Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare semestrială clasa a VII-a, sem.

I, 2019-2020
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTULI _ (40 de puncte)


Citește următorul text:

Grădina mea – grădina copilăriei mele –


Avea odată straturi şi alei.
Pe brazde negre înfloreau pansele
Şi le stropeau pe înserat bătrânii mei
C-o stropitoare verde, smălţuită.
Erau pe-aicea flori de mărgărită
Şi micşunele cu parfum de mosc* …

La uşa ce se vaită prelung


Mă-ntâmpină parfum închis şi greu,
Şi-n pragul putred, din trecut, m-ajung
Vechi amintiri din ceea ce-am fost eu.
Odăile pustii mi se-arată
Atât de mari cum îmi păreau odată,
Pe vremea când le măsuram, tiptil,
Cu paşi mărunţi şi şovăielnici de copil ,
Era atât de nalt pe-atunci plafonul scund,
Şi uşile erau atât de grele
Când încercam să mă ascund,
Ţinându-mi răsuflarea, după ele…
(Otilia Cazimir, Pelerinaj sentimental)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:


1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: parfum, se
vaită . 4 puncte
2. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvența: Pe brazde negre înfloreau
pansele/Şi le stropeau pe înserat bătrânii mei. 4 puncte
3. Menţionează un rol al cratimei în secvența Şi-n pragul putred. 4 puncte
4. Transcrie un cuvânt care conține triftong, respectiv, un cuvânt care conține vocale în hiat din
secvența: Odăile pustii mi se-arată/Atât de mari cum îmi păreau odată. 4 puncte
5. Numeşte tipul de rimă din primele patru versuri ale poeziei şi măsura ultimului vers. 4 puncte
6. Selectează, din strofa a doua, două figuri de stil diferite și numește-le. 4 puncte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenenţa la genul


liric a textului dat. 16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi două trăsături ale genului liric;
– să prezinți detaliat două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat;
‒ să ai un conținut adecvat cerinței;
‒ să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte.
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
Citeşte următorul text:
Oamenii de ştiinţă au reuşit să afle motivele pentru care amintirea experienţelor trăite la
începutul copilăriei dispar până la atingerea maturităţii. Potrivit site-ului de specialitate
LiveScience, cercetătorii spun că aceste amintiri sunt chiar mai efemere decât s-a crezut până
acum, ele începând să dispară, de fapt, încă de la vârsta de 4-7 ani. Până în prezent se credea
că, în cazul copiilor cu vârste de până la 3-4 ani, nu există funcţiile cognitive şi de limbaj
necesare pentru fixarea amintirilor. Ceea ce însemna că amintirile nu erau întipărite în creier şi
deci nu ar fi putut fi pierdute ulterior.
Carole Peterson, profesor de psihologie la Memorial University din Newfoundland, a
descoperit că există numeroase amintiri depozitate în creierul copiilor, despre care aceştia pot
vorbi. În studiu au fost folosiţi 140 de „prichindei” cu vârste cuprinse între 4 şi 13 ani, precum şi
părinţii acestora, care au avut rolul de a confirma relatările micuţilor lor. Copiii au fost rugaţi
să povestească, o dată la începutul studiului şi apoi la sfârşitul lui, după doi ani, care sunt cele
mai vechi trei amintiri pe care le aveau. Copiii cu vârste între 4 şi 7 ani au avut tendinţa de a
povesti alte amintiri după cei doi ani în care s-a derulat studiul, faţă de cele relatate anterior,
fapt care sugerează că aceste prime amintiri sunt fragile şi pot dispărea cu uşurinţă.
Anca Aldea, Amintiri din copilărie, varianta ştiinţifică, text publicat pe http://www.jurnalul.ro

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:


1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
− care sunt funcțiile necesare fixării amintirilor;
− care a fost grupa de vârstă a copiilor participanți la studiu. 4 puncte
2. Scrie numele autorului și titlul articolului din care este extras fragmentul. 4 puncte
3. Menționează modul și timpul verbelor subliniate în text. 4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se
exprimă: Oamenii de ştiinţă au reuşit să afle motivele pentru care amintirea experienţelor trăite
la începutul copilăriei dispar până la atingerea maturităţii. 4 puncte
5. Transcrie, din fraza următoare, un atribut şi un subiect precizând felul acestora: Copiii au
fost rugaţi să povestească, o dată la începutul studiului şi apoi la sfârşitul lui, după doi ani, care
sunt cele mai vechi trei amintiri pe care le aveau. 4 puncte
6. Construiește o propoziţie în care cuvântul copil să îndeplinească funcţia sintactică de
complement direct. 4 puncte

B. Redactează o narațiune de 150-300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută în


vacanţă. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să povestești o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;
– să ai un conținut adecvat cerinței;
– să respecți precizarea privind numărul de cuvinte.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 puncte; coerenţa
textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte;
respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea normelor de punctuaţie – 3 puncte; aşezarea
corectă a textului în pagină – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).