Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA: 11. 11. 2019


STUDENT/A: Negrea Mădălina
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit „Floarea Soarelui” Reşiţa
GRUPA: mare EDUCATOARE: Voina Oana SEMNĂTURA ………………..
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/ suntem?
TEMA SUBPROIECTULUI sau TEMA SĂPTĂMÂNII (SUBTEMA): Eu şi lumea mea
TEMA ZILEI: (doar daca este activitate integrată )

DOMENIUL EXPERIENȚIAL : Ştiinţe


CATEGORIA DE ACTIVITATE: Cunoaşterea mediului
Modalitate sau MIJLOC DE REALIZARE: Observare
SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: Corpul omenesc
TIPUL ACTIVITĂŢII : Transmitere de noi cunoştinţe

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


- CONDUITA SENZORIO- MOTORIE PENTRU COORDONAREA MIŞCĂRII
- MESAJE ORALE ÎN CONTEXTE DE COMUNICARE CUNOSCUTE
COMPORTAMENTE VIZATE:
- Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul, etc.) în interacţiunea cu mediul apropiat.
- Demonstrează înţelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoţiilor,
semnificaţiilor.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE (cognitive, afective, psihomotorii):
O1– Să recunoască principalele părţi componente ale corpului uman
O2 – Să descrie părţile principale ale corpului uman
O 3– Să precizeze utilitatea/rolul diferitor organe
O4– Să enumere reguli de menţinere a sănătăţii
O 5– Să repartizeze articole vestimentare în funcţie de utilitate şi gen
O6- Să lucreze fişa de lucru repsectând regulile sugerate

STRATEGII DIDACTICE :
a) Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, jocul, expunerea
b) Mijloace de învăţământ: planşă corpul uman, jetoane cu obiecte vestimentare, material natura-o fată şi
un băiat, fişă de lucru.
c) Forme de organizare a colectivului: frontal şi individual
d) Evaluare: observarea comportamentului iniţial, aprecierea cunoştinţelor anterioare, observarea curentă,
aprecieri verbale individuale şi colective.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Strategii didactice Evaluare
Ob. Metode şi Mijloace de Forme de
Etapele activității Conţinutul învăţării
op. procedee învăţământ organizare
C G I
1. Moment Pentru asigurarea unei bune desfășurări a activității -conversaţia x -observarea
organizatoric voi avea în vedere următoarele: comportamentului
-așezarea copiilor în semicerc; niţial
-pregătirea materialelor didactice;
.
2 .Captarea atenţiei Captez atenţia printr-o scurtă povestioară, despre o -conversaţia -imagini x -observarea
fetiţă care-şi doreşte să fie prietena lor. Aceasta a reprezentând comportamentului
trimis un cadou. Haideţi să vedem ce am primit de la corpul uman
ea. Desfac cadoul care conţine o planşă cu silueta
unui baieţel, respectiv unei fetiţe şi câteva jetoane cu
obiecte vestimentare pentru aceştia. x
3.Anunţarea temei Îi anunţ că astăzi la activitatea de cunoaştere a -conversaţia x
şi a mediului, vom observa corpul omenesc. La sfârşitul -explicaţia
obiectivelor activităţii, veţi şti să enumeraţi părţile componente
ale corpului uman şi care este rolul celor mai
importante organe. Vom purta şi o discuţie legată de
cum putem să adoptăm un comportament adecvat
pentru sănătatea corpului.
4. Reactualizarea Voi purta o discuţie pe baza unor imagini despre -conversaţia -imagini x -aprecierea
cunoștințelor copii, în general şi despre fetiţe şi băieţi. reprezentând cunoştinţelor
corpul uman, anterioare
atât la fetiţă
cât şi la băiat
5. Dirijarea Părţile principale ale corpului: -observaţia -imagini X -observarea
ȋnvăţării Aduc în faţa copiilor, pe lângă planşa suport şi o -expunerea curentă
fetiţă şi un băiat, pentru a face observarea puţin mai
explicită.
-Priviţi cu atenţie imaginea, apoi priviţi colegul.
O1 -Care sunt părţile principale ale corpului? (cap, gât,
O2 trunchi, picioare+braţe, membre). După răspunsul
copiilor, le arăt componentele corpului, atât pe planşă -conversaţia
cât şi pe copiii din faţa lor.
-Dar părţile principale componente ale corpului
fetiţei? După răspuns, le arăt si componentele -o fetiţă şi un
corpului feţei. băiat, material
Fac următoarea sinteză, arătându-le pe corpul natural.
modelelor din faţă: corpul uman are următoarele părţi
principale: cap, gât, trunchi, membre. -observaţia
Priviţi cu atenţie capul copilului din imagine dar şi
capul colegilor.
-Ce formă are capul?
-Cu ce seamănă?
-Cu ce este acoperit capul?
Atingeţi părul colegului, apoi propriul păr. Ce aţi
simţit? Ce puteţi spune despre el? ( este moale, lung,
scurt,aspur, cret, are diferite culori... etc)
caracteristicile sunt prezentate prin comparaţie la
fetiţă şi la băiat şi se pune accent pe nondiscriminare.
O3 -La ce ne foloseşte părul? (protejează capul şi are rol
estetic) -exerciţiul
-Ce mai observaţi la cap? ( ochi, sprâncene, gene,
nas, gură, urechi, etc). Pentru fiecare organ adresez
întrebări despre: formă, mărime şi culoare. Sunt
identificate atât pe propriul corp cât şi la un alt coleg.
Se precizeză rolul fiecăruia. Expunerea se face prin -expunerea
comparaţie la fetiţă şi băiat.
O3 Amintesc şi despre organul cel mai important al -jetoane cu
corpului care se află în cutia craniană: creierul. obiecte -aprecieri verbale
O5 Copiii care au jetoane cu obiecte vestimentare sau -joc vestimentare
3
Priviţi cu atenţie trunchiul. -observaţia X
-Ce observaţi? -conversaţia
-Ce formă are? (dreptunghiulară).
-Cu ce este acoperit trunchiul (corpul)- cu piele
-Ce culoare poate avea pielea?( galbena, neagră, albă,
roşie). Se precizează că indiferent de culoarea pielii
copiii au aceleaşi drepturi şi trebuie să coopereze şi
să fie toleranţi. Atingeţi! Ce simţiţi? (este netedă, -exerciţiul
fină), Mirositi! Se atrage atenţia asupra respectării
igienei corporale, utilizării regulate a apei şi
săpunului.
Se aminteşte de principalele organe interne ( inimă,
plămâni, stomac) şi rolul acestora identificându-se
poziţia acestora. -aprecieri verbale
O5 De asemenea, copiii care au jetoane cu haine le vor -joc -jetoane cu x
aşeza pe silueta de pe planşă. obiecte
Observaţi braţele. -observaţia vestimentare
-Cu ce se termină braţele ( cu palme şi degete) -conversaţia
-Câte degete? (10)
-La ce ne folosesc braţele? Câte sunt?
O5 Copiii care au jetoane cu obiecte potrvite zonei
corpului, le lipesc pe planşă. -joc
Piciorele: câte sunt? La ce ne folosesc? Arătaţi
genunchii. Care sunt gleznele? -observaţia
Ce facem să ne protejăm mâinile de frig? Dar
picioarele? -explicaţia
O5 Copiii care au jetoane cu obiecte potrvite zonei
corpului, le lipesc pe planşă. -joc
O4 -Cum putem avea grijă de corpul nostru? (ne spălăm
în fiecare zi cu apă şi săpun, ne spălam pe cap, ne
îngrijim de mâini înainte de masă şi după folosirea
toaletei)

4
6. Obţinerea O6 Pentru a înţelege şi mai bine despre ce am observat şi -fişă de lucru x -aprecieri colective.
performanţei şi discutat, le voi împărţi o fişă de lucru. -conversaţia
asigurarea Le voi explica ce au de rezolvat.
transferului

7. Asigurarea Facem împreună o sinteză finală: câţiva copii -exerciţiul x -aprecieri colective.
conexiunii inverse enumeră principalele părţi şi organe componente ale -conversaţia
şi evaluarea corpului uman precizând şi rolul acestora.

8. Încheierea În încheiere, fac aprecieri colective şi individuale -conversaţia x -aprecieri


activităţii unde este cazul. colective şi
individuale

S-ar putea să vă placă și