Sunteți pe pagina 1din 2

Informaţie privind activitatea economico-financiară

a BC "Moldova Agroindbank" S.A.


VENITURI ȘI PROFITABILITATE
la situaţia __31.01.2017_-_30.06.2017_

anul precedent
Unitatea
Denumirea indicatorilor celui gestionar Ianuarie Februarie Martie
de măsură

Rentabilitatea activelor (ROA) % 2.02 3.93 3.12 3.25


Rentabilitatea capitalului (ROE) % 13.04 25.28 19.99 20.70

% 37.98 40.43 41.20 41.11


Venitul net aferent dobânzilor / Total venit
% 47.06 26.82 35.18 35.08
Cheltuieli neaferente dobânzilor / Total venit
Venitul din dobânzi / Valoarea medie lunară a
activelor generatoare de dobândă % 9.12 7.36 7.14 7.14

Marja netă a dobânzii (MJDnet) % 4.77 4.22 4.16 4.21


Indicele eficienţei (Ief) % 138.89 260.96 200.74 203.80
Aprilie Mai Iunie

2.41 2.98 2.92


15.29 18.73 18.26

41.61 41.89 42.00

37.97 39.49 40.74

5.65 7.07 7.03

4.23 4.30 4.31


189.96 184.66 180.44