Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Profesională Dumești

An școlar 2019-2020

Lucrare scrisă semestrială la Limba și literatura română/ clasa a XI-a (semestrul I)

Citiți cu atenție textul pentru a rezolva cerințele:

„ Neguri albe, strălucite


Naște luna argintie,
Ea le scoate peste ape,
Le întinde pe câmpie;

S-adun flori în șezătoare


De painjen tort să rumpă,
Și anină-n haina nopții
Boabe mari de piatră scumpă.

Lângă lac, pe care norii


Au urzit o umbră fină,
Ruptă de mișcări de valuri
Ca de bulgări de lumină,

Dându-și trestia-ntr-o parte,


Stă copila lin plecată,
Trandafiri aruncă roșii
Peste unda fermecată.

Ca să vad-un chip, se uită


Cum aleargă apa-n cercuri,
Căci vrăjit de mult e lacul
De-un cuvânt al Sfintei Miercuri;

Ca să iasă chipu-n față,


Trandafiri aruncă tineri,
Căci vrăjiți sunt trandafirii
De-un cuvânt al Sfintei Vineri.

Ea se uită... Păru-i galben,


Fața ei lucesc în lună,
Iar în ochii ei albaștri
Toate basmele s-adună.
Mihai Eminescu, Crăiasa din povești”
Cerințe:
A. (60p)
1. Încadrați textul într-un gen literar și într-un curent literar.
2. Stabiliți măsura primului vers din text.
3. Precizați tema textului.
4. Numiți două motive literare prezente în text.
5. Extrageți din text o figură de stil pe care să o precizați și interpretați în 30-50 de cuvinte semnificația acesteia.
6. Extrageți din text un cuvânt cu sens figurat.
7. Precizați care sunt trăirile eului liric exprimate prin versurile de mai sus.
8. Găsiți sinonime contextuale pentru următoarele cuvinte: scumpă, lin, vrăjit.
9. Extrageți din text un epitet cromatic și o comparație.
10. Rescrie corect enunțul următor, corectând greșelile de orice natură:
El era un băiat foarte frumos şi avea cea mai perfectă fizionomie a feţei că când intra pe uşe toate privirile se întorceau
spre el cu atmiraţie. Albaștri lui ochi străluceau atunci de o mândrie fără seamăn

B. (30 de p: 18 p conținut/ 12 p redactare)


În 15 rânduri exprimă-ți opinia despre fericire pornind de la fragmentul următor din Moara cu noroc de Ioan Slavici: “ Omul
să fie fericit cu sărăcia sa, căci, dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit.”
Respectați structura textului argumentativ!

Din oficiu: 10 p

S-ar putea să vă placă și