Sunteți pe pagina 1din 4

P P O I E CT DIDACTI C

Data
Subiectul : Lucian Blaga, Mesterul Manole
Tipul lectiei : lectie de sistematizare a cunostintelor
Timp de desfasurare : 1 ora

Obiective :

La sfarsitul acestei secvente didactice , elevii vor fi capabile :

- Sa disocieze continutul baladei populare « Monastirea


Argesului » de cel al dramei « Meseterul Manole’ » de
Blaga ;
- Sa formuleze , in cateva enunturi cauzele conflictului
(psihologic, social) ;
- Sa discute pe motivul jertfei creatoare din perspectiva
mitica ;
- Sa caracterizeze personajele ;
- Sa ilustreze drama creatorului de frumos .

Mijloace si resurse materiale :

- Conversatia, problematizarea, expunerea, metoda ciorchinelui,


brainstormingul, munca pe grupe ;
- Fise de munca, textul suport, manualul, fise de lectura , plansa.

Evenimentele instruirii Activitatea elevilor şi a profesorului

1
1. Organizarea colectivului Profesorul face prezenţa clasei, asigură climatul de lucru.
de elevi. Captarea atenţiei.
Anuntrea obiectivelor
urmarite

Se dicuta despre rolul lui Blaga in promovarea teatrului poetic si


Reactualizarea cunostintelor- filosofic.
ancora prin conversatie frontala Pentru a permite elevilor sa-si centreze cunosintele in jurul
si reflectie personala. motivului jertfei creatoare , se porneste de la urmatorul
citat : ‘Cuvintele biblice ca D-zeu a facut pe om dupa chipul si
asemanarea sa nu insemna ca D-zeu e un om in cer , ci inseamna ca
omul e un D-zeu pe pamant’.
( L. Blaga, Pietree pentru templul meu).
Elevii analizeaza continutul citatului.
Profesorul directioneaza dialogul elevilor inspre motivul jertfei
creatoare, natura jertfei, necestatea jertfei.

Profesorul prezinta sarcinile de invatare pt ora in curs.


Se contureaza un dialog pe marginea continutului baladei populare
Dirijarea invatarii prin Monastirea Argesului , respectiv a dramei Meserul Manole de Blaga.
conversatie , brainstorming , Profesorul orienteaza conversatia spre imaginea protagonistului –
metoda ciorchinelui. mesterul Manole – simbol al sacrificiului suprem.
Elevii caracterizeaza protagonistul utilizand metoda ciorchinelui..

Profesorul distibuie sarcini fiecarei echipe in parte.


Munca pe echipe. Elevii ofera solutii sarcinii date de profesor.

Analiza raspunsurilor fiecarei grupe.


Asigurarea feed-backului prin Elevii participa la sintetizarea informatiilor obtinute in munca pe
conversatie. grupe.

Evaluarea

Mitul jertfei creatoare in balada populara si in drama.


Tema pentru acasa

2
3
4

S-ar putea să vă placă și