Sunteți pe pagina 1din 44

Anexa 1

PS 04 04 02

CONŢINUT
PLAN AFACERI

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor


antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea
accesului acestora la finanţare
- START – 2014

1
SECTIUNI:

1 DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE

2 VIZIUNE, STRATEGIE

3 RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ

4 PREZENTAREA PROIECTULUI

5 ANALIZA PIEŢEI

6 PROIECŢII FINANCIARE

7 JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII

2
1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE
1
21. Numele firmei: G
32. Codul unic de înregistrare:
43. Forma juridică de constituire:
54. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului:
65. Data începerii efective a activităţii:
76. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale: Fabricarea painii,
fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie - 1071
8 codul CAEN al activităţii pentru care se solicită AFN: Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si
a produselor proaspete de patiserie - 1071
9
107. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este:
Industria prelucratoare 20
Cercetare-dezvoltare 17
Invatamant, sanatate 14
Turism si facilitati de cazare 10
Constructii, activitati profesionale si de servicii 7
Alte activitati de servicii, activitati recreative 5
Comert, transporturi 3
11
8. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%) Privat


Român – 100% 100%
Străin

9. Valoarea capitalului: 200.00 lei


1210. Principalii indicatori ai activităţii curente:
2014 - Data ultimei
Indicator 2012 2013 balante

Cifra de afaceri 0 107.815,00 60.628,19

EBITDA=Rezultat din 14219,35


exploatare+amortizare 0 - 246.024,00
% in CA 0 -228,19% 23,45%
Profit brut 0 - 250.215,00 12096,00
% in CA 0 -232,08% 19,95%
108.757,00
Active totale, din care: 0 154.325,34

- Active imobilizate 0 38.229,00 38.229,00

3
- Active circulante 0 70.528,00 116.096,34
-
Capitaluri proprii 0 - 250.015,00 269.841,66
Credite bancare &
0 - -
leasing-uri
Credite asociaţi/firme
din grup 0 293.300,00 316.948,00

Datorii furnizori 0 67.137,00 68.990,00


(Bilanţurile contabile pe ultimul an, precum şi ultima balanţa de verificare contabilă trebuie ataşate).

14. Asociaţi, acţionari principali:


Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Pondere în Capital social %
Neagu Maria Comuna Berceni, judet Prahova 100

15. Prezentarea societăţilor din grup: Pentru fiecare societate din grup se vor prezenta următoarele
informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita AFN, data începerii activităţii, principalele
activităţi generatoare de venituri operaţionale, CA, Rezultat exploatare, Rezultat net, total active, Active
imobilizate, total datorii, Datorii către bănci şi societăţi de leasing, situaţia actuală a societăţii (în
funcţiune, activitate suspendată, în insolvenţă).

Nu este cazul.

16. Care au fost principalele modificări/schimbări/puncte de reper ale afacerii dvs de la înfiinţare până în
prezent (modificări ale structurii asociaţilor/acţionarilor; modificări ale obiectului de activitate,
introducerea unor servicii/produse noi, dezvoltarea afacerii prin crearea unor puncte de lucru noi/ creşterea
suprafeţei/ achiziţia de active noi/ identificarea de clienţi noi)?

La acest moment, societatea comerciala ...................... Impex SRL detine un punct de lucru in Bucuresti,
intr-o zona centrala, in cadrul careia presteaza servicii de cafenea.
In ceea ce priveste activitatea aferenta codului CAEN pentru care se solicita prezenta finantare, respectiv
Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie – 1071, se
mentioneaza faptul ca solicitantul nu a efectuat nicio modificare si nu a intreprins nicio actiune de
demarare sau dezvoltare a acestei activitati, toate amenajarile si achizitia de echipamente necesare, urmand
a se realiza dupa aprobarea si semnarea contractului de finantare.

Se descarca Anexa 3 Cerere de finantare, se completeaza, semneaza, stampileaza si se urca cu browse.


Se descarca Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi
mijlocii (Anexa 5 si 6 dupa caz, se completează, semnează, ştampilează si se urca in aplicatie)
Se descarca Declaraţia de minimis (anexa 2 la prezenta Procedură) se completează, semnează,
ştampilează si se urca in aplicatie

4
2. VIZIUNE, STRATEGIE
În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:
A.
 Care este esenţa afacerii ? Ce anume va genera bani şi profit ?

Aceasta investitie isi propune desfasurarea activitatii de “Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a
produselor proaspete de patiserie” – cod CAEN 1071 in punctul de lucru din comuna Berceni. Investitia
va consta in utilarea completa cu echipamente specifice productiei de paine, in conformitate cu standardele
si reglementarile in vigoare si respectand incadrarea in spatiul inchiriat. Planul elaborat va fi structurat in
mai multe etape de achizitie:
- etapa I – amenajarea si dotarea spatiului in vederea respectarii normelor de igiena impuse pentru o
astfel de activitate in prima saptamana de la semnarea contractului de finantare nerambursabila
- etapa II – utilarea, in prima luna de la semnarea contractului de finantare, a spatiului amenajat, cu
echipamente specifice pentru fabricarea de paine;
- etapa III – realizarea unui site in vederea promovarii online.
Dotarea cu echipamente se va face tinand cont de structura sortimentelor oferite, tehnologia de servire
aplicata, usurarea operatiunilor legate de prezentarea si servirea propriu-zisa a preparatelor. Mobilierul,
utilajele si inventarul din dotare trebuie in mod obligatoriu sa indeplineasca anumite conditii pentru a
putea fi utilizate:
- fiabilitate si mentenanta usoara;
- caracter ergonomic;
- posibilitatea folosirii in mai multe scopuri;
- sa poata fi manipulate si intretinute usor;
- sa nu produca zgomot in utilizare;
- sa nu influenteze negativ costurile de exploatare prin consumuri de energie, apa, combustibil, etc;
- sa nu prezinte pericole de accidente pentru personalul care le utilizeaza.
Un factor important in realizarea acestei activitati il reprezinta in primul rand locatia. Astfel, din punct de
vedere administrativ si al numarului de locuitori, comuna Berceni este asezata strategic, la doar 12 km de
municipiul Ploiesti si are un numar de aproximativ 6.000 locuitori, motiv pentru care premisele de crestere
a activitatii sunt foarte ridicate. Pentru implementare, se va alege un spatiu cu un trafic pietonal intens care
sa poata genera un numar mare de cumparatori si cu o suprafata de minim 50 mp. Se va avea in vedere
semnarea unui contract de inchiriere cu drept de folosinta de minim 5 ani.
S-a ales acest tip de activitate intrucat, numarul populatiei ocupate din zona a crescut semnificativ, motiv
pentru care painea, alimentul de baza in hrana oricarei persoane, se produce din ce in ce mai rar in casa de
catre gospodine, tendinta fiind de a o cumpara gata facuta. Segementul de piata reprezentativ este alcatuit
de catre locuitorii comunei, societatea intentionad sa isi deschida un punct de vanzare in acelasi loc cu
punctul de productie, dar si de catre magazine din comunele alaturate, unde societatea va distribui paine
ambalata. De asemenea, avand in vedere tipul de coca rezultat ca urmare a malaxarii materiilor prime,
respectiv coca dulce, SC Pandipan Prod Impex SRL vizeaza si obtinerea unor produse de patiserie
(cornuri, branzoaice, rulouri, etc.), produse ce le va comercializa cu preponderenta catre cele 2 institutii
scolare din comuna si cele 5 gradinite, totalizand un numar de aproximativ 900 de copii.

5
Echipamentele vor fi in conformitate cu standardele de calitate impuse de Uniunea Europeana pentru a
avea un impact favorabil in mentinerea starii de sanatate a consumatorilor, societatea optand si
pentru implementarea unui sistem de calitate de tip HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Point), din resurse proprii tocmai pentru a proteja sanatatea consumatorilor finali. Astfel, activitatea
desfasurata in aceasta maniera va asigura o dezvoltare uniforma si o crestere a cifrei de afaceri de la an la
an.

MISIUNEA companiei va fi aceea de a oferi retete noi la standardele cerute de catre legislatia in vigoare,
respectand insa parametrii de pret in vederea echilibrarii concurentei.

STRATEGIA de promovare va avea la baza urmatoarele principii:


- grupul tinta va fi format din persoane fizice din comuna Berceni sau comunele alaturate;
- gama de produse va fi formata pentru inceput din 2 sortimente de paine, respective paine de 300 g
si paine taraneasca rotunda si mai multe sortimente de produse de patiserie din coca dulce.
- stocurile vor fi innoite in permanenta datorita consumului ridicat;
- se va asigura un standard ridicat de calitate prin implementarea unui sistem de management al
calitatii de tip HACCP.

SCOPUL societatii este sa aiba intodeauna clientii multumiti, sa ofere o gama larga de produse proaspete
de panificatie si patiserie, pe gustul fiecarui consumator, obiectivul pe termen lung fiind insa diversificarea
tuturor categoriilor de produse, atfel incat sa fie asigurata o crestere sustenabila.

VIZIUNE – SC ...................... IMPEX SRL va contribui activ la crestrea competitivitatii mediului de


afaceri regional, dar si imbunatatirea calitatii produselor finale oferite consumatorilor, prin renuntarea in
cea mai mare parte la aditivii sintetici. Viziunea societatii presupune realizarea si promovarea la nivel
local a unor produse obtinute din materii prime naturale, ce nu au fost supuse unor procesari industriale
masive.

Obiectivul general al prezentului proiect de investitii este cresterea competitivitatii si productivitatii


societatii ...................... Impex prin cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare, in vederea
reducerii decalajelor fata de productivitatea muncii inregistrata la nivelul Uniunii Europene. Acesta este in
deplina concordanta cu obiectivul general al AIPPIMM, urmand ca fiecare tanar sa fie sustinut in a-si
dezvolta o prima afacere. De asemenea, societatea isi propune ca pornind de la un singur punct de lucru,
sa se dezvolte extensiv prin deschiderea altor unitati de panificatie de acelasi tip, respectiv intensiv prin
diversificarea gamei de produse oferite – alte retete, alte produse – si a gamei de servicii oferite – se
intentioneaza sa se presteze servicii de tip livrate catre alte magazine, in localitatile apropiate.

Obiective specifice pe termen scurt:


- cresterea cifrei de afaceri cu cel putin 10% in perioada de operare fata de cea de implementare in
termen de 6 luni de la finalizarea implementarii proiectului, prin furnizarea in mod continuu de
produse de panificatie pe piata;
- cresterea productiei de paine cu cel putin 10% in perioada de operare fata de cea de implementare in
termen de 6 luni de la finalizarea implementarii proiectului;

6
- cresterea volumului vanzarilor cu cel putin 10 % in perioada de operare fata de cea de implementare
in termen de 6 luni de la finalizarea implementarii proiectului;
- impunerea unor standarde exceptionale de performanta si productivitate prin implementarea
sistemului de calitate de tip HACCP in termen de 2 luni de la semnarea contractului de finantare;
- satisfacerea cerintelor personalului angajat prin asigurarea resurselor necesare pentru desfasurarea
activitatilor (materii prime, scule, echipamente, microclimat), a unor facilitati de formare continua in
plan profesional, de motivare si implicare in activitatea firmei;.
- perfectionarea continua a personalului din punct de vedere tehnic, profesional, cat si al vanzarilor si a
relatiei cu clientii in termen de 12 luni de la finalizarea implementarii proiectului.

Obiective pe termen lung:


 cresterea gradului de utilizare a capacitatii de productie prin achizitia de noi echipamente;
 diversificarea retetelor si a produselor oferite prin introducerea altor sortimente de patiserie;
 se vor introduce servicii noi precum: livrare la magazinele alimentare din comunele apropiate,
participare la evenimente, livrare pentru alte unitati de alimentatie publica;
 deschiderea a mai multor unitati de alimentatie publica, in diverse locatii cu trafic pietonal intens;
 asigurarea functionarii profitabile pe termen lung a organizatiei;
 fidelizarea clientilor;
 asigurarea unui raport optim intre calitatea produselor oferite si pretul acestora;
 dimensionarea volumului de lucru si structurii productiei vandute in corelatie cu cererea, prin
incheierea unor contracte ferme cu furnizorii;
 sporirea eficientei angajatilor printr-o mai buna utilizare a fondului de timp pe salariat.

Produsele oferite de catre societate, care vor genera si profitul viitor sunt:
1. paine franzela 300 g – va fi facuta din faina de grau de moara, astfel incat sa ii creasca calitatile
nutritive, iar gustul sa fie deosebit.
2. paine taraneasca rotunda – gama va fi intregita de catre painea rotunda cu cartofi, graham, secara si
faina neagra.
3. produse de patiserie din coca dulce – cornuri cu diverse umpluturi, branzoaice, rulouri, cozonaci etc.
Avand in vedere toate cele de mai sus, societatea va miza pe o dezvoltare rapida si pe o diversificare a
produselor, punand inca de la inceput accent in primul rand pe gusturile si produsele traditionale,
conservantii si amelioratorii de gust nefiind printre materiile prime utilizate in procesul de productie.

B1.
 Cine vor fi clienţii tăi şi care este localizarea acestora (judet, regiune, ţară şi distanţa faţă de locaţia
proiectului)?

Clienţi/ 2014 2015 2016 2017


grupe de clienţi LEI % LEI % LEI % LEI %
Persoane fizice, indiferent de varsta
si venituri, ce isi permit sa 50350.00 100% 355440.00 100% 499320.00 100% 570000.00 100%
achizitioneze produsul

7
Total cifră de afaceri 50350.00 100% 355440.00 100% 499320.00 100% 570000.00 100%

B2.
 Unde vrei să ajungi într-un interval de 5 ani. Fixează-ţi obiective cuantificabile!
 La ce cifră de afaceri/profit?
 La ce număr de angajaţi?

Obiective (Indicatori ţintă) UM 2014 2015 2016 2017


Cifra de afaceri, din care: LEI 50350.00 355440.00 499320.00 570000.00
- Export LEI
Profit LEI 1062.12 22300.40 26704.42 63354.04
Număr de salariaţi Număr persoane 3 5 7 9

Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului:


2014* 2015 2016 2017
Total, din care: 3 5 7 9
* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma intreaga pe perioadă
nedeterminată la momentul depunerii documentaţiei de decont.
Atenţie! Se punctează numărul locurilor de muncă nou create în anul 2014!
Numarul locurilor de munca in 2015= 2014 + nr noilor locuri de munca
Numarul locurilor de munca in 2016= 2015 + nr noilor locuri de munca
Numarul locurilor de munca in 2017= 2016 + nr noilor locuri de munca
Se va calcula automat de catre aplicatie:

X ≥ 3 = 15 puncte

X = 2 = 10 puncte

X =1 = 5 puncte

Observaţii: Se acordă 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus ocupat
prin ANOFM din categoria persoanelor indemnizate
Dovada angajării prin ANOFM se va prezenta la momentul depunerii documentaţiei de decont.
Loc de munca ocupat prin ANOFM: DA x NU

Observaţii: Se acordă 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus ocupat
de absolvent universitar care nu a mai avut contract de munca anterior
Dovada locului de munca ocupat de absolvent se va prezenta la momentul depunerii documentaţiei de
decont.
Loc de munca ocupat de absolvent universitar: DA x NU

8
C.
 Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes? (ex: cunoştinţe tehnologice,
cunoştinţe de management şi marketing, cunoştinţe de piaţă, pregătire în domeniu, experienţa în
domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locaţia proiectului, capital, relaţii, capacitate de
muncă, flexibilitate).În această secţiune faceţi analiza swot a afacerii dumneavoatră.

Activitatea de panificatie este marcata de multi factori externi ce influenteaza directia de dezvoltare.
Astfel, punctele forte ale afacerii, sunt:
 crearea de noi locuri de munca in domeniul non-agricol, intr-o localitate unde majoitatea
populatiei isi castiga existenta din agricultura
 asigurarea unei calitati ridicate a produselor finale
 materii prime utilizate de la producatorii locali, de la mori din zona
 preturi accesibile si reduceri pentru persoanele cu veniturile foarte mici
 societatea intentioneaza sa isi extinda activitatea productiva si in domeniul realizarii de produse
de patiserie
 existenta posibilitatilor de desfacere a produselor datorita retelei de distribuitori relativ limitata
de asemenea produse in zona

Referitor la punctele slabe ale societatii:


 majoritatea cumparatorilor doresc achizitia unui astfel de produs la un pret mic, care nu
acopera in integralitate costul de productie
 marje de profitabilitate reduse, datorita consumului mare de materie prima
 faptul ca este inca la inceputul activitatii

Oportunitati
 rata de crestere a sectorului de activitate se mentine la un nivel ridicat
 risc sectorial redus datorita nivelului consumului in intreaga tara
 accesarea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea afacerii, achizitia de echipamente
specifice acestei activitati
 realizarea unor produse noi

Amenintari
 aparitia de noi concurenti
 deprecierea monedei nationale care ar putea sa aduca un nou val de scumpiri
 ridicarea cotei de TVA redusa ce se aplica in prezent la acest tip de activitati
 firmele concurente care extind personalul de vanzari din teren

9
D1.
 Activităţi necesare implementarii proiectului (de ex. asigurarea spaţiului productiv/comercial prin
achiziţie/închiriere, elaborare proiecte tehnice necesare; amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje,
echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare implementării proiectului;
recrutare/selecţie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal; acţiuni de promovare a
produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea
condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc);

Activitatea 1: Asigurarea spatiului comercial – 1 persoana implicata (administratorul societatii) - Spatiul


vizat de catre societate se afla in comuna Berceni si are o suprafata de minim 50 mp. In vederea
desfasurarii activitatii, administratorul societatii, va incheia in numele si pentru aceasta un contract de
concesiune / inchiriere pe un termen de cel putin 5 ani. Spatiul va fi amenajat conform standardelor de
igiena si calitate din domeniul panificatiei, societatea intentionand sa implementeze si un standar de
calitate de tip HACCP, care sa ii asigure pe consumatorii finali ca produsele sunt la cele mai buna cote de
calitate.
Activitatea 2: Elaborare documentatie obtinere avize/acorduri/ autorizatii necesare implementarii
proiectului – 2 persoane implicate (asociatul unic si administratorul societatii) - In vederea desfasurarii
activitatii de panificatie, administratorul societatii va avea in vedere obtinerea tuturor avizelor necesare
unei functionari optime. Spatiul deja vizat are racord la electricitate, apa si canalizare.
Activitatea 3: Recrutare si selectie de personal necesar – 1 persoana implicata (administratorul societatii) -
Personalul va fi ales in functie de calificarile pe care acesta le are. Se va avea in vederea angajarea unei
persoane care va fi luata de pe listele de la ANOFM pentru zona respectiva, precum si un absolvent
universitar care nu a mai lucrat. Se vor angaja un numar de cel putin 3 persoane: 1 brutar, 1 modelator si 1
vanzator, care sa poata sa sustina activitatea.
Activitatea 4: Instruirea personalului – 2 persoane implicate (asociatul unic si administratorul societatii) -
Se va asigura o instruire la locul de munca pentru angajatii care nu sunt calificati, astfel incat aspectul
final si calitatea sa nu scada indiferent de persoana care executa operatia respectiva.
Activitatea 5: Promovarea afacerii – 2 persoana implicate (asociatul unic si administratorul sociatatii) - Se
va asigura promovarea afecerii atat prin intermediul site-ului pe care societatea isi propune sa il elaboreze
ca urmare a implementarii prezentului proiect, cat si prin intermediul angajatilor si a clientilor ce vor
ahizitiona paine si produse de patiserie.
Activitatea 6: Aprovizionare cu materii prime si materiale, dar si marfuri – 2 persoane implicate (asociatul
unic si administratorul societatii) - Aprovizionarea cu materii prime se va realiza sapatamanal la punctul
de lucru din comuna Berceni. Se va avea in vedere incheierea unor contracte ferme care sa puna la
dispozitia societatii materiile prime de care are nevoie intr-un timp foarte scurt astfel incat fluxul
tehnologic sa nu fie afectat de catre lipsa acestora.
Activitatea 7: Asigurarea conditiilor tehnico-economice si sanitare – 1 persoana implicata (administratorul
societatii) - Se va avea in vedere asigurarea tuturor conditiilor tehnico-economice in vederea desfasurarii
activitatii propuse. Fluxul va fi unul continuu si generator de profit. Se vor respecta de asemenea, si toate
normele de igiena impuse de legislatia in vigoare.

10
D2.
 Durata de implementare a proiectului calculată între data contractării AFN şi data estimativă de
începere a activităţii. Este perioada dintre prima luna după semnarea contractului de finanţare şi luna
în care se finalizează implementarea ultimei activităţi din proiect.

Durata de implementare propusa este de 60 de zile lucratoare (3 luni calendaristice) de la semnarea


contractului de finantare nerambursabila, organizate astfel:
- primele 2 luni (60 de zile) se vor dedica achizitionarii tuturor echipamentelor propuse prin
intermediul acestui plan de afaceri, realizarea site-ului in vederea dezvoltarii societatii, precum
si depunerea cererii de tragere a AFN;
- luna 3 de la semnarea contractului de finantare – asteptarea vizitei pe teren din partea
reprezentantilor AIPPIMM si incasarea AFN.

11
3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ

Istoric
În această secţiune încercaţi să răspundeţi succint la întrebări de genul:
 Cum a apărut ideea Dvs. de afacere?

Industria panificatiei detine un loc semnificativ in cadrul productiei bunurilor de consum, in special
fatorita faptului ca painea constituie un aliment de baza, care se consuma zilnic. Astfel, tipul de activitate a
fost ales ca urmare a trendului crescator a cererii pe aceasta categorie de produse, iar modelul implementat
de SC ...................... Impex SRL se preteaza in orice locatie unde numarul de locuitori depaseste 1.000,
consumatorii facand parte din toate categoriile sociale si avand orice varsta.
Proiectul va fi implementat in Satul Berceni, Comuna Berceni, Judet Prahova. Pentru aceasta zona, in
urma recensamantului din 2011, a fost declarata o populatie de aproximativ 6.000 locuitori. Astfel, grupul
tinta al societatii este format din locuitorii satului Berceni, la care se adauga si locuitorii din satele
invecinate. Avand in vedere faptul ca echipamentele ce vor fi achizitionate vor permite si coacerea de coca
dulce, din care se obtin produsele de patiserie (cornuri, branzoaice, etc.), se vor avea in vedere ca si grup
tinta si cei aproximativ 900 de copii ce merg la scolile sau gradinitele din comuna. In ceea ce priveste
panificatia, clientii se constituie din locuitorii satului in care va fi implementat proiectul.
Pornind de la aceste informatii, asociatul societatii a decis lansarea unei afaceri in acest domeniu.

 Care au fost principalele etape de dezvoltare a proiectului până în prezent?/ Acţiuni întreprinse până
la solicitarea creditului şi a AFN (dacă este cazul).

La acest moment, societatea comerciala ...................... Impex SRL detine un punct de lucru in Bucuresti,
intr-o zona centrala, in cadrul careia presteaza servicii de cafenea.
In ceea ce priveste activitatea aferenta codului CAEN pentru care se solicita prezenta finantare, respectiv
Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie – 1071, se
mentioneaza faptul ca solicitantul nu a efectuat nicio modificare si nu a intreprins nicio actiune de
demarare sau dezvoltare a acestei activitati, toate amenajarile si achizitia de echipamente necesare, urmand
a se realiza dupa aprobarea si semnarea contractului de finantare.

 Ce activităţi generează astăzi profitul firmei şi sursele de dezvoltare?

Prin intermediul proiectului, societatea comerciala ...................... Invest SRL vizeaza infiintarea unei
brutarii si utilarea completa cu echipamente specifice liniei de fabricatie a produselor de panificatie si
patiserie, in conformitate cu standardele si reglementarile in vigoare.
In acest context, se contureaza activitatile care vor genera profitul firmei, precum si sursele de dezvoltare a
societatii:

 Realizarea si vanzarea de produse de panificatie – produsele de panificatie, alaturi de celelalte


produse alimentare, furnizeaza organismului uman o parte insemnata de substante necesare pentru
12
activitatea vitala, pentru mentinerea unei stari de sanatate optime si conservarea capacitatii de
munca. Ca si principale produse ce se vor realiza in urma activitatii desfasurate, se mentioneaza
urmatoarele:
o Paine franela de aproximativ 300 g
o Paine taraneasca rotunda
 Realizarea si vanzarea de produse de patiserie – produsele de patiserie pot asigura un meniu zilnic
care sa acopere necesarul de alimente pentru fiecare, in special pentru cei care cumpara produse
alimentare in pauza de masa. Facem aici referire la potentialul zonei in care se va implementa
brutaria, anume existenta celor doua scoli si a celor cinci gradinite, care vor genera incasari.
Printre produsele de coca dulce ce se vor realiza, mentioam cornuri, branzoaice, rulouri, insa si
alte produse specifice patiseriei.
 Distributie de produse – brutaria ...................... Impex, va deservi atat locuitorii satului Berceni a
comunei Berceni din Judetul Prahova, cat si satele invecinate. In acest sens, activitatile care vor
duce la dezvoltarea societatii sunt urmatoarele:
o productia de produse de panificatie si patiserie
o ambalarea produselor
o livrarea produselor la centrele de desfacere din satele invecinate.

In acest context, se mentioneaza faptul ca realizarea investitiei propuse este esentiala in desfasurarea
activitatii SC ...................... Impex SRL, in vederea furnizarii de bunuri de consum pentru zona vizata.
Totodata, pentru dezvoltarea ulterioara a societatii, se are in vedere promovarea activa a afacerii, oferirea
unor produse cu un gust deosebit care vor sta la baza fidelizarii clientilor, precum si profesionalismul si
cunostintele detinute de catre angajatii societatii, care vor contribui la crearea unei imagini pozitive a
societatii pe aceasta piata.

Intreprinderea are cel putin 3 angajati la momentul inscrierii online a planului de afaceri:
DA x
NU
Se vor incarca in aplicatie in format pdf sau jpg contractele de munca si statele de plata pe luna precedenta
precum si extrasele din REVISAL privind inregistrarea contractelor
Se puncteaza cu 10 puncte DA!
Intreprinderea are cel putin 2 angajati la momentul inscrierii online a planului de afaceri:
DA
NU
Se vor incarca in aplicatie in format pdf sau jpg contractele de munca si statele de plata pe luna precedenta
precum si extrasele din REVISAL privind inregistrarea contractelor
Se puncteaza cu 7 puncte DA!
Intreprinderea are cel putin 1 angajat la momentul inscrierii online a planului de afaceri
DA
NU
Se vor incarca in aplicatie in format pdf sau jpg contractele de munca si statele de plata pe luna precedenta
precum si extrasele din REVISAL privind inregistrarea contractelor
Se puncteaza cu 5 puncte DA!
13
3.1 Management, Resurse umane
Management:

Nume şi prenume şi Funcţia în societate şi Experienţa în domeniu Studii/Specializări cu impact


vârsta principalele responsabilităţi asupra afacerii propuse
pe scurt
Pandele Cosmina Administrator al societatii – Experienta in domeniu este
Dna Pandele detine un curs
Ramona, 35 ani responsabilitatile doamnei vasta, in special in functii
de Manager de proiect,
Pandele vor fi de a analiza de conducere, ce au
relevant in cazul proiectului
oportunitatile de dezvoltare necesitat o buna organizare
de fata datorita
a societatii, aproba bugetul si o buna manageriere a
responsabilitatilor pe care
de venituri si cheltuieli, se resurselor materiale din
accesarea unor fonduri
ocupa cu recrutarea bugetul alocat de catre
nerambursabile le implica.
personalului angajat societatile angajatoare
Ataşaţi un Curriculum Vitae pentru fiecare persoană din conducerea executivă şi orice altă persoană
relevantă.
Se vor ataşa documente justificative care să ateste pregătirea în domeniu şi experienţa.

Societatea/Actionarul,/Asociatul/ nu a mai beneficiat de finantare in cadrul programelor nationale pentru


sprijinirea IMM-urilor
NU x
Se puncteaza cu 15 puncte NU – nu a mai beneficiat de finantare in cadrul programelor nationale pentru
sprijinirea IMM-urilor
DA

Managementul unei organizaţii este determinant pentru evoluţia acesteia.


Încercaţi să evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre manageri va
influenţa în mod pozitiv evoluţia firmei.

Pentru a se asigura implementarea cu succes a prezentului proiect de investitii, responsabilul general –


doamna Pandele Cosmina, va avea urmatoarele atributii:
- planifica utilizarea resurselor umane si materiale implicate in proiect
- organizeaza activitatea de implementare a proiectului
- coordoneaza derularea activitatilor proiectului, conform graficului de activitati
- supervizeaza modalitatea in care personalul contractat isi indeplineste sarcinile repartizate
- supervizeaza gestionarea eficienta a resurselor financiare, materiale, informationale si umane
implicate in proiect
- reprezinta societatea in relatiile cu DIPPIMM
- asigura recrutarea, selectia si incadrarea personalului ce urmeaza a fi angajat prin proiect
- supervizeaza respectarea prevederilor legale referitoare la: realizarea procedurilor de achizitii,
realizarea si achizitia materialelor publicitare si de promovare a proiectului s.a.
- supervizeaza pregatirea contractelor ce se incheie cu castigatorii procedurilor de achizitii (prin
prisma normelor de achizitii) s.a.
14
- supervizeaza intocmirea tuturor documentelor prevazute in procedura de achizitii (invitatii de
participare, anunturi de atribuire, caiete de sarcini etc.)
- efectueaza platile bunurilor si serviciilor achizitionate prin proiect
- supervizeaza intocmirea si depunerea documentatiei de achizitii spre rambursare
- se asigura de incadrarea cheltuielilor in prevederile bugetului si ale contractului semnat cu
DIPPIMM.

Personal:
Detaliere pe activităţi:
Activitatea Număr de salariaţi Pregătirea profesională
Asigurarea spatiului de lucru 1 Studii superioare
Elaborarea documentatiei necesare
pentru obtinerea
2 Studii medii si superioare.
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
necesare implementarii proiectului
Derularea procedurilor de achizitii 1 Studii medii sau superioare.
Receptia echipamentelor 2 Studii medii sau superioare.
Recrutarea si selectia personalului
2 Studii medii sau superioare.
necesar
Instruirea personalului angajat 2 Studii medii sau superioare finalizate.
3 (persoane care vor fi
Promovarea afacerii angajate prin intermediul Studii gimnaziale finalizate.
proiectului)
Asigurarea dotarilor necesare 0 Studii medii sau superioare
Asigurarea conditiilor tehnico-
0 Studii medii sau superioare
economice
TOTAL 3
(Organigrama poate fi ataşată, dacă e cazul)

Cine este angajatul ‘’cheie’’, adică persoana care prin cunoştinţele pe care le deţine poate influenţa noul
mers al afacerii (dacă este cazul)?

Toate persoanele care vor fi angajate in cadrul companiei dupa finalizarea investitiei, vor contribui la
dezvoltarea afacerii si la atingerea obiectivelor propuse prin intermediul proiectului. Astfel, nu va fi
necesara desemnarea de la nivelul societatii a unui angajat „cheie”.

Cum se realizează/se va realiza monitorizarea personalului (modalităţi de supraveghere a personalului


angajat)?

15
Responsabilitatea monitorizarii personalului ii revine tot doamnei Pandele Cosmina. Aceasta va fi
prezenta in permanenta in cadrul punctului de lucru, supraveghind in permanenta personalul angajat.
Prin prezenta doamnei Pandele in cadrul centrului de productie, angajatii vor fi stimulati si motivati in
desfasurarea unei activitati permanente, in eliminarea timpilor morti si cresterea eficientei activitatii
desfasurare.

Care este/va fi modul de salarizare al personalului (descrieţi modul de salarizare/plată, premiere,


penalizare)?

Pornind de la ideea ca un factor important in dezvoltarea afacerii este constituit din capitalul uman, de la
nivelul societatii va fi adoptata o strategie a resurselor umane bine definita, in sensul in care, aceasta
porneste de la viziune si misiuni, identifica obiectivele si se concretizarea intr-un plan concret si coerent
de actiune. Astfel, doamna Pandele Cosmina va avea in vedere indeplinirea urmatoarelor sarcini:
- nivel crescut al competentei profesionala, orientat catre client si grija pentru sanatatea populatiei si
mediu
- implementarea unui sistem de stimulare a angajatilor, adaptata specificului activitatii societatii
- furnizarea de forta de munca necesara, cu aptitudinile, cunostintele de specialitate si competentele
necesare, disponibilitatea personalului fiind in stransa legatura cu evolutia societatii
- implementarea politicilor de dezvoltare continua, pentru a asigura o forta de munca flexibila si
bine pregatita
- respectarea previzinilor financiare privind dimensionarea resurselor umane la un nivel de necesar
strict tehnologic.
Capitalul uman va fi constituit din cele 3 persoane angajate in cadrul companiei, care vor ocupa
urmatoarele posturi:
- brutar
- modelator
- vanzator

In ceea ce priveste sistemul de salarizare al personalului, acesta va fi in concordanta cu nivelul de


salarizare valabil in Romania, precum si cu Codul Muncii si cu nivelul de studii avut de fiecare angajat in
parte.
In acest sens, mentionam faptul ca salariile angajatilor vor fi platite o data pe luna, la sfarsitul lunii.
Angajatii vor fi recompensati cu prime doar cu ocazia sarbatorilor legale (Craciun si Paste), iar in cazul in
care unul sau multi angajati aduc un prejudiciu companiei, acestia vor fi penalizati cu maximul 10% din
salariul brut.

Cum este asigurată securitatea muncii (metodele folosite pentru protecţia muncii)?

Referitor la metodele folosite pentru protectia muncii, societatea comerciala ...................... Impex SRL va
contracta o societate specializata in acest domeniu. Societatea contractata va fi in masura sa recomande
metodele corespunzatoare domeniului de activitate desfasurat, metode care se vor realiza in conformitate
cu normele in vigoare si care vor viza urmatoarele:
- Instruirea corespunzatoare in SSM si PSI
16
- Efectuarea controlului medical obligatoriu la angajare
- Stabilirea perioadelor de repaos
- Angajarea cu forme legale, ceea ce ii permite fiecarui angasati sa isi ceara drepturile cuvenite.

3.2 Activitatea curentă


3.2.1. Produsele/serviciile actuale
Descrieţi tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de
preţuri, principalele avantaje competitive ale produselor, principalele dezavantaje în raport cu
concurenţa:

Produs/Servicii Cantitatea vânduta la UM Valoare - RON Pondere în vânzările


ultima raportare totale
financiara
Produse din cafea 2157 Buc 33790 30
Organizare evenimente 30 Buc 74025 70

3.2.2.Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale şi servicii

La acest moment, societatea nu desfasoara activitati de fabricare a produselor de panificatie si patiserie,


aceasta activand, insa, in punctul de lucru din Bucuresti, desfasurand activitati de cafenea. Astfel,
principalii furnizori ai societatii sunt urmatrii:

Furnizori Forma Cantitatea Valoarea Frecvenţa


juridică şi anuală şi % în anuală a aprovizionării şi
localitatea total necesar achiziţiilor Termene de plată
aprovizionare (LEI)
materie prima
Cafea solubila SC NORDIC SRL, 5 12000 Saptamanal, plata
IMPORT EXPORT
Bucuresti lunara
CO SRL

Racoritoare SC SRL, 15 132000 Saptamanal, plata la


CARLSROM BUCURESTI fiecare factura
BEVERAGE

Energie ENEL SA, 0 43800 Lunar, plata lunara


MUNTENIA BUCURESTI

17
3.2.3.Descrierea procesului tehnologic actual
Prezentaţi sumar fluxul tehnologic actual şi principalele utilaje şi echipamente utilizate în procesul
tehnologic (se vor prezenta principalele activităţi necesare de la aprovizionarea cu materie primă până la
vânzarea produselor şi echipamentele /utilajele aferente, inclusiv gradul de automatizare al acestora,
capacitatea de producţie şi gradul de încărcare existent).
Evidenţiaţi principalele probleme existente în fluxul tehnologic:

Etapa 1 – achizitie materie prima de la furnizorii cu care societatea are semnate contracte de colaborare.
Etapa 2 – prelucrare materie prima si transmitere produs finit catre client in sala restaurant. Materia prima
este prelucrara de catre angajatii actuali.
Etapa 3 – vanzare produs finit si inregistrarea vanzarii in contabilitate.

3.2.4.Echipamente existente
Date tehnice cu privire la principalele maşini, utilaje şi mijloace de transport (mijloacele fixe) utilizate
pentru realizarea cifrei de afaceri:
Mijloc fix Caracteristici tehnice (grad de An Proprietate/ Valoare de piaţă
automatizare/specializare, fabricaţie Inchiriat pe ** estimată
capacitate maximă de producţie, ani
grad de utilizare/încărcare existent
Aparate Grad de automatizare ridicat, 2013 2013 22701
climatizare (4 tehnologie de ultima ora
buc)

3.2.5. Imobile existente


Tip imobil Destinaţie An punere în Proprietate Închiriate/luate în folosinţă cu
funcţiune, stare titlu gratuit(comodat)
fizică, ultima Valoare Ipoteci Valoare Perioadă de
modernizare/reparaţi contabilă chirie închiriere/ folosinţă
e capitală, suprafaţa gratuită
utilă totală,
suprafaţă ocupată

Prezentaţi locul unde firma îşi desfăşoară activitatea şi cum sunt asigurate utilităţile necesare (energie
electrică, apă, canal):

La punctul de lucru din Bucuresti, societatea detine o suprafata de aproximativ 90 de mp care dispune de
toate utilitatile necesare:
- suprafata minima: 90 mp, zona cu trafic intens

18
- existenta tuturor bransamentelor necesare in desfasurarea activitatii de infrumusetare,
precum:
 apa calda/rece – contract pre-incheiat de proprietarul spatiului
 canalizare – contract pre-incheiat de proprietarul spatiului
 energie electrica – contract pre-incheiat de proprietarul spatiului

19
4. PREZENTAREA PROIECTULUI

Prezentul proiect de investitii vizeaza deschiderea unui centru de panificatie, care va deservi atat
localitatea in care se infiinteaza, cat si zonele invecinate.
Astfel, obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii si productivitatii societatii
comerciale ...................... Impex SRL, prin dotarea acesteia cu echipamente performante, iar scopul
investitiei este cresterea eficientei societatii solicitante si dezvoltarea acesteia, prin marirea capacitatii de
productie.

Grupurile tinta care vor beneficia de implementarea proiectului sunt reprezentate de:
- angajatii viitori ai SC ...................... Impex SRL
- comunitatea locala prin cresterea taxelor colectate la bugetul local si diminuarea numarului de
someri
- mediul de afaceri din zona prin cresterea si pastrarea locurilor de munca
- clientii potentiali ai produselor oferite de societate

Beneficiarii directi:
- asociatul societatii SC ...................... Impex SRL
- cei 3 viitori angajati ai societatii

Beneficiari indirecti:
- comunitatea locala prin cresterea veniturilor colectate la bugetul local si diminuarea ratei somajului
- clientii societatii
- minim 1 furnizor de echipamente nececsare in activitatea de panificatie si patiserie
- minim 1 furnizor de materii prime neccesare in activitatea de panificatie si patiserie

4.1 Descrierea proiectului de investiţii


Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului
de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru
realizarea acestuia (ex: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie
echipamente specifice activităţii).

Asigurarea unor produse de calitate superioara este posibila ca urmare a unei doari corespunzatoare cu
echipamente tehnologice. Acestea, impreuna cu un personal bine pregatit, reprezinta punctele forte alte
activitatii de fabricare a produselor de panificatie si patiserie.
In acest sens, prezentul proiect propune spre achizitionare echipamentele corespunzatoare dezvoltarii unei
linii de brutarie. Compania nu detine niciunul din aceste echipamente, achizitionarea acestora fiind
esentiala pentru inceperea activitatii propuse.

In cele ce urmeaza, se ofera o descriere minima a echipamentelor propuse spre achizitionare:

20
1. Cuptor automat paine – un echipament special conceput pentru productia in cantitati mari a
painilor. Caracteristici tehnice minime:
- dimensiuni: 114×169×224
- suprafata de coacere: 5,25 – 6,3 mp
- capacitate tavi: 15 tavi, dimensiune 45×65
- greutate: 800 kg
- putere: 24 kw
- productie: 240 franzele / h

2. Dospitor – echipament special, unde este lasat aluatul la dospit (aluatul este lasat sa creasca, sub
actiunea unui ferment). Caracteristici tehnici minime:
- echipament cu 2 usi
- capacitate: 2 panacoate de 15 tavi, dimensiune 45×65

3. Panacot – suport cu ajutorul caruia se duce painea la cuptor


- Dimensiuni: 45×65

4. Malaxor – va fi folosit pentru a amesteca aluatul produselor de panificatie specifice societatii.


Caracteristici minime:
- Dimensiuni: 57×95×92
- Volum: 82 l
- Capacitate aluat: 50 kg
- Alimentare: 380 V, putere 1,8 KW
- Greutate 180 kg

5. Divizor paine – echipament care imparte coca necesara in realizarea de paine. Caracteristici
minime:
- Divizor hidraulic hexagonal manual
- Capacitate: 19 bucati de la 90 la 300 g

6. Tavi cuptor – folosite pentru a pune coca in dospitor si ulterior in cuptor


- Dimensiune: 45×65

7. Mobilier expunere – mobilier de prezentare, specific activitatii de vanzare a produselor de


brutarie. Caracteristici minime:
- Mobilier din lemn
- Rafturi incluse

8. Lada congelatoare – va fi folosit pentru a mentine materia prima in conditii optime pana la
momentul introducerii acesteia in procedul de productie. Caracteristici minime:
- temperatura: -15 / -25 °c
- tensiune: 230v
- consum: 3.45 kwh/24h
21
- volum net: 471 lt

9. Vitrina congelatoare – va fi folosita pentru a mentine materia prima in conditii optime pana la
momentul introducerii acesteia in procedul de productie. Caracteristici minime:
- temperatura: -14 / -24 °c
- tensiune: 230v
- consum: 5.36 kwh/24h
- volum net: 270 lt
- greutate neta: 80 kg

10. Casa de marcat – instrument necesar pentru a facilita comercializarea de produse catre clientii
companiei. Caracteristici minime:
- display LCD
- alimentare: priza
- memorii articole: 3.000
- grupe de tva: 6
- 6 forme de plata: numerar, card, cec, credit, voucher, cupon
- poate tipari o copie dupa bon
- numar de vanzari pe bon: 300
- dimensiune hartie: doua role de 27,5 mm latime si 18 m lungime

In achizitionarea tuturor echipamentelor necesare implementarii proiectului, se va tine cont de varietatea


produselor existente in piata, precum si a gradului de siguranta oferit de acestea.

Activitatea 1 – Derularea procedurilor de achizitii - luna 1 de la semnarea contractului de finantare


Subactivitatea 1.1 – Programarea achizitiei - luna 1 de la semnarea contractului de finantare
Subactivitatea 1.1.1 – Identificarea necesitatii - luna 1 de la semnarea contractului de finantare
Subactivitatea 1.1.2 – Estimarea valorii (intocmire nota de estimare a valorii) - luna 1 de la semnarea
contractului de finantare
Subactivitatea 1.1.3 – Alegerea procedurii - luna 1 de la semnarea contractului de finantare
Subactivitatea 1.2 – Elaborarea documentatiei de atribuire - luna 1 de la semnarea contractului de finantare
Subactivitatea 1.2.1 – Elaborarea caietelor de sarcini - luna 1 de la semnarea contractului de finantare
Subactivitatea 1.2.2 – Stabilirea clauzelor contractuale - luna 1 de la semnarea contractului de finantare
Subactivitatea 1.2.3 – Stabilirea cerintelor minime de calificare si selectie (daca este cazul) - luna 1 de la
semnarea contractului de finantare
Subactivitatea 1.2.4 – Stabilirea criteriului de atribuire - luna 1 de la semnarea contractului de finantare
Subactivitatea 1.2.5 – Stabilirea regulilor de participare si de evitare a conflictului de interese - luna 1 de
la semnarea contractului de finantare
Subactivitatea 1.3 – Transmiterea anuntului de participare / invitatiilor - luna 1 de la semnarea contractului
de finantare
Subactivitatea 1.3.1 – Elaborarea si trimiterea invitatiei de participare la cel putin 3 potentiali ofertanti -
luna 1 de la semnarea contractului de finantare

22
Subactivitatea 1.3.2 – Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire - luna 1 de la semnarea
contractului de finantare
Subactivitatea 1.3.3 – Primirea si transmiterea raspunsurilor la eventualele solicitari - luna 1 de la
semnarea contractului de finantare
Subactivitatea 1.4 – Derularea procedurii - luna 1 de la semnarea contractului de finantare
Subactivitatea 1.4.1 – Primirea si inregistrarea ofertelor - luna 1 de la semnarea contractului de finantare
Subactivitatea 1.4.2 – Deschiderea ofertelor - luna 1 de la semnarea contractului de finantare
Subactivitatea 1.4.3 – Evaluarea ofertelor - luna 1 de la semnarea contractului de finantare
Subactivitatea 1.4.4 – Elaborarea procesului verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a ofertei
castigatoare - luna 1 de la semnarea contractului de finantare
Subactivitatea 1.5 – Atribuirea contractului/contractelor - luna 1 de la semnarea contractului de finantare
Subactivitatea 1.5.1 – Comunicarea rezultatului procedurii catre ofertanti - luna 1 de la semnarea
contractului de finantare
Subactivitatea 1.5.2 – Semnarea contractului - luna 1 de la semnarea contractului de finantare
Activitatea 2 – Amenajarea spatiului si receptia echipamentelor – lunile 1 si 2 de la semnarea
contractului de finantare
Subactivitatea 2.1 – Efectuarea platilor conform contractelor - luna 1 de la semnarea contractului de
finantare
Subactivitatea 2.2 – Receptia si punerea in functiune a echipamentelor - luna 2 de la semnarea contractului
de finantare
Activitatea 3 – Recrutarea si instruirea personalului - lunile 2 si 3 de la semnarea contractului de
finantare
Subactivitatea 3.1 – Recrutarea si selectia personalului - luna 2 de la semnarea contractului de finantare
Subactivitatea 3.2 – Instruirea personalului (daca este cazul), care va utiliza echipamentele - lunile 2 si 3
de la semnarea contractului de finantare
Activitatea 4 – Rambursarea cheltuielilor – lunile 2 si 3 de la semnarea contractului de finantare
Subactivitatea 4.1 – Intocmirea documentatiei cererilor de rambursare (dosarul de achizitie) - luna 2 de la
semnarea contractului de finantare
Subactivitatea 4.2 – Depunerea documentatiei de rambursare - luna 2 de la semnarea contractului de
finantare
Subactivitatea 4.3 – Primirea avizarii sumelor de rambursat - luna 3 de la semnarea contractului de
finantare
Subactivitatea 4.4 – Incasarea ajutorului financiar nerambursabil - luna 3 de la semnarea contractului de
finantare

4.2 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

Adresa la care va fi implementat proiectul:


RURAL* x
Zona defavorizata

23
*Se va pastra locatia implementarii proiectului pe toata perioada desfasurarii programului (minim 3 ani
incepand cu anul urmator acordarii AFN)
Aplicatia va atribui automat 10 puncte pentru implementarea in mediu rural si 7 puncte pentru
implementara in zona defavorizata!

Acces la drumurile naţionale/judetene şi mijloacele de transport:

Pentru a putea oferi produsele propuse, SC ...................... Impex SRL intentioneaza inchirierea unui spatiu
de minimum 50 mp, pe un drum principal si cu acces la un drum national, traficul fiind unul intens.
Mijloacele de transport disponibile sunt microbuze speciale care fac legatura cu orasele apropiate sau
autoturismul propriu.

Descriere locaţie din punct de vedere al vadului comercial:

Locatia este una cu un excelent vad comercial, spatiul fiind situat in proximitatea unei scoli. De asemenea,
in zona exista case care vor asigura un vad comercial constant si continuu. Acesta poate fi insa influentat
de factori precum:
- Factori interni:
o subiectivi – publicitatea pe care societatea o va utiliza in promovare proiectului
o obiectivi – amplasarea punctului de lucru
- Factori externi:
o renumele si pozitia pe piata pe care societatea le va castiga prin intermediul produselor
oferite
o calitatea si cunostintele personalului.
Toate aceste elemente duc la stabilirea unui vad comercial foarte bun si, implicit, la sporirea incasarilor.

Asigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente, branşamente necesare şi estimarea costurilor


aferente):

Spatiul in care societatea comerciala ...................... Impex isi va desfasura activitatea, detine toate
bransamentele necesare pentru activitatea desfasurata. Acestea se presteaza in baza contractelor de prestari
servicii incheiate intre furnizorii de servicii si proprietarul spatiului in care societatea isi va desfasura
activitatea. Acestea se constituie dupa cum urmeaza:
- Energie electrica – Enel Muntenia
- Apa – Apa Nova.
- Salubritate.
Se estimeaza in continuare costurile lunare pentru utilitati:
- Energie electrica – 1.000,00 lei/luna
- Apa/canalizare – 500,00 lei/luna
- Salubritate – 70,00 lei/luna

24
În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi principalii
parametrii ai contractului de închiriere (proprietar, suprafaţă închiriată, perioadă de închiriere, valoare
chirie, etc).

In vederea desfasurarii activitatii propuse, societatea comerciala ...................... Impex SRL vizeaza
inchirierea unui spatiu de minimum 50 mp in satul Berceni, Comuna Berceni, Judetul Prahova.
Perioada de inchiriere va fi de 5 ani, incepand cu data de 01.06.2014.

4.3 Dimensionare valoare de investitie


Numar Document de Durata de
Element de Valoarea totala Valoare
Furnizor fundamentare amortizare
investitie Bucati fara TVA - lei eligibila
valoare (ani)
Cuptor panificatie SC Evrika SRL 1 48.830,10 48.830,10 Oferta de pret 9
Dospitor SC Evrika SRL 1 22.195,50 22.195,50 Oferta de pret 9
Panacot SC Evrika SRL 2 6.125,96 6.125,96 Oferta de pret 9
Malaxor SC Evrika SRL 1 12.873,39 12.873,39 Oferta de pret 9
Divizor paine SC Evrika SRL 1 10.875,80 10.875,80 Oferta de pret 9
Tavi cuptor
SC Evrika SRL 30 6.392,30 6.392,30 Oferta de pret 6
(pentru panacot )
SC Scorpion
Mobilier expunere 1 3.000,00 3.000,00 Oferta de pret 3
Computers SRL
LADA
CONGELATOAR SC Frigo Shop SRL 1 1.771,20 1.771,20 Oferta de pret 4
E
Vitrina
SC Frigo Shop SRL 1 2.215,11 2.215,11 Oferta de pret 4
congelatoare
Casa de marcat SC Sedona ALM SRL 1 423,39 423,39 Oferta de pret 2
Realizare site Triteanu Ovidiu
1 2.663,46 2.663,46 Oferta de pret nu este cazul
complet Cristian PFA
Triteanu Ovidiu
Promovarea site 1 3.107,37 3.107,37 Oferta de pret nu este cazul
Cristian PFA
Consultanta SC EURO MAP
1 4.439,10 4.439,10 Oferta de pret nu este cazul
proiect CONSULT SRL
TOTAL 124.912,68 124.912,68

Nota: La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile
Nota: se pot ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului.

4.4. Plan de finanţare a proiectului


a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Sursa de finanţare Fara TVA
RON %
AFN 99930.14 80
25
Alte surse (aport propriu) 24982.54 20
TOTAL valoare de investiţie 124912.68 100%

Utilizarea tehnologiilor noi

Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 din HG 2139/2004 reprezinta mai mult
de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri
DA x
NU
Se va puncta 10 puncte optiunea DA

Explicati cum conduce Implementarea Planului de afaceri la creşterea gradului de utilizare a


tehnologiilor noi, moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie/ prestare servicii si care
este potenţial inovativ şi / sau creativ al Planul de afaceri.

Realizarea activitatii de fabricare a produselor de brutarie impune dotarea unitatii alimentare cu


echipamente performante din punct de vedere tehnologic si cu un grad redus al consumului de energie,
actionand in acest fel in sprijinul politicii de protectie si imbunatatire a calitatii mediului inconjurator.
Noile tehnologii folosite in procesul de fabricatie, contribuie in mod semnificativ la dezvoltarea societatii
prin eliminarea timpilor morti pe perioada procesului de productie si prin automatizarea operatiilor
specifice.
De asemenea, se urmareste imbunatatirea imaginii companiei si cresterea pozitiei pe piata, concomitent cu
cresterea interesului pentru produsele oferite de aceasta. Acest scop poate fi atins ca urmare a dotarii
societatii cu echipamente performante din punct de vedere tehnologic. Astfel, implementatrea prezentului
proiect are potentialul de a creste gradul de utilizare a tehnologiilor noi si moderne, avand un grad inovativ
ridicat.

26
5. ANALIZA PIETEI

5.1 Piaţa actuală

5.1.1 Principalii clienţi actuali


Prezentaţi tipul clienţilor dumneavoastră (individuali, comercianţi, cu ridicata, cu amănuntul, societăţi
comerciale, agricultori etc) – dacă este cazul:
Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii, LEI Total
(principalii) clienţi Paine taraneasca Produse Livrare
Paine 300g LEI %
LEI rotunda patiserie catre clienti
Clienţi 1. Persoane fizice 216000.00 48000.00 30000.00 61440.00 355440.00 100%
interni Total piaţa internă 216000.00 48000.00 30000.00 61440.00 355440.00 100%
1
2
Clienţi
3
externi Total export
Total intern + export 216000.00 48000.00 30000.00 61440.00 355440.00 100%

Volumul vânzărilor actual pe grupe de produse (cantitativ şi nu valoric)


Cantitate către clienţi Cantitate către clienţi
Grupa de produse/servicii UM Total
interni externi
Paine 300 g Buc 20000.00 0 20000.00
Paine taraneasa rotunda Buc 2000.00 0 2000.00
Produse patiserie Buc 1000.00 0 1000.00
Livrare catre clienti Buc 6400.00 0 6400.00

Care este segmentul de piaţă actual din punct de vedere al locaţiei clienţilor, pe grupele de clienţi
mentionaţe mai sus?
Precizaţi distanţele medii (de la punctul de lucru până la clienţi) pe principalele grupe de clienţi.
Care sunt principalele bariere în creşterea numărului de clienţi/creşterea vânzărilor către clienţi
existenţi?

Societatea a fost infiintata in anul 2013, insa in ceea ce priveste activitatea de fabricare a painii,
prajiturilor si a produselor de patiserie, aceasta nu a intreprins niciun demers in vederea amenajarii
spatiului sau a achizitionarii echipamentelor necesare. Astfel, desi la acest moment societatea nu
desfasoara aceasta activitate, referitor la intrebarile de mai sus, se mentioneaza faptul ca segmentul de
piata actual vizeaza persoane fizice situate in satul Berceni din comuna Berceni, judetul Prahova, insa si
locuitorii din satele invecinate. Avand in vedere faptul ca societatea momentan nu desfasoara aceasta
activitate, pana la acest moment nu s-au pus problema barierelor in cresterea numarului de clienti.

5.1.2. Principalii concurenţi

27
Denumirea Ponderea
Produs/servici Anul înfiinţării, CA, Profit, Total active, total salariaţi, tip clienţi, grad
firmei/ firmelor pe piaţă
u oferit pieţei de tehnologizare, nivel preţuri şi calitate, avantaje/dezavantaje, etc
şi localitatea (%)
1992 – CA de 64.927.996,00 lei, profit de 2.480.511,00 lei, total active
– 56.685.911,00 lei, 233 salariati. Clientii sunt reprezentati de persoane
Lido Girbea juridice, grad de tehnologizare mare, preturi medii si produse calitative.
10.00%
S.R.L. Dezavantajul SC ...................... Impex SRL este prezenta relativ noua
pe piata. Avantajul SC ...................... Impex SRL este aria restransa a
zonei deservite, micsorand, astfel timpul de livrare a produselor.
1992 – CA de 3.565.882,00 lei, pierdere de 646.407,00 lei, total active
– 2.684.140,00 lei, 47 salariati. Clientii sunt reprezentati si de persoane
fizice si de persoane juridice, cu un grad de tehnologizare mediu,
Pescarus IP
preturi medii si produse de calitate medie. Dezavantajul 0.04%
Panificatie S.R.L.
SC ...................... Impex SRL este prezenta relativ noua pe piata.
Avantajul SC ...................... Impex SRL este aria restransa a zonei
deservite, micsorand, astfel timpul de livrare a produselor.
2004 – CA de 2.777.706,00 lei, pierdere de 117.634,00 lei, total active
– 665.046,00 lei, 40 salariati. Clientii sunt reprezentati si de persoane
fizice si de persoane juridice, cu un grad de tehnologizare mediu,
Mini Pan Prod
preturi medii si produse de calitate medie. Dezavantajul 0.03%
S.R.L.
SC ...................... Impex SRL este prezenta relativ noua pe piata.
Avantajul SC ...................... Impex SRL este aria restransa a zonei
deservite, micsorand, astfel timpul de livrare a produselor.
1992 – CA de 64.927.996,00 lei, profit de 2.480.511,00 lei, total active
– 56.685.911,00 lei, 233 salariati. Clientii sunt reprezentati de persoane
Lido Girbea juridice, grad de tehnologizare mare, preturi medii si produse calitative.
10.00%
S.R.L. Dezavantajul SC ...................... Impex SRL este prezenta relativ noua
pe piata. Avantajul SC ...................... Impex SRL este aria restransa a
zonei deservite, micsorand, astfel timpul de livrare a produselor.
1992 – CA de 3.565.882,00 lei, pierdere de 646.407,00 lei, total active
– 2.684.140,00 lei, 47 salariati. Clientii sunt reprezentati si de persoane
fizice si de persoane juridice, cu un grad de tehnologizare mediu,
Pescarus IP
preturi medii si produse de calitate medie. Dezavantajul 0.04%
Patiserie S.R.L.
SC ...................... Impex SRL este prezenta relativ noua pe piata.
Avantajul SC ...................... Impex SRL este aria restransa a zonei
deservite, micsorand, astfel timpul de livrare a produselor.
2004 – CA de 2.777.706,00 lei, pierdere de 117.634,00 lei, total active
– 665.046,00 lei, 40 salariati. Clientii sunt reprezentati si de persoane
fizice si de persoane juridice, cu un grad de tehnologizare mediu,
Mini Pan Prod
preturi medii si produse de calitate medie. Dezavantajul 0.03%
S.R.L.
SC ...................... Impex SRL este prezenta relativ noua pe piata.
Avantajul SC ...................... Impex SRL este aria restransa a zonei
deservite, micsorand, astfel timpul de livrare a produselor.

5.1.3 Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei


Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite
de concurenţă).

28
Activitatea legata de obtinerea produselor de panificatie reprezinta una dintre cele mai vechi indeletniciri
si totodata, una dintre componentele majore ale productiei alimentare.
Considerate produse de baza in alimentatia zilnica, cererea pe acest domeniu este din ce in ce mai mare,
astfel incat piata este departe de a fi saturata, intrucat omul va avea intotdeauna nevoie de alimente pentru
a se hrani.
Tendintele actuale ale marilor laboratoare de panificatie, este de a oferi un ansamblu de produse (de
exemplu paine franzela, paine neagra, graham, paine impletita, paine taraneasca rotunda etc.). Societatea
comerciala ...................... Impex SRL nu se va alinia acestor societati, aceasta dorind a se axa in special pe
fabricarea de franzele, paine taraneasca rotunda si produse fabricate din coca dulce, acesta fiind, de altfel,
elementul de diferentiere fata de produsele oferite de concurenta.
Un mare dezavantaj pe care il prezinta societatea, este faptul ca aceasta se afla la inceputul activitatii, in
timp ce concurenta se prezinta cu un numar mare de clienti si de ani de experienta acumulati in domeniu.

5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu

5.2.1. Produsul nou


Descrierea exactă a produsului/serviciilor:

Prin intermediul prezentului proiect de investitii, se urmareste fabricarea urmatoarelor produse:


1. Paine – produs de baza in alimentatia zilnica
Painea realizata va fi de tip franzela si va avea un gramaj aproximativ de 300 g, aceasta avand un rol
important in alimentatia zilnica, in calitate de bun de consum.
In fabricarea acestui produs vor contribui doua persoane (1 brutar si 1 modelator), care vor realiza in
medie 500 bucati pe zi, in primele 6 luni de la implementarea proiectului.
Proprietatile painii:
- forma bine conturata
- culoare galben aurie si uniforma
- aspectul miezului va fi de bine copt, fara aglomerari de faina

2. Paine taraneasca rotunda – produs de baza in alimentatia zilnica


Produs de panificatie care, alaturi de celelalte produse alimentare, furnizeaza organismului uman o mare
parte din necesarul zilnic de substante nutritive.
In primele 6 luni de la implementarea proiectului de investitii, se estimeaza ca se vor produce si vor fi
distribuite in medie 250 bucati pe zi, fabricate de cei doi angajati insarcinati cu productia efectiva.
Proprietatile painii:
- forma bine conturata - rotunda
- culoare galben auriu inchis si uniforma
- aspectul miezului va fi de bine copt, fara aglomerari de faina

3. Produse de patiserie din coca dulce – produse de morarit

29
Produsele de patiserie pot asigura un meniu zilnic care sa acopere necesarul de alimente pentru fiecare, in
special pentru cei care cumpara produse alimentare in pauza de masa. Printre produsele de coca dulce ce
se vor realiza, se mentioneaza urmatoarele:
- cornuri: forma de semiluna, bine conturata, coaja va fi neteda, lucioasa sau mata, culoare va fi
caramizie, aspectul miezului va fi de bine copt, fara aglomerari de faina, gustul si aroma vor fi
placute, fara gust de acru, amar sau neplacut si fara miros de mucegai.
- branzoaice: forma bine definita, rotunda, cu umplutura de branza dulce si ou, culoare caramizie
(coca) si galben auriu (umplutura), aspectul va fi moale, gust si aroma foarte placute, fara gust de
acru, amar sau neplacut si fara miros de mucegai.
- rulouri: forma tubulara, culoare galben auriu, gust si aroma foarte placute, fara gust de acru, amar
sau neplacut si fara miros de mucegai.
Pentru aceasta categorie de produse, se estimeaza ca se vor produce zilnic si se vor distribui aproximativ
250 bucati/zi.

5.2.2. Segmentul de piaţă

Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastră de


piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-casnice, birotică, turism etc.).

In ultima perioada, in Romania, piata produselor de panificatie si patiserie inregistreaza o crestere


constanta, atat cantitativ cat si valoric, concurenta devenind din ce in ce mai acerba, datorita aparitiei unui
numar mare de unitati de productie si desfacere in acest domeniu.
Astfel, pornind de la ideea conform careia o persoana va avea intotdeauna nevoie sa se hraneasca,
compania ...................... Impex SRL intentioneaza a achizitiona toate echipamentele necesare desfasurarii
activitatii de brutarie si, implicit, oferirea de bunuri alimentare.

Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei – locală, regională, naţională,
internaţională etc. – cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor) şi mărimea acesteia (nr. de clienţi potenţiali,
mărime d.p.v.d. fizic şi valoric). Care este distanţa până la principalii clienţi şi care este modalitatea de
distribuţie a produselor/serviciilor ?

Societatea este infiintata in anul 2013, iar pana la acest moment inca nu si-a inceput activitatea de
fabricare a produselor de panificatie si patiserie. Chiar si in aceste conditii, este posibila
identificarea raspunsurilor la o parte din intrebari.
Segmentul de clienti vizat se constituie din persoane fizice (atat populatia activa, cat si pensionari si
copii), locuitori din comuna Berceni.
Prin implementarea prezentului proiect de investitii se urmareste oferirea de produse alimentare, care se
constituie din:
- Produse de panificatie
- Produse de patiserie.

30
In activitatea desfasurata de SC ...................... Impex SRL, se vizeaza fabricarea si vanzarea directa a
acestor produse, insa si distributia acestora in centre de desfacere din satele invecinate (vizand, astfel,
deservirea unui numar de clienti de aproximativ 6.000 locuitori).

Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de sezon, evoluţia în
ultimii ani şi cea previzibilă)

Conform studiilor efectuate de Euromonitor International, se prognozeaza ca pana la finele anului 2015
vanzarile de produse de panificatie din Europa vor creste cu aproximativ 5% in ceea ce priveste valoarea
comertului cu amanuntul, aceste cifre fiind valabile si pentru Romania, mai ales avand in vedere cresterea
productiei in ultimul an. Aceasta crestere va fi determinata de redresarea economica puternica in tari care
vor beneficia de o revenire sustinuta a preturilor la produsele alimentare si la energie pe termen mediu.
Avand in vedere faptul ca painea reprezinta un produs de baza in alimentatia zilnica, este de presupus ca in
viitor consumul nu va scadea, dimpotriva, va creste, pe masura cresterii populatiei si diversificarii
productiei de panificatie.

5.2.3. Riscuri majore

Riscuri majore identificate:


5.2.3.1. riscuri de piaţă
5.2.3.2. riscuri financiare
5.2.3.3. riscuri legislative
Prezentaţi modalităţile de minimizare a primelor trei riscuri majore

Indiferent de domeniul de activitate desfasurat, la nivelul fiecarei societati exista riscuri. In acest context,
s-au identificat principalele riscuri si dificultati cu care se confrunta societatea:
- Riscuri de piata: Cresterea numarului de societati in acest domeniu. Ca modalitate de minimizare a
acestui risc, s-a planificat o strategie de piata amanuntita, ce are la baza oferirea de produse
superioare.
- Riscuri financiare: Cost de achizitie supradimensionat fata de cel al pietei, ca urmare a includerii in
pretul final al comisionului practicat de intermediar, in cazul aprovizionarii prin intermediar. In
acest sens, se urmareste incheierea de contracte cu furnizori locali.
- Riscuri legislative: Modificarea defavorabila a conditiilor care ar fi putut fi formulate in cadrul
unor contracte la parametrii mai favorabili – de exemplu cumpararile la termen (atunci cand se
incheie un contract pentru aprovizionari care se vor face ulterior, dar in conditii stabilite in
prezent). Ca modalitate de combatere a acestui risc, se are in vedere incheierea de contracte cu
furnizori directi si negocierea atenta a termenilor de achizitionare si de livrare.

5.2.4. Clienţi potenţiali

31
Pentru a se putea situa in randul companiilor de succes, beneficiarul si-a trasat o strategie bine conturata, a
carei esenta se constituie in calitatea produselor oferite. Astfel, in aplicarea strategiei bunurilor de consum,
societatea urmareste atingerea urmatoarelor aspecte:
- Responsabilitate
- Profesionalism
- Calitatea produselor oferite
- Corectitudinea fata de clienti
- Politete si amabilitate in fata clientilor

Avand in vedere nevoile de baza ale omului, se are in vedere oferirea de produse specifice, dintre care se
mentioneaza:
- Produse de panificatie
- Produse de patiserie din coca dulce.

Beneficiarii celor doua categorii de produse oferite, se constituie din persoane fizice: copii, persoane
active, pensionari, care isi au domiciliul in zona comunei Berceni din Judetul Prahova.

Pe viitor, societatea ...................... Impex SRL are in vedere extinderea de la nivel local la nivel national,
prin distributia de produse.

Care este stadiul negocierilor cu potenţialii clienţi? Ce credeţi că îi va determina pe potenţialii clienţi să
cumpere produsul/serviciul dumneavoastră şi nu al concurenţei?

Societatea este in primul an de infiintare, iar la acest moment nu detine dotarile necesare inceperii
activitatii dorite.
Totodata, in ceea ce priveste potentialii clienti, se mentioneaza faptul ca acestia vor fi constituiti din
persoane fizice care vor tranzita zona in care va fi deschis punctul de lucru al societatii. Elementul
diferentiator care va atrage clientii, consta in faptul ca preocuparea principala a companiei consta in
intampinarea nevoilor clientilor de a se hrani, punctul forte al afacerii constituindu-se din cantitatea si
calitatea produselor oferite.

5.2.5. Concurenţi potenţiali

32
Denumirea Ponderea
Produs/servici Anul înfiinţării, CA, Profit, Total active, total salariaţi, tip clienţi, grad
firmei/ firmelor pe piaţă
u oferit pieţei de tehnologizare, nivel preţuri şi calitate, avantaje/dezavantaje, etc
şi localitatea (%)
1992 – CA de 64.927.996,00 lei, profit de 2.480.511,00 lei, total active
– 56.685.911,00 lei, 233 salariati. Clientii sunt reprezentati de persoane
Lido Girbea juridice, grad de tehnologizare mare, preturi medii si produse calitative.
10.00%
S.R.L. Dezavantajul SC ...................... Impex SRL este prezenta relativ noua
pe piata. Avantajul SC ...................... Impex SRL este aria restransa a
zonei deservite, micsorand, astfel timpul de livrare a produselor.
1992 – CA de 3.565.882,00 lei, pierdere de 646.407,00 lei, total active
– 2.684.140,00 lei, 47 salariati. Clientii sunt reprezentati si de persoane
fizice si de persoane juridice, cu un grad de tehnologizare mediu,
Pescarus IP
preturi medii si produse de calitate medie. Dezavantajul 0.04%
Panificatie S.R.L.
SC ...................... Impex SRL este prezenta relativ noua pe piata.
Avantajul SC ...................... Impex SRL este aria restransa a zonei
deservite, micsorand, astfel timpul de livrare a produselor.
2004 – CA de 2.777.706,00 lei, pierdere de 117.634,00 lei, total active
– 665.046,00 lei, 40 salariati. Clientii sunt reprezentati si de persoane
fizice si de persoane juridice, cu un grad de tehnologizare mediu,
Mini Pan Prod
preturi medii si produse de calitate medie. Dezavantajul 0.03%
S.R.L.
SC ...................... Impex SRL este prezenta relativ noua pe piata.
Avantajul SC ...................... Impex SRL este aria restransa a zonei
deservite, micsorand, astfel timpul de livrare a produselor.
1992 – CA de 64.927.996,00 lei, profit de 2.480.511,00 lei, total active
– 56.685.911,00 lei, 233 salariati. Clientii sunt reprezentati de persoane
Lido Girbea juridice, grad de tehnologizare mare, preturi medii si produse calitative.
10.00%
S.R.L. Dezavantajul SC ...................... Impex SRL este prezenta relativ noua
pe piata. Avantajul SC ...................... Impex SRL este aria restransa a
zonei deservite, micsorand, astfel timpul de livrare a produselor.
1992 – CA de 3.565.882,00 lei, pierdere de 646.407,00 lei, total active
– 2.684.140,00 lei, 47 salariati. Clientii sunt reprezentati si de persoane
fizice si de persoane juridice, cu un grad de tehnologizare mediu,
Pescarus IP
preturi medii si produse de calitate medie. Dezavantajul 0.04%
Patiserie S.R.L.
SC ...................... Impex SRL este prezenta relativ noua pe piata.
Avantajul SC ...................... Impex SRL este aria restransa a zonei
deservite, micsorand, astfel timpul de livrare a produselor.
2004 – CA de 2.777.706,00 lei, pierdere de 117.634,00 lei, total active
– 665.046,00 lei, 40 salariati. Clientii sunt reprezentati si de persoane
fizice si de persoane juridice, cu un grad de tehnologizare mediu,
Mini Pan Prod
preturi medii si produse de calitate medie. Dezavantajul 0.03%
S.R.L.
SC ...................... Impex SRL este prezenta relativ noua pe piata.
Avantajul SC ...................... Impex SRL este aria restransa a zonei
deservite, micsorand, astfel timpul de livrare a produselor.

5.2.6. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite

33
Indiferent de domeniul de activitate, intotdeauna va exista concurenta la nivel de produse sau servicii,
astfel incat consumatorul final sa beneficieze de o paleta de optiuni variate. In materie de produse de
brutarie, SC ...................... Impex SRL se diferentiaza de restul concurentilor din zona in care activeaza,
prin oferirea unor produse cu un gust deosebit si prin identificarea unui sistem de fidelizare al clientilor.
Raportat la concurenta, se poate estima nivelul societatii ...................... Impex SRL dupa cum urmeaza:

Pandipan Lido Pescarus IP Mini Pan


Prest Impex Girbea SRL Prod SRL
SRL SRL
Pret 4 5 3 3
Panificatie Calitate 4 5 3 3
Diversitate 4 5 3 3
Prestare 4 5 3 3

Patiserie Pret 4 5 3 3
Calitate 4 5 3 3
Diversitate 4 5 3 3
Prestare 4 5 3 3

5.2.7. Reacţia concurenţei

Ca urmare a strategiei de dezvoltare adoptata de catre societatea ...................... Impex SRL, in ceea ce
priveste produsele oferite, se estimeaza urmatoarele masuri din partea concurentei:
- ajustarea strategiei de pret, urmarind descurajarea concurentilor
- diversificarea continua a propriilor produse oferite
- achizitionare de know-how care sa permita imbunatatirea propriilor produse oferite.

Pentru a combate eventualele masuri adoptate de concurenta, ...................... Impex SRL a gandit strategia
de dezvoltare astfel inca sa asigure societatii siguranta din punct de vedere financiar, cat si posibilitatea
unei cresteri sustinute de la an la an.

5.2.8. Desfacerea produselor


Produse/grupe de produse Pondere în cifra de Forme de desfacere(%)
afaceri(%)
Panificatie 80% Cu amanuntul 100
Patiserie 20% Cu amanuntul 100
(La forme de desfacere precizaţi care sunt modalităţile dumneavoastră de vânzare a produselor/serviciilor
dumneavoastră: cu ridicata, cu amănuntul, prin magazine proprii, reţea de magazine specializate, la
domiciliul clientului, dacă veţi angaja vânzători sau veţi folosi comercianţi independenţi, daca veţi face
export, etc.).

34
In elaborarea strategiei de dezvoltare a societatilor, in conditiile economiei de piata, o atentie deosebita
trebuie acordata activitatii de desfacere a produselor. Elaborarea strategiei in domeniul desfacerii, este o
actiune complexa, si necesita un volum de informatii foarte mare, iar o data elaborata, aceasta se adapteaza
sistematic in raport cu noile elemente care apar si care le modifica pe cele avute initial in vedere.
Scopul elaborarii strategiei de desfacere este de a indeplini scopul societatii, anume vanzarea bunului de
consum si obtinerea unui profit.
In ceea ce priveste desfacerea produselor fabricate de societatea ...................... Impex SRL, aceasta consta
in vanzarea directa de la punctul de lucru, precum si prin distributia in magazine specializate care isi au
punctul de lucru in satele invecinate.
Vanzarea produselor la punctul de lucru va fi realizata de catre agenti comerciali angajati de catre
societate, ce vor avea ca responsabilitate principala vanzarea cu amanuntul a produsului si incasarea
banilor.
Pentru punctele de desfacere, produsele vor fi ambalate individual, in conformitate cu toate normele de
igiena si sanatate in vigoare, iar de distributia acestora, responsabil va fi administratorul societatii.

5.3 Strategia de comercializare


5.3.1. Politica produsului

Produsul reprezinta un element al mix-ului de marketing de o deosebita importanta pentru intreprindere,


un instrument util practicarii unui management performant.
Produsul oferit de catre societatea comerciala ...................... Impex, urmareste indeplinirea unei nevoi de
baza, aceea de a se hrani.

In alegerea strategiilor de produs, s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:


- Dimensiunile si structura gamei de produs – din acest punct de vedere, s-a ales strategia
stabilitatii sortimentale, care vizeaza mentinerea dimensiunilor gamei de produse oferite.
- Nivelul calitativ al produselor din cadrul gamei – s-a adoptat o strategie de diferentiere
calitativa, pentru a oferi consumatorilor potentiali o mai usoara posibilitate de a alege.
- Gradul de noutate al gamei de produse – in acest sens, s-a adoptat strategia de perfectionare a
produselor existente pe piata, care vizeaza imbunatatirea permanenta a produsului oferit.
Referitor la modalitatea de prezentare a acestora, se mentioneaza:
- Painea – va fi de tip franzela si nu va depasi un gramaj de 300 g, la punctul de lucru va fi oferita in
punga ecologica, iar in cazul distributiei, va fi ambalata individual.
- Painea taraneasca – forma rotunda, la punctul de lucru va fi oferita in punga ecologica, iar in cazul
distributiei, va fi ambalata individual.
- Patiserie – produsele vor fi oferite doar spre vanzare cu amanuntul, in ambalaj individual.

5.3.2. Politica de preţuri

35
La nivelul societatii, se vor stabili preturile in functie de materie prima consumata in fabricarea produselor
finite. Se va avea in vedere respectarea unui pret concurential, care sa poata permite acesteia sa intre pe
piata, si totodata sa ii asigure marja de profit necesara in vederea desfasurarii activitatii.
Avand in vedere implicarea administratorului in organizatii neguvernamentale, se va avea in vedere
sprijinirea persoanelor varstnice in primul rand prin oferirea unui pret redus, pe baza cuponului de pensie.
Totodata, pentru clientii fideli, vor exista modalitati de fidelizare in functie de valoarea de cumparare.

Nota: Pentru fiecare grupă de produse/servicii se va prezenta un tabel cu nivelul preţurilor practicate de
societate în raport cu nivelul preţurilor principalilor concurenţi. Preţurile trebuie să fie comparabile (atât
preţurile societăţii, cât şi ale concurenţei, vor fi prezentate la raft/la poarta fabricii/ la distribuitor/ etc –
funcţie de tipul clienţilor).

Pandipan Lido Pescarus IP Mini Pan


Prest Impex Girbea SRL Prod SRL
SRL SRL
Panificatie (pret-lei) 0.90 1.20 1.00 1.00
Patiserie (pret-lei) 2.50 3.00 3.00 3.00

5.3.3. Politica de distribuţie

Societatea dispune de urmatoarele canale de vanzare:


- distributie directa, prin vanzare catre clienti persoane fizice direct de la punctul de lucru al
societatii
- distributie prin livrare catre magazine - se va adopta aceasta metoda doar in cazul in care piata o va
solicita si doar din cel de-al doilea an de functionare (investitia in echipamente fiind deja realizata)
Costurile in ceea ce priveste distributia vor fi constituite doar din combustibilul consumat pe masina
propria a asociatului, in cuantum de 1.650 lei/ an in primul an de la deschiderea punctului de lucru.

5.3.4. Modalităţi de vânzare

In cazul societatii ...................... Impex, procesul de vanzare este realizat de catre agentul comercial
angajat de catre societate. Acesta isi va desfasura activitatea la punctul de lucru al companiei, unde se va
realiza si procesul de fabricare al produselor comercializate.
Astfel, modalitatea de vanzare in cazul acesta, va fi urmatoarea:
- fabricarea produselor
- expunerea acestora in mobilierul de prezentare
- oferirea produsului fabricat
- incasarea banilor.

In ceea ce priveste activitatea de distributie, aceasta va fi realizata de catre administratorul societatii,


urmand urmatoarea modalitate:
36
- prospectarea pietei
- identificarea potentialilor clienti
- contactarea potentialilor clienti
- stabilirea intalnirii
- prezentarea ofertei
- incheierea contractului si livrarea comenzilor.

Produsele oferite vor fi obtinute printr-un proces de productie relativ simplist, usor de implementat de
catre orice unitate alimentara. Acestea vor fi preparate in principiu din cateva materii prime de baza, dintre
care se mentioneaza: faina, sare, ulei, zahar, drojdie. Toate materiile prime vor fi achizitionate de la
furnizorii locali, in regim en-gross sau en-detail.

5.3.5. Activităţi de promovare a vânzărilor

Prin intermediul prezentului proiect, se va avea in vedere realizarea unui site de prezentare, dar si
promovarea acestuia pe canalele specifice, astfel incat societatea sa devina vizibila pe piata produselor de
profil. Pe viitor, se va avea in vedere investirea unor sume in promovarea si dezvoltarea afacerii.
Promovarea va insemna in primul rand analizarea pietei potentiale in mediul online si gasirea strategiei
optime de a promova. De asemenea, promovarea va insemna si administrarea unui cont de Facebook,
precum si de campanii de Adwords sau Link Buiding.
Pentru inceput, costul de realizare al site-ului este de 2.663,46 lei, iar costul promovarii initiale este de
3.107,37 lei.

6. PROIECŢII FINANCIARE
Proiecţiile financiare se vor completa electronic.

Corelaţi proiecţiile financiare cu partea descriptivă a Planului de afaceri.


Necorelarea situaţiilor financiare cu planul de afaceri duce la respingerea proiectului.

6.1. Proiecţia fluxului de numerar

37
CASH-FLOW

PROIECTII
Nr.
Explicaţii / lună
crt.
L7/2013 L8/2013 L9/2013 L10/2013 L11/2013 L12/2013 AN 2013 AN 2014 AN 2015 AN 2016

Sold iniţial disponibil (casă


I 5139,00 4789,00 552,00 552,00 22200,22 22420,49 5139,00 35238,44 106677,79 245286,33
şi bancă)
Intrări de lichidităţi
A 0,00 0,00 0,00 151000,00 15450,00 34900,00 201350,00 455370,14 499320,00 570000,00
(1+2+3+4)
1 din vânzări 0,00 0,00 0,00 0,00 15450,00 34900,00 50350,00 355440,00 499320,00 570000,00

2 din credite primite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

alte intrări de numerar (aport


3 0,00 0,00 0,00 151000,00 0,00 0,00 151000,00
propriu, etc.)
Alocaţie Financiară
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99930,14 0,00 0,00
nerambursabilă
Total disponibil (I+A) 5139,00 4789,00 552,00 151552,00 37650,22 57320,49 206489,00 490608,58 605997,79 815286,33
Utilizari numerar din
B 350,00 4237,00 0,00 4439,10 14766,24 21035,05 41437,38 273267,60 335731,86 399944,42
exploatare
Cheltuieli cu materii prime şi
1 materiale consumabile 0,00 0,00 0,00 4439,10 3207,41 8483,95 16130,45 73433,01 100763,81 128873,57
aferente activităţii desfaşurate
Salarii (inclusiv cheltuielile
2 0,00 0,00 0,00 0,00 2120,00 3180,00 5300,00 63600,00 89040,00 114480,00
aferente)
3 Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 4000,00 24000,00 24000,00 24000,00

4 Utilităţi 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 462,00 660,00 12000,00 12000,00 12000,00

5 Costuri funcţionare birou 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 300,00 1800,00 1800,00 1800,00

6 Cheltuieli de marketing 0,00 0,00 0,00 0,00 3107,37 0,00 3107,37 3418,11 3759,92 4135,91

7 Asigurări 125,00 125,00 250,00 1500,00 1500,00 1500,00

8 Reparaţii/Întreţinere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Servicii cu terţii 350,00 4237,00 0,00 0,00 2663,46 4439,10 11689,56 93516,48 102868,13 113154,94
Impozite, taxe şi vărsăminte
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
asimilate
11 Alte cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 1195,00 2195,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli pentru investiţii
C (Valoarea totală a 0,00 0,00 0,00 124912,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
proiectului)
D Credite (1+2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 10000,00 10000,00

1 Creditul solicitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 10000,00 10000,00
rambursări rate de credit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 10000,00 10000,00
scadente
dobânzi şi comisioane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38
Alte credite (inclusiv
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
leasing)
rambursări rate de credit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
scadente
dobânzi şi comisioane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plăţi/încasări pentru
E 0,00 0,00 0,00 0,00 463,50 1047,00 1510,50 10663,20 14979,60 17100,00
impozite şi taxe (1-2+3)

1 Plăţi TVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Rambursări TVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Impozit pe profit/cifră de
3 0,00 0,00 0,00 0,00 463,50 1047,00 1510,50 10663,20 14979,60 17100,00
afaceri
F Dividende
Total utilizări numerar
G 350,00 4237,00 0,00 129351,78 15229,74 22082,05 42947,88 383930,80 360711,46 427044,42
(B+C+D+E+F)
H Flux net de lichidităţi (A-G) -350,00 -4237,00 0,00 21648,22 220,26 12817,96 158402,12 71439,35 138608,54 142955,58

II Sold final disponibil (I+H) 4789,00 552,00 552,00 22200,22 22420,49 35238,44 35238,44 106677,79 245286,33 388241,91

Se va puncta cu 10 de puncte daca in casutele hasurate sunt sume pozitive (>0)

39
6.2. Proiecţia bilanţului simplificat
Pe baza Proiecţiei contului de profit şi pierdere, a proiecţiei necesarului de fond de rulment şi a graficelor
de rambursare se va întocmi bilanţul previzionat conform tabelului de mai jos:

Nr.
Actual Proiecţii
rd.
Denumirea elementului
N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3

A B
ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI
NECORPORALE (ct. 201 + 203 +
1 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
205 + 2071 + 208 + 233 +234 -280 -
290 - 2933)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
A. (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 2 37.879,00 151374,68 136889,83 122404,98 108114,18
224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931)
III. IMOBILIZĂRI
FINANCIARE 3
(ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE -
4 38.229,00 151374,68 136889,83 122404,98 108114,18
TOTAL (rd. 01 la 03)
ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 +
322 + 303 + 323 +/- 308 + 328 +
331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/-
348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358
5 45.726,00 16130,45 73433,01 100763,81 128873,57
+ 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/-
378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393
B.
- 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091
- 4428)
II. CREANŢE 6 19.663,00 20646,15 21678,46 22762,38 23900,50
III. INVESTIŢII PE TERMEN
SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 508
7 -
+ 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 -
598)
IV. CASA ŞI CONTURI LA
BĂNCI
8 5.139,00 35238,44 71439,35 78583,28 86441,61
(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 +
542)
ACTIVE CIRCULANTE -
9 70528,00 72015,04 166550,81 202109,47 239215,68
TOTAL (rd. 05 la 08)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10 16.718,00 16718,00 16718,00 16718,00 16718,00
D. DATORII: SUMELE CARE 11 81.963,00 84044,99 163151,91 187564,71 191758,33
TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN
AN

40
(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 -
169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405
+ 408 + 419 + 421 + 423 + 424 +
426 + 427 + 4281 + 431*** +
437*** + 4381 + 441*** + 4423 +
4428*** + 444*** + 446*** +
447*** + 4481 + 451*** + 453***
+ 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462
+ 473*** + 509 + 5186 + 519)
ACTIVE CIRCULANTE
E. NETE/DATORII CURENTE 12 5283,00 4688,05 20116,90 31262,76 64175,35
NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19)
TOTAL ACTIVE MINUS
F. DATORII CURENTE (rd. 04 + 13 43512,00 156062,73 157006,73 153667,74 172289,53
12)
DATORII: SUMELE CARE
TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ MAI MARE DE UN
AN
(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 -
169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405
G. + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 14 293.527,00 154800,61 34576,19 126763,32 108735,48
426 + 427 + 4281 + 431*** +
437*** + 4381 + 441*** + 4423 +
4428*** + 444*** + 446*** +
447*** + 4481 + 451*** + 453***
+ 455 + 456*** + 4581 + 462 +
473*** + 509 + 5186 + 519)
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15 -
VENITURI ÎN AVANS (rd.
16 - 0,00 99930,14 0,00 0,00
17+18+21), din care:
Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 17 - 0,00 99930,14
Venituri înregistrate în avans (ct.
I. 18 -
472) - total (rd. 19 + 20), din care:
Sume de reluat într-o perioadă de
19 -
până la un an (ct. 472*)
Sume de reluat într-o perioadă mai
20 -
mare de un an (ct. 472*)
Fondul comercial negativ (ct. 2075) 21 -
J. CAPITAL ŞI REZERVE -
I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din
22 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
care:
- capital subscris vărsat (ct. 1012) 23 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
- capital subscris nevărsat (ct. 1011) 24 -
- patrimoniul regiei (ct. 1015) 25 -
II. PRIME DE CAPITAL (ct.
26 -
104)
III. REZERVE DIN
27 -
REEVALUARE(ct. 105)
IV. REZERVE (ct. 106) 28 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Acţiuni proprii (ct. 109) 29 -
Câştiguri legate de instrumentele de 30 -
capitaluri proprii (ct. 141)

41
Pierderi legate de instrumentele de
31 -
capitaluri proprii (ct. 149)
SOLD
V. PROFITUL SAU 32 -
C
PIERDEREA
SOLD
REPORTAT(Ă) (ct. 117) 33 -
D
VI. PROFITUL SAU SOLD
34 250.215,00 1062,12 22300,40 26704,42 63354,04
PIERDEREA C
EXERCIŢIULUI SOLD
35 -
FINANCIAR (ct. 121) D
Repartizarea profitului (ct. 129) 36 -
CAPITALURI PROPRII -
TOTAL (rd. 22 + 26 + 27 + 28 - 29 37 250415,00 1262,12 22500,40 26904,42 63554,04
+ 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36)
Patrimoniul public (ct. 1016) 38 -
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 +
39 250415,00 1262,12 22500,40 26904,42 63554,04
38)

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.


**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

42
7. JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII POIECTULUI

Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele


beneficiarului; ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă; de ce este necesară finanţarea.

In ultimii ani, in Romania, piata produselor de panificatie si patiserie a inregistrat o crestere constanta, atat
cantitativ cat si valoric, concurenta devenind din ce in ce mai acerba datorita aparitiei unui numar mare de
unitati de productie si desfacere in acest domeniu. Aceasta afacere este considerata una dintre cele mai
putin costisitoare ramuri din sectorul alimentatiei, beneficiind in acelasi timp de o cerere in progres,
determinata in primul rand de faptul ca produsele oferite sunt ieftine si deci accesibile tuturor categoriilor
de consumatori.

Totodata, este din ce in ce mai evident faptul ca evolutia constanta a tehnologiei in domeniul de coacere si
dezvoltarea proceselor de productie, reprezinta factori cheie care determina competitivitatea industriilor
din acest sector.

Astfel, se justifica necesitatea finantarii prezentului proiect de investitii, fara de care solicitantul nu isi va
putea achizitiona echipamente specifice la standardele tehnologice impuse de piata actuala, generand astfel
o pierdere si nu un real castig pentru domeniul economic de la nivel local.

43
GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI *** Intreprinderi cu activitate**

Activitatea pe care acceseaza 20


Industria prelucratoare 20
Cercetare-dezvoltare 17
Invatamant, sanatate 14
Turism si facilitati de cazare 10
Constructii, activitati profesionale si de servicii 7
Alte activitati de servicii, activitati recreative 5
Comert, transporturi 3
Resurse umane, activitate curentă 25
Intreprinderea are cel putin 1 angajat la momentul inscrierii online 5
Intreprinderea are cel putin 2 angajati la momentul inscrierii online 7
Intreprinderea are cel putin 3 angajati la momentul inscrierii online 10
Societatea/Asociatul/Actionarul nu a mai beneficiat de finantare in cadrul
programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor 15
Societatea/Asociatul/Actionarul a mai beneficiat de finantare in cadrul
programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor 0
Număr de locuri de muncă create la momentul decontului 25
locuri de muncă create ≥ 3 15
locuri de muncă create = 2 10
locuri de muncă create = 1 5
Punctaj suplimentar pt 1 loc de munca ocupat de somer indemnizat 5
Punctaj suplimentar pt 1 loc de munca ocupat de absolvent universitar care
nu a mai avut anterior contract de munca 5
Locatia implementarii proiectului 10
Implementare proiect în mediul rural 10
Implementare proiect in zona defavorizata 7
Ponderea investitiilor 10
Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 din HG
2139/2004 reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile 10
inscrise in planul de afaceri

Proiecţii financiare 10

Cash flow pozitiv pe toti anii previzionati 10


TOTAL 100
Punctajul minim pentru aprobare este de 50 puncte.

44

S-ar putea să vă placă și