Sunteți pe pagina 1din 2

Exercitii de geometrie Terevlej Diana, grupa 402

1. Unghiurile AOB, BOC şi AOC sunt unghiuri în jurul unui punct, astfel încât
m(<AOB)=x+25°, m(<BOC)=2x+80° şi m(<AOC)=3x+45°.
a) Calculaţi măsurile unghiurilor AOB, BOC şi AOC.
b) Dacă [OD este semidreaptă opusă cu [OA, şi [OE este bisectoarea
unghiului <AOC, calculaţi m(<DOE)

2. Se consideră unghiurile adiacente suplementare <AOB şi <BOC. Se ştie


că m(<AOB)=60°. Fie [OE bisectoarea <BOC, [OD semidreapta opusă
semidreptei [OB, iar [OF semidreapta situată în acelaşi semiplan cu [OD,
astfel încât m(<AOF)=90°.
a) Calculaţi m(<BOE), m(<DOF), m(<EOF).
b) Demonstraţi că [OC este bisectoarea unghiului DOE.

3. Construiti triunghiul ABC cu : AB=AC=6 cm si BC=10 cm. Mediatoarea


laturii AB intersecteaza dreapta BC in punctule E. Aflati perimetrul triunghiului
AEC.

4. Pe semidreapta (Ox se consideră punctele A, B, C, în această ordine, astfel


încât OA = 9 cm, AB = 1 cm și BC = 4 cm. Notăm M, N, P mijloacele
segmentelor [OC], [AB], respectiv [BC]. Arătați că N este mijlocul segmentului
[MP].

5. In triunghiul ABC , [AM] este mediana corespunzatoare laturii [BC].Calculati


aria triunghiului stiind ca AB = 3 cm si distanta de la punctul M la latura [AB]
este de 2,5 cm

6. Fie I intersecția bisectoarelor triunghiului ABC. Să se determine măsurile


unghiurilor A, B, C, cunoscând că m(<BAI)=50 grade, m(<IBC)=30 grade
și m(<BCI)=10 grade.

7. Determinați măsurile unghiurilor triunghiului ABC cunoscând că:


m(<A)=2*m(<B)
m(<C) - m(<B)=48 (- = minus)
8. Fie E, C, B, D coliniare, în această ordine, cu [EC]=[CB]=[BD] și A ∉ BC,
astfel încât unghiul ACB = unghiul ABC. Perpendiculara în D pe BC
intersectează AB în M iar perpendiculara în E pe BC intersectează AC în N.
Arătați că [DM]=[EN].

9. Punctele P, B, C, R sunt coliniare, în această ordine, cu [PB]=[CR]. De


aceeași parte a dreptei PR se consideră punctele E și F, astfel încât d(E, PR)
= EB, d(F, PR)=EC și d(E, PR)=d(F, PR). Arătați că [EP]=[FR] și [ER]=[FP].
Menționez că „=” înseamnă congruent.
10. Fie <AOB, <BOC, <COD, <DOE si <EOA cinci unghiuri in jurul unui punct
O astfel incat m(<AOB)=90 grade, m(<COD)=x+70 grade, m(<DOE)=x,
m(<AOE)=2x+40 grade, iar m(<BOC)=m(<COE).
a) Aflati masurile tuturor unghiurilor.
b) Daca [OM este bisectoarea <AOE si [ON este bisectoarea <BOC,
aratati ca m(MOD)=m(<NOC).

11. Unghiurile <AOB, <BOC, <COD si <DOA sunt unghiuri formate in jurul
unui punct O astfel incat m(<AOB) < 90 grade, <AOB si <BOC sunt
suplementare, <AOB si <AOD sunt complementare, iar m(<COD)=3 x
m(<AOB)
a) Calculati masurile tuturor unghiurilor.
b) Aratati ca [AO este bisectoarea <BOD.

12. In paralelogramul ABCD cu BD perpendicular AD se noteaza cu M si N


mijloacele laturilor AB si respectiv DC. Aratati ca BMDN este romb.
13. Construiti triunghiul ABC cu : AB=AC=6 cm si BC=10 cm. Mediatoarea
laturii AB intersecteaza dreapta BC in punctule E. Aflati perimetrul triunghiului
AEC.
14. Un dreptunghi cu lățimea 3 supra 5 din lungime are aria egala cu 1215
m2.Sa se afle perimetrul dreptunghiului.

15. In paralelogramul ABCD cu BD perpendicular AD se noteaza cu M si N


mijloacele laturilor AB si respectiv DC. Aratati ca BMDN este romb
16. In triunghiul ABC, D este mijlocul laturii AB si E mijlocul lui AC. Se
prelungeste DE cu EF=DE. Aratati ca:
a) CF II AB si CF= BD
b) DF II BC si DF = BC

17.In triunghiul ABC, paralela prin B la bisectoarea AD a unghiului BAC


intersecteaza AC in E. Aratati ca ABE=AEB (AEB si ABE sunt unghiuri)

18. Fie A´ B´ C´ mijloacele laturilor BC, AC, AB ale triunghiului ABC. Se


prelungeste A´B´ cu [B´D]=[A´B´] si A´ C´ cu [C´E]=[A´C´]. Demonstrati ca:
a) punctele E,A,D sunt coliniare si A este mijlocul lui ED
b) ED=BC
c) DC II AA´ II EB
19. . Pe semidreapta (OX se iau in ordine punctele A,B,C. Daca M,N,P
mijloacele segmentelor [BC],[CA] si respectiv [AB]. Calculati valoarea
raportului (OM+ON+OP)/(OA+OB+OC).
Sursa: www.didactic.ro

S-ar putea să vă placă și