Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 3.2.

Dizabilitate – implicații asupra învățării

Abilitatea Simptomatologia Măsuri Măsuri de Evaluare adaptată


deficitară compensatorii dispensare
Discalculia - calculează lent, - calculator care - dispensarea suplimentar (30 -
nesigur - să faciliteze memorării tablei 60 de minute)
dificultăţi în operaţiile de înmulţirii. – pentru execuţia
recunoaşterea şi calcul - alte dispensarea probelor sau se
instrumente scrierii textelor asigură verificări
scrierea cifrelor, a tehnologice mai (ex.probleme cu mai puţine
simbolurilor puţin evoluate matematice) de cerinţe - se
matematice - cum ar fi tabela pe tablă sau introduc probe
scrierea greşită a pitagorică, de manuale - informatizate - se
cifrelor după măsuri, tabel cu compensare cu asigură citirea cu
dictare, citirea cu formule texte pregatite voce tare de către
dificultate a matematice, anticipat, printate profesor a
cifrelor scrise - scheme si lipite pe caiete sarcinilor de
dificultate în conceptuale,etc - (sau lucru direct efectuat în timpul
copierea corectă a altele, la decizia pe fişe) - verificărilor.
cifrelor - omite, cadrului didactic respectarea subiectele se
scrie în locuri timpilor pentru citesc pe rând, în
greşite sau realizarea ordinea în care se
schimbă locul sarcinilor de lucru elaborează
unor cifre în în scris - lucrarea - sunt
timpul rezolvării cantitatea asigurare folosirea
unor exerciţii sau excesivă de teme instrumentelor
probleme - pentru acasă - compensative atât
noţiunea de efectuarea mai la probele scrise
cantitate se multor teste/ cât şi la cele orale
formează greu - evaluări la puţină - în notarea la
greutăţi în vreme unele dupa probele orale se
învăţarea ordinii altele - va ţine cont de
numerelor memorarea capacităţile
(înşiruire formulelor, lexicale şi
crescătoare sau definiţiilor - altele, expresive ale
descrescătoare) - la decizia cadrului elevului - la
greutăţi în didactic notarea/
efectuarea celor evaluarea testelor
patru operaţii de scrise se ţine cont
bază - încurcarea de conţinut, nu de
ordinii în formă - se asigură
efectuarea folosirea
operaţiilor - efort calculatorului de
enorm în buzunar/birou,
memorarea tablei tablă pitagoreică
înmulţirii - reţine sau tabele cu
greu expresii, formule
reguli matematice
- efectuează greu
calculi mintale -
transpune cu
dificultate
problemele în
limbaj matematic,
extrage cu
dificultate
esenţialul -
dificultăţi în
începerea de unul
singur a rezolvării
unor probleme

S-ar putea să vă placă și