Sunteți pe pagina 1din 5

Capitolul 2 - Analiza macro-mediului

a) Mediul economic
Cuprinde totalitatea factorilor din economie care influenţează capacitatea întreprinderii
de a concura în domeniul său de activitate, dar şi posibilitatea şi disponibilitatea
consumatorilor de a cumpăra diverse bunuri şi servicii.
Creşterea preţurilor rezultă din serviciile oferite populaţiei. Această creştere nu trebuie considerată
îngrijorătoare pentru că în stabilirea preţurilor, un rol important îl are inflaţia şi devalorizarea monedei.
O caracteristică la fel de importantă în analiza mediului economic este reprezentată de structura
cheltuielilor de consum pe diferite categorii. Modul în care populaţia îşi distribuie şi alocă veniturile
deţine un un rol important în analiza propriilor servicii şi previzionarea cererii pentru acestea. Tendinţa
populaţiei este de a primi resursele cele mai însemnate cu privire la serviciile oferite e noi, acestea trebuie
sa fie cat mai bune( masinile sa fie cat mai noi, consumul sa fie mediu si rapiditatea transportului este o
caracteristica destul de importanta pentru acestia si pentru noi).
Obiectivul general al PIB îl reprezintă dezvoltarea echilibrată a sistemului naţional de transport care să
asigure o infrastructură şi servicii de transport moderne şi durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei
şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. Atingerea acestui obiectiv prin cresterea PIB-ului Romaniei va contribui
în mod direct la asigurarea dezvoltării durabile a sectorului transporturi, a economiei şi a mediului, la
creşterea gradului de accesibilitate a României, asigurarea inter-modalităţii sistemului de transport,
promovarea dezvoltării echilibrate a tuturor modurilor de transport şi îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei
serviciilor. Transportul rutier de mărfuri se derulează cu precădere pe reţeaua de drumuri naţionale, având
în vedere numărul limitat de kilometri de autostradă daţi în funcţiune până în present. În prezent,
lungimea reţelei de drumuri publice, ce include autostrăzi, drumuri naţionale europene, drumuri naţionale
principale şi secundare, este de 16.499,935 km.
Datorita inflației se produce un dezechilibru major prezent in economia tarii noastre, reprezentat de o
crestere generalizata a preturilor: de materii prime, marfuri, carburant si alti factori care produc scaderea
simultana a puterii de cumparare din paretea clientilor firmei, dar si din partea clientilor vechi si acuali.
Evolutia ratelor de schimb valutar ne ingrijoareaza, dearece vom avea nevoie de noi imprumuti la banci
pentru reinnoirea autoturismelor noastre, precum si a dispozitivelor de manipulare cu care firma
activeaza.
Ritmul de dezvoltarea in domeniul transportului este in crestere, deoarece S.C Alviona S.R.L este a 3 a
firma de transport marfuri pe judetul Brasov. Societatea se va dezvolta datorita autoturismelor pe care le
va achizitiona, fiind autoturisme proprii ale firme, excluzand nevoia de a intermedia transportul prin alte
mijloace cum ar fi intermedierea acestora prin alte firme de inchirieri transport marfuri.

b) Mediul socio-cultural
-este constituit din totalitatea condiţiilor, factorilor, relaţiilor şi instituţiilor ce vizează sistemul de valori,
obiceiuri, tradiţii şi norme care modelează societatea şi reglementează comportamentul indivizilor şi
grupurilor umane.Mediul dat, influenţează activitatea întreprinderii prin modalităţi specifice de corelare
a intereselor individuale şi sociale, prin modificarea stilului de viaţă – toate cu impact direct asupra
activităţii conştiente şi a comportamentului consumatorului.
S.C ALVIONA S.R.L detine un numar extins de clienti ce activeaza in acest domeniu, acestia fiind,
majoritatea de sex masculin,cu o varsta cuprinsa intre 28 si 62 de ani. În prezent asigura transportul de
marfuri pentru un numar de peste 150 de clienti. Printre cei mai important clienti ai firmei se afla :
Kronospan S.R.L, Delonghi Romania S.R.L, Somaco Grup Fabricatie S.R.L, Prosider Intl Trading S.R.L,
Prutul S.A.
Clientii firmei sunt impartiti pe diferite segmente , ce sunt prezentate in tabelul urmator:

Denumire companie Țara Județul Sursa de


aprovizionare
SOMACO GRUP România București Intern
PREFABRICAT S.R.L
SERVICII PUBLICE S.A România Cluj-Napoca Intern

KRONOSPAN ROMÂNIA România Brașov Intern


S.R.L
DMC CARGO S.R.L România Gorj Intern &
Internațional
EBASTO.COM România Prahova Intern

PRUTUL S.A România Galați Intern

TERAPLAST S.A România Bistrița-Năsăud Intern

ADEPLAST S.R.L România Brașov Intern

Tabelul 2.1- Principalii clienti ai firmei de expeditii S.C ALVIONA S.R.L


c) Mediul tehnologic
-constituie cadrul de dezvoltare a întreprinderii şi prezintă o multitudine de incidenţe asupra ei, incidenţe
care vizează toate domeniile de activitate, toate compartimentele ei, în mod concret prin: invenţii şi
inovaţii, produse noi, orientarea fondurilor destinate cercetării-dezvoltării, nivelul tehnic al utilajelor
disponibile pentru a fi cumpărate, calitatea tehnologiilor care pot fi achiziţionate, calitatea cercetărilor
tehnice la care are acces, numărul brevetelor şi licenţele înregistrate, capacitatea creativ-inovativă a
sistemului de cercetare-proiectare etc. El îşi pune amprenta în special asupra gradului de înzestrare
tehnică şi a ritmului modernizării produselor şi tehnologiilor.
Pentru S.C ALVIONA S.R.L se orienteaza catre o mai buna publicitate cu ajutorul retelelor de
socializare, cat si prin intemediul mass-media( reclama la radio si la posturile de televiziune zonale).
Firma si-a propus pentru anul 2020 o achizitie de bunuri ce constau in achizitionarea unor mijloace proprii
de transport marfa, cum sunt : microbuzele de marfa, 2 motostivuitoare pentru a incarca paletii de
marfa,masinile cu capacitate de 7 tone, dar si achizitionarea a 2 TIR-uri pentrua cuprinde o capacitate
mai mare, un posibil transport de marfuri a mai multor clienti. Ca si tehnologie actuala, firma dispune
de aplicatii destinate angajatilor cu privire la detaliile despre salarizare, activitate, modificari existente,
precum si aplicatii destinate clientilor cu privire la comenzile plasate, timpul de ridicare, timpul de parcus,
costul acestora, avansurile incasate(daca este cazul), numarul autoturismului si capacitatea acestuia, ca
acestia sa fie informati mereu despre procesul de distributie.
d) Mediul legislativ
-se referă la mijloacele de control stabilite pentru apărarea intereselor societăţii. Acesta firma
functioneaza pe baza unor legi si a unor acte normative ce sunt foarte importante in cazul unor daune,
cum sunt:
-pierderea sau avarierea mărfurilor preluate de asigurat în vederea organizării transportului
-cheltuieli justificate în legătură cu organizarea transportului (costuri de depozitare, cheltuieli de limitare
a pagubelor, cheltuieli de redirecţionare a mărfurilor).
-cheltuieli de judecată la care suntem obligati în procesul civil
Fiind o firma de transport, anume o casa de expeditii, pentru a functiona, firma are nevoie de o licenta,
conform ordinului 1172/2009, anume obligatia licentiatilor sa aiba asigurare de raspundere civila in
vigoare, cat si innoirea licentei firmei, dar si un contract de inchirieri auto, conform CAEN pentru
transportul rutier de marfuri nr. 4941 ( 6024 -codul CAEN vechi)- obiectul prezentului, contractul consta
in darea in folosinta (inchirierea) de catre Locator-persoana juridica, Locatarului-persoana juridica, a
autoturismului/ autovehiculului descrise in contract, proprietatea Locatorului, in schimbul achitarii de
catre Locatar, Locatorului a unui pret. Locatarul are dreptul sa subinchirieze autovehiculele inchiriate.