Sunteți pe pagina 1din 2

GRILA DE OBSERVAŢIE

Scurtă introducere

Grila de observaţie:
 instrument-ghid de lectură a realităţii;
 asigură caracterul sistematic al observaţiei;
 cuprinde mai multe unităţi de comportament ce urmează a fi observate.
Alegerea unităţilor trebuie să îndeplinească mai multe condiţii:
 unităţile să fie discrete şi exclusive;
 categoriile să fie omogene;
 fiecare unitate de comportament să fie bine precizată şi definită;
 criteriile concrete trebuie să fie utilizate la începutul investigaţiei;doar când
studiul fenomenului este suficient de avansat se recurge la criterii abstracte;

NOTĂ: O grilă de observaţie nu este indicat să cuprindă mai mult de 10 categorii,


deoarece mintea noastră nu poate opera simultan cu mai multe rubrici de
clasificare.Aceste categorii trebuie să fie disjunctive şi să epuizeze aspectele principale
ale fenomenului.Lista lor se stabileşte pe baza unui material empiric, strâns în faza
preliminară şi condensat în concepte.

Pentru o mai bună cunoaştere a elevilor, alcătuiesc periodic grile de


observaţie.Voi prezenta două astfel de grile.

1. CAPACITĂŢI INTELECTUALE ŞI CONDUITĂ SOCIALĂ

Însuşiri evaluate Gradul de dezvoltare


F. bun Bun Mediu Slab F. slab
1.Este atent
2.Înţelege solicitarea
3.Are capacitate de sinteză
4.Memorarea
5.Imaginaţia
6. Conştiinciozitate
7.Vine la timp la şcoală
8.Ştie lecţiile
9.Învaţă în pauze
10.Rupe foi din caiete
GÂNDIRE-ÎNVĂŢARE (la copilul de 6- 7 ani)

Competenţe urmărite Nivelul competenţei


A B C D
Relatează mai pe larg despre 3 imagini date
Efectuează o construcţie cu 12-15 cuburi
Defineşte 5 obiecte sau fiinţe
Stabileşte asemănări între 3 obiecte date
Înţelege intuitiv relaţii contrare
Foloseşte forme complexe de comparaţie
Are cunoştinţe generale despre unele meserii

Legendă A- competenţă în fază de achiziţionare


B- competenţă care necesită consolidare
C- competenţă cu nivel ridicat
D- competenţă nerealizată

Bibliografie
Dafinoiu,I.,2002,Personalitatea.Metode calitative de abordare:observaţia şi interviul,Ed.
Polirom,Iaşi

Inst. Costinescu Florina


Albeştii de Argeş