Sunteți pe pagina 1din 16

Plan de ingrijire meningita

Pacient B.I, sex masculin, vârsta 48 ani, şomer, provenind din mediul rural se
internează la data de 26-06-2011in Secţia Boli Infectioase.

Motivele internării: cefalee intensă, greturi, vărsături, vertij, transpiratii nocturne,


fotofobie, febră.
Diagnostic la internare: sindrom meningean, meningită purulentă.

Diagnostic la 72 ore de la internare: meningită meningococică.

Antecedente heredocolaterale: fără importantă.

Antecedente personale: apendicectomie in urma cu 8 ani, cecitate ochi drept in


urma unui accident de muncă.

Comportamente si obisnuinţe: fumator, consumator cronic de alcool.

Conditii de viata si munca: in prezent locuieşte la ţară, munceşte în agricultură.

Istoricul bolii: în urmă cu o zi, în plină stare de sănătate, pacientul a început să


acuze cefalee puternică, vertij, a început să aibă greţuri, a avut vărsături, transpiraţii
nocturne (in noaptea de dinaintea internării), motiv pentru care a fost transportat de către
rude la UPU unde a primit bilet de trimitere la Secţia de Boli Infecţioase.

Culegerea datelor pe nevoi

1. Nevoia de a evita pericolele


- anxietate;
- cefalee;
- fatigabilitate;
- risc de complicaţii.
2. Nevoia de a respira şi de a avea o buna circulaţie
- 18 respiraţii/minut;
- frecvenţă cardiacă – 75 pulsaţii/minut;
- TA=140/90 mm Hg.

3. Nevoia de a bea şi a mânca


-refuzul alimentaţiei din cauza cefaleei intense;
-greţuri;

1
-hidratare necorespunzătoare.
- greutate corporală: 65 kg. (normoponderal);
- înălţime: 1.62 cm.
4. Nevoia de a elimina
- scaun normal;
- 5-6 micţiuni/zi.
– vărsături.
5. Nevoia de a se mişca şi a avea o bună postură
- poziţie inadecvată datorită durerii
- vertij
6. Nevoia de a dormi şi a se odihni
- pacientul nu poate dormi din cauza durerii, a vărsăturilor.
7. Nevoia de se îmbrăca şi dezbrăca
- dezinteres faţă de ţinuta vestimentară
- dificultate în a se îmbrăca şi dezbrăca datorită durerii şi poziţiei antalgice
caracteristice.
8. Nevoia de a menţine temperatura corpului în limite normale
- t° 38,2°C - febră moderată
- transpiraţii nocturne
9. Nevoia de a fi curat, îngijit, de a proteja tegumentele şi mucoasele
- carii dentare;
- prezenţa tartrului pe dinţi;
- halenă.
- unghii netăiate
- din cauza durerii, pacientul nu se poate spăla, îngriji, are aspect neîngrijit.
10. Nevoia de a comunica
- pacientul comunică verbal, răspunde la întrebările medicului, asistentei,
comunică cu rudele.
- cecitate ochi drept.
11. Nevoia de a acţiona conform propriilor convingeri şi valori, de a practica religia
- incapacitate de a exercita practici religioase datorită durerii şi posturii
inadecvate.
- religie ortodoxa, este credincios.
12. Nevoia de a fi preocupat în vederea realizării
- dezinteres în ceea ce priveşte realizarea;
- sentiment de neputinţă datorat incapacităţii de a controla evenimentele (boala).
13. Nevoia de a se recrea
- disconfort din cauza durerii
- imposibilitatea de a citi sau viziona programe TV datorită fotofobiei şi
spitalizării.
14. Nevoia de a învăţa cum să-ţi păstrezi sănătatea
- lipsa de informaţii: bolnavul nu are acces la informaţii dar nici nu este interesat
de procurarea lor;
- bolnavul nu acordă importanţa cuvenită bolii.

2
PLAN DE ÎNGRIJIRE

Pacient B.I., sex masculin, vârsta 48 ani, se internează pentru: cefalee


intensă, greţuri, vărsături, vertij, transpiraţii nocturne, fotofobie, febră.

ZIUA 1 ÎNGRIJIRE

DIAGNOSTIC OBIECTIVE ÎNGRIJIRI EVALUARE


NURSING AUTONOME ŞI
DELEGATE
Vulnerabilitate Pacientul să Măsor şi notez TA, TA = 120/80
faţă de pericole beneficieze de un puls, respiraţie. mmHg
manifestată prin mediu sigur, fără Asigur condiţiile de Puls = 76
risc de factori care să-i mediu fizic: t°, bătăi/min
complicaţii şi agraveze starea şi umiditate, Respiraţie = 18
evoluţie de o administrare intensitate redusă a r/min
nefavorabilă a corectă a luminii. Pacientul este
bolii datorită medicaţiei. Pregătesc pacientul încă vulnerabil
procesului pentru puncţia datorită
infecţios. lombară şi particip procesului
la efectuarea infecţios.
acesteia. Prezintă
Transport LCR fotofobie şi
recoltat la poziţie
laborator. specifică.

Hipertermie Pacientul să aibă Aerisesc încăperea Temperatura


datorată temperatura şi asigur scade
procesului corpului în îmbrăcăminte T= 37,8ºC –
inflamator, limite normale. lejeră. subfebrilitate.
3
manifestată prin Măsor şi notez
febră moderată. temperatura
Administrez
tratamentul la
indicatia medicului

Alterarea Pacientul să Asigur un mediu Durerea


confortului din prezinte caracterizat prin diminuă ca
cauza cefaleei, diminuarea linişte, luminozitate intensitate.
a fotofobiei şi a cefaleei. scăzută. Verific ca VSH=76 mm/h
posturii Pacientul să fie aşternuturile să fie TGP=23 ui.
inadecvate. echilibrat psihic. întinse, să nu TGO=16 ui.
Pacientul să prezinte cute. Fotofobie
prezinte Recoltez sânge prezentă.
diminuarea pentru VSH, TGP, Pacientul este
fotofobiei. TGO, uree, echilibrat psihic
creatinină. şi fizic.
Alimentaţie şi Pacientul să fie Protejez lenjeria cu Aport caloric
hidratare echilibrat muşama şi aleză, deficitar.
inadecvată prin hidroelectrolitic, ajut pacientul în Inapetenţă.
deficit datorată nutriţional şi să timpul vărsăturilor, INGESTA
refuzului prezinte o stare îl învăţ să respire /EXCRETA
alimentaţiei şi de bine fără profund, îl 1950ml/1850
vărsăturilor greţuri şi încurajez. ml.
vărsături Institui perfuzie
Fac bilanţul
Ingesta-Excreta.
Instiui perfuzie cu
ser fiziologic
500ml.
Eliminare Pacientul să Supraveghez Numărul
inadecvată prezinte pacientul în timpul episoadelor de
manifestată prin diminuarea vărsăturilor. vărsături scade.
vărsături şi vărsăturilor. Colectez vărsăturile Vărsături: 800
oligurie Pacientul să şi le evaluez ml.
prezinte eliminări cantitativ. Diureză: 800
fiziologice în Dupa vărsătură ofer ml.
limite normale. pacientului un Scaun: 0
pahar cu apă pentru Transpiraţie:
a-şi clăti 250 ml.
4
gura.Evaluez
cantitativ
eliminările
pacientului.
Institui perfuzie
Insomnie Pacientul să Asigur un mediu Pacientul
datorată durerii, beneficieze de un corespunzător reuşeşte să
posturii somn pentru ca pacientul adoarmă, dar
inadecvate şi corespunzător să se poată odihni. somnul este
mediului cantitativ şi discontinuu din
spitalicesc. calitativ. cauza durerii
persistente
Anxietate Diminuarea Furnizez Pacientul
datorată anxietăţii pacientului prezintă
internării în pacientului. informaţiile despre diminuarea
spital şi Pacientul să boala lui, îl anxietăţii, are
necunoaşterii cunoască evoluţia încurajez şi îl încredere în
prognosticului bolii. asigur că medici şi
bolii, eficacitatea asistente şi are
manifestată prin îngrijirilor şi noţiuni generale
iritabilitate şi tratamentului vor despre evoluţia
îngrijorare. duce la un bun bolii.
prognostic.
Devalorizare şi Pacientul să-şi Discut cu pacientul Pacientul începe
neputinţă recapete şi-l ajut să-şi să-şi recapete
cauzată de încrederea în sine exprime temerile, îl încrederea în
boală. şi să fie echilibrat asigur de sine dar prezintă
psihic. importanţa pe care prezintă încă
o are în familie şi senzaţia de
de rolul său. neputiinţă.
Facilitez legătura Pacientul este
pacientului cu echilibrat
familia pentru a psihic.
favoriza
recâştigarea
încrederii
pacientului în sine.

5
ZIUA 2 ÎNGRIJIRE

DIAGNOSTIC OBIECTIVE ÎNGRIJIRI EVALUARE


NURSING AUTONOME ŞI
DELEGATE
Vulnerabilitate Pacientul să Măsor şi notez TA, TA = 115/75
faţă de pericole beneficieze de un puls, respiraţie. mmHg
manifestată prin tratament corect Asigur condiţiile de Puls = 75
risc de aplicat şi de un mediu: temperatură, bătăi/min
complicaţii şi mediu care să umiditate, intensitate Respiraţie = 18
evoluţie reducă la minim redusă a luminii, r/min
nefavorabilă riscul de linişte. Vulnerabilitatea
datorită complicaţii. pacientului
procesului persistă.
infecţios. Pacientul
prezintă
fotofobie şi
poziţie
antalgică.
Hipertermie Pacientul să Aerisesc încăperea. Temperatura
cauzată de prezinte Măsor şi notez t°. corpului scade
procesul temperatura Administrez prin la 37,6°C dar pe
infecţios corpului în limite injecţie i.m. 1 fiolă timpul nopţii se
manifestată prin normale. algocalmin la observă tendinţa
febră moderată. indicatia medicului de creştere a
temperaturii.
Disconfort Pacientul să Verific ca lenjeria de Pacientul
datorat cefaleei prezinte pat să fie bine întinsă, resimte mai
şi posturii diminuarea să nu aibă cute. puţin durerea.
inadecvate. cefaleei. Masez zonele expuse Pacientul este
Pacientul să fie la escare şi ajut echilibrat fizic
echilibrat fizic şi pacientul să găsească şi psihic.
psihic. o poziţie în care să
simtă cât mai puţin
durerea.
Alimentaţie şi Pacientul să fie Protejez lenjeria cu Pacientul
hidratare echilibrat din muşama şi aleză. reuşeşte să
inadecvate prin punct de vedere Discut cu pacientul ingere cei 200
deficit datorită nutriţional şi si-i explic importanţa ml. ceai
refuzului de hidroelectrolitic. reluării hidratării pe Persistă
6
ingera alimente Pacientul să poată cale orală. Îi servesc inapetenţa.
şi lichide, relua rehidratarea cu linguriţa 200 ml Aportul caloric
greţurilor. orală. ceai rece, cu pauze în este în
care învăţ pacientul continuare
să respire profund deficitar.
când apare senzaţia Persistă senzaţia
de greaţă. de greaţă.
Institui perfuzie

Eliminare Pacientul să Protejez lenjeria de Numărul


inadecvată prezinte pat şi cea a episoadelor de
manifestată prin diminuarea pacientului pentru a vărsături este în
vărsături şi numărului nu se murdări în scădere.
oligurie. episoadelor de timpul vărsăturii. INGESTA /
vărsătură. Ajut pacientul în EXCRETA
Pacientul să timpul vărsăturilor.
prezinte eliminări Colectez vărsăturile 1950ml/1850
fiziologice în şi le evaluiez ml.
limite normale. cantitativ.
După vărsătură ofer
pacientului un pahar
cu apă pentru a-şi
clăti gura.
Fac bilanţul Ingesta –
Excreta.
Dificultate în a Pacientul să se Asigur un mediu Pacientul
se odihni odihnească iar corespunzător doarme dar
manifestată prin somnul să fie fără caracterizat prin somnul nu este
insomnie întreruperi şi luminozitate redusă, îndestulător
datorată cefaleei suficient ca durată. linişte, temperatură şi cantitativ din
şi posturii umiditate normale cauza
inadecvate. pentru ca pacientul să întreruperilor
se poată odihni. cauzate de
cefalee.

7
Comunicare Pacientul să Asigur un mediu cu Riscul unei
senzorială prezinte luminozitate redusă. infecţii la ochiul
inadecvată diminuarea Efectuiez toaleta drept este
datorată fotofobiei. oculară în special a eliminat.
fotofobiei şi Pacientul să ochiului drept pentru Pacientul este
cecităţii ochiului beneficieze de a preveni o eventuală mai liniştit.
drept. ajutor care să infecţie.
suplinească Discut cu pacientul şi
handicapul îi răspund la
reprezentat de întrebările legate
cecitate şi mediu, de perioada
fotofobie. din zi în care ne
aflăm şi alte întrebări
la care nu poate afla
răspunsul singur
datorită acestei
probleme.
Anxietate şi Pacientul să-şi Discut cu pacientul îl Pacientul este
senzaţie de recapete asigur că starea lui mai liniştit, este
neputiinţă încrederea în sine actuală este mai încrezător
cauzată de şi să fie optimist. reversibilă şi se va în sine.
persistenţa Pacientul să se îmbunătăţi. Vizitele
fotofobiei, a adapteze la mediul Îl asigur că va fi membrilor
cefaleei, a bolii spitalicesc. vizitat de familie şi familiei şi
în general şi de Pacientul să fie facilitez accesul încurajările
adaptarea echilibrat fizic şi acestora la bolnav acestora îl fac
greoaie la mediul psihic. după ce iau măsuri mai optimist.
spitalicesc. pentru protecţia lor.
Îl asigur că doar
îngrijirea tratamentul
şi supravegherea în
spital duc la
vindecare.

8
ZIUA 3 ÎNGRIJIRE
DIAGNOSTIC OBIECTIVE ÎNGRIJIRI EVALUARE
NURSING AUTONOME ŞI
DELEGATE
Vulnerabilitate faţă Pacientul să Măsor şi notez TA, TA = 115/75
de pericole datorată prezinte puls, respiraţie. mmHg
procesului evoluţie Puls = 75
infecţios, favorabilă fără bătăi/min
manifestată prin risc de Respiraţie =18
risc de evoluţie complicaţii. r/min
nefavorabilă şi Starea
complicaţii. pacientului
începe să se
îmbunătăţească.

Disconfort cauzat Pacientul să Aerisesc încăperea. Temperatura


de procesul prezinte Asigur pacientului corpului scade:
infecţios manifestat temperatura îmbrăcăminte curată T=37,3ºC –
prin subfebrilitate. corpului în şi lejeră. subfebrilitate.
limite normale. Măsor şi notez tº. Pacientul este
liniştit, se simte
mai bine.
Stare de disconfort Pacientul să Mă asigur că lenjeria Pacientul
provocată de prezinte de pat nu-l resimte mai
cefaleea relativă şi diminuarea incomodează pe puţin cefaleea.
de poziţia antalgică până la pacient, nu are cute. Pacientul este
impusă de cefalee. dispariţie a Masez zonele echilibrat fizic
cefaleei. predispuse la escare şi psihic.
Pacientul să fie şi învăţ pacientul să-
echilibrat fizic şi shimbe poziţia, să-
şi psihic. şi găsească poziţii noi
în care să simtă mai
puţin durerea.
Deficit alimentar şi Pacientul să fie Protejez lenjeria Pacientul
hidric datorat echilibrat pacientului. întelege
refuzului de a electrolitic şi Discut cu acesta şi-i importanţa
ingera alimente şi nutriţional, explic că reluarea reluării
refuzului parţial de pacientul să se alimentaţiei şi alimentaţiei şi
a ingera lichide poată hidrata şi hidratării orale este hidratării orale
cauzat de senzaţia alimenta pe cale esenţială pentru şi cooperează.
9
de greaţă. orală. însănătoşirea lui. Ingeră în total în
Servesc pacientul cu timpul zilei 500
500 ml ceai rece, ml ceai, dar încă
fracţionat în mai refuză
multe reprize. alimentaţia
Institui perfuzie orală pe motiv
Fac bilanţul lichidelor că-i provoacă
primite de pacient. greţuri.
În timpul zilei
pacientul
primeşte în total
1975 ml lichide.
Eliminare Pacientul să nu Protejez lenjeria cu Episoadele de
inadecvată mai prezinte muşama şi aleză. vărsătură scad
manifestată prin vărsătură. Ajut şi încurajez ca intensitate şi
vărsătură (2 Pacientul să pacientul în timpul cantitate.
episoade de prezinte vărsăturilor.
vărsătură/zi) şi eliminări După vărsătură ofer INGESTA:
lipsa scaunului. fiziologice în pacientului un pahar 125 ml Manitol,
limite normale. cu apă pentru a-şi 500 ml Soluţie
clăti gura. Colectez şi Ringer,
evaluez cantitativ 250 ml Glucoză
vărsătura. 10%,
Fac bilanţul 500 ml Ser
INGESTA – fiziologic,
EXCRETA. 500 ml ceai,
100 ml suc de
fructe.

EXCRETA:
1000 ml diureză
400 mi vărsături
300 ml
transpiraţii
200 ml
respiraţie
INGESTA /
EXCRETA

1975ml/1900ml
10
Dificultate relativă Pacientul să se Asigur un mediu Pacientul se
în a se odihni odihnească corespunzător pentru odihneşte,
datorită cefaleei suficient iar ca pacientul să se somnul este
intermitente şi somnul să fie poată odihni. liniştit şi fără
relative. liniştit şi fără Administrez întreruperi.
întreruperi. tratamentul
Comunicare Pacientul să Discut cu ceilalţi Pacientul
senzorială prezinte pacienţi din salon şi îi beneficiază de
inadecvată datorită diminuarea conving să folosească un mediu
cecităţii ochiului până la cât mai puţin corespunzător
drept şi intoleranţei dispariţie a iluminatul artificial fotofobiei sale.
pacientului la fotofobiei. care-l deranjează pe Pacientul este
lumina puternică. Pacientul să fie pacient. echilibrat fizic
ajutat să Asigur un mediu cu şi psihic.
suplinească luminozitate redusă
cecitatea prin folosirea
ochiului drept. draperiilor.
Pacientul să fie Discut cu pacientul
echilibrat fizic şi-i răspund la
şi psihic. întrebări.
Efectuez toaleta
oculară.

ZIUA 4 ÎNGRIJIRE

DIAGNOSTIC OBIECTIVE ÎNGRIJIRI EVALUARE


NURSING AUTONOME ŞI
DELEGATE
Vulnerabilitate faţă Starea Asigur un mediu Starea
de pericole pacientului să corespunzător pacientului este
manifestată prin evoluieze în Măsor şi notez TA, bună.
risc de complicaţii. continuare puls, respiraţie. TA = 110/70
pozitiv. Administrez mmHg
Pacientul să nu tratamentul prescris Puls = 70
prezinte risc de de medic bătăi/min
complicaţii. Respiraţie = 17
r/min.
Uşoară hipertermie Pacientul să Aerisesc încăperea, Pacientul se
11
manifestată prin prezinte asigur lenjerie curată simte mai
subfebrilitate temperatura şi lejeră. bine.Pacientul
(37,1ºC) corpului în Administrez prin prezintă
limite normale injecţie i.m 1 fiolă temperatura
şi să-şi păstreze Algocalmin. corpului în
temperatura în Măsor şi notez tº. limite normale:
aceste limite. T=36,9ºC.
Uşoară stare de Pacientul să nu Asigur microclimatul Cefaleea
disconfort cauzată mai prezinte cores punzător dispare.
de cefaleea cefalee. (liniste, temperatura Pacietul este
discretă. Pacientul să camerei 18-25ºC). mai relaxat.
prezinte o stare Administrez prin
de comfort fizic injecţie i.m. 1 fiolă
şi psihic. algocalmin.
Discut cu pacientul, îl
asigur că evoluţia sa
este pozitivă.
Alimentaţie Pacientul să fie Protejez lenjeria Pacientul
inadecvată prin echilibrat pentru a nu se cooperează si
deficit datorită hidroelectrolitic. murdări. ingeră fără a fi
refuzului de a Pacientul să se Servesc pacientul ajutat, în timpul
ingera alimente şi alimenteze pe fracţionat cu: zilei 1025 ml
hidratare cale orală. - 500 ml ceai îndulcit, lichide.
necorespunzătoare - 250 ml suc de fructe În total primeşte
cauzată de greţuri. îndulcit, oral şi
- 125 ml zeamă de prin perfuzie
compot, 2000ml lichide.
- 250 ml zeamă de În timpul zilei
orez. pacientul
Institui succesiv reuşeşte să
perfuzie cu: mănânce un
- Ser fiziologic 250 măr.
ml,
- Glucoză 5% 250 ml,
- Soluţie Ringer 250
ml,
- Manitol 125 ml.
Fac bilanţul lichidelor
primite de pacient.
Discut cu pacientul
12
şi-l întreb despre
preferinţele sale
culinare.
Îi ofer pacientului un
măr şi insist ca acesta
să încerce să
mănânce.
Eliminare Pacientul să nu Protejez lenjeria cu În timpul zilei
inadecvată prin mai prezinte muşama şi aleză. pacientul
vărsătură şi lipsa vărsătură. Ajut şi încurajez prezintă un
scaunului. Pacientul să pacientul în timpul singur episod de
prezinte vărsăturii. vărsătură.
eliminări După vărsătură ofer INGESTA =
fiziologice în pacientului un pahar 2000 ml.
limite normale. cu apă pentru a-şi EXCRETA:
clăti gura. - 250 ml
Colectez vărsătura şi vărsătură,
o evaluiez cantitativ. - 1200 ml
Administrez prin diureză,
injecţie i.m. Torecan - 250 ml
1 fiolă/8 ore. transpiraţie,
Fac bilanţul - 200 ml
INGESTA – respiraţie.
EXCRETA.

INGESTA /
EXCRETA

2000ml/1900ml
Comunicare Pacientul să nu Realizez toaleta Riscul de
senzorială mai prezinte ochiului drept. infecţie la
inadecvată datorită risc de infecţie Discut cu pacientul, îl ochiul drept este
cecităţii ochiului la ochiul drept. încurajez şi îi răspund eliminat.
drept şi risc de Pacientul să fie la întrebări. Pacientul este
infecţie la ochiul ajutat să echilibrat fizic
drept. suplinească şi psihic.
cecitatea
ochiului drept.

13
ZIUA 5 ÎNGRIJIRE
DIAGNOSTIC OBIECTIVE ÎNGRIJIRI EVALUARE
NURSING AUTONOME ŞI
DELEGATE
Risc de complicaţii Starea Măsor şi notez TA, TA = 110/70
datorat procesului pacientului să puls, respiratie. mmHg,
infecţios. evoluieze Administrez Puls = 70
pozitiv în tratamentul bătăi/min,
continuare. Respiraţie = 17
Pacientul să nu r/min.
prezinte risc de Starea
complicaţii. pacientului
evoluează
pozitiv.

14
Alimentaţie Pacientul să Discut cu pacientul şi Pacientul
inadecvată prin prezinte poftă încerc să aflu reuşeşte să
deficit datorită de mâncare. preferiţele sale ingere
inapetenţei. Pacientul să se culinare. alimentele fără
hidrateze Potrivit dorinţelor ca acestea să-i
exclusiv pe cale sale servesc pacientul provoace
orală. cu 175 ml iaurt, 200g vărsătură.
carne de pui fiartă şi Pacientul
50g pâine prăjită. primeşte în
Aceste alimente sunt timpul zilei
servite în salon sub 2000ml lichide:
forma unor mese - 500 ml ceai,
scurte şi dese. - 500 ml suc de
Pe lângă acestea fructe,
pacientul mai - 250 ml zeamă
primeşte în timpul de compot,
zilei: - 250 ml zeamă
- 500 ml ceai îndulcit, de orez,
- 500 ml suc de - 250 ml
fructe, Glucoză 5%
- 250 ml zeamă de - 250 ml Ser
Eliminare compot, fiziologic.
inadecvată Pacientul să - 250 ml zeamă de
manifestată prin prezinte orez. Pacientul
lipsa scaunului. eliminări Institui perfuzie cu: mănâncă :
fiziologice în Fac bilanţul lichidelor - 200g carne
limite normale. primite. fiartă,

15
Fac bilanţul - 50g pâine
INGESTA – prăjită,
EXCRETA. - 175 ml iaurt.
Discut cu pacientul
şi-i explic că lipsa INGESTA =
scaunului se 2000 ml.
datorează faptului că
până acum nu s-a EXCRETA =
alimentat oral şi că 1900 ml:
reluarea alimentaţiei 1450 ml -
va duce la apariţia diureză,
scaunului. 250 ml –
transpiraţia,
200 ml
respiraţie.

INGESTA /
EXCRETA

2000ml/1900ml
Pacientul
înţelege
importanţa
alimentaţiei
orale pentru
reapariţia
scaunului.
Comunicare Pacientul să Efectuez toaleta Pacientul este
senzorială suplinească ochiului drept. echilibrat fizic
inadecvată datorită acest handicap Discut cu pacientul, îl şi psihic.
cecităţii ochiului cu ajutorul încurajez să-şi Pacientul
drept. celuilalt ochi şi expună temerile, îi comunică
a cadrelor răspund la întrebările adecvat verbal
medicale. legate de mediu, şi nonverbal.
Pacientul să fie boala lui şi evoluţia
echilibrat fizic ei.
şi psihic.

16