Sunteți pe pagina 1din 6

Şcoala:Grup Şcolar „Nicanor Moroşan”-Pîrteştii de Jos

Învăţător:Lungu Lucica Elena


Data:3 XII 2007
Clasa:aIV-a
Aria curriculară:Consiliere şi orientare
Obiectul:Consiliere şi orientare
Subiectul:Tehnici de învăţare eficientă
Scopul lecţiei:însuşirea unor tehnici de învăţare eficientă

Obiective operaţionale:

O1-să stabilească un plan de învăţare;


O2-să descrie modul propriu de monitorizare a învăţării;
O3-să elaboreze un program de învăţare monitorizat;
O4-să explice rolul motivaţiei în învăţare;

Tipul lecţiei:de însuşire de noi cunoştinţe

Strategii de predare-învăţare:
a)metode didactice:explicaţia,conversaţia,exerciţiul,munca
independentă,discuţia colectivă,ciochinele;

b)material didactic:fişe de muncă independentă;

c)forme de organizare:frontal,pe grupe,individual,în perechi;


Secvenţele Ob.op. Conţinut ştiinţific Met.did. Mat.did. Forme de Evaluare
lecţiei org.
Captarea şi Se pregătesc materialele necesare pentru lecţie.
orientarea
atenţiei

Anunţarea Se cere elevilor să răspundă întrebărilor referitoare la Exerciţiul Fişe de Individual


temei noi şi preferinţa stilului de învăţat.(anexa I) lucru
a Fiecare elev va face evaluarea testului,astfel:
obiectivelor -se adună răspunsurile şi se scrie totalul:
a)- Apreciază
b)- stilul
c)- propriu de
d)- învăţare
Cei care înregistrează punctajul cel mai mare la categoria a) Explicaţia Frontal
sunt vizuali;la b) sunt auditivi;la c) sunt tactili;la d)sunt
kinestezici.
Se prezintă caracteristicile fiecărei categorii.
Se formulează:stilul de învăţare are un rol foarte important
în învăţare.Astăzi vom învăţa despre tehnici de învăţare
eficientă.

Pe tablă sunt scrise enunţurile:


Dirijarea a)Învăţ întotdeauna îndeajuns; Observarea
învăţării b)Pot să învăţ mai mult decât atât;
c)Îmi doresc să pot învăţa mai mult;
Se cere elevilor să scrie cele trei enunţuri într-o piramidă
astfel:
Pe treapta de jos notează cel mai potrivit enunţ situaţiei din
acest moment;
Pe treapta de sus notează enunţul ce ţi se pare cel mai
îndepărtat de situaţia actuală; Evaluează
Explică de ce ai aşezat astfel.Eşti mulţumit de situaţia din factorii
acest moment?De ce? Explicaţia unei
Se cere elevilor să completeze o fişă de lucru.(anexa II)Se Fişe Indiv. învăţări
discută în perechi . Munca eficiente
independ. În perechi
Elevii sunt aşezaţi pe grupe prin numărare.Se cere să
completeze fişa următoare,apoi să discute în grupă: Autocun.
-Îmi este greu să învăţ la…………pentru că… . Discuţia Fişe Pe grupe
-Îmi doresc să învăţ mai bine la……..pentru că….. . colectivă
-Pentru acest lucru voi face următoarele:…….. .

Prin metoda ciorchinele elevii,aşezaţi pe grupe vor nota


factorii învăţării eficiente.
Ascultă si
Fixarea Ciorchinele Pe grupe comple-
cunoştin. --------------- Învăţarea eficientă------------ tează
Se prezintă în faţa clasei.Se discută.

Eseu de cinci minute:


*În această lecţie mi-a plăcut să……… .
*O întrebare:……………. . Se verifică
Evaluare Eseu de Indiv. înţelege-
Se fac aprecieri,notări. cinci min. rea lecţiei/
evaluare
orală
Anexa I

Chestionar pentru preferinţa stilului de învăţat

1)Când întâlneşti o persoană necunoscută,ce te impresionează


prima oară la ea?
a)înfăţişarea sau modul cum se îmbracă;
b)felul în care vorbeşte;
c)ceea ce simţi în legătură cu ea;
d)modul cum se comportă;

2)Ce îţi aminteşti cel mai bine la o persoană?


a)chipul;
b)numele;
c)cum te-ai simţit alături de ea;
d)ceea ce aţi făcut împreună;

3)Ce cărţi preferi să citeşti?


a)cărţi ce conţin multe descrieri;
b)cărţi cu dialoguri;
c)cărţi despre sentimente relaţii;
d)cărţi scurte cu multă acţiune;

4)Ce te deranjează cel mai mult?


a)un loc dezordonat;
b)un loc prea tăcut;
c)un loc inconfortabil;
d)un loc în care nu este suficient spaţiu de mişcare;

5)Ce amintiri ai dintr-o vacanţă?


a)cele văzute:oameni,locuri,obiecte;
b)cele auzite;
c)felul în care te-ai simţit;
d)activităţi la care ai participat;
Anexa II

Pot să învăţ mai mult şi mai bine?

*Poţi să înveţi mai mult şi mai bine decât acum?


DA NU

*Îţi doreşti să poţi învăţa mai mult şi mai bine decât acum?
DA NU

*Dacă la întrebarea a doua ai răspuns cu „DA”,atunci scrie cu


verde disciplina de învăţământ la care înveţi foarte bine,uşor şi cu
plăcere,iar cu roşu numele celei la care înveţi mai puţin bine,cu
greutate.
*Completează:
Învăţ bine la……………………………..pentru că
………………………………………………………………………
……

Aş putea să învăţ mai bine la…………………………


dacă……………..
………………………………………………………………………
……