Sunteți pe pagina 1din 8

CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE IN

ORGANIZAREA TERITORIULUI

„A amenaja teritoriul, înseamnă să atingi sufletul său” François Mauriac

TERMENI UTILIZATI
- organizare - teren
- amenajare - - teritoriu
sistematizare
geografice
CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE
IN ORGANIZAREA TERITORIULUI

Organizare = a structura, a ordona, a orandui, a alcatui, a

sintetiza

Teren = suprafata delimitata de categoria de folosinta sau de

caracteristicile geografice dominante

Amenajare = a aranja, a organiza in vederea unei anumite

utilizari

Sistematizare = a ordona, a organiza, a clasa, a aranja


CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE
IN ORGANIZAREA TERITORIULUI

Teritoriu = totalitatea suprafetelor, indiferent de destinatia

economica,

STIINTE ASOCIATE

- cadastru

- topografia (geomorfologia)

- pedologia

DEFINITII
Organizarea teritoriului „este un sistem, cu structură şi
funcţiuni proprii, în care dominant este postulatul
CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE
IN ORGANIZAREA TERITORIULUI

interdependenţei părţilor şi prioritatea întregului” – I.I. de la


Brad

Organizarea teritoriului asigură lichidarea disparităţilor


între diferitele zone, o dezvoltare armonioasă şi ridicarea
nivelului de viaţă, sub aspect economic, social, fizic.

Organizarea teritoriului = complex de masuri


economico-organizatorice, tehnice si juridice, orientat spre
utilizarea rationala a resurselor.

- crearea conditiilor favorabile utilizarii rationale a


fondului funciar
CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE
IN ORGANIZAREA TERITORIULUI

- amplasarea corespunzatoare a fortelor de productie


în teritoriu,
- echiparea tehnica a teritoriului,
- asigurarea conservarii resurselor naturale,
- delimitarea suprafetelor necesare diferitelor folosinte.
CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE
IN ORGANIZAREA TERITORIULUI

.
Organizarea teritoriului se clasifică în funcţie de următoarele criterii:
I. în funcţie de treapta de abordare:
-planuri de amenajarea teritoriului şi de urbanism;
-organizarea teritoriului interunităţi;
-organizarea teritoriului în cadrul unităţilor.
II. în funcţie de ramura economică sau fond funciar:
-organizarea teritoriului agricol;
-amenajarea pădurilor;
-gospodărirea apelor;
-amenajarea căilor de comunicaţii.
III. în funcţie de categoria de documentaţii tehnico-economice:
-plan de amenajare a teritoriului (zonal, judeţean, orăşenesc, comunal);
-plan urbanistic general;
-plan urbanistic zonal;
-plan urbanistic de detaliu;
-studii de prefezabilitate;
-studii de fezabilitate;
-proiecte tehnice.
CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE
IN ORGANIZAREA TERITORIULUI
indiferent de treapta de abordare, organizarea teritoriului îndeplineşte două condiţii: este
concretă (satisfacerea cerinţelor de gestiune şi dezvoltare curentă) şi de perspectivă
(necesitatea modificărilor ulterioare în procesul de dezvoltare durabilă).
CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE
IN ORGANIZAREA TERITORIULUI