Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea POLITEHNICA din București

FacultateaIngineria și Managementul Sistemelor Tehnologice

Studii universitare de Masterat

Ingineria Managerială a Sistemelor Tehnice

Proiect la Managementul proiectelor

Anul universitar
Cuprins:

1. Obiectivul general al propunerii de proiect ………………………………………………2


2. Obiectivele specifice ale propunerii de proiect ………………………………………….2
3. Explicați noutatea adusă prin propunerea de proiect (actual vs. nou)………………...2
4. Analiza cost beneficiu ……………………………………………………………………...2
5. Ipoteze în evaluarea alternativelor (scenarii)…………………………………………….3
6. Metodologia și planul de activități ………………………………………………………...4
 Strategia generală adoptată …………………………………………………………..4
 Listă pachete de activități ……………………………………………………………...4
 Derularea în timp a activitățiilor (diagrama Gantt) …………………………………..5
 Lista rezultatelor, pentru fiecare activitate din fiecare pachet de activități ………..5
 Descrierea detaliată a pachetelor de activități, inclusiv a activităților ……………..6
7. Resursele necesare a fi angajate (uman, financiar, timp, etc.) ………………………...7
8. Buget ………………………………………………………………………………………….7
 Per partener
 Per pachet activități
 Total
9. Interrelationarea activităților ………………………………………………………………..8
10. Riscuri asociate propunerii de proiect și măsuri de prevenire a acestora …………….8
11. Structura de conducere a proiectului și procedurile aplicate …………………………...9
12. Consortiul (scurtă descriere a organizațiilor și personalului ce va derula proiectul, și
complementaritatea componentelor – organizațiilor și personalului) …………………..9
13. Impactul proiectului …………………………………………………………………………11
a) Social
b) Economic

1
Promovarea destinațiilor turistice și informarea autoritațiilor asupra conservării și
întreținerii monumentelor și locațiilor din patrimoniul orașului Curtea de Arges.

Win Travel SRL este o agenție de turism înființată în 2004, care își propune să
revitalizeze turismul din orașul regal Curtea de Arges. Sediul este amplasat într-o zonă
centrală a orașului , pentru a putea fi ușor localizat de către clienți.

1. OBIECTIVUL GENERAL AL PROPUNERII DE PROIECT

Obiectiv principal: Dezoltarea unei platforme web care ne prezintă un scrut istoric și
imagini reprezentative pentru fiecare destinatie turistică, dar și hoteluri și pensiuni care
să prezinte numărul camerelor disponibile și mijloace de trasport spre destinația turistică.

2. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROPUNERII DE PROIECT

Obiectivele specifice care vor conduce la îndeplinirea obiectivului general sunt:

 Documentare și fotografiere a fiecărui obiectiv turistic ce va putea fi vizitatat;


 Încheierea unui contract prin care se asigură mentenanță și actualizare
permanentă a platformei;
 Obținerea unor contracte de parteneriat cu hotelurile și pensiunile din oraș;
 Informarea autorităților locale asupra importanței întreținerii obiectivelor turistice și
mediatizării lor;
 Obținerea de feedback în ceea ce priveste frumusețea locațiilor turistice din oraș,
a serviciilor prestate și a utilității platformei;
 Încheiearea de contracte cu firma de trasport.

3. Noutatea adusă prin propunerea de proiect

Datorită utilizării internetului, în acest moment informația circula mult mai repede,
iar promovarea online este foarte întâlnită. Prin realizarea platformei web s-a creat un
mediu de publicitate și informare mult mai puternic față de promovarea clasică prin
flyere și bannere. În plus pe lângă faptul că sunt afișate toate locațiile ce pot fi vizitate,
pe platformă se poate accesa și locurile disponibile pentru cazare din pensiuni și
hoteluri. Un alt avantaj al creării platformei îl constituie secțiunea alocată clienților
agenției,de unde putem afla părerile despre locurile vizitate și eventualele
nemulțumiri. Aflând nemulțumirile agenția poate remedia problema astfel încât clienți
vor fi mereu mulțumiți de serviciile prestate, devenind ei însuși potențiali ”agenți” de
publicitate ai agenției.

2
4. Analiza cost – beneficiu

Costul total pentru realizarea proiectului este de 7500 de euro, bani ce vor fi
recuperați în decurs de1 ani, obținându-se de asemenea un profit de 20% din suma
investită, aducă cel putin 1500 de euro.
Cheltuielile anuale cu mentenanța si actualizarea platformei sunt de 1000 de euro.

Beneficiile aduse constau în:

Crearea unui spațiu virtual prin care vizitatorii pe lângă faptul că se pot informa
despre locurile ce vor fi vizitate și despre locurile de cazare, își pot împărții părerile
despre obiectivele turistice, restaurantele și celelalte puncte de atracție vizitate.
Impactul investiției:
Restaurantele, pensiunile și hotelurile vor avea un număr mai mare de clienți, ceea
ce va duce la o crestere a veniturilor.
Numărul persoanelor care apelează la această companie de turism va crește
datorită serviciilor prestate.
Compania va avea și ea la rândul ei o creștere de venit.
Orașul regal Curtea de Arges va avea o promovare mult mai amplă pe plan
național și chiar internațional.

5. Ipoteze în evaluarea alternativelor (scenarii)

Scenariul 1 - pesimist:

Platforma web nu funcționeză la parametri normali, ceea ce va duce la


îndepărtarea potențialilor vizitatori. Odată cu îndepărtarea vizitatorilor online, vor apărea
recenzii proaste, iar publicitatea din mediul online nu va mai ajuta la creșterea vizitelor,
ele rămânând ca în prezent.

Scenariul 2 - moderat:

Platforma web funcționeză conform așteptărilor, vizitatorii sunt mulțumiți de


informațiile ce pot fi găsite online, numărul persoanelor care vizitează orașul sunt într-o
ușoară creștere iar feedback-ul primit este unul încurajator și mulțumitor.

Scenariul 3 - optimist:

Platforma are un număr foarte mare de accesări, iar numărul de persoane


doritoare să viziteze orașul a crescut semnificativ. Feedback-ul pozitiv ajută și el la
creșterea turismului, ceea ce va duce la o crestere semnificativa a veniturilor, atât
companiei de turism cât și a hotelurilor, pensiunilor, restaurantelor și celorlalte puncte de
atracție din oraș.

6. Metodologia și planul de activități

3
Strategia generală adoptată

Gândirea strategică generează strategii și construiește mecanisme adecvate de


implementare a lor, prin evaluarea avantajelor competitive, a riscurilor asociate și a
obstacolelor care există deja sau care pot să apară în procesul de implementare. Prin
aceste strategii, agenția își propune o dezvoltare coerentă și stabilă, prin transformarea
elementelor de slăbiciune și ineficiență, în puncte forte și prin transformarea unor
amenințări venite dinspre mediul exterior în oportunități.
Având în vedere că agenția este într-o fază de dezvoltare, ea trebuie să-și
consolideze poziția în raport cu principali concurenți prin creșterea cotei de piață.
Pentru a avea servicii pe măsura asteptărilor și pentru a atrage cât mai mulți
clienți, agenția a consultat studiile de piață care au arătat că printre lucrurile pe care
publicul le așteaptă de la o agenție de turism sunt și următoarele:
- Prețuri cât mai mici. De aceea noi oferim clienților posibilitatea de a negocia
prețurile pentru serviciile oferite. Deoarece există cerințe diferite, trebuiesc oferite
alternative diferite. Un client fericit aduce profit, pe când unul nesatisfăcut nu aduce
decât pierderi.
- Redescoperirea țării. Având una dintre cele mai frumoase tări, există multe puncte
de atracție ce pot fi vizitate, dar noi ne-am propus să prezentăm și destinațiile
turistice din orase mai mici și de aceea am ales să revitalizăm turismul din orașul
Slănic.
- Bonusuri pentru loialitate. Pentru loialitatea arătată companiei, fiecare client în
parte beneficiază de reduceri și facilități care să îi demonstreze cât de important
este pentru agenție.
Strategia de intrare pe piață a agenției de turism este de a avea prețuri relativ mici
în comparație cu celelalte companii, prestarea de servicii de calitate, creșterea fidelității
clienților față de întreprindere și încurajarea recurgerii mai frecvente la serviciile noastre.
Strategia de marcheting aplicată are în vedere un contact permanent cu publicul
țintă, astfel serviciile oferite să vină în întâmpinarea cererii manifestate, și totodată să
poată avea în vedere toate oportunitățile oferite de dinamica cerere-ofertă.

Listă pachete de activități

WP Nr.
Tipul pachetului Data start Data sfârsit
nr. om-zi
Strângerea informațiilor și realizarea fotografiilor
1 1 1.02.2004 5.02.2004
necesare creări platformei

2 Încheierea contractelor 2 8.02.2004 17.02 2004

3 Crearea platformei și a secțiuni de feedback 1 15.02.2004 23.02 2004

TOTAL 4

Derularea în timp a activităților (Diagrama Gantt)

4
Lista rezultatelor, pentru fiecare activitate din fiecare pachet de activități

Nr. Nume rezultat WP nr. Data livrarii

Raport asupra locaților fotografiate și a


R1.1 1 5.02.2004
informațiilor colectate

R2.1 Semnarea contractelor 2 8.02.2004

R2.2 Raport de programare ședință 2 11.02.2004

R2.3 Semnarea contractelor 2 12.02.2004

R2.4 Raport de programare a audienței 2 15.02.2004

Primăria orașului alocă mai multă importanță


R2.5 2 -
conservării și mediatizări obiectivelor turistice

Alegerea firmei de trasport și semnarea 18.02.2004


R2.6 2
contractelor

R2.7 Raport de programare ședință 2 22.02.2004

R3.1 Raport de finalizare sarcină 3 19.02.2004

R3.2 Obținerea de informații privind părerile clienților 3 23.02.2004

Descrierea detaliată a pachetelor de activități, inclusiv a activitățiilor

5
WP nr.: 1 Data de inceput a WP 1.02.2004
Titlul WP: Strângerea informațiilor si realizarea fotografiilor necesare creări
platformei
Participanti Partener 1
Manopera per
1
participant (OL)
Obiectivele:
Se dorește strângerea informațiilor istorice sau a legendelor populare locale și fotografierea
fiecărui obiectiv turistic sau monument istoric, necesare pentru realizarea platformei.
Descrierea activitatilor:

A 1.1: Fotografierea și strângerea informaților istorice necesare realizării platformei.


Prin această activitate agenția dorește sa afle cât mai multe detali despre oraș și istoria lui,
pentru a putea informa și totodată a atrage clienți prin dorința de cunoaștere și explorare a
istoriei orașului.
Rezultate:

R 1.1: Raport asupra locaților fotografiate și a informațiilor colectate

WP nr.: 2 Data de inceput a WP 17.02.2004


Titlul WP: Încheierea contractelor
Participanti Partener 1
Manopera per
2
participant (OL)
Obiectivele:
Se dorește încheierea contractelor necesare pentru a putea demara crearea platformei.
Descrierea activitatilor:

A 2.1: Încheierea unui contract prin care se asigură mentenanța și actualizarea platformei
A2.2:Programarea unei sedințe cu reprezentanții hotelurilor și pensiunilor prin care se
informează asupra intențiilor companiei Win Travel SRL
A 2.3:Negocierea termenilor contractuali și semnarea contractelor
Se are în vedere întocmirea parteneriatului dintre agenție și reprezentanții hotelurilor și
pensiunilor.
A 2.4: Obținerea unei audiențe cu primarul orașului
A 2.5: Întâlnirea propriu-zisă prin care compania informează primăria asupra importanței
conservării și mediatizării obiectivelor turistice
Prin această activitate agenția dorește să informeze primăria despre importanța conservări și
mediatizării obiectivelor turistice și de proiectul aflat în desfășurare, proiect care se axează pe
promovarea obiectivelorturistice din oraș. Activitatea are ca scop conșientizarea primăriei
asupra importanței conservării monumentelor istorice.
A 2.6: Organizarea unei licitații unde se va alege firma de trasport colaboratoare. (negocierea
și semnarea contractului)
A 2.7: Programare unei sedințe unde se vor discuta traseele ce vor fi vizitate și intervalele
orare în care firma de trasport va presta servicii
Rezultate:

R 2.1: Semnarea contractelor


R 2.2: Raport de programare ședință
R 2.3: Semnarea contractelor

6
R 2.4: Raport de programare a audienței
R 2.5: Primăria orașului alocă mai multă importanță conservării și mediatizări obiectivelor
turistice
R 2.6: Alegerea firmei de trasport și semnarea contractelor
R 2.7: Raport de programare ședință

WP nr.: 3 Data de inceput a WP 15.02.2004


Titlul WP: Crearea platformei și a secțiuni de feedback
Participanti Partener 1
Manopera per
1
participant (OL)
Obiectivele:
Se dorește finalizarea platformei.
Descrierea activitatilor:

A 3.1:Crearea platformei ( introducerea datelor istorice, a fotografiilor și camerele diponibile


spre a fi închiriate)
A 3.2: Crearea unei secțiuni în cadrul platformei web unde clienții companiei își pot împărții
păreri despre locurile vizitate, dar și unde își pot spune eventualele nemulțimiri legate de
companie
Prin realizarea acestor două activități se încheie proiectul, iar platforma este gata de
funcționare.
Rezultate:

R 3.1: Raport de finalizare sarcină


R 3.2: Obținerea de informații privind părerile clienților

7. Resurse necesare a fi angajate (uman, financiar, timp, etc.)

Resursele umane sunt membri echipei proiectului, cu ar fi:managerul proiectului –


5000 lei, cele două persoane responsabile cu realizarea pachetului de activități 2 –
8000 lei, web designerul – 3500 lei, fotograful – 2500 lei.
Timpul necesar realizării proiectului este de o lună 1.02.2004 – 28.02.2004.

8. Buget

9. Interrelaționarea activităților

7
10. Riscuri asociate propunerii de proiect și măsuri de prevenire a acestora

Probabilitate
Nr. Riscuri de apariție Moduri de prevenire
%
Platforma nu va funcționa la Asigurarea mentenaței și
1 10%
capacitate maximă eliminarea rapidă a problemei
Verificare în permanență a
Camerele disponibile nu se vor
2 10% numărului de camere disponibile și
actualiza pe platformă
actulizarea în timp real
Prestarea celor mai bune servicii,
Clienți nu sunt mulțumiți de
3 10% promovarea profesionalismului și a
serviciile agenției de turism
turismului de calitate
Prestarea celor mai bune servicii,
crearea unor bonusuri de loialitate
Pierderea clientilor în favoarea
4 10% față de clienți, ofertă de pachete
agențiilor concurente
de servicii la prețuri mai mici față
de competitori

11. Structura de conducere a proiectului si procedurile aplicate

8
Managerul de proiect se ocupă cu planificarea, organizarea și controlarea
activităților, fiind responsabil de realizarea proiectului în timpul alocat, în condiții de
calitate și fară costuri suplimentare. Managerul de proiect este centru de întâlnire al
tuturor aspectelor și părților implicate în proiect. Deoarece poartă întreaga răspundere
privind realizarea proiectului, managerului de proiect trebuie să i se confere autoritate
asupra tuturor aspectelor proiectului.
Managerul de proiect pentru a fi un lider în adevăratul sens al cuvântului trebuie
să își motiveze echipa, să îi facă să lucreze cu același entuziasm pe care îl are și el,
determindu-i să acționeze ca o echipă pentru terminarea proiectului.

Managerul agenției are următoarele responsabilități:

1. Promovare și marketing;
2. Gestionarea bugetelor și rapoartelor financiare;
3. Descoperirea de noi destinații potrivite profilului clienților agenției;
4. Selectarea și contractarea partenerilor potriviți pentru destinațiile alese;
5. Startegii de motivare a personalului;
6. Rezolvarea eventualelor reclamații.

Legăturile proiectului cu instituțiile externe:

Hotelurile și pensiunile – Contract de parteneriat prin care agenția va fi înștințată


permanent în legătură cu numărul de camere disponibile;
Primăria orașului – Se ocupă de întreținerea obiectivelor turistice;
Firma de trasport – Contract prin care agenția beneficiază de serviciile oferite de firma
de trasport.

12. Consorțiul

Participant 1

Win Travel SRLeste agenție de turism înființată în 2004, care își propune să
revitalizeze turismul din orașul regal Curtea de Arges. Este inițiatoarea proiectului și în
plus asigură coordonarea generală a întregului proiect.
Misiunea agenției este de a promova inovația, profesionalismul și turismul de
calitate, care să răspundă necesităților și exigențelor clienților prin servicii la cele mai
ridicate standarde.
Cultura agenției se reflectă în responsabilitate, dedicare și satisfacția reușitei.

Persoane-cheie

Georgiana BOTAS – Coordonator proiect

Absolventa a UNIVERSITATII POLITEHNICA BUCURESTI, facultatea „Ingineria si


managementul sistemelor tehnologice”

9
Andreea POPESCU – Web designer
Absolvent al Facultății de Arte plastice, secțiunea design

Pe lângă cele două persoane cheie din cadrul organizației mai fac parte și alte
persoane care ajută la o bună desfășurare a activitățiilor.

Vasile POPA – contabil


Ioana MARE – secretară
Daniela STATE – casier etc.

Participant 2

Hotel Posada – Hotel de 3 stele înfințat în anul 1999, este amplasat în centrul orașului
ceea ce îl face ușor de găsit, are în incinta sa restaurant și sală de sport, fiind foarte
apreciat de către clienți – partener de afaceri

Pesoana-cheie
Tatiana STAN – manager hotel

Participant 3

Pensiunea Dor de munte – este o pensiune creată în stil rustic, unde te poti bucura de
un decor tradițional, are parcare privată, grădină sau zonă verde unde te poti plimba
uitând de monotonia de zi cu zi - partener de afaceri

Pesoana-cheie
Ion IACOB – manager pensiune

Participant 4

Pensiunea Pe valea Argesului –are loc de parcare privat, teren de tenis și fotbal, loc de
joacă pentru copii, fiind o pensiune ideală pentru familii cu copii - partener de afaceri

Pesoana-cheie
Vali IEPURE - manager pensiune

Participant 5

Auto-trans – firma de trasport parteneră

Pesoana-cheie
Victor VALE - manager
13. Impactul social și economic al proiectului

10
Pe plan economic cât și social atât agenția cât și orașul cu toți întreprinzătorii lui vor
avea de câștigat.
În primul rând agenția prin realizarea acestui proiect reușeste să aducă un nou
punct de atracție pentru clienți. Datorită platformei web clienți se pot informa despre
obiectivele turistice, și își pot împărții părerile, ceea ce va duce la o creștere
semnificativă a vâzări pachetelor de servicii. De cealaltă parte orașul va avea o creștere
semnificativă de vizitatori ceea ce va duce la creșterea venituilor
hotelurilor,pensiunilor,restaurantelor și a celorlalte instituți ce pot fi vizitate ( muzeu,
biserici) sau care reprezintă inters pentru tineri (club, teren de fotbal, tenis).
Odată cu implementarea proiectului se vor crea noi locuri de muncă, se va avea
în vedere o mai bună conservare a monumentelor și obiectivelor turistice, orașul va
deveni mult mai cunoscut, iar agenția câștiga noi clienți.
Toate aceste benefici vor duce la creșterea veniturilor și a mediatizării orașului,
având ca principal beneficiu dezvoltarea orașului.

11