Sunteți pe pagina 1din 5

Porțelanul este un product de origine minerală.

Deosebim două varietăți de


porțelan folosit în tehnica dentară: a) pentru confecționarea lucrărilor din porțelan
pur; b) pentru placajul scheletului metalic în diverse lucrări. Aceste varietăți de
porțelan se deosebesc una de alta prin componența produșilor minerali. Porțelanul
de prima varietate este utilizat în tehnică dentară pentru confecționare coroanelor
fizionamice Jacket, a punților dentare confecționarea dinților artificiale. Porțelanul
din varietatea a doua este utilizat pentru acoperirea componentelor metalice în
scopul realizării protezelor dentare fizionomice sau parțial fizionomice.

Porțelanul ca material constructiv pentru prima dată a fost utilizat în protetica


dentară în anul 1774 la confecționarea unei proteze mobilizabile totale de către
Duchatean și Dubois. Mai tîrziu H.Land descrie și patentează metoda de
confecționare a coroanelor din porțelan, care se utilizează pînă în prezent cu mici
modificări.

La începutul anilor 60 ai secolului XX, în protetica dentară se folosesc masele


ceramice sau porțelanul care au în componența lor trei substanțe de bază: caolinul,
feldspatul și cuarțul.

Caolinul este cuvînt de origine chineză provenit de la localitatea Kaouling, de


unde a fost extras pentru prima dată. Este un lut de culoare albă sau deschis
colorat, reprezentat de hidrosilicat de aluminiu. Temperatura de topire este de
1700-1800C. La amestecul cu apă caolinul formează o pastă care-i conferă
porțelanului plasticitate. Cristalele de caolin micșorează transparența proțelanului,
din care motiv este adăugat în proporții foarte mici 1-3%, iar în unele cazuri în
genere nu se adaugă.

Feldspatul este substanța de bază din componența porțelanului, reprezentînd


60-80% din toată masa și asigură transparența materialului. Din punct de vedere
chimic este un silicat de diversă origine: silicatul de potasiu; silicatul de sodiu;
silicatul de calciu reprezintă o rocă vulcanică. Are temperatura de topire 1180-
1200C.

Cuarțul este un bioxid de siliciu cu temperatura de topire de 1710C. În masele


ceramice este introdus într-o proporție de 15-30%. Cuarțul în timpul arderii
mărește viscozitatea feldspatului topit, păstrînd forma modelată și conferind
rezistența necesară masei ceramice.

Pentru obținerea maselor ceramice componenții de bază sunt divizați în proțiuni


de cîte 5-10 cm, care ulterior se macină în mori speciale. Pregătiți în așa fel,
componenții se amestecă în proporțiile respective, prin adăugarea unor fondații cu

1
scopul micșorării temperaturii de ardere și unplerea spațiilor cuprinse între
particulele substanțelor de bază. Pentru micșorarea temperaturii de ardere a
maselor ceramice se folosec: fostatul de potasiu, silicatul de potasiu, carbonatul de
potasiu, boraxul, oxidul de plumb, iar ca umpluturi-carbonatul de calciu și
corindonul (cantitatea exacta a componentelor fondante reprezintă secrete de
firmă). Acest amestec este puțin umezit și introdus prin comprimare în forme
special a cîte 3-5 kg și este ars în cuptoare la temperature de topire, timp de 20 ore.

Procesul de ardere se numește fritare, iar substanța arsă obținută se numește- frită.
Frita este brusc răcită, înlăturată din forme și supusă măcinării pînă la obținerea
unei pudre. În pudra ce nu conține caolin se adaugă substanțe organice, numite
plastificatori (zahăr, dextrină, glicerină, amidon), care îi conferă masei plasticitate
și care arde fără resturi în procesul de ardere a protezelor din ceramică. Pentru
redarea nuanțelor coloristice în componența acestor mase de introduc coloranți
speciali: oxidul de fier de culoare- roșie, oxidul de crom- verde, oxidul de cobalt-
albastru, iridiu- neagră, oxidul de nichel- cenușie, aurul- purpurie, zincul-albă,
titanul-galben-maro.

Este necesar de menționat că masele ceramice folosite în prezent în protetica


dentară sunt clasate în trei grupe:

- Opacul (kern), masa de bază aplicată ca prim strat în construcțiile


dentoceramice. Acest strat constitue un supor rigid pentru celelalte straturi
de ceramică; maschează stratul de cement al țesuturilor dentare; precum și
componentele metalice ale construcțiilor metaloceramice; servește și ca
material de adezie în aceste construcții; redă unele nuanțe coloristice, în
special în treimea cervicală a dintelui.
- Dentina, care reprezintă statul cel mai voluminos al construcțiilor
dentoceramice, determinînd totodată culoarea lor și posedă transparență
foarte mică. Pentru redarea unor culori mai pronunțate în zona coletului sunt
elaborate și mase dentină pentru colet ce au culoare galben-închis sau
cafeniu-deschis.
- Smalțul, care posedă o transluciditate mai marită caracteristică dinților
naturali și care este aplicat mai mult în treimea incizală și pe suprafață
ocluzală, continunînd în descreștere pînă la limita superioară a treimei
cervicale. Pentru o tranparență mai bună a dinților incisivi sunt aplicate
straturi și în regiunea incizală a suprafețelor orale.

În sortimentul maselor ceramice sunt elaborate și fondații pentru aceste straturi de


bază, combinările variate ale cărora permit obținerea unor particularități cromatice
neprevăzute în cheia de bază a culorilor. Tot în acest scop sunt elaborați diverși
2
coloranți care nu se introduc în masele dentare, dar se aplică pe suprafețele
protezelor dentoceramice după proba în cavitatea bucală și redarea definitivă a
particularităților coronare morfologice. Pentru redarea culorii gingiei artificiale
sunt elaborate materiale de culoare roz-deschis și roz-inchis.

În straturile de bază se introduc coloranți de anilină, care la aplicarea corectă a


straturilor în timpul modelării construcțiilor protetice contribuie la obținerea culorii
solicitate. Acești coloranți, ca și coloranții organici, ard fără resturi, neacționînd
asupra culorii ceramicii în timpul arderii.

În funcție de temperatura de ardere masele din porțelan sunt clasificate în: mase
cu punct de topire înalt (1300-1370C); mase cu punct de topire mediu (1090-
1260C); mase cu un punct de topire scăzut (870-1065C). În practică prioritate se
oferă maselor cu un punct de topire scăzut, care se ard în cuptoare speciale cu vid.
Aceste mase au următoarele proprietăți medico-tehnice:

 Tolerabilitate biologică mai superioară decît acrilatele fiind inerte și deci


bine suportate de țesuturile cavității bucale;
 Luciu și nuanțe coloristice apropiate de aspectul dintelui natural;
 Culori stabile care nu se modifică în timp și nici sub acțiunea factorilor
extra- și intrabucali;
 Sunt omogene și rezistente la diferiți factori chimici și nu posedă calități de
absorbire;
 Proprietăți de mare duritate: rezistență la comprimare de circa 4600 kg/cm2
și rezistența la îndoire de 447-624 kg/cm2;
 Această proprietate conferă, pe de o parte, avantajul de a nu se supune
uzurii, iar, pe de altă parte, dezavantajul de a fi casante, fragile; la ardereau
un coeficient de cintracție de 15-40%;
 Se pot supune regimului termic pentru 6-10 ore fără ca să-și modifece
culoarea și proprietățile optice.

Afară de aceste proprietăți masele metaloceramice trebuie să mai posede și


următoarele calități: să adere bine la aliajul utilizat; coeficientul de dilatare termică
trebuie să fie egal cu al aliajului sau mai mic, cu o diferență de 10-30x10-7 1/grad.

Masele dentoceramice utilizate atît la confecționarea protezelor din porțelan, cît și


celor metaloceramice sunt comercializate în truse speciale. Unele truse, fară de
cele trei tipuri de pulbere utilizate pentru aplicarea straturilor de bază, mai conțin
pudră și lichid utilizate pentru aplicaria straturilor de bază, a dentine și smalțului,
precum și lichid pentru separarea dinților deja modelați de cei care se modelează.
Totodată trusele conțin chei de culori de bază și scări special care formează
3
culorile respective. În caz că trusele nu conțin lichide special destinate pentru
modelare, în acest scop poate fi utilizată apă distilată.

La fiecare trusă se anexează și un prospect în care sunt indicate particularitățile de


aplicare a masei, component trusei, cît și regimurile termice de ardere a protezelor
dentoceramice.

Din masele de porțelan mai fregvent utilizate remarcăm: Camma, Biodent-


sistomat, Jenkis, White, Prisma, Dentsply, Candulor CR, Vitadur-S, Vitadur-N, iar
din cele metaloceramice: Biodent, Ceramico, Microbond, Vita VMK, Sebon MKV,
Vivodent-ITS-Metallkeramik, Vivodent-IPS-Classic, Duceram.

4
5

S-ar putea să vă placă și