Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte pentru – Etapa locală a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”


Etapa locală – 20 februarie 2016

Domeniul: Economic, administrativ, comerț și servicii


Clasa: a XI-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I 50 PUNCTE
La sfârșitul anului, agentul economic ,,MARA” SRL dispune de următoarele date din conturi:
 Cheltuieli totale 483.880, din care: Cheltuieli nedeductibile fiscal 48.000 ( din care :
amenzi 1.000 lei , cheltuieli cu impozitul pe profit înregistrate anterior 47.000 lei )
 Venituri totale 735.680
Operații de efectuat la sfârșitul anului:
1. Închiderea conturilor de cheltuieli și venituri (global, pe total). (0,3p)
2. Stabilirea Rezultatului brut(0,7)
3. Calculează și înregistrează Rezervele legale(10p)
4. Calculează și inregistrează impozitul pe profit datorat, calculat cumulat la sfârșitul
anului.(15p)
5. Stabilirea Rezultatului net(0,5)
6. Înregistrarea sistematică(T-ul) pentru conturile 121 și 1061(10p)

Domeniul: Economic, administrativ , Clasa a XI-a 1