Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV

SECTIA: INGINERIE ECONOMICA INDUSTRIALA

PROIECT
PSP

Ignatescu Luana

Grupa 2412
Structura proiectului PSP

1. Reperul ales
2. Stabilirea tipologia productiei
3. Determinarea numarului de utilaje
4. Calculul suprafetelor necesare sistemului de fabricatie
5. Calculul capacităților de producție.

1. Reperul ales
1.2 Fisa tehnologicadetaliata a reperului fabricat:
Fisa tehnologica -

Prelucrari top
R1 Utilaj Ks Tip productie
OTi [min]

Masina de
Frezare suprafata
1.1 frezat 3,69 8.48 Serie Mare
plana
universala

Masina de
1.2 Frezare contur frezat 3,85 8.48 Serie Mare
universala

Masina de
Gaurire Ø 9 4.3 9,81 Serie Mare
gaurit

Masina de
1.3 Gaurire Ø 15 4.8 9,81 Serie Mare
gaurit

Banc
1.4 Control 2 9.81 Serie Mare
Control
2. Stabilirea tipologiei productiei:

Q= 600 buc/luna => Q=7200 buc/an

Td=1784 ore/an (un schimb) ;Ksi= ;

Tmk= ore/buc =>Tmk= =0,25 ore/buc =>Tmk=15 min/buc

Ks 1 => Productie de Masa;

1<Ks 10 => Productie de Serie Mare;

10<Ks 20 => Productie de Serie Mijlocie;

Ks>20 =>Productie de Serie Mica;

Ks 20 =>Unicat.

3. Determinarea numarului necesar de utilaje:ni=

Q – Cantitate

topi – timp operativ

td - timp disponibil

td=1784 ore/an => td=107040 min/an


nsmasina de frezat universala= =0.08

nsmasina de frezat universala = 1 utilaj;

nmasina de gaurit= 0.01

nmasina de gaurit= 1 utilaj;

npolizor= =0.001

npolizor= 1 utilaj;

Tip Utilaj Nr. utilaj


Masina de frezat
1
universala
Masina de gaurit 1

Banc control 1

TOTAL 3 utilaje
4. Calculul suprafetelor necesare sistemului de fabricatie:
Nr.
Tip utilaj Ss Nl Sg Se St ST
utilaj
Masina de 3 1 3 12 18 36
1
frezat
Masina de 2 2 4 12 18 18
1
gaurit
Banc de 1 2 2 6 9 9
1
control
Suprafata totala 63

5. Determinarea capacitatilor de productie :

1. Capacitatea de productie pentru masina de frezat universala :

Td tot N u 1784  60
KT   5

Q
Tnec
j  t ij
j 1

Nr.crt Reper Operatie Qi ti Qi*ti Kt Cp


Frezare suprafata
1 1 2.53 18216
plana
7200 3.52 25.3
Frezare contur
2 1 2.8 20160
exterior
x x
Td tot= 1 1784 60 =107040 min/an
5

Q
j 1
j  tij = 18216+20160= 30376 min/buc

Kt= =3.52

Cp=Qi*Kt=25.3
2. Capacitatea de productie pentru masina de gaurit :

Td tot N u 1784  60
KT   5

Q
Tnec
j  t ij
j 1

Nr.crt Reper Operatie Qi ti Qi*ti Kt Cp


1 1 Gaurire 3.5 25200
7200 86.93 2086.3
2 1 Gaurire 4.2 30240

Td tot= 1 x 1784 x 60 =107040 min/an


5

Q
j 1
j  tij = 25200+30240= 55440min/buc

Kt= =1.9

Cp=Qi*Kt=13901