Sunteți pe pagina 1din 3

Comunicarea mediată de calculator în educația on-line

Studiul individual on-line

Învățarea individuală este caracterizată de indivizi care lucrează pe cont propriu pentru a
atinge obiective de învăţare fără să relaţioneze cu alţi colegi. În acest caz accentul cade pe
activitățile care îi sunt benefice individului, neținându-se cont de nevoile celorlalți. De obicei
evaluarea în acest caz se realizează după un set de criterii prestabilite.
Ultimele trei decenii au adus cu sine o dezvoltare uriașă a tehnologiei informației și
comunicațiilor iar apariția și proliferarea internetului a făcut posibilă crearea unor rețele globale
complexe de comunicare și colaborare. Aceste noi tehnologii au transformat felul în care învățăm,
comunicăm și lucrăm - au transformat fundamental modul în care trăim. Această evoluție a adus
cu sine oportunități și beneficii diverse din punct de vedere economic și social, dar și apariția unor
noi provocări. Digitalizarea culturii la nivelul societății a determinat apariția reacțiilor și la nivelul
sistemului educativ, implementarea noilor tehnologii devenind o cerință tot mai acută în
învățământ. Drept urmare, în ultimii ani s-au intensificat preocupările de informatizare la nivelul
școlilor și al universităților. La Congresul International UNESCO, “Educație și informatică”, de
la Paris (1989), s-a relevat explicit obiectivul prioritar al politicii educaționale de introducere a
informaticii în educație pentru perfecționarea procesului de învățare. O referire specială la
planificarea și proiectarea programelor de pregatire inițială și continuă a profesorilor din Europa
de est, în domeniul utilizarii în predare-invatare-evaluare a noilor tehnologii, s-a facut la Moscova
(1991), cu ocazia Seminarului European “O platformă europeană pentru dezvoltarea unui
mecanism de cooperare în domeniul tehnologiilor informatice în educație”.
În Romania, învățământul trece printr-o perioadă de mari schimbări reformiste, iar
internetul este o parte majoră a acestor transformări. Apariția și răspândirea tot mai semnificativă
a învățământului la distanta este o parte importanta a mutatiilor care au loc in invatamant. Existenta
conexiunilor la Internet deschide larg portile de pregatire si perfectionare in orice domeniu, pentru
orice nivel si la orice varsta. Reteaua academica RoEduNet cupleaza toate universitatile din
Romania si se constituie ca un important castig in domeniu, din ultimii ani.
Accesând internetul, pătrundem de fapt într-o bază de date gigantică, o rețea care se întinde
la nivelul întregii lumi, oferind informații și servicii de toate tipurile tuturor celor care au un
calculator conectat. E-learning-ul, industrie relativ nouă în Romania și aflată la începuturile
exploatării, are la baza învățarea cu ajutorul calculatorului și se bazează pe distribuirea conținutului
informatiei pe cale electronica (media, internet, intranet). Avantajele e-learning-ului constau în
posibilitatea utilizatorului de a-și gestiona timpul conform propriului ritm și în flexibilitatea
sistemului, menită să încurajeze crearea unui stil propriu de învățare. Aceste tehnici moderne de
învățare, pentru a fi eficiente, trebuie sa aibă un anumit grad de interactivitate și să transpună
informația pe cât mai multe suporturi media (text, sunet, imagine). Dezvoltarea exploziva a
internetului și a tehnologiilor web creează premisele unor noi provocări informaționale și
tehnologice, precum și schimbări în relațiile umane.
Fiecare elev își formează un anumit stil de învățare în funcție de tipul de personalitate, de
nevoile proprii sau de materia la care învață. Situațiile în care toată învățarea se bazează pe
ascultare fac cursantul să fie mult mai alert și să pună o importanță mai mare pe abilitățile de a
înțelege limba, ducând la progrese mult mai rapide decât în sala de clasă tradițională. Liniștea și
solitudinea pot fi factori care sa îl ajute pe copil sa își concentreze atenția mai bine. În grupul de
studiu, conversațiile dintre elevi pot atinge și alte subiecte decat învățarea, scăzând eficiența
acestora. Factorii inhibitori sunt mai frecvenți într-un mediu pe care nu îl putem controla atât de
detaliat ca propria casă și din această cauză pot apărea multe lucruri care să ne distragă atenția. O
cameră liniștită, o pereche de căști și ceva de scris ne permit să ne concentrăm doar pe subiectul
care ne interesează și anume pe învățarea de noi lucruri. Astfel elevul își poate concentra atenția
asupra subiectelor sau materiilor la care știe că trebuie să depună mai mult efort, pe care nu le-a
înteles sau nu le-a reținut în totalitate. În grupul de studiu, acest lucru nu este posibil mereu, pentru
că ceilalți colegi de studiu pot avea alte nelămuriri și curiozități. De asemenea, elevul își poate
organiza învățarea adaptată nevoilor sale, luand pauze atunci când își dorește.
Materiile care presupun creativitate și originalitate sunt mai bine studiate individual. Spre
exemplu, realizarea de eseuri într-o limbă străina sau realizarea unei picturi.În acest caz elevul
caută, cercetează și caută modalități de ușurare a muncii intelectuale. Ideile originale sunt născute
în solitudine și liniște, atunci cand copilul tău are liniște și timp să se gândească asupra subiectului
pe care trebuie sa îl abordeze. Acesta este probabil cel mai mare avantaj al mediului online.
Indiferent în ce parte a globului ești, vei avea acces la toate posibilitățile dintr-un centru de educație
dacă ai o conexiune de internet și aceasta face lucrurile comfortabile și convenabile atât pentru
profesor cât și pentru cursant, ducând la o relație mai bună și prin urmare la un mediu de învățare
mai productiv. Foarte multe universități de prestigiu din lume au cursuri online și în multe domenii
de interes această formă este mult mai eficientă, economisind timp care rămâne pentru studiu, teme
sau alte hobbyuri.
În prezent acest studiu individual se poate realiza mult mai ușor, depășind obstacole
spațiale și totodată temporale, toate acestea prin intermediul internetul atât de accesibil, dar și al
cărților de tot felul, greșeala elevilor este aceea de a se limita doar la informațiile prezentate în
procesul de predare, fapt ce va avea repercursiuni negative asupra pregătirii și performanței
acestora într-un anumit domeniu. Un lucru important e să învățăm să fim flexibili, să fim deschiși
spre nou și să nu ne fie frică niciodată să ne implicăm în mai multe proiecte, care, cu siguranță, ne
vor învăța lecție noi și ne vor propulsa undeva mai departe pe poteca succesului.
Bibliografie
Studiul individual-componentă eficientă a procesului instructiv- NICORICI Maria, dr., conf. univ.,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, PDF

Avantajele lucrului individual al studenţilor în studiul geomorfologiei- Nina VOLONTIR, conferenţiar


universitar, doctor, Facultatea Geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chişinău, PDF

Internetul și mediile de socializare virtuale în viața liceenilor- INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE


EDUCAŢIEI, PDF

https://www.suntparinte.ro/studiul-individual

https://www.edusoft.ro/studiul-individual-in-studentie-calea-sigura-spre-succes/

https://nt.politiaromana.ro/ro/prevenirea-criminalitatii/siguranta-in-mediul-on-line

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/185_193_Avantajele%20lucrului%20individual%20al%2
0studentilor%20in%20studiul%20geomorfologiei.pdf

https://utm.md/wp-content/uploads/2019/03/Regulament-privind-organizarea-studiului-individual-al-
studen%C8%9Bilor-la-UTM.pdf

https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2018/02/Internetul-si-mediile-de-socializare-virtuale-in-viata-
liceenilor_Raport-final.pdf