Sunteți pe pagina 1din 2

Presa scrisă a fost unul dintre fatorii care au favorizat apariția și progresul opiniei

publice.
Gabriel Tarde a subliniat importanța difuzării pe scară largă a ziarelor preocupate
de conversațiile și ideile care ciruclă în societățile noastre, pentru a produce o
teorie modernă a opiniei. El propune o distincție între mulțime și public.
- Mulțimea este instabilă și neașteptată, reacționează impulsiv și emoțional.
- Publicul este o colectivitate pur spirituală, formată din indivizi separați din punct
de vedere fizic, a căror coeziune e doar mentală. Membrii publicului sunt mai
ponderați, uniți de convingerea că împărtășesc în același moment anumite idei.

Cauzele care au dus la apariția publicului: mulțumită ziarelor și proliferării


acestora a apărut un public adevărat. Această nouă formă de asociere colectivă se
intensifică datorită dezvoltării mijloacelor de comunicare și de transport, extinderii
difuzării presei pe tot teritoriul. Se produce atunci o accelerare a circulației
opiniilor, o fuziune a opiniilor personale locale într-o opinie colectivă și națională.

Intelectualizarea tot mai accentuată a lumii sociale este însoțită nu numai de o


unificare a opiniilor, ci și de o pacificare: presa joacă rolul unui liant social care
aduce împreună populații până nu demult dispersate, atenuează conflictele pentru
că oamenii, mulțumită conversațiilor, devin conștienți de identitatea anumitor
puncte de vedere.

 Mass-media au modificat modalitățile de exprimare a opiniei publice


Odată ce opinia publică nu se mai limitează la momentele nominale, trebuie să
încercăm să surprindem substanța momentelor reale. În trecut, obiectivul principal
al manifestațiilor era de a se face auzite în stradă. Azi, scopul lor este să se facă
auzite în special de mass-media. Ele devin deci „manifestații mediatice”. Astfel,
mass-media participă la construirea evenimentului.

 Mijloacele de comunicare în masă pot uneori să impună pe ordinea de zi anumite


subiecte și să genereze conformism, iar alteori pot să dea amploare dezbaterii și să
favorizeze pluralismul opiniilor
Ideea conforn căreie mass-media definesc problematica momentului trimite la
teoria agendei, care presupune că media au asupra cetățenilor un efect puternic și
direct, având doar puțină autonomie în comportamentul lor.
O abordare similară o găsim în teoria privind efectul de obturare simbolică prin
care mass-media au devenit tribunalul opiniei: actualitatea se circumscrie
subiectelor despre care vorbesc jurnaliștii deoarece identifică și delimitează tot
ceea ce merită a fi adus sau nu la cunoștință publicului.

Există o altă teorie conform căreia mass-media generează conformismul, numită


spirala tăcerii. Opinia publică este rezultatul interacțiunii dintre indivizi și mediul
lor, fiind definită ca acea opinie care poate fi exprimată în public fără riscul unor
sancțiuni și pe care se poate sprijini orice acțiune realizată în public. Oamenii se
află într-o stare de dependență de mass-media, idee care se bazează pe următoarele
ipoteze:

- Indivizii își construiesc o reprezentare privind repartizarea și succesul opiniilor în


mediul lor social
- Mass-media reprezintă principala sursă de referință pentru tot ceea ce nu ține de
sfera personală
- Atunci când nu se simt susținuți, indivizii nu mai îndrăznesc să își exprime
opiniile, se retrag din dezbaterea publică și se instalează într-o spirală a tăcerii.
Această teorie lasă să se înțeleagă că există o opinie dominantă, impusă de
mijloacele de comunicare în masă.