Sunteți pe pagina 1din 2

Barem pentru – Etapa locală a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”


Etapa locală

Domeniul: Economic, administrativ, comerț și servicii


Clasa: a XI-a

Proba PRACTICă
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Se punctează orice modalitate de rezolvare a cerinţelor, în limita punctajului din
barem.
 Nu se acordă punctaje intermediare decât cele precizate în barem.

Subiectul I. TOTAL: 50 puncte


Operația 1. 31.12.N. Închiderea conturilor de cheltuieli și venituri (global, pe total).
Document: Situație de calcul. (0,3p)
Formule contabile generale
121 = Clasa 6 483.880
Clasa 7 = 121 735.680

Operația 2. 31.12.N. Rezultatul brut (RB) = Venituri totale (VT) – Chletuieli totale (CT) =
735.680 – 483.880 = 251.800 lei = Soldul preliminar creditor (SpC) al contului 121 Profit sau
pierdere.(0,7p)
Operația 3. 31.12.N. Înregistrare Rezerve legale. Document: Situație de calcul.
Calcul: Rezerve legale = Profit brut (PB) x 5% = 251.800 x 5 % = 12.590 lei (0,5p)

Analiză contailă: 129 + A/D 1061 + P/C 12.590


Formula contabilă
129 = 1061 12.590 (0,5p)

Operația 4. 31.12.N. Înregistrarea impozitului pe profit datorat, calculat cumulat la sfârșitul


anului. Documente: Situație calcul, Declarații fiscale.
Calcul: Impozit pe profit (Ip) = Rezultatul fiscal (Rf) x cota
Rezultatul fiscal (Rf) = Rezultatul brut (RB) + Cheltuieli nedeductibile fiscal (CN) – Rezervele
legale (Df) = 251.800 + 48.000 – 12.590 = 287.210 lei
Impozit pe profit (Ip) = Rezultatul fiscal (Rf) x cota = 287.210 x 16 % = 45.954 lei(0,5p)

Analiza contabilă: 691 + A/D 45.954 4411 +P/C 45.954


Formula contabilă
691 = 4411 45.954 (0,5p)
Închiderea contului 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit .
Analiza contabilă: 121 A/P/D 45.954 691 – A/C 45.954

Domeniul Economic./clasa a XI-a 1


Barem pentru – Etapa locală a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

Formula contabilă
121 = 691 45.954 (0,5p)
Operația 5 .
PN = PB – Ip = 251.800 – 45.954 = 205.846 lei = SfC al contului 121 (0,5p)

6. T-ul conturilor
121 (0,5p)
483.880 735680
45.954
Sfc 205846

1061 (0,5p)
12.590

Sfc 12.590

Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă punctajul specificat, iar pentru răspuns
incorect sau incomplet (fără formule de calcul) sau lipsa acestuia 0 puncte.

Domeniul Economic./clasa a XI-a 2