Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE

ÎNMULŢIREA NUMERELOR NATURALE 0 -1 000 000

1. Efectuează înmulțirile, asociază produsele cu literele corespunzătoare și descoperă


cuvântul ascuns care denumește o valoare morală care ar trebui să ne caracterizeze pe
fiecare!

168 144 324 288 335 216 635 340

81 x 4=............ T / 56 x 3=................A / 67 x 5=...............U / 72 x 4=................R /

85 x4=..................M / 72x 2=..............L / 127x 5=..............S / 72x3=..................I

2. Numerele care se înmulţesc se numesc ...........................................

..............................este rezultatul înmulţirii.

La înmulţire elementul neutru este .......................

2 x 3 = 3 x 2 Această proprietate a înmulţirii se numeşte.............................................

3. Maria are de rezolvat următoarele exerciții în două moduri. O poți ajuta ?

2x(3+5)= ( 10 + 12 ) x 7 = 10 x( 36 -23 ) =
4. Alege, în fiecare caz, exercițiul corespunzător enunțului matematic şi colorează
caseta:

Află produsul numerelor 543 și 204 543 +204 543 x 204


Află triplul sumei numerelor 375 și 3 x ( 375+ 625) 3 x 375+ 625
625
Dublează diferența numerelor: 918 2 x 918- 341 2 x ( 918- 341)
și 341
Cel mai mare număr par de trei 999 x 100 998 x 100
cifre mărit de 100 de ori

5.Efectuează cu atenție:

283×4= 436×120=
452×23= 626×219=
569×124= 718×302=
6. Află diferenţa dintre triplul numărului 1 860 şi produsul numerelor 94 şi 34.

7. Rezolvă problema:

Maria și Ionel au fost la piață și au vândut nucile adunate . Ei au avut 12 saci a câte 15
kg de nuci și 10 saci a câte 25 kg de nuci.

Câte kg nuci au vândut ei ?