Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Departamentul Economie şi Management

LUCRARE INDIVIDUALĂ
LA DISCIPLINA „ANTREPRENORIAT”

TEMA „ELABORAREA BUSINESS-PLANULUI ÎN


DOMENIUL `Design Interior si Arhitectura`”

Studenta: RADUCAN ALINA, gr.TI-161 F/R (_______) (________)


semnătura studentului Nota

Titularul cursului: ŢURCAN Rina,


Dr., conf.univ.

Chişinău – 2019
Cuprins
1. Descrierea ideii de afacere
2. Cercetarea pieței:
2.1.Cercetarea concurenților
2.2.Cercetarea consumatorilor și segmentarea pieței
2.3.Indicatori de cercetare a pieței
3. Descrierea produsului
3.1.Elementele produsului
3.2.Nivelurile produsului
3.3.Descrierea gamei de produse/servicii
4. Argumentarea în stabilirea prețurilor (orientarea după concurență)
5. Politica de distribuție (argumentarea canalelor de distribuție, logistica)
6. Politica de promovare
6.1.Metodele de promovare
6.2.Stabilirea bugetului promotional
7. Planificarea resurselor umane
7.1.Structura organizatorică a afacerii.
7.2.Planificarea fondului de remunerare a muncii.
8. Planificarea financiară
8.1.Argumentarea necesarului pentru lansarea afacerii.
8.2.Argumentarea surselor de finanţare a afacerii
8.3.Întocmirea bilanțului contabil inițial.
8.4.Completarea contului de profit si pierderi.
8.5.Fluxul de numerar.
8.6.Determinarea indicatorilor eficienței (rentabilitatea vînzărilor, rentabilitatea
economică, rentabilitatea financiară).
8.7. Determinarea termenului de recuperare a investițiilor inițiale.
1. Descrierea ideii de afacere

Numele companiei: AR Interior Design


Idea mea de afacere este: Interior Design si Arhitectura. In acestea se curpind: pâine de
case, carne afumată și altele. Aceste produse for fi destul de întrebate, deoarece pe piață practic
nu sunt așa fel de servicii, decât la înterprinderi specializate, precum case de odihnă.
Materialele prime vor fi verificate și procurate de la:
- fabricile de salam local, care deține de specialiști în alimentare, care la rândul său vor putea
verifica calitatea cărnii;
- persoane, care dețin animale domestice ce pot produce așa produce ca laptele, brânza sau oule
de casă;
- grâul v-a fi crescut pe câmpia proprie, precum și procurat în caz de nejuns.

2. Cercetarea pieței
2.1 Cercetarea concurenților
După cum am spus, piața este practic liberă, deoarece majoritatea concurenților produc din
materiale de la fabrici, care nu corespund calităților culinare necesare pentru gustul natural al
produselor. Acesta la rândul său va fi cât un avantaj, atât și un neajuns.

2.1 Cercetarea consumatorilor și segmentarea pieței


Piața consumatorilor la acest tip de produse este foarte neobișnuită. Pe de oparte, sunt
mulți consumatori care ar dori procura așa fel de produse, pentru că calitatea și valoarea lor se
diferă drastic de cele prezentate în magazine. Pe de altă parte acești consumatori nu sunt intr-o
formă stabilă, ce ar permite programarea și prognozarea planurilor. Din punct de vedere
demografic, consumatorii sunt prezentați de persoane în vârta de la 18 ani, care locuiesc în oraș.

În plus, la consumatori se pot alătura și restaurane sau cafenele, cărora astfel de produse vor fi cu
mult mai convenabile de procurat de la întreprinderea noastră.

2.2 Indicatori de cercetare a pieței


 Virsta consumatorilor țintă: în mare parte 18+, cu ceva exceptii pentru persoanele de 12+.
 Regiunea de vânzare: Oraș si satele aproape de ele;
 Sursele de produse prime: fermieri, mori de grâu persoane ce posed animale de casă. La fel
ca și fabrici de mezeluri locale, ar câror produce nu se intersectează ce varietatea noastră.
 Intreprinderi cafenele și restaurane, care îșă pot mări meniul cu astfel de bucate.

3. Descrierea produsului
3.1 Elementele produsului
Produsele propuse vor fi parte a mai multor grupe de produse alimentare. Produsul va fi constitui
din el însuși și de ambalajul potrivit.

Toate acestea produce se for face la comandă. Apoi se vor ambala hermetic, pentru excluderea
mucegaiului, pătrunderea insectelor, etc..
Marca sub marca: Gustul Naturii;

3.2 Nivelurile produsului


Imaginea dorită: Produse și bucate din produse naturale și autentice, cu gust perfect;
Imaginea transmisă: Produse, a căror gust este mai presus decât tot ce este pe piață, echivalent cu
gustul copilăriei și bucatelor părinților.
Imaginea recepționată: Cele mai gustoase și naturale produse la comandă;
Imaginea efectivă: Produse și bucate manufacturate, cu gust autentic și practic perfect la preț
accesibil;

3.3 Descrierea gamei de produse/servicii

 Produse bazate pe carne: salam de casă, șuncă afumată, pelmeni, etc.;


 Produse bazate pe pâine: pâine de casă, colaci, etc.;
 Bucate gata făcute: colțunași cu brânză, sarmale, plăcinte, etc.,

Gama se v-a completa ulterior, în concordanță cu mărirea arealului de acoperire a


produsului.

4. Argumentarea în stabilirea prețurilor (orientarea


după concurență)
Pentru ca produsele și bucatele oferite să fie mai confortabile de procurat, decât de făcut, prețul va
fi stabilit după următorul criteriu:
Prețul materialelor + % din cheltuielele toatele folosite la acest produs(consumul de servicii
comunale + salariul angajaților) + TVA(20%) + % de profit(v-a varia între 10 și 100%, în
dependență de unicitatea produsului, cererea consumatorului și tendința pieței).

5. Politica de distribuție (argumentarea canalelor de


distribuție, logistica)
La început, produsele se v-or distribui la comandă, folosind o structură din 5 automobile. Apoi, se
v-a crea un centru, unde persoanele se pot apropria și da comnadă. Luând în considerație, că
termenul de preparea a producției durează cel puțin câteva ore, produsele la comandă este unica
posibilitate de livrarea produselor dorite de consumator cu un nivel înalt de calitate.

6. Politica de promovare
Promovarea produselor va face punct pe următoarele aspecte:
- Dorința de a consuma produse naturale și autentice, care nu sunt prezente în magazine, cafenele,
restaurante sau în altă parte;
- Gust unic, care aduce plăcere adevărată de la consumul produsului;
- Promovarea în regiunile, unde așa tip de produse or lipsesc, ori sunt in deficit;

6.1 Metodele de promovare

Produsele se v-or promova prin următoarea metode:


- Publicitatea pe alte site-uri;
- Site personal al întreprinderii;
- Postere în regiunile de trai din orașe;
- Radio de muzică;

6.2 Stabilirea bugetului promotional

Bugetul promoțional v-a fi în valoare de 10-20 mii de lei. La început, această sumă este
minimul necesar, pentru răspândirea informației către consumatori.

7. Planificarea resurselor umane

7.1 Structura organizatorică a afacerii.


In întreprindere, vor fi următoarele posturi de muncă:

- Director;
- Manageri pe secțiuni;
- Secțiunea de pregătire a bucatelor pentru preparare:
o Măcelar;
o Persoană ce pregătește aluatul;
o Persoanele ce pregătesc/spală legumele și produsele prime, ca orezul;
- Persoane ce transportă produsele în interiorul întreprinderei, de la o secțiune la alta;
- Persoane ce transportă produsele prime de la surse la întreprindere;
- Persoane ce transportă produsele către consumatori;
- Persoane ce vor efectua curățenia și serviciul încăperilor;
- 1-2 Persoane de pază;

7.2 Planificarea fondului de remunerare a muncii.


Remunerarea muncii se va face în dependență de ceea, ce oferă alte întreprinderi asemănătoare + %
cuvenit din prețul final al produsului, astfel ca muncitorul să fie motivat să lucreze în întreprinderea
mea.

8. Planificarea financiară
8.1 Argumentarea necesarului pentru lansarea afacerii.

Pentru a lansa afacerea, am nevoie de arendare unei încăperi, care să aibă acces usor la
drum. Financiar, este nevoie de un buget de circa 50-100 de mii de lei, pentru ca afacerea șă
poată porni cu start ușor, la fel ca și găsirea preventivă a unor clienți.

8.2 Argumentarea surselor de finanţare a afacerii

Finațele de start for fi luate din mai multe surse:

 Capital preventiv strâns personal;


 Finanțe de la cafenele/restaurane, interesate în produsele noaster;
 Caz excepțional – Credit din bancă;

8.3 Întocmirea bilanțului contabil inițial.

ACTIV Suma, PASIV Suma,


lei lei
Active imobilizate Capitalul propriu
Imobilizări necorporale -2000 Capital statutar şi suplimentar 90000
Imobilizări corporale -40000 Rezerve 18000
Active biologice imobilizate -20000 Profit nerepartizat 0
Investiţii financiare pe termen +50000 Capital secundar 30000
lung
Investiţii imobiliare -100000 Datoriile
Creanţe şi avansuri acordate pe +20000 Datoriile financiare 0
termen lung
Activele financiare pe termen lung Datoriile comerciale -30000
Investiţii financiare în părţi +20000 Datoriile calculate -90000
neafiliate
Investiţii financiare în părţi +50000
afiliate
Activele curente
Stocuri -30000
Creanţe comerciale și calculate; -20000
Numerar; +50000
Investiţii financiare curente +40000
Total: +18000 Total: +18000

8.4 Completarea contului de profit si pierderi.

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune


precedentă curentă
1 2 3 4
Venituri în vânzări 010 2500009 4000023
Costul vânzărilor 020 1035984 1486205
Profit brut(pierdere brută) (rd.010 –rd.020) 030 1464205 2513818
Alte venituri din activitatea operațională 040 96000 125564
Cheltuielele de distribuire 050 190000 433201
Cheltuielele administrative 060 340000 760213
Alte venituri din activitatea operațională 070 63452 99524
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier- 080 774753 1346444
dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 090 45000 136547
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) 100 729753 1209897
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 87570,36 145187,64
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 120 642182,64 1064709,36
(rd.100 – rd.110)

8.5 Fluxul de numerar.

Indicatori 2019 2020


Sold la începutul perioadei 0 216903,04
Încasări mijloace bănești, inclusiv: 1201530 2356120
- Vânzarea produsului: 943251 1562301
- Depunerea capitalului social: 49553
- Împrumut de la fondator: 198654
- Credit: 0
Plăți mijloace bănești, inclusiv: 1201530 1632178
- Salariu, asigurarea medicală și socială: 180356 340513
- Materia primă: 153684 365124
- Serviciile comunale: 158562 243681
- Procurarea mijloacelor fixe: 140321 123450
- Retribuirea împrumutului la fondatori: 198654
- Achitarea impozitului pe venit: 142974,96 470210,52
Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei 216903,04 743264,48

8.6 Determinarea indicatorilor eficienței (rentabilitatea vînzărilor,


rentabilitatea economică, rentabilitatea financiară).

Rentabilitatea vânzorilor este la un nivel înalt, datorită unui număr mare de clienți.
Rentabilitatea financiară este la fel la un nivel bun, deoarece piața încă nu este surpa-
saturată, astfel prețul și % luat ca profit rămâne înalt.
Rentabilitatea econofică, la fel, permite o creștere în producție destul de rapidă, datorită
cererii înalte la astfel de produse.

8.7 Determinarea termenului de recuperare a investițiilor


inițiale.
Termenul de recuperare a investițiilor: 1-2 ani, datorită pieții profitabile