Sunteți pe pagina 1din 9

Facultatea Ingineria Industrială și Robotică

Departamentul Ingineria calității și tehnologii industriale


Specializarea Ingineria și managementul calității
Grupa 641 CB

Proiect
Tehnologia Fabricatiei 2
II

Student:
Pandele Andreea
Coordonator:
S.I.dr.ing. Alexandru Dumitrache Rujinski
Determinarea fortelor de strangere

Determinarea fortelor de reglare

G=m * g = 35,22 kg * 9,81 m/s2=345,5 N

G=345,5N

F x  0 : R1  G  0  R1  G  0

R=345,5N

F x  0 : R1  G  0  R1  G  0

R=-345,5N

-forţa de reglare necesară

S R1  k  G  0

unde: k = coeficient de siguranţă

k = 2……2,5

adopt k = 2

SR1=2 * G= 2 * 345,5= 691 N ;SR1=691N

Determinarea fortelor in regim tranzitoriu

Nu este cazul ca acestea apar doar atunci cand piesa se misca

Determinarea fortelor in regim de prelucrare

Ipoteze de calcul:
Ipoteza 1: Piesa să nu se desprindă de pe reazem
Ipoteza 2: Piesa să nu alunece de pe reazem
Ipoteza 3: Piesa să nu se răstoarne
Ipoteza 1: Piesa să nu se desprindă de pe reazem
RS RS RR
S PVR  k  P   k P  se adoptă  10
R R  RS R RS
RS ( R  1)
RS

 S P  k  P  1  k  P  2  401.5  73N
VR
11 11 11
se adoptă k = 2

P  C F  D xF  f yF
 k F  50  (4)1  (0,2) 0,8  0,73  40.15daN  401,5 N

Gaurire ɸ4
D = 4mm
f = 0,16……0,20mm/rot
aleg f = 0,2mm/rot
CF = 60; xF = 1; yF = 0,8
kF = k1 ∙ k2 ∙ k3 ∙ k4 = 1 ∙ 0,97 ∙ 1 ∙ 0,75 = 0,73
CV  D zV
vc   kV m / min 
T mv  s yV
CV = 40;
D = 4mm;
zV = 0,25;
T = 10 min;
mV = 0,4;
f = 0,22mm/rot;
yV=0,5
kV = kmv ∙ kTv ∙ klv ∙ ksv = 1 ∙ 1 ∙ 0,7 ∙ 0,8 = 0,56

40  (4) 0, 25
vc   0,56  28.21m / min
10 0, 4  (0,2) 0,5

RR RR 1 10
S PVS 1  k  P   k P  k P  2  401.5   730 N
R R  RS  R  1 11
RR 1  S  1
 RR  10

S PVS 1  730 N

În concluzie forţa de strângere va avea valoarea dată de expresia:


S R  max( S P1 , S P2 , S P3 )
=> S R  730 N

Ipoteza 2: Piesa să nu alunece de pe reazem


Ipoteza 3: Piesa să nu se răstoarne

Selectarea variantei optime


Criterii de selecţie
-C1: costul de execuţie: minim;
-C2: costul de întreţinere: minim;
-C3: costul de înlocuire: minim;
-C4: rigiditatea reazemului: maxim;
-C5: fiabilitatea în funcţionare: maxim;
-C6: mărimea forţei de strângere: minim;
-C7: stabilitatea piesei pe reazem: maxim.
Stabilim o scară normală de atribuite
.

Atribuite Valoare
foarte mare 9
mare 7
mediu 5
mic 3
foarte mic 1

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

7 5 3 3 5 3 5
(2)
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
0.23 0.29 0.4 0.42 1 0.58 1 3.92
(2)
Ponderi 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 1

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
0.23 0.29 0.4 0.42 1 0.58 1 3.92
(2)
Ponderi 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 1

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
0.046 0.29 0.4 0.084 0.1 0.58 0.2 3.4
(2)

Dintre simbolurile cu 3 grade de libertate a rezultat ca simbol optim (2)

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

5 7 5 5 5 7 7
(3)

(4)
5 7 5 5 5 7 7

3 5 9 7 5 5 5
(5)
(6)
5 3 7 9 5 1 3

5 3 5 3 7 3 5
(7)

(8)
3 5 7 3 5 7 9

9 3 7 5 1 3 5
(9)

(10)
5 1 7 3 9 1 7

5 3 5 3 7 3 5
(11)

5 7 5 5 5 7 7
(12)
Ponderi 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 1

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

0 0 0.023 0.2 0.154 0 0.077 0.45

(3)

1.15
0.045 0.045 0.023 0.066 0.11 0 0.055
(4)

0.067 0.045 0 0.154 0.11 0.058 0.055 0.48

(5)

0.045 0.067 0.023 0.2 0.11 0.172 0.033 0.65

(6)

0.045 0.067 0.045 0.066 0.154 0.116 0.055


0.54

(7)

0.41
0.067 0.045 0.023 0.066 0.11 0 0.1
(8)

0 0.067 0.023 0.11 0.022 0.116 0.1


(9) 0.43

0.67
0.045 0.089 0.023 0.066 0.2 0.172 0.077
(10)

0.067 0.023 0.045 0.022 0.11 0.116 0.033 0.41


(11)

0 0.023 0 0.11 0.022 0.116 0.033 0.30


(12)

Dintre simbolurile cu 2 grade de libertate a rezultat ca simbol optim (3)


C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
5 7 3 5 9 5 5
(1)

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
5 7 3 5 9 5 5 3,21
(1)
Ponderi 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 1

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
0,028 0,022 0 0,2 0,2 0 0,142 0,592
(1)

Dintre simbolurile cu 1 grad de libertate a rezultat ca simbol optim (1)

Alegerea sau proiectarea constructiva a organologiei


specific dispozitivului de prelucrare

Masuri de protectia muncii si intretinere

-Măsuri de protecţia muncii ce trebuiesc avute în vedere la utilizarea dispozitivului de alezat, pentru
preîntâmpinarea apariţiei accidentelor de muncă sunt următoarele:

 operatorul va realiza orientarea, aşezarea şi fixarea piesei în dispozitiv în conformitate cu


instrucţiunile de lucru existente în procedura specifică;
 înainte de începerea lucrului operatorul are obligaţia de a verifica buna funcţionare a
dispozitivului, respectiv verificarea fixării dispozitivului pe masa maşinii de prelucrat;
 se interzice lovirea elementelor dispozitivului cu corpuri dure care ar putea duce la
deteriorarea dispozitivului;
 în timpul funcţionării se interzice introducerea mâinilor în zona de prelucrare.
-Măsuri de întreţinere a dispozitivului de alezat sunt următoarele:

 părţile nefuncţionale ale dispozitivului se vor proteja anticoroziv;


 elementele dispozitivului aflate în mişcare relativă, unele faţă de altele, şi supuse frecării
se vor unge periodic pentru reducerea considerabilă a uzurii şi creşterea perioadei de
utilizare;
 se va verifica periodic precizia de prelucrare a dispozitivului pentru a preîntâmpina apariţia
rebuturilor;
 după terminarea programei de producţie dispozitivul se va conserva conform cu normele
în vigoare.