Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa 1.5.

Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 1


Planul de afaceri

Planul de afaceri
(model orientativ)

1. Firma
Denumire: S.C. VITALDENT S.R.L.
Scurtă descriere:
Firma are ca principal obiect de activitate „Activitați de asistență stomatologică”. În acest domeniu
societatea oferă o gamă larga de servicii de stomatologie generală, având angajat medic specialist de chirurgie
dento-alvolară, dar și datorită colaborării cu un medic specialist ortodont care asigura tratamenele speciale :
aparate de indreptat dantura, fixe și mobile, atât pentru copii cât si pentru adulti.
Viziunea firmei este aceea de a oferi servicii medicale la standarde europene, imbinând experienta si
devotamentul personalului de specialitate cu dotarile tehnice de ultimă ora și cu metode de tratament moderne. Pe
viitor, societatea urmarește atragere unui număr cât mai mare de pacienți, prin diversificarea și imbunătățirea
serviciilor prestate, fapt ce va conduce atât la creșterea cifrei de afaceri cât și aprofitului obținut, contribuind la
dezvoltarea economică a firmei.
Pentru atingerea acestui obiectiv, Vitaldent S.R.L. urmărește să achiziționeze aparatură si mobilier medical,
special destinat activităților de stomatologie precum si aparatura necesară prestării unui serviciu conex – radiologie
dentară.
Forma de organizare, acționari și administratori, localizare:
S.C. VITALDENT S.R.L. este o societate comercială cu răspundere limitată,cu capital privat romanesc, ce se
incadrează in categoria micro-intreprinderilor. Firma este inregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul
Iași sub nr. J22/785/2004, având Cod Unic de Înregistrare 16340645.
Firma este deținut de doi asociați: Jantuan Elena și Lazăr Horia. Ambii dețin cote de participare egale - 50
%, in societate și au și calitatea de administratori. Capitalul social al societății este de 200 ron, divizat in 20 de părți
sociale, fiecare a căte 10 lei, fiind atribuite după cum urmează: Jantuan Elena deține 10 părți sociale, reprezentând
100 lei iar Lazăr Horia deține 10 părți sociale, reprezentând 100 lei.
Sediul social al societății este situat in municipiul Iași, str. Sfântul Lazăr, nr. 53, bl. A 1-3, sc. A, et.8, ap.
26. S.C. VitalDent mai deține un punct de lucru deschis in municipiul Iași, cartier Nicolina, str. Carpați, nr. 15, bl.
655, sc. B, parter, unde își desfășoară activitatea și unde va fi implementată investiția.
Istoric:
Societatea a fost inființată în anul 2004 de catre cei doi asociați ce au fost colegi de facultate. Investind
inca din primul an de activitate in tehnică medicală modernă, Vitaldent S.R.L. a reusit să atragă un număr
considerabil de pacienți cărora le-a câștigat increderea prin serviciile de calitate.
De-a lungul timpului, odată cu progresele științifice în domeniul medicinei dentare, și serviciile oferite de
societate s-au diversificat. Daca la inceputul activității cabinetul oferea tratamente simple, in prezent acestea au
evoluat până la tratamente chirurgicale, estetică dentară și chiar implanturi.
În ceea ce privește evoluția financiară se observă că societatea a avut o traiectorie constanta, reusind să-si
păstreze cifră de afaceri chiar și in anul 2009, când condițiile economice nu au fost favorabile.
Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 2
Planul de afaceri

In ceea ce privește profitul, in anul 2009 acesta a fost de 4.695,00 ron, ceea ce indică o rentabilitate a
cifrei de afaceri de 12,7 ceea ce dovedeșt că societatea a atins pragul de eficiență a activității comerciale.
În prezent, cabinetul inregistrează un număr mediu de 40 de pacienți pe zi ceea ce indreptățește societatea
să preconizeze o cifră de afaceri pentru anul 2010 de aproximativ 70.000,00 lei.
Afacerea
Societatea Vitaldent S.R.L. oferă servicii medicale dentare, in regim privat, in cartierul Nicolina, municipiul
Iași. Proitul este realizat prin incasările efectuate in urma consultațiilor și tratamentelor oferite pacienților.
Clientela este formată în mar parte de pacienți constanți care apelează la tratamente de prevenire ale afecțiunilor
dentare dar și de pacienți ocazionali – cazurile de urgență.
Cabinetul medical Vitaldent ofera servicii de medicină dentară după cum urmează:
- Consultații primare și profilactice
- Obturații
- Pansament calmant
- Pulpectomii
- Tratamentul diverselor forme de parodontită
- Extractii
- Tratamente chirurgicale
- Tratamente protetice
- Estetica dentara
- Ortodontie
Piața serviciilor medicale este tot mai diversificată, în primul rand datorită progreselor făcute în elaborarea
de noi tratamente cât și în domeniul aparaturii și tehnicii medicale. Pentru obținerea notorietății și a profitului în
această afacere este nevoie de eficiență, profesionalism, calitate și punctualitate.
Costurile demarării unei asemenea afaceri, dar și costurile ulterioare sunt destul de ridicate datorită
faptului ca majoritatea dotarilor, dar si consumabilele sunt scumpe, fiind aduse din import. Totuși, avantajul afacerii
este ca serviciile medicale dentare sunt o necesitate constantă a populației.
În urma realizării investiției, societatea dorește să iși imbunătățească și să-si diversifice aceste servicii, în
vederea alinierii la standardele europene dar și pentru a atrage cât mai mulți pacienți. Având in vedere că mediul
concurențial în domeniul serviciilor medicale dentare este extrem de competitiv, realizarea investișiei este vitală
pentru dezvoltarea afacerii.

Resurse materiale
Societatea își desfășoara activitatea intr-un spațiu special amenajat pentru a servi necesităților firmei, spațiu ce
deține toate avizele de funcționare în conformitate cu legislația în vigoare privind cabinetele medicale. Adresa la
care este situat spațiul este Municipiul Iași, cartier Nicolina, str. Carpați, nr. 15, bl. 655, sc. B, parter. Suprafața
totala de 75,5 mp este impărțită funcțional în două cabinete medicale, ficare având cameră specială pentru
sterilizare, două grupuri sanitare – unul pentru cadrele medical și altul pentru pacienți, un birou administrativ, un
vestiar și un hol – cameră de așteptare.
Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 3
Planul de afaceri

Cabinetul beneficiază de toate utilitățile


necesare bunei desfăsurari a activității de
stomatologie. De asemenea, in prezent,
societatea deține aparatură medicală adecvată
serviciilor pe care le prestează, urmănd ca
aceasta să fie completată cu una mai
performantă, in urma realizării investiției.

Resurse Umane
În concordanță cu obiectivele de dezvoltare ale societății, politica resurselor umane s-a focalizat de-a
lungul timpului în direcția evidențierii potențialului uman existent, capabil să asigure servicii la un nivel de calitate
și profesionalism ridicat, dar și spre identificarea de resurse umane externe, care pot fi atrase pentru imbunătățirea
tabloului ocupațional de specialitate și a nivelului de pregătire profesională.
Din colectiv au făcut parte la început doi medici, cei doi asociați fondatori și o asistentă. In timp, echipa s-a
mărit cu incă un medic stomatolog și două asistente medicale. De asemenea, în prezent societatea are angajat un
medic specialist în chirurgie maxilo-facială și colaborează cu un medic ortodont.
Tot personalul deține studii de specialitate, superioare in cazul medicilor și medii de profil in cazul
asistentelor medicale. De asemnea, medicii dețin diplome de specializare și participare la seminarii in domeniul
tehnicilor de tratament stomatologic moderne. De asemenea si personalul mediu(asistentele) urmeaza anual cursuri
de specializare.
Ulterior implementării proiectului, societatea va crea trei noi locuri de muncă – un specialist in radiologie
dentară, un post de asistent si unul pentru personal de intreținere.
Strategia de resurse umane a societății Vitaldent S.R.L. este de a asigura o forță de muncă instruită și
motivată, care să contribuie, prin continua îmbunătățire a performanțelor individuale și de echipă, la atingerea
obiectivelor afacerii.
În managementul proiectului vor fi implicați cei doi asociati ai societății, aceștia indeplinind rolurile de
reprezentant legal al proiectului – dna. Jantuan Elena și responsabil cu implementarea tehnică a proiectului - dl.
Lazăr Horia.
Managementul proiectului va fi externalizat, in condițiile legii, unei societăți de profil sau unei persoane
fizice autorizate. Acestea vor trebui să dețină diplomă de specializare în domeniul managementului proiectelor,
precum și experiență in implementarea proiectelor finanțat prin fonduri europene.
Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 4
Planul de afaceri

Atribuțiile managerului de proiect vor fi:


 Asigurarea managementul general al proiectului;
 Reprezintarea organizația în relațiile cu partenerii, colaboratorii și subcontractanții;
 Organizeazarea echipa de proiect și asigurarea managementul resurselor umane;
 Monitorizearea permanenta a implementării proiectului și aplicarea măsurile corective necesare încadrării
în obiectivele proiectului;
 Furnizarea de informații despre derularea proiectului către mass-media locală și națională;
 Asigurarea utilizării corespunzătoare a resurselor financiare și materiale destinate proiectului;
 Asigurarea informarii și raportarea progresului proiectului către echipa de asistență tehnică și finanțator;
 Răspunde de respecatrea procedurilor de implementare ale Fondurilor Structurale conform Ghidului practic
al UE;
 Asigură sustenabilitatea proiectului.
La capitolul 6 – Anexe al prezentului plan de afaceri sunt atașate CV-urile reprezentantului legal și al
responsabilului tehnic precum și fisele posturilor pentru manager de proiect, responsabil financiar și responsabil
tehnic.
Obiective
Obiectivul principal al firmei este asigurarea competitivității cu celelalte cabinete din zonă, precum și
mărirea numărului de pacienți in vederea creșterii cifrei de afaceri și a profitului obținut. Până în anul 2015
societatea intenționază să inregistreze o creștere a cifrei de afaceri cu 20 de procente anual.
Pentru atingerea acestui obiectiv S.C. Vitaldent S.R.L. va achiziționa aparatură medicală nouă, destinată
atât tratamentelor pe care le prestează în prezent cât și extinderii gamei de servicii cu radiologie dentară și
implanturi dentare.
Având în vedere ca majoritatea cabinetelor stomatologice din zonă nu dețin tehnica necesară pentru a oferi
și radiologie dentară, acestea vor fi nevoite sa apeleze la serviciile S.C. Vitaldent S.R.L.
În același timp, firma intenționează să realizeze, din fonduri proprii – aportul asociaților o extindere a
cabinetului în vederea creșterii numărului de pacienți ce pot fi tratați simultan.

2. Produsul/ serviciul
Stomatologia este ramură medicinii care se ocupa cu prevenirea și tratarea afecțiunilor dinților precum și
a celorlalte părți care alcatuiesc, impreună, cavitatea bucală.
Stomatologia cuprinde mai multe specialități : pedodonția (asistența stomatologică acordată copiilor),
ortodonția (asigură asezarea in pozitie normala a dintilor, pe arcadele dentare), endodonția (tratamentul corect si
complet al canalelor dentare), parodontologia (se ocupă de sănătatea parodontiului adica a tesuturilor de sustinere
a dintilor prin utilizarea de tehnici medico-chirurgicale), protetica (restabilirea integrității arcadelor dentare prin
lucrari protetice fixe sau mobile), chirurgie orala (extracții dentare,incizii ale abceselor dentare indepartarea
chisturilor situate la vârful rădăcinilor, rezecții apicale, chirurgie parodontala etc).
Stomatologia cauta sa previna afectiunile dentare dar si de alta natura - gastrite, ulcer, dischinezii
biliare - prin examenele stomatologice periodice, cel putin de doua ori pe an, asigurand curatarea cavitatii bucale
(gingii, limba, obraji).
Cabinetul Vitaldent ofera servicii stomatologice fara a face compromisuri in ceea ce priveste calitatea.
Stomatologia științifică, practicată la cel mai inalt nivel se bazează pe o continuă și permanentă educare,
specializare și pregătire pentru siguranță tratamentelor, tehnicilor și materialelor.
Primul pas in relația medic – pacient este consultația dentara, de aceea primul contact este foarte
important și i se atribuie o atenție specială. Obiectivele consultației dentare sunt:
● Cunoasterea reciproca medic-pacient
● Stabilirea status-ului dentar al pacientului
● Cunoasterea, de catre medic, a istoricului medical al pacientului (boli cronice, sensibilitati, alergii,
interventii medicale, afectiuni si predispozitii genetice)
● Întelegerea nevoilor pacientului pe termen scurt si lung si a preferintelor acestuia (frecventa
tratamentului, intervale orare disponibile pentru prezenta la stomatolog, rezistenta la durere, posibilitati
materiale deoarece efectuam tratamente pentru toate categoriile de populatie etc)
● Schitarea planului de tratament cu expunerea optiunilor existente si a estimatului de cost
● Realizarea unor radiografii (unde este cazul)
● Întocmirea fisei pacientului (identitate, informatii medicale, date de contact).
Astfel se urmărește o comunicare strânsă pe baza căreia pacientul are certitudinea ca va beneficia de cele
mai bune servicii.
Prin realizarea investiției societatea va achiziționa aparatură medicală modernă, de ultimă generație
pentru a asigura calitatea actului medical la standarde europene.
Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 5
Planul de afaceri

De asemenea, in urma implementării proiectului cabinetul va oferi pacienților servicii noi: radiologie
dentară și implantologie dentar.
Radiologia dentară reprezintă obținerea prin expunere la radiații X a unei imagini a dinților și maxilarelor.
Acest procedeu este practicat cu scopul de a cauta anomaliile nedecelabile la examenul clinic, carie in primele
stadii, abces, chist sau granulom la extremitatea unei radacini, tumora sau, inca, fractura unei radacini sau a unui
maxilar, dinte inclus. Radiologia dentară nu comportă nici un risc pentru pacient si nici pentru persoanele din
apropiere( insotitori, medici, asistente, vecini etc, iradierea fiind minimă. Utilitatea insă este maximă in
diagnosticarea afecțiunilor ascunse ale danturii cit si in faptul ca se economiseste timp pentru tratarea pacientului
acesta nemaifind nevoiut sa faca radiografia in alta parte si apoi sa revina la cabinet astfel pacientul fiind tratat
cat mai repede cu putinta.
Implantul dentar
 Ce este implantul dentar?
 Aici de pus o definitie in mare a implantului dentar pe care va rog sa o luati de la Mica sau chiar
de pe nat( eu nu am internet ca altfel as cauta-o eu)
Inserarea implantului dentar se realizeaza printr-o interventie chirurgicala. In urma introducerii surubului
din titan se astepta o perioada pana cand se stabileste o legatura intre acesta si osul maxilar astfel incat sa poata
fi folosit ca suport pentru o lucrare protetica.
Aceste implanturi dentare pot constitui suport pentru coroane, proteze totale sau partiale. Implantele
dentare pot inlocui un dinte sau mai multi. Surubul implantat este realizat din titan deoarece acesta este un
material biocompatibil, incat osul reuseste sa-l integreze in interiorul lui prin fenomenul de osteointegrare.
Pentru a se realiza un implant dentar este nevoie de urmarea mai multor sedinte la stomatolog si de
efectuarea unor investigatii generale si locale. Numarul de sedinte depinde insa de structura si forma oaselor
maxilare ale pacientului. Cu aproximatie numarul de sedinte insumeaza 6-8 apoi dureaza o perioada mai lunga de
aproximativ 4-6 sau chiar 8 luni pana cand se stabileste legatura intre implant si osul maxilei sau mandibulei abia
dupa aceea putandu-se realiza lucrarea protetica.
Daca pacientul este fumator, intreruperea fumatului este necesara pentru a grabi cicatrizarea si
vindecarea gingiei cat si a integrarii mai bune a implantului. Pentru intretinerea dintilor dupa realizarea
implantului dentar este nevoie imperios de o igiena foarte stricta a cavitatii bucale incluzand periajul dentar foarte
corect efectuat corelat cu folosirea apei de gura pentru clatiri sa a atei dentare si periutelor interdentare speciale
dupa fiecare masa. Consumul de cafea, ceai sau alte bauturi nu vor afecta in mare masura implantul dentar si nici
lucrarile protetice, asadar consumul acestora nu este interzis.

 Tipuri de implanturi dentare


Implantul intraosos – reprezinta cel mai utilizat implant dentar si consta in inserarea in osul maxilar pe
cale chirurgicala a ununi surub de titan. Dupa vindecarea gingiei afectate, se va realiza o alta interventie
chirurgicala care va consta in ancorarea unui stalp suport de implantul original. De acest stalp se va sprijini un
dinte sau mai multi dinti artificiali.
Implantul subperiostal – este un alt implant utilizat si consta in inserarea unui cadru metalic in osul
maxilar, sub tesutul gingival. In perioada de vindecare a gingiei, metalul se fixeaza in os. La acest cadru metalic se
ataseaza stalpi suport care vor iesi din gingie, si de care se vor sprijini dintii artificiali.

 Cine poate beneficia de implant dentar?


Candidatul ideal pentru implant dentar este orice pacient pentru care chirurgia orala este o rutina. Exista
anumite probleme de sanatate care nu permite inceperea unei astfel de lucrari. Printre cele mai grave probleme
sunt bolile cronice cardiace, diabetul zaharat, fumatul si abuzul de alcool.
Nicotina creaza o serie de probleme osului din jurul implantului si din aceasta cauza, stomatologul
recomanda oprirea fumatului in parioada implantului.
Pentru a preveni aparitia anumitor complicatii, se efectueaza analize prealabile care sa determine stare
de sanatate a pacientului dar si tomografii dentare pentru a analiza starea si calitatea osului disponibil in zona in
care se va efectua implantul.

 Etapele realizarii unui implant dentar


Perioada realizarii etapelor implantului dentar dureaza intre 4, 6 sau mai multe luni. Echipa de medici
care va realiza implantul trebuie sa fie formata dintr-un medic chirurg implantolog, un protetician si un tehnician
de laborator.
Avantajul serviciilor oferite de noi în comparație cu cabinetele concurente sunt atenția și profesionalismul
medicilor, ambientul modern al cabinetului și nu în ultimul rând prețurile accesibile.

3. Piața
Aria geografică de acoperire a produsului este municipiul Iași. Amplasat in cartierul Nicolina, cabinetul se
bucură de pacienti din imediata apropiere gografică dar și din celelalte cartiere ale municipiului.
In prezent societatea are un număr mediu de 40 de clienti – pacienți pe zi, locuitori ai Iașului. În lunile de
Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 6
Planul de afaceri

vară numărul acestura crește daturită turismului dentar – acei pacienti atât de naționalitate romana stabiliti peste
hotare cât și de alte naționalități care vin în România pentru a-si trata afecțiunile stomatologice, datorită prețurilor
mult mai mici de aici în comparație cu cele din străinătate.
Piața consumatorilor de servicii stomatologice este o piață complet eterogenă, unde fiecare consumator
reprezintă o entitate diferită, cu nevoi diferite. În ceea ce privește segmentarea pieței, segmentarea geografică și
demografică nu este relevantă pentru acest tip de afacere. În schimb, componenta psihografică joacă un rol decisiv
in dezvoltarea societății. Atunci când își aleg furnizorul de servicii medicale, mare parte a pacienților iau decizii în
funcție de referințele pe care le primesc de la cunoscuți despre respectivul cabinet, ambientul arhitectural unde se
desfășoară actul medical și nu în ultimul rănd în funcție de dotările de care acesta dispune. Tot mai mulți pacienți
trec peste componenta financiară a tratamentului, preferând să plătească un preț mai ridicat atâta timp cât au
garantată caliatatea serviciului.
Studiile efectuate în ultima perioadă au aratat că o parte tot mai semnificativă a populației suferă de
afecțiuni dentare. Stress-ul, alimentația necorespunzătoare, săracă in calciu și vitamine si igiena dentatra deficitara
sunt principalele cauze pentru apariția cariilor sau a altor afectiuni stomatologice mult mai grave de aceea cabinetul
nostru pune foarte mult accent si pe tratamentele preventive si educarea pacientului in sensul efectuarii unei igiene
dentare corespunzatoare cat si a controalelor periodice profilactice la interval de 6 luni. Un alt aspect important
este limita inferioară de vărstă la care au inceput să apară primele semne ale afecțiunilor dentare. Tot mai mulți
dintre copii cu vârste cuprinse între 4 și 7 ani prezintă astfel de afecțiuni. Pentru următorii 5 ani se preconizează o
creștere cu 35 % a pieței serviciilor stomatologice.
Distribuția serviciilor se va face prin prestații în cabinet.
Principalii competitori in zonă sunt:
- Tiadent
- Modern Dental Clinic
- White Dent
- C.M.I. Simionescu
- C.M.I. Dobre
- Lumident
Acestia insă nu dispun de tehnica necesară realizării de radiologie dentară.

4. Strategia de marketing
Serviciile oferite de Vitaldent S.R.L. sunt marcate de garanția calității și de renumele pe care cabinetul și l-
a căștigat de-a lungul timpului. Devotamentul față de pacienți reprezintă punctul forte cel mai important al
societății și este un atu valoros in competiția cu ceilalți furnizori de servicii stomatologice.
Prețurile stabilite pentru serviciile prestate vor fi calculate astfel incât să acopere costurile serviciului și sa
asigure un profit de 25 %. A fost demonstrat in capitolul precedent ca prețurile nu mai reprezintă un factor de
decizie în alegerea furnizorului de servicii medicale, atât timp cât raportul calitate preț este optim. De aceea
societatea se va axa pe imbunătățirea calității serviciilor în vederea satisfacerii unui număr cât mai mare de clienți.
Totuși, se va urmări păstrarea tarifelor in liniile pieței.
1. Follow Me - o politică de stimulare și fidelizare a clienților mulțumiți pentru a atrage către
Vitaldent si alți clienți potențiali.
2. Comunicarea interactivă cu pacienții – trimiterea de SMS –uri cu rol de a le reaminti importanța
vizitei periodice la stomatolog
3. Programarea pacientilor din 6 in 6 luni de la terminarea tratamentului pentru efectuarea
controalelor profilactice si generale periodice
4. Promoții sezoniere la diferite tipuri de tratamente
5. Lansarea unui produs tip abonament, preplătit sau cu plata la termen
Promovarea serviciilor se va face atât prin metoda direct-marketing-ului – impărțirea de fly-ere și
pliante direct potențialilor pacienți, cât și prin publicitate în presa scrisă locală, pe internet – pe site-ul
propriu al cabinetului – www.vitaldentiasi.ro și la televiziunile locale.

5. Proiecții financiare

Finantarea proiectului include costuri cu achizitionarea de echipamente, costuri de consultanță, publicitate și


auditul proiectului, precum și cheltuieli neprevăzute. Pentru achizitia de echipamente este necesară suma de
297.852,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 71.484,00 ron. Cheltuielile de consultanță și management al
proiectului au o valoare de 8.000,00 lei fara TVA, cheltuielile de publicitate reprezintă 8.000,00 lei fară TVA iar
Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 7
Planul de afaceri

auditul proiectului 10.000,00 lei fără TVA.


Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 333.852,00 la care se adaugă valoarea TVA – 80.124,00 lei.
Finanțarea proiectului va fi asigurată din fonduri nerambursabile, prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară
4, Domeniul Major de Intervenție 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor”.
Proiecțiile de venituri și cheltuieli au fost calculate pe baza încasărilor estimate de beneficiar in urma realizării
investiției și a cheltuielilor de exploatare generate.
Finanțarea proiectului se regasește in anexa 1.2 la prezentul Plan de afaceri.

Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor - Anexa 1.5

Proiecţia contului de profit si pierdere - Anexa 1.5

Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă - Anexa 1.5

Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă - Anexa 1.5

Indicatori financiari rezultaţi - Anexa 1.5


Pentru investiția propusă se poate observa că fluxul de numerar net după perioada de realizare a investiţiei
începând cu anul 1 al perioadei de referinţă este pozitiv, ceea ce demonstrează durabilitatea şi sustenabilitatea
proiectului, capacitatea acestuia de a susţine cheltuielile de mentenanţă în peioada de operare.
Pornind de la fluxul de numerar net se calculează indicatorii de performanţă ai proiectului propus şi se poate
observa ca atât valoare RIRF/c = 3,34% care este valoare mai mica decât rata de actualizare (9%) precum şi valoare
VANF/c = -29.718,4 lei care este negativă ceea ce demonstrează necesitatea obţinerii finanţării pentru realizarea
proiectului.

6. Anexe și alte documente


Listă tarife servicii existente
CV-uri ale echipei de proiect
Fisa postului manager de proiect
Fișa postului responsabil tehnic
Fișa postului responsabil financial
Ofertă echipamente
Descriere echipamente

S-ar putea să vă placă și