Sunteți pe pagina 1din 1

RUGĂCIUNEA STAREŢILOR OPTINENI ( de la Mănăstirea Optina )

Doamne, dă-mi să întâmpin cu linişte sufletească tot ce îmi aduce ziua


care începe. Dă-mi să mă predau cu totul voii Tale sfinte. În fiecare ceas al
acestei zile povăţuieşte-mă în toate şi ajută-mă! Chiar dacă aş primi necazuri şi
nenorociri în timpul zilei, învaţă-mă să le primesc cu sufletul liniştit şi cu
credinţă tare, că în toate este voia Ta cea sfântă.
În toate cuvintele şi faptele mele călăuzeşte-mi gândurile şi simţămintele.
În toate întâmplările neprevăzute fă să nu uit că totul este trimis de sus de
către Tine. Învaţă-mă să mă port drept şi cu înţelepciune cu toţi fraţii mei, să
nu tulbur şi să nu supăr pe nimeni. Doamne, dă-mi putere să duc greutatea zilei
care începe şi toate întâmplările din cursul zilei. Călăuzeşte voinţa mea şi
învaţă-mă să mă rog, să cred, să nădăjduiesc, să rabd, să iert şi să iubesc. Amin!

RUGĂCIUNEA DE LA SFÂRŞITUL CATISMEI 15

Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Tu eşti ajutorul meu şi în mâinile


Tale sunt; ajută-mi şi nu mă lăsa să-Ţi greşesc, că sunt rătăcit! Nu mă lăsa să
umblu după voia trupului meu şi nu mă trece cu vederea, că sunt bolnav,
Doamne! Tu cunoşti ce-mi este de folos. Nu mă lăsa să pier pentru păcatele
mele! Nu mă părăsi, Doamne, nici nu Te depărta de la mine, că spre Tine am
nădăjduit! Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Vindecă-mi
sufletul, că am greşit Ţie! Mântuieşte-mă pentru mila Ta, că înaintea Ta sunt
toţi cei ce au necaz pe mine! Altă scăpare n-am, Doamne, fără numai pe Tine!
Să se ruşineze dar, toţi cei ce se scoală asupra mea şi cei ce caută sufletul meu
ca să-l piardă! Că numai Tu singur esti puternic, Doamne, întru toate, şi a Ta
este slava, în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNEA PĂRINTELUI SOFRONIE


NOVICELE PĂRINTELUI SILUAN ATHONITUL

Întăreşte-mă şi mă învredniceşte Doamne, veşnic să Te chem, veşnic să


Te caut, veşnic să Te găsesc în cămara sufletului, a inimii, a cugetului, a tot
cuprinsului meu. Veşnic rostind şi slăvind numele cel dulce, cel sfânt, cel
părintesc, cel Dumnezeiesc al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, închinându-
mă Treimii celei de o fiinţă şi nedespărţită, în veci. Amin!

RUGĂCIUNEA PĂRINTELUI GHERONTIE


DE LA MÂNĂSTIREA CARAIMAN (BUŞTENI)

DOAMNE, ÎNTOARCE-I LA BUNĂTATE ŞI LA RUGĂCIUNE PE


TOŢI VRĂŞMAŞII MEI. Amin! (se repetă de 30 de ori, timp de 40 de zile)