Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE

Modul – Şcoala

I. (30 p.) Se dau textele:

b)
a) La ce capitol am rămas ieri? Pelicula 10.000 i.Chr a avut, weekendul trecut, 19.976
Sus! E târziu; Ce stai ca un paşă? spectatori, care i-au adus încasări de 288.101 lei, şi a
Ghiozdanul, o riglă şi un echer devenit filmul cu cel mai mare succes de box-office care a
Cerinţe :
Ah, vino repede, sabie, armură, rulat în cinematografele româneşti în acest an. În schimb,
Dau cu tifla din rafturi, din cer. filmul lui Nae Caranfil, Restul e tăcere, a coborât o poziţie
1)
Să lupt cu lenea care mă fură.” în box-office, până pe locul patru. Lungmetrajul lui
Lecţie (fragment), Emil Botta Caranfil, cel mai scump film românesc de după 1989, a
încasat în weekend 39.044 lei şi a avut 3.233 spectatori.
Identifică elementele componente ale situaţiei de Adevarul, 20 Martie 2008
comunicare în fiecare dintre textele date.
2) Dă câte două argumente pentru fiecare dintre funcţiile comunicării identificate în fragmentele de mai
sus !

II. (20 p.) Alcătuieşte patru enunţuri diferite prin care să ilustrezi următoarele funcţii ale comunicării :
metalingvistică, fatică, referenţială şi conativă.

III. (40 p.) Prezintă comparativ, într-o compunere de 1-2 pagini, felul cum se ilustrează tema ŞCOALA în
două texte studiate la clasă.

În redactarea compunerii, vei avea în vedere:


• prezentarea, pe scurt, a autorilor şi a operelor/ a fragmentelor studiate;
• prezentarea subiectului operelor/ fragmentelor studiate;
• surprinderea tematicii şi a mijloacelor artistice de realizare a acesteia;
• prezentarea, pe scurt, a personajelor, relevând rolul lor în desfăşurarea acţiunii;
• concluzii, opinii personale.

Notă! Vei primi 30 puncte pentru conţinut (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă rezolvată) şi 10 puncte pentru
redactare (organizarea ideilor în scris - 2 puncte; utilizarea limbii literare - 3 puncte; abilităţi de analiză şi
de argumentare - 2 puncte; ortografia -1 puncte; punctuaţia - 1 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea - 1
puncte). În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să aibă cel puţin o pagină sau
echivalentul a 25-30 de rânduri scrise.

Se acordă 10 puncte din oficiu!

S-ar putea să vă placă și