Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECTIE

Şcoala Gimnazială Nr.3 Carei

Clasa pregătitoare B

Propunător: prof. înv. primar Botos Andrea Izabela

Data: 7 noiembrie 2017

Unitatea tematică:In lumea poveştilor

Disciplina: Comunicare in limba romana (CLR)

Matematica şi explorarea mediului (MEM)

Muzică şi mişcare (MM)

Arte vizuale şi abilităţi practice (AVAP)

Subiect: Să patrundem în lumea minunată a poveştilor

Tipul lecţiei: predare-învăţare-evaluare

Competenţe generale

Comunicare în limba română (CLR):


1.Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
2.Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare.

Matematică şi explorarea mediului (MEM):


1.Utilizarea numerelor în calcule elementare;
5.Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date.

Arte vizuale/Lucru manual (AVAP):


1.Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare

Muzică şi mişcare (MM)


2.Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei.

Competenţe specifice:
Comunicare în limba română (CLR):
1.2.Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar;
1.3.Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din
propoziţii rostite clar şi rar;
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple
2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte

Matematică şi explorarea mediului (MEM):


1.1 Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31
1.2 Compararea numerelor în concentrul 0-31
5.1. Sortarea/clasificarea unor obiecte/ materiale etc., pe baza unui criteriu dat

Arte vizuale/Lucru manual (AV/LM):


1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin
desen/pictură/modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un context familiar;

Muzică şi mişcare (MM):


2.1.Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text

Obiective operaţionale:
O1: să recunoască poveştile citite;
O2: să indice prin semne grafice numărul de silabe şi sunet pentru fiecare cuvânt reprezentat de
imagine;
O3: să realizeze corespondenţe între două mulţimi;
O4: să folosească cifra 3 în anumite exerciţii;
O5:să audieze cântecul redat cu ajutorul mijloacelor tehnice;

Strategia didactică:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, joc didactic
 Mijloace de învăţământ: jetoane, fişe de lucru, siluete cu personaje din poveşti, lipici,
foarfece, planşe, CD, casetofon
 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

Bibliografie:
 Programa şcolară pentru clasa pregătitoare (aprobată prin ordin al ministrului nr.
3656/29.03.2012);
STRATEGII DIDACTICE
MOMENTELE EVENIMENTE DIDACTICE
Activitatea Metode şi Forme de EVALUARE
LECŢIEI elevilor procedee Mijloace organizare
didactice

1. Moment Se asigură un climat de ordine şi disciplină necesar Conversaţia Frontală


organizatoric desfăşurării în bune condiţii a lecţiei.
Elevii se pregătesc pentru începerea orei.

2. Captarea Azi noapte spiriduşii din lumea basmelor ne-au adus o Conversaţia Calculatorul Frontală Observare
atenţiei poarta magică prin care vom putea pătrunde în lumea Fişa cu desene curentă
basmelor. Ei mi–au povestit că Vrăjitoarea Incultura a din poveşti
pornit spre Pământ şi vrea să distrugă lumea basmelor. Ca
să nu reuşească are nevoie de ajutorul vostru.
Poarta către lumea poveştilor este păzită de un zmeu.
Ca să putem intra trebuie să dezlegăm nişte ghicitori.
(Anexa 1)

3. Anunţarea Anunţ elevilor tema lecţiei de azi ,,Călătorie în Frontală


temei lumea poveştilor”.
4. Dirijarea Spiriduşii vor fi ajutorii noştri pe parcursul lecţiei. Chestionarea Calculator Frontală Observare
învăţării Ca să putem alunga vrăjitoarea trebuie să trecem prin orală Individuală curentă
3 probe. Cele 3 probe vom găsi în interiorul unor Conversaţia Lucrul pe
copaci. Până ajungem de la un copac la altul vom Fise de lucru echipe
cânta nişte cântece.

Împart elevii în 4 grupe :


-grupa spiriduşilor roşii;
- grupa spiriduşilor galbeni;
- grupa spiriduşilor albaştri;
- grupa spiriduşilor verzi.
Fiecare grupă va primi fişe cu exerciţii diferentiate.
Acum că am ajuns în lumea poveştilor trebuie să trecem
prin trei probe.

PROBA I Comunicare în limba română(ANEXA 2)

-elevii sunt familiarizaţi cu planşa pe care urmează să se


lucreze.

Grupa 1.

Să despartă cuvintele în silabe şi să arate poziţia sunetului


cerut, reprezentând graphic..

Grupa 2.

Să despartă cuvintele în silabe, reprezentând grafic.

Grupa 3.

Să completeze tabelul cu personaje positive (bune) şi


negative (rele).
Grupa 4.

Să asocieze purceluşul cu materialul necesar construirii


casei, apoi cu casa construită.

CÂNTECUL PITICILOR

PROBA II Matematică şi explorarea mediului


(ANEXA 3)

Ieri la ora de matematică am învăţat cifra 3, azi vom


rezolva câteva exerciţii cu ajutorul cifrei învăţate.

Grupa 1.

Să completeze cu elementele şi cifrele corespunzătoare.

Grupa 2.

Să completeze cu numărul corespunzător mulţimile şi să


arate cifra mai mare prin colorare.

Grupa 3.

Să deseneze atâtea obiecte cât indică cifra şi să formeze


multimi după anumite criterii..

Grupa 4.

Să recunoască şi să scrie cifra 3.

CÂNTECUL ELEFANŢILOR
PROBA III Arte vizuale şi abilităţi practice (ANEXA 4)

Grupa 1.

Să compună din piesele de puzzle o imagine din povestea


Alba ca Zăpada şi cei 7 pitici.

Grupa 2.

Să coloreze şi să decupeze Crăiasa Zăpezii..

Grupa 3.

Să coloreze copacul şi merele. Să lipească fructele pe pom


ca Prâslea să poată ducă din fructe tatălui.

Grupa 4.

Să coloreze mărul cu ajutorul mâinilor.


5.Obţinerea Obţinerea performanţei voi face cu ajutorul unir conversaţia Observarea
performanţei întrebări: curentă
-Unde am călătorit azi?
-Ce sunete am recapitulate?
-Ce cifra am învăţat?