Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea „Ştiinţe Economice”


Departamentul „Marketing și Logistică”

Lucru individual
la disciplina ”Tehnologii informaţionale de comunicare”

STUDIU DE CAZ
Tema: “Rețea de magazine”

Conducător ştiinţific: Nume Prenume

Autorul: Student al grupei MK-1901, Munteanu Valeria

Chişinău - 2019
2
3