Sunteți pe pagina 1din 66

1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.

1
IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IM
MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MEN

Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Nece


costurilor de costurilor de costurilor de costurilor de costu
producție a producție a producție a producție a produ
determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția deter
in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in ti
sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sistem
de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de m

La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La m
general mentenanta general mentenanta general mentenanta general mentenanta gene
este un concept care este un concept care este un concept care este un concept care este
desemneaza desemneaza desemneaza desemneaza desem
ansamblul ansamblul ansamblul ansamblul ansam
operațiilor, operațiilor, operațiilor, operațiilor, opera
activitaților și activitaților și activitaților și activitaților și activ
proceselor de proceselor de proceselor de proceselor de proce
înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțre
reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui repa
sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem
funcțiune funcțiune funcțiune funcțiune funcț
(echipamente, (echipamente, (echipamente, (echipamente, (echi
mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mași
mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse meca
etc.). etc.). etc.). etc.). etc.).

Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așad


parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de în
de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de al
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de reparație care de reparație care de reparație care de reparație care de
împreună constituie împreună constituie împreună constituie împreună constituie împr
procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut proce
sub numele de sub numele de sub numele de sub numele de sub
mentenanța. mentenanța. mentenanța. mentenanța. ment

Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolu


mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge ment
din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din r
capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capat
întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreț
reparație în viața reparație în viața reparație în viața reparație în viața repar
unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui

Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfe


activitatii de activitatii de activitatii de activitatii de activ
intretinere este intretinere este intretinere este intretinere este intre
acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela
stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare
buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna
tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehni
functiune si functiune si functiune si functiune si funct
exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul explo
de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a
de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de v
mai mare. mai mare. mai mare. mai mare. mai m

Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolu


reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela repa
de repunere in de repunere in de repunere in de repunere in de
functiune, de functiune, de functiune, de functiune, de funct
refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refac
functionare a functionare a functionare a functionare a funct
sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistem
care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care
defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defec
atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins
uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura

Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate


tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehni
folosința folosința folosința folosința folos
(echipamente si (echipamente si (echipamente si (echipamente si (echi
instalatii de instalatii de instalatii de instalatii de insta
climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii clima
electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- elect
sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanit
masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masi
utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaj
etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.)
durata de viata. durata de viata. durata de viata. durata de viata. durat
Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciu
nu este un nu este un nu este un nu este un nu
"perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perp
nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu
nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfa

Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Acea


viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata
tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehni
delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delim
perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perio

1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1


IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IM
MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MEN

Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Nece


costurilor de costurilor de costurilor de costurilor de costu
producție a producție a producție a producție a produ
determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția deter
in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in ti
sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sistem
de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de m
La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La m
general mentenanta general mentenanta general mentenanta general mentenanta gene
este un concept care este un concept care este un concept care este un concept care este
desemneaza desemneaza desemneaza desemneaza desem
ansamblul ansamblul ansamblul ansamblul ansam
operațiilor, operațiilor, operațiilor, operațiilor, opera
activitaților și activitaților și activitaților și activitaților și activ
proceselor de proceselor de proceselor de proceselor de proce
înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțre
reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui repa
sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem
funcțiune funcțiune funcțiune funcțiune funcț
(echipamente, (echipamente, (echipamente, (echipamente, (echi
mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mași
mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse meca
etc.). etc.). etc.). etc.). etc.).

Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așad


parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de în
de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de al
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de reparație care de reparație care de reparație care de reparație care de
împreună constituie împreună constituie împreună constituie împreună constituie împr
procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut proce
sub numele de sub numele de sub numele de sub numele de sub
mentenanța. mentenanța. mentenanța. mentenanța. ment

Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolu


mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge ment
din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din r
capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capat
întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreț
reparație în viața reparație în viața reparație în viața reparație în viața repar
unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui

Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfe


activitatii de activitatii de activitatii de activitatii de activ
intretinere este intretinere este intretinere este intretinere este intre
acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela
stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare
buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna
tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehni
functiune si functiune si functiune si functiune si funct
exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul explo
de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a
de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de v
mai mare. mai mare. mai mare. mai mare. mai m

Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolu


reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela repa
de repunere in de repunere in de repunere in de repunere in de
functiune, de functiune, de functiune, de functiune, de funct
refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refac
functionare a functionare a functionare a functionare a funct
sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistem
care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care
defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defec
atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins
uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura

Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate


tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehni
folosința folosința folosința folosința folos
(echipamente si (echipamente si (echipamente si (echipamente si (echi
instalatii de instalatii de instalatii de instalatii de insta
climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii clima
electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- elect
sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanit
masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masi
utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaj
etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.)
durata de viata. durata de viata. durata de viata. durata de viata. durat
Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciu
nu este un nu este un nu este un nu este un nu
"perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perp
nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu
nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfa

Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Acea


viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata
tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehni
delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delim
perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perio

1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1


IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IM
MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MEN

Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Nece


costurilor de costurilor de costurilor de costurilor de costu
producție a producție a producție a producție a produ
determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția deter
in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in ti
sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sistem
de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de m

La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La m
general mentenanta general mentenanta general mentenanta general mentenanta gene
este un concept care este un concept care este un concept care este un concept care este
desemneaza desemneaza desemneaza desemneaza desem
ansamblul ansamblul ansamblul ansamblul ansam
operațiilor, operațiilor, operațiilor, operațiilor, opera
activitaților și activitaților și activitaților și activitaților și activ
proceselor de proceselor de proceselor de proceselor de proce
înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțre
reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui repa
sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem
funcțiune funcțiune funcțiune funcțiune funcț
(echipamente, (echipamente, (echipamente, (echipamente, (echi
mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mași
mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse meca
etc.). etc.). etc.). etc.). etc.).

Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așad


parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de în
de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de al
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de reparație care de reparație care de reparație care de reparație care de
împreună constituie împreună constituie împreună constituie împreună constituie împr
procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut proce
sub numele de sub numele de sub numele de sub numele de sub
mentenanța. mentenanța. mentenanța. mentenanța. ment

Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolu


mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge ment
din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din r
capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capat
întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreț
reparație în viața reparație în viața reparație în viața reparație în viața repar
unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui

Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfe


activitatii de activitatii de activitatii de activitatii de activ
intretinere este intretinere este intretinere este intretinere este intre
acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela
stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare
buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna
tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehni
functiune si functiune si functiune si functiune si funct
exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul explo
de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a
de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de v
mai mare. mai mare. mai mare. mai mare. mai m

Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolu


reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela repa
de repunere in de repunere in de repunere in de repunere in de
functiune, de functiune, de functiune, de functiune, de funct
refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refac
functionare a functionare a functionare a functionare a funct
sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistem
care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care
defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defec
atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins
uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura

Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate


tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehni
folosința folosința folosința folosința folos
(echipamente si (echipamente si (echipamente si (echipamente si (echi
instalatii de instalatii de instalatii de instalatii de insta
climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii clima
electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- elect
sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanit
masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masi
utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaj
etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.)
durata de viata. durata de viata. durata de viata. durata de viata. durat
Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciu
nu este un nu este un nu este un nu este un nu
"perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perp
nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu
nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfa

Aceasta durata de viata a unui sistem tehnic poate fi delimitata in trei perioade si anume:

1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1


IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IM
MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MEN

Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Nece


costurilor de costurilor de costurilor de costurilor de costu
producție a producție a producție a producție a produ
determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția deter
in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in ti
sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sistem
de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de m
La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La m
general mentenanta general mentenanta general mentenanta general mentenanta gene
este un concept care este un concept care este un concept care este un concept care este
desemneaza desemneaza desemneaza desemneaza desem
ansamblul ansamblul ansamblul ansamblul ansam
operațiilor, operațiilor, operațiilor, operațiilor, opera
activitaților și activitaților și activitaților și activitaților și activ
proceselor de proceselor de proceselor de proceselor de proce
înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțre
reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui repa
sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem
funcțiune funcțiune funcțiune funcțiune funcț
(echipamente, (echipamente, (echipamente, (echipamente, (echi
mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mași
mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse meca
etc.). etc.). etc.). etc.). etc.).

Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așad


parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de în
de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de al
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de reparație care de reparație care de reparație care de reparație care de
împreună constituie împreună constituie împreună constituie împreună constituie împr
procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut proce
sub numele de sub numele de sub numele de sub numele de sub
mentenanța. mentenanța. mentenanța. mentenanța. ment

Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolu


mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge ment
din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din r
capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capat
întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreț
reparație în viața reparație în viața reparație în viața reparație în viața repar
unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui

Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfe


activitatii de activitatii de activitatii de activitatii de activ
intretinere este intretinere este intretinere este intretinere este intre
acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela
stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare
buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna
tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehni
functiune si functiune si functiune si functiune si funct
exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul explo
de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a
de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de v
mai mare. mai mare. mai mare. mai mare. mai m

Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolu


reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela repa
de repunere in de repunere in de repunere in de repunere in de
functiune, de functiune, de functiune, de functiune, de funct
refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refac
functionare a functionare a functionare a functionare a funct
sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistem
care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care
defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defec
atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins
uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura

Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate


tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehni
folosința folosința folosința folosința folos
(echipamente si (echipamente si (echipamente si (echipamente si (echi
instalatii de instalatii de instalatii de instalatii de insta
climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii clima
electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- elect
sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanit
masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masi
utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaj
etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.)
durata de viata. durata de viata. durata de viata. durata de viata. durat
Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciu
nu este un nu este un nu este un nu este un nu
"perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perp
nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu
nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfa

Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Acea


viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata
tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehni
delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delim
perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perio

1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1


IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IM
MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MEN

Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Nece


costurilor de costurilor de costurilor de costurilor de costu
producție a producție a producție a producție a produ
determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția deter
in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in ti
sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sistem
de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de m

La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La m
general mentenanta general mentenanta general mentenanta general mentenanta gene
este un concept care este un concept care este un concept care este un concept care este
desemneaza desemneaza desemneaza desemneaza desem
ansamblul ansamblul ansamblul ansamblul ansam
operațiilor, operațiilor, operațiilor, operațiilor, opera
activitaților și activitaților și activitaților și activitaților și activ
proceselor de proceselor de proceselor de proceselor de proce
înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțre
reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui repa
sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem
funcțiune funcțiune funcțiune funcțiune funcț
(echipamente, (echipamente, (echipamente, (echipamente, (echi
mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mași
mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse meca
etc.). etc.). etc.). etc.). etc.).

Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așad


parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de în
de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de al
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de reparație care de reparație care de reparație care de reparație care de
împreună constituie împreună constituie împreună constituie împreună constituie împr
procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut proce
sub numele de sub numele de sub numele de sub numele de sub
mentenanța. mentenanța. mentenanța. mentenanța. ment

Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolu


mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge ment
din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din r
capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capat
întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreț
reparație în viața reparație în viața reparație în viața reparație în viața repar
unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui

Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfe


activitatii de activitatii de activitatii de activitatii de activ
intretinere este intretinere este intretinere este intretinere este intre
acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela
stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare
buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna
tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehni
functiune si functiune si functiune si functiune si funct
exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul explo
de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a
de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de v
mai mare. mai mare. mai mare. mai mare. mai m

Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolu


reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela repa
de repunere in de repunere in de repunere in de repunere in de
functiune, de functiune, de functiune, de functiune, de funct
refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refac
functionare a functionare a functionare a functionare a funct
sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistem
care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care
defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defec
atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins
uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura

Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate


tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehni
folosința folosința folosința folosința folos
(echipamente si (echipamente si (echipamente si (echipamente si (echi
instalatii de instalatii de instalatii de instalatii de insta
climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii clima
electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- elect
sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanit
masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masi
utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaj
etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.)
durata de viata. durata de viata. durata de viata. durata de viata. durat
Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciu
nu este un nu este un nu este un nu este un nu
"perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perp
nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu
nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfa

Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Acea


viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata
tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehni
delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delim
perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perio

1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1


IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IM
MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MEN

Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Nece


costurilor de costurilor de costurilor de costurilor de costu
producție a producție a producție a producție a produ
determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția deter
in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in ti
sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sistem
de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de m

La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La m
general mentenanta general mentenanta general mentenanta general mentenanta gene
este un concept care este un concept care este un concept care este un concept care este
desemneaza desemneaza desemneaza desemneaza desem
ansamblul ansamblul ansamblul ansamblul ansam
operațiilor, operațiilor, operațiilor, operațiilor, opera
activitaților și activitaților și activitaților și activitaților și activ
proceselor de proceselor de proceselor de proceselor de proce
înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțre
reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui repa
sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem
funcțiune funcțiune funcțiune funcțiune funcț
(echipamente, (echipamente, (echipamente, (echipamente, (echi
mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mași
mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse meca
etc.). etc.). etc.). etc.). etc.).

Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așad


parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de în
de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de al
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de reparație care de reparație care de reparație care de reparație care de
împreună constituie împreună constituie împreună constituie împreună constituie împr
procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut proce
sub numele de sub numele de sub numele de sub numele de sub
mentenanța. mentenanța. mentenanța. mentenanța. ment

Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolu


mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge ment
din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din r
capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capat
întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreț
reparație în viața reparație în viața reparație în viața reparație în viața repar
unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui

Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfe


activitatii de activitatii de activitatii de activitatii de activ
intretinere este intretinere este intretinere este intretinere este intre
acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela
stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare
buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna
tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehni
functiune si functiune si functiune si functiune si funct
exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul explo
de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a
de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de v
mai mare. mai mare. mai mare. mai mare. mai m

Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolu


reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela repa
de repunere in de repunere in de repunere in de repunere in de
functiune, de functiune, de functiune, de functiune, de funct
refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refac
functionare a functionare a functionare a functionare a funct
sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistem
care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care
defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defec
atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins
uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura

Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate


tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehni
folosința folosința folosința folosința folos
(echipamente si (echipamente si (echipamente si (echipamente si (echi
instalatii de instalatii de instalatii de instalatii de insta
climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii clima
electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- elect
sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanit
masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masi
utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaj
etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.)
durata de viata. durata de viata. durata de viata. durata de viata. durat
Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciu
nu este un nu este un nu este un nu este un nu
"perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perp
nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu
nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfa

Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Acea


viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata
tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehni
delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delim
perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perio

1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1


IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IM
MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MEN

Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Nece


costurilor de costurilor de costurilor de costurilor de costu
producție a producție a producție a producție a produ
determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția deter
in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in ti
sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sistem
de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de m

La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La m
general mentenanta general mentenanta general mentenanta general mentenanta gene
este un concept care este un concept care este un concept care este un concept care este
desemneaza desemneaza desemneaza desemneaza desem
ansamblul ansamblul ansamblul ansamblul ansam
operațiilor, operațiilor, operațiilor, operațiilor, opera
activitaților și activitaților și activitaților și activitaților și activ
proceselor de proceselor de proceselor de proceselor de proce
înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțre
reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui repa
sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem
funcțiune funcțiune funcțiune funcțiune funcț
(echipamente, (echipamente, (echipamente, (echipamente, (echi
mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mași
mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse meca
etc.). etc.). etc.). etc.). etc.).

Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așad


parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de în
de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de al
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de reparație care de reparație care de reparație care de reparație care de
împreună constituie împreună constituie împreună constituie împreună constituie împr
procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut proce
sub numele de sub numele de sub numele de sub numele de sub
mentenanța. mentenanța. mentenanța. mentenanța. ment

Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolu


mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge ment
din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din r
capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capat
întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreț
reparație în viața reparație în viața reparație în viața reparație în viața repar
unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui

Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfe


activitatii de activitatii de activitatii de activitatii de activ
intretinere este intretinere este intretinere este intretinere este intre
acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela
stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare
buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna
tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehni
functiune si functiune si functiune si functiune si funct
exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul explo
de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a
de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de v
mai mare. mai mare. mai mare. mai mare. mai m

Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolu


reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela repa
de repunere in de repunere in de repunere in de repunere in de
functiune, de functiune, de functiune, de functiune, de funct
refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refac
functionare a functionare a functionare a functionare a funct
sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistem
care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care
defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defec
atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins
uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura
Toate sistemele tehnice aflate în folosința (echipamente si instalatii de climatizare, instalatii ele
sanitare, aparate, masini, mecanisme si utilaje de productie etc.) au o anumita durata de viata
tehnic nu este un "perpetuum mobile", nu functioneaza la nesfarsit.

Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Acea


viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata
tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehni
delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delim
perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perio

1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1


IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IM
MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MEN

Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Nece


costurilor de costurilor de costurilor de costurilor de costu
producție a producție a producție a producție a produ
determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția deter
in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in ti
sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sistem
de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de m

La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La m
general mentenanta general mentenanta general mentenanta general mentenanta gene
este un concept care este un concept care este un concept care este un concept care este
desemneaza desemneaza desemneaza desemneaza desem
ansamblul ansamblul ansamblul ansamblul ansam
operațiilor, operațiilor, operațiilor, operațiilor, opera
activitaților și activitaților și activitaților și activitaților și activ
proceselor de proceselor de proceselor de proceselor de proce
înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțre
reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui repa
sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem
funcțiune funcțiune funcțiune funcțiune funcț
(echipamente, (echipamente, (echipamente, (echipamente, (echi
mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mași
mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse meca
etc.). etc.). etc.). etc.). etc.).

Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așad


parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de în
de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de al
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de reparație care de reparație care de reparație care de reparație care de
împreună constituie împreună constituie împreună constituie împreună constituie împr
procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut proce
sub numele de sub numele de sub numele de sub numele de sub
mentenanța. mentenanța. mentenanța. mentenanța. ment

Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolu


mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge ment
din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din r
capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capat
întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreț
reparație în viața reparație în viața reparație în viața reparație în viața repar
unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui

Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfe


activitatii de activitatii de activitatii de activitatii de activ
intretinere este intretinere este intretinere este intretinere este intre
acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela
stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare
buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna
tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehni
functiune si functiune si functiune si functiune si funct
exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul explo
de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a
de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de v
mai mare. mai mare. mai mare. mai mare. mai m

Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolu


reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela repa
de repunere in de repunere in de repunere in de repunere in de
functiune, de functiune, de functiune, de functiune, de funct
refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refac
functionare a functionare a functionare a functionare a funct
sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistem
care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care
defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defec
atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins
uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura

Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate


tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehni
folosința folosința folosința folosința folos
(echipamente si (echipamente si (echipamente si (echipamente si (echi
instalatii de instalatii de instalatii de instalatii de insta
climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii clima
electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- elect
sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanit
masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masi
utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaj
etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.)
durata de viata. durata de viata. durata de viata. durata de viata. durat
Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciu
nu este un nu este un nu este un nu este un nu
"perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perp
nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu
nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfa

Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Acea


viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata
tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehni
delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delim
perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perio

1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1


IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IM
MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MEN

Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Nece


costurilor de costurilor de costurilor de costurilor de costu
producție a producție a producție a producție a produ
determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția deter
in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in ti
sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sistem
de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de m

La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La m
general mentenanta general mentenanta general mentenanta general mentenanta gene
este un concept care este un concept care este un concept care este un concept care este
desemneaza desemneaza desemneaza desemneaza desem
ansamblul ansamblul ansamblul ansamblul ansam
operațiilor, operațiilor, operațiilor, operațiilor, opera
activitaților și activitaților și activitaților și activitaților și activ
proceselor de proceselor de proceselor de proceselor de proce
înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțre
reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui repa
sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem
funcțiune funcțiune funcțiune funcțiune funcț
(echipamente, (echipamente, (echipamente, (echipamente, (echi
mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mași
mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse meca
etc.). etc.). etc.). etc.). etc.).

Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așad


parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de în
de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de al
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de reparație care de reparație care de reparație care de reparație care de
împreună constituie împreună constituie împreună constituie împreună constituie împr
procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut proce
sub numele de sub numele de sub numele de sub numele de sub
mentenanța. mentenanța. mentenanța. mentenanța. ment

Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolu


mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge ment
din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din r
capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capat
întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreț
reparație în viața reparație în viața reparație în viața reparație în viața repar
unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui

Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfe


activitatii de activitatii de activitatii de activitatii de activ
intretinere este intretinere este intretinere este intretinere este intre
acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela
stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare
buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna
tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehni
functiune si functiune si functiune si functiune si funct
exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul explo
de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a
de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de v
mai mare. mai mare. mai mare. mai mare. mai m

Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolu


reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela repa
de repunere in de repunere in de repunere in de repunere in de
functiune, de functiune, de functiune, de functiune, de funct
refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refac
functionare a functionare a functionare a functionare a funct
sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistem
care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care
defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defec
atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins
uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura

Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate


tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehni
folosința folosința folosința folosința folos
(echipamente si (echipamente si (echipamente si (echipamente si (echi
instalatii de instalatii de instalatii de instalatii de insta
climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii clima
electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- elect
sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanit
masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masi
utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaj
etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.)
durata de viata. durata de viata. durata de viata. durata de viata. durat
Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciu
nu este un nu este un nu este un nu este un nu
"perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perp
nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu
nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfa

Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Acea


viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata
tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehni
delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delim
perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perio

1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1


IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IM
MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MEN

Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Nece


costurilor de costurilor de costurilor de costurilor de costu
producție a producție a producție a producție a produ
determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția deter
in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in ti
sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sistem
de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de m

La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La m
general mentenanta general mentenanta general mentenanta general mentenanta gene
este un concept care este un concept care este un concept care este un concept care este
desemneaza desemneaza desemneaza desemneaza desem
ansamblul ansamblul ansamblul ansamblul ansam
operațiilor, operațiilor, operațiilor, operațiilor, opera
activitaților și activitaților și activitaților și activitaților și activ
proceselor de proceselor de proceselor de proceselor de proce
înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțre
reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui repa
sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem
funcțiune funcțiune funcțiune funcțiune funcț
(echipamente, (echipamente, (echipamente, (echipamente, (echi
mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mași
mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse meca
etc.). etc.). etc.). etc.). etc.).

Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așad


parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de în
de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de al
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de reparație care de reparație care de reparație care de reparație care de
împreună constituie împreună constituie împreună constituie împreună constituie împr
procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut proce
sub numele de sub numele de sub numele de sub numele de sub
mentenanța. mentenanța. mentenanța. mentenanța. ment
Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolu
mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge ment
din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din r
capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capat
întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreț
reparație în viața reparație în viața reparație în viața reparație în viața repar
unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui

Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfe


activitatii de activitatii de activitatii de activitatii de activ
intretinere este intretinere este intretinere este intretinere este intre
acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela
stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare
buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna
tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehni
functiune si functiune si functiune si functiune si funct
exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul explo
de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a
de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de v
mai mare. mai mare. mai mare. mai mare. mai m

Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolu


reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela repa
de repunere in de repunere in de repunere in de repunere in de
functiune, de functiune, de functiune, de functiune, de funct
refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refac
functionare a functionare a functionare a functionare a funct
sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistem
care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care
defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defec
atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins
uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura

Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate


tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehni
folosința folosința folosința folosința folos
(echipamente si (echipamente si (echipamente si (echipamente si (echi
instalatii de instalatii de instalatii de instalatii de insta
climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii clima
electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- elect
sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanit
masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masi
utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaj
etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.)
durata de viata. durata de viata. durata de viata. durata de viata. durat
Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciu
nu este un nu este un nu este un nu este un nu
"perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perp
nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu
nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfa

Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Acea


viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata
tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehni
delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delim
perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perio

1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1


IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IM
MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MEN

Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Nece


costurilor de costurilor de costurilor de costurilor de costu
producție a producție a producție a producție a produ
determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția deter
in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in ti
sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sistem
de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de m

La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La m
general mentenanta general mentenanta general mentenanta general mentenanta gene
este un concept care este un concept care este un concept care este un concept care este
desemneaza desemneaza desemneaza desemneaza desem
ansamblul ansamblul ansamblul ansamblul ansam
operațiilor, operațiilor, operațiilor, operațiilor, opera
activitaților și activitaților și activitaților și activitaților și activ
proceselor de proceselor de proceselor de proceselor de proce
înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțre
reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui repa
sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem
funcțiune funcțiune funcțiune funcțiune funcț
(echipamente, (echipamente, (echipamente, (echipamente, (echi
mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mași
mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse meca
etc.). etc.). etc.). etc.). etc.).

Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așad


parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de în
de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de al
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de reparație care de reparație care de reparație care de reparație care de
împreună constituie împreună constituie împreună constituie împreună constituie împr
procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut proce
sub numele de sub numele de sub numele de sub numele de sub
mentenanța. mentenanța. mentenanța. mentenanța. ment

Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolu


mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge ment
din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din r
capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capat
întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreț
reparație în viața reparație în viața reparație în viața reparație în viața repar
unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui

Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfe


activitatii de activitatii de activitatii de activitatii de activ
intretinere este intretinere este intretinere este intretinere este intre
acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela
stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare
buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna
tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehni
functiune si functiune si functiune si functiune si funct
exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul explo
de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a
de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de v
mai mare. mai mare. mai mare. mai mare. mai m

Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolu


reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela repa
de repunere in de repunere in de repunere in de repunere in de
functiune, de functiune, de functiune, de functiune, de funct
refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refac
functionare a functionare a functionare a functionare a funct
sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistem
care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care
defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defec
atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins
uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura

Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate


tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehni
folosința folosința folosința folosința folos
(echipamente si (echipamente si (echipamente si (echipamente si (echi
instalatii de instalatii de instalatii de instalatii de insta
climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii clima
electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- elect
sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanit
masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masi
utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaj
etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.)
durata de viata. durata de viata. durata de viata. durata de viata. durat
Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciu
nu este un nu este un nu este un nu este un nu
"perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perp
nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu
nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfa

Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Acea


viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata
tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehni
delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delim
perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perio

1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1


IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IM
MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MEN

Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Nece


costurilor de costurilor de costurilor de costurilor de costu
producție a producție a producție a producție a produ
determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția deter
in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in ti
sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sistem
de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de m

La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La m
general mentenanta general mentenanta general mentenanta general mentenanta gene
este un concept care este un concept care este un concept care este un concept care este
desemneaza desemneaza desemneaza desemneaza desem
ansamblul ansamblul ansamblul ansamblul ansam
operațiilor, operațiilor, operațiilor, operațiilor, opera
activitaților și activitaților și activitaților și activitaților și activ
proceselor de proceselor de proceselor de proceselor de proce
înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțre
reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui repa
sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem
funcțiune funcțiune funcțiune funcțiune funcț
(echipamente, (echipamente, (echipamente, (echipamente, (echi
mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mași
mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse meca
etc.). etc.). etc.). etc.). etc.).

Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așad


parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de în
de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de al
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de reparație care de reparație care de reparație care de reparație care de
împreună constituie împreună constituie împreună constituie împreună constituie împr
procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut proce
sub numele de sub numele de sub numele de sub numele de sub
mentenanța. mentenanța. mentenanța. mentenanța. ment

Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolu


mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge ment
din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din r
capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capat
întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreț
reparație în viața reparație în viața reparație în viața reparație în viața repar
unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui

Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfe


activitatii de activitatii de activitatii de activitatii de activ
intretinere este intretinere este intretinere este intretinere este intre
acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela
stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare
buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna
tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehni
functiune si functiune si functiune si functiune si funct
exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul explo
de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a
de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de v
mai mare. mai mare. mai mare. mai mare. mai m

Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolu


reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela repa
de repunere in de repunere in de repunere in de repunere in de
functiune, de functiune, de functiune, de functiune, de funct
refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refac
functionare a functionare a functionare a functionare a funct
sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistem
care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care
defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defec
atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins
uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura

Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate


tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehni
folosința folosința folosința folosința folos
(echipamente si (echipamente si (echipamente si (echipamente si (echi
instalatii de instalatii de instalatii de instalatii de insta
climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii clima
electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- elect
sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanit
masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masi
utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaj
etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.)
durata de viata. durata de viata. durata de viata. durata de viata. durat
Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciu
nu este un nu este un nu este un nu este un nu
"perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perp
nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu
nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfa
Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Acea
viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata
tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehni
delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delim
perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perio

1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1


IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IM
MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MEN

Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Nece


costurilor de costurilor de costurilor de costurilor de costu
producție a producție a producție a producție a produ
determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția deter
in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in ti
sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sistem
de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de m

La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La m
general mentenanta general mentenanta general mentenanta general mentenanta gene
este un concept care este un concept care este un concept care este un concept care este
desemneaza desemneaza desemneaza desemneaza desem
ansamblul ansamblul ansamblul ansamblul ansam
operațiilor, operațiilor, operațiilor, operațiilor, opera
activitaților și activitaților și activitaților și activitaților și activ
proceselor de proceselor de proceselor de proceselor de proce
înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțre
reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui repa
sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem
funcțiune funcțiune funcțiune funcțiune funcț
(echipamente, (echipamente, (echipamente, (echipamente, (echi
mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mași
mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse meca
etc.). etc.). etc.). etc.). etc.).

Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așad


parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de în
de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de al
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de reparație care de reparație care de reparație care de reparație care de
împreună constituie împreună constituie împreună constituie împreună constituie împr
procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut proce
sub numele de sub numele de sub numele de sub numele de sub
mentenanța. mentenanța. mentenanța. mentenanța. ment

Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolu


mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge ment
din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din r
capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capat
întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreț
reparație în viața reparație în viața reparație în viața reparație în viața repar
unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui

Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfe


activitatii de activitatii de activitatii de activitatii de activ
intretinere este intretinere este intretinere este intretinere este intre
acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela
stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare
buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna
tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehni
functiune si functiune si functiune si functiune si funct
exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul explo
de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a
de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de v
mai mare. mai mare. mai mare. mai mare. mai m

Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolu


reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela repa
de repunere in de repunere in de repunere in de repunere in de
functiune, de functiune, de functiune, de functiune, de funct
refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refac
functionare a functionare a functionare a functionare a funct
sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistem
care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care
defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defec
atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins
uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura

Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate


tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehni
folosința folosința folosința folosința folos
(echipamente si (echipamente si (echipamente si (echipamente si (echi
instalatii de instalatii de instalatii de instalatii de insta
climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii clima
electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- elect
sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanit
masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masi
utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaj
etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.)
durata de viata. durata de viata. durata de viata. durata de viata. durat
Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciu
nu este un nu este un nu este un nu este un nu
"perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perp
nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu
nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfa

Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Acea


viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata
tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehni
delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delim
perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perio

1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1


IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IM
MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MEN

Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Nece


costurilor de costurilor de costurilor de costurilor de costu
producție a producție a producție a producție a produ
determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția deter
in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in ti
sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sistem
de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de m

La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La m
general mentenanta general mentenanta general mentenanta general mentenanta gene
este un concept care este un concept care este un concept care este un concept care este
desemneaza desemneaza desemneaza desemneaza desem
ansamblul ansamblul ansamblul ansamblul ansam
operațiilor, operațiilor, operațiilor, operațiilor, opera
activitaților și activitaților și activitaților și activitaților și activ
proceselor de proceselor de proceselor de proceselor de proce
înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțre
reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui repa
sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem
funcțiune funcțiune funcțiune funcțiune funcț
(echipamente, (echipamente, (echipamente, (echipamente, (echi
mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mași
mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse meca
etc.). etc.). etc.). etc.). etc.).

Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așad


parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de în
de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de al
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de reparație care de reparație care de reparație care de reparație care de
împreună constituie împreună constituie împreună constituie împreună constituie împr
procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut proce
sub numele de sub numele de sub numele de sub numele de sub
mentenanța. mentenanța. mentenanța. mentenanța. ment

Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolu


mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge ment
din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din r
capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capat
întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreț
reparație în viața reparație în viața reparație în viața reparație în viața repar
unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui

Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfe


activitatii de activitatii de activitatii de activitatii de activ
intretinere este intretinere este intretinere este intretinere este intre
acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela
stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare
buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna
tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehni
functiune si functiune si functiune si functiune si funct
exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul explo
de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a
de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de v
mai mare. mai mare. mai mare. mai mare. mai m
Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolu
reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela repa
de repunere in de repunere in de repunere in de repunere in de
functiune, de functiune, de functiune, de functiune, de funct
refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refac
functionare a functionare a functionare a functionare a funct
sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistem
care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care
defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defec
atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins
uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura

Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate


tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehni
folosința folosința folosința folosința folos
(echipamente si (echipamente si (echipamente si (echipamente si (echi
instalatii de instalatii de instalatii de instalatii de insta
climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii clima
electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- elect
sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanit
masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masi
utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaj
etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.)
durata de viata. durata de viata. durata de viata. durata de viata. durat
Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciu
nu este un nu este un nu este un nu este un nu
"perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perp
nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu
nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfa

Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Acea


viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata
tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehni
delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delim
perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perio

1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1


IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IM
MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MEN

Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Nece


costurilor de costurilor de costurilor de costurilor de costu
producție a producție a producție a producție a produ
determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția deter
in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in ti
sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sistem
de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de m

La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La m
general mentenanta general mentenanta general mentenanta general mentenanta gene
este un concept care este un concept care este un concept care este un concept care este
desemneaza desemneaza desemneaza desemneaza desem
ansamblul ansamblul ansamblul ansamblul ansam
operațiilor, operațiilor, operațiilor, operațiilor, opera
activitaților și activitaților și activitaților și activitaților și activ
proceselor de proceselor de proceselor de proceselor de proce
înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțre
reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui repa
sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem
funcțiune funcțiune funcțiune funcțiune funcț
(echipamente, (echipamente, (echipamente, (echipamente, (echi
mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mași
mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse meca
etc.). etc.). etc.). etc.). etc.).

Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așad


parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de în
de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de al
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de reparație care de reparație care de reparație care de reparație care de
împreună constituie împreună constituie împreună constituie împreună constituie împr
procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut proce
sub numele de sub numele de sub numele de sub numele de sub
mentenanța. mentenanța. mentenanța. mentenanța. ment

Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolu


mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge ment
din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din r
capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capat
întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreț
reparație în viața reparație în viața reparație în viața reparație în viața repar
unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui

Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfe


activitatii de activitatii de activitatii de activitatii de activ
intretinere este intretinere este intretinere este intretinere este intre
acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela
stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare
buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna
tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehni
functiune si functiune si functiune si functiune si funct
exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul explo
de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a
de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de v
mai mare. mai mare. mai mare. mai mare. mai m

Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolu


reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela repa
de repunere in de repunere in de repunere in de repunere in de
functiune, de functiune, de functiune, de functiune, de funct
refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refac
functionare a functionare a functionare a functionare a funct
sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistem
care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care
defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defec
atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins
uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura

Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate


tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehni
folosința folosința folosința folosința folos
(echipamente si (echipamente si (echipamente si (echipamente si (echi
instalatii de instalatii de instalatii de instalatii de insta
climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii clima
electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- elect
sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanit
masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masi
utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaj
etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.)
durata de viata. durata de viata. durata de viata. durata de viata. durat
Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciu
nu este un nu este un nu este un nu este un nu
"perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perp
nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu
nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfa

Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Acea


viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata
tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehni
delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delim
perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perio

1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1


IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IM
MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MEN

Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Necesitatea reducerii Nece


costurilor de costurilor de costurilor de costurilor de costu
producție a producție a producție a producție a produ
determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția determinat evoluția deter
in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in timp a diferitelor in ti
sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sisteme și concepte sistem
de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de mentenanța. de m

La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La modul cel mai La m
general mentenanta general mentenanta general mentenanta general mentenanta gene
este un concept care este un concept care este un concept care este un concept care este
desemneaza desemneaza desemneaza desemneaza desem
ansamblul ansamblul ansamblul ansamblul ansam
operațiilor, operațiilor, operațiilor, operațiilor, opera
activitaților și activitaților și activitaților și activitaților și activ
proceselor de proceselor de proceselor de proceselor de proce
înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțretinere și de înțre
reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui reparație ale unui repa
sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem tehnic aflat in sistem
funcțiune funcțiune funcțiune funcțiune funcț
(echipamente, (echipamente, (echipamente, (echipamente, (echi
mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mașini, aparate, mași
mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse mecanisme diverse meca
etc.). etc.). etc.). etc.). etc.).

Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așadar, pe de-o Așad


parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte, operații, parte
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de întreținere și, pe de în
de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de alta parte, acțiuni, de al
activitați și procese activitați și procese activitați și procese activitați și procese activ
de reparație care de reparație care de reparație care de reparație care de
împreună constituie împreună constituie împreună constituie împreună constituie împr
procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut procesul cunoscut proce
sub numele de sub numele de sub numele de sub numele de sub
mentenanța. mentenanța. mentenanța. mentenanța. ment

Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolul procesului de Rolu


mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge mentenanta decurge ment
din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din rolurile pe care le din r
capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capata activitatea de capat
întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreținere și cea de întreț
reparație în viața reparație în viața reparație în viața reparație în viața repar
unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui sistem tehnic. unui

Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfel, rolul Astfe


activitatii de activitatii de activitatii de activitatii de activ
intretinere este intretinere este intretinere este intretinere este intre
acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela de a pastra in acela
stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare buna si foarte stare
buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna un sistem buna
tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehnic aflat in tehni
functiune si functiune si functiune si functiune si funct
exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul exploatare cu scopul explo
de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a face ca durata sa de a
de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de viata sa fie cat de v
mai mare. mai mare. mai mare. mai mare. mai m

Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolul activitatii de Rolu


reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela reparatie este acela repa
de repunere in de repunere in de repunere in de repunere in de
functiune, de functiune, de functiune, de functiune, de funct
refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refacere a starii de refac
functionare a functionare a functionare a functionare a funct
sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistemului tehnic sistem
care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care a suferit diverse care
defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defectiuni sau care a defec
atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins un nivel de atins
uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura cronica. uzura

Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate sistemele Toate


tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehnice aflate în tehni
folosința folosința folosința folosința folos
(echipamente si (echipamente si (echipamente si (echipamente si (echi
instalatii de instalatii de instalatii de instalatii de insta
climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii climatizare, instalatii clima
electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- electrice si tehnico- elect
sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanitare, aparate, sanit
masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masini, mecanisme si masi
utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaje de productie utilaj
etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.) au o anumita etc.)
durata de viata. durata de viata. durata de viata. durata de viata. durat
Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciun sistem tehnic Niciu
nu este un nu este un nu este un nu este un nu
"perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perpetuum mobile", "perp
nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu functioneaza la nu
nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfarsit. nesfa

Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Aceasta durata de Acea


viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata a unui sistem viata
tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehnic poate fi tehni
delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delimitata in trei delim
perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perioade si anume: perio

1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1. ROLUL ȘI 1.1


IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IMPORTANȚA IM
MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MENTENANȚEI MEN

Prezentul simplu
Prezentul simplu ca şi în limba romănă, indicativul prezent indică prezentul şi viitorul.

Prezentul simplu la afirmativ


Singular Plural

I write eu scriu you write tu scrii

we write noi scriem you write voi scrieţi

he/she/it writes el/ea scrie they write ei scriu


Prezentul simplu la negativ
Singular Plural

I do not write I don't write eu nu scriu you do not write we don't write tu nu scrii

we do not write we don't write noi nu scriem you do not write we don't write voi nu scrieţi

he/she/it does not writes he/she/it doesn't writes el/ea nu scrie they do not write they don't write ei nu scriu

Prezentul
A = [ei] B = [bi:] C = [si:] D = [di:]
simplu la
interogativ
Prezentul simplu la
interogativ la
persoanele I, you, we, they se
formează cu auxiliarul do +
subiect + verbul la infinitiv, iar la
persoana III singular does +
subiect + verbul la infinitiv.

Singular Plural

do I write? eu scriu? do you write? tu scrii?

do we write? noi scriem? do you write? voi scrieţi?

do he/she/it write? el/ea scrie? do they write? ei scriu?

Alfabetul limbii englezeEnglish Alphabet


E = [i:] F = [ef] G = [dʒi:] H = [eitʃ]

I = [ai] J = [dʒei] K = [kei] L = [el]

M = [em] N = [en] O = [ou] P = [pi:]

Q = [kju:] R = [a:] S = [es] T = [ti:]

U = [ju:] V = [vi] W = [ˈdʌbl ju:] X = [eks]

Y = [wai] Z = [zed]

Folosirea prezentului simplu


Prezentul simplu se foloseşte în următoarele situaţii

 stări permanente
1. She studies English. Ea studiază engleza
2. I live in Cluj. Locuiesc în Cluj
3. Berlin is not in England. Berlin nu este in Anglia
4. It snows in winter. Ninge iarna
5. Five and four make nine. Cinci cu patru fac nouă
 acţiuni repetate
1. He goes to school every day. El merge la şcoală în fiecare zi.
2. I live in Cluj. Locuiesc în Cluj
3. I play football. Eu joc fotbal
4. My brother play games on his tablet. Fratele meu se joacă jocuri pe tableta lui
 preferinţe
1. Cats like milk. Pisicilor le place laptele
2. My grandfather reads newspaper. Bunicul meu citeşte ziarul
3. My father listen to jazz music. Tatăl meu ascultă muzica jazz

Ortografia prezentului simplu


Reguli de ortografie pentru verbele la prezentul simplu persoana a 3-a singular care primesc terminaţia s sau es

 majoritatea verbelor primesc terminaţia s


 eat-eats a mânca

1. dig-digs a săpa
2. live-lives a locui
3. ride-rides a călări
4. work-works a lucra
- verbe care se termină cu ch, sh, s, ss, x sau z primesc terminaţia es
1. pass-passes a trece
2. wash-washes a spăla
3. teach-teaches a preda

 relax-relaxes a se relaxa
 watch-watches a spăla
 miss-misses a pierde
 fix-fixes a repara
 verbele care se termină în consoana y pierd y şi primesc ies
 carry-carries a căra
 cry-cries a plânge
 fly-flies a zbura
 study-studies a studia
 apply-applies a aplica
 verbele care se termină în vocală y primesc doar s
 stay-stays a sta
 play-plays a juca
 say-says a spune
 employ-employs angaja
 verbe care se termină în o
 go-goes a merge
 do-does a face
 verbe cu forme neregulate
 have-has a avea
 can-can a putea

Adverbe de timp
Următoarele adverbe sunt folosite cu prezentul simplu:

 always întotdeauna
 often adesea
 sometimes uneori

never niciodată
seldom rareori
usually de obicei

Fonetica limba englezaEnglish Phonetics


Transcriere Corespondent în
Simbol fonetic Explicaţii Exemple fonetică limba română Explicaţii

[i:] i foarte lung ca în green feet [gri:n] [fi:] [ki:p] griin fiit kiip cu i prelung
cuvântul "copii" keep
Transcriere Corespondent în
Simbol fonetic Explicaţii Exemple fonetică limba română Explicaţii

[i] i scurt rostit cu big live sit [big] [live] [sit] big liv sit cu i foarte scrut
deschiderea gurii
pentru
pronunţarea
literei e

[e] e ca în cuvîntul men set [men] [set] men set meni cu e mai deschis
românesc "leg" many [`meni]

[æ] sunet între e şi a; bad sad dad [bæd] [sæd] bed sed ded e foarte deschis
se rosteşte e cu [`dæd] spre a ca în graiul
deschiderea gurii ardelenesc
ca pentru a

[ɑ:] a lung rostit din farm bar [fɑ:m] [bɑ:] faam baa glaas cu a prelungit
fundul gurii glass [glɑ:s]

[ɔ] o scurt rostit cu lot cock hot [lɔt] [kɔk] [hɔt] lot coc hot cu o scurt rostit
deschiderea gurii cu buzele trase în
ca pentru a jos ca graiul
ardelenesc

[ɔ:] o lung deschis şi all door lord [ɔ:l] [dɔ:] [lɔ:d] ool doo lood cu o lung ca în
cu buzele trase în hoo!
jos

[u] u foarte scurt put full look [put] [ful] [luk] put ful luk cu u scurt ca în
verbul "duc"

[u:] u foarte lung blue soon [blu:] [su:n] [ru:l] bluu suun ruul cu u foarte lung
rule ca în "iulie"

[ʌ] a foarte scurt sun son cut [sʌn] [sʌn] [cʌt] san san cat cu a foarte scurt
ca în cuvântul
"tac"
Transcriere Corespondent în
Simbol fonetic Explicaţii Exemple fonetică limba română Explicaţii

[ə:] ă foarte lung cu learn Sir first [lə:n] [sə:] [fə:st] lăăn săă făăst ă lung ca în
dinţii apropriaţi "măă!"

[ə] ca ă foarte scurt above under [ə'bʌv] ['ʌndə] ăbav andă sită ca ă românesc,
sister ['sitə] se întâlneşte
numai în silabe
neaccentuate

Diftongi

[ei] similar cu say pay face [sei] [pei] [feis] sei pei feis aproximativ ca în
diftongul cuvântul "aleie"
românesc, dar
mai deschis

[ou] ca ău din română home alone [houm] [ə'loun] hăum ălăun aproximativ ău
pronunţat cu din "său"
buzele rotunjite

[ai] ca ai din română, sky by life [skai] [bai] [laif] scai bai laif aproximativ ca ai
dar mai deschis din cuvântul
(mai lung) "claie"

[au] ca au din română, how now [hau] [nau] hau nau aproximativ ca din
dar mai deschis "adaos"

[ɔi] o deschis urmat boy toy [bɔi] [tɔi] boi toi o deschis
de i foarte scurt ardelenesc cu
buzele trase in jos

[iə] i scurt urmat de ă here dear [hiə] [diə] hiă diă


foarte scurt

[ɛə] e foarte deschis Mary hair ['ɛəri] [hɛə] Meări heă


urmat de ă foarte
Transcriere Corespondent în
Simbol fonetic Explicaţii Exemple fonetică limba română Explicaţii

scurt

[uə] u scurt, urmat de sure poor [ʃuə] [puə] şuă puă un ă scurt ca în
ă foarte scurt "continuă"

[ɔə] o deschis urmat door more [dɔə] [mɔə] sau doo(ă) moo(ă) o lung urmat de
de ă foarte scurt [dɔ:] [mɔ:] un imperceptibil
(ă) pe care mulţi
vorbitoride
engleză nu-l
pronunţă

Triftongi

[aiə] rostit aproximativ fire tired [faiə] [taiəd] faeă taeă


ca aeă

[auə] rostit aproximativ power flower [pauə] ['flauə] paoă flaoă


ca aoă

Consoane

explozive
(ocluzive)

[p] p urmat de o mică part pipe [pa:t] [paip] paat paip cu p foarte tare şi
explozie de aer a lung
ce se eliberează
din gură

[b] b urmat de o mică bed rubber [bed] ['rʌbə] bed rabă


explozie de aer
ce se eliberează
din gură
Transcriere Corespondent în
Simbol fonetic Explicaţii Exemple fonetică limba română Explicaţii

[t] t rostit cu vârful Tom [tom] Tom cu t foarte tare şi


limbii pe gingie, cu o deschis
urmat de o
singură explozie

[d] d rostit cu vârful do dad [du:] ['dæd] duu ded cu consoanele


limbii pe gingie foarte sonore

[k] c rostit puternic cat cut [kæt] [kʌt] chet cat un c foarte tare
din fundul gurii urmat de un
urmat de o mică imperceptibil h şi
explozie a scurt

[g] g rostit din fundul good leg [gud] [leg] gud leg ca g românesc
gurii foarte sonor foarte sonor

semi-explozive
(semi-ocluzive)

[tʃ] t combinat cu ş chair match [tʃɛə] [mætʃ] [] cieă meci ca în cuvântul


ca în ci "cinci"

[dʒ] [dʒa:] [dʒæm] d combinat cu j jar jam [dz] [dza:] gia(r) gem
ca în gi românesc [dzæm]

nazale

[m] ca m românesc moon [mu:n] mun

[n] ca n românesc no [nou] nou

[ŋ] n ca în cuvântul finger long ['fiŋgə] [lɔŋ] fingă lon


"lângă", "pungă"
Transcriere Corespondent în
Simbol fonetic Explicaţii Exemple fonetică limba română Explicaţii

laterale

[l] ca l românesc (cu like [laik] laic


limba mai retrasă)
când consoana
apare la sfârşitul
cuvântului

şuierătoare
(fricative)

[f] ca f romînesc fine [fain] fain

[v] ca v românesc, live [livî liv


dar mai sonor

[θ] consoană surdă, thick [θik] ssik


ca un s rostit cu
limba între dinţi

[ð] consoană foarte father ['fɑ:ðə] fadză (pronunţie


sonoră, foarte aproximativă)
pronunţată cu
limba ţinuta între
dinţi (ca un z
foarte peltic)

[s] ca s românesc see [si:] sii

[z] ca z românesc nose zeal [nouz] [zi:l] nouz ziil


foarte sonor

[ʃ] ca ş românesc sure [ʃuə] şuă


Transcriere Corespondent în
Simbol fonetic Explicaţii Exemple fonetică limba română Explicaţii

[ʒ] ca j românesc rouge [ru:ʒ] rujj


însă foarte sonor

[r] se rosteşte ca r red [red] red


fără a atinge cerul
gurii cu limba

[h] ca h românesc hear [hiə] hieă


pronunţat mai în
fundul gâtului

semiconsoane
(semivocale)

[w] u scurt cu buyele well swim [wel] [swim] oael suim oană aproximativ ca o
făcute pungă şi oner ['wʌnə] din "oare"
întredeschise

[j] i ca în cuvântul you new [ju:] [nju] [] iuu niu


"ies"