Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECTIE

Disciplina(Modul): ECONOMIA INTREPRINDERII


Clasa: a IX- a B
Data: 22.11.2019
Profesor: MATEI ADRIANA
Unitatea de invatare: ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII
Tema: ORGANIZAREA PROCESUALA A ÎNTREPRINDERII
Tipul lectiei: LECŢIE DE COMUNICARE / ÎNSUŞIRI DE NOI CUNOŞTINŢE
Durata: 50 min
Obiective specifice:
 Identificarea sistemelor de organizare procesuala a
intreprinderii.
 Definirea obiectivelor intreprinderii.
 Identificarea efectelor organizarii procesuale
 Realizarea sistemului organizarii procesuale a
intreprinderii
Obiective derivate:
- La sfarsitul lectiei, elevii vor fi capabili sa:
O1- Sa identifice scopul organizarii procesuale a
intreprinderii
O2- Sa prezinte obiectivele intreprinderii
O3- Sa precizeze efectele organizarii procesuale a
intreprinderii
O4- Sa descrie sistemul organizarii procesuale a
intreprinderii
O5- Sa defineasca si sa identifice functiunile in cadrul
carora se grupeaza activitatile intreprinderii
O6- Sa prezinte activitatile fiecarei functiuni in
parte:functiunea comerciala,de cercetare-dezvoltare,de productie,
financiar-contabila, si de resurse umane.
OBIECTIVE AFECTIVE
OA. 1–SĂ PARTICIPE CU INTERES LA LECŢIE
OA.2 – SĂ MANIFESTE O ATITUDINE POZITIVĂ FAŢĂ DE NOILE
CONŢINUTURI CU CARACTER ECONOMIC PREDATE

Strategie didactica:
- resurse procedurale: conversatia, explicatia,
exemplificare, dialogul;
- resurse materiale: tabla, creta, manualul, flip-chart;
- forme de organizare: activitate indiviaduala, activitate
frontala
Bibliografie:
- de specialitate:
Economia intreprinderii, manual pentru clasa a IX-a, Editura
economica,2000
- psiho-pedagogica si metodica:
Didactica disciplinelor economice,Conf.univ.dr. Maria Elena
Druta, Editura ASE, 2005

2
Momentele Activitatea Activitatea elevului Strategie didactica
lectiei O profesorului
Metode Forme

1.Momentul -verificarea prezenţei, -se pregătesc pentru -dialog cu -frontal


organizatoric ţinutei. lecţie , răspund la elevii
(2 min) -se fac recomandări întrebările adresate şi
unde este cazul şi se pregătesc cele
pregăteşte materialul necesare lecţiei
didactic necesar pentru
lecţie
- se asigura existenta
bazei materiale.
2. OA2
Reactualizare
a -profesorul propune un -elevii rezolva testul -explicatia -individual
cunostintelor test in Socrative individual
insusite in
lectiile
anterioare

3
3.Prezentarea - Prezinta tema pe baza - Elevii noteaza in -conversatia -frontal
noilor pe baza unei scheme caiete
cunostinte succinte pe tabla:
(25 min) Organizarea procesuala
a intreprinderii:
1.Definirea si
elementele
componenete ale
organizarii procesuale
a intreprinderii.
2.Efectele organizarii
procesuale a
intreprinderii.
3.Sistemul organizarii
procesuale a
intreprinderii.

O1 -explica scopul -elevii sunt atenti la -expunerea, -frontal


organizarii procesuale a explicatii explicatia
intreprinderii si - isi exprima propria -conversatia -individual
antreneaza elevii in opinie despre scopul
discutie; organizarii procesuale
a intreprinderii

-exemplifica fiecare
obiectiv in parte si -elevii , sunt atenti si
invita elevii sa vina cu noteaza clasificarea -expunerea, -frontal
O2 propriile exemple; obiectivelor in caiete explicatia
-explica faptul ca
organizarea procesuala -elevii dau exemple de
a intreprinderii are ca obiective -
efect aparitia: exemplifica -individual
1. Functiunilor rea
2. Activitatilor -elevii sunt atenti si
3. Atributiilor noteaza in caiete
4.Sarcinilor -explicatia -frontal

O3

4
-defineste fiecare efect - elevii noteaza in -explicatia -frontal
in parte si exemplifica caiete
cerandu-le si elevilor sa
dea exemple;

-intreaba elevii ce -isi expun propriile -explicatia, -frontal


OA1 inteleg prin notiunea de pareri, sunt atenti conversatia
O4 sistem, apoi explica
aceasta notiune in
vederea intelegerii celui
de-al treilea punct al
lectiei si anume:
„Sistemul organizarii
procesuale a
intreprinderii”
- pe baza plansei cu -elevii sunt atenti si -explicatia -frontal
clasificarea functiunilor noteaza in caiete
se defineste si
exemplifica fiecare
functiune in
parte:comerciala, de
cercetare-dezvoltare,
de productie; financiar
contabila, si de resurse
umane;
O5 -prezinta activitatile -alevii sunt atenti -conversatia -frontal
fiecarei functiuni in
parte

4. Fixarea si - adresează întrebări cu - ascultă întrebările - conversaţii


sistematizarea privire la conţinuturile adresate iar elevii dirijate
noilor predate pentru fixarea nominalizaţi vor
cunostinte lor. răspunde.
(5min)

5. Aprecieri -multumeste pentru -conversatie -frontal


finale atentia acordata si
(1min) felicita elevii care au
fost activi.

5
6.Anuntarea -precizeaza elevilor -noteaza tema si retin -explicatie, -frontal
temei pentru notiunile ce trebuiesc recomandarile conversatie
ora viitoare invatate pentru ora profesorului
(1min) urmatoare si le prezinta
tema : {Avand in
vedere ca sunt
managerii unei fieme
constructoare de
masini sa dea exemple
de: 1 obiectiv
fundamentale, 2
obiective derivate de
gradul I, 2 obiective
derivate de gradul al
II-lea, 2 obiective
specifice si 1 obiectiv
individual}