Sunteți pe pagina 1din 17

DIRECȚIA GENERALĂ

EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL


DIRECȚIA GENERALĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL

SE APROBĂ.
SECRETAR DE STAT,
Irina Elisabeta KOVÁCS

CALENDARUL
CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE FĂRĂ FINANȚARE M.E.C.,
CARE SE VOR DESFĂȘURA ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

1. CONCURSURI ŞCOLARE PE DOMENII / DISCIPLINE DE STUDII

Datele de desfăşurare
Observaţii
Locul de
Concursul şcolar
Nr. crt. Etapa pe Etapa Etapa zonală/ Etapa desfăşurare al
Etapa locală
şcoală judeţeană interjudeţeană naţională etapei naţionale

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.


A. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Cu participare
internațională:
FESTIVALUL NAȚIONAL DE Ungaria,Azerbaidjan
01. CREAȚIE ȘI INTERPRETARE - - martie 2020 - mai 2020 Brăila, jud. Brăila Ucraina, Italia,
„ANA BLANDIANA” Republica Moldova,
Republica
Macedonia de Nord

-
Școala Gimnazială
CONCURSUL 23 mai Nr.1 „George
02. - - - -
„COLOCVIILE EMINESCU” 2020 Enescu”, Năvodari,
jud. Constanța

1
CONCURSUL NAŢIONAL DE Colegiul Național -
noiembrie
03. CREAȚIE DRAMATICĂ - - - - „Elena Cuza”,
2019
„MOMENTE, SCHIȚE, București
COMEDII”
CONCURSUL DE CREAȚIE noiembrie decembrie
04. - - - Brăila, jud. Brăila Cls. V-XII
LITERARĂ „ARS NOVA” 2019 2019
Cu participare
Alexandria -
CONCURSUL DE CREAȚIE „MARIN iulie-august internațională
05. - - - - Siliștea Gumești
PREDA – PE URMELE 2020 Cls.V – XII
jud. Teleorman
MOROMEȚILOR”
CONCURSUL
06. Focșani
„LOG IN/LOG ON” - - - - mai 2020 cls. V-VIII
jud. Vrancea
Casa Corpului
Didactic Galați,
CONCURSUL „PARADIGMELE 1-15 februarie 30 martie
07. - - - Colegiul Național -
POSTMODERNITĂȚII” 2020 2020
„Alexandru Ioan
Cuza”, Galați
CENACLUL NAȚIONAL AL ELEVILOR În parteneriat cu
SCRIITORI DIN ROMÂNIA „CARTE Uniunea
08. - - - - mai 2020 București
ROMÂNEASCĂ - CARTE DE Scriitorilor din
ÎNVĂȚĂTURĂ” România
CONCURSUL „LECTURĂ ȘI SCRIERE noiembrie
09. ianuarie 2020 martie 2020 - mai 2020 București 3 secțiuni
CREATIVĂ ” 2019
CONCURSUL DE CREAȚIE
10. LITERARĂ „ION CREANGĂ” (cls. V- - - martie 2020 - mai 2020 Brăila, jud. Brăila -
VIII)
Colegiul Național
CONCURSUL „SPIRITUL LUI 31 mai - 10
11. - - - - „Mihai Eminescu”, -
CARAGIALE” iunie 2020
Constanța
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
B. LIMBA MATERNĂ
Faza
Tîrgu Mures, jud. internationala:
CONCURSUL DE INFORMATICĂ 6 noiembrie - 11-12 Mureș
12. - -
„NEMES TIHAMÉR” 2019 ianuarie 6-7 martie 2020 –
2020 Budapesta,
Ungaria
decembrie
CONCURSUL NAȚIONAL DE RELIGIE 2019 – Oradea, jud. Bihor
ROMANO-CATOLICĂ „PE URMELE ianuarie - 17-19
13. - - cls. XI-XII
VOCAȚIEI” 2020 ianuarie
2020

2
27 ianuarie
2020 Faza
CONCURSUL DE CHIMIE - 27-28 Târgu Mures, jud. internationala:
14. - -
„HEVESY GYÖRGY” martie Mureș 22-24 mai 2020 –
2020 Eger, Ungaria

Cluj-Napoca, jud. Faza


CONCURSUL DE CHIMIE 27 ianuarie - 26-27 Cluj internationala:
15. - -
„IRINYI JÁNOS” 2020 februarie 3-5 aprilie 2020 –
2020 Szeged, Ungaria

1-15
CONCURSUL TRANSFRONTALIER februarie
-
16. „BARANGOLÁS EURÓPÁBAN” - - 2020 - 08-10 mai Oradea, jud. Bihor
1-15 martie 2020
2020

CONCURSUL NAȚIONAL AL Oradea,


FIRMELOR DE EXERCIȚIU „BUNUL februarie- - 26-28 jud. Bihor -
17. - -
GOSPODAR” martie 2020 martie
2020

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.

21-23 Braila, jud. Brăila În parteneriat cu


CONCURSUL NAȚIONAL „ISTORIA februarie CRLR
18. - -
ȘI TRADIȚIILE RUȘILOR LIPOVENI“ - - 2020

22 februarie 22-23 mai


CONCURSUL NAȚIONAL DE 2020 2020 Simleu Silvaniei,
19. BIOLOGIE „GELEI JOSZEF” - - - jud. Sălaj cls. V-XII

15 februarie - 20-22 cls. VII-VIII


CONCURSUL DE GEOGRAFIE 2020 martie Deva, Faza
20. „TELEKI PÁL” - - 2020 jud. Hunedoara internațională –
15-17 mai 2020 -
Eger, Ungaria
Organizator
CONCURSUL DE RECITARE DE februarie 29-31 mai Sighetu Marmației, UNIUNEA
21. martie 2020 aprilie 2020
POEZIE UCRAINEANĂ 2020 - 2020 jud. Maramureș UCRAINENILOR din
ROMÂNIA
Organizator
CONCURSUL NAȚIONAL „TINERE 19-21 iunie UNIUNEA
22. martie 2020 - mai 2020 București
TALENTE UCRAINENE“ - 2020 UCRAINENILOR din
ROMÂNIA

3
CONCURSUL NAȚIONAL DE LIMBĂ martie - - 08-10 mai
ȘI CULTURĂ MAGHIARĂ „KÖRÖSI aprilie 2020 2020 Deva,
23. - - cls. I-XII
CSOMA SÁNDOR” jud. Hunedoara

cls.IX-XIII
aprilie - Cluj-Napoca, Concursul se
CONCURSUL NAȚIONAL
ianuarie- - mai 2020 jud. Cluj desfășoară
TRANSDISCIPLINAR ÎN LIMBA
24. - - februarie electronic, prin
MAGHIARĂ „BÖLCS DIÁKOK“
2020 corespondență
până la faza
județeană
CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ
ÎN LIMBA MAGHIARĂ martie- - 15-17 mai Odorheiu Secuiesc,
25. - - aprilie 2020 jud. Harghita cls.VII-VIII
„ALFA ȘI OMEGA“ 2020

CONCURSUL DE DANSURI
POULARE PENTRU octombrie - 15-16 mai Tîrgu Mureș,
ȘCOLILE/SECȚIILE CU PREDARE ÎN 2019 – 2020 jud. Mureș
LIMBA MAGHIARĂ martie 2020 cls. P - VIII
26. - -
”Gyermek szóló táncverseny”

01. 02. 03. 04. 5. 06. 07. 08. 09.


C. LIMBA ENGLEZĂ
Colegiul National
17 ianuarie „Mircea cel
CONCURSUL DE DEZBATERI ÎN 6 decembrie 20 decembrie 13 martie
27. 2020 6 martie 2020 Bătran” - -
LIMBA ENGLEZĂ 2019 2019 2020
Constanța

CONCURSUL DE LIMBĂ ENGLEZĂ Colegiul Național


28. „QUEST” ianuarie 29 februarie 27 martie
- - „George Barițiu”, -
2020 2020 2020
Baia Mare

FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU


29. 5-7 Iunie
ÎN LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ELEVI - - - - Cluj-Napoca -
2020
„COME WITH US TO DRAMALAND”
15-17 Iași
30. IAŞI MODEL UNITED NATIONS - - - - noiembrie -
CONFERENCES (IAŞIMUN) 2020

Colegiul Agricol
CONCURSUL NAȚIONAL 04
31. 20-26 - „Traian Săvulescu”
„TEHNOLOGIA ZILEI EUROPENE A - - octombrie -
septembrie 2020 Târgu-Mureș
LIMBILOR” 2019

4
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
D. LIMBA FRANCEZĂ

CONCURSUL NAȚIONAL DE Etapa online se


TRADUCERI „CORNELIU M. Liceul Teoretic desfăşoară pe
POPESCU” ( lb. franceză, 30 mai „Mihail platforma
32. - - - -
maghiară, spaniolă, rusă și 2020 Kogălniceanu ”, http://lang-
italiană) Vaslui, jud. Vaslui platform.eu/lms
(cls. V-XII)

Concurs organizat
CONCURS „EUROPE, JEUNESSE,
de Universitatea
FRANCOPHONIE” (cls. XI-XII cu 19 martie
33. - - - - București București –
predare în regim intensiv și 2020
Facultatea de
bilingv)
Științe Politice

CONCURSUL „ADOLESCENTUL ȘI
20 martie 16 mai Alexandria, Concurs prin
34. FRANCOFONIA” 25 aprilie 2020 - -
2020 2020 jud. Teleorman corespondență
Ediția a XI-a

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.


E. LIMBA GERMANĂ
CONCURSUL
„IM WUNDERSCHNEN MONAT Iași,
35. - - mai 2020 - iunie 2020
jud. Iași -
MAI”

Colegiul Național
CONCURSUL 21 ianuarie
17 martie 12 mai Tg. Jiu, „Tudor
36. 2020 - -
„ ICH LIEBE DEUTSCH” 2020 2020 jud. Gorj Valdimirescu”,
Tg. Jiu

Colegiul Național
„Mircea cel
CONCURSUL 25 mai Constanța, jud. Bătrân”,
37. - - 7 mai 2020 - Constanța
„SPAß AUF DEUTSCH° 2020 Constanța
Secțiune gimnaziu,
cls. VII-VIII

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.


F. MATEMATICĂ
5
Școala Gimnazială
CONCURSUL 16 februarie 2 martie 18 mai
38. - - „Vlaicu Vodă” cls. P-IV
„MICUL ȘCOLAR” 2019 2019 2019
Slatina, jud. Olt
CONCURSUL
octombrie
39. „ROMANIAN MASTER IN - - - - București -
2019
MATHEMATICS”
7 20-22
CONCURSUL Rm. Vâlcea, județ cls. IX-XI
40. - - februarie - martie
„TEHNICI MATEMATICE” Vâlcea Ediția a XVII-a
2020 2020
CONCURSUL NAȚIONAL DE noiembrie 16 noiembrie cls. VI-XII
41. - - - București
MATEMATICĂ „L. PANAITOPOL” 2019 2019 Ediția a XII-a

01. 2. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.

G. FIZICĂ
CONCURSUL DE ASTRONOMIE ŞI
ianuarie Suceava, Participare
42. ASTROFIZICĂ - - - -
2020 jud. Suceava internationala
„MARIN DACIAN BICA”

CONCURSUL aprilie-mai Participare


43. - - - - Bucuresti
„ROMANIAN MASTER IN PHYSICS” 2020 internationala
CONCURSUL
ianuarie
44. „ROMANIAN MASTER IN - - - - Bucuresti -
2020
COMPUTER SCIENCE”
Concurs on-line
ianuarie Iasi, În colaborare cu
45. CONCURSUL DE FIZICĂ „Φ” - - - -
2020 jud. iași Universitatea
„Al.I.Cuza”, Iași
Fizica, chimie,
CONCURSUL DE FIZICĂ Călărași,
46. - - - - mai 2020 tehnologii
„FLORIN VASILESCU” jud. Călărași
Cls.IX- XII
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
H. ISTORIE

Etapa națională,
CONCURSUL DE ISTORIE martie – Constanța,
47. - - mai 2020 on-line, gimnaziu
„CĂLĂTORI PRIN ISTORIE” decembrie aprilie 2020 jud. Constanța
2019

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.


I. RELIGIE
CONCURSUL „BISERICA, LOCAȘ DE Zalău,
48. - - - - iunie 2020 cls. I-XII
ÎNCHINARE!” jud. Sălaj

CONCURSUL NAȚIONAL„IUBIREA ianuarie-


49. - aprilie 2020 - mai 2020 București
LUI HRISTOS ÎN FAMILIA MEA „ martie 2020
cls. I-XII

6
CREȘTINUL LA SCOALA, ÎN
50. - - - - mai 2020 Oradea, jud. Bihor cls. P- XII
BISERICA ȘI COMUNITATE

CONCURSUL NAȚIONAL „ÎNVIEREA


ianuarie-
51. DOMNULUI – LUMINĂ, TRADIȚIE ȘI - aprilie 2020 - mai 2020 Vaslui cls. I-XII
martie 2020
CULOARE”
CONCURSUL NAȚIONAL DE
FOLCLOR – „TRADIȚIE ȘI
52. - - - - mai 2020 București cls. IX-XII
SPIRITUALITATE ÎN SATUL
ROMÂNESC”

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.


J. INFORMATICĂ ȘI TIC
CONCURSUL DE UTILIZARE A
14 martie Participare
53. CALCULATORULUI - - - - Sibiu, jud. Sibiu
2020 internationala
„DUAL PC”
24
11-17
februarie-1 În colaborare cu
54. CONCURSUL „BEBRAS ROMÂNIA” noiembrie - Concurs on-line
martie ECDL România
2019
2020
Concurs de
Colegiul Național programare
15-17 mai ,,Ferdinand I” Scratch și
55. CONCURSUL „ISCRATCH” - - - -
2020 Bacău, proiecte-robot în
jud.Bacău echipă

Participare
internațională.
februarie- Ploiești – Colegiul Participare a
CONCURSUL NAȚIONAL DE
56. - - - - martie Național „Ion Luca elevilor din
PROGRAMARE INFO(1)CUP
2020 Caragiale” Centrele Județene
de Excelență

1. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08 09.


K. TEHNOLOGII
CONCURSUL NAȚIONAL DE
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU
Baia Mare,
57. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI - - - - aprilie 2020 -
jud. Maramureș
TEHNIC „S.O.S. – PRODUCȚIA DE
ALIMENTE”

7
CONCURSUL NAȚIONAL DE
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU Rm. Vâlcea, jud.
58. - - - - mai 2020 -
ELEVII DIN CLASELE CU PROFIL Vâlcea
TEHNIC „EDMOND NICOLAU”
CONCURSUL NAȚIONAL DE
REFERATE ȘI COMUNICĂRI
Iași,
59. ŞTIINŢIFICE PENTRU - - - - mai 2020 -
jud. Iași
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI
TEHNIC „ȘTEFAN PROCOPIU”
CONCURSUL NAȚIONAL DE
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU -
ELEVII DIN CLASELE CU PROFIL Tg-Neamț,
60. - - - - aprilie 2020
TEHNIC, ELECTRIC, ELECTRONICĂ jud. Neamț
ŞI AUTOMATIZĂRI,
TELECOMUNICAŢII „IPO-TECH”
CONCURSUL NAȚIONAL DE
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU
Tg. Jiu,
61. ELEVII DIN CLASELE CU PROFIL - - - - mai 2020 -
Gorj
TEHNIC - „TRIADA RESURSE-
RECICLARE-RECONDIŢIONARE”

CONCURSUL NAȚIONAL DE
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU
ELEVII DIN CLASELE CU PROFIL
62. - - - - Mai 2020 Buzău, jud. Buzău -
TEHNIC
„INOVAFEST – CREATIVITATE ŞI
INVENTICĂ”
CONCURSUL NAȚIONAL DE
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU
ELEVII DIN CLASELE CU PROFIL Baia Mare,
63. - - - - mai 2020 -
TEHNIC „PERSPECTIVE MODERNE jud. Maramureș
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNOLOGIC –
INTERFERENȚE EDUCAȚIONALE”
CONCURSUL NAȚIONAL DE
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU
Roman,
64. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI - - - - mai 2020 -
jud. Neamț
TEHNIC „ANTREPRENOR PENTRU
VIITOR”
CONCURSUL NAȚIONAL DE
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU
ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PROFESIONAL ȘI TEHNIC Măneciu,
65. - - - - mai 2020
„MODALITĂȚI ȘI MIJLOACE DE jud. Prahova -
INCLUDERE A PROBLEMELOR DE
MEDIU ÎN CADRUL DIFERITELOR
ARII CURRICULARE”

8
COMPETIȚIA DE IT ȘI
ianuarie – Parteneriat
66. ANTREPRENORIAT PENTRU FETE – - - - - Concurs on-line
mai 2020 ADFABER
TECHNOVATION CHALLENGE

01. 02. 03. 04. 0 . 06. 07. 08. 09.


L. ARTE
CONCURSUL DE GRAFICĂ noiembrie
67. - - - - Brăila, jud. Brăila -
„GHEORGHE NAUM” 2019

-
CONCURSUL DE INTERPRETARE 14-17 mai Tulcea, jud.
68. - - - -
MUZICALĂ „GEORGE GEORGESCU” 2020 Tulcea

CONCURSUL DE ARTE PLASTICE


noiembrie
69. „FANTASTICUL DIN MINE ŞI DIN - - - - Arad, jud. Arad -
2019
AFARA MEA”

CONCURSUL DE INTERPRETARE
mai-iunie Suceava, jud. -
70. INSTRUMENTALĂ - - - -
2020 Suceava
„LIRA DE AUR”

CONCURSUL DE PICTURĂ Galați,


71. - - - - mai 2020 -
„CAMIL RESSU” jud. Galați
FESTIVALUL CORURILOR LICEELOR
72. TEOLOGICE EVANGHELICE - - - - aprilie 2020 Iași, jud. Iași -
„SOLI DEO GLORIA”

CONCURSUL DE INTERPRETARE
73. - - - - iunie 2020 București -
MUZICALĂ „TUDOR DUMITRESCU”

CONCURSUL DE COMEDIE
noiembrie Individual/grupe/
74. „ȘTEFAN - - - - Brăila, jud. Brăila
2019 secțiune indirectă
MIHĂILESCU-BRĂILA”

CONCURSUL DE PIAN martie Cu participare


75. - - - - Craiova, jud. Dolj
„CRAIOVA PIANO” 2020 internațională
Cu participare
CONCURSUL DE INTERPRETARE Sighetu Marmației
76. - - - - mai 2020 internațională
INSTRUMENTALĂ (cls. gimnaziu) jud. Maramureș

9
CONCURSUL NAȚIONAL DE MUZICĂ
10-12 mai
77. DE CAMERĂ ȘI INTERPRETARE - - - - București -
2020
PIANISTICĂ
„GRADUS AD PARNASSUM”
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
M. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
CONCURSUL SPORTIV AL
Bistrița, jud.
78. LICEELOR TEOLOGICE BAPTISTE - - - - mai 2020 -
Bistrița-Năsăud
„CUPA PRIETENIEI”
15-20
OLIMPIADA SPORTIVĂ A martie-mai Cluj- Napoca,
79. - - - septembrie -
LICEELOR MAGHIARE 2020 jud. Cluj
2020

2. CONCURSURI ŞCOLARE INTERDISCIPLINARE ŞI TRANSDISCIPLINARE

Datele de desfăşurare
Locul de Observaţii
Concursul şcolar
Nr. crt. Etapa pe Etapa Etapa zonală/ Etapa desfăşurare al
Etapa locală
şcoală judeţeană interjudeţeană naţională etapei naţionale
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR
25 – 27 Cu partipare
(limba și literatura română și Călărași
80. - - - - octombrie internațională
matematică) jud. Călărași
2020 (cls.VII-XII)
„ION BARBU-DAN BARBILIAN
LICEUL TEORETIC
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR
3 aprilie DE INFORMATICĂ
81. „LITERATURA ROMÂNĂ ÎN - - - - cls. V-XII
2020 „GRIGORE MOISIL”,
DIMENSIUNE VIRTUALĂ”
IAȘI
Colegiul Național
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR „Ferdinand I”, cls.V-XII
82. - - - - Iunie 2020
„SOLOMON MARCUS” Bacău

Martie-aprilie
etapa de
calificare
Colegiul Național
CONCURSUL NAȚIONAL DE Limba română,
„Vasile
CREAȚIE LITERAR – ARTISTICĂ 6 iunie Limbile franceză,
83. - - - - Alecsandri”,
„ALECSANDRIANA” 2020 spaniolă, italiană,
Bacău
(cls. V – XII) engleză și
germană

10
CONCURSUL
În parteneriat cu
INTERDISCIPLINAR:
Universitatea
„LITERATURA ȘI CELELALTE 4-6 Colegiul Național,
84. - - - - „Al I. Cuza”
ARTE” iunie 2020 Iași
Cls. V-XII
(COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
PENTRU ELEVI)
CONCURSUL NAȚIONAL DE
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
Colegiul Național
PENTRU ELEVII DIN LICEELE
85. - - - - iunie 2020 „Elena Cuza”, -
PEDAGOGICE „EDUCAȚIE DE
București
CALITATE PENTRU O ȘCOALĂ
MAI BUNĂ”
CONCURSUL INTERNAȚIONAL
DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
86. PENTRU ELEVI „TRADIȚIE ȘI - - - - mai 2020 București -
MODERNITATE ÎN ȘCOALA
CONTEMPORANĂ”
CONCURSUL NAȚIONAL DE
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
87. PENTRU ELEVI – CREAȚIE ȘI - - - - mai 2020 București
-
EXEGEZĂ LITERARĂ
„NICHITA STĂNESCU”

FESTIVALUL DE POEZIE CU
FORMĂ FIXĂ (caligrame, În parteneriat cu
88. acrostih şi haiku) pentru - - - - mai 2020 București Liceul Teoretic
elevii din clasele gimnaziale și „N. Iorga”
liceale
Limbile: engleză,
CONCURSUL PLURILINGV
franceză,
NAȚIONAL DE POEZIE CU 27 mai
89. 27 martie 2020 - 27 aprilie 2020 - Tg. Jiu, jud. Gorj germană, italiană
FORMĂ FIXĂ 2020
Cu participare
(cls. V-XII)
internațională
Se organizează pt.
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR Școala Gimnazială
1 februarie disciplinele
90. „LA ŞCOALA CU CEAS” - - - - „Tache Ionescu”,
2020 geografie și istorie
Râmnicu Vâlcea
cls.V-VIII
martie- Măgurele –
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR Facultatea de
91. - - - - aprilie Facultatea de
„HANDS ON UNIVERSE” fizică - Măgurele
2020 fizică
Comitetul CERN Competiție
SELECȚIE NAȚIONALĂ PENTRU România, Măgurele dedicată elevilor
aprilie-
PROIECTUL EUROPEAN „CERN” Facultatea de din România în
92. - - - - august
High-School Students fizică, ENLI – anul 2020 –
2020
Internship Programme (HSSP) Măgurele – selecția se va face
coordonatori CERN exclusiv on-line

11
În parteneriat cu
CONCURSUL DE CREAȚIE Botoșani,
93. - - - - mai 2020 Școala Nr. 10 din
LITERARĂ ȘI PLASTICĂ jud.Botoșani
Botoșani
„SUNTEM COPIII EUROPEI”
CONCURSUL Discipline:
noiembrie Drăgășani, matematică,lb.
94. MULTIDISCIPLINAR - - - -
2020 jud.Vâlcea română, muzică,
„PANDURII LUI TUDOR” desen,sah
CONCURSUL NAȚIONAL DE ISJ Suceava,
mai –iulie Suceava,
95. ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE - - - - Universitatea
2020 jud. Suceava
„ROSEF” „Stefan cel Mare”
CONCURSUL
MULTIDISCIPLINAR aprilie Școala Gimnazială
96. - februarie 2020 martie 2020 - cls. I-IV
„ȘTIU, VREAU SĂ ȘTIU, AM 2020 Vișina, jud. Olt
ÎNVĂȚAT”
17 Liceul Teoretic
decembrie ”Papiu Ilarian”,
Pregătirea
2019 Dej
CONCURSUL NAȚIONAL DE expoziției Are și secțiuni
octombrie -
97. ARTĂ FOTOGRAFICĂ „CREEAZĂ - noiembrie online
2019 18 Colegiul Național
CU SCOP...” 2019
decembrie „Elena Cuza”,
2019 București

BOOKTRAILER FILM FESTIVAL -


25-30 Colegiul Național Etapa
BFF
98. - - - - martie „Spiru Haret”, internațională
(Schimbare denumire Cf.
2020 București (gimnaziu și liceu)
Adresei nr. 1738/30.10.2019)
Liceul Pedagogic
„Spiru Haret” În parteneriat cu
99. BOOVI@R - - - - mai 2020
Focșani, jud. TIFF
Vrancea
FESTIVALUL Limba și literatura
INTERDISCIPLINAR română,limba
1 iunie Slatina,
100. „COPILĂRIA – UN UNIVERS - - - - franceză, limba
2020 jud. Olt
MAGIC” engleză
cls.I-XII
Concurs prin
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR mai 2019 mai 2019
Craiova, corespondență
101. „GEOINFORMATICA” - - transmiterea - jurizarea
jud. Dolj cls. IX-XII
lucrărilor lucrărilor
Secțiuni:
„Kituri bazate pe
Makerspace-ul ARDUINO”
Concurs de Robotică noiembrie NEXTLAB.TECH „Roboți virtuali”
102. - - mai-iunie 2020 -
„NEXTLAB.TECH” 2020 București(www.nex Copii 9-15 ani, cu
tlab.tech) prioritate, din
Centrele Județene
de Excelență

12
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR noiembrie- 13-15 Liceul Teologic
21-27 aprilie,
103. „CONFERENCE OF YOUNG - - decembrie - februarie Reformat din Cluj-
Belgrad, Sebia
SCIENTISTS” - ICYS 2019 2020 Napoca, jud. Cluj

3. CONCURSURI ŞCOLARE ORGANIZATE ÎN COLABORARE CU TERȚI

Datele de desfăşurare
Etapa Locul de desfăşurare al
Nr. Concursul şcolar Etapa pe Etapa Etapa zonală/
Etapa naţională etapei naţionale Observaţii
crt. şcoală locală judeţeană interjudeţea

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
Parteneriat cu
Fundația
CONCURSUL InteligenT
104. - - - - mai 2020 București
„LABIRINTUL FICŢIUNII” Concursul se
desfășoară o dată
la doi ani.
CONCURSUL DE JURNALISM
Parteneriat cu
105. SPORTIV „UN CONDEI NUMIT FAIR - - - - noiembrie 2020 COSR
COSR
- PLAY”
În parteneriat cu
CONCURSUL DE LECTURĂ
106. - - - - iunie 2020 București Fundația Corint-
„CITESC, DECI EXIST!”
Pro Lectura

CONCURSUL NAŢIONAL „COMPER 12 martie În parteneriat cu


23 ianuarie 14 mai 2020
107. – COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ 2020* Fundația pentru
- - 2020 București
LA LIMBA ROMÂNĂ ȘI Arte și Științe
30 ianuarie 19 martie
MATEMATICĂ” 21 mai 2020 Paralela 45
2020 2020*
În parteneriat cu
27 martie 2020
Fundația
CONCURSUL NAŢIONAL DE LIMBĂ - - - (II-IV) București – on -line
InteligenT
ŞI COMUNICARE
Clasele II-IV
108. „comunicare.ortografie.ro” -
30 aprilie În parteneriat cu
2020 Fundația
- - - București – on -line
(V-VIII) InteligenT
Clasele V-VIII
CONCURSUL NAŢIONAL DE LIMBĂ
În parteneriat cu
ŞI COMUNICARE Odorheiu–Secuiesc
- - - martie 2020* 25 aprilie 2020 Fundația
„comunicare.ortografie bilingv jud. Harghita
109. InteligenT
română - maghiară”( cls. II- VIII)
În parteneriat cu
CONCURSUL „ORTHOFRANÇAIS”
110. - - - - 8 mai 2020 București Fundația
InteligenT

13
cls. V-XII
Colegiul Național Asociația Română
CONCURSUL „PRIETENII LIMBII „Emanuil Gojdu” – a Profesorilor
111. - - - - 09.05.2020
FRANCEZE” Oradea Francofoni( filiala
jud. Bihor Bihor), cls. VII-IX
CONCURSUL „FII INTELIGENT LA În parteneriat cu
112. MATEMATICĂ” - - - - 1 aprilie 2020 București Fundația
cls. II-IV InteligenT
4-8 noiembrie 16 noiembrie 2019 Etapa națională Clasele II-VIII
2019 se organiează în fiecare https://luminama
CONCURSUL DE MATEMATICA th.ro/
113. județ prima etapă probă
LUMINA MATH - - -
on line, etapa a doua
probă scrisă.
cls. 0 – IV
–Didactica Publish in
CONCURSUL NATIONAL „GAZETA 29 ianuarie 25 martie House
114. - - 26 mai 2020 București, on-line
MATEMATICĂ JUNIOR” 2020 2020 http://www.gazeta
matematicajunior.ro
/
CONCURSUL DE MATEMATICĂ
Câmpulung Muscel, cls. IV-XII
115. „GAZETA MATEMATICĂ ȘI VIITORII - - - - august 2020
jud. Argeș https://ssmr.ro/
OLIMPICI.RO”
cls. IX-XII
http://www.eser
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR
116. - - - - aprilie –mai 2020 Timișoara, județ Timiș o.ro/
„CAN SAT”
http://rosa.ro/in
dex.php/ro/
cls. IX- XII
http://www.eser
ianuarie-februarie
117. CONCURSUL INTERDISCIPLINAR - - - - Oradea, județ Bihor o.ro/,
2020
DE ROVERE „EXO-RO” http://rosa.ro/in
dex.php/ro/
Clasele 0-XII
https://www.grig
SÂPTĂMÂNA MONDIALĂ A
orecerchez.ro/spa
SPAȚIULUI – „BENEFICIILE 4-10 octombrie
118. - - - - București, on-line tiu2019.htm
SPATIULUI COSMIC PENTRU 2020
http://rosa.ro/in
OMENIRE”
dex.php/ro/

Grădinițe – 29
- București In parteneriat cu
aprilie 2020
CONCURSUL Fundația
119.
„MICII EXPLORATORI” - - - Inv. primar-30 Fii InteligenT
București
martie 2020
-
Istorie (cl. V-VI)
București
15 mai 2020

14
COMPETIȚIA NAȚIONALĂ DE Protocol MEN
ROBOTICĂ „FIRST TECH ianuarie-
120. - - - mai–iunie 2020 București 11044/2016
aprilie 2020*
CHALLENGE ROMÂNIA” 45469/2016

Clasele XI-XII
CONCURSUL DE MATEMATICĂ
Ediția a XI-a
121. PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ - - - - 9 mai 2020 București
http://concursma
„Prof. MARCEL ROȘCULEȚ”
tematica.pub.ro/
Clasele V-XII
http://portal.lbi.ro/
CONCURSUL NAȚIONAL DE ESEURI https://solarsystem.
„NASA ESSAY CONTEST SCIENTIST decembrie 2019-
122. București, on-line nasa.gov/scientist-
martie 2020 for-a-
FOR A DAY”
day/international/

CONCURSUL NAŢIONAL „ÎNCEPE octombrie – Parteneriat


123. - - - - Concurs on line
SĂ PROGRAMEZI CU <<ALICE>>” noiembrie 2020 ORACLE
Parteneriat
COMPETIȚIA JAVA – octombrie –
124. - - - - Concurs on line ORACLE și
PROGRAMEAZĂ ÎN GREENFOOT noiembrie 2020
ADFABER
CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTĂ
În colaborare cu
125. „JOCURILE OLIMPICE ÎN - - mai 2020 - noiembrie 2020 București
COSR
IMAGINAȚIA COPIILOR”
CONCURSUL NAŢIONAL DE MUZICĂ
septembrie-
126. ECLEZIALĂ - - - - București
octombrie 2020
„LĂUDAȚI PE DOMNUL!”
CONCURSUL NAȚIONAL DE MUZICĂ
127. PSALTICĂ pt. SEMINARIILE ȘI - - - - mai 2020 Iași, jud. Iași -
LICEELE TEOLOGICE ORTODOXE
CONCURSUL NAŢIONAL ŞCOLAR Protocol cu CS
Râmnicu -Vâlcea,
128. DE ŞAH - - - - iulie 2020 „ELISABETA
jud. Vîlcea
„ELISABETA POLIHRONIADE” POLIHRONIADE”
În colaborare cu
Asociația Grupul
septembrie
de Susținere
CAMPIONATUL NAȚIONAL ȘCOLAR 2019- aprilie-mai
129. - - iunie-iulie 2020 Constanța, jud. Constanța Locală, Clubul
DE ȘAH INDIVIDUAL „GSL” martie 2020
Sportiv Rozmarin
2020
și Federația
Română de Șah
CUPA „HAGI-DANONE” aprilie-mai Constanța, Protocol cu
130. - - - mai–iunie 2020
LA FOTBAL BĂIEȚI (cls.V-VIII) 2020* jud.Constanța „Danone”
Protocol cu
CUPA „TYMBARK JUNIOR” LA martie–mai TYMBARK și F.R.
131. - - - mai 2020 Tg. Jiu, jud. Gorj
FOTBAL BĂIEȚI ȘI FETE 2020* FOTBAL
(cls. P – VIII)

15
Protocol cu
TROFEUL „MICUL CAMPION”
132. - - - - mai–iunie 2020 București Fundația „Dinu
LA TENIS
Pescariu”
Protocol cu
CUPA „MICUL AS”
133. - - - - mai–iunie 2020 București Fundația „Dinu
LA TENIS
Pescariu”

„MEMORIALUL PROF. EMIRESCU Protocol cu Fundația


134. - - - - mai–iunie 2020 București
ROTARU” LA TENIS „Dinu Pescariu”

COMPETIȚII DEDICATE Protocol cu Fundația


135. SPORTIVILOR ELIGIBILI „SPECIAL - - - - mai 2020 Sibiu, jud. Sibiu „SPECIAL
OLYMPICS” OLYMPICS”
În parteneriat cu
CONCURSUL NAŢIONAL martie
136. - aprilie 2020 - mai 2020 București JA România
„COMPANIA ANULUI” 2020 cls.IX-XII
COMPETIȚIA „SOCIAL INNOVATION februarie În parteneriat cu
137. - aprilie 2020 - mai 2020 București
RELAY” 2020 JA România
CONCURSUL NAŢIONAL Concurs online
In colaborare cu
138. INTERDISCIPLINAR „LUMEA PE - - - - 4-20 aprilie 2020 www.lumepecareodescop
„Terra Magazin”
CARE O DESCOPERI” eri.ro
In colaborare cu
CONCURSUL „PLAY ENERGY” ianuarie ENEL
139. - - - februarie 2020 București
(cls.V-XII) 2020* Cu participare
internațională
20 noiembrie 15 mai 2020
Organizator
CONCURSUL CU PARTICIPARE 2019 - 5 iunie - on line, cu
„Romconcept
140. - - - 17 februarie participare București
INTERNAȚIONALĂ „FORMIDABILII” 2020* internațională
International
Solutions”
Organizator
CONCURSUL „TIMTIM – TIMY” 12 decembrie Fundația pentru
141. - - - 2019*
8 mai 2020 On line Arte și Științe
(învățământ preșcolar) „Paralela 45”
Organizator
CONCURSUL „CU EUROPA … LA - Fundația de
februarie-
142. - - martie 2020*
mai-iunie 2020 On line Evaluare a
JOACĂ – MICUL ARTIST” Competențelor în
Educație
CONCURSUL NAȚIONAL DE
ACTIVITĂȚI INTEGRATE ianuarie Organizator „Trend
143. 2020 - martie 2020 - mai 2020 On-line New
„OLIMPIADELE PREȘCOLARILOR – Communication”
ÎMPREUNĂ PENRU CALITATE”
Clasa pregătitoare
CONCURSUL NAȚIONAL și clasele I-XII
INTERDISCIPLINAR Unităţile de învăţământ
144. - - - - 14 februarie 2020 ISJ Dolj –
din toată ţara
„POVEŞTILE CANGURULUI” Parteneriat cu
Asociatia IDEE

16
pentru elevii
CONCURSUL NAŢIONAL claselor III-XII
6 martie 2020 Unităţile de învăţământ
145. „CANGURUL – LIMBA ENGLEZĂ” - - - - ISJ Dolj –
din toată ţara
Parteneriat cu
Asociatia IDEE
pentru elevii
CONCURSUL NAŢIONAL claselor III-XII
13 decembrie Unităţile de învăţământ
146. - - - - ISJ Dolj –
„CANGURUL – LIMBA FRANCEZĂ” 2019 din toată ţara
Parteneriat cu
Asociatia IDEE
CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE clasele 0-XII
MATEMATICĂ APLICATĂ Unităţile de învăţământ
147. - - - - ISJ Dolj –Asociatia
27 martie 2020 din toată ţara
„CANGURUL” IDEE
NOTĂ: Cazarea și masa participanților se vor asigura în spațiile proprii învățământului sau ale altor instituții publice. Dacă nu este posibil, inspectoratele școlare solicita
acordul MEC/DGETIPG/DGISSIP/DGM, pentru alte spații accesibile.
*Detaliile organizării și desfășurării competiției sunt stabilite prin protocoale de colaborare, regulamente specifice.

Direcția Generală Educatie Timpurie Învățământ Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Direcția Generală Minorități și Relația cu
Primar și Gimnazial Educație Permanentă Parlamentul

Director General Director General Director General


Mihaela Tania IRIMIA Corina MARIN Vârtic Mayla Iuliana

Director Director
Adrian Marius BĂRBULESCU Alexandru SZEPESI

17