Sunteți pe pagina 1din 1

Planul caracterizării unui personaj literar

I. Introducere:
1) tipologia personajului (tipul avarului, țăranului, îndrăgostitului,
obsedatului, intelectualului, copilului răsfățat etc.),
2) semnificația numelui;
3) După locul ocupat în operă: principale/ secundare/ episodice/
figurante;
4) după modul de prezență în operă: individuale/ colective;
5) după raportul cu realitatea: reale, imaginare, simbolice.
I. Cuprins:
Însușirile fizice și morale ale personajului care se desprind din:
a) prezentarea directă:
- de către autor;
- de către alte personaje;
- de către personajul însuși (autocaracterizare);
a) prezentarea indirectă:
- faptele personajului;
- comportamentul, gândurile și frământările lui sufletești;
- relația cu celelalte personaje;
- aspectul fizic și vestimentar;
- încadrarea într-un anumit mediu;
- punerea personajului în situații limită;
- felul de a vorbi etc.
I. Încheiere:
Concluzia proprie despre personaj sau paralela cu un alt personaj din
aceeași tipologie.