Sunteți pe pagina 1din 2

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Confirmă prin prezentul că organizatia:


S.C. SCG. SA
Cu sediul central în: Strada Mihai Viteazu,Nr.12,Sector 5, București.
Si cu puncte de lucru în: Strada Mihai Viteazu,Nr.12,Sector 5, București

Are documentat, implementat și menține un

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII


În conformitate cu cerințele standardului
SR EN ISO 9001:2015
În următoarele domenii de activitate:
Construirea de mașini auto, reparații auto, dezmembrări auto,
Fabricarea, asamblarea și componente aferente,
Certificat nr.: 431534400
Certificare inițială:20.02.2018

Recertificare curentă:20.03.2019

Data expirării:20.03.2025

Data ultimei actualizări a certificatului:20.03.2019

Organismul de certificare își rezervă dreptul de a suspenda, retrage sau anula prezentul certificat daca, la auditurile de
supraveghere se constată că nu au fost menținute condițiile de la data certificării inițiale.

PREȘEDINTE EXECUTIV
Ing. Stefan Vasile