Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE ACTIVITATE

Grupa: Mică ,,Fluturaşii”


Tema anuală de studiu: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
Tema săptămânii: ,,Poveşti la gura sobei”
Tema activităţii: ,,Căsuţa din oală”
Forma de realizare: Activitate integrată
Tipul activităţii: Sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor
Componenţa activităţii integrate:
 Activităţi de dezvoltare personală -Întâlnirea de dimineaţă: ,,Din poveşti învăţăm, cum trebuie să ne
purtăm”
 Jocuri şi activităţi didactice alese- etapa I:
Joc de masă ,,Scene din poveste”-puzzle ;
Construcţii: ,, Căsuţe pentru animalul preferat”;
Artă: ,, Hrană pentru animalele din poveste”- modelaj
 Tranziţie: ,,Bat din palme clap, clap, clap”, ,, Câte unul pe cărare”-joc cu text şi cant ; ,, Când am fost
noi la pădure”
 Activităţi pe domenii experienţiale:
Domeniul Limbă şi Comunicare :,, Să vorbim frumos, să fim de folos!” joc didactic
Domeniul Om şi Societate- ,, O căsuţă primitoare pentru fiecare”- activitate practică( lipire).
 Jocuri și activiăți didactice alese –etapa a III-a :
Joc de mişcare ,, Vulpea şi iepuraşii ”

Scopul: Sistematizarea cunoştinţelor de limbaj prin vorbirea corectă în propoziţii şi consolidarea deprinderilor
practice de îmbinare şi lipire .

Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:


O1 -să realizeze construcții sau imagini prin: asamblare, suprapunere și alăturare;
O2- să modeleze hrană pentru animalele din poveste, respectând indicaţiile educatoarei ;
O3 – să formuleze propoziţii corecte din punct de vedere gramatical despre animalele găsite prin pădure;
O4- să utilizeze corect în enunţuri, forma de singular şi plural a substantivelor: broască, iepure, vulpe, urs
etc. ;
O5- să poarte un dialog cunoscut din poveste (un copil întreabă, celălalt răspunde);
O6 – să decoreze oala într-un mod original şi estetic;
O7 - să respecte regulile jocului, participând cu plăcere şi fairplay la acesta.

Sarcina jocului: Formularea de propoziţii logice, corecte din punct de vedere gramatical şi decorarea oalelor de
lut, reprezentând căsuţele animalelor din poveste

Regulile jocului:
 Copiii vor ridica mâna atunci când vor să răspundă la întrebări
 Răspunsurile vor fi sub formă de enunţuri simple sau dezvoltate, logice, corecte din punct de
vedere gramatical
 Preşcolarii vor utiliza în enunţuri, forma corectă de singular şi plural a substantivelor: broască,
iepure, vulpe şi urs.

Elemente de joc: surpriza, aplauzele, mânuirea şi selectarea materialului, stimulent sonor, versuri scurte şi
vesele.
Strategii didactice:

Metode şi procedee: Brainstorming, conversaţia, explicaţia, observația, demonstraţia, jocul, exerciţiul,


exercițiul organizatoric, observarea comportamentului copiilor, aprecieri verbale
Material didactic: puzzle cu imagini din poveşti, plastilină, cuburi de plastic de diferite mărimi, jetoane cu
personaje, planșă cu oala din poveste, cartea cu probe, siluete de personaje, oale de lut, fluturi pentru prezenţă,
floare veselă și tristă, aracet, carton colorat, brazi, buturugi, animale din pluş, flori de diferite mărimi, roata
personajelor, planșete, CD, laptop, calendarul naturii, tablă magnetică.

Locul de desfăşurare: sala de grupă

Durata: o zi

Forma de organizare:frontal, pe grupuri, individual

Bibliografie:
 Andreescu L., Gurlui I., ,,Activităţile integrate în grădiniţă”- ghid metodic, Ed. Carminis, Piteşti,
2014
 Axente M., Borţeanu S., Crihan S., Vodiţă A., ,, Poftiţi în trenuleţul jocurilor”, Ed. Diamant, Piteşti
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar, MECT, 2008;
 Borţeanu S.,Vodiţă A., ,,100 de întâlniri, 100 de idei reuşite”, Ed. Diamant, Piteşti, 2013
 Revista învăţământului preşcolar şi primar 1-2, Ed. Arlequin, 2015
SCENARIUL ZILEI

Activitatea zilei debutează cu Întâlnirea de dimineaţă ,, Din poveşti învăţăm, cum trebuie să ne
purtăm”, în cadrul căreia copiii vor da exemple de personaje . Vom analiza împreună comportamentul unor
personaje şi vom desprinde câte o învăţătură.
Salutul: porneşte de la educatoare ce rosteşte versurile: ,,Dimineaţa a sosit/ Toţi copiii au venit/ În cerc
să ne adunăm/ Şi frumos ne salutăm!”.
Prezența: Fiecare copil va veni şi va lua fluturaşul pe care se află fotografia sa şi îl va aşeza pe floarea
veselă. Pe floarea tristă vor rămâne cei absenţi.
În continuare, vom completa calendarul naturii, cu ajutorul întrebărilor: ,,În ce anotimp suntem?”, ,, În
ce lună suntem?”, ,, În ce zi a săptămânii ne aflăm?”, ,, Cum este vremea?”, ,, Cum ne-am îmbrăcat astăzi?”.
În cadrul activităţii de grup, preşcolarii vor relata scurte întâmplări din viaţa lor, de pe urma cărora au
avut ceva de învăţat.
Noutatea zilei: Le voi atrage atenţia asupra oalei sparte pe care am găsit-o în grupă şi vom încerca să
aflăm ce este cu ea. Metoda Braistorming: adresez întrebarea ,,Când vedem căsuţa din oală, la ce personaje ne
gândim?” Copiii aleg câte un jeton, denumesc personajul şi apoi îl fixez pe planşă.
Lângă oală se va afla şi ursul din poveste, supărat pentru că el a spart oala din greşeală, iar animăluţele
speriate au fugit şi acum, pe ger şi pe zăpadă, nu au căsuţe. Pentru a-l ajuta să găsească animale din poveste şi
să realizeze câte o căsuţă pentru acestea, va trebui să urmăm fiecare etapă de lucru, aşa cum scrie în cartea
găsită în căsuţă. Mai întâi, rezolvăm sarcinile de la centrele de activitate.
Etapa I: La centrul JOC DE MASĂ, copiii vor asambla piesele de puzzle, pentru a reda scene din
poveste. La centrul CONSTRUCŢII, preşcolarii vor construi ,,Căsuţe pentru animalul preferat”, iar la centrul
ARTĂ vor avea de modelat ,,Hrană pentru animalele din poveste”. Vom porni spre centre cântând ,, Bat din
palme, clap, clap, clap/ Din picioare trap, trap, trap/ Ne-nvârtim, ne răsucim/ Şi apoi în sus sărim” . Pe
parcursul desfăşurării activităţilor pe centre, voi îndruma în permanenţă copiii, pentru realizarea corectă a
sarcinilor didactice şi finalizarea lucrărilor. După încetarea lucrului pe centre, copiii vor forma o coloană şi vor
părăsi sala de grupă, pentru a merge la toaletă şi a se spăla pe mâini. Aceştia se vor întoarce în grupă, cântând ,,
Câte unul pe cărare”.
Etapa a II-a (DLC+ DOS) După ce fiecare copil şi-a ocupat locul în semicerc, voi deschide cartea pe
care am găsit-o în oala din poveste. Aflăm că trebuie să organizăm un joc ,, Să vorbim frumos, să fim de
folos!” în care respectăm câteva reguli: să fie atenţi la întrebările adresate, să formuleze răspunsuri corecte şi
frumoase, să ridice mâna atunci când doresc să răspundă.
La prima probă, copiii vor formula propoziţii, răspunzând la întrebarea ,, Cine este şi ce ştii despre el?”.
Ei vor formula un enunţ logic, clar scurt sau dezvoltat. Personajul din poveste pe care îl găsesc, îl vor aşeza
lângă oala spartă.
Următoarea variantă de joc: ,, Roată fermecată”. Copiii vor învârti roata şi vor formula propoziţii,
utilizând corect forma de singular şi de plural a substantivelor (broască-broaşte; iepure- iepuri; vulpe- vulpi;
urs- urşi). După finalizarea probei, pe fundal se va auzi mormăitul ursului.
Ursul este recunoscător copiilor pentru că l-au ajutat să-şi găsească prietenii , dar este îngrijorat că
aceştia nu au unde să se adăpostească pe timpul iernii . De aceea, noi îl vom ajuta să realizeze câte o ,,căsuţă”
pentru fiecare animal.
Urmează activitatea practică ,, O căsuţă primitoare pentru fiecare ”. Fiecare copil are o siluetă de
animal pe care o va aşeza în oala –căsuţă. Oalele decorate de copii vor fi expuse în clasă, la loc vizibil.
Pentru a vedea dacă fiecare dintre aceştia au primit o ,,căsuţă”, ne vom juca jocul ,,Casă- căsuţă, cine
locuieşte aici?” Copiii vor alege câte o ,,căsuţă” a fiecărui personaj din poveste. Un copil va adresa
întrebarea ,, Casă- căsuţă, cine locuieşte aici?” şi un alt copil va răspunde conform jetonului din oală ,, Sunt eu
şoarecele- şoricel!”
Ursul le va mulţumi copiilor pentru ajutor şi le va dărui câte un ursuleţ, pentru a-și aminti că astăzi au
făcut o mulțime de fapte bune. În finalul jocului voi preciza faptul că şi noi trebuie să fim atenţi cum ne
purtăm, pentru a nu le face rău celor din jur.
Vom ieşi din sala de grupă cântând ,,Când am fost noi la pădure”
Etapa a III-a: Copiii vor participa la jocul de mişcare ,, Vulpea şi iepuraşii”.
ETAPELE CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII STRATEGII EVALUARE
ACTIVITĂȚII DIDACTICE

Pentru a asigura buna desfăşurare a


1.MOMENT activităţii se vor crea condiţii corespunzătoare:
ORGANIZATORIC - aerisirea sălii de grupă; Exerciţiul Observarea
aşezarea scăunelelor în formă de semicerc; organizatoric comportamentului
pregătirea materialului didactic. copiilor
Ziua debutează cu Întâlnirea de
dimineaţă ,, Din poveşti învăţăm, cum trebuie să Corectarea ţinutei
ne purtăm”, în cadrul căreia copiii vor da
exemple de personaje . Vom analiza împreună Cd, laptop
comportamentul unor personaje şi vom
desprinde câte o învăţătură. Conversaţia/
Salutul: porneşte de la educatoare ce Frontal
rosteşte versurile: ,,Dimineaţa a sosit/ Toţi copiii
au venit/ În cerc să ne adunăm/ Şi frumos ne
salutăm!”. Conversaţia/
Prezența: Fiecare copil va veni şi va lua Frontal /
fluturaşul pe care se află fotografia sa şi îl va Floarea
aşeza pe floarea veselă. Pe floarea tristă vor veselă,
rămâne cei absenţi. floarea tristă, Aprecieri verbale/
În continuare, vom completa calendarul fluturaşi cu corectări
naturii, cu ajutorul întrebărilor: ,,În ce anotimp fotografiile Aşezarea corectă a
suntem?”, ,, În ce lună suntem?”, ,, În ce zi a copiilor fluturaşilor pe
săptămânii ne aflăm?”, ,, Cum este vremea?”, ,, Calendarul floarea potrivită
Cum ne-am îmbrăcat astăzi?”. naturii
În cadrul activităţii de grup, preşcolarii
vor relata scurte întâmplări din viaţa lor, de pe
urma cărora au avut ceva de învăţat.
Le voi atrage atenţia asupra oalei sparte
2.CAPTAREA pe care am găsit-o în grupă şi vom încerca să Explicaţia
ATENȚIEI aflăm ce este cu ea. Conversaţia/ Aprecieri
Metoda Braistorming: adresez întrebarea Frontal/ verbale
,,Când vedem căsuţa din oală, la ce personaje ne Oală de lut,
gândim?” Copiii aleg câte un jeton, denumesc Jetoane
personajul şi apoi îl fixez pe planşă. personaje din
Lângă oală se va afla şi ursul din poveste, povești,
supărat pentru că el a spart oala din greşeală, iar Tablă
animăluţele speriate au fugit şi acum, pe ger şi magnetică
pe zăpadă, nu au căsuţe. Pentru a-l ajuta să
găsească animale din poveste şi să realizeze câte
o căsuţă pentru acestea, va trebui să urmăm
fiecare etapă de lucru, aşa cum scrie în cartea
găsită în căsuţă. Mai întâi, rezolvăm sarcinile de
la centrele de activitate.
Explicaţia/
3.ANUNȚAREA Voi prezenta copiilor centrele de interes Frontal/ Observarea
TEMEI ȘI A deschise, precum şi sarcinile pe care trebuie să le Urs de pluş comportamentului
OBIECTIVELOR realizeze la fiecare centru de activitate. Oala de lut copiilor
Laptop
Tranziţie: ,, Bat din palme clap, clap, clap”
4.DESFĂȘURAREA JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE
ACTIVITĂȚII ALESE
În cadrul centrului JOC DE MASĂ copiii
vor asambla piesele de puzzle pentru a reda
scene din poveşti.
La centrul CONSTRUCTII, preşcolarii Explicaţia/
O1 vor construi ,, Căsuţe pentru animalul preferat” Individual / Aprecieri verbale
La centrul ARTĂ,copiii vor modela puzzle
,,Hrană pentru animalele din poveste” cuburi de
După finalizarea sarcinilor de lucru la plastic
sectoare voi face aprecieri individuale şi plastilină Expunerea
O2 colective. planşete lucrărilor
Tranziţie: ,, Câte unul pe cărare”
DLC+DOS
Pregătirea unui cadru adecvat cd, laptop
poveştii ,,Căsuţa din oală”, distribuirea
materialului necesar desfăşurării jocului didactic
şi activităţii practice, aranjarea copiilor în
semicerc.
Domeniul Limbă şi Comunicare
Explicarea regulilor de joc: Observarea
Pe prima pagină a cărţii vor fi scrise Explicaţia/ comportamentului
regulile pe care trebuie să le respectăm pe Frontal / copiilor
parcursul jocului: să ridice mâna atunci când Carte
doresc să răspundă, să fie atenţi la întrebările Urs de pluş
adresate, să formuleze răspunsuri corecte.
Jocul de probă:
Copiii ascultă versurile vesele care sunt
de fapt un indiciu în găsirea primului personaj: Demonstraţia
,, Sus, în vârful unui brad/ Cine-i oare Explicaţia
cocoţat?”(lupul) Frontal/
Copilul numit va căuta personajul în Brad
locul indicat şi după ce îl găseşte spune un enunţ Lup de pluş
clar,logic, corect din punct de vedere gramatical. Carte
R: În brad este cocoţat lupul.
Desfăşurarea jocului Observarea
Proba I: La prima probă, copiii vor comportamentului
formula propoziţii, răspunzând la întrebarea copiilor
,, Cine este și ce știi despre el?”. Ei vor găsi Observaţia
astfel câte un animal din poveste, formulează Frontal/
O3 enunţul corect şi apoi îl vor aşeza lângă oală. Animale de
,,Dar lângă celălalt brad/ Cine-i mic şi pluş
urecheat?”(iepurele) Brazi
,,Pe o buturugă mică/ Cine tremură de Buturugi
frică?”(broasca şi şoricelul) Aprecieri verbale
,,În scorbură ascunsă toată/ Cine-i roşie
,şireată?”(vulpea)
Proba II
Se învârte ,,Roată fermecată”. Copiii
formulează propoziţii despre personajul /
personajele din imagini la singular sau plural.
Ex. Pe scaun stă o broască.
O4 Pe scaun stau mai multe broaşte Explicaţia
După finalizarea probei, pe fundal se va Frontal/
auzi mormăitul ursului. Acesta va spune în Roata Observarea
şoaptă, că i-a plăcut foarte mult cum ne-am jucat fermecată comportamentului
până acum şi cât de bine am vorbit în propoziţii, Urs de puş copiilor
dar este îngrijorat că nu au căsuţe pentru iernat. Laptop
Domeniul Om si Societate Cd
Se trece la activitatea practică
,, O căsuţă primitoare pentru fiecare”
Intuirea materialului didactic pregătit
pentru lipire: flori de diferite forme şi mărimi,
aracet, oale de lut.
Explicarea pe scurt a modului de lucru:
Le voi prezenta oala de lut, ce le-a servit
drept casă, personajelor din poveste şi vom
observa că este decorată cu flori de diferite
mărimi şi culori. Astfel vom realiza şi noi, câte o
căsuţă pentru fiecare personaj. Vom pune aracet
cu ajutorul betişorului, pe florile primite şi le
vom aplica pe oală.
Executarea exerciţiilor de încălzire a
muşchilor mici ai mâinii : Explicaţia/
,, Mişcăm degetelele, Frontal/
Batem tare palmele, oale de lut
Pumnişorii uite-aşa siluete de
Şi palmele tot aşa” animale
Executarea lucrărilor de către copii Flori de
Copiii lipesc florile, conform indicaţiilor hârtie
O6 primite, însă vor compune spaţiul oalei, cât mai Aracet
original. Beţişoare Aprecierea
Pe parcursul desfăşurării probei, voi oferi modului de lucru
indicaţii suplimentare, acolo unde este necesar.
După ce au terminat de decorat, fiecare
copil va alege din coşuleţul de pe masă câte un
jeton cu un animal din poveste şi îl va pune în
oală. Exerciţiul/ Expoziţie cu
Evaluarea lucrărilor Individual lucrările copiilor
Voi aprecia global lucrările copiilor.
Proba III Explicaţia
5.OBȚINEREA Dialogul Demonstraţia Aprecieri verbale
PERFORMANȚEI Doi copii numiţi vor alege o ,,căsuţă” Frontal /
a unui personaj din poveste. Un copil va adresa Jetoane cu
întrebarea ,, Casă- căsuţă, cine locuieşte aici?” animale
O5 şi un alt copil va răspunde conform jetonului din Oale de lut
oală ,, Sunt eu şoarecele- şoricel!
Ursul mulţumeşte copiilor pentru că l-
6.ASIGURAREA au ajutat să se împace cu celelalte animale şi Conversaţia Observarea
RETENȚIEI ȘI A consideră că astfel au devenit toţi prieteni. Explicaţia/ comportamentului
TRANFERULUI Copiii vor expune pe scurt, în propoziții Frontal copiilor
logice, corecte din punct de vedere gramatical,
ce moment le-a plăcut mai mult.
Voi face aprecieri generale cu privire la
7. FIXAREA desfăşurarea întregii activităţi, punând accent pe Conversaţia/ Aprecieri verbale
CUNOȘTINȚELOR faptul că astăzi am demonstrat că ,,Din poveşti Frontal/
ȘI APRECIEREA învăţăm, cum trebuie sa ne purtăm”, fiind mai Ursuleți
COPIILOR buni, ascultători şi harnici.
Ursul oferă copiilor câte un ursuleţ .
Tranziţie: Vom ieşi din sala de grupă
cântând ,, Când am fost noi la pădure”
O7 Se organizează jocul distractiv ,, Vulpea
şi iepuraşii” Într-o parte a clasei se stabileşte
căsuţa iepuraşilor, iar în cealaltă casa vulpii. Un
copil va fi vulpea, care stă în vizuina ei, restul
vor fi iepuraşii. Se delimitează căsuţele prin Conversaţia/ Observarea
două linii. La semnalul de începere, “iepuraşii” Explicaţia/ comportamentului
ies din căsuţă imitând săritura iepuraşilor şi se Frontal copiilor
duc la linia ce marchează vizuina vulpii, unde se
opresc şi strigă: “Vulpea somnoroasă s-a închis
în casă.” Vulpea se trezeşte, aleargă după
iepuraşii care se întorc cât de repede pot, la
căsuţele lor. Iepuraşul prins este dus în căsuţa
vulpii şi va fi eliberat când va prinde alt copil.
,,Iepuraşii” vor porni la semnalul educatoarei.
Jocul se va repeta, până ce mai mulţi copii
vor juca rolul de vulpe.

S-ar putea să vă placă și