Sunteți pe pagina 1din 1

Test

1. Te numești Cătălin/Cătălina Barbu și ești absolvent al Facultății de Litere ,,Al. I. Cuza” din Iași. Locuiești în același oraș, pe
strada Lipovei. Dorești să te angajezi ca translator la un birou de traduceri.Redactează o cerere adresată directorului departamentului
de Resurse Umane al acestei firme, prin care soliciți angajarea. Data redactării cererii este 13 martie 2019
Notă! Este obligatorie respectarea numelui și a datei.
Atenție! Cererea ta trebuie:
- să respecte convențiile specifice unei cereri; (4p)
- să aibă un conținut și o structură adecvate; (4p)
- să respecte normele de exprimare, de ortografie și punctuație. (2p)

2. Te numești Paul/Paula Ionescu, ai absolvit Facultatea de Biologie din București . Intenționezi să te angajezi ca biolog la Institutul
Mina Minovici ,iar directorul îți cere să îți motivezi în scris opțiunea. Redactează o scrisoare de intenție adecvată situației prezentate.
Data redactării scrisorii este13. 02..20129
Notă! Este obligatorie respectarea numelui și a datei.
Atenție! Scrisoarea ta de intenție trebuie:
- să respecte convențiile specifice stilului administrativ; (4p)
- să aibă un conținut și o structură adecvate; (4p)
- să respecte normele de exprimare, de ortografie și punctuație (2p)

3. Imaginează-ți că ești reprezentantul clasei a X-a C în Consiliul Elevilor din Colegiul, ” Constantin Negruzzi” din Dej. Ai fost numit
recent secretarul Consiliului Elevilor din acestă unitate de învățământ. Trebuie să redactezi un proces-verbal de consemnare a ședinței
desfășurate în data de 15.09.2019. în care să menționezi toate problemele discutate, propunerile, opiniile, hotărârile luate și concluziile.
( regulamentul de ordine interioară)

Test
1.Te numești Andrei /Andreea Samson și ești absolvent al Colegiului ,,Al. I. Cuza” din Iași. Locuiești în același oraș, pe strada
Păcurari.Redactează o cerere adresată directorului instituției , prin care soliciți eliberarea unei adeverințe de elev însoțită de foaia
matricolă în vederea înscrierii la facultate. . Data redactării cererii este 15 iunie 2019
Notă! Este obligatorie respectarea numelui și a datei.
Atenție! Cererea ta trebuie:
- să respecte convențiile specifice unei cereri; (4p)
- să aibă un conținut și o structură adecvate; (4p)
- să respecte normele de exprimare, de ortografie și punctuație. (2p)

2. Te numești Adrian/Adriana Ionescu, ai absolvit Facultatea de Jurnalism. Intenționezi să te angajezi ca ziarist la un cotidian local,
iar directorul îți cere să îți motivezi în scris opțiunea. Redactează o scrisoare de intenție adecvată situației prezentate. Data redactării
scrisorii este 2.02.2012.
Notă! Este obligatorie respectarea numelui și a datei.
Atenție! Scrisoarea ta de intenție trebuie:
- să respecte convențiile specifice stilului administrativ; (4p)
- să aibă un conținut și o structură adecvate; (4p)
- să respecte normele de exprimare, de ortografie și punctuație (2p)

3. Imaginează-ți că ești reprezentantul clasei a X-a C în Consiliul Elevilor din Colegiul Tehnic ,,Unirea” din Ștei. Ai fost numit recent
secretarul Consiliului Elevilor din acestă unitate de învățământ. Trebuie să redactezi un proces-verbal de consemnare a ședinței
desfășurate în data de 18.09.2019. în care să menționezi toate problemele discutate, propunerile, opiniile, hotărârile luate și concluziile.
(reguli privind combaterea absenteismului)

S-ar putea să vă placă și