) – terenuri cu soluri slab fertile, frecvent
scheletice sau cu rocă dură la adâncime mică, cu textură variată (grosieră până la
fină), puternic afectate de fenomene de degradare (sărăturare, eroziune, alunecări,
exces de umiditate etc.), în condiţii climatice de temperatură şi precipitaţii slab
favorabile pentru culturi;
- Clasa a V-a (1 – 20 puncte de bonitare) – terenuri cu soluri foarte slab fertile,
improprii pentru folosinţă arabilă, foarte puternic afectate de fenomene de degradare
(sărăturare, eroziune, alunecări, exces de umiditate etc).

Florea N., Bălăceanu V., Răuţă C., Canarache A. (1987) Metodologia elaborării studiilor
pedologice, Partea a II-a. Elaborarea studiilor pedologice în diferite scopuri, Institutul de
Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie - ICPA, Bucureşti.
Canarache A. (2001) Organizarea teritoriului şi bonitarea cadastrală, Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară, Bucureşti.